Kanadskej Fa konferencii

Učeníkom Dafa zúčastňujúcim sa na Fa konferencii v Kanade:

Všetkých vás zdravím!

Náprava Fa rýchlo napreduje a spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa počas ich potvrdzovania Dafa a zachraňovania vnímajúcich bytostí rozkladajú veľké množstvá rušivých božstiev a prehnitých démonov, ktorí hrajú negatívnu úlohu, spôsobujúc zásadné zmeny v stave sveta. Avšak zlé elementy ako aj zlá Strana a zlý duch, ktorí môžu vidieť, že všetko je stratené, sa púšťajú do poslednej bitky a toto je ešte väčším dôvodom pre učeníkov Dafa, aby sa ešte lepšie činili pri objasňovaní faktov a zachraňovaní ľudí vo svete a vnímajúcich bytostí. Čím bližšie ku koncu, tým menej môžete poľaviť; čím bližšie ku koncu, tým lepšie musíte študovať Fa; čím bližšie ku koncu, tým silnejšie musia byť vaše spravodlivé myšlienky.

Nech je táto Fa konferencia veľkou udalosťou, na ktorej sa všetci spoločne zlepšíte! Želám konferencii Fa úplný úspech!

 

Li Chung-č’

19. máj 2007

 


Linka na DOC súbor