Konferencii Fa vo Francúzsku

Všetkým učeníkom Dafa zúčastňujúcim sa francúzskej konferencie Fa: Pozdravujem vás!

Všetko, čo učeníci Dafa v súčasnosti robia, je kvôli objasňovaniu pravdy a zachraňovaniu ľudí vo svete. Konferencia Fa navyše slúži ako fórum pre výmenu názorov, na ktorom zhrniete, čo ste sa naučili ohľadom štúdia Fa a kultivácie a kde môžete diskutovať o tom, ako v súčasnosti objasňujete pravdu a zachraňujete ľudí vo svete. Môžete tiež rozpoznať svoje nedostatky a činiť sa ďalej ešte lepšie. Je preto nutné, aby konferencia Fa dosiahla zamýšľaný účinok.

Rád by som využil túto príležitosť, aby som vyjadril nádej, že Asociácia Dafa v každej oblasti dokáže zohrať svoju úlohu, vziať zodpovednosť na svoje plecia a činiť sa dobre v práci koordinácie každej oblasti. Nerobte to len povrchne, a ešte menej by ste mali ustupovať, ak sa vyskytnú ťažkosti. Nevzdávajte to s praktizujúcimi, ktorí nemajú rovnaké názory alebo myšlienky, pretože oni všetci sú mojimi učeníkmi.

V súčasnosti stále existujú problémy s koordináciou v rôznych oblastiach, ktoré sa týkajú riadenia skupinových aktivít. Napríklad, keď niektorí študenti o niečom diskutujú, príliš zdôrazňujú svoje vlastné veci a neustále sa hádajú. Keď sa veci budú robiť takto, bude to mať negatívny vplyv na snahu učeníkov Dafa pri objasňovaní pravdy a pri potvrdzovaní Fa. Ak máte príliš silné ľudské pripútanosti, zlo ľahko vstúpi a pokazí veci, takže veci nakoniec nebudú spravené. Ak je to tento prípad, robte veci podľa centrálneho plánovania Asociácie Dafa a bez ohľadu na váš osobný názor, dajte stranou svoje pripútanosti a spolupracujte. Dúfam, že všetci učeníci Dafa dokážu rozpoznať, že to, na čom skutočne záleží, je objasňovanie pravdy.

Dovoľte mi nakoniec zaželať konferencii Fa úplný úspech. Nech sa spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa stanú ešte silnejšími.

 

Li Chung-č’

21. novembra 2007

 


Linka na DOC súbor