Vyučovanie Fa v hlavnom meste USA

Li Chung-č’, 22. júla 2007

 

20. júl je pre nás mimoriadne významným dátumom a možno bude hrať dôležitú úlohu v histórii, ktorá ešte len príde. V okamihu prešlo osem rokov od začiatku prenasledovania učeníkov Dafa. Počas tohto procesu prešli učeníci Dafa mnohými namáhavými cestami a naozaj to nebolo ľahké. Prešli ste od toho, že ste najprv nevedeli, čo robiť alebo ako sa vysporiadať s prenasledovaním, k tomu, že ste postupne pochopili, ako by ste to mali robiť. Nielenže ste prišli na to, ako to robiť, ale drsnosť prenasledovania viedla k tomu, že ste ešte racionálnejší a jasnejšie uvažujúci.

Bytosti na odlišných úrovniach majú svoje vlastné pochopenie tohto prenasledovania. Niektorí ho vidia ako cestu, ktorou sa musí prejsť a ktorá je plná skúšok, zatiaľ čo iní ho považujú za výsledok toho, že sa to dotklo starých elementov v celom vesmíre. Ďalší ho považujú za prerazenie cesty pre učeníkov Dafa. Bytosti na nižších úrovniach si myslia, že keď vystúpi to spravodlivé, zlo bude určite robiť škodu. Bez ohľadu na pochopenie bytostí na odlišných úrovniach, ja chcem jednoducho dobre spraviť svoju vec a učeníci Dafa musia kráčať po svojich cestách. Zatiaľ čo čelíte rozličným takzvaným skúškam a rôznym druhom démonického zasahovania, čoraz viac ste dozreli.

V poslednom období som sa nemusel príliš znepokojovať, pretože ste dozreli a viete čo robiť. V rozličných projektoch zameraných na spasenie vnímajúcich bytostí ste racionálne a aktívne prevzali viaceré úlohy a navyše to robíte veľmi dobre. Takže sa už nemusím znepokojovať ako vtedy, keď ste začali pracovať proti prenasledovaniu, keď som neustále opravoval našich učeníkov Dafa, usmerňoval som ich, aby kráčali dobre a správne svojou cestou kultivácie a zachraňovania vnímajúcich bytostí, zatiaľ čo odporujú prenasledovaniu a aby počas prenasledovania ešte lepšie objasňovali fakty. Preto ste ma často videli publikovať rozličné krátke články, zamerané na neustále opravovanie vašich krokov. Toto je už v poslednej dobe zriedkavé, pretože ste opravdivo dozreli a naozaj viete, čo máte robiť. Takže sa už nemusím toľko znepokojovať. Teraz je vaša úloha v tom, aby ste našli cesty ako to robiť lepšie, boli efektívnejší, mali väčší dopad a zachránili viac ľudí.

Okrem toho, cez čo ako jednotlivci musíte prejsť a ustanoviť si na vašom poslednom úseku cesty k Dovŕšeniu, práve teraz je pre vás najdôležitejšia a najvýznamnejšia záchrana ľudí. Ak by nebolo tejto úlohy, dovoľte mi povedať, že vaša kultivácia by sa už dávno skončila. Ako učeníci Dafa ste už v kultivácii spravili to, čo ste mali, avšak počas nápravy Fa nastali nejaké zmeny. Napríklad, ľudia v ľudskej spoločnosti už nie sú tie isté bytosti, ako keď bohovia stvorili človeka – nebeské bytosti nahradili životy ľudských bytostí. Na povrchu stále vyzerajú ako ľudia, avšak v skutočnosti sú to bytosti z rôznych dimenzií a z rôznych úrovní. Kvôli tejto príčine majú ľudia v dnešnej spoločnosti väčšiu múdrosť a väčšie schopnosti ako ľudské bytosti v akomkoľvek období v histórii. Nikdy predtým sa takáto zmena neudiala. Podľa pôvodného usporiadania sa počas tohto procesu malo uskutočniť veľké čistenie, ktoré by sa dotklo všetkých, s výnimkou kultivujúcich sa učeníkov Dafa a časti ľudí vo svete, ktorí by zostali, aby slúžili ako zakladatelia budúcej ľudskej rasy. Veci, o ktorých hovorili mnohé proroctvá, sa naplnili, ibaže tá časť histórie od začiatku mojej nápravy Fa sa zmenila, a to je tiež jeden z dôvodov za tým. Tieto veci sa zmenili.

Takže čo by ste mali robiť, keď stojíte pred takýmito životmi? Z perspektívy Majstra, ja viem, že tí ľudia by mali byť spasení a že sú hodní toho, aby boli spasení. Mimo Troch ríš, všetky ohromné kozmické telá vo vesmíre sú bohovia. Samozrejme, keď sa bohovia pozerajú nadol z vyšších kozmických tiel, bohovia na rozličných úrovniach pod nimi pre nich v skutočnosti vyzerajú tak ako ľudia vyzerajú v očiach bohov. V predchádzajúcej, starej nebeskej klenbe, bolo vytvorenie-trvanie-degenerácia-zničenie absolútnym zákonom. Takže vesmírne zákony nie sú také ako si ich predstavuje človek – nikoho neuprednostňujú. Zákony takéhoto druhu prevážili nad súcitom, ktorí stelesňujú bohovia, keď zachraňujú ľudské bytosti, pretože také boli vesmírne zákony. Hoci bohovia, ktorí zostúpili do Troch ríš, prišli z rôznych úrovní, každý z nich prišiel do ľudského sveta iba vďaka tomu, že mal pevnú vieru v Dafa a v nápravu Fa. Chceli sem prísť, aby získali Fa a zároveň pomohli pri šírení Dafa. Takže čo sa týka týchto bytostí, bez ohľadu na ich úrovne, ich pevné spravodlivé myšlienky sú mimoriadne vzácne. Pretože ako vidno z nebeských ríš, ľudstvo a ľudská spoločnosť skutočne vyzerá strašidelne, a navyše bohovia mohli vidieť ľudské bytosti v ich najhoršom čase. Mali dosť odvahy, aby zostúpili, kvôli ich pevnej viere v Dafa a ich presvedčeniu, že náprava Fa určite uspeje. Verili, že Fa ich určite môže zachrániť, že Dafa určite uspeje (nadšený potlesk) a že náprava Fa určite uspeje, a vďaka tomu mali božskú odvahu prísť do ľudského sveta. Nehovorím o učeníkoch Dafa ani o študentoch, ktorí získali Fa v rozličných obdobiach, ale o terajšej celkovej situácii ľudskej rasy. Mnohé bytosti a mnohé veci v ľudskej spoločnosti sa zmenili. Keď sú pred nami takéto bytosti, musíme konať, musíme ich zachrániť.

Ktoré bytosti sú teda cenné počas obdobia nápravy Fa, v tomto kritickom historickom čase? Tí, čo plne dôverujú Dafa a v praxi tak aj konajú; tie životy sú vzácne. Takže či sa už na to pozeráte z môjho pohľadu alebo z pohľadu zodpovedností učeníkov Dafa, všetci máme túto povinnosť a mali by sme prevziať túto úlohu. Preto učeníci Dafa musia spasiť ľudí vo svete a spasiť vnímajúce bytosti. Rozbehli ste v bežnej spoločnosti mnohé aktivity na záchranu ľudí a zorganizovali ste mnohé aktivity, ktoré vyzerajú ako tie v ľudskej spoločnosti; robili ste veci, ktoré sa podobajú na veci bežných ľudí, avšak východiskový bod a ciele sú odlišné. Či sú to médiá alebo webstránky, alebo akékoľvek veci, ktoré robíte použitím rozličných prístupov z bežnej ľudskej spoločnosti, tie v skutočnosti zachraňujú ľudí. Čokoľvek robíte, je to pre dobro ľudí v tomto svete. Vyzerá to tak, akoby sme žiadali pomoc od ľudí, pričom v skutočnosti my zachraňujeme ich. Nezáleží na tom, či je to žiadanie o pomoc s financovaním, s ľudskými zdrojmi alebo o hmotnú pomoc; objasňovanie faktov vládam rôznych krajín; kontaktovanie občianskych skupín v spoločnosti; alebo komunikovanie s inými sektormi v spoločnosti, nič z toho nie je kvôli samotnému Falun Gongu, ani pre vašu osobnú kultiváciu. Nemá to nič spoločné s tým, čo človek robí v kultivácii. Všetko je to kvôli spáse ľudí. Keď oslovujete ľudí, vtedy ich zachraňujete. Keď ľudia, potom čo sa vďaka vášmu objasňovaniu faktov dozvedia pravdu, poskytnú podporu, to je zachraňovanie ľudí; pozitívne výsledky, ktoré vytvoria potom, čo si uvedomia pravdu, slúžia tiež na spásu ľudí. Inými slovami, potom čo bežní ľudia dokážu pochopiť veci a sú schopní poskytnúť podporu, dopad tej podpory môže sám osebe spasiť ľudí. Môžete dokonca povedať, že nech robíme veci úspešne alebo nie, tie veci rovnako zachraňujú ľudí a objasňujú fakty. To je to, čo robia učeníci Dafa. Ak by nebolo potrebné robiť takéto veci, kultivácia učeníkov Dafa by sa už skončila. Takže všetko, čo teraz robíte, je zamerané na vnímajúce bytosti.

Povedal som vo svojej predchádzajúcej prednáške, že individuálne Dovŕšenie už nie je pre učeníkov Dafa problémom. Možno to dosť veľa ľudí celkom nepochopilo, ale v skutočnosti je to myslené presne tak. Samozrejme, zdá sa, že v tom procese sa posledná časť cesty, po ktorej vy ako učeníci Dafa musíte kráčať, predĺžila. Kvôli tomu sa môže zdať, že veci týkajúce sa osobného zlepšovania idú trochu pomaly, avšak tento fakt vás príliš neovplyvní. Takže samotné to, čo robíte, vytvára väčšiu mocnú cnosť a je to pozoruhodné, pretože sa to robí výlučne kvôli vnímajúcim bytostiam a nie kvôli osobnému zisku, ani kvôli osobnej kultivácii.

Potom v procese toho, ako robíte všetky tieto veci, bude mnoho, mnoho oblastí, ktoré sú neuspokojivé, a budú ľudia – a dokonca učeníci Dafa – ktorí nerozumejú. Vždy budú takí, čo sú usilovní a takí, čo nie sú, a stále budú noví študenti, ktorí práve vstúpili, a študenti s rôznymi okolnosťami, takže budú rôzne interpretácie a pohľady na veci. Toto platí najmä pre študentov z Číny, ktorých myslenie je v úplne zdeformovanom stave, potom čo žili dlhý čas pod veľkým tlakom, uprostred kultúry strany a uprostred medziľudských vzťahov pokrivených kultúrou strany. Keď študenti z Číny – a nielen študenti, ale aj bežní ľudia – prídu do vonkajšieho sveta, zistia, že ľudia v normálnych spoločnostiach myslia a konajú úplne inak ako v Číne. Má to až taký rozmer, že keďže sú navyknutí na spôsob života v kultúre strany a na napäté medziľudské vzťahy, len čo sa dostanú von z Číny, považujú ľudí v zahraničí za hlupákov. Cudzinci zase nedokážu pochopiť zvyky, návyky a spôsoby komunikácie Číňanov. V skutočnosti spôsob, akým veci existujú vo svete, zodpovedá tomu, čo je normálne v medziľudských vzťahoch. Tu nemusíte venovať toľko duševného úsilia vzťahom s ľuďmi a nemusíte byť taký prešibaný. Takýmto spôsobom existujú normálne ľudské bytosti.

Ale nech je človek akokoľvek múdry či prešibaný, napokon všetko skončí rovnako. Zoberme si ako príklad niekoho, kto je veľmi hlúpy. Môžete považovať nejakého človeka za hlúpeho a naivného, a iného za veľmi prešibaného. Avšak bez ohľadu na to, ako žijete svoj život, výsledok je rovnaký. Určite sa nezmení len preto, že človek je prešibaný, ani sa nezmení kvôli tomu, že je naivný. Všetko, čo prešibanosť môže spôsobiť je, že sa stanete horším človekom, a zatiaľ čo vytvárate karmu, klesnete nadol. Ako sa vy a vaše okolie stanete napätejšími a podráždenejšími, mysle ľudí okolo sa stanú ešte komplikovanejšími, a potom ich komplikované myslenie spätne spôsobí, že sa ešte viac pokazíte.

Rád by som o tom povedal ešte zopár slov. Nedávno sem jeden po druhom prichádzali ľudia z Číny. Tým študentom by som povedal: Mali by ste čo najviac komunikovať so študentami zvonka Číny, otvoriť sa a pomocou diskusie sa očistiť. Spôsob, akým ľudia mimo Číny žijú, je normálny pre ľudské bytosti, prinajmenšom v súčasnom čase. V porovnaní s dávnymi ľuďmi, ktorí žili bez moderných technológií, je súčasný spôsob života samozrejme úplne odlišný. Vtedy boli veci lepšie. Hovorím teraz iba o veciach v súčasnosti, ktoré z pohľadu dnešnej spoločnosti možno považovať za relatívne normálne. Takže by ste mali v tomto ohľade veľa komunikovať so študentami mimo Číny, a nie sa stále držať zmýšľania straníckej kultúry Číny a používať ho v tejto spoločnosti. Mnohí ľudia, ktorí kedysi opustili Čínu, sa zmenili iba  postupne a až potom, čo strávili v zahraničí dosť dlhú dobu. Ako učeníci Dafa musíte potvrdzovať Fa a robiť to, čo majú robiť učeníci Dafa. Nemôže vám tak dlho trvať, kým sa zmeníte. Nie je na to čas. Toto sa týka najmä tých študentov, ktorí sa nečinili dobre v Číne a ktorí spravili chyby: náprava Fa sa ešte neskončila, takže to rýchlo dobehnite. Samozrejme, myslím, že pre nových študentov to nie taký problém – jednoducho študujte viac Fa, čo najviac sa to snažte dobehnúť a udržujte tempo s postupom nápravy Fa.

Bezpochyby, dostali ste sa cez dlhotrvajúce obdobie skúšok a ťažkostí, a ako učeníci Dafa ste naozaj spasili mnohých ľudí v ľudskej spoločnosti a opravdivo ste zmarili účinok jedu, ktorý vo svete šírili médiá ČKS, keď sa to 20. júla 1999 začalo. V tom čase všetky svetové médiá šírili propagandu, ktorú vysielali hlásne trúby zlej strany v Číne, čo sa rovnalo propagovaniu prenasledovania v mene strany. Ľudia v západnej spoločnosti v tom nemali príliš jasno. Neuvedomovali si, že tá skazená strana je taká zlá, ani nemali jasné pochopenie zlej strany. Ten tlak bol naozaj obrovský a my sme stáli proti takej rozsiahlej, globálnej a negatívnej propagandistickej mašinérii, ktorá nás očierňovala. Avšak učeníci Dafa, najmä veteráni, sa nezľakli. Učeníci Dafa žijúci vo svete boli rovnako pozoruhodní. Začali ste v stave, že ste nevedeli, čo robiť. Neskôr sa vám to však postupne vyjasnilo a stali ste sa racionálnymi, a vedeli ste, ako riešiť veci. Počas toho časového obdobia mnohí uvažovali: „Je Falun Gong naozaj taký, ako o ňom hovorí zlá strana vo svojej propagande? Je prax, ktorú sa učím, naozaj spravodlivá?“ Naozaj, keď čelili takémuto ohováraniu zla, mnohé bytosti prešli vo svojej mysli takýmto procesom. Nech je ako chce, nakoniec sa učeníci Dafa činili veľmi dobre. Veľká väčšina sa cez to dostala, pomohli ohromnému prúdu nápravy Fa obrátiť celú situáciu a nakoniec pomohli tomu, že tie hlásne trúby, ktoré sú úplne pod kontrolou zlej strany, sa už neodvážia ohovárať nás vo svete. Už sa neodvážia vymýšľať si veci, pretože vedia, že učeníci Dafa, ktorým čelia, sú schopní ich odhaliť. Hneď ako zlá strana vytvorí nejaké lži alebo spraví niečo zlé, učeníci Dafa to odhalia a vysvetlia všade vo svete, čím umožnia celému svetu vidieť, čo je to zlo zač a pomôžu viacerým ľuďom sa o ňom dozvedieť. Takže či nás ohovára alebo robí nedobré veci, je to rovnaké ako povedať celému svetu, aby sa pozrel na ich krutosť. Súčasne za nás propagujú Falun Gong a rozširujú tak vplyv Falun Gongu na myslenie ľudí všade vo svete. Nech robia čokoľvek, propagujú nás tým.

Skutočne, bez ohľadu na to, čo robia staré sily, toto sa stane pod účinkom vesmírneho zákona vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania – čokoľvek robí, znamená to propagáciu pre učeníkov Dafa. Zoberme si napríklad mnohé projekty, ktoré učeníci Dafa robia. Len čo zlo zasahuje, vzápätí sa vynoria sily, ktoré sú spravodlivé a dobré. Je to rovnaké s čímkoľvek, čo robia zlí ľudia: len čo nás ohovárajú, alebo chcú spraviť niečo zlé a vyvolať problémy, už to samotné má účinok rozširovania nášho vplyvu.

Za tie roky sú mnohé prípady toho, ako zlá strana propagovala naše veci. Či sú to webstránky, ktoré prevádzkujú učeníci Dafa, televízna stanica, noviny Veľká Epocha, zažili to v mnohých prípadoch. Je to tak najmä ohľadom predstavenia gala v minulom roku (Čínske novoročné predstavenie a turné televízie NTDTV). Spočiatku o ňom nevedelo veľa ľudí, avšak potom ČKS chodila všade so svojou propagandou, hovoriac ľuďom, aby si nešli to predstavenie pozrieť – robili to ešte dôkladnejšie ako učeníci Dafa (všetci sa smejú), kontaktovali ešte viac ľudí ako my. (Všetci sa smejú, tlieskajú) Typickým príkladom bolo predstavenie v hlavnou meste Austrálie, v Canberre. Telefonovali a písali listy všetkým členom parlamentu a povedali im, aby sa nezúčastnili predstavenia, mysliac si, že svet nevie, čo je ČKS zač a že si bude všímať to, čo hovoria. Ich propaganda bola taká široká a jej vplyv bol taký veľký, že ho ešte v tom čase učeníci Dafa nemohli dosiahnuť. Výsledkom však bolo, že takmer každý poslanec sa zúčastnil predstavenia. (Všetci sa smejú a hlasno tlieskajú) Ako sa ukázalo, poslanci dokonca žartom povedali: „Mohli by sme tu pred predstavením dokonca usporiadať schôdzu parlamentu.“ (Všetci sa smejú, tlieskajú) Rovnaká dráma prebehla pri predstavení v Ottawe v Kanade.

Samozrejme, keď sa na veci, o ktorých som práve hovoril, pozeráme z iného uhla, majú vám povedať, že dôvod, že starý vesmír mohol trvať až do dneška a dosiahnuť tento bod, a dôvod, že vnímajúce bytosti a ľudstvo mohli zostať až do súčasnosti, je ten, že tie bytosti čakajú na spásu. Inými slovami, čakali na to, aby si učeníci Dafa ustanovili svoju mocnú cnosť a zároveň ukázali, aké schopnosti majú učeníci Dafa na spasenie vnímajúcich bytostí. Nebolo potom toto javisko udržiavané pre učeníkov Dafa? (Nadšený potlesk) Áno, určite. Takže hocijaký zlý človek môže ísť robiť svoje zlé skutky a vyvolávať ťažkosti, avšak to, čo dosiahne, napokon pomôže učeníkom Dafa pri záchrane bytostí. (Potlesk) To nebol jeho pôvodný zámer alebo to, čo tí zlí ľudia chceli, avšak len čo sa pohnú, nevyhnutne to bude mať ten účinok.

Chcem tým povedať, aby ste sa vôbec netrápili nad tým, aká je realita dnešného ľudstva alebo ako divoké je zlo: Ľudia, ktorí prišli do tohto sveta na vás čakajú, aby ste ich spasili! (Potlesk) Všetky nepriaznivé veci, ktoré sa objavili, sú skúškami pre učeníkov Dafa, súvisiace so zvýšením mocnej cnosti. (Potlesk) Teraz keď som to takto povedal, vaše myslenie sa vyjasní. Nech sa stretnete s akýmikoľvek špecifickými ťažkosťami, hoci formou môžu vyzerať rovnako ako ťažkosti bežných ľudí, a môžu vyzerať podobne ako ťažkosti bežných ľudí, v skutočnosti, keď sa na to dobre a pokojne pozriete, keď sa obzriete späť na cestu, po ktorej ste kráčali, nebolo to vždy tak? Áno. Je to preto, že táto vec, ktorú robím, nasleduje moje usporiadania, a nie je to tak, že sa celé ľudstvo má učiť Falun Gong; táto moja akcia je rozdelená na dve etapy. Je tu obdobie nápravy Fa, a v období nápravy Fa sú učeníci Dafa obdobia nápravy Fa. Keď sa obdobie nápravy Fa skončí, potom bude obdobie Fa napravujúceho ľudský svet. Takže sú dve etapy. V budúcnosti, teda keď bude Fa napravovať ľudský svet, budú učeníci Dafa obdobia Fa napravujúceho ľudský svet, a ich mocná cnosť bude odlišná od tej, ktorú majú učeníci Dafa obdobia nápravy Fa. Sú to dve odlišné etapy.

Takže počas tohto procesu, počas obdobia nápravy Fa, stoja učeníci Dafa pred zodpovednosťou spasiť vnímajúce bytosti budúcnosti. Ak by to nebolo tak, že životy vysokých úrovní prišli dole do tohto sveta získať Fa, učeníci Dafa by nemuseli robiť tieto veci. Avšak hneď ako bytosti vysokých úrovní prišli a vymenili ľudí, zväčšilo to dôležitosť tejto záležitosti a zachraňovania bytostí. Avšak ak by to aj bolo inak, ak by to bola iba normálna ľudská spoločnosť, aj tak by to bolo rozdelené na dve etapy. Prečo? Pretože v procese širokého čistenia ľudstva budú nejakí dobrí ľudia ponechaní, aby slúžili ako zakladatelia budúcej ľudskej rasy; súčasne, počas obdobia, keď Fa napraví ľudský svet, bude pre Dafa vytvorená sláva, ľudstvo sa odplatí Dafa, a bude to obdobie, v ktorom bude Dafa v ľudskej spoločnosti prekvitať. Toto je historická nevyhnutnosť. Ľudstvo bude musieť vyjadriť vďaku. Fakt, že náprava Fa sa napokon ukončí tu, je pre ľudstvo šťastím.

Hoci ľudské telo je bez hlavnej duše ničím, nesie veľké množstvo informácií, a ak by bolo opätovne vytvorené, určite by nebolo také isté ako teraz. Nanovo vytvorená ľudská bytosť by bola ako čistý hárok papiera a keby bol pred ňou svet, jej myseľ by bola prázdna. V súvislosti s bežným svetom by nemala úplné myslenie ani pojmy aké majú ľudia, ani by nemala koncepty rôznych spôsobov, akými ľudia konajú vo vzťahu k materiálnemu svetu, ani by nepoznala rôzne teórie a ľudské normy, ktoré sa vytvorili v ľudstve tohto cyklu; čínski ľudia tohto obdobia majú pojmy „ľudskosti“, „spravodlivosti“, „vhodnosti“, „múdrosti“, a „dôvery“, pričom na západe sú takisto normy pre ľudské správanie sa a tak ďalej. Pre nanovo vytvorenú ľudskú bytosť by bol takýto obrovský rozsah vecí nepochopiteľný. Človek sa obohatil iba tým, že prešiel cez nekonečné roky života v spoločnosti a prežil dlhé historické obdobie. Ako som práve naznačil, nehovorím o hlavnej duši, ale o informáciách, ktoré nesie fyzické telo. Týka sa to najmä dnešných ľudských bytostí, ktoré nereagujú príliš extrémne, keď sa s niečím stretnú –  keď sa stane niečo zlé, nie sú okamžite šokovaní a otrasení, a keď príde niečo dobré, nie sú prehnane naradostení. Človek bez myšlienkového obsahu by však bol taký. Po dlhom čase sa človek stal vyrovnanejším. Toto nie je iba záležitosťou myslenia človeka, ale priamo to súvisí aj s jeho fyzickým telom. Potom čo sa v histórii dostalo až do dnešného času, keď sú z fyzického tela človeka vyčistené a odstránené všetky zlé veci, to jemné a krásne telo čo zostane je naozaj majstrovským dielom, majstrovským dielom, ktoré si naozaj treba vážiť a je naozaj vyvrcholením histórie vesmíru. (Potlesk)

Inými slovami, mnohé nádherné bytosti ako aj rozličné vzácne elementy vo vesmíre boli naozaj vytvorené počas dlhého a rozsiahleho obdobia vývoja, ktorými prešli kozmické telá, a neboli by také isté, keby sa vytvorili nanovo. Toto je dôležitý faktor čo sa týka nutnosti nápravy Fa. Ak by všetko v tomto vesmíre zaniklo a všetko by sa muselo začať odznova, výsledkom by bolo, že bez ohľadu na to, ako sa veci robili v priebehu vývoja, a dokonca aj keby sa použila tá istá história, napriek tomu by sa to zmenilo na niečo iné, ako sú veci dnešných bytostí. Nie je možné, aby boli rovnaké, a preto nebeské bytosti v celom vesmíre považujú históriu, cez ktorú prešli, za mimoriadne cennú.

Často hovorím, že sa príliš neobávam o konečný výsledok, keďže to, čo má byť v náprave Fa dokončené, je neodvratné. Bez ohľadu na to, aké mučivé môžu byť veci počas nápravy Fa, výsledok je istý. Takže tomu nevenujem veľa pozornosti, keďže to určite uspeje. To, čo si cením najviac, je ten proces. Iba s celým tým procesom, cez ktorý bytosť prechádza, máte úplný celok, ktorým je tá bytosť. Celý proces nápravy Fa je tým najcennejším – je to vesmír v celom svojom rozsahu a je to najpozoruhodnejšia akcia. Proces nápravy Fa je to, čo je hlavné, takže staré sily nemôžu mať dovolené svojvoľne sa doňho miešať. Najmä keď ide o nápravu Fa, som obzvlášť neústupný čo sa týka cesty, ktorou chcem ísť, keďže sa to týka vytvárania budúcnosti. Všetko, čo som vo vesmíre spravil, si najviac zasluhuje, aby to bolo cenené, a je tým, čo potvrdím a uznám v budúcnosti. Veci, ktoré nechcem, nemôžu byť uznané alebo potvrdené – sú hanbou. Takže v náprave Fa, bez ohľadu na to, aké démonické skúšky zažijem alebo akým ranám musím čeliť, nemôže to zmeniť môj úmysel, ani to nemôže zmeniť to, čo plánujem uskutočniť. (Nadšený potlesk)

Prešiel takmer polrok od poslednej Fa konferencie. V priebehu tohto pol roka ste sa činili veľmi dobre. Veci rýchlo napredujú. Ako sa počet zlých bytostí čoraz viac zmenšuje, myseľ ľudí vo svete sa mení, spoločnosť sa mení a vnímajúce bytosti sa menia. Keď hovorím „vnímajúce bytosti“, neobmedzuje sa to v skutočnosti iba na ľudskú rasu. Všetky predmety, bez ohľadu na to, či ich moderná veda považuje za organické alebo anorganické, sú v skutočnosti živé. Všetko je živé. Keď hovoríme o „vnímajúcich bytostiach“, vzťahuje sa to na všetko živé. Zmeny uskutočňujúce sa vo vnímajúcich bytostiach sú odrazom úspechov učeníkov Dafa v procese nápravy Fa, zatiaľ čo činy našich učeníkov Dafa počas obdobia nápravy Fa plne potvrdili česť a slávu, ktorú majú učeníci Dafa obdobia nápravy Fa. Aké veľkolepé! V etape pred nami spravte ešte lepšie to, čo máte spraviť, kráčajte dobre na poslednom úseku cesty a čiňte sa ešte lepšie v tom, čo máte robiť. Nestaňte sa samoľúbymi iba preto, že si myslíte, že ste spravili to a to, pretože je ešte tak mnoho vnímajúcich bytostí, ktoré musíme spasiť. Stále musíte sami seba popoháňať, aby ste si mohli počas obmedzeného časového úseku ustanoviť ešte väčšiu mocnú cnosť, a aby ste na konci neľutovali. Takže dúfam, že sa budete činiť ešte lepšie a budete ešte veľkolepejší.

Určite máte stále mnoho nedostatkov vo vašej kultivácii a videl som aj mnoho nedostatkov, ktoré naozaj bili do očí. Nič som na ne doteraz nepovedal a nechcem nič povedať ani teraz. Je to preto, že viem, že hoci sú tie nedostatky dosť značné, niektoré mali účinok bránenia zasahovaniu počas nápravy Fa. Avšak keď som to povedal, nieže budete hádať, ktoré sú to – nemyslite si, že vaše nedostatky by sa mali ponechať. (Majster sa smeje) Videl som nejaké problémy, ale nakoniec pre vás tieto veci vyriešim.

Nech sa deje čokoľvek, mali by ste spraviť záverečné veci ešte lepšie a ustanoviť si ešte väčšiu mocnú cnosť. Nerobíte to pre mňa ani pre nápravu Fa: Je to pre vás samých. (Nadšený potlesk) Vnímajúce bytosti budúcnosti vám budú ďakovať. (Potlesk) Nech vaše životy v budúcom vesmíre žiaria ešte jasnejšie. (Dlhý, nadšený potlesk)

 

 


 

 

Linka na DOC súbor