Úplne rozpustite všetky rušivé božstvá v troch ríšach, ktoré sa zúčastňujú zasahovania do nápravy Fa

Staré sily a všetky rušivé božstvá v troch ríšach, ktoré hrajú negatívnu úlohu, majú už dosť dlhý čas zlý dopad. Ešte v začiatkoch, keď učeníci Dafa získavali Fa, vážne zasahovali do nápravy Fa a do učeníkov Dafa a vnímajúcich bytostí získavajúcich Fa a kultivujúcich sa. Okolo roku 1999 sa do rôznej miery zúčastňovali prenasledovania učeníkov Dafa, čo zväčšovalo hrôzu už beztak pochmúrnej situácie, podnecovali zlo a vážne zasahovali do nápravy Fa. Osobitne v kritickom čase, keď učeníci Dafa počas ich prenasledovania objasňujú pravdu a zachraňujú ľudí vo svete a vnímajúce bytosti, zúčastnili sa znova na bránení ľuďom vo svete a vnímajúcim bytostiam, aby boli spasené. To sa rovná priamemu prenasledovaniu ľudí vo svete a vnímajúcich bytostí. Sú medzi nimi takzvaní „bohovia“, ktorí ovládajú hlavné náboženstvá ľudstva a ktorých som požiadal, aby opustili tri ríše, keď som začal šíriť Fa, aby som dal ľuďom vo svete rovnakú príležitosť stať sa učeníkmi Dafa. Niektorí odišli. Časť z nich však neodišla, s argumentom, že ľudia v náboženstvách sa nebudú miešať do záležitostí učeníkov Dafa počas obdobia nápravy Fa. Nedovolili ľuďom v náboženstvách, aby spoznali Dafa – čo išlo proti princípu „otvorený všetkým, záleží len na tom, čo človek naozaj chce“, ktorý sme mali pri šírení Fa – a neprispôsobili sa zmene situácie, ktorá nastala počas nápravy Fa. V súčasnosti navyše robia čo sa dá, len aby zabránili nábožensky veriacim, aby sa dozvedeli pravdu, čo spôsobuje, že miliardy ľudí v náboženstvách premeškávajú túto šancu, na ktorú čakali tisícročia a vystavujú vnímajúce bytosti nebezpečenstvu, že budú odstránené; dokonca priamo zasahovali do nápravy Fa. Takže, aby ľudia vo svete mohli byť zachránení, pre učeníkov Dafa sa stalo absolútnou nevyhnutnosťou, aby úplne rozložili staré sily a všetky rušivé, zlé božstvá v troch ríšach, ktoré bránia v spáse vnímajúcich bytostí a tomu, aby sa dozvedeli fakty. Bez ohľadu na to, aký vonkajší vzhľad má ich existencia, či majú formu alebo nie, na akej úrovni sa nachádzajú alebo čiu podobu prevzali, úplne ich všetkých rozložte a odstráňte. V procese odstraňovania budú musieť samozrejme zaplatiť za zločiny, ktoré spáchali proti náprave Fa, proti učeníkom Dafa a proti vnímajúcim bytostiam. Najmä čo sa týka tých rušivých bohov, ktorí riadia náboženstvá a sú nepriateľskí voči náprave Fa a učeníkom Dafa zachraňujúcim vnímajúce bytosti: úplne ich rozložte. Nerobte nič odlišne, keď objasňujete fakty ľuďom v náboženstvách, nič nesmerujte k nejakej špecifickej skupine a pozerajte sa len na to, čo človek naozaj chce a na jeho voľbu. Učeníci Dafa majú vytrvalo robiť dobre tri veci a nenechať sa rozkolísať nejakým ľudským spôsobom. Dúfam, že učeníci Dafa budú, pomocou božských spravodlivých myšlienok, kráčať dobre po poslednom úseku svojej cesty.

 

Li Chung-č’

28. február 2007

 


Linka na DOC súbor