Ukrajinskej Fa konferencii

Pozdravujem učeníkov Dafa, ktorí sa zúčastňujú ukrajinskej Fa konferencie!

V prvom rade by som rád zaželal Fa konferencii veľa úspechov! Dovŕšenie učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa znamená vytvorenie Veľkých Osvietených Bytostí nového vesmíru pomocou Dafa, takže toto robí vaše zodpovednosti o to väčšími. V procese vašej kultivácie sa bude vaša misia záchrany bytostí, rozpúšťania zla a zasahovania starých faktorov prirodzene prelínať s vašou kultiváciou. Iba keď sa dobre kultivujete, môžete ustanoviť všetko pre budúcnosť. Takže dúfam, že vaša konferencia bude veľkolepou príležitosťou, ktorá skutočne dokáže povzbudiť vaše štúdium Fa a zlepšovanie.

Učeníci Dafa, buďte usilovní! Hoci opúšťanie vašich ľudských pripútaností v kultivácii je bolestivé, táto cesta je posvätná.

Ešte raz želám vašej Fa konferencii veľa úspechov!

 

Li Chung-č’

26. máj 2006

 


Linka na DOC súbor