Články od vydavateľov

Od vydavateľov: Keď sme nestabilní, mali by sme hľadať vo vnútri

10.5.07

(Minghui.org) Istá webová stránka, ktorú vedú praktizujúci mimo Číny, nedávno zverejnila mytologickú novelu, ktorá spôsobila medzi praktizujúcimi značný rozruch, najmä medzi mnohými praktizujúcimi v Číne. Po jej prečítaní sa niektorí praktizujúci stali dosť vzrušenými a mnohým ďalším praktizujúcim povedali: „Nemali by sme sa na to pozerať ako na novelu.“ Zamerali svoju myseľ a svoj čas na niečo, na čo by svoju myseľ a svoj čas nemali zamerať. Praktizujúci na niektorých miestach na výrobu pravdu objasňujúcich materiálov dokonca pripravili mnoho kópii tejto novely a rozšírili ich medzi praktizujúcimi namiesto normálnych zdieľaní kultivačných skúseností. V rovnakom čase si iní praktizujúci navzájom opakovane pripomínali, že praktizujúci by mal vnímať literatúru a umelecké diela racionálne a pokojne, a pristupovať ku svojej kultivácii s vážnosťou. Skupina praktizujúcich Dafa, ktorá bola zasiahnutá novelou, však túto radu neprijala kvôli svojmu vzrušeniu. Boli tiež praktizujúci, ktorí predpokladali, že novelu musel zverejniť Majster, keďže je na stránke tak dlho, a podobne. Od publikovania jej prvej časti prichádzalo vydavateľom stránky Minghui denne mnoho listov, ktoré o nej pojednávali a diskutovali. Niektorí praktizujúci napísali svoje názory na novelu, niektorí ju vážne kritizovali, niektorí ju zanietene propagovali a iní ohľadom nej vyjadrili svoje starosti a obavy. Vydavatelia stránky Minghui zámerne neodpovedali na žiaden z týchto listov.

Učeníci Dafa obdobia nápravy Fa by si mali byť veľmi dobre vedomí toho, že na potvrdenie Fa je možné použiť formu novely alebo inej literatúry či umeleckého diela. Novela je však len novelou; obsahuje vymyslené veci. Nie je to ani história, ani Fa. Pre ľudskú bytosť, ktorá sa stále kultivuje, je úplne nemožné jednoducho použiť nejakú novelu, alebo to, čo videla svojím tretím okom na to, aby tým obsiahla vývoj a pravdy priebehu nápravy Fa. Iba tým, že sa ako učeníci Dafa budeme kultivovať podľa Dafa, môžeme dobre kráčať po svojich vlastných cestách kultivácie.

My, učeníci Dafa, by sme sa mali sústrediť na to, ako vysvetľovať ľuďom pravdu s ohľadom na ich stav zmätenia. Nemali by sme strácať mnoho času uspokojovaním svojej vlastnej zvedavosti, alebo oddávaním sa iným ľudským pripútanostiam. Musíme si uvedomiť, že je nutné rozumne využiť čas na ponúknutie spásy vnímajúcim bytostiam. Mali by sme stráviť viac času uvažovaním o tom, ako rozviazať uzly v ich srdciach a ako pomôcť ľuďom pochopiť dobrotu Dafa a zlobu prenasledovania. Musíme to spraviť, aby sme umožnili viacerým z nich správne sa umiestniť počas tohto krátkeho časového úseku a tým sa zachrániť.

V skutočnosti, keď si učeník Dafa vytvorí silnú mentalitu nadšenia, nesmie nadšenie či inú silnú náladu zväčšovať a už vôbec nie nechať ju ovládať jeho slová a činy. Keď je srdce praktizujúceho niečím pohnuté, mal by okamžite spozornieť a pozrieť sa do svojho vnútra, aké pripútanosti spôsobili takýto nepokoj v jeho mysli, a tak využiť túto príležitosť na odstránenie týchto pripútaností. Toto je základná metóda používaná v kultivačnej praxi.

Okrem toho v období, keď boli srdcia niektorých praktizujúcich rozkolísané, niektorí praktizujúci sa stali rozrušenými, pretože mali pocit, že táto novela zohrala úlohu pri ich osvietení sa v kultivácii. Niektorí praktizujúci vždy obdivujú tých, ktorí môžu vidieť iné dimenzie, niektorí považujú scény, ktoré druhí videli v iných dimenziách počas svojej kultivácie, za absolútnu pravdu a históriu, niektorí sa stali pripútaní k tomu, čo chcú robiť a iní robia veci nasledovaním druhých a svojich vlastných pocitov. Títo praktizujúci si nemôžu pomôcť a vkladajú svoje nadšenie a myšlienky do tejto novely. Od 20. júla 1999 utrpeli učeníci Dafa mnoho strát v dôsledku zakolísania ich mysle. Niektorí praktizujúci sa neustále stretávajú s takým alebo onakým zasahovaním, no aj tak sa stále nie sú schopní upokojiť a hodnotiť podľa Fa, aby našli základnú príčinu svojich problémov a odstránili tieto pripútaností. Keď učeník Dafa, ktorý skutočne vložil svoje srdce do kultivácie, vidí svoje nedostatky v kultivácii, mal by si okamžite položiť tieto otázky: Prečo je moje pochopenie kultivácie stále zaseknuté na počiatočnej, povrchnej a pocitovej úrovni, hoci som získal Fa už dávno a študoval ho po mnoho rokov? Prečo sa stále správam ako bežný človek? Prečo nedokážem prelomiť túto úroveň po také dlhé časové obdobie? Je správne stále čakať na iných, aby publikovali nejaké novely? Ak sa praktizujúci nedokáže usilovne kultivovať pomocou štúdia Fa, znamená to, že ešte nedosiahol úroveň racionálneho porozumenia Fa z vnútra Fa, a že by mal študovať Fa ešte pevnejšie a že by sa mal kultivovať podľa požiadaviek Fa. Iba takto sa môže zlepšiť.

Aby praktizujúci robil prielomy v kultivácii a osvietil sa k princípom vo vyšších ríšach, mal by brať dobré štúdium Fa za základný pilier svojej kultivácie. Navrhujeme, aby sa všetci praktizujúci, ktorí čítali novelu, ale nedokázali dobre vyvážiť tieto veci, pozreli do svojho vnútra a zistili, či si po toľkých rokoch, čo získali Fa, uvedomili dôležitosť štúdia Fa, či sa skutočne naučili študovať Fa s pokojnou mysľou a či úprimne porozumeli tomu, o čom je kultivácia a ako sa kultivovať.

Na záver si pripomeňme Majstrove varovné slová:

„Učeníci Dafa majú vytrvalo robiť dobre tri veci a nenechať sa rozkolísať nejakým ľudským spôsobom. Dúfam, že učeníci Dafa budú, pomocou božských spravodlivých myšlienok, kráčať dobre po poslednom úseku svojej cesty.“ („Úplne rozpustite všetky rušivé božstvá v troch ríšach, ktoré sa zúčastňujú zasahovania do nápravy Fa“)

 

10. máj 2007

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2007/5/16/85690.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha