Články od vydavateľov

Článok od vydavateľov: Praktizujúci by nemali prijať finančnú pomoc od praktizujúcich v Číne na potvrdzovanie Fa

9.6.07

(Minghui.org) Prednedávnom, niekto z mesta Wuhan, provincia Hubei, šíril chýry medzi praktizujúcimi v Číne, že zahraniční praktizujúci chcú vyrobiť svoju vlastnú družicu a potrebujú veľa peňazí. Povedal, že mu nariadil Majster, aby tak urobil a že niekto je v priamom kontakte s Majstrom a všetky peniaze pôjdu k Majstrovi. Povedal, že praktizujúci v pevninskej Číne, ktorí majú možnosť prispieť, by tak mali urobiť atď. Niektorí praktizujúci uverili tomuto podvodu a poskytli financie, vrátane niektorých, ktorí poskytli celé svoje dlhoročné úspory. Objavili sa prípady, že ľudia čakali v rade, aby dali peniaze tým, ktorí ich zbierali. Tiež sa objavil niekto z mesta Wuhan, kto vyberal peniaze v mene vytvorenia novín Epoch Times pre pevninskú Čínu a vyhlasoval, že objasňovanie pravdy z pozitívneho uhla je už zastaralé. Tento človek tiež šíril chýr, že jeden praktizujúci, ktorý sa pokúsil zastaviť tieto činy, sa už „stretol s odplatou“.

Tí praktizujúci Dafa, ktorí sa chcú skutočne kultivovať, by mali byť na pozore: odkedy ČKS začala prenasledovať Falun Gong v roku 1999, vždy sa objavili ľudia, ktorí pod rôznymi zámienkami vyberali peniaze medzi praktizujúcimi v Číne. Napríklad nie tak dávno, niekto z mesta Wuhan vyhlásil, že v mene Majstra a jeho manželky sa musia naliehavo vyzbierať peniaze pre televíznu stanicu New Tang Dynasty TV a noviny Epoch Times. V posledných pár rokoch v meste Dalian boli ľudia, ktorí opakovane žiadali peniaze a falošne používali Majstrovo meno. Niekto v oblasti Liaoning vyzbieral peniaze s falošným vyhlásením, že sú na oslavu Majstrových narodenín, že Majster chce spustiť nejaký projekt alebo že NTDTV plánuje usporiadať nejaké aktivity atď. Základná povaha týchto aktivít vyberania peňazí je rovnaká – bez ohľadu na to, koľko podôb prevezme a koho mená sa falošne použijú, všetko to podkopáva prostredie objasňovania pravdy učeníkov Dafa v pevninskej Číne a ich finančné zdroje. Toto je úmyselné zasahovanie do kultivácie učeníkov Dafa v pevninskej Číne a ich činy sú podvodmi a podkopávajú Fa. Okrem špeciálnych agentov a podvodníkov, ktorí využívajú medzery, všetci praktizujúci, ktorí sa zapojili do zbierania peňazí, spolupracujú so špiónmi ČKS a robia to, čo zasahujúce božstvá chcú najviac – spolupracujú so zlom, aby zničili tých učeníkov Dafa, ktorých považujú za nedostatočne dobrých a prenasledujú ľudí vo svete, ktorí ešte úplne nespoznali fakty.

Dnes verejne opakujeme, čo sme povedali praktizujúcim v pevninskej Číne, ktorí si to za posledné u nás overovali: Majster nikdy nežiadal a ani nikdy nebude žiadať peniaze od učeníkov v pevninskej Číne. Učeníci Dafa by nemali robiť veci, bez ohľadu na príčinu, ktoré priamo protirečia úcte a viere v Majstra a Fa. Mnohé projekty, ktoré zahraniční študenti robia, priamo podporujú, verbálne a materiálne, učeníkov v pevninskej Číne v odporovaní prenasledovaniu a v objasňovaní pravdy. Nezmenia to a neprijmú peniaze od učeníkov z Číny. Učeníci v pevninskej Číne by mali zamerať svoje myšlienky, energiu a zdroje na trýznivé prostredie v pevninskej Číne a účinnejšie odporovať prenasledovaniu, potvrdzovať Fa a využiť čas na záchranu veľkého počtu oklamaných Číňanov pred veľkou katastrofou. Toto je to, čo učeníci v Číne musia robiť dobre a sú to ich veľkolepé historické sľuby, ktoré majú naplniť. Pred koncom prenasledovania nezaložíme verejné média v pevninskej Číne, namiesto toho zvýšime naše úsilia v odhaľovaní prenasledovania, úplne odhalíme základnú povahu ČKS a objasníme fakty o Falun Gongu z pozitívneho uhla.

Prečo sa niektorí praktizujúci nechajú oklamať opakovanými prípadmi zbierok a podvodných aktivít aj napriek tomu, že ich vzorec je zakaždým rovnaký? Prečo po odhalení každého činu zasahovania a narúšania sú tu stále takí, ktorí opakujú rovnaké chyby? Dokonca aj dnes je stále veľa praktizujúcich, ktorí hoci už mali to veľké šťastie, že získali Fa, no oni po dlhý čas stagnujú na ľudskej úrovni a nevedia, čo znamená usilovne napredovať vo vnútri Fa. Nevykonávajú svoje zodpovednosti, ktoré majú k všetkým bytostiam a dokonca aj dnes ešte nerozumejú tomu, čo je kultivácia Dafa a čo znamená „brať Fa za Učiteľa“. Zakaždým, keď sú ich popletené činy napravené, sú spokojní so zastavením povrchných činov a nedbajú na dosiahnutie hlbšieho pochopenia princípov Fa a nepozerajú sa dovnútra. Naďalej sa pevne držia mentality úsilia a ďalších pripútaností – toto nie je kultivácia a nemajú si ako ustanoviť mocnú cnosť, ktorú učeníci Dafa obdobia nápravy Fa majú mať. V kultivácii neexistuje skratka. Bez prísneho držania sa knihy Čuan Falun a ostatných písiem, ktoré Majster publikoval, ako môže byť človek hodný slávnostného veľkolepého titulu „učeník Dafa obdobia nápravy Fa“?

Tým, ktorí stále nevedia ako študovať Fa a kultivovať svoj xinxing, stále odmietajú pevne robiť tri veci a nerozumejú Fa na základe Fa – ak sa neprebudíte, budete to v blízkej budúcnosti veľmi ľutovať!

 

9. júna 2007

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2007/6/15/86794.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha