Pozdrav

Učeníci Dafa zúčastňujúci sa na Austrálskej Fa konferencii:

Pozdravujem vás!

Austrálski učeníci Dafa sa činia čoraz lepšie v potvrdzovaní Fa a v objasňovaní faktov pre záchranu vnímajúcich bytostí. Dúfam, že počas tejto konferencie zhrniete svoje pozitívne skúsenosti a odhalíte, kde máte nedostatky, a budete sa tak činiť ešte lepšie v krátkom čase, ktorý ešte zostáva.

Želám konferencii Fa úplný úspech!

 

Li Chung-č’

15. decembra 2007

 


Linka na DOC súbor