Preosievanie piesku

Náprava Fa je vo svojej poslednej etape a rušivé faktory vo vesmíre vyťahujú z radov praktizujúcich tých, čo nedokázali byť usilovní, napríklad tých, čo 1) nie sú racionálni; 2) nezmyselne konajú a rozprávajú; a 3) neodstránili svoje pripútanosti, ktoré sa postupne rozšírili, čo viedlo týchto praktizujúcich k tomu, že majú silnú tendenciu pozerať sa von a hľadať vonku, pričom strácajú triezve uvažovanie. Zasahovanie týchto faktorov spôsobuje, že uprostred iracionálnych pripútaností sú ich ľudské mysle ochromené a pomýlené, čo ich vedie ku konaniu zlých skutkov, ktoré poškodzujú praktizujúcich a nápravu Fa, čím je pre nich potom veľmi ťažké obrátiť sa a činiť sa dobre, hoci by si to aj želali. Je to preto, že keď niekto vážne uškodil praktizujúcim a spôsobil, že praktizujúci spadli – alebo sa dostali do radov tých, čo budú odstránení – ako splatia takýto veľký karmický dlh? Keďže osoba, ktorú zničil, bola učeníkom Dafa, je vo výsledku nejaký rozdiel medzi ním a tými, čo hrali úlohu prenasledovania počas nápravy Fa? Ten hriech je rovnaký ako hriech zla.

V súčasnosti skupina špeciálnych agentov spravila presne takúto vec a v mene praktizujúceho vytvorili webstránku zla, dokonca klamali a podvádzali ľudí v mene Mei Ge-a. Mei Ge je však priamo pri mne – ako by mohla byť pravda to, čo tvrdia? Toto sa teraz stalo dosť veľkým zasahovaním pre taiwanských praktizujúcich a nejakí iracionálni ľudia pomáhajú zlu šíriť túto webstránku medzi praktizujúcimi. Tým, že to robíte, ste sa postavili na stranu zla, zúčastňujete sa prenasledovania praktizujúcich a ničíte ich. Keď bude praktizujúci zničený kvôli vášmu šíreniu tých vecí, predstavuje to obrovský hriech a karmu, ktorú nedokážete splatiť. Čo potom budete robiť?

Nech je to akokoľvek, náprava Fa stále prebieha. Navrhoval by som každému, kto šíril webstránku špeciálnych agentov: odčiňte tak rýchlo ako je to možné všetku škodu, ktorú ste spôsobili; nájdite tých, ktorým ste tú webstránku šírili a vysvetlite im veci. Ak vám ujde čo i len jeden človek, budete odstránený spolu s ním. Pretože vesmírny zákon je takýto: čokoľvek bytosť spraví, musí za to niesť zodpovednosť. Majster je súcitný a učeníci Dafa zachraňujú ľudí, avšak náprava Fa má svoju dôstojnosť. Dúfam, že tí, čo na okamih stratili rozum a konali ako spolupáchatelia zla, sa odteraz budú činiť dobre.

 

Li Chung-č’

26. február 2008

 


Linka na DOC súbor