Blahoželanie

Učeníkom Dafa, ktorí sa zúčastňujú Fa konferencie v Atlante: Zdravím vás!

Najskôr by som rád zaželal tejto veľkolepej konferencii úplný úspech. Dúfam, že všetci z tejto konferencie niečo získate a budete sa dobre činiť na zostávajúcej ceste.

Učeníci Dafa, vy ste zlatým svetlom vo svete smrteľníkov, nádej ľudí na svete, Učeníci Fa, ktorí pomáhajú Majstrovi a budúci Králi Fa. Ostaňte usilovní, Prebudení, čo kráčajú po zemi: Všetko dnešné bude slávou budúcnosti.

 

Li Chung-č’

31. december 2005

 


Linka na DOC súbor