Odstraňovanie zla

Po celý čas podlí tajní agenti skazenej ČKS neustále zbierali takzvané „informácie o Falun Gongu“. Šírenie Dafa však slúži len na to, aby sa ľudia kultivovali a pri šírení Fa sa všetko robí otvorene a bez zatajovania. Dokonca aj keď zlá strana vykonáva svoje iracionálne, zlovestné prenasledovanie učeníkov Dafa, všetko, čo robia učeníci Dafa po celom svete, aby čelili prenasledovaniu, sa robí otvorene – až do bodu, že mnoho vecí je napísaných na stránkach Clearwisdom a otvorene sa oznamujú. Podlí tajní agenti zlej strany v skutočnosti takto konajú, lebo po prvé, ČKS vie, že prenasledovanie je neopodstatnené a to ich ťaží. Takže podvádza a zúri, aby ukázala silu. Zároveň to robia, aby interní pracovníci ČKS mohli jeden druhého podvádzať, vytvárať falošné správy a prichádzať s dôvodmi na prenasledovanie a všetko toto sa robí kvôli niekoľkým jednotlivcom, ktorí sa dostali do bezvýchodiskovej situácie, tým že prenasledujú Falun Gong. Ale čo sa týka tých ľudí, ktorí sami neuvažujú a nedokážu rozlíšiť dobro od zla – najmä tí, ktorí mali vštiepenú kultúru zlej strany, používajú pohľad, logiku a štandardy zlej strany, ktoré nie sú štandardmi normálnych ľudí, na to aby posúdili, čo je láskavé a čo skazené, čo je dobré a čo zlé, a čo by sa malo alebo nemalo spraviť – zlá strana nimi veľmi ľahko manipulovala a ľahko ich používala a oni sa úplne stali hanebnými nástrojmi zlej strany. Medzičasom sa títo ľudia pri prenasledovaní učeníkov Dafa naozaj dopustili kolosálnych hriechov a už sa nedajú spasiť.

Pri šírení Fa a zachraňovaní vnímajúcich bytostí v týchto rokoch som v skutočnosti zahrnul ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev a povolaní a nezaobchádzal som s nikým inak ako s ostatnými. Keď ich zachraňuje Dafa, všetky bytosti sú si rovné, vrátane tých, ktorí majú veľmi zlé povolania, ako napríklad tajní agenti. Keď literárne alebo umelecké diela zobrazujú ľudí v týchto povolaniach ako hrdinov, robí sa to z politickej nevyhnutnosti a aby sa pokryli potreby nacionalizmu, robí sa to, aby zostali pri moci a sú to ľudské bytosti, čo ich pasujú za „hrdinov“. V očiach bohov sú najnižšími a najzločinnejšími zo všetkých ľudí, sú to klamári a osoby, ktoré poškodzujú ľudskú morálku. Ich charaktery a správanie sú ohavné a bezostyšné, ich činy sú zločinmi. Líšia sa od detektívov v bežnom prostredí, ktorí riešia trestné činy. Ale nezabúdajte, že ľudské záležitosti plánujú bohovia, bez ohľadu na to, či si ľudia vysvetľujú to, ako sa vyvíjajú, dobre alebo zle. Ľudské bytosti majú karmu a z tohto dôvodu musia prechádzať cez cyklus karmickej odplaty. Ak bohovia nechcú, aby sa niečo stalo, nikto to nebude schopný spraviť, bez ohľadu na to, či to ľudské bytosti považujú za dobrú vec. A čo sa týka tých vecí, ktoré bohovia chcú spraviť, činy ľudských bytostí sú len časťou priebehu karmickej odplaty.

Kým sa počas týchto rokov šíril Fa, skutočne boli nejakí ľudia, ktorí robili takúto prácu a ktorí, napriek pôvodnému cieľu ich príchodu, sa stali opravdivými učeníkmi Dafa, keď pochopili Dafa. Dával som teda týmto ľuďom neustále príležitosti a medzi nimi boli skutočne nejakí s dobrou základňou a takí, čo boli vynikajúcimi ľuďmi vo svojich minulých životoch; niektorí sú dokonca bytosťami, ktoré prišli z vysokých sfér. Takže som im nemohol odmietnuť spásu iba preto, že v tomto živote sú tajnými agentmi. Život je vzácny a proces prechádzania životom je vzácny, takže som na nich stále čakal, aby si to uvedomili – hoci učeníci Dafa trpeli prenasledovaním ich rukami. Aby sme ich spasili, povedal som dokonca učeníkom Dafa, aby im objasňovali pravdu, zatiaľ čo sú prenasledovaní. Zločinci nielenže nepočúvali, ale ich karma ešte narástla – do bodu, že už nemôžu byť spasení. Navyše sa v tomto bode zasahovanie od tajných agentov rozvinulo do trendu prenasledovania učeníkov Dafa a to je absolútne neprijateľné. Použitie podlých životov tajných agentov proti kultivácii učeníkov Dafa takýmto spôsobom, ako usporiadali staré sily, vôbec nemožno uznať. Ak sa na to pozeráme z hľadiska kultivácie, nie je to tak, akoby tam bolo nejaké nepostrádateľné spojenie medzi kultiváciou a tými podlými životmi tajných agentov, ktorí sú najnižšou spodinou ľudskej rasy. Preto už nemôžem uznávať takúto vec a v budúcnosti takýto typ činnosti nebude existovať, ani nebude veľký počet ľudí, ktorí majú takéto odporné povolanie.

Odteraz bohovia a ja úplne vezmeme preč budúcnosť tohto ľudského povolania a vezmeme šťastie zo života podlých tajných agentov, ktorí boli vytvorení zlou ČKS od 20. júla 1999 a necháme ich rýchlo uzavrieť svoj život, pričom v tom procese zaplatia za hriechy, ktorých sa dopustili. Toto platí najmä pre všetkých, ktorí sa zúčastnili a plánovali incident v Atlante: šťastie z ich životov bude úplne vzaté preč. Od tejto chvíle budú platiť za svoju hriešnu karmu, želajúc si, aby boli mŕtvi. V rýchlom slede umrú a prepadnú sa do pekla. Rovnaký osud očakáva každého jedného tajného agenta ČKS, v Číne alebo v zahraničí, ktorý to neoľutuje a nezmení svoju cestu. Zachraňujem všetky vnímajúce bytosti, ale tým, ktorí nechcú mať budúcnosť, nemôže byť predsa dovolené ničiť príležitosť vnímajúcich bytostí na spásu.

Vy, čo stále prenasledujete učeníkov Dafa: Dúfam, že naozaj pochopíte, čo je Falun Gong, ako aj to, prečo zlá strana prenasleduje učeníkov Dafa. Dúfam ešte viac, že budete mať dobrú budúcnosť.

 

Li Chung-č’

9. február 2006

 


Linka na DOC súbor