Pozdravy

Učeníci Dafa vo svete: Pozdravujem vás!

Učeníci Dafa v Číne: Šťastný Nový rok!

Náprava Fa určite uspeje a učeníci Dafa určite dosiahnu Dovŕšenie. Keď nebesia chcú zmenu, nik to nemôže zastaviť! Náprava Fa vesmíru a znovuvytvorenie nebies a zeme sa chýlia k záveru. Pretváranie rozľahlej nebeskej klenby sa rúti napred rýchlo a mocne. Za čo sa počíta tá hŕstka ničomných tvorov tam hore alebo na zemi? Mocná cnosť učeníkov Dafa nádherne osvetľuje celý svet. Prišlo to, čo bohovia aj ľudia očakávali a čím sa znepokojovali. Zachráňte vaše vnímajúce bytosti, naplňte veľké prehistorické sľuby a splňte prísahy, ktoré ste spravili!

Ešte raz vám všetkým želám Šťastný Nový rok.

Li Chung-č’

6. február 2008

Tridsiaty deň dvanásteho mesiaca, lunárny rok Ting Chaj.

 


Linka na DOC súbor