Ohľadom románu Vesmírna Katastrofa

Zmienené slová nie sú moje, ale zdá sa, akoby ich všetci brali za moje slová. V čase keď som odchádzal, boli nejakí ľudia, ktorí sa naozaj o všetkých obávali a tak spravili určité kroky. V skutočnosti ten čas slúžil na to, aby sa uvidelo, či učeníci Dafa prejdú skúškou, a oni reagovali množstvom rozličných spôsobov. Onedlho mohol človek vidieť prejavy rôznych ľudských pripútaností, ako aj to, ako študenti so silnými spravodlivými myšlienkami riešili veci. To, čo sa stalo, je za nami, a teraz ma zaujíma len to, či učeníci Dafa nakoniec dosiahnu štandard.

Román je však len román a je len jedným z mnohých spôsobov, ktorý učeníci Dafa použili na potvrdzovanie Dafa a záchranu vnímajúcich bytostí. Hoci obsah románu môže obsahovať veci, ktoré učeníci Dafa pochopili pomocou kultivácie, nemožno ho použiť ako historický záznam. Ak by som nehovoril o procese nápravy Fa, dokonca aj bohovia by o ňom vedeli len veľmi málo.

Chcem vám povedať toto: Prešli ste veľkými skúškami a ťažkosťami, kým ste sa dostali tam, kde ste dnes. Za žiadnu cenu by ste nemali svoju myseľ nechať lietať ako pierko pri najmenšom náznaku vetra.

 

Li Chung-č’

10. máj 2007

 

Poznámka vydavateľa: Toto je príslušný úryvok zo spomínaného románu.

Lu Čching si zblízka pozrel fax, ktorý mu podali. Na papieri veľkosti približne A4 bolo len niekoľko krátkych riadkov. Keďže to už bolo tak dávno, Lu si nevedel spomenúť, čo presne na ňom bolo napísané, vedel len, že hlavná myšlienka bola: „Nemusíte sa pýtať, kto som – učeníci Dafa by to všetci mali vedieť. V žiadnom prípade nedovolíme, aby Veľký Zákon vesmíru bol napadnutý v ľudskom svete. Okamžite vykročte vpred, aby ste ochránili Dafa a okamžite choďte do Pekingu a k provinčným vládam. Každý, kto napriek tomuto nevykročí napred, už nie je mojím učeníkom.“

 


Linka na DOC súbor