Články od vydavateľov

Staňte sa zrelými, vedome ochraňujte Fa a odstráňte jav, ktorý poškodzuje Fa

29.12.06

(Minghui.org) Prednedávnom sa v meste Wuhan nielenže objavil fenomén vyberania peňazí, ale zberatelia tiež odôvodňovali svoje činy Majstrovým menom a vyhlasovali, že Majster im poslal fax; že im osobne telefonovala Majstrova manželka; a že NTDTV a Epoch Times „súrne potrebujú kapitál“; že „boli poverení čínskou verziou novín Epoch Times“; atď. Niektorí ľudia sa neodvážia priamo použiť NTDTV a Epoch Times ako zámienku, a tak namiesto toho vyhlasujú, že miesta na výrobu pravdu objasňujúcich materiálov potrebujú peniaze a najprv chcú vyzbierať peniaze, a potom podľa toho urobiť ďalšie rozhodnutia. 

Tí, ktorí spustili plán vyberania peňazí, sa chvália svojimi skúsenosťami, keď sa zúčastnili na tlačovej konferencii v Pekingu v roku 1999 a na Majstrových prednáškach vyučovania Fa a použili podvodný fax na oklamanie praktizujúcich Dafa! Žiadali praktizujúcich, aby prispeli peniazmi, čím viac, tým lepšie a tiež vyhlásili, že založia „výskumnú spoločnosť“ a „nadáciu“.  Hoci sú ich taktiky nemotorné – v predchádzajúcich rokoch boli odhalení mnohí špióni, podvodníci rovnakého druhu a tí, ktorí kvôli osobnému zisku predstierajú, že sú súčasťou Dafa – týmto pomýleným ľuďom sa aj tak podarilo rozvíriť spory v miestnej oblasti a ovplyvnili bezpečnosť praktizujúcich Dafa a miesta na výrobu materiálov, ako aj financie pre tieto miesta.

Majster povedal:

„Sú dve príčiny pre neschopnosť zvýšiť si kung. Bez poznania Zákona na vyšších úrovniach človek nemôže praktizovať kultiváciu. Bez kultivovania vnútorného ja a svojho charakteru si človek nemôže zvýšiť kung. Toto sú tie dve príčiny.“ („Prečo robenie kultivačných cvičení nezvyšuje kung“,  Prvá lekcia, Čuan Falun)

Prečo sa niektorí praktizujúci na rôznych miestach nechajú oklamať sfalšovanými písmami údajne napísanými Majstrom? Prečo sa niektorým praktizujúcim nepodarí rozpoznať toto sfalšované písmo, keď sa stalo sfalšovaným faxom? Nezneužívajú ich zlí démoni kvôli ich úsiliu, samoľúbosti, strachu a ďalším pripútanostiam?

Všetci opravdiví praktizujúci Dafa vedia, že od začiatku prenasledovania v roku 1999 boli všetky Majstrove články publikované na webstránke Minghui. Články, ktoré nie sú publikované na webstránke Minghui, sú určite sfalšované! Majster povedal znova vo „Vyučovaní Fa v San Franciscu, 2005“:

Iba písma, ktoré sú oficiálne publikované na stránkach Minghui alebo sú oficiálne vytlačené ako kniha, sa dajú overiť; tie nemôže nikto poškodzovať.“

Majster by nikdy nevyučoval Fa praktizujúcim v určitej oblasti vo forme faxu.

Ohľadom vyberania peňazí, kultivácia v Dafa zakazuje vyberanie peňazí, a tí, ktorí porušujú toto pravidlo, vážne poškodzujú Dafa, toto si všetci opravdiví praktizujúci Dafa vždy držia na pamäti. Fa je Fa a je pevný ako diamant a nemeniteľný. Fa nebude nikdy, ako veci bežných ľudí,  zmenený alebo „upravený“ podľa názorov jednotlivcov.

Kultivácia je vážna; je prísnejšia a vážnejšia ako čokoľvek medzi vecami bežných ľudí. Iba pomocou Fa môžeme posúdiť dobré a zlé, správne a nesprávne pri každej veci, každom slove a každom čine. Pre kultivujúcich je „bratie Fa za učiteľa“ kritickou požiadavkou. Bez ohľadu na to, akú úroveň dosiahneme, ak to jasne nechápeme, prehnití démoni využijú naše medzery a budú do nás vážne zasahovať. Praktizujúci, ktorí stále nevedia ako „brať Fa za učiteľa“ keď sa stretávajú s vecami – rýchle sa prebuďte! Ak nepoznáte Fa o probléme vyberania peňazí, ako sa vyhnete podvodu? Ak neviete, že by ste niekoho mali posudzovať podľa jeho xinxingu a nie podľa jeho seba ospevujúcej „slávnej histórie“, ako dokážete prekonať podvody od démonov?

Náprava Fa prišla tak ďaleko a veľká väčšina praktizujúcich Dafa v pevninskej Číne dozrela vo Fa. Avšak niektorí praktizujúci zabúdajú brať Fa za učiteľa, zabúdajú na Dafa a sú pohnutí klamnými slovami. Nielenže nedokážu rozoznať pascu, ale ešte aj dávajú podvodníkom peniaze zamýšľané na pravdu objasňujúce materiály. Praktizujúci, ktorí uverili týmto klamstvám, prosím, premýšľajte o tom: študovali ste pokojne a dobre Fa? Ako učeníci, ktorí sa kultivujú v Dafa, ak sú vaša láskavosť a vaše city k Majstrovi veľmi ľahko zneužité prehnitými démonmi, čo presne sú pripútanosti, ktoré si neuvedomujete a nevzdali ste sa ich? V tomto časovom bode ste sa stále nezbavili týchto pripútaností; akú rolu hráte v celkovej situácii potvrdzovania Dafa? Pozrite sa na mnohých praktizujúcich Dafa, ktorí odhodlane berú Fa za učiteľa a ktorí vôbec nie sú pohnutí týmito druhmi vecí. Praktizujúci, ktorí sú ovplyvnení špiónmi a podvodníkmi a ktorí sa zúčastňujú tohto incidentu: prosím, rýchlo nájdite svoju medzeru v kultivácii, porovnávajte sa pri študovaní a pri kultivácii a využite čas na robenie usilovného pokroku vo Fa!

Dúfame, že praktizujúci Dafa vo Wuhane a v iných oblastiach, ktorí sú ľahko ovplyvniteľní týmto druhom incidentu, dokážu byť všetci na pozore a prebudia sa k tejto problematike. Iba dobrým kultivovaním sa s jasnou mysľou vo Fa, môžeme potvrdzovať Fa a zachraňovať vnímajúce bytosti.

Ohľadom takého typu ľudí ako Zhang a Nie vo Wuhane, praktizujúci Dafa: prosím, nedávajte im už viac príležitostí; inak budete pomáhať zlu a žiadať si o zasahovanie. Keď čelíme javu zasahovania do Fa, iba pomocou pochopenia Fa s jasnou mysľou a pomocou racionálneho ochraňovania Fa berieme vážne svoju vlastnú kultiváciu a sme súcitní k všetkým bytostiam.

 

Vydavatelia Minghui

29. december 2006

 

Článok v angličtine: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2007/1/4/81444.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha