Vyučovanie Fa v Kanade, 2006

(Li Chung-č’, 28. máj 2006, Toronto)

 

Všetci ste tvrdo pracovali. (Učeníci tlieskajú a spoločne odpovedajú: “Zdravíme, Majster! Majster pracoval tvrdo!”)

Tieto veľké Fa konferencie sú pre učeníkov Dafa mimo Číny veľkolepými udalosťami. Na každej veľkej Fa konferencii sa zúčastňujú mnohí noví študenti a študenti zďaleka, takže okrem organizovania iných aktivít na každej Fa konferencii by konferencia mala naozaj mať skutočný dopad na vašu kultiváciu a mala by vám pomôcť pozdvihnúť vašu kultiváciu. Potom sa to cestovanie oplatí aj tým z vás, ktorí sú novými študentmi a tým, čo prišli zďaleka. Takže Fa konferencie učeníkov Dafa nie sú iba formalitami, ktoré sa musia uskutočniť každý rok, ale organizujú sa kvôli opravdivej kultivácii. Sú tiež jediným prostredím, ktoré som vám zanechal, v ktorom sa učeníci Dafa môžu zhromaždiť a učiť sa jeden od druhého pomocou diskusie vo veľkom rozsahu. Takže musíte dozrieť, aby bol tento cieľ naozaj splnený a dosiahnuť, aby boli naozaj prospešné pre vaše zlepšenie sa v kultivácii. Iba potom majú konferencie zmysel.

Ako viete, teraz majú učeníci Dafa veľmi jasno ohľadom spôsobu kultivácie, ktorý tu máme dnes. Myslím si, že ľudia tu v publiku poväčšine dokážu splniť požiadavky na to, ako sa kultivuje učeník Dafa. Forma kultivácie v Dafa je taká, že kultivácia sa robí medzi bežnými ľuďmi a po prvýkrát vôbec ustanovila formu, v ktorej sa ľudia kultivujú v bežnej spoločnosti. Tento prístup bol ustanovený od prvého dňa, čo som začal šíriť Fa. Nič podobné predtým nebolo, od staroveku až po dnešok.

Keď vyučujem Fa, musím začať od vecí na nízkej úrovni a postupne sa prepracovať nahor. Začínam od základov, aby to bolo pochopiteľné pre veľký počet ľudí. Preto som na začiatku nevyučoval veci na vysokej úrovni. V skutočnosti sa celé stvorenie Troch ríš udialo kvôli dnešnému šíreniu Dafa. V minulosti vo vesmíre neboli Tri ríše a ľudstvo neexistovalo. Ľudstvo bolo stvorené Bohmi. To je absolútna pravda. Prečo mimozemšťania tak často prichádzali na Zem? Mali mnoho dôvodov. A odhliadnuc od nich, ľudské telo je pre nich obdivuhodné a videli v ňom mnoho vecí, ktoré nikdy predtým nevideli. Dôvodom je, že vo vesmíre minulosti, toto prostredie – to jest, tieto dimenzie, kde teraz existujú Tri ríše – bolo obývané rozličnými nízkymi bytosťami, vrátane tých, ktorých dnes nazývame mimozemšťania. V skutočnosti sú to nízke tvory, ktoré získali určité technologické znalosti. Potom v tomto vesmírnom tele náhle nastali obrovské zmeny, bol vytvorený svet a vznikli ľudské bytosti; na svet prišli bytosti ako sú ľudia. Tie mimozemské tvory si myslia, keď sa na to pozerajú zo svojho technologického uhla pohľadu, že štruktúra ľudského tela, celková stavba a fungovanie ľudského tela, je jednoducho dokonalá. Samozrejme, prečo je to tak? Pretože bolo stvorené Bohmi. V porovnaní s tými jednoduchými stvoreniami, s tými nízkymi bytosťami, ktoré kedysi obývali túto dimenziu, je ľudské telo niečo úplne odlišné.

Človek bol stvorený Bohmi, takže má výzor Boha a dokonca jeho vnútorná štruktúra je taká, ako majú Bohovia; ibaže mu chýbajú schopnosti Bohov. Taktiež, táto dimenzia vedie k tomu, že bytosti nie sú schopné vidieť pravú podobu vecí a k tomu, že v tejto dimenzii sú bytosti v prostredí, ktoré bolo špecificky ustanovené a špeciálne vytvorené; je to miesto vytvorené veľkým počtom Bohov, ktorí zabezpečujú existenciu ľudských bytostí. Toto prostredie dovoľuje ľudským bytostiam v tejto dimenzii vidieť iba objekty v tejto dimenzii. Nemôžu vidieť objekty za touto dimenziou a dokonca ani objekty, ktoré existujú v tejto dimenzii špeciálnym spôsobom – hoci je malý počet ľudí s dobrou vrodenou základňou, ktorí dokážu vidieť alebo prísť do kontaktu s takýmito vecami. Toto upevnilo presvedčenie väčšiny ľudí, že človek je jedinou formou života vo vesmíre, a dokonca si myslia, že podmienky pre existenciu života tu sú jediné, ktoré sú nutné pre existenciu akéhokoľvek života v celom vesmíre. Ako výsledok sa ľudstvo ešte viac uzavrelo. Takže nech ľudstvo skúma akokoľvek a nech sa akokoľvek snaží pochopiť veci, nemôže vidieť pravú podobu vesmíru. Tento stav je v skutočnosti normálny, pretože je to obmedzenie stanovené Bohmi. Človeku bolo dané žiť na tejto úrovni a v takejto ríši. Inými slovami, ľudia nikdy neodhalia pravú podobu vesmíru, ak na jeho skúmanie budú používať iba ľudské prostriedky, nech sa akokoľvek snažia. Toto je tiež niečo určené Bohmi.

 Takže aký bol cieľ tohto všetkého? Cieľom bolo udržať ľudské bytosti v tomto stave – ustálenom stave – predtým ako sa bude šíriť Dafa a udržovať ho až do dňa, kým sa bude vyučovať Dafa. Preto všetky udalosti, ktoré sa odohrali v histórii sveta, počas priebehu rôznych historických období, a od vytvorenia Troch ríš a ľudstva – vrátane raných záležitostí potom čo sa prvýkrát objavil človek až k tomu, čo sa udialo za posledných niekoľko tisíc rokov, potom čo vznikla štandardná ľudská kultúra, napríklad, všetky slávne osobnosti a hlavné udalosti v histórii – v skutočnosti boli zamýšľané na ustanovenie kultúry, spôsobov myslenia a ľudských pojmov a hodnôt, aby ľudia boli schopní pochopiť Fa a pravú kultúru kultivácie odo dňa, keď bude vyučovaný Dafa. Ak by to všetko nebolo bývalo v histórii ustanovené, učeníci Dafa, ktorí tu dnes sedia, by boli v primitívnom stave, podobnom tomu, v akom boli ľudské bytosti hneď potom, ako ich stvorili Bohovia, a neboli by schopní ničomu porozumieť. Ak by to tak bolo, bolo by nemožné vyučovať Fa a pre ľudí by bolo nemožné pochopiť Fa. „Čo je to kultivácia?“ – nemali by ani poňatia. Povedať to najjednoduchšími slovami, bolo by to analogické tomu, že dnešní ľudia by nemali žiadnu kultúru. Ako by som potom dnes vyučoval Fa? Nebol by na to žiaden spôsob. Takže všetky tie veci, od dávnych vekov až po dnešok, sa uskutočnili za jediným účelom ustanovenia kultúry potrebnej pre šírenie Dafa.

 Robím to na dva kroky. Prvý zahŕňa nápravu Fa a učeníci Dafa, ktorí sa cez ňu dostali pomocou kultivácie v náprave Fa, sú učeníkmi Dafa obdobia nápravy Fa. V budúcnosti bude viac učeníkov Dafa a to sú kultivujúci, ktorí sa budú kultivovať v nasledovnom kroku, v období, keď Fa napraví ľudský svet. V tom bode celý vesmír, s výnimkou ľudstva, už bude za nápravou Fa. Často som hovoril o zasahovaní do nápravy Fa od elementov starého vesmíru, starých síl a mnohých druhov nedobrých bytostí z vysokých úrovní. V tom čase už žiadne z tých vecí nebudú existovať, okrem tých, čo sú na nízkej úrovni a ktoré budú ponechané, aby pomáhali budúcim kultivujúcim zlepšovať sa. Aká bude náprava Fa ľudského sveta, keď nebude žiadne zasahovanie od starých faktorov na vysokej úrovni? Premýšľajte o tom, bez akéhokoľvek odporu od elementov starých síl na vysokých úrovniach, ktoré majú moc, a berúc do úvahy, že ľudské bytosti sú tak či tak veľmi slabé, a že bytosti v nižších dimenziách vesmíru a bytosti v dimenziách Troch ríš nemajú žiadne významné schopnosti, v čase nápravy Fa ľudského sveta bude situácia určite odlišná. Teraz ľudia uvažujú: Čo sa stane, keď tá skazená strana už nebude existovať? Ako to potom bude vyzerať? Aká bude budúca čínska vláda? Nie je potrebné na to myslieť alebo sa tým zaoberať. Samozrejme, keď potvrdzujete Fa a objasňujete pravdu, môžete niečo vyvodiť na základe vášho súčasného pochopenia. Nie je problém to spraviť, keďže je v poriadku odvodzovať veci na základe normálnej logiky a pochopenia človeka. Avšak čo sa týka toho, čo sa naozaj stane, to nezáleží na ľudských bytostiach, a nebude sa to podobať na to, ako si to ľudia teraz predstavujú. V tom čase sa ľudská spoločnosť úplne zmení, zmení sa stav vecí a štruktúra spoločnosti sa zmení tiež.

Takže počas tohto obdobia, najmä preto, že toto je obdobie, keď učeníci Dafa potvrdzujú Fa zatiaľ čo sa uskutočňuje náprava Fa, požiadavky na túto skupinu kultivujúcich sú mimoriadne vysoké. Keďže títo kultivujúci sú tu zatiaľ čo prebieha náprava Fa, nesú na svojich pleciach mnoho a ich zodpovednosti sú obrovské. Bez ohľadu na to, koľko tiel Zákona má Majster alebo aká obrovská je jeho moc vo vesmíre, jeho hlavné telo v ľudskom svete, ktoré je oddelené vrstvami starého vesmíru, riadi všetko v náprave Fa. Napokon, ľudstvo a Tri ríše boli stvorené pre potreby nápravy Fa a Majstrove hlavné telo je tu, takže ohnisko zasahovania zla do nápravy Fa je tiež tu. Učeníci Dafa potvrdzujú Fa, ochraňujú Fa a v rovnakom čase sa tu kultivujú, takže ich zodpovednosti sú samozrejme obrovské; musia tiež spasiť vnímajúce bytosti tu a táto zodpovednosť je pre učeníkov Dafa takisto významná. To robí učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa ešte mimoriadnejšími.

Ako som povedal, hoci v histórii boli rôzne kultivačné formy, tie iba ustanovovali kultúru. Čo je kultivácia? Iba to, čo tu máte dnes, je pravá kultivácia ľudských bytostí. (Potlesk) Iba túto dnešnú formu uznávajú všetci Bohovia vo vesmíre ako pravú kultiváciu. (Potlesk) Všetky tie veci v minulosti ustanovovali kultúru. Žiadna ľudská bytosť, ktorá vstúpila do Troch ríš, sa nikdy nedostala von. Žiadna bytosť, ktorá prišla do tohto ľudského sveta z väčšieho vesmíru, sa nedokázala vrátiť do nebies – nikdy sa to nestalo. V minulosti sa o kultivácii narozprávalo veľa, avšak nikto v nej neuspel. Hoci toho mnoho povedali o vystupovaní do nebies, nikto sa tam hore nedostal. Viete, že existuje pomocná duša. Boli pomocné duše, ktoré vystúpili do nebies, potom čo použili ľudské telo ako nositeľa pre kultiváciu. Keď použila ľudskú bytosť ako nositeľa, pomocná duša prevzala ľudskú podobu, a preto niektorí ľudia videli, že tento či tamten človek vystúpil do nebies pomocou niektorej minulej kultivačnej metódy. Mohli povedať, že toho človeka videli ako vystupuje do nebies po svojej smrti, avšak ten, kto vystúpil do nebies, nebola hlavná duša toho človeka, nebol to v skutočnosti sám ten človek. Takže žiadna z bytostí, ktoré prišli do Troch ríš, sa nikdy nedostala späť. Tí, čo sa dostali späť, boli všetko pomocné duše, a čo sa stalo s hlavným telom, na tom pomocnej duši nezáležalo. Žiaden Boh nikdy nepovažoval ľudské bytosti za dôležité.

Povedal som predtým, že aj Bohovia boli stvorení a ustanovení v odlišných obdobiach. Bohovia, ktorí boli schopní dostať sa blízko k tomuto miestu, nepoznali jasne opravdivú podobu vesmíru, nepoznali dokonca ani históriu Troch ríš a dôvody pre ich existenciu. Osobitne tí Bohovia, ktorí sú schopní komunikovať s ľudskými bytosťami, sú z nízkej úrovne a nemajú vôbec jasno v týchto veciach. Nevedia ani prečo existujú ľudské bytosti,  preto pre nich ľudské bytosti nie sú vôbec dôležité. Vtedy keď som vyučoval Dafa, mnohí Bohovia povedali: „Ľudské bytosti už takto zdegenerovali a ty ešte vyučuješ Dafa,  vyučuješ im dokonca takýto veľký Fa.“ Ako mohli poznať skutočnú dôležitosť existencie človeka? Samozrejme, teraz si to uvedomili a všetci to vedia. Ako náprava Fa postupuje krok za krokom a pravda sa čoraz viac ukazuje, niektorí Bohovia, ktorí hrali negatívne úlohy, si uvedomili svoje chyby. Postupne uvideli pravdu a všetko sa im to vyjasnilo. Avšak najzákladnejšiu záležitosť, ktorou je fakt, že staré sily musia byť úplne odmietnuté na základnej úrovni, je niečo, čo stále ešte nedokážu plne prijať. Stále nemôžu vidieť túto pravdu. Keď veci pokročia k záverečnému kroku a oni uvidia pravdu, bude príliš neskoro a bude to pre nich pohroma.

Keďže sa to vykonáva v dvoch krokoch, hoci ľudská spoločnosť je dosť nevšímavá, keď vidí, že učeníci Dafa sú prenasledovaní, a stav záležitostí v ľudskej spoločnosti naznačuje, že na bežnú spoločnosť to nemá žiaden veľký dopad – všetky povolania idú deň za dňom ďalej a táto mašinéria ľudskej spoločnosti beží ďalej a  normálne funguje – je to preto, že veci vzťahujúce sa ku ľudským bytostiam sa nemajú riešiť, kým nepríde čas nápravy Fa ľudského sveta. Teraz prakticky nič nerobím s ľudskými bytosťami a ako zachraňujete ľudí vo svete, len prebúdzate a posmeľujete ich svedomie a ich vrodenú dobrotu. Kým zlo prenasleduje učeníkov Dafa, aby malo ospravedlnenie svojho prenasledovania učeníkov Dafa, chcelo, aby sa všetci ľudia vo svete postavili proti učeníkom Dafa a proti Dafa a aby učeníci Dafa vo svete nemali kam nohou vkročiť. Takže rozšírilo v ľudskej spoločnosti mnoho lží a použilo všetky prostriedky čínskej propagandy, aby spôsobilo rozruch, márne sa pokúšajúc, aby celý svet uveril ich klamstvám a pripojil sa k prenasledovaniu učeníkov Dafa. Kvôli tomu bolo otrávených mnoho vnímajúcich bytostí, ktoré nevedeli pravdu, mnoho ľudí vo svete. Takže toto hovorí, že cieľom objasňovania pravdy učeníkmi Dafa počas tohto obdobia je zachránenie ľudí a odstránenie otrávenia ľudí tými starými časticami a zlými duchmi zlej strany. Dôvodom je, že počas nápravy Fa majú byť staré sily vyplienené, zlá strana a zlí duchovia budú takisto určite vyplienení. Všetci, čo sú s nimi na jednej lodi, budú vyplienení. Toto je zákon stanovený v náprave Fa a musí sa to takto spraviť. Ak nezachránime týchto ľudí, budú odstránení históriou spolu so zlom.

 Keď je život naozaj odstránený, je to hrôzostrašné. Smrť, ktorú vidia ľudia, nie je hrôzostrašná, pretože to nie je smrť skutočnej bytosti toho človeka. Keď človek zomrie, iba sa zbavuje škrupiny, ktorá je vytvorená z látok najpovrchnejšej hmotnej dimenzie, je to ako vyzlečenie si časti odevu; pričom skutočný život opäť vstúpi do cyklu prevteľovaní. Samozrejme, v minulosti boli kultivujúci, ktorí sa dobre kultivovali a po ich smrti bola ich pomocná duša vyzdvihnutá, avšak ani to nebol ten človek samotný. Toto je niečo, čo sa stane, keď človek zomrie. Iba kultivácia ustanovená Dafa môže opravdivo priniesť človeku úspech. Nikto počas celej histórie nevedel, prečo sem človek prišiel a aké je jeho miesto vo svete. Presne preto, že sú to mystériá a žiaden Boh nevedel odpovede – táto situácia účinne zaručila stabilitu ľudstva, stabilitu Troch ríš a bezpečnosť ľudských bytostí.

  Tieto mystériá sa teraz postupne odhaľujú a Bohovia a bytosti na nebesiach si to takisto postupne uvedomujú a dozvedajú sa pravdu. Odpovede na otázky typu „Prečo sa vyučuje Dafa? Prečo sa takýto obrovský Fa vyučuje ľudstvu? Prečo majú ľudské bytosti také šťastie?“ sa im vyjasňujú. Tí Bohovia mi často hovorili: „Iba ľudské bytosti sú pre teba dôležité.“ Naznačovali tým, že „My pre teba nie sme dôležití. V náprave Fa si na nás prísny, avšak na ľudské bytosti si mierny.“ Teraz to už nehovoria. Nik to už viac nehovorí. Inými slovami, Tri ríše, ľudský svet a ľudstvo – všetko toto ovplyvňuje celý vesmír a je to spojené so spasením bezhraničných, bezpočetných bytostí v celom vesmíre. Medzi nimi sú bezhraničné, bezpočetné bytosti vysokých úrovní a bytosti na mimoriadne vysokých úrovniach. Nie je to závažná vec? Avšak ľudská bytosť, ktorá bola dlho v stave ilúzie, nemôže vidieť pravú podobu vecí zvnútra Troch ríš. Tým, že ľudia nemôžu vidieť čo je pravda, musel im byť v Troch ríšach poskytnutý stav, v ktorom mohli udržovať ľudský spôsob života. Tým, že sú ľudské bytosti v stave ilúzie, určite budú chytené v osídlach tohto stavu, čo má za následok, že si kvôli prežitiu navzájom ubližujú, kvôli osobným ziskom súperia a bojujú. Nech to na povrchu vyzerá pokojne alebo agresívne, je to všetko kvôli osobnému zisku a zo sebeckých motívov. Avšak v každom prípade, keďže tento stav bol usporiadaný pre ľudské bytosti, pokiaľ konajú v stanovených hraniciach tohto stavu, nebude sa to počítať ako ich chyba. Tým, že ľudia boli v tomto prostredí a v tomto stave ilúzie po dlhý čas, vyvstala so šírením Dafa otázka, či ľudia môžu rozpoznať Fa a či dokážu preraziť škrupinu, v ktorej boli tak dlho zavretí. Toto sa stalo pre ľudské bytosti otázkou najvyššej dôležitosti. Pre ľudské bytosti to môže vyzerať nespravodlivé, ale v skutočnosti to je spravodlivé.

 Takže keď sem ľudské bytosti prišli a sú medzi inými ľudskými bytosťami, ktokoľvek tu, v tomto prostredí, prekračuje stanovené hranice tohto stavu a počas svojho života stále robí závažnú škodu druhým a robí nedobré veci, tento človek kazí toto prostredie a kazí tento stav, ktorý ľudské bytosti majú mať, a tým hreší proti samotnej tejto významnej záležitosti. Kým sa šíri Dafa a počas obdobia kultivácie učeníkov Dafa, keď príde na to, či ľudia môžu získať Fa a či sa môžu kultivovať až do konca, je to určite tak, že množstvo karmy, ktorú nazhromaždili v histórii, pre nich ako pre ľudské bytosti alebo ako pre kultivujúcich spôsobí rôzne ťažkosti. Úprimne povedané, ohľadom toho, či niekto môže získať Fa alebo nie a či sa niekto môže kultivovať až do konca alebo nie, rôzni ľudia budú mať rôzne formy zasahovania. Všetky tie ťažkosti pochádzajú z minulých činov človeka, takže nik by sa nemal sťažovať. Kto môže získať Fa? Kto môže preraziť cez škrupinu? Kto môže opravdivo, racionálne rozpoznať tento Fa? Keď sa na to pozeráme z tohto uhla pohľadu, je to pre ľudské bytosti naozaj spravodlivé.

Postoj, ktorý majú ľudské bytosti k niečomu tak dôležitému ako je toto, má najvyššiu dôležitosť. Takže tento stav ilúzie má vplyv na ľudské bytosti: Keď príde na to, či sa môžete kultivovať, či môžete vidieť Pravdu, či môžete vidieť pravú podobu vecí, a či sa môžete stretnúť s týmto Fa, skutočnosť, že životy sú v stave ilúzie, naozaj robí pre nich veci ohromne ťažkými. Preto učeníci Dafa, ktorí tu dnes sedia, nezahŕňajú celú ľudskú rasu. Samozrejme, ako som povedal, šírenie Dafa bolo spravodlivé ku všetkým bytostiam. Nezáleží na spoločenskom postavení alebo na pozícii – záleží iba na srdci a na postoji voči Dafa. V skutočnosti sa celá náprava Fa robila týmto najzhovievavejším, najmilosrdnejším spôsobom. Chyby, ktoré bytosti v minulosti spravili, sa nepočítajú proti nim. Bez ohľadu na to, akého veľkého zločinu alebo chyby ste sa v minulosti dopustili, nič z toho sa nepoužije proti vám: Záleží iba na vašom postoji k dnešnej náprave Fa  a na vašom pochopení Dafa. Toto je jediná vec, ktorá sa počíta. Ak nemôžete uznať ani Dafa, potom ste stratili svoju šancu. Ak poviete: „Ja neuznávam Dafa“, nuž, ak neuznávate Dafa, neuznávate budúcnosť, pretože budúcnosť je vytvorená týmto Fa.

V náprave Fa bol dokončený takmer celý vesmír. Predtým som to popisoval ako váhy. Medzi starým a novým vesmírom, váha nového vesmíru stále narastala, časť, ktorá prešla cez nápravu Fa, sa stále zväčšovala, a tá strana tlačila nadol ako na váhach. Teraz tu už táto otázka nie je, keďže vytvorenie nového vesmíru je v podstate úplne dokončené. (Srdečný potlesk) To, čo zostáva, sú konečné elementy. Keď všetky tie veci budú rozriešené, posledná etapa nápravy Fa sa skončí. Keď sa náprava Fa skončí, začne sa éra nového vesmíru. Nakoniec zostane už iba ľudský svet. Rozsah tejto Zeme a ľudských Troch ríš bude uzavretý a zapečatený, a oddelí sa od nového a veľkého vesmíru. Neobjavili dnešní vedci, že Mliečna dráha sa čoraz viac vzďaľuje od vesmíru a oddeľuje sa od neho prudkým tempom? V skutočnosti je to proces odchodu. Keď sa skončí náprava Fa nového vesmíru, všetky životy v Troch ríšach by mali na nový vesmír účinok znečisťovania, preto musia byť Tri ríše oddelené, zapečatené, a treba sa nimi zaoberať zvlášť –  to je etapa nápravy Fa ľudského sveta.

Učeníci Dafa sa kultivujú v tomto období a zodpovednosti, ktoré majú na svojich pleciach, sú početné a závažné. Teraz ste to jasne počuli a uvedomili ste si to – takže to je účelom ľudskej existencie a kultivačným stavom, ktorý majú učeníci Dafa. Takže forma kultivácie v tomto svete by vám mala byť jasnejšia ako kedykoľvek predtým, pretože iba toto je kultivácia, iba toto je opravdivá kultivácia, usporiadaná pre životy vo vnútri Troch ríš. Všetko, čo sa objavilo v minulosti, slúžilo na ustanovenie kultúry pre ľudstvo, pričom toto je záverečný štartovací bod opravdivého zvyšovania úrovne a návratu, a preto sú požiadavky na kultivujúcich počas ich kultivácie odlišné. Majster vám vyučoval vo Fa, že máte robiť dobre tri veci. Na povrchu sa zdajú jednoduché, avšak dá sa z nich vidieť, či ste usilovní a sú spojené so Stavom dosiahnutia, ktorý získate. Dafa sa šíri v ľudskej spoločnosti a vaša forma kultivácie vás vedie k prispôsobeniu sa bežnej spoločnosti v maximálnom rozsahu. Mnohí ľudia si myslia, že to znamená byť mierny a uľahčovať našu kultiváciu, avšak usilovní študenti to tak nevidia. Je to skôr cesta, ktorou učeníci Dafa musia pri kultivácii ísť. Takže všetko, čo robíte, či je to dobré harmonizovanie vašich rodinných vzťahov, kým žijete medzi bežnými ľuďmi, dobré harmonizovanie vašich vzťahov v spoločnosti, to, ako sa činíte na svojom pracovisku, ako sa správate v spoločnosti atď., nič z toho nie sú veci, ktoré by ste mohli robiť povrchne. Všetky sú časťou vašej kultivačnej formy a sú to vážne záležitosti.

 Mnohí študenti to chápu tak, že kultivácia je iba robenie cvičení a študovanie Fa. Áno, pri nich sa priamo stretávate s Fa. Avšak ako sa opravdivo kultivujete vo vašom každodennom živote, spoločnosť, s ktorou sa dostávate do kontaktu, je vaším kultivačným prostredím. Pracovné a rodinné prostredie, v ktorých trávite čas, sú prostredia, v ktorých sa máte kultivovať, sú časťou cesty, ktorou musíte kráčať, sú tým, čo musíte zvládnuť, a zvládnuť ich správne. Nič z toho by ste nemali úmyselne prehliadať. Keď sa dostanete na koniec, bude tu otázka: Ako ste kráčali po ceste, ktorú pre vás usporiadal Majster? Na konci sa všetko toto vezme do úvahy. V priebehu vašej kultivácie sa na tieto veci tiež treba pozerať, preto by ste nemali nič zanedbať. Čo sa týka ľahkosti, v Dafa sa človek môže kultivovať bez toho, aby musel vstúpiť do kláštora, ísť do odľahlých hôr alebo opustiť svetský svet. Avšak z iného pohľadu všetko toto vedie k ďalšiemu druhu ťažkostí: Ak sa cez to máte dostať, musíte sa dobre činiť vo všetkých vyššie spomínaných veciach, a  činiť sa dobre v každom aspekte vášho života.

 Prirodzene, aj keď som to takto vysvetlil, rôzni ľudia rozumejú Fa na rôznych úrovniach, a sú tu aj noví študenti. Niektorí ľudia môžu uvažovať: „Keď sa starám o domáce záležitosti, kultivujem sa. Je to v poriadku, ak si vybudujem bližšie vzťahy s mojimi rodičmi a súrodencami.“ Potom ste si vyvinuli novú pripútanosť a dostali sa do extrému. Musíte robiť všetko dobre, avšak nemôžete to preháňať; keď to preháňate, je to ďalšia pripútanosť. Musíte mať tiež správny postoj k Dafa a opravdivo sa považovať za kultivujúceho. Ako usilovne napredujete, aký máte postoj k Fa a ako sa kultivujete – vrátane dĺžky a priority vášho štúdia Fa – nemôžete zanedbávať žiadnu z tých vecí a v skutočnosti sú ešte dôležitejšie, pretože to je vaša cesta, cesta ktorou musíte ísť. Máte sa vykultivovať práve z bežnej ľudskej spoločnosti a máte existovať práve spolu s prebiehajúcou nápravou Fa a byť zodpovední k vnímajúcim bytostiam. Preto sa máte kultivovať týmto spôsobom.

 Povedal som predtým, že keby ste sa všetci išli kultivovať do odľahlých hôr alebo do kláštorov, nemali by ste veľa kontaktov so spoločnosťou a neboli by ste schopní účinne zachraňovať bytosti v takej širokej miere, je to tak? Neboli tam teda dôvody, prečo som vás nabádal robiť veci tak, ako ich teraz robíte? Keď to robíte týmto spôsobom, nemáte vhodnejšie podmienky na spasenie bytostí? Samozrejme, keď sa kultivujete, určite sa ako kultivujúci stretnete so skúškami, pretože musíte stúpať. Keď niekto nerieši veci dobre, neustále budú vystupovať ťažkosti. Aj tí, čo riešia veci dobre, sa budú v kultivácii neustále stretávať so skúškami. Ak všetky z nich považujete za zasahovanie a pokúšate sa vyriešiť ťažkosti iba kvôli tomu, aby ste ich vyriešili, potom ich nebudete schopní vyriešiť, pretože oni prichádzajú kvôli tomu, aby ste sa zlepšili. Máte sa na ne pozerať so spravodlivými myšlienkami: „Čo sa týka tejto ťažkosti, ktorá ma postretla, aký je správny prístup ku všetkému, čo súvisí s týmto zasahovaním, a ako by som to mohol zharmonizovať s cieľom spasenia vnímajúcich bytostí? Ako mám k tomu pristupovať spôsobom, ktorý je zodpovedný k vnímajúcim bytostiam, a pozerať sa na tieto veci ako na dobrú základňu k objasneniu pravdy, alebo ako na dobré príležitosti objasniť pravdu?“ Za normálnych okolností nemusíte mať dôvod osloviť ľudí a objasniť im pravdu, a keď to robíte len tak bezdôvodne, možno sa s vami nebudú chcieť stretnúť. Nedáva vám to zasahovanie možnosť komunikovať s ľuďmi? Nemali by ste využiť príležitosť a objasniť im pravdu? Najväčšia zodpovednosť, ktorú majú učeníci Dafa, okrem svojej vlastnej kultivácie, je zodpovednosť spasiť životy. Mohlo by to ísť, ak to nebudete robiť? Mohlo by to ísť, ak to nebudete robiť dobre? Takže nepovažujte výskyt všetkých problémov, ktorým čelíte, za zasahovanie do vašich oprávnených úloh, do vášho štúdia Fa, alebo do vášho objasňovania pravdy. Nie je to tak. Keď sa objaví problém, poskytuje príležitosť na objasnenie pravdy.

 Nepovedal som, že keď sa pozriete na veci v Troch ríšach, sú obrátené naruby? Mnohé veci, ktoré ľudstvo považuje za zlé, sú dobré. A mnohé veci, ktoré ľudstvo považuje za dobré, sú zlé. Nie sú princípy v ľudskom svete obrátené? Ľudské bytosti si myslia, že zažiť ťažkosti je zlé. Avšak trpenie ťažkostí môže zmenšiť karmu a hriechy bežného človeka. Keď človek počas svojho života znesie mnoho ťažkostí, získa vo svojom nasledujúcom živote šťastie. Ak má niekto v nasledujúcom živote peniaze alebo si užíva dobré postavenie, je to preto, že robil dobré skutky a nazhromaždil si šťastie a cnosť vo svojom predchádzajúcom živote. Ak človek stále robí zlé veci, neostane mu ani kúsok šťastia či cnosti a nazhromaždí si mnoho karmy, takže vo svojom budúcom živote nielenže nebude mať šťastie a cnosť a nebude si môcť užívať život, ale bude musieť aj splatiť všetku tú karmu. Takže bude celý svoj život chudobný a druhí sa na neho budú pozerať zhora. Môže si dokonca myslieť, že svet je k nemu nespravodlivý všetkými možnými spôsobmi, pričom v skutočnosti je to všetko preto, že spláca dlhy, ktoré si narobil vo svojom predchádzajúcom živote. Toto hovorím zo stanoviska ľudských bytostí. Pre kultivujúcich, neposkytuje teda toto prostredie presne príležitosti na zlepšenie sa? Všetci učeníci Dafa vedia, že vydržanie ťažkostí odstraňuje karmu, a že to aj poskytuje príležitosti na zlepšenie sa. Sú schopní vidieť to správne a popri splácaní  karmy sú schopní využiť tú príležitosť a dobre sa činiť v tom, v čom by sa mali. Hoci je to ťažké, sú to skúšky, ktoré musia prekonať. Keď ste schopní správne o tom premýšľať, správne sa postaviť k tým ťažkostiam a prekonať ich správnym spôsobom, potom tú skúšku zdoláte, vaša úroveň sa pozdvihne, vaša ríša stúpne a váš kung narastie, je to tak? Nefunguje takto celý proces kultivácie v náprave Fa?

Pamätajte si, princípy pre ľudské bytosti sú obrátené. Takže keď sa počas kultivácie stretnete s nepríjemnosťami, nepovažujte ich všetky za problémy, za zasahovanie do vašich oprávnených úloh, alebo za útoky na tie úlohy, ani si nemyslite: „Táto vec, čo robím, má najvyššiu dôležitosť, tamtá vec, čo robím, má najvyššiu dôležitosť...“ V skutočnosti mnohé veci nemusia byť také, ako ich vidíte. Vaše opravdivé zlepšenie bude vždy prvoradé a najdôležitejšie, a dovŕšenie vašej kultivácie je vždy prvoradé a najdôležitejšie. Avšak nemôžete si myslieť: „Keďže moja kultivácia a zlepšenie sú najdôležitejšie, nikto do nich nemôže zasahovať.“ Opäť by ste sa mýlili. Neposkytuje zasahovanie príležitosti na zlepšenie sa? Z môjho pohľadu ako vášho Majstra si myslím, že vaše zlepšenie je najdôležitejšie, avšak to neznamená, že ako sa zlepšujete, je pre vás pripravená hladká cesta. Povedzme, že by ste vystúpili do nebies s veľkou karmou a vliekli by ste obrovský náklad bagáže (publikum sa smeje), ako by to mohlo byť dovolené? Musím pre vás vytvoriť nejaké skúšky a nechať vás zbaviť sa tých vašich pripútaností, zbaviť sa všetkej tej bagáže. Ako prechádzate cez jednu skúšku za druhou, neustále sa zbavujete vašich pripútaností a ľudského myslenia. S takými vecami nemôžete prejsť cez rôzne skúšky. Takže keď príde skúška, poviete: „Zasa problémy“, a niektorí ľudia budú dokonca chodiť hore dole, hľadať Majstra a vypytovať sa: „Ach jaj, ako toto vyriešim?“ Nuž, ako by som to mohol ja vyriešiť za vás? Ak by som to vyriešil, nemohli by ste tou skúškou prejsť. Ak tú skúšku vezmeme preč, pôjdete potom ďalej vlečúc svoj batoh bagáže? Takže vám nemôžem vziať tú skúšku. (Majster sa usmieva) Dáva vám to zmysel? Preto hovorím, že čo sa týka kultivácie, musíte naozaj pochopiť, čo je to kultivácia, byť opravdivo a racionálne zodpovedný k vašej vlastnej kultivácii, opravdivo riešiť všetko, s čím sa stretnete, so spravodlivými myšlienkami a mať silné spravodlivé myšlienky.

 Nehovoril som na poslednej Fa konferencii na západe USA, že mnohí praktizujúci Dafa nie sú schopní prijať kritiku? Odmietajú byť kritizovaní. Akonáhle druhí niečo povedia, vybuchnú, nahnevajú sa, alebo začnú s niekým hádku. Chcú počúvať iba príjemné veci. Chcete teda ísť iba po hladkej ceste, je to tak? Chcete vystúpiť do nebies so svojím veľkým batohom bagáže? Nie je to v podstate to, čo chcete spraviť? Musíte opustiť všetky nedobré, ľudské myšlienky a všetky pripútanosti, ktoré máte. Ak nechcete počúvať kritiku, nie je to pripútanosť? Chcete počúvať iba príjemné veci, avšak ako by to tak mohlo byť? Usporiadania sú spravené presne na to, aby druhí hovorili nepríjemné veci a uvidelo sa, či to s vami pohne. Boh sa nebude vôbec starať o to, čo o ňom povie ľudská bytosť – nemôžete ho ovplyvniť. Vôbec sa nebude snažiť zistiť, ako sa ho týka to, čo robíte. Nevenuje tomu žiadnu pozornosť, pretože ho nemôžete ovplyvniť. Bohovia môžu ovládať ľudskú myseľ a viesť ľudí, aby spravili určité veci, a nie opačne. Ako by vôbec mohli ľudské bytosti ovplyvniť Bohov? Takže ak sa chceš stať nebeskou bytosťou, nemusíš byť takýto aj ty sám? Nemusíš opustiť tie pripútanosti? Nemusíš opustiť tie svoje pocity, ktoré môžu byť pohnuté ľudskými bytosťami?

 To isté sa týka aj prípadu, keď je tá ťažkosť spôsobená učeníkom Dafa. Mohli by ste povedať: „Toto nie je ťažkosť vytvorená bežnými ľuďmi, takže je ťažké ju prekonať.“ Prirodzene, učeníci Dafa, ktorí sa kultivujú, nie sú Bohovia, ale taktiež ľudské bytosti. Keď sa kultivujú ľudské bytosti, vynoria sa všetky možné ľudské pripútanosti. Takže v tomto kultivačnom prostredí učeníkov Dafa možno povedať len to, že bytosti postupne stúpajú nahor; to prostredie nemožno spraviť takým čistým, ako je prostredie Bohov. Avšak toto prostredie je oveľa lepšie ako prostredie bežných ľudí. Môže to byť iba takto, a bude ešte lepšie. Preto sa v tomto prostredí učeníkov Dafa ukazovali všemožné ľudské pripútanosti a vyskytlo sa dokonca veľmi zlé správanie. Nevideli ste toto všetko na ceste, ktorou ste išli? Dalo sa to očakávať.

 Áno, mnohí ľudia sú veľmi ustarostení, keď si človek vytvorí negatívny dojem o Dafa, a myslia si: „Ako sa mohol tento kultivujúci správať tak biedne?“ Áno, ak každý uvažuje takto, budete schopní chrániť toto prostredie a neustále zvyšovať jeho čistotu. Avšak aj tak sa vyskytnú problémy a prejavia sa ľudské pripútanosti. Pozorujem celkový stav vecí a viem, že tie veci sa v kultivačnom prostredí určite odohrajú, ale takisto viem, že tie veci budú určite postupne odstránené v priebehu vašej kultivácie. Keďže sa kultivujete, nakoniec sa zlepšia všetci, a ja to takisto viem. Takto to je, keď sa ľudia kultivujú v tomto prostredí. Avšak nikto z vás by nemal zvoľniť, ani by ste nemali byť ľahostajní, keď vidíte, že iní špinia meno Dafa – to je požiadavka na vás. Tým, že ste učeníkmi Dafa, nemáte všetci chrániť a potvrdzovať Fa? To je vaša zodpovednosť. Takže keď sa kultivujete, veci nie sú iba také, ako si ich predstavujete. Hoci máte považovať kultiváciu za prvoradú, nemôžete si myslieť, že nič iné nie je dôležité, myslieť si, že vaša rodina nie je dôležitá, že spoločnosť nie je dôležitá atď., a že nič iné nie je dôležité. Dobre vyvážiť všetky tie časti svojho života je cestou, ktorou máte kráčať. Povedal som, že vo svojej kultivácii sa máte čo najviac prispôsobiť forme bežnej spoločnosti. Samozrejme, sú všelijakí ľudia. Tí, čo sa pokúšajú poškodiť Fa, dokonca v tých pracovných táboroch, kde sa pokúšajú „transformovať“ študentov, povedali niečo ako: „Nepovedal Majster, že kým sa kultivujete, máte sa čo najviac prispôsobiť bežnej spoločnosti? Mali by ste sa vrátiť k bežným ľuďom a prestať študovať [Dafa].  Dajte sem vaše knihy.“ Áno, sú všetky typy ľudí. Samozrejme, ste na najzákladnejšej úrovni skutočne kultivujúcim? Ak sa oddelíte dokonca aj od Fa, ako sa budete kultivovať? Mnohí bežní ľudia ma volajú Majster, avšak nie sú kultivujúcimi. Inými slovami, nie každý, kto ma volá Majster, sa počíta za kultivujúceho. Musíte sa opravdivo kultivovať vo svojom každodennom živote a opravdivo sa považovať za kultivujúceho.

  Teraz som povedal zopár vecí. Vaše Fa konferencie musia dosiahnuť skutočné výsledky. Počúval som predtým prejavy študentov, vaša konferencia bola dosť živá a to je veľmi dobre. Takže sa teším. Nezaberiem viac vášho času. Prišiel som len, aby som vás všetkých videl. Keď niekam prídem, je to po prvé kvôli tomu, aby som pohovoril o niekoľkých otázkach, a po druhé, aby som všetkých videl. Nepovedali niektorí ľudia, že tu máte Majstra a že tu máte Fa? Nuž, pokúste sa teda dobre sa činiť vo všetkých veciach, ktoré máte robiť. Ďakujem vám všetkým. (Dlhý, nadšený potlesk)

 

 

 


Linka na DOC súbor