Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2008

Li Chung-č’, 24. mája 2008, Manhattan

(Obecenstvo stojí a nadšene tlieska)

Dobré odpoludnie! (Učeníci: „Dobré odpoludnie, Majster!“ Búrlivý potlesk) Pracovali ste tvrdo! (Potlesk)

Naozaj ste pracovali tvrdo. Pochádzate z rôznych oblastí a krajín, máte rôzne rasy. Učeníci Dafa sa teraz nachádzajú v takmer každom kúte sveta. Všetci nesiete na svojich pleciach najväčšie zodpovednosti učeníkov Dafa: ste nádejou na spásu pre vnímajúce bytosti. V dôsledku vášho objasňovania pravdy a ako výsledok vašich činov a správania v tomto svete bolo zachránených mnoho ľudí. V mene tých vnímajúcich bytostí vám za to ďakujem! (Učeníci tlieskajú na vyjadrenie úcty)

Teraz je posledný moment, ktorý završuje usporiadania staré veky vekov. To, že sa história dostala do tohto bodu dnes, nebolo ľahké, bola plná ťažkostí a trápení. Od dávnych časov dodnes, mnoho bohov pozorovalo a zblízka sledovalo túto záležitosť, a osobitú pozornosť venujú tejto konečnej fáze. Pozorne sledujú každý čin a myšlienku učeníkov Dafa. Na začiatku tu bolo mnoho neznámeho – aký bude výsledok vyučovania Fa v tomto svete; bude toto veľké želanie staršie ako história naplnené; budú v záverečnom čase učeníci Dafa schopní naplniť svoje misie a dokážu sa dobre činiť? Bola tu tiež základná otázka úspechu alebo zlyhania, a to, či Tri ríše budú zachované. Navyše, hoci učeníkom Dafa bola daná misia potvrdzovania Fa, stále ešte bolo treba vidieť, či sa cez to skutočne môžu dostať. Je potešiteľné, že ste sa cez to dostali. Bez ohľadu na ťažkosti a trápenia, učeníci Dafa sa cez ne na tej ceste dostali, a pri pohľade späť to boli len prostriedky na vaše zoceľovanie. Spravilo vás to zrelšími, pomohlo vám to v tom procese odstrániť vaše ľudské pripútanosti, a vrcholí to vašim postupom k Dovŕšeniu. Toto je cesta, po ktorej ste išli. Keď sa pozriete späť, zistíte, že to bolo tak.

Bez ohľadu na to, s čím ste sa stretli pri tom, ako ste potvrdzovali Fa, poviem vám, že je to všetko dobrá vec – a je to tak najmä v týchto rokoch prenasledovania – pretože tie veci prišli presne preto, že robíte kultiváciu. Tie skúšky a trápenia, bez ohľadu na to, za aké drsné ich považujete, sú dobré veci, pretože sa stali len kvôli vašej kultivácii. Keď človek prechádza ťažkosťami, môže odstrániť karmu a zbaviť sa ľudských pripútaností, a pomocou ťažkostí sa môže zlepšiť. Či je vaším motívom zachraňovať vnímajúce bytosti, potvrdzovať Fa, alebo robiť pokrok vo vašej vlastnej kultivácii, stále sú tam ťažkosti. Neodídu vám z cesty len preto, že si myslíte: „Robím to pre Dafa“ alebo „Robím to pre záchranu vnímajúcich bytostí.“ Viete, že Majster sa na to môže takto pozerať, ale sily starého vesmíru a jeho bytosti to tak vidieť nebudú, a to je časť výzvy, ktorej čelíte. Presne kvôli tomu tieto skúšky nastali, a je to najťažšia vec, s ktorou sa učeníci Dafa museli vysporiadať. Ľudská schopnosť alebo neschopnosť pochopiť veci, a rôzne myšlienky a pohľady vnímajúcich bytostí na toto, sa stali ťažkosťami pre vás, pritom ako potvrdzujete Fa a zachraňujete vnímajúce bytosti v tomto svete. Ale bez ohľadu na to, ako sa správali, aj tak ich musíte spasiť, pretože ich nedostatočné chápanie je spôsobené tým, že sú stratené v ilúzii. Vytvárajú pre učeníkov Dafa nejaké ťažkosti, pretože nemôžu vidieť veci také, aké naozaj sú. Bez ohľadu na príčinu pre ich príchod sem pred miliónmi či stovkami miliónov rokov, oni len očakávali toto záverečné obdobie. Nemôžeme sa rozhodnúť ich nezachrániť len preto, že sa nesprávali dobre v jednom živote alebo spravili nejakú určitú vec nesprávne. Keď sa Majster pozerá na živú bytosť, berie do úvahy celý priebeh existencie tej bytosti. Ak niekto spravil v histórii mnoho veľkých vecí a vykonal toho veľa pre potvrdzovanie Fa, môžeme ho nezachrániť len preto, že sa v tomto živote činil biedne?

Áno, niektorí sa správali tak biedne, že stratili svoju predurčenú príležitosť, svoju šancu, a už nie sú spasiteľní. Ale ako učeníci Dafa, ktorí sa kultivujú uprostred ilúzie a zachraňujú ľudí, ktorí sú v ilúzii, nemôžete rozlíšiť, koho sa to týka. Takže sa stretnete s ťažkosťami a stretnete sa s ľuďmi, ktorí sa nedajú presvedčiť. Pravdou je, že niektorí ľudia jednoducho nemôžu byť zachránení a nezasluhujú si byť spasení. Stretnete sa s nimi. Ale nedovoľte, aby tieto prípady ovplyvnili vaše objasňovanie faktov alebo spôsob, ako to robíte, a nedovoľte, aby zmenili vašu správnu cestu robenia vecí. Ťažkosti, ktorým čelí Majster v tomto svete, spolu so sprievodným tlakom, prichádzajú každý deň v počte viac než  desaťtisíc, avšak nikto mnou nepohol, to nikto nedokáže. Nikto nedokáže zmeniť to, čo chcem spraviť. Nikto to nemôže zmeniť, bez ohľadu na to, akú formu prevezmú ťažkosti, ktorým čelím. Rovnako to platí aj pre vaše potvrdzovanie Fa. Ale vo vašom prípade, ako potvrdzujete Fa a zachraňujete ľudí, stále ste kultivujúcimi a kultivujúci majú ľudské pripútanosti, inak by boli bohmi. A mohol by boh robiť kultiváciu? Bohovia sa nemôžu kultivovať. Iba tí, čo majú ľudské telá, sa môžu kultivovať, a iba to sa môže nazývať kultivácia. Takže presne preto, že máte toto ľudské telo, máte príležitosť na kultiváciu a na zlepšovanie sa. Táto príležitosť je mimoriadne ťažko získateľná a vzácna – najmä keď učeníci Dafa majú takú obrovskú misiu. Takže vo vašej kultivácii, bez ohľadu na to, aké ťažkosti sa vyskytnú alebo akým trápeniam čelíte, nemôžete dovoliť tým veciam, aby zmenili vaše smerovanie.

Toto je obzvlášť dôležité počas týchto niekoľkých rokov, v ktorých prenasledujú učeníkov Dafa, keď sa na povrchu zdá, že zlá strana prenasleduje čínskych ľudí, prenasleduje kultivujúcich, pritom v skutočnosti nič v tomto svete nie je udržateľné a nemôže existovať bez kozmických faktorov za tým, bez existencie mikroskopických faktorov tam. Faktory za zlou Stranou sú zlé bytosti, ktoré majú povrchový vzhľad zlého červeného draka, ale obsahujú mnoho molekúl, častíc a nejakých prehnitých démonických bytostí na nízkej úrovni – špinavú zmes. Toto používajú staré sily na zasahovanie do učeníkov Dafa.

Nedávno stúpenci zlej strany napadli učeníkov Dafa v Centre na vystupovanie zo Strany vo Flushingu, New York. Ako ste možno videli, podobné incidenty sa stali aj v iných oblastiach, hoci neboli také vážne. Keď sa na to pozrieme, cieľom zlých ľudí bolo zorganizovať útok na vás, v nádeji, že vás rozoženú a zastavia vaše organizovanie aktivít na vystupovanie zo Strany. Boja sa, keďže centrum je tŕňom v ich oku. Verejná prítomnosť „Centra na vystupovanie zo Strany“ alebo „Centra na vystupovanie zo zlej ČKS“ je pre nich tŕňom v chrbte, je im veľmi nepohodlné. Faktom je, že je to mocné miesto na ničenie zla a preto sa ho obávajú. Takže keď sa na to pozriete z pozitívneho uhla, čo je Centrum na vystupovanie zo Strany? Nie je to miesto na spásu vnímajúcich bytostí? Na zle nie je nič strašidelného. Chcem povedať, že potom, ako sa stali útoky a narušovanie, sme mali – ako mávame vždy – niektorých ľudí, ktorí sa usilovne nekultivujú alebo majú mnoho ľudských pripútaností. Pozerali sa na veci s ľudským myslením. Neukazujú sa dobro a zlo presne preto, aby to videli ľudia vo svete? Nie sú tak identifikovaní a oddelení tí, ktorí môžu byť zachránení? Ako som povedal skôr, niektoré bytosti nie sú hodné spásy. Môžete objasňovať fakty každému človeku, ale nie každý človek na ulici bude zachránený, pretože niektorí z nich už toho nie sú hodní. V kritických chvíľach je výsledok určený tým, ako sa človek umiestni a tým, ako každý človek rieši veci. Pochádzajú činy človeka z dobrých alebo zlých myšlienok? Bohovia sa pozerajú na to, čo si každý človek myslí a rozhodujú o tom, či tá bytosť bude zachovaná. Naopak, nedávajú tieto udalosti samotné príležitosť na spásu tých vnímajúcich bytostí, ktoré môžu byť spasené? Môže byť niečo, čo sa stane v kultivácii Dafa, v náprave Fa, alebo pri potvrdzovaní Fa, jednoducho náhoda? Nezachraňuje tento incident samotný vnímajúce bytosti? Vytvoril veľmi veľký účinok na spoločnosť a každý o ňom uvažuje. Ako som spomenul predtým, zlá ČKS by si mohla ušetriť problémy tým, že by nerobila nič; zakaždým, keď spraví niečo zlé, a najmä učeníkom Dafa, vo výsledku je to pre ňu škandál a fiasko, a nakoniec to pomôže učeníkom Dafa v tom, čo robia. Tí študenti, čo majú mnoho ľudských pripútaností, si musia pamätať moje slová. Možno v tom máte teraz jasno, ale nezabudnite, čo som povedal, keď sa niečo stane, a keď sa budete opäť pozerať na veci s ľudskými myšlienkami.

Napokon ich pokus stroskotal, úboho stroskotal - ako keď narazí vajce na kameň. Aj keď sú nimi učeníci Dafa v Číne tak kruto prenasledovaní, učeníci sa cez to dostali a sú ešte pevnejší. Akú šancu majú potom tie taktiky mimo Číny? Ako by sme sa ich mohli báť? Pevné odhodlanie učeníkov Dafa je neotrasiteľné. Fyzický útok a slovné urážky sú len prejavmi bezmocnosti. V tejto spoločnosti je fyzický útok zločinom. Takže nebuďte zastrašení tými zlými vecami, nestaňte sa obeťou lží, ktoré používajú na popletenie svetských ľudí. Hovorí sa o tom, že bežní ľudia majú na to určitý názor, no a čo? Bežní ľudia majú všetky možné názory. Vy ste tí, čo ich zachraňujú, takže musíte mať jasno v tom, čo robíte a pre čo pracujete.

Bohovia v začiatočnom období mojej nápravy Fa niečo určili, konkrétne, že všetko, čo skazená strana spraví, bez ohľadu na jej cieľ, nakoniec pomôže mne a učeníkom Dafa. Takže vždy, keď skazená ČKS chce spraviť nejakú zlú vec, len čo to začne, stroskotá to a je z toho škandál. Pokojne sa pozrite a uvidíte, že všetko, čo sa stalo v uplynulých deviatich rokoch, sa otočilo týmto smerom. Skazená ČKS vie, že jej gangsterský režim je v očiach svetovej verejnosti čudný, takže sa verejnosti vždy snažila ukázať prestrojenú fasádu. Teraz bola už aj tá fasáda zničená a jej maska bola strhnutá, takže vie, že už nemôže nič predstierať a koná už len z čistej agresie. Dnes tento gangsterský režim a celá vláda, vrátane jej zahraničných ambasád, existujú len kvôli Falun Gongu. Tento obrovský aparát vás sprevádza a spôsobuje, že jasne vynikáte – nie je to výborné, nikdy neslýchané? Už sa viac neobťažujú pretvárkou a keď robia zlé veci, vyťahujú všetky svoje násilné, zákerné taktiky. Vyzerá to, že vytvorili zastrašujúce predstavenie, ale povedal by som, že je to ich posledný príval aktivít, než zaniknú. (Potlesk) Len sa pozerajte a uvidíte, ako sa tá hra skončí. Toto obdobie histórie bolo usporiadané pre učeníkov Dafa, aby zachraňovali vnímajúce bytosti, takže prečo nehráte vedúce úlohy? Prečo dávate najvyššiu prioritu slovám bežných ľudí, ktorí boli naočkovaní skazenou kultúrou strany? Prečo považujete prenasledovanie zla za také ťažké? Nad týmto by ste sa mali vážne zamyslieť. Majster by tieto veci nepovedal predtým, ako sa prenasledovanie v roku 1999 začalo, ale teraz ste učeníci Dafa, ktorí sa cez to dostali, a ste učeníkmi Dafa, ktorí čoskoro dosiahnu Dovŕšenie. (Potlesk)

Ako v súčasnosti náprava Fa neustále postupuje napred, povrchová dimenzia má podobu niečoho, čo bude prerazené len maličkým štuchnutím. Zostáva jej len málo. Zlé bytosti sú vo veľkých množstvách odstraňované a teraz, pokiaľ si učeníci Dafa udržiavajú silné spravodlivé myšlienky, zlé bytosti už nemôžu vytvárať žiaden odpor. Zakaždým, keď robia zlo, zhromaždia množstvo prehnitých démonov, napínajúc takmer všetky sily. Je to náprava Fa a deje sa očisťovanie vesmíru, takže sú odstraňované, a takto sa sila zla zmenšila. Keď je potom odstraňovanie ukončené, nachvíľu sa utíšia. Takto sa to deje zakaždým. Takže v tomto svetle je to pre učeníkov Dafa ešte väčším dôvodom na to, aby boli pokojní a mali jasnú myseľ. Už ste sa dostali cez najťažšiu časť vašej kultivácie, takže kráčajte dobre posledným úsekom vašej cesty a vážte si cestu, po ktorej ste prešli! Nebolo to ľahké a dostali ste sa cez ťažkosti, ktoré sa nedajú s ničím porovnať. Musíte si to ceniť. Sláva, ktorá leží v budúcnosti, je mocnou cnosťou, ktorú ste si ustanovili vo vašich snahách pri potvrdzovaní Fa a všetko, čo vás očakáva, bude to najlepšie. (Potlesk)

Nedovoľte, aby relatívne málo študentov v určitej oblasti, alebo existencia pokračujúcich sporov medzi našimi študentami v určitých oblastiach, boli dôvodom pre to, že ste pasívni ohľadom potvrdzovania Fa, záchrany vnímajúcich bytostí alebo dokonca ku vašej vlastnej kultivácii. Ničili by ste potom sami seba. Mali by ste vedieť, a hovoril som vám to celý čas, že keď sa vy, ako učeníci Dafa, na niečo pozriete, musíte sa na to pozerať naopak, pretože Tri ríše sú prevrátené, a musíte sa správať pozitívnym, správnym spôsobom. To, čo bežní ľudia považujú za nedobré, je pre kultivujúcich dobré – pre bytosti, ktoré chcú opustiť toto miesto. Ak uvažujete rovnako ako bežní ľudia, potom budete navždy bežným človekom a nikdy nedokážete odtiaľto odísť. Takže keď sa stretnete s ťažkosťami, je to výborná príležitosť pre vaše zlepšenie. Keď ste schopní pozerať sa dovnútra, potom sa tá ťažká situácia stane namiesto toho príležitosťou, niečím na prekonanie, a šancou na vstup do nového stavu. Prečo ste sa takto nepozerali na veci? Hneď ako sa stretnete s ťažkosťou, odtlačíte ju preč. Ako som povedal, aj keď ste sa hádali ohľadom potvrdzovania Fa a záchrany vnímajúcich bytostí, alebo ste počuli nejaké nepríjemné poznámky, všetky boli pre vaše zlepšenie, pretože vaše zlepšenie je prvoradé. Bez vášho zlepšenia nemožno dosiahnuť nič, a to zahŕňa  záchranu vnímajúcich bytostí. Ak sa nedokážete zlepšiť a dosiahnuť Dovŕšenie, kam pôjdu vnímajúce bytosti, ktoré zachraňujete? Kto ich vezme? Prečo sa nepozerať na veci takým spôsobom? Samozrejme, keď ste medzi bežnými ľuďmi, je ťažké všetko spraviť bezchybne a byť taký naozaj v každom jednom momente. Ale prinajmenšom v kľúčových záležitostiach, ako je záchrana vnímajúcich bytostí, alebo kultivácia, by ste sa mali pozerať na veci takto, všakže? Tí z vás, ktorí zaostali, ktorí sa stali pasívnymi, ktorí sa neustále ponosujú a ktorí sa na ostatných neustále sťažujú, alebo tí, ktorí zameriavajú svoju pozornosť na tých v Asociácii Falun Dafa, žiaden z vás sa sám nechce kultivovať, a namiesto toho sa pozeráte von. Ak by sa tí v Asociácii Falun Dafa kultivovali dobre, ak by sa iní ľudia kultivovali dobre, alebo ak by sa všetci bežní ľudia premenili na dobrých, aký úžitok by vám to prinieslo? Aké plody by ste z toho mali vy? Nuž, potom by ste trochu prispeli spoločnosti a spravili by ste niekoľko dobrých skutkov a to je všetko. To nie je to, čo chcú dosiahnuť kultivujúci. Je to len bytie dobrým človekom medzi bežnými ľuďmi a to nemôže viesť k Dovŕšeniu. Takže ako prechádzate kultiváciou, musíte kultivovať svoju myseľ, zbaviť sa ľudských pripútaností, a pozerať sa na veci so spravodlivými myšlienkami.

Keď boli Tri ríše vytvorené, boli vytvorené prevrátené. Nie sú tu žiadne pozitívne, správne princípy. Ak by tu boli, potom by nebolo potrebné, aby sem prišli Šákjamúni alebo Ježiš, a záležitosť odovzdávania Fa by sa nestala, a už vôbec by tu nebol napravovaný Fa. Princípy tu sú prevrátené a to, čo ľudia robia a ako to robia, je prevrátené. Čo ľuďom tu vonia, tam zapácha, a veci, ktoré tu ľudia považujú za dobré, môžu byť dosť pravdepodobne tam zlé. V očiach bohov, tí, čo ich ľudské bytosti považujú za hrdinov, sú ľudia, ktorí sú hnaní citovými podnetmi a túžbami, a bojom získavajú veci, ktoré chcú. Avšak tí, ktorí získajú politickú moc pomocou vojny, sú v očiach bohov banditami. Ľudstvo takto skutočne existovalo, nasledujúc princíp na ľudskej úrovni „dobiť svet vojenskou silou, víťaz vládne krajine“ a takto to vždy bolo – bez pozitívnych, správnych princípov. Všetko je prevrátené. Presne preto, že sú veci prevrátené, umožňuje to ľuďom kultivovať sa, a kým ste ponorení v tom, čo je prevrátené, dáva vám to príležitosť pozerať sa na veci pozitívnym, správnym pohľadom, a považovať to, čo je „zlé“, za dobré. Samozrejme, nemôžete narušovať stav vecí v tejto dimenzii alebo úmyselne robiť zlé veci, ktoré poškodzujú všeobecne vžité princípy. Ako sa kultivujete, mali by ste považovať veci, ktoré vnímate ako ťažkosti a citové rany, alebo ktoré ovplyvňujú váš xinxing, za dobré veci. Ak považujete všetky vaše ťažkosti a trápenia za zlé veci, potom ste bežným človekom. Ťažkosti sú splácaním karmických dlhov a veci, ktoré nejdú hladko, umožňujú vášmu xinxingu, aby sa pozdvihol. To je v skutočnosti pravda aj pre bežných ľudí – je to všetko o odstraňovaní karmy, a keď sa niekto zbaví svojej karmy, vo svojom ďalšom živote na tom bude dobre. Ibaže ľudia si to neuvedomujú. Kultivujúci má zmenšiť svoju karmu, zlepšiť svoj xinxing pomocou kultivácie a nakoniec dosiahnuť Dovŕšenie. Pre učeníka Dafa je toto najzákladnejším princípom Fa, skutočne najzákladnejším. Prešlo niekoľko rokov, avšak niektorí ľudia stále nezmenili svoje názory na základnej úrovni. Koľko rokov ste sa kultivovali? Stále sa nedokážete pozrieť na veci takto a stále sa nedokážete pozerať na veci pozitívnym, správnym spôsobom. Naozaj som bol smutný, keď som čítal všetky vaše listy, čo ste mi napísali a čo ste hlásili. Prečo ste takí pripútaní k svetským veciam? Teraz hovorím aj o vašich pripútanostiach zahŕňajúcich Dafa Asociácie rôznych oblastí. Asociácie Dafa boli založené jednoducho preto, aby pomohli učeníkom Dafa pri potvrdzovaní Fa. Ich členovia nemajú byť vzormi a nie sú Majstrom. Ale mali by ste si ceniť túto formu, pretože to môže pomôcť koordinovať miestne veci, aby bol Fa lepšie potvrdzovaný a vnímajúce bytosti efektívnejšie zachraňované.

Najväčší problém, ktorý teraz máme, je ten, o ktorom som práve hovoril. To jest, že sa nedokážete kultivovať a pozerať sa dovnútra. Majster sa neobáva o to, že by veci boli „chaotické“. Majster môže vidieť veci jasnejšie ako vy, takže mi nemusíte hlásiť problémy. To, čo ste napísali, v skutočnosti odhaľuje práve vaše pripútanosti a ľudské uvažovanie. Prečo sem prišiel Majster? Majster dokáže najpresnejšie rozlíšiť to, čo je spravodlivé, od toho, čo nie je. Všetci viete, že prečo pomocou Shen Yunu dokážeme prezentovať dokonalú dobrotu a krásu a prečo skupina mladých ľudí, ktorí trénovali iba o čosi viac ako rok, je schopná vystupovať na svetových najlepších, prvotriednych, medzinárodných predstaveniach. Je to preto, že sa toho ujal Majster. Bežní ľudia by to nemohli dosiahnuť. Majster prišiel robiť nápravu Fa – ako by som mohol robiť nápravu Fa, ak by aj veci okolo mňa boli „chaotické“? Na mojej strane sa nič nezmení. Štandard na rozlíšenie dobrého a zlého je tu so mnou. Môžem vám s veľkou presnosťou povedať, čo predstavuje každé vaše slovo, čin, myšlienka či pohľad. Ibaže Majster vám to nehovorí, aby vám dal väčšie príležitosti, lebo vie, akí môžu byť ľudia, keď sa kultivujú. To, čo som práve povedal, malo rozozvučať pre vás zvon varovania, a povedať vám, aby ste si vážili cestu, ktorou ste vo vašej kultivácii prešli. Nebolo to ľahké, moji učeníci Dafa. Dostali ste sa cez najdrsnejšie z prenasledovaní a tá česť a sláva je už vaša, takže teraz je to len záležitosť toho, ako to robiť ešte lepšie.

Všetko, čo som práve povedal, sa samozrejme zameriavalo na vaše nedostatky. Ak by sme mali hovoriť o dobrých veciach, povedal by som, že učeníci Dafa sú skutočne výnimoční. Spravili ste toľko vecí, ktoré učeníci Dafa majú spraviť, zdokonaľujúc sa a ustanovujúc si svoju mocnú cnosť, a spolu s tým ste zachraňovali ľudí vo svete. A nie sú to len vnímajúce bytosti v tomto svete. Pretože hoci môžeme vidieť, čo je tu, ak za bytosťou leží obrovská skupina životov, ktoré siahajú do vesmíru, potom je to skutočne neuveriteľne významná záležitosť. Áno, uvažujte o tom: Ak celé Tri ríše boli vytvorené pre túto záležitosť, kto sú potom tie bytosti, ktoré sa počas nápravy Fa stali ľuďmi alebo nejakými životnými formami tu? Nie je to jednoduchá vec. Ale ľudský svet je napokon ľudským svetom. Aj keď sem prišlo mnoho bohov, nepripomína to nebeskú spoločnosť. To nie je možné a toto sa vzalo do úvahy už dávno. Keď sem niekto príde, musí prevziať stav ľudskej bytosti. Iba potom sa môže kultivovať – iba keď je v ilúzii, môže mať túto príležitosť. Preto niektorí ľudia nedokázali naplniť štandard a niektorí áno. Takéto sú veci v tomto svete.

Keď som pred chvíľou prišiel, videl som, ako ste pozerali krátke video o mladých učeníkoch Dafa v súbore Shen Yun a o Umeleckej akadémii Fei Tian. Ale v skutočnosti je toho oveľa viac ako to. Veci, ktoré učeníci Dafa po celom svete spravili, sú obdivuhodné a dojemné, len z nich nebol natočený film v tomto svete. Ale vo vesmíre sú o vás filmy. (Potlesk) Ani jediná dobrá vec, ktorú ste spravili, nebola vynechaná – všetky boli zachytené na videozázname. Skutočne existujú videozáznamy. Všetky tie veci sú zaznamenávané, pretože vytvárajú cestu, po ktorej ste išli, a sú vašou slávou.

Hovoril som teda o niekoľkých veciach všeobecne. Je mnoho vecí, o ktorých Majster nechce hovoriť príliš konkrétne, alebo príliš veľa, alebo príliš široko. Je to preto, že je tu jedna vec, ktorá niektorým z vás stále nie je jasná, hoci som ju mnohokrát spomenul: ste to vy, kto potvrdzuje Fa, nie Majster. Iba keď kráčate vašimi vlastnými cestami potvrdzovania Fa, môžete sa zdokonaliť a ustanoviť si vašu vlastnú mocnú cnosť. Takže to musíte robiť sami. Preto keď sa niekedy ľudia prídu spýtať Majstra na každý projekt alebo dokonca na veci, ktoré chcú spraviť ako jednotlivci a pýtajú sa: „Ako by som to mal spraviť?“ Nuž, potom by ste tým jednoducho dali svoju mocnú cnosť Majstrovi. Samozrejme, že viem, ako to spraviť. Ale ak by som vám to povedal, nemali by ste nič, a keby ste na tom pracovali, iba by ste mi pomáhali spraviť to a neustanovovali by ste si svoju vlastnú mocnú cnosť. Mocná cnosť, ktorá prichádza so všetkými tými vecami, by potom patrila len Majstrovi. Dôvodom, prečo zakaždým, keď sa ma prídete niečo spýtať, nechcem odpovedať, a niekedy na vás aj nemilo pozerám, je to, že chcem, aby ste na to prišli sami. Kráčajte po vlastných cestách a nestrácajte tú príležitosť. Prečo si to nemôžete uvedomiť? (Majster sa usmieva) Neustále mi kladiete jednu otázku za druhou. Majster potvrdzuje to, čo spravili učeníci Dafa. Kým robíte veci so želaním potvrdiť Fa a zachrániť vnímajúce bytosti, potvrdím všetko, čo spravíte. A keď robíte tie veci, potom tam budú moje Telá zákona alebo bohovia, aby to posilnili a spravili to, čo robíte, ešte veľkolepejším a mimoriadnejším, a budú vám pomáhať. (Potlesk) Často sa nedokážete takto pozerať na veci a len čo sa stretnete s ťažkosťami, idete za Majstrom. Ale keď sa pritrafí tá ťažkosť, je to presne čas pre vás, aby ste sa zlepšili, ustanovili si mocnú cnosť a vytvorili si lesk a slávu. To je na dnes všetko.

 

 


Linka na DOC súbor