Austrálskej Fa konferencii

Všetkým učeníkom Dafa na Austrálskej Fa konferencii:

Zdravím vás! Najprv by som rád zaželal tejto konferencii veľa úspechov. Fa konferencie sú veľkolepými stretnutiami učeníkov Dafa, sú dobrými príležitosťami, aby si navzájom pomohli zlepšiť sa a dosvedčili silu dobrého študovania Fa.

Aby učeníci Dafa dobre kráčali po svojich cestách a robili dobre tri veci, musia dobre študovať Fa a brať štúdium Fa vážne. Oblasti, ktoré sa dobre činili v zachraňovaní vnímajúcich bytostí a v potvrdzovaní Dafa a kde nastali veľké zmeny, sú vždy miestami, kde ľudia dobre študovali Fa. Učeníci Dafa, ktorí sa rýchlo zlepšili, sú vždy tí, čo spravili zo študovania Fa prioritu. Je to preto, že Fa je základom; je to to, čo je základom pre učeníkov Dafa; je to to, čo zabezpečuje všetko; a je to cesta, po ktorej ľudské bytosti idú smerom k božstvu. Preto by som rád využil príležitosť tejto Fa konferencie v Austrálii, aby som povedal učeníkom Dafa na celom svete: Nech ste nový, alebo dlhoročný študent, v žiadnom prípade nemôžete zanedbávať štúdium Fa kvôli tomu, že ste zaneprázdnený. Študovanie Fa nemá byť iba nejaká formalita. Máte ho študovať s koncentrovanou mysľou a musíte ho skutočne študovať vy sami. V tomto ohľade už bolo veľa lekcií. Dúfam, že všetci z vás sa budú dobre činiť na poslednom úseku cesty. Budúcnosť sa čoskoro ukáže pred očami sveta.

 

Li Chung-č’

18. november 2006

 


Linka na DOC súbor