Prejdite smrteľnou skúškou

Niektorí ľudia nespravili zo študovania Fa prioritu a kým sa dialo zlé prenasledovanie učeníkov Dafa a bol silný tlak z nemilosrdného červeného teroru, zlo využilo ich opomenutia kvôli ich strachu, a oni spravili zlé veci Dafa a učeníkom Dafa, ktoré nemali spraviť. Slúžili ako tajní agenti a špióni pre tajné služby zlej strany, ako napríklad pre Štátnu bezpečnosť ČKS, Vedenie generálneho štábu armády, Ministerstvo verejnej bezpečnosti atď. Keď sa niektorí z nich poddali zlu, spravili veci rôznych rozmerov a rôznych stupňov, ktoré sú pre kultivujúcich mimoriadne hanebné. Keďže sami sú životmi, všetci hlboko vo vnútri vedia, že Dafa je dobrý, takže potom čo tie veci spravia, ľutujú to. Chcú sa vrátiť ku kultivácii, ale teraz majú niečo, čo môžu tajní agenti ČKS použiť proti nim, takže ich trápia výčitky svedomia. Obávajú sa, že keď sa vrátia, tajní agenti použijú tie veci proti nim, aby ich zastrašovali. Ešte viac sa obávajú, že keď sa učeníci Dafa dozvedia o tom, čo spravili, budú sa príliš hanbiť pozrieť týmto učeníkom Dafa do očí. Je to pre nich dosť ťažká situácia.

Pravdou je, že stratiť túto príležitosť vekov a nenaplniť skutočný cieľ príchodu do tohto sveta je strašnejšie, ako pripútanosť k prílišnej hanbe postaviť sa zoči-voči ostatným. Kultivácia je kultivácia, a kultivácia je o zbavovaní sa pripútaností, skoncovaní s nedobrým ľudským správaním a so všetkými možnými druhmi strachu, vrátane ľudských pripútaností obávania sa tohto a obávania sa tamtoho. Išli ste nadol zlou cestou najmä kvôli vašim pripútanostiam a strachu, a teraz, keď chcete prísť späť, opäť vás zadržiava strach a vy mu dovoľujete, aby blokoval váš návrat.

Strach môže spôsobiť, že človek spraví chyby a strach môže spôsobiť, že stratí predurčenú príležitosť. Strach je pascou smrti na ceste ľudskej bytosti k božstvu. Spravili ste kvôli nemu už obrovské chyby, a predsa sa teraz, keď ich chcete napraviť, obávate, že sa ľudia o nich dozvedia. Kultivácia je vážna vec. Ak budete prechovávať takéto obavy, kedy sa prestanete nechať zadržiavať strachom? Najmä tí študenti, ktorí zakrývali všetky tieto veci a na pohľad sa správali lepšie ako väčšina ostatných študentov, ak neopustíte túto pripútanosť, neskončíte so svojím hriešnym správaním a nezbavíte sa svojho strachu, potom bez ohľadu na to, koľko vecí učeníkov Dafa robíte, robíte ich preto, aby ste zamaskovali tie veci. Ak opustíte tieto hriechy, ktoré ste doteraz nosili a vo vnútri ste ich potláčali, a vrátite sa späť, potom všetko, čo spravíte, bude čisté a bude to časťou kultivácie učeníka Dafa.

Ako váš Majster som nikdy neviedol zoznam nesprávnych vecí, ktoré ste spravili vo svojej kultivácii; pamätám si len dobré veci, ktoré ste spravili a vaše úspechy. Učeníci Dafa sa dostali cez kultiváciu a zlé prenasledovanie, ktoré nemalo obdoby, takže sú si hlboko vedomí ťažkostí v kultivácii a nebude to tak, že by nedokázali pochopiť študentov, ktorí išli nadol nesprávnou cestou. Takže vám tu hovorím ešte raz: Všetci študenti, ktorí spravili takéto chyby, odteraz je najlepšie, aby ste verejne vyjadrili, že sa zbavujete tohto špinavého bremena a vraciate sa k Dafa. Iba ak otvorene odhalíte všetko, čo ste spravili zle, budete sa schopní uvoľniť z osídiel a hrozieb tajných agentov. Iba ak otvorene odhalíte tie veci, budete schopní odstrániť svoje pripútanosti a strach. Učeníci Dafa a ja nebudeme hľadieť na študentov, ktorí išli nadol zlou cestou vo svojej kultivácii, tak ako by to robili bežní ľudia. Vtedy predtým, keď som začal vyučovať Fa v ľudskej spoločnosti, vedel som o rôznych stavoch, ktoré sa objavia v kultivácii ľudí. Počas cesty ľudskej bytosti smerom k božstvu, pretože je to ľudská bytosť – a nie boh – ktorá sa kultivuje, určite spraví chyby v procese kultivácie a určite budú skúšky, ktoré neprejde dobre. Samozrejme, sú takí, ktorí spravili obrovské chyby. Len čo ste si uvedomili svoj problém, kľúčovou otázkou je, či ste odhodlaní zbaviť sa ho. Iba ak ste odhodlaní vystúpiť z neho, môže sa to nazývať kultiváciou – to je kultivácia.

Dúfam, že tí študenti, ktorí išli nadol zlou cestou, nebudú pokračovať v robení chýb. Toto môže byť posledný krát, čo Majster vyučuje Fa takýmto študentom. Využite svoju príležitosť. Bezpočetní bohovia sa na vás pozerajú a učeníci Dafa a ja sa tešíme na váš návrat.

 

Li Chung-č’

9. máj 2006

 


Linka na DOC súbor