Vyučovanie Fa v Manhattane

(Li Chung-č’, 26. marca 2006 v New Yorku)

 

Na Fa konferenciách v New Yorku je zakaždým hojná účasť, keďže všetci viete, že Majster trávi mnoho času v oblasti New Yorku. Každý učeník Dafa sa na ceste potvrdzovania Fa čo najviac snaží robiť to, čo by mal robiť, a keďže to, čo v súčasnosti robíte, je úzko spojené s vašou kultiváciou, v skutočnosti sa týmto spôsobom kultivujete. Forma vašej kultivácie je taká, že sa kultivujete v bežnej ľudskej spoločnosti, pričom ľudia z odlišných spoločenských vrstiev a z odlišných profesií sa všetci môžu kultivovať; žijete v rôznych spoločnostiach a používate rôzne zamestnania, aby ste potvrdili Fa a spasili vnímajúce bytosti v každom kúte sveta a používate túto súčasnú formu spoločnosti na kultivovanie sa.

Avšak táto kultivačná forma v skutočnosti neznamená uvoľnenú, ľahkú kultiváciu v bežnej ľudskej spoločnosti. Majster vám povedal, že „Veľká cesta je bez formy“ a už tento samotný aspekt nás odlišuje od kultivácií, ktoré sa robili v minulosti. V podstate ste si to už všetci uvedomili. Táto zem sa stala ústredným bodom vesmírnej nápravy Fa. Ak je to tak, potom životy tu, dokonca vrátane obrovského množstva predmetov a vecí nachádzajúcich sa v tomto svete, nemôžu byť také jednoduché. Či je to vaše zachraňovanie vnímajúcich bytostí alebo potvrdzovanie Fa, vrátane vašej osobnej kultivácie, dôležitosť toho, čo robíte, je jednoducho obrovská. Keďže tunajšie životy už určite nie sú rovnaké ako tie jednoduché bytosti, ktoré žili na zemi pôvodne, väčšina teraz pochádza z vysokých úrovní, a mnohé veci v bežnej  ľudskej spoločnosti, vrátane foriem, v ktorých sa nám mnohé veci javia, takisto nie sú v skutočnosti jednoduché. Ak je to pravda, premýšľajte o tom: to, že ste v každej profesii a odvetví,  že vás možno nájsť v každom segmente spoločnosti, a že ste časťou každej spoločenskej vrstvy ako postupujete v kultivácii, to všetko musí mať ešte hlbší zmysel. Osobná kultivácia potom pre učeníka Dafa slúži iba ako nevyhnutná základňa a až pomáhanie Majstrovi, zachraňovanie vnímajúcich bytostí a potvrdzovanie Fa sú skutočným zmyslom toho, že ste učeníci Dafa, a iba pomocou tohto môžete naplniť svoje sľuby, ktoré ste spravili pred začiatkom histórie. O týchto veciach som hovoril nedávno, keď som vyučoval Fa v Los Angeles. Ak chcete, môžete si to prečítať na internete.

Nech je to akokoľvek, keďže ako kultivujúci viete, že všetko, čo robíte v spoločnosti práve teraz, vrátane vášho osobného života, spadá do sféry kultivácie, tým viac by ste mali brať vážne všetko, čo sa deje okolo vás, a brať vážnejšie túto bezforemnú formu kultivácie, ktorú robíte. V minulosti som povedal, že musíte robiť dobre tri veci, čiže vysielať spravodlivé myšlienky, študovať Fa a objasňovať pravdu, aby ste zachránili vnímajúce bytosti. Objasňovanie pravdy je niečo, v čom ste aktívni a na čom tvrdo pracujete. Samozrejme, máme aj časť našich študentov, ktorí trocha zvoľnili a neboli v tom takí usilovní, pričom to vnímali iba ako nejakú úlohu, ktorú treba splniť. Tak to však nie je. Ide iba o to, že je to odlišná forma kultivácie. Toto je cesta, ktorou treba ísť v našej kultivácii a [prvá] cesta od stvorenia sveta, ktorou sa môže ľudská bytosť skutočne vykultivovať späť do neba. V minulosti každá kultivačná cesta kultivovala pomocnú dušu, a potom, čo život človeka prišiel ku koncu, hlavná duša sa opäť narodila v ľudskom svete. Navyše, každej forme kultivácie a každej viere išlo v skutočnosti iba o to, aby bohovia obohatili ľudskú kultúru, aby človek mohol pochopiť bohov a duchovnú kultiváciu. Toto je po prvýkrát, čo človek dostal takúto príležitosť a toto je celým zmyslom stvorenia sveta. Keď zvážite, že z tohto jednoducho nespočítateľného, nepredsta­viteľného počtu vnímajúcich bytostí, ktoré existujú, ste sa práve vy stali učeníkmi Dafa, ako by ste sa mohli nečiniť dobre? Nasledujte požiadavky Dafa a naplňte prísahy, ktoré ste spravili pred zrodom histórie. Potvrdzovanie Fa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí vyzerá navonok rovnako ako veci, ktoré sa dejú v bežnej spoločnosti. Avšak to, čo robíte v tomto prípade, je opravdivá kultivácia. Cieľ za tým sa líši od cieľov konania bežných ľudí; čo chcú získať bežní ľudia, je úplne odlišné od toho, čo chcete získať vy. Kultivujúci chcú dosiahnuť pozdvihnutie svojej ríše, naplniť svoje sľuby a napokon dosiahnuť dovŕšenie. Ten cieľ je úplne odlišný.

Povedal som tiež, že akákoľvek forma v spoločnosti sa dá použiť na kultiváciu. Keby som túto kultivačnú formu nepriniesol do celej, širšej spoločnosti a do každej z jej mnohých profesií, ako aj do rôznych spoločností, keby som použil len jednu formu alebo formu niekdajšej náboženskej kultivácie, to by potom znamenalo, že je iba jedna cesta, totiž, opustiť rodinu. To by našej kultivácii dalo formu. Avšak to by nedokázalo naplniť obrovské nároky vesmírneho Dafa alebo vesmírnej nápravy Fa. Ak by sme to robili takto, ako by sme zachránili  vnímajúce bytosti nachádzajúce sa vo všetkých odľahlých kútoch sveta? Dafa by sa nemohol po svete tak rýchlo rozšíriť a náprava Fa je časovo obmedzená. Ako dobre dokážu učeníci Dafa využiť túto formu, je otázka toho, ako dobre kráčajú po vlastnej kultivačnej ceste. S Veľkou cestou, ktorá nemá formu, každé prostredie poskytuje pre učeníka Dafa miesto na robenie kultivácie. V každom sa človek môže kultivovať. Kultivácia, ktorú robíte dnes, nie je druhom malej cesty, ktorá sa odovzdávala ľuďom ako časť kultúry osvietených bytostí, ako sa to stávalo v minulosti. Naša sa rozprestiera v celej ľudskej spoločnosti, ktorá je pred vami, a vy si na kultiváciu vyberiete formu, ktorá vám najlepšie vyhovuje. Hoci je to praktické, ľudia sa zároveň sotva môžu navzájom napodobňovať, s výnimkou otázok týkajúcich sa usilovnosti. Toto je niečo, čo Dafa vytvoril výlučne pre vás a je to niečo, čo nikdy predtým nebolo. Takže toto je cesta, ktorú musíte preraziť a sami po nej kráčať. Zodpovednosť, ktorú ste prevzali, je jednoducho obrovská, hoci forma, ktorú tie veci majú, vyzerá byť celkom obyčajná. Pre kultivujúcich v minulosti bola vždy iba jedna forma,  menovite, ísť do hôr a kultivovať sa, zanechajúc svoju rodinu. Človek si oholil hlavu a stal sa budhistickým mníchom; alebo v kontexte kresťanstva či katolizicmu sa stal mníchom či mníškou, alebo možno taoistickým žiakom. Aj v náboženstve, ktoré praktizoval celý národ, boli prísne obmedzenia. Avšak nič z tohto by nemohlo slúžiť ako kultivačná metóda pre učeníkov Dafa. Spôsob kultivácie učeníkov Dafa je bez formy, pričom všetko v celej bežnej spoločnosti v skutočnosti slúži ako forma vašej kultivácie. Cesta každého z vás je odlišná. Vaše zamestnania sú odlišné, prostredie, v ktorom žijete, je odlišné, vaše rodiny sú odlišné, a takisto aj vaša spoločenská trieda, spolu s vecami, ktoré zažívate. Je v tom toho zahrnutého ešte viac. Ak je tento rozšírený obsah za tým naozaj nesmierny, potom zodpovednosť, ktorú máte na svojich pleciach, je takisto obrovská. Každý učeník Dafa v skutočnosti nesie zodpovednosť za obrovský vesmírny systém, a ak máte spasiť bezpočet vnímajúcich bytostí v takomto obrovskom systéme, potom nielenže je tá zodpovednosť obrovská, ale veľmi kritickým sa stáva aj to, aby ste správne kráčali po svojej ceste. Bytosti, ktoré môžu byť spasené, budú súcitne oslobodené, očistené a opravené nápravou Fa. Všetky veci rôznych materiálnych foriem, ktoré môžu ostať, budú mať v procese čistenia odstránené svoje nečistoty a to, čo zostane, bude čisté. Pretože toto je požiadavka nápravy Fa celého vesmíru. V skutočnosti to aktívne robíte počas svojej kultivácie. Takáto výnimočná forma kultivácie a s tým súvisiaca zodpovednosť, takýto obrovský Fa a náprava Fa vesmíru - čo to znamená pre učeníkov Dafa? Znamená to, že tá zodpovednosť je ohromne veľká, pretože toto je aj posvätný predurčený vzťah, ktorý ste si vytvorili pred začiatkom histórie, a ukováva to posvätnú cnosť, ktorá jedného dňa očakáva veľkolepú bytosť. Takže išlo by to, keby ste sa nedokázali dobre činiť? Môžete si predstaviť, aký stupeň úrovne ovocia je pre vás pripravený, potom čo sa vykultivujete k dovŕšeniu. Preto sú požiadavky na vás v kultivačnom procese vysoké. Čo sa týka týchto požiadaviek, nie sú vymedzené žiadnou vonkajšou formou. Aj dozor nad vami v bežnej ľudskej spoločnosti je voľný, všetko, čo máme, je tento Fa.

Voľný prístup, ktorým sa kultivujete v bežnej spoločnosti, môže vyzerať uvoľnene, avšak premýšľajte o tom: v skutočnosti požadovaný štandard spravodlivých myšlienok a spravodlivých činov je pri opravdivej kultivácii veľmi prísny, pretože sa pozerá na tvoju vôľu skutočne a úprimne sa kultivovať vo Fa. Tu v svetskom svete to závisí len od teba, ako správne kráčaš po tej ceste a ako vystúpiš nad bežných ľudí, zatiaľ čo si ponorený v tomto komplikovanom prostredí. Všetko, po čom bežní ľudia túžia; všetko, čo chcú bežní ľudia získať; všetko, čo bežní ľudia robia, hovoria a ako konajú – všetko toto je pre vás niečím, čo treba odkultivovať. Avšak, keďže sa máte vykultivovať k dovŕšeniu, kým ste medzi bežnými ľuďmi, musíte dosiahnuť stav, v ktorom tieto veci máte, ale nie ste k nim pripútaní, stav, v ktorom tie veci robíte, ale bez pripútanosti. Alebo videné z inej perspektívy, všetky veci, ktoré robia svetskí ľudia, pre vás slúžia iba na to, aby vám poskytli kultivačné prostredie. Takáto je cesta, ktorou idete. Problém, ktorý sa na takejto ceste môže najľahšie vyskytnúť je, že poľavíte a skĺznete do spôsobov bežných ľudí. To platí najmä v období potvrdzovania Fa, kde ste ešte náchylnejší k tomu, že sa necháte znechutiť, keď čelíte takému obrovskému tlaku a všemožným ťažkostiam. Avšak, samozrejme, ste napokon učeníci Dafa, ktorí predtým spravili prísahy a vaše životy existujú spolu s Dafa. S takým obrovským Fa tu, Fa bude s vami, keď sú vaše myšlienky spravodlivé a toto je najväčšia záruka. Ale na druhej strane, keď sú vaše spravodlivé myšlienky nedostatočné a nie sú v súlade s Fa, odreže vás to od mocnej sily Fa a bude to vyzerať, akoby ste zostali sami a bez pomoci. Dokonca aj keď robíte veci pre Dafa, musíte sa prispôsobiť Fa, inak tam tá sila Fa nebude. V súčasnosti sa ako celok činíte veľmi dobre. Ale kultivácia je samozrejme aj procesom preosievania piesku veľkými vlnami, takže tí, s ktorými to už nejde, budú určite v tom procese preosiati. To je normálne. Celkovo sa učeníci Dafa činia vynikajúco a ako napredujete, väčšina sa cez to dostala. Samozrejme, sú takí, čo zaostali, a sú takí, čo začínajú odznova a dobiehajú to. To je takisto normálne. Toto sú prejavy v tomto kultivačnom procese. Pokiaľ to nebolo ukončené, je to pre kultivujúcich ako aj pre vnímajúce bytosti obrovská príležitosť.

Preto hovorím, že napriek tomu, že to vyzerá, že takýto uvoľnený prístup ku kultivácii nemá žiadne príkazy, žiadne predpisy, žiaden systém pravidiel a nikto vás neobmedzuje, požiadavky sú v skutočnosti mimoriadne vysoké, pretože sa sami musíte kontrolovať a vlastným pričinením sa musíte dopracovať k štandardu. Ale presne preto, že tá zodpovednosť je obrovská a miesto, ku ktorému sa kultivujete, je vysoké, v ľudskej spoločnosti by nemohol existovať až taký obludný diabol, ktorý by vám mohol priamo spôsobiť ťažkosti. Preto teda staré sily vytvorili skazenú ČKS – aby sa videlo, či sa stále budete kultivovať, zatiaľ čo ste prenasledovaní. Ak sa cez to dokážete dostať, uznajú vás; ak to nedokážete, znamenalo by to, že nie ste dobrí. Ja tieto veci samozrejme neuznávam. Ale uskutočnilo sa to týmto spôsobom a oni naozaj spôsobili, že niektorí ľudia stratili všetky spravodlivé myšlienky a spadli do ich pasce.

Ďalšou vecou je, že ťažkosti, ktoré sa vynárajú vo vašom skutočnom, každodennom živote, sú kultivačné príležitosti vytvorené pre vás a poskytnuté vám, zatiaľ čo vaše ľudské pripútanosti sú vábené a ovplyvnené osobným ziskom v tejto svetskej spoločnosti. Toto je v skutočnosti to najťažšie. Presne kvôli tomuto sa nikto v minulosti neodvážil kultivovať sa týmto spôsobom. Keď sa niekto chcel kultivovať, opustil svoju rodinu i domov a vyhýbal sa pozemskému svetu, a týmto spôsobom – bez zasahovania pozemského sveta – mohol nájsť pokoj a ticho. Nestretol sa s nepríjemnými vecami, ani sa nestretol s vecami nachádzajúcimi sa vo svetskej spoločnosti, ktoré súvisia s osobným ziskom, alebo ktoré podnecujú ľudské pocity. Potom kultivujúci, nech sa kultivoval v ktorejkoľvek disciplíne, všeobecne povedané bola jeho úroveň obmedzená, a úroveň, ku ktorej sa vykultivoval, nebola až taká vysoká. Je to preto, že mal určité dané podmienky; vyhýbal sa nepriaznivým prostrediam a konfliktom. Vo vašom prípade konfliktom čelíte priamo a priamo sa stretávate s realitou spoločnosti, ktorá vás môže ovplyvniť, ako aj so všemožnými problémami, ktoré sa dotýkajú osobného zisku a ľudských pripútaností. Takže možno povedať, že nie je nič ťažšie ako kultivovať sa v ľudskom svete. Žiadna kultivačná metóda nie je ťažšia.

Chcem, aby ste teraz pozorne počúvali. Ľudia zvykli hovoriť o tom, ako je tento alebo tamten druh kultivácie ťažký, hovorili o kultivovaní sa po desaťročia, po celý život, alebo dokonca po niekoľko životov. Avšak tá doba sa v skutočnosti takto naťahovala preto, že nedokázali priamo čeliť pokušeniu a ich ťažkosti neboli také veľké. Pri kultivácii, ktorú robíte teraz, nie sú viditeľné požiadavky alebo obmedzenia ohľadom kultivačnej formy. Avšak pri kultivovaní sa v tejto svetskej spoločnosti čelíte pokušeniam na mnohých frontoch a v každom momente a pri každej udalosti je tam otázka, či obstojíte. Preto hovorím, že iba ak niekto prejde cez toto všetko, je naozaj výnimočný. Nikto v histórii sa takto nedokázal kultivovať, ani sa nikto neodvážil ísť po tejto ceste; ani žiadni bohovia sa neodvážili viesť ľudí touto cestou. Navyše, svet okolo vás je v strašnom zmätku, a potom je tu prenasledovanie zla a tlak desivých okolností.

Takže prečo hovorím, že požiadavky na dovŕšenie učeníka Dafa sú vysoké? Alebo že zodpovednosť, ktorú má na svojich pleciach, je ohromná? Je to v skutočnosti pre toto. A spolu s tým, keď sa kultivujú v takomto prostredí, bude tu veľký počet študentov, ktorých stav je taký, že sa kultivujú v stave ilúzie. Niektorí študenti môžu do určitého rozsahu, keď sú v rôznych stavoch, alebo vizuálne, prísť do kontaktu s vecami v iných dimenziách. Cesta každého študenta je odlišná a takisto aj situácia každého študenta. V skutočnosti, nech viete čokoľvek, aj tak je to veľmi obmedzené, pretože je pre vás veľmi ťažké vidieť veľkolepé scény vesmírnej nápravy Fa ako aj úžasné pohľady na premenu tiel učeníkov Dafa skrz kultiváciu v náprave Fa. Táto forma ilúzie sama osebe predstavuje pre našich študentov veľké ťažkosti. Ak by ste sa kultivovali v náboženstve a prijali by ste nejakú formu kultivácie, v ktorej sa vyhýbate svetskému svetu, nebolo by to vôbec také ako kultivačná cesta, ktorú majú dnešní učeníci Dafa. V tých minulých mohli mať ich stúpenci svoje nadprirodzené sily odomknuté do rôznych stupňov, a tieto božské sily sa používali ako prostriedok na podnietenie ich usilovnosti. Avšak mnohí učeníci Dafa nedokážu vnímať svoju vlastnú premenu, ani úspech všetkého toho, čo spravili, a to kvôli zasahovania zla od starých síl, ktoré našich študentov vystavili najnáročnejšiemu kultivačnému stavu. Za takýchto okolností potom musí byť človek na seba stále prísny a kráčať dobre po svojej ceste. Keď ste schopní vykročiť vpred, aby ste potvrdili Fa, zatiaľ čo ste prenasledovaní skazenou ČKS; ak ste schopní byť stále usilovní, dokonca aj keď čelíte tlaku a váš život je v nebezpečenstve, keď čelíte mnohým ľuďom v tomto svete, ktorí nerozumejú pravde a boli pomýlení, a keď ste vystavení tlaku toho, že počúvate všetky možné poznámky od ľudí v tomto svete – nie ste jednoducho výnimoční? Potom ste naozaj veľkolepí. Každý, kto sa dokáže kultivovať za takýchto okolností by mal dosiahnuť dovŕšenie a mal by mať vysokú úroveň ovocia, keďže v histórii nikdy nebolo niečo takto nesmierne náročné a nikto sa neodvážil kráčať po takejto ceste. (potlesk

Nič dôležité sa v ľudskej spoločnosti nestane náhodou. Vyzerá to tak, že človek niečo spraví, keď chce. Avšak v skutočnosti to nie je on, kto to robí. Ak by tam za scénou neboli faktory bohov, ľudia by v skutočnosti neboli schopní spraviť nič. To platí pre všetko v dnešnej spoločnosti. Napríklad, keď nejaká veľká firma v tomto svete vyrastie až do takého rozmeru; alebo keď je človek schopný niečo vytvoriť pomocou vedeckého výskumu; alebo spôsob, akým funguje spoločnosť; stav, v ktorom existujú ľudské bytosti – nič z toho nie je také jednoduché. Najmä keď nejaká udalosť dokáže ovplyvniť podobu spoločnosti, môžete si byť istí, že za scénou sú tam faktory bohov. Samozrejme, už som vám povedal predtým, že väčšina toho, čo sa odohráva v ľudskej spoločnosti, má priamu spojitosť s nápravou Fa. Premýšľajte o tom pokojne a uvidíte, že vznik každého národa, každá udalosť v celom tomto svete, dokonca dnešné rozloženie moci medzi politickými stranami a spletitosť mnohých vecí – všetko toto má priamu spojitosť s dnešnou nápravou Fa a s potvrdzovaním Fa učeníkmi Dafa. Avšak keď učeníci Dafa objasňujú fakty a odhaľujú zlé prenasledovanie skazenou ČKS, sú ľudia, ktorí nechcú počúvať a ktorí sa dokonca obhajujú použitím vecí, ktoré do nich vštepovala skazená ČKS. Avšak nič z toho nie je náhoda. Premýšľajte o tom, nevystúpili tieto zlé veci preto, že ich ovládajú staré sily vesmíru? Nechcú staré sily použiť svoje vlastné názory a predstavy, aby udávali smer náprave Fa a kultivácii učeníkov Dafa? Keďže náprava Fa má vplyv na každú bytosť vo vesmíre, vrátane starých síl, mohli by to pochopiť tí, čo nie sú čistí, alebo nie sú dostatočne čistí? Myšlienky, ktoré má bytosť na vysokých úrovniach, vytvoria účinok v ríšach pod ňou. Keď si bežný človek vytvorí v hlave nejakú myšlienku, nemá to vplyv na druhých, hoci to môže do istého stupňa ovplyvniť jeho samého. Avšak v prípade bytosti na vysokej úrovni, jediná myšlienka ovplyvní všetky bytosti v rozsahu jeho vesmíru. Myšlienka  bytosti na ešte vyššej úrovni bude mať účinok v celom vesmíre nesmierneho rozsahu. Takéto bytosti nebudú samozrejme priamo robiť zlé veci vnímajúcim bytostiam v ríšach pod nimi, avšak tá ich jedna myšlienka je presne v zhode so želaniami prehnitých démonov v ríšach pod nimi, a iba keď majú prehnití démoni takúto podporu, odvažujú sa tak kruto prenasledovať učeníkov Dafa. Takže je pre nich ľahké, ak chcú počas nápravy Fa udržovať prenasledovanie, otupiť ľudí vo svete alebo spôsobiť, že sa budú len málo starať o prenasledovanie Falun Gongu. Chcú ľuďom zabrániť, aby sa dozvedeli pravdu o prenasledovaní Falun Gongu. Ich motívom na pokračovanie prenasledovania je údajne „skúšať“ učeníkov Dafa, a aby to uskutočnili, musia pokračovať v udržiavaní atmosféry hrôzy. Robia to preto, že stále existuje časť našich učeníkov Dafa, ktorí nedokázali naplniť očakávania a nekultivovali sa dosť dobre; je tu aj časť [učeníkov], ktorí vykračujú napred jeden po druhom, a je tu časť vnímajúcich bytostí, ktoré ešte treba spasiť. Tieto nedostatky medzi našimi študentmi im dali niečo, čoho sa môžu chytiť, a len preto sa odvažujú dopúšťať všemožných násilností. Podľa ich vlastných slov by neváhali ani obetovať svoj život kvôli náprave Fa. Avšak v skutočnosti neváhajú spraviť čokoľvek pre dosiahnutie svojich vlastných cieľov, a toto spôsobilo náprave Fa obrovské ťažkosti a ovplyvnilo to dokonca jej priebeh.

To znamená, že nič z toho, s čím sa stretnete pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí a potvrdzovaní Fa, nie je náhoda. Nič nie je také jednoduché, aj keď je to zdanlivo drobnosť, to, aké ma niekto myšlienky, alebo ten široký rad ľudí a vecí, s ktorými sa stretnete, keď objasňujete pravdu. Avšak pôjde to iba vtedy, keď k tomu budete pristupovať so súcitom v srdci. Netrápte sa tým, keď ľudia majú určité postoje alebo nepochopenia. Ak konáte veci iba kvôli spáse toho človeka, kvôli spáse vnímajúcich bytostí, potom si myslím, že účinok toho môže zmeniť všetko. Ak však počas objasňovania pravdy vašu myseľ ovplyvnia bežné ľudské pripútanosti, potom nebudete schopní dosiahnuť nič. Keď pri vašom objasňovaní pravdy narazíte na bežných ľudí, ktorí počúvali a uverili klamstvám a propagande, ktorú v začiatkoch šírila ČKS cez svoje médiá, môžu mať nesprávne pochopenie učeníkov Dafa, môžu ku vám byť tvrdí alebo vás nebudú chcieť počúvať. Ak sa to vtedy dotkne vašich emócií a vy cítite príkorie, nahnevá vás to alebo možno nebudete ani racionálni, potom nebudete schopní objasniť pravdu ani spasiť tých ľudí. V skutočnosti zlo neustále používa nedobré názory o učeníkoch Dafa, ktoré majú bežní ľudia, aby zväčšovalo ich rozpory s vami. Avšak ak sú vaše spravodlivé myšlienky silné, zlo sa rozpustí. Sila opravdivého súcitu dokáže rozpustiť všetky nespravodlivé faktory a keď sa rozprávate s človekom, budete vyžarovať energiu, ktorá rozpustí zlé veci, a zlo v iných dimenziách sa už neodváži priblížiť k tej osobe alebo ju ovládať. Keď potom tej osobe budete niečo vysvetľovať, bude počúvať a vy budete schopní vyčistiť lži, ktoré do nej vštepila skazená ČKS a tým odstrániť ten blok v jej mysli.

Dnes už nepoviem viac, keďže som nedávno vyučoval Fa v Los Angeles a práve dnes to bolo publikované na internete. Ale je jedna vec, s ktorou by som sa s vami rád podelil. Mnohí bohovia mi šepkali do uší: „Tvoji učeníci Dafa nedokážu vystáť, keď ich niekto kritizuje. Stačí jedno slovo a vybuchnú. Pôjde to, ak ostatní nemajú dovolené kritizovať ich? Ako sa majú kultivovať, ak nedokážu prijať kritiku? Čo je to potom za praktizujúceho?“ a podobné veci. Predtým som mohol povedať, že je mnoho foriem zasahovania a že ste ešte nedozreli ohľadom vecí, ktoré musíte robiť, keď čelíte prenasledovaniu. Takže aby ste mohli dobre spraviť veci súvisiace s potvrdzovaním Fa a zachraňovaním vnímajúcich bytostí, nikdy som nehovoril o tomto aspekte Fa a nikdy som túto otázku nezdôrazňoval, keď som s vami hovoril. Avšak teraz je to už niečo veľmi nápadné a je to niečo, čomu musíte venovať pozornosť. Keďže ste praktizujúci, všetci poznáte tento princíp: „Nevrátiť úder, keď vás udrú, neodpovedať nadávkou, keď vám nadávajú,“ a že aj keď kultivujúci naozaj utrpí nejakú stratu, jednoducho to nechá prejsť s úsmevom. To je stav, ktorý máte mať a to je to, čo musíte dosiahnuť, pretože nie ste bežní ľudia a chcete prekročiť ich stav bytia. Musíte sa držať vysokých štandardov a nie štandardov bežných ľudí. Takže musíte dosiahnuť to, čo som popísal.

Počas tých rokov ste spravili mnohé úžasné veci a tá mocná cnosť je jednoducho bezhraničná. Ale treba dodať, že je naozaj určitý počet študentov, ktorí si vyvinuli určitý zvyk, menovite, že hoci každý deň čítajú Fa, naozaj sa príliš nezlepšili v tých veciach, o ktorých som práve hovoril. Dokonca som zistil, že v mnohých prípadoch sa tá vec stále zväčšuje. V niekoľkých ojedinelých prípadoch je ten človek taký háklivý, že sa k nemu nikto ani nemôže priblížiť. Vo chvíli, keď začuje niečo čo i len trochu nepríjemné, nedokáže to prijať. Vybuchne v tom momente, ako sa dotknete jeho pripútanosti. Teraz je už táto vec veľmi nepoddajná a veľká. Druhí nemôžu o ňom povedať kritické slovo, nedokáže prijať žiadnu kritiku a dokonca aj keď spraví niečo nesprávne, nechce o tom počuť ani slovo. Ako by to tak mohlo ísť? Ako môže byť niekto takýto kultivujúcim? Dokonca aj keď robíte Dafa veci alebo veci na záchranu ľudí, stále musíte byť v tom procese kultivujúcim. Nemôžete to robiť ako bežní ľudia. U niektorých ľudí to dosiahlo až ten bod, že ak spravia niečo nesprávne a druhí na to vľúdne poukážu, hľadajú si ospravedlnenia. Len čo spravia chyby, pokúšajú sa ich vysvetliť, hovoria nehanebné klamstvá a pokúšajú sa pre ne nájsť objektívne príčiny. Je takéto správanie, ktoré je dokonca pod úrovňou bežných ľudí, správaním učeníka Dafa? Kultivujúci musia byť schopní prijať kritiku druhých a toto je povedané v knihe. Potom sú nejakí študenti, ktorí presúvajú vinu na druhých a pokúšajú sa každému problému nájsť takú či onakú príčinu. Keď naozaj žiadna príčina nie je, nejakú si vymyslia (každý sa smeje) a hovoria veci ako: „Neuvedomuješ si, aká bola vtedy situácia.“ Potom pokračujú s nejakým nezmyslom. (každý sa smeje) A toto sú ešte tie ľahšie prípady. V tých ťažších sa toho človeka nemožno vôbec dotknúť. Viete, ako sa na vás pozerajú bohovia v týchto prípadoch? Staré sily si vás zapamätajú, len čo sa to stane, a neskôr sa vášho správania chytia. Potom vás budú očakávať ťažkosti. Ak je váš xinxing v tomto ohľade nedostatočný, bude to pre vás znamenať veľké problémy. Dávajte si na to pozor.

Keď som naposledy vyučoval Fa, povedal som, že keďže Majster hovoril o tejto otázke, po odchode sa s ňou všetci stretnete. A naozaj, niektorí ľudia na to narazili hneď ako opustili konferenčnú sálu. Keď prichádza konflikt, nedostanete čas na prípravu. Príde vždy vtedy, keď nemáte možnosť sa na to psychicky pripraviť. Nikto vám nepovie: „Som tu, aby som ťa skúšal. Kritizujem ťa, aby si si mohol pozdvihnúť svoj xinxing.“ V skutočnosti si to tá druhá strana konfliktu takisto neuvedomí, keďže obe strany prechádzajú cez tú xinxingovú skúšku spoločne. Uvidíme, či to dokážete správne zvládnuť, potom čo Majster ukončí dnešné vyučovanie Fa. Nebude tam žiadna psychická príprava, žiaden nácvik a žiadne varovania dopredu – konflikty vypuknú náhle a budú rovnaké ako konflikty bežných ľudí. Samozrejme, keď som predložil túto otázku, dúfam, že keď som o tom teraz hovoril, budete sa  v tomto ohľade kultivovať, keď pôjdete domov. Každý návyk, ktorý ste si vytvorili, je v skutočnosti hmotou. V iných dimenziách je tam tá hmota a iba potom sa v tejto dimenzii prejavuje ten stav. Tá vec je ako mína, ktorá vybuchne vo chvíli, ako sa jej dotknute. Takže to nepôjde, ak nedokážete tú mínu odstrániť. Takže nech žijete v ktorejkoľvek oblasti a nech ste ktokoľvek, pokiaľ kultivujete Dafa, od tohto momentu vám odstránim túto materiálnu látku. (potlesk)

Ja odstránim tú hmotnú látku, avšak s ňou spojené návyky, ktoré ste si vytvorili, musíte odstrániť vy sami. Čo sa týka návykov, ktoré ste si v priebehu času vytvorili, tie pramenia z vašich rozličných pripútaností. Tí, čo sú pripútaní k tomu, aby nestratili tvár, budú počuť veci, ktoré ich zahanbia, čo udrie na tú pripútanosť, ktorá spôsobuje, že nie ste schopní vystáť, keď počujete kritické poznámky druhých. Potom sú nejakí ľudia, čo si myslia, že keď sú koordinátormi projektu, nemali by sa nechať kritizovať. Sú aj nejakí ľudia, ktorí majú špeciálne schopnosti v nejakej oblasti a nenechajú sa inými ľuďmi kritizovať. Ďalšia skupina sa nechce nechať kritizovať ľuďmi, o ktorých majú zlú mienku. Má to všemožné stránky a aspekty. Neochota počúvať poznámky druhých pramení z celého radu pripútaností. Nech je to však akokoľvek, všetci ste učeníkmi Dafa, a nezáleží na tom, aké zodpovednosti ste prevzali: všetci ste kultivujúcimi a Majster je zodpovedný za vašu kultiváciu. Ste rovnaký ako všetci, čo sa kultivujú, kultivujete sa sami a chcete napokon dosiahnuť dovŕšenie, takže aj vy musíte niesť zodpovednosť za svoju kultiváciu. Možno keď vyjdete z dverí, niekto vám povie niečo urážlivé. Pozrime sa kto vybuchne, keď sa to stane. (Majster sa smeje) (každý sa smeje)

Takto to pre vás odteraz bude. Či máte pravdu alebo nemáte, pre kultivujúceho to nie je vôbec dôležité. Nehádajte sa s každým naokolo a nezdôrazňujte, kto má pravdu a kto nemá. Niektorí ľudia zakaždým prízvukujú, že majú pravdu, avšak aj keď máte pravdu, aj keď sa nemýlite, čo z toho? Zlepšili ste sa na základe Fa? Samotný čin používania ľudského myslenia na to, aby ste zdôraznili kto má pravdu a kto sa mýli, je sám o sebe nesprávny. Je to preto, že vtedy používate logiku bežných ľudí na svoje hodnotenie, a používate tú logiku, aby ste kládli požiadavky na druhých. Ako to vidia bohovia, pre kultivujúceho nie je vôbec dôležité, či má alebo nemá v tomto ľudskom svete pravdu, dôležité je odstraňovanie pripútaností, ktoré pochádzajú z ľudského myslenia, dôležité je presne to, ako počas kultivácie dokážete odstrániť tie pripútanosti, ktoré pochádzajú z vášho ľudského myslenia. (potlesk) Ak dokážete riešiť veci pokojne bez ohľadu na to, aké bezprávie cítite, ak dokážete ostať nepohnutí a nepokúšate sa prísť s nejakou výhovorkou pre seba, potom u mnohých vecí sa ani nebudete musieť hádať. Je to preto, že na vašej ceste kultivácie nie je nič náhodné. Takže keď sa dostanete do horúcej výmeny názorov, ktorá sa niečoho vo vás dotkne, alebo sa dostanete do konfliktu kvôli niečomu, čo sa týka vašich životne dôležitých záujmov, možno tie faktory za tým tam položil Majster. Možno sa rozčúlite iba v prípade, keď niekto povie niečo, čo vás naozaj vyprovokuje, alebo keď zasiahne boľavé miesto. Možno ten človek bol ku vám naozaj nespravodlivý. Ale tie slová nemusel nutne povedať ten človek. Možno som ich povedal ja. (každý sa smeje) Chcem vidieť, ako si vtedy s tým poradíte. Keď budete bojovať s tým človekom, v skutočnosti sa to rovná tomu, akoby ste bojovali so mnou. (Majster sa smeje) (každý sa smeje, tlieska) To je pre dnešok všetko. Ja pre vás môžem úplne odstrániť tú látku, ale tie vytvorené návyky sú niečím, čoho sa určite musíte zbaviť – určite, absolútne. (potlesk)

Tento problém som objavil už skôr, ale nikdy som ho nespomenul. Prečo? Pretože ako učeníci Dafa potvrdzujú Fa, stoja proti nim všemožné formy zasahovania od skazenej ČKS. Používa propagandistický aparát celého národa – tisíce novín a stovky rozhlasových a televíznych staníc ovládaných skazenou ČKS boli súčasne použité na to, aby plošne útočili na Falun Gong. Zároveň používa špeciálnych agentov na rozsievanie sporov, snová všetky druhy intríg, a všetko, čo rozširuje, sú ohovárania a klamstvá. Navyše je tu fakt, že všetci ľudia vo svete boli otrávení, a učeníci Dafa musia objasniť pravdu asi siedmim miliardám ľudí. Takže ak nemajú pevnú vôľu zrodenú zo spravodlivých myšlienok, nebudú schopní spasiť vnímajúce bytosti a potvrdiť Fa. Preto som si počas tých rokov nevšímal, čo mi hovorili tí bohovia, a nevyučoval som túto časť Fa. Keby všetci učeníci Dafa boli mimoriadne láskaví a nepovedali by ani slova, keby o nich ľudia mali poznámky a ani keby ich urážalo zlo, bolo by to škodlivé pre naše objasňovanie pravdy a zachraňovanie ľudí, a ešte viac pre naše odhaľovanie zla. Preto som nevyučoval túto časť Fa. Je to kvôli tomuto, že som sa celý čas vyhýbal rozprávaniu o tom. Dôvod, prečo teraz o tom hovorím je ten, že to už nebude ohrozovať veci, ktoré robíte. Učeníci Dafa sú teraz zrelí v tom ako čelia zlu a ich objasňovanie pravdy to neovplyvní. Ste teraz racionálni a triezvi, a potom, čo ste počas týchto rokov cez toto všetko prešli, viete teraz, ako robiť veci. To, že o tom teraz hovorím, nespôsobí ujmu vášmu objasňovaniu pravdy. Takže odteraz sa na to vo svojej kultivácii musíte sústrediť.

Naposledy, keď som rozprával na konferencii v Los Angeles, som vám tiež povedal, že sa s tým stretnete cestou domov. Osobne som videl vcelku dosť týchto prípadov. (každý sa smeje) Prichádza to dosť intenzívne. Hoci to vyzeralo značne  intenzívne, v skutočnosti sa sotva niečo povedalo. Avšak niektorí študenti to nedokázali vystáť a vybuchli. Okamžite začali hádku s tou osobou a ich správanie sa vôbec nepodobalo stavu kultivujúceho. Samozrejme, nie je tým povedané, že ste sa nekultivovali dobre. Ako som práve povedal, nie je to vaša chyba, pretože Majster sa nezaoberal tou vecou, aby ste mohli objasňovať pravdu. Keby som to riešil už predtým a vy by ste pri objasňovaní pravdy vystupovali slabo, váš dopad by bol malý. Ale ako to vyzerá teraz, ten zlozvyk, čo ste si vytvorili, je teraz naozaj ťažké opustiť. Hoci tá hmotná látka tam už nie je, stále vám to nejde, keď sa stretávate s týmito vecami. Stretával som sa s mnohými takými prípadmi a povedal som im: „Zúčastnili ste sa Fa konferencie v Los Angeles?“ Bez toho, aby som povedal niečo viac, pochopili – „Och, riešil som to nesprávne. Majster, urobil som chybu.“ (každý sa smeje) Je to preto, že je napokon kultivujúcim, a keď si uvedomí ten problém, zmení sa. Každý sa chce činiť dobre. Ibaže keď príde konflikt, prihodí sa neočakávane. Nemôžete čakať, že vás varujú a že dostanete šancu na prípravu. Nič také neexistuje – prihodí sa neočakávane. Samozrejme, metrový kus ľadu sa nevytvorí za jednu noc, takže hoci tá materiálna vec bola odstránená, návyky, ktoré ste si vytvorili a určité ďalšie veci spôsobia, že niektoré slová sa pohrnú priamo z vašich úst. Stalo sa to už zvykom, takže keď ich chcete odstrániť, nie je to veľmi ľahké. Avšak musíte to odstrániť.

Viem, že v tomto procese sa možno nebudete činiť dobre hneď ako vykročíte z dverí, ale nestrácajte odvahu. Majster vie, že to v procese kultivácie nakoniec dokážete spraviť dobre. Toto sú jednoducho veci, ktoré sa dejú v kultivačnom procese. Avšak nesmiete poľaviť. Nepôjde to, ak si poviete: „Spravím to pomaly.“ Ako kultivujúci musíte byť usilovní. Bolo by najlepšie, keby ste to mohli spraviť správne hneď na prvýkrát. Ak to nedokážete, bude to prijateľné iba ak to budete robiť čoraz lepšie. Od tohto dňa je nevyhnutné, aby ste tomu naozaj venovali pozornosť – najmä ohľadom spolupráce učeníkov Dafa. V kultivácii som z vás odstránil všetko, čo vnútri nemalo zostať, s výnimkou tejto malej veci, ktorú som tam vtedy nechal, aby som neohrozil vaše objasňovanie pravdy. O veciach ako prijatie kritiky som hovoril viackrát v dňoch pred 20. júlom 1999. Dôvodom bolo, že v tom čase som si myslel, že ak by staré faktory niečo spravili, ak by na našich učeníkov Dafa naozaj vytiahli  ten rovnaký starý príbeh, mnohí učeníci Dafa, ak by nemali vybudovanú dobrú základňu, by sa cez to nemuseli dostať a mohli by sa vzdať svojej kultivácie, nezvládli by to a spadli by. Takže som vtedy zdôrazňoval vcelku dosť vecí, vyučoval som toho relatívne viac a veľa som hovoril o kultivácii xinxingu. S príchodom 20. júla 1999 som prestal hovoriť o týchto veciach – najmä o tomto probléme, ktorý tu riešime dnes – z dôvodu, ktorý som vám povedal. Takže od tohto dňa sa v tom musíte dobre činiť. Videl som, že niektorí ľudia sa v tom naozaj činia dobre, zatiaľ čo iní, hoci to vyzerá akoby sa toho vzdali, v skutočnosti to vo svojom hlbokom vnútri nespravili a stále s tým vo svojej mysli zápasia. (Majster sa smeje) (publikum sa smeje) Nepovedia ani slovo a vyzerajú byť veľmi pokojní, avšak vnútri sú naozaj nahnevaní a jednoducho to držia v sebe. (Majster sa smeje) Ale aspoň to znamená, že dokážu ostať pokojní. To je prvý krok. Keďže učeníci Dafa sú na odlišných úrovniach, budú na nich kladené rozličné kultivačné požiadavky. Znamená to, že na niekoho, kto sa činí dobre, sa môžu klásť trochu vyššie požiadavky, aby sa tak mohol zlepšiť trochu rýchlejšie. Takáto je presne kultivácia. Ak je skúška, ktorá je pre vás zostavená príliš malá, potom v tom môžete spraviť iba malý krok. Ak je pre vás pripravená veľká skúška, potom spravíte skok vpred.

Ďalej treba spomenúť, že ako učeníci Dafa musíte venovať pozornosť veciam vo svojom každodennom živote. Ako viete, nevhodné vzťahy medzi ľuďmi, ktorí nie sú manželom a manželkou, sú pre ľudské bytosti hriechom; narúša to inštitút rodiny, ako aj ľudské vzťahy. Tento problém som už objavil predtým, v úvodnej fáze. Menovite, že pri kultivácii v bežnej ľudskej spoločnosti sú najväčšími skúškami sexuálne pokušenia, ktoré vám kladie bežná spoločnosť, keď je svet v zmätku. Požiadavky na tieto veci zvykli byť pre kultivujúcich mimoriadne prísne. Bez ohľadu na to, aká metóda to bola, toto sa bralo veľmi vážne. V minulosti, ak nejaký mních alebo mníška porušili predpisy v týchto otázkach, znamenalo to koniec ich kultivácie. Ak nejaký nesmrteľný viedol kultiváciu učeníka v horách a učeník spravil takúto chybu, znamenalo to, že je navždy zničený. Je to niečo takto vážne. Vy ste učeníci Dafa, ktorí sa kultivujú vo Veľkom Zákone, čím je to, čo robíte, ešte posvätnejšie, avšak niektorí študenti na to dbali len veľmi málo. Nezáleží na tom, aké hodnoty prevažujú v dnešnom ľudskom svete alebo ako sa ľudia pozerajú na takéto veci: kultivujúci musí mať vysoké štandardy a pozerať sa na tieto otázky pomocou vyšších princípov, a držať sa požiadaviek bohov. Dokonca aj tu medzi ľuďmi sú nepatričné sexuálne vzťahy trestné. Božská bytosť by nikdy nespravila niečo také špinavé. Nie sú kultivujúci na ceste k božstvu? Nekráčajú kultivujúci po božskej ceste? Prečo sa potom nedokážete správať ako božská bytosť? Prečo nedokážete konať v súlade s požiadavkami na božskú bytosť? Ako to, že niektorí ľudia stále opakujú rovnakú chybu? Je to vôbec prijateľné?

Ako viete, my sme si vedomí toho, že koniec, o ktorom sa hovorilo v minulých proroctvách, bol zamýšľaný na to, aby to počuli dnešní ľudia. Mnohé proroctvá robili narážky na to, že tí, čo na konci zostanú, budú tí bezúhonní a ich telá budú čisté. Oni považovali udržovanie si čistoty za to najdôležitejšie, s tým, že nič iné nie je také vážne. Takže tí, čo zostanú, budú určite takíto ľudia, a ten, kto sa úspešne vykultivoval, bude na tom určite takto; tí, čo ostanú na tejto zemi, budú určite takíto ľudia. Potom uvažujte o tomto: ako budú s vami bohovia vesmíru zaobchádzať, keď vidia, že ako učeník Dafa robíte takéto veci? Uvedomujete si aké je to hrozné v tej chvíli, keď robíte takéto veci, keď sa na to pozrieme vo svetle požiadaviek na tých, čo sa jedného dňa majú stať bohmi? V tom momente, ako niekto pôjde nesprávne v tomto ohľade, všetci bohovia na nebesiach si budú myslieť, že určite musíte byť zrazený nadol, pretože vás absolútne nemožno schváliť alebo uznať. Takže čo sa týka skúšok, s ktorými sa následne stretnete, v mnohých prípadoch ich faktory pochádzajú od bohov, ktorí vás zrážajú nadol. Premýšľajte o tom, koľko ťažkostí to pridá vašej kultivácii! Potom spôsobia, že sa dopustíte toho istého hriechu zas a znova, pričom sa zas a znova odmietate napraviť. Napokon vás xinxingové konflikty doženú k odchýlenému pochopeniu vecí. Je to preto, že hľadáte výhovorky, znova a znova, čo vedie k vášmu pokrivenému pochopeniu; napokon sa ani nebudete stotožňovať s učením Dafa a nakoniec prejdete na opačnú stranu. Myslíte si, že všetci tí ľudia, čo prišli k odchýleným porozumeniam, to naozaj spravili naschvál? V mnohých prípadoch to bolo tak, že tá osoba sa nečinila dobre v nejakom ohľade, a tak zlo využilo tú medzeru. To znamená, že zlé bytosti sa chopia presne tých vašich slabostí a húževnato sa budú tých vašich vecí držať. Hneď ako si myslia, že ste beznádejne zlyhali, že sa podľa ich štandardov vonkoncom nemôžete kultivovať, určite budú hľadať cesty, ako vás zhodiť nadol, zničiť vás. Vedia však samozrejme, že Li Chung-č’ neopustí svojich učeníkov a bude sa naďalej pokúšať ich spasiť. Avšak uvedomujete si, že oni budú toho človeka ťahať na druhú stranu, spôsobujúc, že bude robiť veci, ktoré budú škodlivé pre Dafa a pre učeníkov Dafa, a spravia z neho nástroj zla. Keď niekto spáchal neodpustiteľný hriech proti Dafa, ako by mohol byť spasený? Oni chcú dohnať ľudí, ktorí sa dopustili chyby, o ktorej hovoríme, až k tomuto bodu. Keď niekto naozaj dosiahne tento bod, potom naozaj nemôže byť spasený, pretože nebude mať žiaden spôsob, ako by to mohol odčiniť. Ako by potom mohol byť spasený? Náprava Fa má štandardy a takisto aj kultivácia učeníkov Dafa. Prečo teda nedokážete dávať pozor v tejto otázke? Urobili ste hanbu Majstrovi a urobili ste hanbu učeníkom Dafa. Takýto závažný je ten dopad.

Je tu ďalšia otázka. Zapamätajte si, že sa kultivujete v bežnej ľudskej spoločnosti. Stále sa však nedokážete činiť dobre v otázke vychádzania s členmi rodiny, ktorí sa nekultivujú. Výraz, ktorý som použil predtým, sa hodí aj tu – metrový kus ľadu sa nevytvorí za jednu noc. Ak nedokážete dobre vyriešiť tú vec na prvýkrát, hnev sa začne hromadiť, až kým nenarastie do vážnych rozmerov a časom sa z toho stane rozkol, ktorý vyzerá byť nezmieriteľný. Takáto situácia prinesie ťažkosti učeníkom Dafa, keď sa pokúšajú potvrdiť Fa. V každom takomto prípade je ten problém v našich učeníkoch Dafa. Je to preto, že ste tú vec na začiatku neriešili dobre, a stalo sa z toho to, čo tu máme dnes. Pri mnohých otázkach, ak dokážete vyvážiť veci a správne si usporiadať svoje záležitosti, neprinesie to žiadne zdržanie veciam Dafa, ktoré robíte. Problémy pochádzajú presne z toho, že neriešite veci dobre a prehliadate to, čo som popisoval.

Všetci viete, že náprava Fa a kultivácia majú svoju vážnosť, pričom každý, kto sa kultivuje, dosiahne pravé ovocie. Ak dokážete uspieť vo svojej kultivácii, členovia vašej rodiny a príbuzní budú požehnaní šťastím. Avšak určite to nie je tak, že by sa tí príbuzní, priatelia, rodičia alebo deti, ktorí sa nekultivujú, mohli k vám pripojiť pri dovŕšení. Keďže ten človek, ktorý je nezávislou bytosťou, sa nekultivuje, očakáva ho to, čo ho očakáva. Nemôžete to spraviť namiesto neho alebo prebrať jeho veci. Ak ten človek nepoškodí Fa, hoci sa nekultivuje, získa šťastie, ak sa dovŕšite, pričom niektorí ľudia pôjdu možno aj do vášho raja a budú tam vnímajúcimi bytosťami. Je aj možné, že jedného dňa si budú užívať šťastie v ľudskom svete. Záleží na tom, kam ho vezme jeho predurčený vzťah. Výsledkom toho, že ste sa úspešne vykultivovali v tomto prostredí, bude to, že vaša rodina a príbuzní – ako aj vaši predkovia – budú mať z toho úžitok. Naopak, predkovia tých, čo prenasledujú učeníkov Dafa a zasahujú do nápravy Fa, budú mať hriech a budú poslaní do pekla. Ak dokážete pomôcť členom rodiny, aby sa začali kultivovať, to je samozrejme najlepšie. Ale ak sa nemôžu kultivovať, potom sa musíte postarať o to, aby z nich boli spasiteľné bytosti a minimálne boli dobrými ľuďmi, takže sa jedného dňa budú môcť tešiť zo svojho šťastia. Niektorí naši študenti tie veci sprvoti neriešili dobre a opomínali to, o čom som hovoril. Hlavným dôvodom bola predstava, že tá osoba je vaším príbuzným, vaším rodičom či vaším dieťaťom, a kultivovanie Dafa je tá najväčšia vec, takže keďže vy rozhodujete o tom, čo sa stane, jednoducho ich prinútite kultivovať sa. Vo výsledku pôsobili vaše slová nátlakovo alebo zneli tak, akoby vás ľudia museli počúvať. V rozhodujúcom momente života nejakej bytosti ju nikto nemôže zastúpiť; nepočíta sa, čo hovoríte vy. Môžete ich zastúpiť v nejakých svetských ľudských záležitostiach a možno dokonca môžete rozhodnúť za nich. Avšak keď sú v tom zahrnuté kritické veci, týkajúce sa samotnej existencie tej osoby, jeho rozhodovanie sa nie je také jednoduché ako v tých ostatných záležitostiach. Človek sa nenarodí iba raz. Možno v tomto živote je členom vašej rodiny, avšak nabudúce bude v rodine niekoho iného, a potom sa zase môže reinkarnovať ktohovie kde. Vaše terajšie rodinné spojenie je iba predurčený vzťah počas jedného života. Takže ako by ste mohli robiť rozhodnutia v mene toho človeka, ktoré určujú večný osud jeho života? Iba ak máte vo svojom srdci opravdivú túžbu spasiť toho človeka a považujete ho za vnímajúcu bytosť, ktorú treba spasiť, uvidíte, že sa veci zmenia. Toto nám teda hovorí, že sú rozdiely v tom, ako ľudia riešia mnohé veci. Takže aj výsledky sú odlišné.

Samozrejme, sú aj niektorí mladí učeníci Dafa, ktorí sa zosobášili s nepraktizujúcimi, pričom v niektorých prípadoch sa ten človek naozaj nechal zviesť z cesty emóciami a stal sa ešte bežnejším ako bežný človek. V niektorých prípadoch bolo to zasahovanie, s ktorým sa ten človek stretol, značné. Potom cítil, že by chcel, ale nie je schopný robiť veci, ktoré by mal robiť: bojí sa, že by to ovplyvnilo vzťah ich dvoch, avšak zároveň sa bojí, že sa nečiní príliš dobre s Dafa vecami, a vie, že všetko toto ovplyvňuje jeho kultiváciu. Napokon to z neho spraví psychicky aj fyzicky vyčerpaného človeka a nevie, čo má robiť. V skutočnosti, ak sa dokážete vzchopiť a premyslieť si to, uvidíte, že sa to všetko dá vyriešiť. Keďže tento Fa sa takto šíri v ľudskom svete, a keďže sme ustanovili takúto kultivačnú metódu, ktorá vás postaví do bežnej spoločnosti, potom sa určite dá vyriešiť všetko, s čím sa stretnete v bežnej ľudskej spoločnosti. Závisí to práve od toho, ako sa dívate na členov svojej rodiny. Ste schopní riešiť veci so spravodlivými myšlienkami? Ste schopní pomôcť im vyjasniť veci tým, že s nimi rozprávate so spravodlivými myšlienkami kultivujúceho? Ak dokážete riešiť veci dobre, pôjde to dobre. Ak ich nedokážete riešiť dobre, bude to naopak.

Všetko toto v skutočnosti platí aj pre vaše objasňovanie pravdy. Ak ste schopní udržať si v srdci súcit, keď komunikujete s tým človekom, bez ohľadu na jeho postoj, potom v hĺbke duše, alebo v tej vedomej stránke jeho bytosti, bude rozumieť. Ak to robíte iba povrchným spôsobom, alebo ešte horšie, ak dovolíte, aby vás ovplyvnili postoje bežných ľudí, potom výsledky určite nebudú dobré. Ako by ste mohli byť takí povrchní pri niečom tak posvätnom, pri niečom, čo určuje budúcnosť tej bytosti? Alebo to riešiť tak nedbalo? Ako môžete dovoliť, aby vás ovplyvnili postoje bežných ľudí? Hoci to, čo robíme, nazývame „objasňovanie pravdy“, nezachraňujete v skutočnosti ľudí? Neposkytujete im spásu? Avšak vy ich nezachraňujete, a v skutočnosti sa nimi necháte stiahnuť dole. Dôvodom toho, že je schopný ovplyvniť vaše myšlienky je to, že máte pripútanosti. Ak by ste ich nemali, neboli by ste ním ovplyvnení. Ak dokážete byť naozaj racionálni a mať pri objasňovaní pravdy spravodlivé myšlienky, výsledky budú odlišné.

Mnoho našich učeníkov Dafa si nerobilo nič z veľkej vzdialenosti, ktorú museli precestovať, aby sa zúčastnili tejto Fa konferencie, a nebolo to pre nich jednoduché, keďže každý má zamestnanie a museli použiť to, čo by bol ich voľný čas cez víkend, aby leteli sem a späť. Teraz keď sú tu, pravdepodobne majú mnoho vecí, o ktorých by sa radi porozprávali s Majstrom a môžu mať nejaké otázky, ktoré by radi položili. Keďže sme práve ukončili konferenciu v Los Angeles a tá sa teraz koriguje pre tlačené vydanie, nepoviem toho dnes viac, inak by toho bolo pre vás príliš mnoho na strávenie. Keďže viac Fa konferencií sa organizuje v lete, prehovorím opäť inokedy. (potlesk)

Pri tejto príležitosti poviem ešte jednu vec. Intenzita nášho objasňovania pravdy by mala iba čoraz viac narastať, takže nemôžete poľaviť – absolútne nesmiete. Ak by ľudstvo naozaj malo zažiť niečo také, ako popisujú proroctvá, bude príliš neskoro ľutovať. Nesmiete sklamať vnímajúce bytosti, ani nesmiete nenaplniť sľuby, ktoré ste spravili pred zrodom histórie. Keďže prenasledovanie zla ešte neskončilo, rozhodne nemáme dôvod poľaviť. Ako učeníci Dafa, to, čo robíte, nerobíte v skutočnosti pre druhých, ani to nerobíte pre Dafa; a tým menej je to pre mňa, vášho Majstra. Všetko, čo robíte, sa vzťahuje k vašej kultivácii, pretože toto je forma, ktorú preberá naša kultivácia – bezforemná forma kultivácie. Všetko, s čím sa stretnete v spoločnosti, patrí ku vašej kultivácii, a je to zamýšľané presne na to, aby sa videlo, ako to budete riešiť. Postavenie sa proti prenasledovaniu je potom prirodzene tiež v rámci vašej kultivácie. Preto to, že v čase pred vami dokážete dobre kráčať svojou cestou, sa rovná tomu, že sa dokážete dobre kultivovať. Čo sa týka niektorých ojedinelých záležitostí, ktoré sa vynorili, radšej o nich už viac nepoviem, pretože máte rozvahu a viete, že nič nie je náhoda, že je tam príčina. Dúfam, že vaše spravodlivé myšlienky budú trošku silnejšie, že budete vo vašej kultivácii trošku usilovnejší a nedovolíte zlu zneužiť vaše medzery. Ak toto naši učeníci Dafa dokážu, utrpíte menej škôd. Objasňovanie pravdy v tomto časovom období vyžaduje veľmi veľa pracovnej sily a ak majú byť vnímajúce bytosti spasené, bude to vyžadovať zapojenie sa viacerých ľudí. Viac ľudí treba zapojiť do rozličných projektov, ktorých cieľom je potlačiť prenasledovanie zla. V tomto svetle o jedného človeka menej znamená stratu mnoho síl, o jedného človeka viac znamená  množstvo sily naviac. Takže ja nechcem zanechať ani jediného človeka, ani ich nechcem stratiť alebo ich nechať odísť príliš skoro. Už nie je otázkou, či učeníci Dafa dosiahnu dovŕšenie. Avšak ak by ste odišli príliš skoro, nabúralo by to to, čo sa učeníci Dafa snažia získať, a rovnalo by sa to tomu, že necháte staré sily využiť vaše medzery. Teraz je čas, keď je pracovná sila naozaj potrebná. Nedovoľte, aby sa stala takáto strata. Rád by som videl, aby sa každý činil čo najlepšie, mal silné spravodlivé myšlienky a vyhli sme sa tak akýmkoľvek stratám.

To je všetko, čo poviem. Ďakujem vám všetkým. (búrlivý potlesk všetkých zúčastnených)

 

 


Linka na DOC súbor