Opäť želám európskej konferencii Fa úplný úspech

Všetci učeníci Dafa, ktorí sa zúčastňujete európskej konferencie Fa:

Pozdravujem vás! Dúfam, že z konferencie Fa budete mať úžitok, dokážete sa zlepšiť a rozpoznáte svoje nedostatky pri objasňovaní pravdy a zachraňovaní vnímajúcich bytostí, aby ste sa mohli činiť ešte lepšie. Dúfam tiež, že tí učeníci, ktorí doteraz nenapredovali tak usilovne, odhalia v čom zaostávajú, vykročia vpred a naplnia svoju historickú misiu. Čas na ľudí nečaká!

Ešte raz vám želám všetko najlepšie!

Li Chung-č’
16. novembra 2008

 


Linka na DOC súbor