Objasnenie

Učeníci Dafa musia teraz robiť dobre tri veci. Ľudské práva sú niečím, o čo sa ľudia usilujú a čo si cenia, ale kultivujúci majú cieľ prekročiť tento svet. Práca učeníkov Dafa proti prenasledovaniu je to, čo sa deje na povrchu, avšak realita je taká, že sú to činy spásy ľudí, spásy vnímajúcich bytostí. Štafeta s pochodňou ľudských práv zahŕňa prácu proti prenasledovaniu a pomáha ľuďom vidieť, čo je zlá strana zač, avšak nemôže nahradiť objasňovanie pravdy kvôli spáse ľudí. Štafeta s pochodňou ľudských práv bola spustená a sústreďuje sa na svetských ľudí, ktorí odhaľujú a vzdorujú prenasledovaniu čínskych ľudí zlou stranou, takže sa nemá odovzdávať učeníkom Dafa. Učeníci Dafa v Číne by nemali odložiť prácu na objasňovanie pravdy a široko sa jej zúčastňovať.

Li Chung-č’

14. apríl 2008

 


Linka na DOC súbor