Európskej Fa konferencii

Učeníkom Dafa zúčastňujúcim sa Európskej Fa konferencie: Pozdravujem vás!

Kultivácia učeníkov Dafa nie je len pre osobné Dovŕšenie. Zachraňovanie vnímajúcich bytostí je zodpovednosťou učeníkov Dafa, zodpovednosťou, ktorú kultivujúci s titulom „učeníci Dafa“ musia naplniť. Dúfam, že pomocou zhrnutia skúseností na Fa konferencii dokážete stále lepšie naplniť sľuby a zodpovednosti učeníkov Dafa a činiť sa ešte lepšie.

Na záver by som rád zaželal Fa konferencii úplný úspech.

 

Li Chung-č’

23. september 2007

 


Linka na DOC súbor