Konferencii Fa v Minnesote, stredozápad USA

Učeníkom Dafa zúčastňujúcim sa na konferencii v Minnesote, stredozápad USA: Pozdravujem vás!

Rád by som v prvom rade dopredu zaželal veľkolepej konferencii úplný úspech! Kultivácia učeníkov Dafa nie je len kvôli osobnému Dovŕšeniu. Robenie dobre troch vecí učeníkov Dafa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí sú veci, ktoré učeníci Dafa musia robiť. Viem, že dobre zhrnúť a vymieňať si skúsenosti z kultivácie a zo zachraňovania vnímajúcich bytostí a činiť sa lepšie v tom, čo majú učeníci Dafa robiť, sú veci, ktoré vy ako učeníci Dafa chcete dosiahnuť zúčastnením sa na konferencii. Dúfam, že všetci budete mať z tejto Fa konferencie úžitok.

 

Li Chung-č’

22. september 2007


Linka na DOC súbor