Vyučovanie Fa na stretnutí NTDTV

(Li Chung-č’, 6. júna 2009)

Dobrý deň! (Učeníci: Dobrý deň, Majster!)

Naozaj ste pracovali tvrdo. Prešiel dlhý čas odvtedy, čo som vám naposledy vyučoval Fa a dlhý čas som vás osobne nevidel. Avšak viem, že čím viac vyučujem a čím viac vás tlačím napred, tým početnejšie a vážnejšie budú ťažkosti, ktoré vytvoria faktory starých síl pre učeníkov Dafa. Avšak Fa vám bol daný. Kým sa kultivujete podľa knihy Fa a študujete ju, budete schopní rozriešiť všetko a získať všetko. Počas tohto časového obdobia som preto vedome nehovoril o veciach podrobnejšie. Mnoho vecí bolo skutočne nechaných pre vás, aby ste o nich uvažovali a pochopili ich. Preto som neprišiel hovoriť s vami takmer celý rok.

Nech je to akokoľvek, postup nápravy Fa ide rýchlo napred a všetci to môžete cítiť z toho, ako sa zmenila naša situácia a čas samotný, pretože veci teraz naozaj idú veľmi rýchlo – nepredstaviteľne rýchlo. To, čo sa deje vo vesmíre, je pre ľudstvo tiež nepredstaviteľné. Bez ohľadu na to, kultivácia učeníkov Dafa a všetko to, čo robím v náprave Fa, je takéto, forma je daná, takže tu nebude príliš veľa zmien. Tempo nápravy Fa je mimoriadne vysoké. Náprava Fa sa približuje najvyššou rýchlosťou vo vesmíre, nepotrebuje ani mňa, aby som ju viedol. Súdiac z vecí v súčasnosti, zmeny v tomto svete sa tiež dejú rýchlo, pričom obzvlášť citeľný je úpadok ľudskej spoločnosti. V dnešnej čínskej spoločnosti upadá morálka takmer nepredstaviteľným tempom. Nikdy predtým v histórii ľudstvo nebolo také pokazené. Nikdy predtým v žiadnom čase – napríklad pri páde dynastie alebo tesne pred katastrofami – sa veci nepokazili až tak ako dnes, pretože predtým, ako by dosiahli tento bod, by človek zanikol. Ak by nebolo nápravy Fa, bohovia by už dávno zakázali dnešným ľuďom existovať. Je to tak najmä pre Čínu. Tá je centrom ľudskej kultúry, ktorú im odovzdali bohovia, a po tisíce rokov sa jej vplyv šíril do celého sveta. Jej kultúra mala dokonca značný vplyv na iné dimenzie. V minulosti by nikdy nebolo dovolené, aby zdegenerovala do takéhoto stupňa, pretože by ju bohovia zničili predtým, ako by sa tam dostala. V súčasnosti to bolo odsunuté, pretože mnoho učeníkov Dafa ešte musí dokončiť svoje cesty kultivácie. Viem, že kultivácia je skutočne nesmierne ťažká. Samotná udalosť nápravy Fa je ťažká. Fakt, že ľudská spoločnosť je taká zdegenerovaná, mal obrovský vplyv na ľudí vo svete, vrátane učeníkov Dafa. Učeníci Dafa sa kultivujú vo svetskom svete a stoja zoči voči takým zložitým okolnostiam, kde degenerovaná stránka spoločnosti predstavuje pre ľudí také obrovské lákadlo. Čo by sa teda malo spraviť? Momentálne nemôžeme povedať, že je čas, aby boli títo ľudia odstránení, pretože budú viaceré príležitosti na ich záchranu. Toto je jeden z dôvodov, prečo sa veci znova a znova odsúvali.

Nikto z vás si neuvedomuje, čo kedysi ľudia v dnešnom svete zaplatili kvôli tejto udalosti. Ani ste si neuvedomili, akými veľkolepými bytosťami kedysi boli, keď sa vrhli strmhlav nadol do takéhoto nebezpečného miesta, riskujúc obrovské nebezpečenstvo. Tento samotný fakt ich robí hodnými, aby ste ich zachránili a vytiahli ich von. Nebezpečenstvo pre nich je práve v tom, ako príťažlivé je ich okolie. Počas tejto obrovskej skúšky učeníci Dafa skutočne znášali nejaké pridané ťažkosti kvôli nim, kvôli vnímajúcim bytostiam, ale nech je to akokoľvek, učeníkov Dafa očakávajú tie najlepšie veci. Vo svetle tohto by si mali učeníci Dafa ešte viac uvedomiť, aká obrovská je ich zodpovednosť a niesť ju. Často všetci hovoríte: „pomáhame Majstrovi napravovať Fa“, a nech je ako chce, myslím, že sú to závažné slová a dúfam, že to môžete dosiahnuť – spraviť to najlepšie podľa svojich schopností. Viem, že je to skutočne ťažké. Hoci môžete tie slová povedať, vykonať to dobre skutočne nie je ľahké. Zachraňujete vnímajúce bytosti a nesiete na svojich pleciach túto historickú misiu, ale zároveň sa aj kultivujete a niekedy keď narazíte na problém, nevyriešite ho správne alebo nespolupracujete dobre. Povedal som, že táto fáza histórie bola zanechaná učeníkom Dafa, aby potvrdzovali Fa a zachraňovali vnímajúce bytosti. Nech je ako chce, so všetkým, čo ste spravili, bude budúcnosť svetlá a jasná. Dúfam len, že sa budete naozaj schopní činiť lepšie, lepšie spolupracovať a dokážete sa lepšie navzájom zladiť.

Uvažovali ste o tomto: Je naozaj niečo, čoho sa nemôžete vzdať? V priebehu histórie ste zažili chuť cti a slávy, a znášali ste obrovské ťažkosti. V tých dlhých, vleklých rokoch čakania ste prešli cez všetko možné, len aby ste sa dostali do dneška. Podľa všetkého by ste teda mali nakoniec aj túto svoju cestu dobre dokončiť. Či ide vaše potvrdzovanie Fa dobre alebo nie, o tom rozhodujú vaše vlastné činy.

Hovorím, že táto súčasná kapitola histórie bola zanechaná pre učeníkov Dafa. Nebuďte oklamaní faktom, že rôzne etniká a národy vo svete, alebo ľudia v rôznych vrstvách spoločnosti, sú zaneprázdnení robením svojich vecí. To je pre ľudstvo len normálny spôsob života a nevyhnutný stav existencie, a veci musia byť takéto. Nemôže to byť tak, že všetci ľudia náhle spravia niečo priamo kvôli Fa, pretože to by zničilo tento stav ilúzie. Predsa však oni sami existujú kvôli tomuto Fa. Môže sa zdať, že ani to, kto sú, a ani to, čo robia, sa netýka učeníkov Dafa, ale v skutočnosti sa ich to všetko týka. Môže sa to všetko javiť náhodné, ale všetko je v skutočnosti dobre usporiadané. Všetky vnímajúce bytosti čakajú, aby boli zachránené, a niečo vám môžem povedať s istotou. Ak ich učeníci Dafa nepôjdu zachrániť, títo ľudia, bez ohľadu na to, v ktorom kúte sveta sa nachádzajú, ak ich nepôjdete zachrániť, nebudú mať žiadnu nádej. Toto platí najmä pre čínskych ľudí a hovoril som o tomto predtým, ako viete. Mnoho kráľov z nebies, kráľov rôznych národností a kráľov z rôznych historických období sa reinkarnovalo na tom mieste. Znášajú najväčšie ťažkosti a tlak, pretože to, čo dovršujú, nie sú len oni sami; to, čo dovršujú, čo nesú a za čo platia, je v skutočnosti kvôli ich množstvu vnímajúcich bytostí. Preto majú také obrovské ťažkosti. To, čo si vybrali, sa rovná spoločnej voľbe vnímajúcich bytostí v obrovských kozmických systémoch, a z tohto dôvodu sú ich ťažkosti také obrovské. To isté platí pre vás, pretože hoci ste ako učeníci Dafa kvôli vašim predurčeným vzťahom prevzali takú veľkolepú zodpovednosť, obete, ktoré ste priniesli v histórii, nie sú o nič menšie.

Keď som sa dostal sem, chcem pohovoriť o niekoľkých špecifických veciach. Ako učeníci Dafa teraz potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti, cieľ ich snáh je jasný, avšak tie snahy samotné a spôsob robenia vecí musia byť pre ľudí pochopiteľné. Myslím tým pochopiteľné pre ľudské bytosti, nie pre bohov. Ľudia sa pozerajú len na povrch vecí a môžu pochopiť veci len z povrchu, takže povrchová forma, ktorú majú vaše činy alebo aktivity, musí zodpovedať bežnej spoločnosti. Nemali by ste to pri robení vecí prehánať, inak ľudia nebudú rozumieť. Ak však nebudete toho robiť dosť, nepodarí sa vám zachrániť ľudí. Hlavný problém, ktorý hrozí v projektoch učeníkov Dafa je ten, že sa vám nedarí dobre vyvážiť tieto dve veci. Ak nedbáte na to, čo hovoríte a čo robíte, spôsobí to, že bežní ľudia nás nebudú chápať, alebo si budú nesprávne myslieť, že sa miešate do politiky, alebo si budú myslieť, že máte postranné úmysly – všetko toto môže zbytočne spôsobiť, že naša obrovská misia učeníkov Dafa potvrdzovania Fa a záchrany vnímajúcich bytostí zostane nenaplnená. Ako učeníci Dafa v tom máte veľmi jasno, keď o tom hovorím, ale keď sa pokúsite uviesť to do praxe, máte tendenciu pustiť to zo zreteľa a nechať sa popliesť. Musíte tomu venovať pozornosť a v žiadnom prípade si sami nesmiete spôsobovať problémy.

Nepovažujte rozpad skazenej ČKS za svoj cieľ. ČKS je ničím a nikdy som ju nepovažoval za príčinu na obavy. Je len niečím, čo bolo vytvorené špeciálne pre nápravu Fa. Svojou samotnou povahou je v protiklade k vesmíru, takže sily celého vesmíru ju chceli zničiť. Toto viedlo k tomu, že existujú staré sily, ktoré sú oddané tomu, aby ju udržiavali. Ochraňovali ju viac ako sto rokov a dozerali na to, aby získala skúsenosti, ktoré by jej v poslednej fáze dovoľovali odporovať snahám učeníkov Dafa na záchranu vnímajúcich bytostí; aby slúžila ako brutálna skúška, keď majú byť učeníci Dafa úspešní v kultivácii; aby slúžila ako démon, ktorý prinesie chaos do sveta, keď budete mať zachraňovať vnímajúce bytosti. To je všetko, čím je, takže jej nedávajte príliš veľkú váhu a nedovoľte, aby sa váš cieľ krútil okolo nej. Nie je toho hodná. To, čo robíte, je pre záchranu vnímajúcich bytostí. Skazená ČKS v skutočnosti nie je schopná všetkého toho, čo spravila, boli to faktory síl zo starého vesmíru, ktoré ju používali na robenie vecí. Samozrejmá otázka by bola, prečo používať ČKS a nie nejakú inú bytosť namiesto nej? Bola vybratá preto, že je taká zlá, a bola vytvorená presne takto. Keby učeníci Dafa naozaj zamerali to, čo robia, len na túto entitu samotnú, rozpadla by sa a potom by faktory starých síl použili niečo iné, aby spôsobovali ťažkosti. Skazená ČKS existuje len pre tento jeden cieľ a či sa ňou zaoberáte alebo nie, rozpadne sa. Keď učeníci Dafa dokončia veci, ktoré majú spraviť, rozpadne sa, určite sa rozpadne. Ale medzičasom, kým dobro a zlo do seba narážajú, rozhodnutie každého života o tom, kde stojí, ktorú cestu si vyberie a správanie sa vnímajúcich bytostí rozhodne o tom, kam budú smerovať v budúcnosti. Takto to celé funguje.

Môžete odhaliť skazenú ČKS vo svojich mediálnych aktivitách, ale malo by to byť spravené s cieľom očistenia vecí pre vnímajúce bytosti, aby mohli byť spasené. Dnes tu máme stretnutie učeníkov Dafa vo svete, ktorí pracujú pre NTDTV. Väčšina z tu prítomných sa zúčastňuje mediálnej práce a v niektorých prípadoch zastávate niekoľko rolí. Ako učeníci Dafa, ktorí vedú mediálne výstupy, vaše myslenie ohľadom toho, čo robíte, musí byť jasné. Samozrejme, nemusím ani nič povedať, aby vám to bolo jasné, avšak keď sa stretávate s konkrétnymi, skutočnými vecami, nemali by ste konať nerozvážne. Keď stratíte svoj pokoj, ste náchylní k tomu, aby ste odbočili. V kritických momentoch musíte pamätať na to, že tú prácu robíte kvôli záchrane vnímajúcich bytostí.

Pre stanicu nebolo ľahké, aby sa vyvinula do dnešnej podoby len v priebehu niekoľkých krátkych rokov. Vždy keď vidím programy vysielané NTDTV, mám pocit obdivu voči učeníkom Dafa. Učeníci Dafa sú skutočne výnimoční. Prešli ste od toho, že ste nevedeli nič, k tomu, že vediete stanicu a robíte to veľmi dobre, s takými pestrými programami. Ak by ľudia vo svete neboli predtým podvedení zlom, každý by tú TV stanicu pozeral a zdala by sa mu proste vynikajúca, jednoducho mimoriadna. Kvôli zasahovaniu a zlým faktorom, ktoré ich ovládajú, mnohí ľudia v tomto čase nemôžu vidieť, aká výborná je tá stanica, hoci je priamo pred ich očami. To je však v poriadku. Veci sa rýchlo menia ako sa náprava Fa rúti napred a spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa sú čoraz silnejšie. Energia vysielaná NTDTV je veľmi silná a televízny prijímač naladený na ňu prijíma mocnú energiu, ktorá rozkladá faktory zla. Takže z tohto pohľadu stanica nielenže musí byť vedená dobre, ale musí tiež byť vedená obvyklejším, štandardnejším spôsobom. Keď vy ako učeníci Dafa dosiahnete Dovŕšenie, odovzdáte stanicu ľuďom z obdobia Fa nápravy ľudského sveta a stane sa časťou kultúry budúceho ľudstva. Takže sa s ňou musíte dobre činiť.

Dovoľte mi byť trochu konkrétnejší. Ak chcete dobre viesť mediálny výstup, musíte mať dobrú oporu v spoločnosti. Bežné veci sa nestanú božskými a faktory starých síl budú zasahovať do spásy ľudí. Samozrejme, samotná práca pre TV stanicu nie je kultiváciou Dafa a nemá priamy vzťah k Dafa. Stanica je vedená učeníkmi Dafa s cieľom potvrdzovania Fa a záchrany vnímajúcich bytostí. To je ten vzťah. Stanica nie je časťou Dafa samotného, ale je nástrojom, ktorý používajú učeníci Dafa na záchranu vnímajúcich bytostí. Keďže by mala mať oporu v spoločnosti a stať sa rovnakou ako bežná stanica, musíte ohľadom manažmentu používať normálne prístupy, ktoré sa používajú v ľudskej spoločnosti. Firmy v bežnej spoločnosti majú mnoho skúseností v tomto ohľade. Systém riadenia, ktorý používajú, je v súlade s formou spoločnosti, a preto bol schopný získať v nej oporu a sformovať sa v ľudskej spoločnosti. Inými slovami, to, čo spravil človek v tomto ohľade, vyhovuje princípom na tejto úrovni, takže vy by ste tiež mali ako sa len dá nasledovať bežné prístupy ako tento, keď vediete svoju TV stanicu. Ak ju chcete viesť dobre, naozaj by ste mali rozmýšľať o tom, ako zaviesť štandardné riadiace metódy, dostať ju do pozitívneho cyklu a uvažovať o vašom firemnom fungovaní.

Faktom je, že primárnym cieľom bežných TV staníc je zarábať peniaze. Váš východiskový bod je odlišný. Je to záchrana vnímajúcich bytostí. To je jednoducho veľkolepé a je to niečo, čo žiaden človek nemôže spraviť. Keďže je to tak, ak je stanica slabo vedená a nemôže pokračovať kvôli nedostatku kapitálu, stratíte mocné médium na prezentovanie faktov. Všetci ste v posledných rokoch videli jej efektívnosť a vplyv, takže keď je to tak, prečo ju neviesť dobre?

Viete, že režim ČKS sa udržuje pomocou lží a že sa spolieha na médiá, aby zavádzali ľudí. Od prvého dňa podvádza čínsku verejnosť a do tohto dňa, do samého konca, používala médiá, aby klamali čínskym ľuďom. Zakrýva pravdu a udržuje si fasádu lží po mnoho rokov. Ľudia boli vychovávaní a vyrastali pod jej lžami. Nepovedali by ste potom, že čínski ľudia žijúci celý svoj život zvyknutí na tento prístup, si zasluhujú poľutovanie? Mnoho čínskych ľudí nechápe vonkajší svet ani potom, ako odídu z Číny, pretože vyrastali v kultúre skazenej ČKS a dokonca si myslia, že ľudia v iných krajinách sú abnormálni a blázniví. Nie je to tak, že vonkajší svet je abnormálny. Je to tak, že to je normálna spoločnosť, a to, čo je pokrútené, je čínska spoločnosť vedená skazenou stranou. Desiatky rokov bola skazená ČKS zo seba dosť naradostená, mysliac si, že jej klamlivá propaganda je úspešná. Pevne držala v rukách médiá, aby pre ňu vyrábali propagandu a ona si tak mohla udržiavať moc. Hovorím vám to, aby som vám povedal, že propaganda môže povzbudiť ľudí k činu a že môže naozaj mať účinok, že sa na ňu ľudia spoliehajú ohľadom informácií. Niektorí ľudia jednoducho sami neuvažujú a veria všetkému, čo sa im povie.

Ľudské uvažovanie má slabosť a vy ste ju objavili počas rokov, kým objasňujete pravdu. Konkrétne, že prvý dojem je najsilnejší. (smiech) Hneď ako človek prijme nejakú myšlienku, bude v jej svetle hodnotiť všetko, čo príde potom. Toto je nedostatok v konštrukcii človeka, ale v tomto prostredí prevrátených princípov v skutočnosti pomáha ľuďom pri odstraňovaní karmy pomocou ťažkostí a tiež pri konečnom hľadaní pravdy. Ak by to bolo inak, bolo by pre ľudí príliš ľahké, aby získali Fa a vrátili sa do nebies. Ak by bez ohľadu na to, čo iní hovoria, ľudia používali spravodlivé princípy, aby sa o niečo snažili a hodnotili veci, potom by sa toto ľudské prostredie nikdy nepokazilo a nebola by to ľudská spoločnosť. (smiech) Avšak tu v ľudskom svete sa predtým nenachádzali správne princípy. Cisár vládol krajine a posielal vojská, aby dobili časti sveta; víťaz sa stal cisárom, porazení sa stali vydedencami. Takéto sú princípy, ktoré vládnu na tejto ľudskej úrovni. Prečo sa Budhov Fa, Božský Fa, stretol s takými obrovskými prekážkami a prečo nastalo toľko ťažkostí, útokov a odmietania, keď sa tu šíril? Pretože sa tu šírili správne princípy, niečo, čo v tomto prostredí predtým neexistovalo.

Nech je ako chce, toto je história a cesta, ktorou prešla ľudská kultúra od stvorenia sveta. Ale veci sú dnes odlišné. Dnes je posledné, veľké vyvrcholenie všetkého, čo sa prihodilo od stvorenia sveta. Keďže tu bol široko rozširovaný Dafa, toto prostredie môže byť zachované pre ľudstvo navždy. To je požehnanie, ktoré priniesol Dafa ľudstvu ako časť veľkého šírenia Dafa a časť nápravy Fa vesmíru: konkrétne fakt, že úroveň tejto dimenzie môže byť zachovaná navždy.

Nechcem hovoriť príliš mnoho. Myslím, že ste sem prišli na stretnutie a chcete prediskutovať veľa vecí. Nechcem vás zdržiavať príliš dlho, ale rád by som vám venoval ešte trochu času. Ak máte nejaké kritické, významné otázky, môžete sa ich teraz spýtať a ja vám na ne odpoviem. Potom môžete použiť zostávajúci čas na vašu diskusiu. (Potlesk)

 

Učeník: Keďže sme reportéri, naše spravodajstvo musí byť presné. Avšak občas niečo zveličíme, aby sme ľuďom objasnili pravdu. Myslím si, že by sme mali nasledovať štandard ustanovený západnými médiami a informovať o veciach presne.

Majster: Súhlasím s týmto pohľadom. Takto by sa to malo robiť. Nebuďte ako tie propagandistické nástroje skazenej strany. Nie je správne odkloniť sa od pravdy, keď popisujete udalosti, len aby ste dosiahli nejaký účinok. Jednoducho nechajte tú správu, aby dosiahla taký účinok, aký môže dosiahnuť. Neohýbajte vedome pravdu. Stratíte tým dôveryhodnosť.

 

Učeník: Som reportér, ktorý pokrýva spoločenské udalosti. Z kultivácie viem, že všetko treba robiť podľa Čen Šan Žen, a viem, že naše spravodajstvo má ľuďom hovoriť o veciach, ktoré sú pravdivé, láskavé a dobré. Avšak sú nejaké veci, ktoré nie sme schopní úplne dešifrovať. Napríklad situácia v Chinatowne je komplikovaná. Niektorí ľudia sú veľmi pro-komunistickí, takže sa snažíme nepokrývať aktivity, ktoré organizujú alebo o nich informujeme tak málo, ako sa len dá. Najmä keď pretláčajú niečo, čo nie je správne, vieme, že to absolútne nemôžeme pokrývať. Avšak niekedy sú za tým jemné vzťahy a my máme obavu, že to spravodajské pokrytie nezvládneme dobre a tým pomôžeme nedobrým ľuďom získať publicitu.

Majster: Pamätám si, že keď sa začalo prenasledovanie, jeden človek z pevninskej Číny, ktorý sa vydával za študenta, mi napísal list. Ten list hovoril o tom, ako by sa určitá vec mohla spraviť lepšie a tak ďalej, avšak ja som vedel, že tento človek je špeciálnym agentom. Aby sa zamaskoval, to, čo navrhol, bolo pre nás prospešné. Takže ja som jeho myšlienku prijal. Prečo to vlastne spomínam? Všetko, čo robím, je kvôli spáse vnímajúcich bytostí, a bez ohľadu na to, kto ste, pokiaľ môžete prispieť k spáse vnímajúcich bytostí, použijem to, čo ponúkate. V skutočnosti, keď je reč o ľuďoch, pokiaľ je dnes nejaký bežný človek nažive, bez ohľadu na to, ako biedne sa správa – s výnimkou tých úplne najhorších – stále môže byť pre neho nádej. Niekto v prenasledovaní pasívne spravil nedobré veci. Hneď ako sa mu to vyjasní a dokáže hrať pozitívnu úlohu, bude mať šancu nahradiť to, čo spravil. Ak takíto ľudia povedia pozitívne veci, môžete ich aj citovať, avšak určite nepoužite nič nedobré, čo povedia. Ak je niekto zlý a to, čo hovorí, nesúvisí so zachraňovaním vnímajúcich bytostí, potom je lepšie neinformovať o tom, aj keď sa to ľuďom môže zdať zaujímavé. Pretože akékoľvek správy ho budú vyzdvihovať a zvýšia jeho úroveň uznania. Nie je nutné vyzdvihovať nedobrého človeka. Ak to, čo hovorí, pomôže spasiť vnímajúce bytosti, potom keď o tom budeme informovať, v skutočnosti mu to pomôže nazhromaždiť si cnosť.

 

Učeník: Čo by sme mali robiť, aby sme dobre prevádzkovali televíznu stanicu NTDTV? V našej oblasti hovorili študenti, ktorí sa zúčastňujú predaja reklamy, že najprv treba dobre robiť Veľkú Epochu, až potom NTDTV.

Majster: Nemusíte sa ma pýtať na takéto veci. Ak človek povie, že pracuje hlavne pre Veľkú Epochu, potom by sa mal samozrejme zamerať na Veľkú Epochu a až potom pomáhať NTDTV. Ak niekto povie, že pracuje hlavne pre NTDTV, potom by sa mal zamerať na NTDTV a pomáhať ďalším médiám iba potom, čo dokončí svoju prácu. Toto všetko sú vnútorné záležitosti vás učeníkov Dafa, takže spravte toľko, koľko môžete spraviť. Všetky médiá, ktoré prevádzkujete, majú účinok spásy vnímajúcich bytostí, a hlasy, ktoré vychádzajú z týchto médií, nesú mocnú cnosť každého z vás, kto sa zapojil, to je isté.

 

Učeník: Stanici NTDTV dosť chýbajú peniaze a aby sme prilákali reklamu – niektorú je naozaj ťažké získať – marketingové oddelenie posiela reportérov, aby natočili veľa správ zadarmo. Niekedy je ich naozaj priveľa. Je to správny prístup?

Majster: Nemalo by ich byť priveľa. V začiatkoch ste pravdepodobne veci neriešili dobre, keďže prechádzate procesom od toho, že ste to nevedeli robiť, k tomu, že to viete. Dúfam, že sa postupne budete činiť dobre, budete skúsenejší a čoraz racionálnejšie budete riešiť problémy, takže budete môcť vyriešiť všetko úplne sami.

 

Učeník: Prešlo niekoľko mesiacov odvtedy, čo NTDTV začala vysielať v Kanade v roku 2008. Avšak keď sme sa snažili rozšíriť základňu divákov, zistili sme, že akceptácia NTDTV Číňanmi v určitých oblastiach je veľmi obmedzená.

Majster: História, ktorá sa teraz odhaľuje, je určená pre učeníkov Dafa, avšak nikto vás nebude prosiť, aby ste niečo spravili, pretože ľudia sú v ilúzii. Všetko toto vám bolo prenechané – vrátane všetkých vecí, ktoré sú správne a nesprávne, alebo dobré a zlé – a všetko je to zmiešané dovedna. Takže je pre vás naozaj ťažké robiť veci. Napriek tomu sa s vami nemôžu porovnávať žiadne bytosti v tomto vesmíre. Sú bohovia, ktorí sa špeciálne starajú o tieto veci, avšak veci v tomto svete sa zmenia až keď sa budete činiť dobre. Činiť sa dobre, dobre spolupracovať a byť efektívny, to naozaj závisí od vás samotných. Mohli by ste sa pýtať: „Existuje nejaká tajná zbraň, ktorú by sme mohli použiť? Môžeme prísť s nejakou špeciálnou metódou?“ To, čo vám bolo dané, je najspravodlivejšia cesta, avšak je to úzka cesta. Ak je váš zámer nesprávny alebo používate nesprávne metódy, tá cesta bude zložitá. Cesta je veľmi úzka a vyzerá to, akoby sa po nej nedalo ísť. Ale v skutočnosti to ide.

 

Učeník: Pravidlá pre deväť súťaží, ktoré organizovala NTDTV, sa zas a znova menili. Osobne si myslím, že na tých, čo sa prihlásili do súťaží, to nepôsobí veľmi dôveryhodne, a zjavne to nie je veľmi profesionálne. Rád by som sa spýtal Majstra, či je to môj vlastný dojem, alebo či to môžeme spraviť lepšie?

Majster: Viem, že tam boli zmeny, a väčšinou to bolo kvôli neskúsenosti a snahe lepšie sa prispôsobiť potrebám súťaží. Naozaj nie je dobré mať veľa zmien. Ale v skutočnosti, pre účastníkov súťaží, čím jasnejšie sú pravidlá, tým lepšie. Keďže koordinátorom chýbali skúsenosti, museli si skúsenosti postupne získavať. Ak sa zistí, že niečo je nesprávne, malo by sa to napraviť. Myslím si, že v budúcnosti to bude lepšie, keďže potom budú mať viac skúseností.

 

Učeník: Som novinár z Taiwanu. Učeníci Dafa na Taiwane robia veľa správ, ktoré odhaľujú zlé činy ČKS, ale aj tak je pre nich náročné zozbierať dôkazy z prvej ruky. Chcel by som sa spýtať, ako by sa tento problém mal riešiť? Moja druhá otázka je, že súčasná vláda a niektorí podnikatelia na Taiwane sa stávajú čoraz viac pro-komunistickí. Ak v našich správach poukážeme na ich chyby, obrátime ich proti nám?

Majster: Je viac ako dosť vecí, ktoré publikovala samotná zlá strana alebo iné hlavné internetové médiá, ktoré môžete použiť. Čokoľvek z toho môžete prebrať. Bolo by ešte lepšie, keby ste mohli získať správy z prvej ruky priamo z Číny, ale iba ak tam máte úplne spoľahlivé a bezpečné kontakty.

Čo sa týka toho, čo robí určitá vláda alebo ten a ten, o tom kultivujúci vôbec nemusí uvažovať. Vôbec o tom nerozmýšľajte, ani sa tým netrápte. Jednoducho si pomyslite: „Ja som prišiel spasiť vnímajúce bytosti a to je všetko.“ Dnes môže byť pri moci niekto a zajtra to môže byť niekto iný, avšak nech je pri moci ktokoľvek, nechajte to tak. Je to zostavené bohmi, takže je to tak, ako to je. Ak na to zameriate svoju pozornosť, znamená to, že vaše myslenie zišlo z cesty. V tom momente, ako budete takto premýšľať, odbočíte. Nestarajte sa o takéto veci a jednoducho robte to, čo by ste mali robiť. Zvyčajne sa stane to, že čím ste k niečomu viac pripútaní, tým pravdepodobnejšie vzniknú problémy spojené s touto vecou a vytvoria niečo ako skúšku pre váš sin-sing. Čím menej sa staráte o takéto veci, tým lepšie. Vy máte svoju cestu, zatiaľ čo ľudia majú svoje záležitosti. Vy máte veci, ktoré máte spraviť. Nevenujte pozornosť ani žiadne myšlienky politickým veciam alebo tomu, čo sa deje medzi politickými stranami. Samozrejme, naše médiá o tom zrejme musia informovať, keďže to sú pravdepodobne veci, ktoré bežných ľudí zaujímajú. V tom prípade o tom môžete informovať tak ako to robia iní a nepísať svoje komentáre. Môžete jednoducho prevziať správy druhých. My nepíšeme komentáre ohľadom zápasu medzi stranami. Takže čo sa týka správ, ktoré zaujímajú ľudí, môžete použiť takýto prístup, pokiaľ neskončí prenasledovanie a médiá prevádzkované učeníkmi Dafa sa úplne nestanú súčasťou spoločnosti.

 

Učeník: Majster, vysvetlite prosím učeníkom, aký dopad bude mať Súťaž krajčírskeho umenia Chan na to, ako sa ľudia vo svete obliekajú, a  povedzte nám prosím, prečo sa po dynastii Ming oblečenie Chan stratilo na taký dlhý čas.

Majster: (smiech) Dnešné stretnutie je na diskutovanie o práci NTDTV, nie o krajčírskom umení Chan. Nechajme túto otázku na inokedy.

 

Učeník: Mám otázku týkajúcu sa manažmentu. Keď je každý talentovaný a tvrdohlavý, zistil som, že keď ako koordinátor pridelím prácu alebo sa snažím zladiť rôzne názory, vždy sa nájde niekto, kto mi povie, aby som sa pozeral dovnútra. Samozrejme, pri kultivácii sa môžem pozerať dovnútra, keď prídem domov. Avšak keď mám vyriešiť určitý problém a rozhodnúť, ako niečo spraviť, ako by som to mal riešiť ako koordinátor?

 Majster: Viem, čo chceš povedať. (publikum sa smeje) Zvyčajne sa učeníci Dafa bez problémov zrieknu jedla i spánku, aby potvrdili Fa – „Nech sme akokoľvek unavení, spravíme to.“ Ale čo sa týka riadenia vecí a robenia ich štandardným spôsobom, riadenia jeden druhého, alebo vytvorenia určitých pravidiel a pracovných postupov, okamžite sa odmietate prispôsobiť. (publikum sa smeje) Uvažovali ste však o tom, že iba takto bude to, čo robíte, mocnejšie a metodickejšie, a iba takto získate dobrú základňu v ľudskej spoločnosti a budete mať ešte väčší účinok? Založili ste televíznu stanicu, aby ste potvrdili Fa. Vaša pôvodná myšlienka bola, že úplne postačí, ak ňou dosiahnete účinok odhaľovania zla. Avšak Majster vám práve povedal, že nech robíte čokoľvek, mali by ste to robiť dobre. Nielen robiť to dobre – to, čo robíte teraz, bude pravdepodobne zanechané pre kultúru budúcnosti. Avšak ak tam nie sú ani len pravidlá, ako by sa to mohlo odovzdať budúcnosti? Z čoho sa ľudia v budúcnosti budú potom učiť? Bez akýchkoľvek pravidiel, z čoho sa budú učiť? Z nadšenia učeníkov Dafa? (Majster sa smeje) (publikum sa smeje) Preto hovorím, že bez ohľadu na to, akému kráľovstvu ste kedysi vládli alebo v akom projekte ste teraz zapojení, nech vás riadi ktokoľvek, umožnite mu to. Nemyslite si, že ľudia vám nemôžu šéfovať. Nezabudnite, že ľudské bytosti sú v ilúzii a vaša kultivácia má formu praktizovania medzi bežnými ľuďmi. Možno učeník Dafa, ktorý je tvojím vedúcim, prišiel z úrovne, ktorá nie je ani tak vysoko ako tá tvoja. Možno sa dokonca ani nevykultivoval tak vysoko ako ty. Avšak na tom nezáleží. Toto je o spolupráci založenej na spravodlivých myšlienkach a určenej na spásu vnímajúcich bytostí. V každom prípade musíte dobre spolupracovať. Vysvetlil som to jasne? (potlesk) Mnohí študenti mi to v skutočnosti predložili. Dnes som mal príležitosť vám to jasne vysvetliť. (publikum sa smeje, tlieska)

 

Učeník: Mám dve otázky. Prvá otázka je, keďže mnohí študenti, ktorí robia mediálnu prácu, prevzali viaceré role – a to najmä keď je čas propagovať predstavenia Shen Yun – nikto nepracuje na inzercii, ktorú získali naši obchodníci, alebo všetci obchodníci odídu predávať lístky. Ako by sme mali vyvážiť tieto veci?

 Majster: To je problém. Preto zakaždým, keď začína turné Shen Yun, chcem umožniť svetu dozvedieť sa o Shen Yune tak rýchlo ako je to len možné. Nedovolím, aby pri svetovom turné boli na nejakom mieste predstavenia príliš dlho, pretože pre miestnych praktizujúcich by to bolo naozaj ťažké a ovplyvnilo by to iné projekty. V skutočnosti som si tento problém uvedomil už dávno. Už keď bola vtedy založená umelecká skupina Shen Yun, mal som v úmysle použiť na to mladých učeníkov Dafa, aby to neovplyvnilo iné projekty učeníkov Dafa. Avšak aj tak sa veľa učeníkov Dafa zúčastnilo na predaji lístkov a bolo to pre nich dosť namáhavé, takže ostatné projekty to nakoniec aj tak ovplyvnilo. Ale myslím si, že len čo dosiahneme určitý stupeň renomé a bežní ľudia si objednajú celé predstavenie, alebo keď sa Shen Yun v krátkom čase stane slávnym, nebude potrebné, aby ste pracovali na predaji lístkov. Ako sa ukázalo, Shen Yun sa už stal najlepším predstavením na celom svete. Nikto nie je lepší. (potlesk) Avšak momentálne skazená ČKS zasahuje do spásy ľudí vo svete. Shen Yun je teraz veľmi vplyvný, hoci to nešlo tak rýchlo, ako som plánoval. Len čo sa jeho popularita rozšíri široko ďaleko, nebude potrebné, aby ste venovali tak mnoho úsilia predaju lístkov. Potom bude stačiť iba uverejniť inzerát, že je tu Shen Yun a že bude vystupovať tam a tam. Ľudia potom už prídu. Myslím si, že učeníci Dafa tomu potom nebudú musieť venovať toľko energie a času, a neovplyvní to už ostatné projekty. Takže k tomuto som smeroval. V tomto procese zaisťujem, aby kvalita programu aj predstavenie boli dokonalé, aby prinieslo najlepšie výsledky a aby v žiadnom bode na tej ceste nenastali žiadne chyby alebo problémy. Ak to naozaj dosiahneme, vplyv toho predstavenia určite narastie. Nič nesľubujem, avšak cítim, že ten deň nie je ďaleko. (potlesk) Potom bude stačiť iba zverejniť reklamu. (Publikum sa smeje) Alebo možno budú vaše médiá už tiež vplyvné, takže nebude potrebná ani reklama. Bude stačiť iba o tom napísať správu. (Majster sa smeje)

 

Učeník: Mohol by prosím Majster pohovoriť o dôležitosti a zodpovednosti viacjazyčných programov NTDTV vo vzťahu k spáse vnímajúcich bytostí?

Majster: Určite by bolo lepšie, ak by mohli byť programy vo viacerých jazykoch. Ak by stanica naozaj mohla získať pevnú oporu v bežnej spoločnosti, dostať sa do pozitívneho cyklu, prekvitať a prosperovať, to by bolo výborné. Nezastavte sa však iba na tom, že budete mať programy v iných jazykoch. Bude ešte lepšie, ak dokáže produkovať programy v každom jazyku, aby žiadne etnikum nebolo vynechané. Pretože tí, čo sú pred vami a ktorých musíte zachrániť, sú všetci ľudia na svete. Avšak viem, že čo sa týka ľudských zdrojov, materiálnych zdrojov, a z hľadiska súčasných schopností, sme ešte ďaleko od toho, aby sme to mohli robiť. Avšak nech je to akokoľvek, začnime teraz od základov. Ako to budeme robiť dobre, bude to mať nielen obrovský dopad, ale takisto, talentovaní a schopní ľudia získajú jeden po druhom Fa. Keďže sa to vzájomne dopĺňa, nastúpia ku nám a vyplnia to, čo potrebujeme. Je dokonca možné, že každá stránka vášho podniku sa zlepší, vrátane vašich finančných prostriedkov. Avšak ak sa váš súčasný stav od základu nezmení, žiadna z tých zmien nenastane. Takže by ste naozaj mali veľa premýšľať nad tým, ako získať oporu v bežnej spoločnosti a dostať sa do pozitívneho cyklu. Tvrdo na tom pracujte!

 

Učeník: Práve sa tu jeden kanadský študent spýtal otázku ohľadom Kanady. Ja som v skutočnosti tiež dosť zmätený. Od minulého septembra, keď NTDTV začala svoju prevádzku v Toronte, prešlo už viac ako pol roka a stále nemáme dosť divákov. Premýšľam nad tým, ako spraviť prielom vo výzvach, ktorým čelíme. Nie je úspech podniku hlavnou zodpovednosťou, ktorú má vedenie?

Majster: To, či dobre spolupracujete, nie je v rukách iba jedného alebo dvoch ľudí. Nechajme teraz každého uvažovať v tejto línii a uvidíme, či existuje dobré riešenie. Ak to tak budete robiť, minimálne sa naučíte, ako k tomu pristupovať v budúcnosti a ako robiť veci pevným a spoľahlivým spôsobom. Ak to stále nepôjde, potom to pravdepodobne znamená, že podmienky stále nie sú dosť zrelé. Ak vaša snaha pôjde dobre a bude to fungovať, potom to znamená, že ste spolupracovali dobre.

 

Učeník: Prepáčte, ale všimli sme si, že niektorí ľudia si robia poznámky. Robenie poznámok je prísne zakázané a nie je dovolené ani nahrávanie.

Majster: Nie je to tak, že by sme mali strach, keď si ľudia robia poznámky. Ide skôr o to, že keď odídete s tým, čo ste si zapísali, nebude to rovnaké ako to, čo som tým pôvodne myslel. Okrem toho si nedokážeš zaznamenať všetko, takže to, čo si si narýchlo zapísal, bude vytrhnuté z kontextu. Vyberáš si veci, ktoré sa ti páčia a ktoré považuješ za užitočné, aby si ich povedal ostatným. Namiesto toho, aby ste sa sami kultivovali, chcete použiť moje slová, aby ste napravili druhých. (publikum sa smeje) Takže radšej si nerobte poznámky. Povedal som vám už dávno, že to nie je dovolené, a želám si, aby ste kráčali po svojej ceste správne. Zničte poznámky, ktoré ste si spravili.

 

Učeník: Shen Yun účinkoval všade vo svete okrem Hongkongu.

Majster: Viem. Vyzerá to stále viac tak, že skazená ČKS nehanebne uplatňuje nad Hongkongom plnú kontrolu. Hovorí sa síce, že „jedna krajina, dva systémy“, ale zdá sa mi, že ČKS je úplne nehanebná a hodí sa na ňu príslovie „mŕtve prasa sa nebojí vriacej vody“. (publikum sa smeje) Nezastaví sa pred ničím a znechutenie sveta sa prehlbuje každým dňom. Čoraz viac ľudí vo svete jasnejšie vidí, čo je zač. Priamo manipuluje a ovláda vládu Hongkongu a všetky tamojšie divadlá sú majetkom vlády. Avšak to nevadí a nemusíte sa tým znepokojovať. Viete, nad čím uvažujem? Chystám vystúpenie Shen Yun v pevninskej Číne. (nadšený potlesk) Nehovorím len niečo, čo mi práve napadlo. Zlo si môže myslieť, že je mocné, avšak uvidíme, aký je ďalší krok v histórii. (Majster sa smeje) Nezáleží to na nich. Každá dynastia bola na začiatku divoká, no na konci z nej zostal len popol. (Majster sa smeje) (publikum tlieska)

 

Učeník: Som z marketingového oddelenia sídla NTDTV v New Yorku. Chcem sa spýtať na spoluprácu medzi tímami reportérov a produkcie. Chodíme robiť správy a každý deň sa vraciame s množstvom vizitiek. Mnohí ľudia sa o nás zaujímajú. Som stiesnený tým, ako teraz čas plynie čoraz rýchlejšie každým dňom. Som z toho znepokojený. Hoci to nerobím na plný úväzok, dúfam, že zostanem v spojení s každým jedným z tých kontaktov. Avšak každý deň stihnem spraviť iba málo.

Majster: To je pravda, tí, čo naozaj robia veci, budú cítiť, že nie je dosť času. Preto dúfam, že sa do marketingu zapojí viac ľudí, takže sa nebudete cítiť takí zaneprázdnení a budete schopní preraziť cestu a dostať sa do pozitívneho cyklu. (potlesk) Pri marketingu musíte objasňovať fakty ľuďom, ktorých stretnete, a aj to je spôsob, ako spasiť vnímajúce bytosti. Robíte marketing aj preto, aby televízna stanica ako celok bežala dobre, takže to je výnimočné. Nemyslite si, že iba tí, čo robia prácu v prvých líniách, teda píšu články, zachraňujú ľudí. Tak to nie je. Všetci zachraňujete ľudí cez správy televíznej stanice.

 

Učeník: Mám dve otázky. Prvá je, že NTDTV existuje sedem alebo osem rokov, avšak mnoho študentov sa príliš nezlepšilo vo svojich technických zručnostiach. Oni sami tvrdia, že je to tak. Druhá otázka je, že mnohí študenti majú väčšie nadšenie pre rozdávanie letákov na ulici ako pre prácu na správach pre NTDTV.

Majster: (smiech) Sú medzi vami rozdiely, avšak každý článok reťaze je dôležitý. Tí, čo sú trošku starší a nie sú príliš vzdelaní, alebo nevedia robiť nič iné, najefektívnejšia vec, ktorú môžu robiť, je rozdávať letáčiky. Tí z vás, ktorí sú vzdelaní a zruční v písaní, môžu použiť svoje silné stránky a písať. Pravdou je, že v konečnom dôsledku je to to isté. Akúkoľvek formu to prevezme, pokiaľ to spasí ľudí, je to veľkolepé. (potlesk) (Majster sa smeje)

 

Učeník: NTDTV sa rozvíja veľmi rýchlo a jej programy sú početnejšie, avšak v každej oblasti máme stále nedostatok ľudských zdrojov. Keď sme zahltení prácou a nestíhame, niektorí kultivujúci hovoria, že musíme zabezpečiť určitú kvantitu a snažiť sa robiť viac. Iní zase hovoria, že keď sme momentálne veľmi zaneprázdnení, ak nedokážeme zabezpečiť kvalitu, mali by sme robiť menej. Takže zatiaľ čo sme na ceste k väčšej profesionalite, ako by sme to mali riešiť?

Majster: Vidím, že ste pracovali naozaj tvrdo a každý sa čo najviac snaží, aby to robil lepšie a robil toho viac. Samozrejme, čím lepšia kvalita a čím viac programov robíte, tým lepšie. To si myslím. Ale keď vidím, ako všetci tvrdo pracujete, nechcem už nič viac povedať. (Majster sa smeje) (publikum sa smeje) To je to, čo všetci chcú. Ak dokážete lepšie spolupracovať a pridajú sa ešte nejakí ľudia, možno sa situácia dramaticky zmení. Vidím ťažkosti, ktorým práve teraz čelíte. Nie je tam nejaké špeciálne riešenie. (Majster sa smeje) Majster vám nemôže dať žiadnu špeciálnu metódu, pretože musíte kráčať svojou vlastnou cestou.

 

Učeník: Niektoré talk show si musia pozvať hostí. Jeden pohľad je, že pokiaľ majú názor, ktorý pomôže odhaliť ČKS, môžeme ich pozvať do našich programov. Avšak niekedy až tak dobre nepoznáme ich pozadie. Iný pohľad je, že by sme sa mali čo najviac snažiť pozývať našich vlastných komentátorov.

Majster: Čo sa týka pozývania komentátorov, najlepšie je samozrejme mať takých, čo majú zodpovedajúce postavenie. Avšak ak máte vlastných kompetentných komentátorov, ktorí sú populárni, to je tiež dobré, avšak to znamená, že vaša stanica musí mať svojich vlastných expertov. Niekedy je však potrebné pozvať do programu vhodných ľudí zvonka. Tí hovoria z uhla pohľadu tretej strany, ako experti alebo ako osobnosti z určitej oblasti, a to je tiež potrebné. Avšak je ťažké odhadnúť názory, ktoré majú niektorí ľudia, takže si to možno musíte zistiť trochu v predstihu. Téma programu je zvyčajne jasná, takže vaša konverzácia sa môže jednoducho točiť okolo tej témy. Povedzte tomu človeku svoje stanovisko, a ak s vami súhlasí, môžete ísť na to; ak nesúhlasí, potom nie. Ak je ten človek naozaj niekto z ČKS, nebude to dobré, ak verejne v diskusii odhalí, čo je tá skazená strana zač? (publikum sa smeje) (Majster sa smeje) Mali by ste byť veľkorysí a tolerantní. (Majster sa smeje) (potlesk) Veci pôjdu dobre, ak budete veľkodušní.

 

Učeník: Počas robenia interview ma požiadali niektorí ľudia z Číny, ktorí poznajú pravdu, aby som Vám odovzdal ich pozdrav, keď Vás uvidím. (Majster: Ďakujem im.) (publikum tlieska) Niektorí tamojší zástanci ľudských práv sa pýtajú, či môžu pracovať v Číne ako reportéri NTDTV.

Majster: Je to pre nich príliš nebezpečné. Musíte čo najviac dbať na ich bezpečnosť. Ak dokážu poskytnúť informáciu, nemali by ste prezradiť ich identitu a mali by ste ešte viac dbať na ich bezpečnosť. Odhalenie ich identity by pre nich bolo naozaj škodlivé. Mali by ste tieto veci vziať do úvahy.

Dovoľte mi pohovoriť o inej veci. V Číne sa stali niektorí študenti počas prenasledovania zmätenými. Avšak len čo sa im to vyjasní, alebo len čo sa ocitnú v inom prostredí, dokážu rozlíšiť správne od nesprávneho. Určite nie sú na strane zla úmyselne, to je isté. Keď niekoho hodnotíte, často poviete, že ten a ten bol v Číne „transformovaný“. Avšak neúspech pri prechádzaní skúškou je jednoducho časťou kultivačného procesu. Kultivácia sa tým neskončila a ten človek sa stále kultivuje. Takže by ste ho nemali brať tak, že už naozaj nie je dobrý. Samozrejme, niektorí ľudia spravili vo fáze, keď boli údajne „transformovaní“, nedobré veci. Avšak ak to ešte môžu v ďalšej kultivácii napraviť, mali by ste im dať šancu. Dúfam však, že títo ľudia budú mať taký postoj, že sa chcú znova činiť dobre; ak sa tvárite, akoby vám nezáležalo na tom, čo sa stalo, budú sa na vás iní pozerať zhora. Samozrejme, učeníci Dafa, ktorí neboli „transformovaní“ a dostali sa cez to napriek zlu, sú naozaj veľkolepí a zaslúžia si uznanie. (potlesk)

To, čo chcem povedať je, že by ste nemali odtláčať vašich spolupraktizujúcich preč. Sú to vaši spolupraktizujúci a mali by ste sa čo najviac snažiť, aby cítili srdečnosť, s ktorou učeníci Dafa medzi sebou komunikujú. Ak sa obávate toho, že ich dosť dobre nepoznáte, môžete sa pokúsiť zistiť si o nich viac od učeníkov Dafa v Číne. Ak je ten človek naozaj učeníkom Dafa, potom ho zapojte do projektu. Ak ale nikto nemá istotu, čo je zač, potom nejaký čas počkajte. Ak sa vám nezdá, povedzte mu, aby šiel najskôr rozdávať letáky. Avšak ak zistíte, že v Číne bol naozaj učeníkom Dafa, potom si myslím, že tam nebude problém. Dokonca aj keď je špeciálnym agentom, uvažujte o tom: každý vidí, že ČKS sa čoskoro zrúti. Vysokí čínski predstavitelia si presúvajú vo veľkých množstvách svoj kapitál do zahraničia, pripravujú si pre seba únikovú cestu, kupujú si zahraničné pasy a premýšľajú ako utiecť. Kto je v skutočnosti oddaný tomu režimu? Áno, naozaj sú nejakí hlúpi ľudia (každý sa smeje), takí, čo vôbec nemajú rozum. Tí ľudia mali vymytý mozog až do bodu, že naozaj nedokážu rozoznať správne od nesprávneho. Takých ľudí rozoznáte hneď, ako sa s nimi stretnete, ale sú predsa len v menšine. Ľudia vo svete na vás čakajú, aby ste ich spasili. Mali by ste otvoriť svoje srdce a nevylučovať svojich spolupraktizujúcich. Inak si zablokujete svoju vlastnú cestu.

 

Učeník: Robím rozhovory s komunitou vo Flushingu. Niektorí ľudia, ako by povedal svetský človek, sú tu len nato, aby boli proti Falun Gongu. Mal by som im dovoliť, aby boli v zábere? Sú ďalší, ktorých zvyčajne nenatáčame a možno sa niekedy v zábere ukáže len jedna ich ruka. Avšak bežní diváci sa na to sťažovali. Takisto, mali by sme robiť správy o aktivitách, ktoré organizujú náboženské skupiny?

Majster: To by ste mali zhodnotiť sami. Pokiaľ cítite, že tej osobe chcete dať ďalšiu šancu, potom mu dajte ešte jednu šancu. Avšak ak je to človek, ktorý je od základu zlý a mnohé vnímajúce bytosti možno budú kvôli nemu neskôr odstránené alebo stratia svoju šancu, potom mu nedovoľte objaviť sa v zábere. Je na vás, aby ste o tom rozhodli. Nech je to ktokoľvek, ak jeho prítomnosť alebo slová sú dobré pre spásu vnímajúcich bytostí, môžete ich použiť. Ak tam nie je nič prospešné, potom to nepoužite. Niektoré správy nie sú dôležité a nesúvisia s vašimi snahami spasiť ľudí, takže im nevenujte pozornosť.

 

Učeník: Cestopisné programy sú pre nás dobrým spôsobom, ako sa rozšíriť na nové trhy, takže by som chcel vytvoriť takýto program. Tie, čo v súčasnosti vysielame, sú všetko dokumentárne filmy zvonka. Ak by sme vytvorili naše vlastné, mohli by sme ich neskôr predávať. (Majster: To by bolo dobré.) Avšak, keď som to predložil manažmentu, mysleli si, že zatiaľ ešte nie sme dosť dobrí a nedokážeme vyprodukovať niečo, čo by malo rovnakú kvalitu, ako majú iní. (Majster: Nuž, možno majú pravdu.) (každý sa smeje) Keď som študoval Fa, napadlo mi, že možno na to príliš nalieham, a keďže som napokon kultivujúcim, opustil som tú myšlienku. (každý sa smeje) Avšak niektorí praktizujúci si myslia, že moja myšlienka je celkom dobrá, a posmeľujú ma, aby som ju uskutočnil. Teraz neviem prísť na to, či je v tom naozaj moja pripútanosť, alebo či teraz dokážeme vyrobiť taký dobrý program, ako robia bežní ľudia. Ja osobne som presvedčený, že by sme mohli.

Majster: Potom môžeš detailne vysvetliť vedeniu stanice svoje uvažovanie: aké kroky by si spravil a ako by si to uskutočnil. Ak pomocou diskusie dokážeš vyvolať to, že aj oni budú presvedčení, potom si myslím, že tam už nebudú žiadne otázky. (každý sa smeje, tlieska)

 

Učeník: V súčasnosti som zapojený do vytvárania hudobných programov pre televíznu stanicu. Zistil som, že technické zručnosti vyžadované pri výrobe zvuku sú veľmi vysoké, a  nie som si istý, koľko času by som si mal vyčleniť na niečo takéto. Mal by som sa to špeciálne učiť, špeciálne sa tým zaoberať? Pýtam sa preto, že je to časovo veľmi náročné.

Majster: Veci v televíznej stanici treba robiť dobre a to znamená, že tam musí byť štandard a profesionalita. Ak niečo nedokážete spraviť, budete sa to musieť naučiť. (smiech) Čo sa týka konkrétností ako to spraviť, to je na vás.

 

Učeník: Vždy keď počujeme Majstra vyučovať Fa a vrátime sa domov, zakaždým sú tam študenti, ktorí od nás chcú, aby sme im o tom čím skôr porozprávali. Potom sa stane to, že jeden človek si spomenie na toto a druhý človek si spomenie na niečo ďalšie. Nezdá sa mi to celkom správne.

Majster: Keď budete doma rozprávať o mojom vyučovaní Fa, musíte dodať: „Hovorím len približný význam, a nie sú to Majstrove pôvodné slová.“ Ak sa ľudia iba snažia niečo naučiť, je to v poriadku. Avšak ak si niekto robil poznámky a číta ich, v tom prípade vytrháva z kontextu to, čo povedal Majster.

 

Učeník: Minule som sa spýtal človeka, ktorý je zodpovedný za centrálne plánovanie, na  celkové plánovanie programu. Povedal, že v mnohých prípadoch zistili, že keď stanica nariadila, aby sa na nejakom programe pracovalo, a určila napríklad, akým by sa to malo uberať smerom, ukázalo sa, že pre praktizujúcich je veľmi ťažké dlhodobo sa toho držať. Keď to však bola vlastná iniciatíva praktizujúcich, dokázali zväčša vydržať viac. Jeden priamy dôsledok je, že stanici naozaj chýbajú programy, ktoré sú divácky obľúbené. Takže by som sa rád spýtal, ako lepšie vyvážiť pomer medzi populárnymi programami a tými, čo objasňujú pravdu.

Majster: Ak by si pracoval v bežnej firme a tvoj šéf by ti povedal, aby si niečo spravil, povedal by si mu, že spravíš radšej to, na čo máš práve chuť? Takže prečo dobre nespolupracujete, keď potvrdzujete Fa? Prečo to nedokážete dobre vyriešiť? Prečo dokážete niečo spraviť dobre iba keď je to pre vás zaujímavé? Toto sú presne problémy koordinácie a spolupráce. Bolo to spoločné želanie, čo vás dalo dohromady pre tento projekt, avšak keď každý trvá na svojom názore a robí len to, čo ho teší, ako by sa to mohlo počítať za spoluprácu? Ak sa každý z mojich piatich prstov chce natiahnuť, nevytvoria päsť a nebude sa dať zasadiť úder. (smiech) Vtedy je to slabé. Takže musíte dobre spolupracovať.

 

Učeník: V súčasnosti je mnoho stretnutí medzi Taiwanom a Čínou. Ak by sme o tom informovali tak, ako to robia bežné médiá, je ťažké vyhnúť sa tomu, aby skazená ČKS vyzerala lepšia ako je.

Majster: To je naozaj niečo, na čo si treba dávať pozor. Čo sa týka podrobností, tie musíte uvážiť sami. Avšak mali by ste upraviť obsah správ, ktoré spravili bežné médiá, ak obsahujú veci, ktoré by úmyselne zobrazovali skazenú stranu v dobrom svetle.

 

Učeník: Ak sa máme vyhýbať písaniu komentárov, môžeme teda nájsť bežných ľudí, aby to robili?

Majster: Aj keď to necháte spraviť bežných ľudí, budú to vaše noviny, čo uverejnia tie komentáre. Čitatelia nebudú robiť rozdiel medzi tým, či je ten pisateľ vaším zamestnancom alebo nie. Nezaujímajte sa o záležitostí bežných ľudí a nemiešajte sa do politiky bežných ľudí. Hovorím to jasne.

 

Učeník: Rád by som položil nadväzujúcu otázku. Teraz je veľa stretnutí medzi Taiwanom a Čínou, a ČKS použila mnoho médií, podnikov a ekonomických prostriedkov, aby uplatnila svoj vplyv na Taiwan. Mali by sme to použiť ako jeden východiskový bod pre naše mediálne správy?

Majster: Mali by ste zvážiť, či tieto veci pomôžu spasiť vnímajúce bytosti. Ak nie, nerobte to. Ak áno, potom odhaľte pravdu. Ale nestarajte sa o to, či Čína uplatňuje svoj vplyv alebo nie. Čím viac o tom premýšľate, tým viac budú svoj vplyv uplatňovať, aby sa ukázalo, čo spravíte. Vôbec o tom nepremýšľajte. Keď zachraňujete vnímajúce bytosti, musíte nasmerovať svoje úsilie na ľudí – nie na to, ako sa veci vyvíjajú v spoločnosti. Sústreďte sa na srdcia a mysle ľudí, a nie na určitú spoločenskú triedu, organizáciu či inštitúciu.

 

Učeník: Keď robíme správy o udalostiach mimo Číny, zistil som, že niekedy správy vydávané v Číne boli už predtým publikované v zahraničí a že to, čo vydávame my, môže slúžiť ako silný protipól k ČKS; mohli by sme napríklad porovnať ako demokratické vlády v slobodnom svete riešia určité veci s tým, ako ich rieši ČKS. Chcel by som sa spýtať, že keď vysielame správy o udalostiach mimo Číny, či je pre nás dôležité, aby sme sa pozreli na správy vysielané v Číne a odhalili ČKS tým, že ukážeme opak.

Majster:  Nie, nie je to dôležité. Neexistuje pevná taktika. Jednoducho robte veci rozumne. Bez ohľadu na to, ako sa ČKS pokúša veci zablokovať, akokoľvek sa snaží kontrolovať informácie o svojom prenasledovaní Falun Gongu, to, čo robí, sa aj tak spoločnosti odhalí; ľudia to nakoniec zistia a tá informácia sa bude šíriť do celého sveta. Môžete preberať správy odinakiaľ a zároveň si cez svoje vlastné kanály zistiť, čo sa presne stalo a písať o tom neskôr. Takže nie je potrebné brať veci ČKS a robiť správy o ich opaku. Samozrejme, je to odlišné u médií, ktoré robia správy zo špeciálnych uhlov pohľadu; tie sa špecializujú na rozoberanie skazenej strany. (každý sa smeje)

 

Učeník: Som učeník z Los Angeles a chcel by som sa spýtať na stratégiu propagovania Shen Yunu. V januári tohto roka sme mali osem predstavení, avšak pretože náš pôvodný marketingový plán nebol veľmi efektívny, nešla nám spočiatku propagácia dobre. Neskôr sme chceli využiť Deň vďakyvzdania, aby sme to dobehli a zostavili sme plán, ktorý však neuspel, lebo praktizujúci sa nedokázali dohodnúť na nejakých veciach a nasledovali veľké hádky. Napokon sa udial najhorší scenár: keď mali predstavenia začať, dávali sme zľavy na lístky.

Majster: Problémy, s ktorými sa stretávate pri predaji lístkov na Shen Yun, sú v skutočnosti odrazom kultivačného stavu študentov v tej oblasti. To mi je mimoriadne jasné. Aký je stav študentov alebo určitej oblasti, taký stav sa odrazí v predaji lístkov. Nehovorím, že ste sa nekultivovali dobre, ide skôr o to, že sa ukáže, ako dobre spolupracujete. Je to veľmi očividné v tom, ako ide váš predaj lístkov na Shen Yun. V niektorých oblastiach študenti spolupracovali mimoriadne dobre a v niektorých oblastiach bolo iba zopár študentov, ktorí na veciach pracovali, avšak to, čo spravili, napriek tomu, že ich bolo málo, bolo veľmi efektívne.

Pozoroval som, že v San Franciscu sú nejakí študenti, ktorí po dosť dlhý čas nevykročili vpred. Ja ich nechcem zanechať. Rád by som videl túto skupinu vykročiť vpred a robiť spočiatku nejaké jednoduché veci. Po prvé, vykročia tak vpred a po druhé, budú mať šancu ustanoviť si určité množstvo mocnej cnosti. Čo sa s nimi inak v budúcnosti stane? Iní učeníci Dafa sú veľmi zaneprázdnení a nezostáva im žiadna energia, aby sa na tom zúčastnili. Je pravda, že nejakí študenti, ktorí predtým nevykročili napred, dokázali vykročiť, a to je výborné.

 

Učeník: Európska NTDTV má pevný program, ktorý beží raz za dva týždne a volá sa „Naprieč Európou“. Je ťažké naplniť čo i len pätnásť minút. Som naozaj znepokojený, keď vidím Európsku NTDTV v takomto stave. Čo treba urobiť, aby sa Európska NTDTV činila lepšie? Vyzerá, že je tam do NTDTV zapojených vcelku dosť ľudí.

Majster: (povzdych) V podstate sa ma pýtate, ako sa lepšie kultivovať  (každý sa smeje) a lepšie spolupracovať. Ak veci nejdú dobre, každý za to nesie časť zodpovednosti, to je isté. Chceli ste ísť touto cestou, podieľať sa na tomto projekte, aby ste pomohli Majstrovi napraviť Fa. Potom by sme sa mali spýtať, pomohli ste Majstrovi napraviť Fa? Alebo ste si pritom iba uspokojovali svoje pripútanosti? To je ten problém, ako ho vidím ja. Nehovorím len o otázke vyprodukovania toho pätnásťminútového programu. Ak nedokážete dobre spolupracovať, ako sa potom majú vyrobiť všetky tie programy, ktoré stanica potrebuje? Musíte si uvedomiť svoju zodpovednosť. Učeníci Dafa nesú na svojich pleciach veľkú historickú zodpovednosť. Prešli desiatky alebo stovky miliónov rokov, prešli dve Zeme, a všetko sa to stalo kvôli tejto udalosti na konci. Môžete sa na samom konci nečiniť dobre? Áno, ste v ilúzii, avšak ako to, že niektorí ľudia sa dokážu činiť dobre? Prečo iní dokážu dobre spolupracovať? Znášať ťažkosti v kultivácii nie je najťažšie. Ťažkosti znesiete rýchlo a ak sa to neriešilo dobre, človek v tom aj tak bude mať následne jasno. Najťažšie je stále pevne napredovať, v beznádeji, teda, keď nevidieť žiadnu nádej – to je to najťažšie. Učeníci Dafa: vec, ktorú máte spraviť, prišla po tisícoch, po desiatkach tisíc rokov. Ak sa v tom nečiníte dobre, ako sa pred to všetko jedného dňa postavíte?

Počuli ste o Poslednom súde? Bohovia vo veľmi vysokej ríši pôvodne zostavili, že na konci nápravy Fa bude Posledný súd. Všetci budú postavení pred súd, vrátane tých, čo zomreli ako aj tých, čo išli do pekla, všetci budú oživení a postavení pred súd; žijúce bytosti prejdú tým súdom tiež, ako aj všetci bohovia v celom vesmíre. Všetci budú súdení jeden po druhom. Legenda o Poslednom súde sa odovzdáva aj na západe. Súdení nebudú iba tí, čo spravili zlé veci. Aj tí ľudia a bohovia, čo hrali pozitívnu úlohu, vrátane učeníkov Dafa, budú postavení pred súd. Každý život bude niesť zodpovednosť za každý jeden svoj čin v histórii. Bude sa obzvlášť pozerať na obdobie vesmírnej nápravy Fa, keď bude bytosť bratá na zodpovednosť za všetko – aký mala motív, čo spravila a dokonca aj za malé veci. Bolo ustanovené, že bohovia, tí čo mali negatívny aj pozitívny účinok v náprave Fa, ako aj démoni a dokonca aj drobné životné formy, tí všetci budú musieť predstúpiť pred súd. Dokonca aj tí, čo mali pozitívny účinok, budú takisto súdení, a  budú sa ťa pýtať, koľko vnímajúcich bytostí nemohlo byť zachránených kvôli tomu, že si sa nečinil dobre v tom, čo si robil. V prípade učeníka Dafa sa budú pýtať, koľko svojich sľubov nenaplnil. Nenaplnenie sľubu bude iba jeden aspekt, pretože keď niečo neurobíte, alebo to neurobíte dobre, má to dôsledky rôznych rozmerov a za to všetko budete bratí na zodpovednosť. Išlo by to, keby ste neniesli zodpovednosť za hanbu, ktorú vaše činy spôsobili Dafa alebo za to, že ste podviedli Pána? O ničom z tohto som predtým nehovoril. Nechcel som spomínať tieto veci. Ale mali by ste naozaj, opravdivo vytriezvieť. Koľko je ešte času?

 

Učeník: Shen Yun pôjde jedného dňa vystupovať do Číny. Aké sú budúce vyhliadky pre NTDTV v Číne?

Majster: (smiech) (každý sa smeje) Nie je to vtip, ako ste videli tu, počas tohto kritického momentu v histórii, NTDTV dokázala hrať ohromne pozitívnu rolu pri pomáhaní Majstrovi v náprave Fa a v záchrane vnímajúcich bytostí. Tá hlásna trúba skazenej ČKS, tá katastrofa medzi televíznymi stanicami (smiech), je v skutočnosti brlohom diablov. Je to banda chuligánov, ktorá zostavuje klamstvá a nepravdivé veci, je výlučne nástrojom skazenej strany na klamanie ľudí. Bude mať ešte v budúcnosti dovolené, aby vydala čo i len hlások? Nebude, môžete si tým byť istí. Samozrejme, NTDTV je zodpovedná voči spoločnosti, dáva hlas ľuďom, čo by teda bolo nesprávne na tom, keby sa presunula na iné miesto? (každý sa smeje, tlieska) Povedal som to, avšak Falun Gong sa nesnaží získať nič z toho, čo majú bežní ľudia. NTDTV je však firma založená v bežnej ľudskej spoločnosti. Pamätajte si moje slová: veľkoleposť vášho zachraňovania vnímajúcich bytostí je taká, že ľudia budúcnosti si vás budú držať v hlbokej úcte a budú pokračovať vo všetkom, čo robili učeníci Dafa. (potlesk)

 

Učeník: Organizovanie predstavení Shen Yun naozaj vyžaduje veľa študentov, čo ovplyvňuje mnohé projekty. Avšak učeníci na Taiwane vedia veľmi dobre, že pri Shen Yune je to Majster, čo napravuje Fa, a v tomto sú všetci zajedno. Čo sa však týka deviatich súťaží NTDTV, ľudia majú odlišné pochopenia.

Majster: Deväť súťaží NTDTV už malo dosť veľký dopad a spravili na ľudí dojem. Súťaže slúžia na obnovenie ľudskej kultúry. Po prvé, môžu zvýšiť prestíž stanice a mať efekt vyzdvihnutia NTDTV. Ak bude ten program pestrý, dokáže pritiahnuť divákov z rôznych vrstiev spoločnosti. Prinajmenšom keď sa na to pozeráme na povrchu. V skutočnosti je to však zachraňovanie ľudí cez účinok televízie. Avšak keď sa súťaže skončia, počkajte do budúceho roka, než na nich budete opäť pracovať; nevyzdvihujte ich v tom medziobdobí. Ak ich budete ďalej vyzdvihovať, bude to znamenať len vyzdvihovanie bežných ľudských vecí. Prioritou učeníkov Dafa je spasiť ľudí, takže si musíte udržiavať veci v správnej perspektíve. Súťaže môžu vyzdvihnúť stanicu a pomáhajú obnoviť pravé kultúrne dedičstvo človeka. Avšak keď sa skončia, tak sa skončia, a vy sa nemôžete výlučne zamerať na propagáciu ľudskej kultúry na úkor spasenia vnímajúcich bytostí, čo je vaša prvoradá zodpovednosť. Práve teraz je vašou najvyššou prioritou záchrana vnímajúcich bytostí.

 

Učeník: Počas obchodnej činnosti NTDTV sme sa stretli s nejakými ťažkosťami. Jedna je, že medzi našimi študentami nie sú mnohí, čo by robili na predaji. Ďalšou vecou je, že ľuďom sa zdá predaj reklamy pre Veľkú Epochu relatívne ľahký, pričom s NTDTV je to ťažšie a chýba im sebavedomie. Naozaj sú tam problémy, ktorým čelíme pri výrobe reklamy, keďže požiadavky sú vysoké. Ako by sme sa mali pozerať na tieto ťažkosti?

Majster: Ja si myslím, že tieto dve médiá majú rôzne cieľové skupiny obchodných partnerov. Ak je ten podnik dosť veľký, určite ho bude zaujímať reklama v televízii. Avšak keď je menší, je možné, že bude mať záujem iba o reklamu v tlačenom médiu. Toto by malo byť dosť jasné. Ak by napríklad reštaurácia použila televíznu reklamu, mohlo by sa im zdať, že chcú s kanónom zastreliť komára. (každý sa smeje) Väčšie firmy majú širší obchodný záber a účinok televíznej reklamy sa im hodí. Takže keď robíte reklamu, musíte trochu rozmýšľať o tom, aké firmy sú vhodné pre vaše médium.

 

Učeník: Koordinujem reportáže zo Shen Yunu vo viacerých jazykoch. Všimol som si, že keď ľudia pripravujú reportáže v čínštine, sú niekedy trošku nedbalí pri menách západniarov, avšak v žurnalistike je meno človeka veľmi dôležité. Ďalšou vecou je, že jedna televízna reklama na Shen Yun mala byť preložená do niekoľkých jazykov, avšak kvalita filmového strihu nebola veľmi dobrá. Myslel som si, že jeho zdokonalenie by zabralo iba pol dňa, avšak jeden z mojich šéfov povedal, že by to trvalo príliš dlho a že by sme to mali rýchlo zverejniť. Mám pocit, že ten prístup nebol správny. Mohol by som s ním o tom podiskutovať?

Majster: Určite by si mohol, ale to neznamená, že by si to mal jednoducho zmeniť keď sa ti zachce a naťahovať to na niekoľko dní alebo dokonca dlhšie. Kvalita je v žurnalistike dôležitá. Ak sú tam naozaj problémy, ktoré si spomínal, že mená ľudí sú napísané nesprávne alebo sú tam preklepy, potom musíte všetci odteraz venovať týmto veciam viac pozornosti.

Dovoľte mi popritom povedať zopár slov o reklamných videoklipoch. O reklamných videách Shen Yunu sa pretriasa množstvo názorov. Poviem o tom z dvoch uhlov. Na jednej strane je možné, že ten šot a jeho myšlienka naozaj nenaplnili vaše očakávania. Každý sa stále ešte učí a určite tam budú nedostatky. Avšak každý sa čo najlepšie snaží. Postupom času to každý bude robiť čoraz lepšie. To je niečo, čo od nich vyžadujem, a tí, čo sú v tom zapojení, budú na tom tvrdo pracovať. Je tam však ďalší faktor. Ako viete, bežní ľudia nie sú rovnakí ako kultivujúci, a to, či je niečo pekné alebo škaredé, dobré alebo zlé, či sa im niečo páči alebo nepáči, neposudzujú podľa pravdivých, tradičných štandardov kultúry odovzdanej z nebies, pretože oni ten štandard stratili. Široká sada názorov, ktoré si ľudia sformovali v tomto svete po narodení, určuje ich myšlienky a činy, a preto sú nejakí ľudia, ktorí hovoria, že jedna vec je dobrá a iní hovoria, že niečo iné je dobré. Jeden človek povie, že niečo, čo si spravil, je problematické, pričom inému sa to zdá v poriadku.

Mnohé predstavenia v západnej spoločnosti, ako možno viete, nepoužívajú veľa reklamy – niektoré vôbec nemajú televíznu reklamu. Do svojej reklamy nedávajú jasné vysvetlenie o obsahu predstavenia, dokonca napíšu iba zopár slov, pridajú nejaký abstraktný obrázok a je to efektívne, hoci je to takýto druh reklamy. V porovnaní s tým reklama na Shen Yun v skutočnosti odhaľuje príliš mnoho, nie je to tak? Je to pravda, ako dobre viete. Žiadne iné predstavenie nepoužíva takéto detailné a presné znázornenia a aj tak si niektorí naši študenti myslia, že to nestačí; niektorí si dokonca myslia, že v tej reklame musíte zobraziť celé predstavenie, aby bola účinná. To však nie je možné. To platí aj pre reklamu filmov. Ak ich spravíte príliš detailné, ľudia si to neprídu pozrieť, lebo si myslia, že to už celé poznajú. U mnohých ľudí je to tak, že novú, čerstvú skúsenosť získajú len ak na to pôjdu v stave, že o tom nič nevedia, a iba potom je to zaujímavé, a iba potom tým budú okúzlení. Takže keď sú vaše reklamy príliš podrobné, v skutočnosti to bude mať nedobrý účinok. Nie je to tak, ako si to predstavujete – že ľudia si to prídu pozrieť, iba ak to ukážete v plnom lesku. Ak to ľudia už celé poznajú, v skutočnosti si to neprídu pozrieť.

Čo je teda príčinou všetkých tých ťažkostí, ktoré máte s predajom lístkov? Nie je to iba záležitosť vašich propagačných materiálov. V čom je teda problém? Súvisí to s dlhodobou kultúrnou základňou, ktorú majú ľudia, ako aj so stupňom ich znalosti inej kultúry. Vezmite si akýkoľvek baletný súbor v USA, alebo baletný súbor či nejakú umeleckú skupinu kdekoľvek na západe, a väčšina Američanov ju bude poznať, pričom niektorí budú poznať aj hlavných účinkujúcich. Dokonca vedia, kto bude vystupovať tentokrát. Jediné, čo musia spraviť, je uverejniť jednoduchú reklamu, a ľudia prídu – iba jednoduchú reklamu. Toto Shen Yun v súčasnosti ešte nemôže spraviť, keďže mnohí ľudia stále ešte nepoznajú Shen Yun. My vieme, že naše predstavenia sú najlepšie, avšak bežní ľudia nie. Navyše, skazená ČKS systematicky ničí čínsku kultúru a takmer každý súbor, ktorý príde z Číny vystupovať na západ, je jeden veľký mišmaš. Pevninskí Číňania s ich zničenou kultúrou si chybne myslia, že západniarom sa bude predstavenie páčiť iba ak im naservírujete veľký mix všetkého možného. Čínski ľudia, keďže boli naočkovaní kultúrou ČKS, nerozumejú tomu, že zlý duch ČKS zámerne ovláda čínskych ľudí a spôsobuje, že si ničia svoju vlastnú kultúru, a používa čínskych ľudí, aby ničili povesť Číny po celom svete. Ich predstavenia sú potom naozaj biedne. Vo svojom tanci napríklad zmiešajú všemožné veci, ako balet, čínsky tanec, moderný tanec a súčasný tanec, čím z toho spravia jeden veľký mišmaš. V západnej spoločnosti ľudia takéto veci nemôžu vôbec prijať. Potom je tu aj fakt, že sa naučili nejaké moderné vyjadrovacie techniky, ktoré boli vytvorené modernistickými myšlienkami na západe, avšak aj tak sa nemôžu porovnávať s predstaveniami alebo s účinkami, ktoré majú tí abnormálni umelci na západe. Umelci, čo sa pokúšajú byť v móde tým, že sú „moderní“, nevedia, že tieto modernistické veci nepatria v západnej spoločnosti medzi hlavný prúd. Toto spôsobilo, že západniari nikdy nemali dobrý dojem z čínskych predstavení, a toto vytvára pre Shen Yun prekážky.

Takže to nie je tak, že by ste nespravili dosť veľkú reklamu. Minulý rok v oblasti New Yorku, vrátane New Jersey a Connecticutu, videli ľudia vaše reklamy alebo materiály minimálne päťkrát. Prečo si potom viac ľudí neprišlo tie predstavenia pozrieť? Ľudia nevedeli, čo hráte. Vedeli, že prichádza váš súbor a vedeli o predstavení, avšak nevedeli, čo budete hrať a aká je kvalita. To má iba jedno riešenie, menovite, musíme si rozširovať trh pomocou účinku predstavenia, ktoré má vysokú kvalitu i obsah, ktorý sa bude každým rokom len zlepšovať. V skutočnosti predstavenia už mali dopad na spoločnosť a záujem neustále rastie. Keď človek vidí predstavenie a páči sa mu, bude o ňom všade hovoriť. Počas týchto niekoľkých rokov to už predstavenia Shen Yun dosiahli. Avšak pretože Shen Yun sa objavil iba nedávno a má pred sebou svet s miliardami ľudí, ak chce viac rozšíriť svoj dopad, bude to vyžadovať proces. Napriek tomu je sila excelentných predstavení Shen Yun značná a dopad je obrovský. Jedného dňa to bude ľahšie a jedného dňa nebudeme musieť vynakladať úsilie na propagáciu alebo na výrobu videoklipov. V tom čase bude stačiť pár slov – „Shen Yun prichádza“ – a ľudia prídu. (každý sa smeje, tlieska) Určite to bude tak. Avšak v procese, kým to dosiahneme, nemôžete zanedbávať kvalitu vašich materiálov a reklám. Či je to propagačné video alebo text, v súčasnosti ich nesmiete zanedbávať. Nový podnik je vždy ťažký. Bez ohľadu na to, čo to je, prvé kroky sú vždy ťažké. Mali by ste ich spoločne spraviť dobre.

 

Učeník: Čo sa týka správ v našich médiách o veciach, ktoré sú všeobecne obľúbené, sú to veci, ktoré zodpovedajú pripútanostiam bežných ľudí, a preto sú obľúbené, alebo sú to veci, ktoré si obľúbili ľudia, ktorých morálne hodnoty poklesli? Alebo sa hovorí o veciach, z ktorých by sa ľudia naozaj mali tešiť...?

Majster: Neexistuje pevný štandard pre to, čo majú ľudia radi. Nech je to čokoľvek, keď sa to spraví dobre, ľudia to budú mať radi. Záleží len na kvalite. Niektorí ľudia majú radi korenisté veci, niektorí trpké, niektorí sladké a niektorí kyslé, keďže majú rozličné chute. Keď ľudia žijú v spoločnosti po dlhý čas, vyvinú si svoj vlastný pohľad na veci a na to, čo majú radi, každý má iné chute. Ale nenechajte sa týmto faktom ovplyvniť. Viete, čo je zásadné na predstavení Shen Yun? Mnohí sa ma pýtajú: „Prečo tam nezaradíte krátke humorné vystúpenia?“, „Prečo nemáte humorné dialógy?“, „Prečo tam nezačleníte populárne piesne?“, „Prečo nemáte akrobaciu?“, „Prečo nemáte toto, prečo nemáte tamto...?“ Je jedna vec, v ktorej mám mimoriadne jasno, a to, že čokoľvek budete robiť, ak to spravíte dobre, ľudia to budú mať radi. Pri výbere toho, čo použijete, vezmete do úvahy vaše publikum a spýtate sa, či daná umelecká forma bude vyhovovať vzdelaným aj bežným ľuďom. Prečo som si vybral piesne a tance? Pretože piesne a tance nemajú jazykovú bariéru, ani kultúrne a etnické bariéry, a všetci tomu môžu rozumieť. Keby sme spravili krátke humorné vystúpenia, čo by pochopili všetky tie skupiny, ktoré nerozumejú čínštine? Mnohé druhy umenia sú zo svojej podstaty limitované. Iba pieseň a tanec je niečo, čo môže každý prijať a každý si to môže pozrieť.

Niekedy uvažujem, že každý deň ľudia okolo mňa vysielajú svoje názory, spraviť to tak, spraviť to onak, spraviť to tak, spraviť to onak ... Ja si zakaždým pomyslím: Ja som pravdepodobne jediný, kto to všetko dokáže vyriešiť, ja viem, čo robím, a tiež aká bude budúcnosť (každý sa smeje), a ak by ma mal niekto nahradiť, bol by to chaos, keďže by to nedokázal celé spravovať. (každý sa smeje, tlieska)

Toto mi pripomína médiá, ktoré prevádzkujú učeníci Dafa. Keď učeníci Dafa niečo robia, vždy je nablízku ešte viac ľudí, ktorí vyjadrujú svoje pohľady a vykladajú celú hromadu návrhov – „robte to tak alebo onak,  takto či onako...“ (Majster sa smeje, všetci ostatní sa smejú) Tí, čo sú zapojení v mediálnych projektoch, si vždy myslia, že manažment má problémy, pričom tí z  manažmentu si vždy myslia, že ostatní nie sú veľmi ochotní spolupracovať. Avšak v skutočnosti by mali učeníci Dafa myslieť najprv na druhých, bez ohľadu na to, čo robia. Keď sa na to pozriete z pohľadu toho druhého človeka a pozriete sa na celý obraz, budete vedieť, čo máte robiť. Premýšľajte o tom, prečo iní tak uvažujú a pozrite sa na celkový obraz, potom budete vedieť, čo robiť.

 

Učeník: Mohli by sa predstavenia Shen Yun púšťať v Hongkongu ako film? Mohla by  NTDTV na Taiwane pracovať na tom, aby sa stala verejnou televíznou stanicou?

Majster: Nie, predstavenia Shen Yun sa nemôžu púšťať ako film. Nebolo by to také dojemné ako na javisku, ani by to nebolo také efektívne pri zachraňovaní ľudí. Čo sa týka otázky, čo by mala stanica robiť, o tom musíte rozhodnúť sami. Bol som naozaj šťastný, keď som sa dopočul, že taiwanskí učeníci Dafa spustili stanicu a že podmienky sú lepšie ako tu v USA. Avšak neskôr som sa dopočul, že v tom už nechcete pokračovať. Ste to napokon vy, kto potvrdzuje Fa. Ak chcete, robte to, ak nechcete, nerobte. Je to napokon niečo, čo ste chceli spraviť vy. Avšak myslím si, že vaše odhodlanie by nemalo byť príliš malé. Prečo sa nemôžete činiť dobre alebo dobre spolupracovať? Prečo nemôžete tvrdo pracovať, aby ste zaistili, že stanica bude finančne zabezpečená, aby mohla bežať? V západnej spoločnosti sú naši čínski učeníci Dafa kultúrne znevýhodnení [a aj tak uskutočnia veci], takže ako to, že sa nedokážete dobre činiť medzi Číňanmi? Aj bežní ľudia dokážu dobre prevádzkovať televíznu stanicu, a vy to nedokážete? Veci z vášho spravodajstva bežní ľudia radi pozerajú, iní nie sú dosť odvážni, aby o nich podávali správy, a divákom sa páčia, takže prečo to nedokážete? Nevybočte z kurzu, keď hľadáte riešenia. Keď ste si veci premysleli a rozhodli ste sa, že chcete niečo spraviť, potom to spravte. Až keď naozaj nemôžete ísť ďalej, potom skúste odlišný prístup. To je v poriadku. Myslím si však, že keď učeníci Dafa niečo robia, mali by v tom vytrvať až do konca. Ak miniete polovicu svojich síl, alebo prejdete do polovice svojej cesty kultivácie, a potom znova začnete úplne od začiatku, potom to naozaj bolo zbytočné. Čas je obmedzený.

 

Učeník: Medzi učeníkmi, ktorí robia mediálnu prácu, je mnoho mladých učeníkov. Pretože neudržali vhodný stupeň intimity medzi mužom a ženou, spôsobilo to veľkú nestabilitu ich vlastnej kultivácie a vecí okolo nich.

Majster: Toto je naozaj niečo, na čo si treba dávať pozor. Ak sa učeníci Dafa nebudú dobre činiť v tomto ohľade, ak nemôžu prejsť touto skúškou, alebo ak nekráčali dobre po svojej vlastnej ceste, potom urobili hanbu nielen sebe, ale aj učeníkom Dafa ako celku. Nechcem o tom viac hovoriť; už som o tom povedal predtým viac než dosť. Venujte tomu pozornosť. Médiá v Číne takéto veci otvorene propagujú, keďže zlo chce skaziť čínskych ľudí a spôsobiť, že budú nespasiteľní. Cieľ zla je veľmi jasný: uvidieť, či bohovia aj tak budú chcieť spasiť takýchto ľudí. Keď sa vy, učeníci Dafa, sami nesprávate dobre, ako povediete iných ľudí, aby sa správali dobre? Ako ich potom spasíte?

 

Učeník: Mnohí z nás, čo sú zapojení do mediálnej práce, musia zohľadniť aj svoje bežné zamestnanie, čím je pre nás ťažké vložiť všetku snahu do prevádzky médií.

Majster: To je situácia takmer každého, kto tu sedí. Každý to robí týmto spôsobom. Je to len záležitosť dobrého využitia vášho času, dobrého hospodárenia s ním. To je situácia v súčasnosti, ibaže by ste mali spôsob, ako rozriešiť problém so živobytím, a mali by ste zamestnancov na plný úväzok. V skutočnosti som televízii povedal, že tí, čo pracujú na plný úväzok na predaji reklamy, môžu mať bežný plat. Robia to potom ako normálne zamestnanie, čím umožníme ľuďom, aby tú prácu robili bez starostí – musíme preraziť túto cestu. Ostatné projekty môžu robiť to isté, ak to dovolia podmienky. Ak to podmienky nedovolia, potom to nemôžete spraviť.

Všetci teraz viete, aký účinok má vystúpenie umeleckého súboru Shen Yun, videli ste výsledok; dokonca ak sa ho zúčastnia tisíce ľudí, keď odídu, už sa zmenili. Takýto okamžitý výsledok nie je niečo, čo by za normálnych okolností mohli dosiahnuť naše ostatné snahy na objasňovanie pravdy; prinajmenšom v súčasnosti nedosiahli takúto úroveň a už vôbec nemajú také veľké publikum, ako má Shen Yun. Avšak predstavenie umeleckého súboru to môže dosiahnuť. Umelecký súbor môže mať takýto veľký dopad, avšak samozrejme, aby sa to stalo, najskôr treba dobre spraviť mnoho vecí. Toto viedlo niektorých ľudí k záveru, že by sme teda mali založiť nové súbory – „poďme na tom všetci pracovať“. Avšak to by nefungovalo. Ako si dokážete predstaviť, spôsobilo by to problémy ohľadom finančných, hmotných a ľudských zdrojov. Účinkujúci, ktorých vidíte, tie deti, majú na to vhodné podmienky a ich umelecké zručnosti sa zlepšujú neuveriteľným tempom. Študenti na akadémii Fei Tien sa činili naozaj dobre aj v školských predmetoch – ich známky v štandardizovaných testoch patrili k najlepším v severnej oblasti New Yorku. (potlesk) A nevynikali iba v študijných predmetoch. Mimoriadne tvrdo trénujú a ich zručnosti sa zlepšujú veľmi rýchlo; v súčasnosti sú lepšie ako zručnosti priemerných profesionálov. Navyše to dosiahli v krátkom časovom období. Čomu za to vďačia? Po prvé, sú učeníkmi Dafa. Po druhé, majú vynikajúcich učiteľov – či sú to ich učitelia v škole, učitelia tanca alebo učitelia hudby. Títo učitelia sa úplne stiahli zo svojich ostatných zamestnaní, aby pracovali len tu, a každý deň vyučujú po celý deň. Títo učeníci Dafa majú svoje rodiny a kariéru, takže to nepôjde, ak to bude pokračovať po dlhý čas. Ako viete, iné projekty sa robia vo voľnom čase, s tým že človek si plní domáce povinnosti a zároveň pokračuje v aktivitách Dafa, a nič to neovplyvní. Avšak u týchto ľudí to tak nie je. Takže musia dostávať normálny plat. Ak do toho zahrnieme aj dospelých účinkujúcich, výdavky sú obrovské. Keď sú náklady na každé predstavenie také, aké sú, a keď sú v tom zapojené stovky ľudí, ak by sme sa pokúšali platiť mzdy, nemali by sme na to prostriedky. Takže by sme chceli získať sponzorov a kvôli tomu sme založili kanceláriu Shen Yun, ktorá môže špecificky kvôli podpore osloviť vládne inštitúcie a spoločnosti, pretože to robia aj iné umelecké súbory. Naozaj to nie je ľahké dosiahnuť. Nehľaďte na to, že majú nejaký ekonomický zisk. Stále je to veľmi ďaleko od toho, aby to stačilo.

 

Učeník: Bol jeden bežný človek, ktorý si po zhliadnutí predstavenia Shen Yun priniesol propagačné materiály súboru so sebou späť do Číny. Pred pár dňami sa vrátil z Číny a povedal, že rozdal viac ako štyridsať kusov materiálov objasňujúcich pravdu. Požiadal ma, aby som odovzdal jeho pozdrav Majstrovi.

Majster: Ako sú zlé faktory postupne odpratávané, ľudia sa postupne oslobodzujú. Keď sa prebudia, ľudia si sami veci zanalyzujú a uvidia, čo je prenasledovanie a skazená strana zač. Okamžite budú schopní rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé. Akokoľvek hlboko upadli ľudské morálne hodnoty, ľudia stále majú schopnosť uvažovať a stále sú ešte schopní rozlíšiť dobré od zlého. Ľudia sa budú postupne prebúdzať.

 

Učeník: Bolo už určené, že Veľká Epocha si na seba musí zarobiť. Takže čo sa týka obchodnej stránky NTDTV, aký cieľ by si mali stanoviť učeníci Dafa v NTDTV?

Majster: Takéto konkrétne veci si budete musieť určiť sami. Nepýtajte sa Majstra na takéto špecifické veci. Dobre medzi sebou spolupracujte. Hovoril som aj s koordinátormi, takže oni vedia, čo by sa malo robiť.

 

Myslím si, že už toho viac nepoviem. Chcem vám nechať čas na diskusiu. Napokon, dnes nie je Fa konferencia. (každý sa smeje) Som tu preto, aby som rozriešil niektoré neodkladné otázky, ktoré by ste mohli mať. To je všetko, čo poviem. Ďakujem vám všetkým! (nadšený potlesk)

 

 

 


Linka na DOC súbor