Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii metropolitnej oblasti New York 2009

(Li Chung-č’, 7. júna 2009)

Dobrý deň! (Učeníci: „Dobrý deň, Majster!“)

Pracovali ste tvrdo! (Učeníci: Majster pracoval tvrdo!)

Mám radosť, že vás všetkých vidím, keďže sme sa nevideli už viac ako rok. (Nadšený potlesk). Zámerne som sa vyhýbal pričastému prednášaniu, pretože som si vedomý toho, že čím dôkladnejšie o niečom hovorím, tým väčšie ťažkosti to prinesie vašej kultivácii, a tým viac ťažkostí budú vytvárať elementy starých síl. Fa bol vyučovaný a Majster vám povedal, že pokiaľ sa vytrvalo kultivujete podľa tohto Fa, všetko bude vaše. Je to určite tak, takže pokiaľ svedomito študujete, je to rovnaké ako keby som vás priamo učil. Takže som o tom uvažoval a rozhodol som sa, že bude lepšie hovoriť menej často, nechať vám viac príležitostí na zlepšenie, dopracovanie sa k vlastným pochopeniam a kráčanie po vlastnej ceste. Avšak keď vyučujem Fa menej často, to, čo ma najviac znepokojuje, nie sú ťažkosti alebo skúšky, ktorým čelíte, a o ktorých viete, že sú dosť ťažké. Tie nie sú tým najťažším. Napokon, nech je tá skúška akokoľvek ťažká, keď cez ňu prejdete, tak je po nej, a v tom bode budete mať v tej veci jasno. Naopak, kultivovať sa v tichosti v bezútešnej samote a nevidieť žiadnu nádej, to je to najťažšie zo všetkého. Akákoľvek forma kultivácie nesie so sebou prekonanie takejto skúšky a kráčanie takouto cestou. Iba ak to človek dokáže vydržať a neustále ísť vpred, počíta sa to za opravdivú usilovnosť. Je o tom ľahké hovoriť, ale uskutočniť to v praxi je nesmierne zložité. Preto sa hovorí, že ak sa neustále kultivujete akoby ste práve začali, určite dosiahnete pravé ovocie.

Všetci vidíte, že v dnešnej spoločnosti je veľa negatívnych vecí a tie podnecujú pripútanosti ľudí a ovplyvňujú ich myseľ a dušu, neustále ťahajúc ľudí vo svete nadol. Je to desivé. Učeníci Dafa sú kultivujúci sa ľudia, nie kultivujúci sa bohovia, a ako do ľudí, čo sa kultivujú, to do nich bude do určitej miery zasahovať. Ak sa nedokážu dobre ovládať, potom sú ako bežní ľudia a keď sa stretnú so zasahovaním, ich správanie sa bude veľmi podobať správaniu bežných ľudí. Niektorí študenti sa nestretávajú so skúškami a postupne sa tak stali čoraz menej usilovnými. Znamená to, že si vytvorili pripútanosti k rozličným pokušeniam bežnej spoločnosti a jej lákadlá ich stiahli nadol. Samozrejme, rôzni ľudia majú pri kultivácii rôzne ľudské myšlienky a ich vrodené vlastnosti sú odlišné, ich postoje ku kultivácii sú  teda iste odlišné tiež. V takomto vyčerpávajúcom prostredí, pod tlakom a keď nevidno žiadnu nádej je najcennejšie dokázať neustále postupovať napred. To je tá najcennejšia a najväčšia vec.

Zistil som, že mnohí študenti v tomto časovom období, keď ma nemohli vidieť, do určitej miery poľavili a už nie sú na seba takí prísni. Kultivácia je skutočne niečo vážne. Od stvorenia sveta existovali už dve Zeme a celú túto históriu dlhú stovky miliónov rokov sa čakalo na tento záverečný moment, ktorý je dnes. Ako to vidia bohovia, toto obdobie je v skutočnosti iba vecou okamihu alebo vecou mávnutia rukou. Avšak v tejto dimenzii ľudí to vyžaduje proces, ktorý trvá nejaký čas. Nech niečo v ľudskej spoločnosti trvá akokoľvek dlho, pre bohov je to aj tak iba okamih. Na tomto ľudskom mieste musí prejsť mnoho rokov a ako sa ten čas vlečie, niektorí študenti majú sklon byť menej usilovní a trochu poľavia. Ohľadom tohto problému musíte mať jasno. Myslím si, že bude v poriadku, pokiaľ tomu od tohto momentu budete venovať pozornosť. Keď sa na to pozrieme z iného uhla, cesta, po ktorej ste prešli, s čím všetkým ste sa stretli a čo ste zažili, čo sa týka šírenia Dafa a činov v našej kultivácii – vôbec nič z toho nie je náhodné. Bežní ľudia by nikdy nemali šancu zažiť všetko to, cez čo ste prešli. Uskutočnenie takejto veľkej udalosti v ľudskom svete nemôže byť náhoda. Premýšľajte o tom trošku a uvidíte, že to naozaj nie je bežná vec. Keďže ste sa dostali cez toľko rokov, prečo sa nedokážete činiť dobre na poslednom úseku cesty? Nebyť usilovný v kultivácii nie je v skutočnosti nejaká triviálna vec. V  momente ako poľavíte vás bude odvádzať preč ľudské myslenie a vy odbočíte na krivolakú cestu a budete medzi sebou horšie spolupracovať pri potvrdzovaní Fa a pri objasňovaní faktov.

Všetky projekty našich učeníkov Dafa na objasňovanie pravdy a spásu ľudí sa organizujú dobrovoľne samotnými učeníkmi Dafa za účelom potvrdenia Fa a sami ste videli, čo ste dosiahli. Médiá a siete, ktoré učeníci Dafa vytvorili, a všetko, čo ste dosiahli, naháňa zlým elementom strach. Skazená ČKS zmobilizovala celý štátny aparát Číny – nielen jej nástroje propagandy – a v dôsledku toho všetky jej iniciatívy v medzinárodných záležitostiach v zahraničí stagnujú. Všetko to existuje iba kvôli prenasledovaniu Falun Gongu. Ako učeníci Dafa objasňujú fakty, naozaj do toho ide jeden človek proti stovke, alebo dokonca jeden proti tisícke, a efektívne ste odhalili toto utrpenie, ktoré zlo vytvorilo a namierilo na učeníkov Dafa. V posledných niekoľkých desaťročiach sa skazená ČKS vždy obalila pozlátkou a predstierala mier a prosperitu, aby svet uznal legitimitu vlády skazenej strany. Práve teraz bolo zlo v iných dimenziách silno zdecimované a jeho schopnosť ovládať ľudí zoslabla. Takže pre učeníkov Dafa sa celková situácia stala uvoľnenejšou a pohodlnejšou. Avšak čím je to pohodlnejšie, tým je tlak menší a keď sa tlak zmenší, môže to viesť k túžbe po pohodlí, k túžbe chcieť trošku zvoľniť, trošku zrelaxovať či spomaliť. Avšak v skutočnosti je život každého učeníka Dafa úzko zviazaný, ako články reťaze, s jeho kultiváciou. Takže keď poľavíte, znamená to, že poľavíte v kultivácii.

Niektorí učeníci Dafa pracujú na projektoch, ktoré majú spasiť ľudí, sú zaneprázdnení a tvrdo pracujú. Viem o tom všetkom. Viem tiež, že niektorí učeníci Dafa majú veľmi málo času na oddych a čelia mnohým ťažkostiam. Avšak nech je to akokoľvek, nie je dnešok tým, čo sme očakávali? Či ste v histórii spravili sľuby alebo ste prišli špeciálne kvôli tejto záležitosti, to, čo je dnes v tomto momente pred nami je to, čo učeníci Dafa majú robiť, a na čo dlho čakali. Hoci to, čo robíte, je zachraňovanie ľudí, zároveň sa aj kultivujete a tak to, čo sa prejavuje na tomto ľudskom mieste, nebude úplne božské. Ak by ľudia vo svete mohli vidieť váš božský výzor a zázraky spojené s tým, čo robíte, porušila by sa tým ilúzia, ktorá vytvára toto bežné, ľudské miesto. V tomto prípade by tu nebolo nič také ako učeníci Dafa kultivujúci sa a zachraňujúci ľudí a tie ťažkosti by zmizli. Bez týchto vecí by vaša kultivácia bola menej posvätná. Takže kvôli tejto príčine vyzeráte ako bežné ľudské bytosti. A je v tom toho zahrnutého viac. Ako som práve povedal, tento druh kultivačného prostredia, keď človek nemôže vidieť, čo leží pred ním a je ponorený do nekonečnej samoty, ten je najťažšie vydržať a má najväčšiu tendenciu viesť človeka k zvoľneniu. Toto je najväčšia kultivačná skúška.

Samozrejme, zlé faktory sú v niektorých oblastiach Číny stále dosť divoké. Hoci väčšina zlých faktorov bola odprataná, v niektorých lokalitách a za určitých okolností aj tak dokážu ovládať nedobrých ľudí a robiť svoje zlé činy. Takže časť našich študentov bude naozaj cítiť veľký tlak, keď začnú robiť veci. Rovnako to platí aj mimo Číny; to jest, tí, čo sú naozaj v prvých líniách, budú cítiť tento tlak. Avšak nech sa deje čokoľvek a nech ste v akejkoľvek situácii, všetci učeníci Dafa sa musia činiť dobre.

Včera som hovoril s našimi učeníkmi Dafa z NTDTV o niektorých súčasných situáciách. Ďalšia vec v súčasnosti, o ktorej všetci viete je, že študenti, čo neboli usilovní – ľudia, čo po dlhý čas nevykročili vpred a zaostali – začali po zmene prostredia vystupovať vpred v stálom prúde. V  Číne vcelku dosť učeníkov Dafa z najťažšie prenasledovaných oblastí, ktoré boli pod najväčším tlakom, vykročilo vpred potom, čo to po dlhú dobu nedokázali. Sú aj nejakí ľudia, ktorí sem prišli z Číny a keď sa pokúšali spolupracovať so zahraničnými učeníkmi Dafa, nastali konflikty. Učeníkov Dafa vo svete to potom viedlo k pocitu, že veci sa skomplikovali. Hlavnou príčinou je však niečo iné ako ich kultivačný stav.

Názory, ktoré majú ľudia z Číny, boli vytvorené pod vplyvom kultúry skazenej ČKS. Všetky ich koncepty, myslenie, spôsob života a každodenné správanie boli sformované za takýchto okolností. Ľudia v západnej spoločnosti alebo v spoločnostiach, v ktorých nevládla skazená komunistická strana, žijú prirodzeným ľudským spôsobom, pričom rozdiely medzi ľuďmi sú iba kultúrneho rázu. V takejto prirodzenej spoločnosti majú ľudia zaužívaný spôsob života, ktorý si cení rozvážnosť, láskavosť, otvorenú myseľ a v ktorých si nemusíte dávať pozor na každého okolo. To je normálne a predtým ako prišla skazená strana, čínski ľudia boli tiež takíto. Avšak v dnešnej čínskej spoločnosti skazená ČKS neustále používa klamstvá, nenávisť, „boj“ a učí to ľudí od narodenia po dospelosť. Neustále používa pri vyučovaní ľudí falošné princípy a vždy to robí na základe svojich potrieb, čo vedie k tomu, že správanie ľudí sa čoraz viac prispôsobuje tomu, čo chce, a ich každodenné správanie sa ďalej ponára ku dnu. Niektorí ľudia v  Číne však aj naďalej hovoria o starobylých tradíciách a zopár z nich stále má tradičné hodnoty. Prítomnosť takýchto ľudí bola tým, čo viedlo ku Kultúrnej revolúcii, a vznikli najrozličnejšie politické hnutia, aby nepretržite rozbíjali a ničili tradície čínskych ľudí. Dnešná mládež vyrastá výlučne v kultúre a v klamstvách strany a postoje, ktoré si vytvorili uprostred týchto klamstiev, ako aj ich správanie a to, ako riešia veci, sú v príkrom kontraste s ľuďmi z iných národov. V iných spoločnostiach, keď sa dvaja ľudia osobne stretnú, môžu sa o hocičom otvorene porozprávať, a aj keď sa predtým nepoznali, dokážu hovoriť úprimne a otvorene. Pre ľudí v Číne je to jednoducho nemožné. Takže študenti, čo prišli z Číny, robia veci a komunikujú s inými odlišne ako ľudia mimo Číny. Študenti mimo Číny nerozumejú študentom z Číny, nedokážu pochopiť, čo hovoria a čo robia, a premýšľajú: „Ako môžu robiť veci takýmto spôsobom? Prečo je tento človek taký zvláštny?“ V skutočnosti ľudia, ktorých prinútili „bojovať“ s ostatnými a vzájomne sa verejne odsudzovať v početných politických kampaniach skazenej strany, sa po zažití takýchto prenasledovaní uzavreli silou zvyku; obzvlášť to tak bolo počas prenasledovania učeníkov Dafa. Učeníci Dafa by však mali mať voči sebe pochopenie. Naopak, ľudia z Číny, ktorí si vypestovali takúto mentalitu, nedokážu chápať ľudí v zahraničí a premýšľajú: „Ako je možné, že tí cudzinci sú takí hlúpi?“ Nedokážu pochopiť ani Číňanov, ktorí žili dlhý čas v zahraničí a pýtajú sa: „Ako to, že robia veci takto?“ Skutočne, ako ľudské bytosti by sa všetci naozaj mali správať normálne. Toto je oblasť, v ktorej sa musíte navzájom chápať a dobre spolupracovať.

Kvôli odlišnému zmýšľaniu, ktoré majú študenti z Číny, nedobrej vzájomnej spolupráci, ich neobvyklému spôsobu pozerania sa na veci, kvôli ich neustálemu zápaseniu s druhými a kvôli tomu, že sa uzavreli, niektorí učeníci mimo Číny premýšľajú, či tí študenti z Číny nie sú špiónmi. V mnohých oblastiach to spôsobilo rozruch a vyvolalo to dosť veľké rušenie. Myslím, že viete, čo som minule povedal, menovite, že ja spasím aj špiónov. Môže byť špiónom v tomto živote, avšak vo svojom predchádzajúcom živote bol možno výnimočný. Oni všetci prišli pre tento Fa. Takže prečo by sme ho súdili iba na základe tohto života? Už by sme ho v tomto prípade nemali spasiť? On má iba odlišné povolanie, to je všetko. Samozrejme, to, čo v takejto práci robí, môže naozaj spraviť škodu a znamená to, že sa dopustil hriechov voči Dafa. Avšak ja si myslím, že Fa je nesmierny a že toto je napokon Veľký Zákon vesmíru, takže dokáže rozriešiť čokoľvek. Pokiaľ dokážete otvoriť svoje srdce a byť tolerantný, myslím si, že všetko sa môže zmeniť. Keď som pred rokmi šíril Fa v Číne, bolo tam veľmi mnoho študentov, ktorí boli členmi skazenej strany alebo boli bývalými kádrami Červenej armády, boli tam mnohí tajomníci strany, veľa študentov bolo zo štátnej bezpečnosti a z verejnej bezpečnosti, a mnohí študenti boli z armády – boli tam dokonca členovia z tretieho a z druhého stupňa vedenia spravodajských služieb. Nie je to tak, že by naozaj prešli počas prenasledovania na druhú stranu, mali skôr strach a pod tlakom sa stali zmätenými. Ten človek je napokon ľudskou bytosťou a pod tlakom je schopný spraviť čokoľvek. Len čo sa mu to vyjasní, určite sa vráti späť. Je to iba otázka času.

Zachraňovanie ľudí je jednoducho zachraňovaním ľudí a vyberať si niekoho by nebolo milosrdné. Je to tak najmä teraz, keď ľudská spoločnosť dosiahla tento bod a všetko sa rozpadá. Teraz je jediným kritériom to, čo človek sám chce. Hovoril som o tom aj včera. Povedal som, že v histórii nikdy nebolo obdobie, v ktorom by sa ľudia pokazili až tak ako dnes. To platí najmä pre ľudí v Číne, u ktorých úplný morálny úpadok dosiahol bod ako nikdy predtým. Keď kráčate ulicou a pozorujete myšlienky ľudí, veľmi málo z nich má v hlave dobré veci, mnohí neustále myslia na nedobré veci a väčšina toho, čo robia, je zlé. Spoločnosť ako celok poháňa tieto veci a skazená strana strháva ľudí nadol. Takže učeníkom Dafa toto prenasledovanie umožní, nech je to akokoľvek – bez ohľadu na to, koľko fyzického utrpenia alebo duševných múk im to spôsobí a bez ohľadu na tvrdosť prenasledovania – odstrániť ich karmu a kráčať k dovŕšeniu. To, čo očakáva učeníkov Dafa, sú všetko najlepšie veci. Nie je toto cieľom vašej kultivácie? Avšak kvôli zlovoľným usporiadaniam starých síl, aby údajne „pomohli učeníkom Dafa dosiahnuť dovŕšenie“, toto prenasledovanie ľudí vo svete uskutočňované skazenou stranou, a najmä prenasledovanie čínskych ľudí, ktoré bolo spôsobené starými silami, sa čo do krutosti nedá s ničím porovnať. Korumpovaním ľudí a nútením ich, aby sa dopúšťali hriechov proti Dafa, netlačí čínskych ľudí smerom k zničeniu? Hoci to boli staré sily, čo zostavili toto kruté prenasledovanie, je to kvôli učeníkom Dafa, že čínski ľudia si vytrpeli takúto pokoru a utrpenie. Takže z tejto perspektívy, nemali by ste ich ísť spasiť? Nemali by učeníci Dafa naširoko otvoriť svoje srdcia? S výnimkou hlavy zla, nie sú aj tí, ktorí uskutočňujú toto prenasledovanie, tiež sami prenasledovaní?

Chcel som teda poukázať na to, že keď má teraz mnoho vašich rozličných projektov málo ľudí, niektorí učeníci Dafa, ktorí prišli z Číny, stále nemajú miesto v projekte. Povedal by som, že by ste sa nemali znepokojovať tým, či boli alebo neboli „transformovaní“. Len čo človek opustil to zlé prostredie, získa späť jasnosť mysle a oľutuje to. Hoci to je hanba, ten človek musí dostať šancu vrátiť sa späť. Napokon, kultivujúci musia mať ľudské myšlienky, aby sa mohli kultivovať. Tieto boľavé miesta budú u toho človeka citlivé, keď sa ich dotknete, a niekedy sa bude dokonca brániť nejakými argumentami, obávajúc sa pohŕdania. Takže bez ohľadu na to, ako sa odtiaľ dostal, stále môže vstúpiť do tohto prostredia učeníkov Dafa. Nemôžete týchto ľudí odstrkovať preč. Namiesto toho by ste sa k nim mali priblížiť a byť k nim srdečný. Bez ohľadu na to, čo si myslia alebo čo robia, a bez ohľadu na to, ako sa ich zmýšľanie líši od vášho, postupne spoznajú a ocenia ako žijú ľudia v iných krajinách. Rozšírte trochu svoje srdce a myseľ, pretože oni sú vašimi spolupraktizujúcimi, majstrovými učeníkmi Dafa. Musíte k nim byť tolerantní. Ak sa vám naozaj nezdá, že by ste niekoho takéhoto mali vziať do nejakého projektu alebo ho požiadať, aby niečo spravil, potom si môžete zistiť od učeníkov Dafa z  oblasti Číny odkiaľ pochádza, aké sú jeho špecifické okolnosti. Pokiaľ bol predtým učeníkom Dafa, potom si nemyslím, že bude problém, keď sa zapojí. Dafa dokáže roztaviť aj diamant, takže prečo by sme nemohli pomôcť jednému človeku zlepšiť sa? Žiadne prostredie sa nedá porovnávať s prostredím učeníkov Dafa. Hneď ako sa spravodlivé myšlienky všetkých trošku zosilnia a budete ako učeníci Dafa o máličko lepšie spolupracovať s menej konfliktmi, sila vašich snáh pri zachraňovaní ľudí bude väčšia.

Práve teraz niektoré vaše projekty potrebujú mnoho tvrdej práce. Najmarkatnejšie je to u mediálnych projektov, ktoré vyžadujú relatívne veľký počet ľudí. Aby médium naozaj malo účinok spásy vnímajúcich bytostí a naozaj využilo svoju mediálnu silu, musíte mať pevný základ v bežnej spoločnosti. Mať pevný základ v bežnej spoločnosti nie je niečo, o čom stačí len tak rozprávať. Naopak, je to niečo, na čom treba naozaj pracovať. Ak chcete mať pevný základ v bežnej spoločnosti, musíte to dobre prevádzkovať. Primárnym cieľom a východzím bodom akejkoľvek firmy v bežnej spoločnosti je podnikať a zarobiť peniaze. Hoci vašim východzím bodom je zachrániť ľudí, napriek tomu musíte mať pevný základ v spoločnosti, dostať sa do pozitívneho finančného cyklu a držať sa čo najviac metód manažmentu, ktoré existujú v spoločnosti. Ak niečo nie je dobré pre ľudskú spoločnosť, určite to nebude prijaté v širokej miere. Takže keď každý používa určité metódy manažmentu, znamená to, že vyhovujú potrebám ľudí a že bohovia v spoločnosti dovolili takúto formu. V poslednom storočí alebo dvoch sa ukázalo, že spôsob, akým sú riadené veľké spoločnosti, je vhodný, a mohli by ste povedať, že je to výsledkom toho, čo sa bežní ľudia naučili pomocou skúseností. Prečo teda nemôžeme nasledovať tieto zvyklosti, keď vedieme naše firmy?

Všetci učeníci Dafa majú v hlave myšlienku: „Vyrazíme do prvých línií, nech to bude akokoľvek ťažké alebo vyčerpávajúce, alebo aj keď to bude znamenať dlhé noci bez spánku – môžeme to spraviť a  spravíme čokoľvek, čo treba.“ Ale keď príde na vedenie firmy, tak zaváhajú. Nepovedali ste, že spravíte všetko, čo treba? (publikum sa smeje). Neprešli ste všetci tým, že ste najprv nevedeli, čo robiť, k tomu, že to viete? Takže prečo nedokážete spraviť dobre túto časť? Iba tým, že tú mediálnu spoločnosť budete viesť dobre, môže rásť jej sila a môže mať väčší želaný účinok. Koľko času práve teraz premrhávame tým, aby sa prišlo na to, ako ju udržať v chode a zháňajú sa peniaze, aby sa udržala – aké je to len ťažké! Ak do toho skutočne dáte svoje schopnosti a úsilie, potom si myslím, že ten výsledok bude výborný. Či je to zháňanie sponzorstva alebo získavanie reklamy, všetka tá práca v pozadí, aby sa získal kapitál pre mediálne spoločnosti, je to to isté, ako keď iní robia prácu, ktorú vidí spoločnosť – mocná cnosť je presne rovnaká. Nemohlo by to byť tak, že niekoho mocná cnosť je väčšia iba preto, že píše články, je redaktorom, prekladateľom, často sa objavuje v tom médiu, alebo má nejakú pridelenú úlohu. Všetci, čo sa spolupodieľate na tej mediálnej spoločnosti, ste ako učeníci Dafa rovnakí, bez ohľadu na to, aké máte úlohy.

Keď sa stretávate s touto otázkou, ktorá vás tak dlho trápila a ste si plne vedomí výziev pred vami, ustúpite do úzadia namiesto toho, aby ste išli energicky vpred a nechcete to robiť. Chcem vám tu povedať, ako Majster, že ja podporujem dobrý manažment mediálnych firiem. Povedal som ľuďom zodpovedným za mediálne spoločnosti, že by tomu mali venovať isté úsilie a zručnosti. Avšak je dosť ľudí, ktorí v tom nemajú veľmi jasno a uvažujú krátkodobo, napríklad: „Keď náprava Fa niečo vyžaduje, spravíme to. Keď to spravíme, je to za nami.“ Avšak takto veci nefungujú. Keď učeníci Dafa niečo robia, nikdy to nie je výlučne iba pre tú jednu vec. Pri všetkom, čo robíte, musíte brať do úvahy súčasnosť aj budúcnosť a musíte brať do úvahy samotnú tú úlohu ako aj všetko, čo s ňou súvisí. Práve teraz je táto forma kultúry použitá na spásu ľudí a potvrdenie Fa, avšak nebude táto forma zanechaná pre budúcnosť? Nedostanú ju ľudia budúcnosti, aby ju nasledovali?

Je tu ešte ďalšia otázka manažmentu, ktorá sa týka vedenia mediálnej firmy. Všetci máte tento postoj: „Ak chcem niečo spraviť, spravím to. Avšak keď mi niekto povie, čo mám robiť, nebudem to robiť.“ Ako by to mohlo fungovať? Ste učeníci Dafa. Keď pracujete v bežnej firme, spravíte všetko, čo vám povie váš šéf. Takže ako je možné, že pri Dafa projekte, keď robíte niečo pre Dafa, nepočúvate keď vám niekto niečo povie, niečím vás poverí, alebo vám pridelí nejakú prácu? Premýšľajte o tom: je to správne? Ak chceme získať pevné miesto v spoločnosti a chceme, aby mediálna spoločnosť efektívnejšie plnila svoju úlohu, musíte ju spravovať bežnými prostriedkami. Toto som povedal televíznej stanici, rádiu, novinám Veľká Epocha a ďalším médiám. Bolo to niečo, čo som im povedal. Ak chcete použiť tieto formy média, aby ste objasňovali fakty a spasili ľudí, musíte použiť takýto prístup. Čokoľvek robia bežní ľudia alebo akokoľvek vedú firmy, tak ich musíte viesť aj vy. Ibaže vaším východiskovým bodom je spása ľudí. V tom je ten rozdiel.

Skúsenosti z reálneho života ukázali, že manažment, ktorý používajú ľudia, je celkom efektívny, takže prečo ho nepoužívate? Možno tá forma robenia vecí bude zanechaná budúcnosti. Avšak keď mi hovoríte, že pri vašom procese riadenia vás nikto nepočúva, môže sa potom takáto forma odovzdať budúcnosti? Nie, to by nešlo. Ak ľudia nepočúvajú, keď im niečo zadáte a chcú robiť len to, na čo majú práve chuť a každý si to robí po svojom, mohlo by to vôbec fungovať?  Je to ako keď vyrazí týchto päť prstov v pästi – keď je zovretá, vtedy to má silu. (Majster ukazuje päsť). Avšak ak hovoríte, že tento chce robiť toto, tamten chce robiť tamto a ten ďalší niečo iné (Majster otvorí päsť a ukazuje zvlášť na každý prst), potom je slabá a aj keď vyrazí von, bude porazená. Musíte mať plán a organizovať veci, dobre to koordinovať a vzájomne spolupracovať.

Niektorí ľudia si môžu myslieť: „Prečo by som mal počúvať toho a toho? Myslím si, že som sa kultivoval lepšie ako on.“ Toto nesmiete hovoriť. Iba ten, čo sa kultivoval dobre, sa podriadi a bude nasledovať čokoľvek, čo mu zadajú, a keď rozmýšľate takto, len to dokazuje, že ste sa nekultivovali dobre. Povedal som, že mediálne firmy, ktoré prevádzkujete, nie sú časťou Dafa a že úlohy, ktoré súvisia s vašou pridelenou rolou, nepredstavujú vašu kultivačnú úroveň. Ste učeníci Dafa a spojili ste sa z vlastnej vôle za účelom spasenia vnímajúcich bytostí a potvrdzovania Fa. Vybudovali ste tento projekt, aby ste spasili ľudí a potvrdili Fa. Takto by ste sa mali pozerať na tieto veci. Keďže tá firma nie je časťou Dafa, mala by získať pevný základ v spoločnosti a byť bežnou firmou. Prečo by bežná vec nemala byť riadená bežnými metódami? Bežné ľudské zamestnanie neprezrádza, aká bola úroveň kultivujúceho na nebesiach, ani nepredstavuje výšku jeho súčasnej ríše alebo to, ako dobre sa kultivoval. Keďže rozumiete tomuto princípu a viete, že aj keď vás niekto riadi, neznamená to, že sa vykultivoval na vyššie miesto, mali by tu stále byť problémy nespokojnosti alebo závisti? Je v poriadku, že vás niekto riadi, pretože je to pre Dafa. Nemali by sa učeníci Dafa byť schopní prispôsobiť rozličným okolnostiam? Keď ste čelili drsnému prenasledovaniu vo väzení, kde vás krutí ľudia bili, nadávali vám a dávali vám príkazy, podľahli ste vtedy nespokojnosti? Takže prečo to nemôžete spraviť v tejto situácii, v ktorej je zahrnuté niečo tak posvätné?

Dnes je tu predo mnou veľmi mnoho učeníkov Dafa, takže som chcel tieto veci jasne vysvetliť. Činili ste sa s médiami veľmi dobre a už máte obrovský vplyv pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí. Takže toto treba spraviť dobre. Majstrovo želanie je, aby mali pevný základ v spoločnosti a aby sa z nich stali solídne podniky s pozitívnym cyklom, čo im umožní mať ešte väčší dopad a spraviť ešte viac pre spásu vnímajúcich bytostí. To je to, čo som chcel povedať. Čo sa týka vecí riadenia, mali by ste mať oddelenia, úroveň riadenia a ľudí, čo budú plniť konkrétne úlohy. Role sú odlišné, avšak majú spoločný cieľ potvrdzovania Fa. Tí, čo veci riadia a tí, čo vykonávajú úlohy, získajú rovnakú mocnú cnosť. Podporujete formu tej mediálnej spoločnosti a používate ju na spasenie vnímajúcich bytostí, takže váš účinok je rovnaký.

Chcem toho povedať ešte veľa, avšak čokoľvek by som dodal, pridalo by to tej téme príliš veľký dôraz. Nepoviem už oveľa viac. Chcel som iba všeobecne hovoriť o súčasných veciach. Ak máte otázky, o ktorých si myslíte, že ich naozaj treba položiť alebo musia byť urgentne vyriešené, môžete ich poslať na papierikoch a ja vám na ne odpoviem. (Potlesk)

Keď sa pozrieme na podstatu súčasnej situácie, môžeme vidieť, že zlé faktory skončili a že zlý duch skazenej ČKS bol zničený. Ibaže ešte stále existujú niektoré ich odkazy – napríklad v niektorých ich knihách alebo obrázkoch z minulosti – spolu so zlými faktormi, hoci väčšina týchto zlých faktorov bola zničená. Prenasledovanie, ktoré spôsobujú učeníkom Dafa, pochádza od chaotickej zmesi úplne najspodnejších duchov a skazených démonov, ktorí existujú na miestach nízkej úrovne zasiahnutých nápravou Fa. Tieto veci sú priamo kontrolované zlými faktormi a staré zlé faktory ešte vyšších úrovní pôsobia v jednej úrovni za druhou. Avšak v Číne zlý duch ČKS už dávno skončil. Ako viete, za skazenou stranou sú faktory zlého ducha. Kto by sa v minulosti odvážil povedať, že skazená strana je zlá? Ľudia sa neodvážili povedať nič, dokonca ani doma za zavretými dverami. Ľudia sa obávali dokonca o tom premýšľať a mali pocit, akoby ich niekto sledoval. Avšak teraz sa ju odvažuje verejne zatracovať každý – od čelných predstaviteľov skazenej strany až k bežným ľuďom. Kdekoľvek sa stretnú, nadávajú na skazenú ČKS. Toto ukazuje, že zlé faktory, ktoré kontrolovali ľudí už neexistujú a už skončili. Prečo je potom ich politická moc stále nedotknutá? Je to len banda zločincov, ktorá chce utláčať a zneužívať ľudí a ostať pri moci – je to mimoriadne nemravná banda, ktorá sa drží pri moci. To hrá do karát zlým faktorom starého vesmíru, ktoré využívajú ich nedobré myšlienky a používajú ich, aby vytvorili tlak a udržovali zlovestnú klímu proti učeníkom Dafa, ktorí ešte nevykročili vpred alebo ktorí sa nekultivovali dobre. Tá spoločnosť je teraz prehnitá od základu.

Keby som ukončil túto záležitosť teraz, bolo by zničených príliš mnoho budúcich životov. Ľudia, čo zostúpili nadol, aby získali Fa, tí, čo prišli kvôli získaniu Fa, by prišli zbytočne. Bez ohľadu na to, čo tie životy teraz robia, na začiatku boli bohmi. Videli, aké je to tu hrozné, avšak odvážili sa sem skočiť hlavou nadol – odvážili sa prísť. Prečo to tak bolo? Pretože vložili nádej do nápravy Fa a do Dafa a prišli na základe hlbokej viery. Bez ohľadu na to, ako sa správajú teraz, musíme sa pozrieť na to, ako to bolo na začiatku a pozrieť sa na ich históriu – na to, aký ten život bol kedysi – a spraviť maximum, aby sme ich spasili. Toto je napokon Veľký Zákon vesmíru a vyučuje sa bezpočtu vnímajúcich bytostí, čo je ťažko získateľná príležitosť – je to iba raz a ak môžu zostať, zostanú; ak nemôžu zostať, zaniknú navždy. Takže sa mi zdá, že musíme pokračovať v tom, čo robíme, a pokračovať v ich záchrane. Ak by ste dnes nezískali Fa vy, ale boli by to iní ľudia a vy by ste boli v tej situácii a patrili by ste medzi bežných ľudí, premýšľajte o tom: neboli by ste poľutovaniahodní? Čo sa týka čínskych ľudí, ktorí trpia najťažším prenasledovaním, sú prenasledovaní do takého rozsahu iba kvôli tomu, že staré sily sa pokúšajú do vás zasahovať. Takže máte ešte viac dôvodov, prečo ich zachrániť. Je samozrejmé, že v súčasnosti sa musíte dobre činiť v troch veciach a dobre sa kultivovať. Majte silné spravodlivé myšlienky. Keď sa dobre kultivujete, vaše spravodlivé myšlienky budú samozrejme silné. Takže pre vás všetkých je záchrana vnímajúcich bytostí vašou zodpovednosťou a vašou historickou misiou a je to niečo monumentálne a zároveň veľmi ťažké.

Viete, že pre nás nie je ťažké spasiť človeka; zložitosť spočíva v tom, že zlo zasahuje a vytvára tlak. Keď človek dokáže pochopiť pravdu a byť spasený, znamená to z pohľadu základnej úrovne, že všetky životy, ktoré reprezentuje a ktoré sú v kozmickom systéme za ním, budú spasené spolu s ním. Znamená to, že nespočetné množstvo vnímajúcich bytostí a nesmierne systémy – tak mnoho životov – je zachránených. Je to tento významný faktor, ktorý spôsobuje, že pre človeka je ťažké mať šancu počuť pravdu a pochopiť objasňovanú pravdu. Preberá to formu rozličného zasahovania zlých faktorov do nášho objasňovania faktov, ale v základnej podstate je to kvôli prítomnosti tohto hlavného faktora za tým všetkým. Práve som povedal, že zodpovednosti učeníkov Dafa sú monumentálne a že táto historická misia nie je niečo, čo si len tak hocikto môže na seba vziať– iba učeníci Dafa sú toho hodní. Je to veľkolepé, naozaj veľkolepé.

Chcem ešte niečo mimochodom povedať. Je to niečo, o čom som vám predtým nehovoril. Na včerajšom stretnutí som niečo povedal a dnes to musím zopakovať, inak sa to bude šíriť nepresne. V minulosti, ako časť nápravy Fa, bohovia na každej úrovni ustanovili to, čo sa stane s ľudstvom po náprave Fa a bohovia na určitej úrovni ustanovili, že bude veľký Posledný súd. Dá sa to nájsť v západnej tradícii, kde sa hovorí, že ľudstvo bude čeliť veľkému Poslednému súdu. Avšak nebude to obmedzené iba na ľudstvo: budú pred ním stáť všetky bytosti v celých Troch ríšach. Dokonca aj zosnulí ľudia budú oživení a postavení pred súd. Posledný súd bude konečným uzavretím všetkého, čo sa stalo od stvorenia sveta, čo zahŕňa aj predstavenie Dafa a šírenie Dafa, a bude značiť koniec spásy vnímajúcich bytostí, a špeciálne bude zahŕňať všetko, čo bytosti spravili počas konečného obdobia nápravy Fa – všetko sa to plne ukáže. Keď som hovoril o „vnímajúcich bytostiach“, použil som ten pojem v širokom, všeobecnom zmysle, ktorý zahŕňa všetko vo vesmíre. Bez ohľadu na to, či ľudská veda niečo nazýva organickým alebo anorganickým, pravda je taká, že všetko je živé. Životy z bezpočtu dimenzií, všetky vnímajúce bytosti, prišli kvôli tomuto Dafa a životné prostredia, ktoré boli poskytnuté všetkým vnímajúcim bytostiam, boli samotné vytvorené pre tento Dafa. Takže by som povedal, že na konci budú všetky postavené pred Posledný súd. Nespomínal som to predtým, keď som vyučoval Fa, pretože usporiadania spravené na tej špecifickej úrovni sa už nepočítajú; nakoniec to budem ja, kto rozhodne, čo sa stane. Posledný súd, ktorý zostavili, nebol obmedzený iba na súdenie tých, ktorí hrali negatívne úlohy, alebo tých, čo robili zlé veci. Tí, čo hrali pozitívne úlohy, budú tiež postavení pred súd. Čomu budú čeliť? Tu je príklad. Hoci ste hrali pozitívnu úlohu počas nápravy Fa, zostáva tu otázka: splnili ste svoje zodpovednosti v maximálnom rozsahu? Tí, čo sem prišli ako učeníci Dafa: aký bol sľub, ktorí ste dali? Splnili ste ten sľub? Čo od vás žiadal Pán Stvoriteľ? Robili ste to, čo žiadal Pán Stvoriteľ? Ak ste nesplnili svoj pôvodný sľub alebo ste nerobili to, čo žiadal Pán Stvoriteľ, potom ste nedokončili to, čo ste mali spraviť a v konečnom dôsledku ste oklamali Pána. Keďže ste tým spôsobili straty v situácii vašej oblasti v tom čase, straty v postupe  nápravy Fa a straty vnímajúcim bytostiam, ktoré kvôli tomu neboli spasené a tým ste priniesli škodu alebo ste zničili rôzne úrovne vesmíru, budete za to zodpovední. Hovoril som o tom včera a musel som to pre vás dnes zopakovať, aby sa to nešírilo nepresne. Doteraz som o tom nehovoril a nechcel som o tom hovoriť, lebo viem, že tvrdo pracujete. Avšak napokon, bez ohľadu na to, ako ste sa postavili k náprave Fa a k sebe, ak ste sa nečinili dobre, budete za to niesť zodpovednosť.

Teraz môžete poslať svoje papieriky a ja odpoviem na vaše otázky. (Potlesk)

 

 

Učeník: Chcel by som poprosiť Majstra, aby pohovoril o účinku a dôležitosti predstavení Shen Yun v tomto bode histórie nápravy Fa.

Majster: Teraz ste všetci videli, že na každom z predstavení súboru Shen Yun sú v publiku minimálne stovky ľudí a väčšinou ich je viac ako tisíc, či dokonca dve alebo tritisíc, a ich počet niekedy stúpa až nad päťtisíc, v závislosti od veľkosti divadla. Nech je ich koľkokoľvek, po zhliadnutí predstavenia viac ako deväťdesiat percent z nich zmení svoj postoj k Dafa a vyjasní sa im, čo je zač tá zlá strana; ľudia sa stanú úplne pozitívnymi k Dafa. Spôsobiť takúto zmenu toľkých ľudí naraz by bolo naozaj ťažké pomocou objasňovania pravdy. Koľko učeníkov Dafa by muselo naraz objasňovať pravdu, aby sa dosiahol tento účinok? Neznamená to samozrejme, že naše médiá nemajú veľký dopad. Avšak v súčasnosti možno takýto veľký a okamžitý dopad vidieť len pri predstaveniach Shen Yun.

Skúsenosť každého, kto sa zúčastnil predstavenia Shen Yun, je odlišná. Číňania ho chápu na racionálnej úrovni. Čistá dobrota a krása, ktorá sa odhaľuje na javisku, je jednoducho úžasná, čo sa týka vizuálneho efektu ako aj pocitov, ktoré vzbudzuje, najmä preto, že je úplne postavená na čínskom kultúrnom dedičstve, ktoré odovzdali ľuďom bohovia a nemá ani náznak straníckej kultúry –  je opravdivo ľudská a je časťou ľudského dedičstva. Keď predstavenie ukáže veľký súcit a statočnosť učeníkov Dafa, a potom obnaží klamstvá skazenej ČKS, je to pre čínske publikum naozaj dojemné. Západniari a ľudia iných národností majú z toho takisto mocný zážitok, niektorí z nich dokonca pri predstavení vidia na javisku nebeské bytosti a sú z toho fascinovaní. Okrem predstavení Shen Yun nemožno nikde vidieť umelcov takého vysokého kalibru a s takým pozitívnym účinkom na javisku. Po zhliadnutí predstavenia mnohí hovoria veci ako: „Bolo to božské“, „Bol s nimi Boh“, „Toto nám dáva nádej do budúcnosti“,  alebo „Shen Yun je renesanciou umenia.“ Mnohí, čo robia takéto vyhlásenia, sú prominentnými osobnosťami, ktoré nerozprávajú ľahkovážne. Niektorí z nich sú takí dojatí, že im tečú slzy, keď to hovoria. Toto všetko naznačuje, že predstavenia naozaj dosiahli to, čo som popisoval. Takže vieme, že predstavenia Shen Yun naozaj môžu mať účinok spásy ľudí. Potom ako učeníci Dafa, keď vezmeme do úvahy, že jediné turné Shen Yun môže spasiť stovky tisíc ľudí, je tam niečo, prečo by sme ho nemali mať radi?

To je všetko k tejto otázke.

 

Učeník: Učeníci zo všetkých krajín, ktorí prišli na Fa konferenciu v New Yorku, pozdravujú Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým! (Srdečný potlesk)

 

Učeník: Mohol by Shen Yun prísť vystupovať do Indie? V Indii sú mnohí ľudia, najmä žiaci v školách, ktorí práve získavajú Fa a začínajú cvičiť. Avšak kvôli nedostatku Dafa materiálov nevieme zaručiť, že budú usilovne cvičiť a chápať Fa, potom čo ho získali. Ako by sme mali pomôcť týmto novým praktizujúcim? Ďalšom vecou je, či môžeme v súčasnosti začať vydávať v Indii anglickú verziu Veľkej Epochy?

Majster: Je v poriadku, aby tam vystúpil Shen Yun. Môžete spustiť anglickú verziu Veľkej Epochy, ak to dovolia okolnosti. Toto médium nemá žiadne obmedzenia čo sa týka miesta. Keď na to budú podmienky, jedného dňa bude aj v Číne.

Novší študenti musia viac študovať Fa; to sa nedá nijako obísť. Keď sa pozrieme na kultivačný stav učeníkov Dafa ako celku, skúsenosti z cesty, ktorou sme zatiaľ prešli, hovoria, aké dôležité je štúdium Fa. Ľudská bytosť je ako nádoba. Keď je naplnená Fa – a tu ide o Fa vesmíru – bude mať prirodzene spravodlivé myšlienky a bude hrať pozitívnu úlohu. To je isté. Takže je iba jedna cesta a tou je viac študovať Fa. Neostaňte len pri forme praktizovania cvičení, mali by ste každého viesť k tomu, aby viac študoval Fa. Najmä v Indii teraz prichádza veľký počet školákov, takže najlepšie je zorganizovať študentov, aby spoločne študovali Fa v rôznych prostrediach.

 

Učeník: Keď propagujeme Shen Yun a jeden alebo dva dni pred predstavením ostane ešte veľa lístkov, praktizujúci majú často dva názory. Jeden je, že by sme mali znížiť ceny, keďže by sme nemali mať prázdne sedadlá. Druhý je, že by sme nemali znížiť ceny, keďže musíme ustanoviť značku Shen Yun.

Majster: Keď o tom hovoríme, rád by som k tomu povedal toto. Viete, že vo svete je veľký počet slávnych značiek, ktoré sú medzinárodne známe a tieto známe značky nie sú príliš zasiahnuté ekonomickou recesiou. Všeobecne povedané, neovplyvní ich to príliš, aj keď sa ekonomike nedarí. Dôvodom je, že zlá ekonomická situácia väčšinou ovplyvní nižšie vrstvy spoločnosti; vyššie vrstvy majú úspory, takže ich to tak tvrdo nezasiahne. Keď sa na to pozrieme z inej perspektívy, určite platí, že v ľudskej spoločnosti je vyššia vrstva šťastnejšia a vrodené vlastnosti týchto ľudí sú lepšie. Hoci to nie je pevné a nemenné pravidlo, platí to pre veľkú väčšinu ľudí, keďže ak by nemali to šťastie, nemali by to, čo majú – bez ohľadu na to, čo hovorí pokrútená logika skazenej ČKS.  My nerozlišujeme medzi bohatými a chudobnými, pretože my zachraňujeme všetky vnímajúce bytosti pred nami, bez ohľadu na to, z ktorej sú spoločenskej vrstvy. Takže nie je akceptovateľné, ak sa nepostaráme o vyššiu spoločenskú triedu.

Druhou záležitosťou je lístok. Účinok predstavenia Shen Yun z neho robí prvú a najlepšiu show na svete. (potlesk) Nemyslím tým iba súčasnosť. Skúmal som kvalitu rozličných predstavení počas rozličných historických období a naše predstavenie je aj tak najlepšie. Myslím tým divadelný účinok predstavenia a to zahŕňa umeleckú formu ako aj predvedenú umeleckú techniku. Predstavenia bežných ľudí sa s ním v skutočnosti nedajú porovnať. Máme tu skupinu kultivujúcich, ich východiskový bod je túžba spasiť vnímajúce bytosti a na javisku im pomáhajú nebeské bytosti. Mohli by niečo také dosiahnuť predstavenia bežných ľudí? Nemohli.

Čo sa týka ceny lístka, vieme, že ľudia v západnej spoločnosti majú spoločenské triedy; akokoľvek nešťastní by z toho mohli byť niektorí ľudia, ostáva faktom, že spoločenské triedy naozaj existujú. Ľudia z odlišných spoločenských tried chodia do rôznych obchodov a nákupných miest. To je nespochybniteľné. Číňania, ktorí žili v prostredí zlej strany, to vôbec nemôžu pochopiť. Ak požiadate niekoho z vyššej spoločenskej triedy, aby sa zúčastnil niečoho z nižšej triedy, takmer určite sa nezúčastní. Každý dbá o svoju povesť a keďže každý chce vyzerať dobre, je mnoho ľudí, ktorí sa chcú prepracovať do vyššej spoločenskej vrstvy. Takže keď pre naše predstavenia nájdete dobré divadlo, radi tam prídu ľudia z vyšších aj z nižších tried. Avšak na druhej strane, ak je to miesto v chudobnejšej štvrti alebo je to divadlo, kde bežia predstavenia nižšej úrovne, nepôjde tam vyššia ani stredná trieda ľudí. Nech si o tom myslí každý čo chce, taká je realita spoločnosti. Ak chceme spasiť ľudí, musíme pri ich spáse brať do úvahy ich situáciu a nerobiť to podľa našich vlastných predstáv.

Ja sa pozerám na predaj Shen Yun lístkov takto. Všetci sa pýtate, čo robiť, keď nám ešte ostali lístky deň pred predstavením. Dovoľte mi najskôr o tom pohovoriť z hľadiska kultivácie. V skutočnosti je stav predaja v určitej oblasti pravdivým a hmatateľným prejavom toho, ako dobre sa praktizujúci kultivovali a spolupracovali. (potlesk) Majster to nehovorí preto, že si myslí, že Shen Yun je veľmi dôležitý. Je to naozaj odrazom vašej kultivácie. Pomocníci v niektorých oblastiach sú úzkoprsí. Spoja sa iba s ľuďmi, ktorým „veria“, a ak niektorých ľudí nedokážu vystáť, nedovolia im zúčastniť sa alebo ich dokonca odháňajú. V niektorých oblastiach sú študenti, ktorí majú silné ľudské pripútanosti a ktorí nedávajú spoluprácu na prvé miesto. Neustále medzi sebou bojujú, čo ovplyvňuje naše potvrdzovanie Fa ako aj náš predaj lístkov. Na niektorých miestach jeden ťahá praktizujúcich, aby sa pridali na jeho stranu a druhý ťahá iných, aby sa pridali na jeho stranu, on to robí tak a ona inak, vôbec nespolupracujú. V niektorých oblastiach sú naozaj ľudia so zlými úmyslami a vyvolávajú problémy. Ešte v ďalších oblastiach sa ľudia báli, že by špióni mohli odhaliť ich plány, a tak všetko čo robia skrývajú a maskujú až do bodu, že praktizujúci nemajú ani poňatia o tom, čo sa deje – ako by potom mohli spolupracovať? (potlesk) Robia veci kradmo, akoby robili niečo, čo neznesie denné svetlo. Avšak v skutočnosti je to všetko čestné a otvorené. Znova a znova som hovoril, aby ste si nenechali zaslepiť oči vonkajšou formou a zlými faktormi, pretože toto obdobie histórie je dané učeníkom Dafa na potvrdzovanie Fa. Ak kráčate po tejto ceste čestne a správne, nič vás nezastaví, pretože je to len záležitosť toho, či kráčate čestne a správne. Ak máte len taký úzky uhol pohľadu, ako dosiahnete to, čo treba? Nebudete toho schopný. Samozrejme, praktizujúci v každej oblasti organizujú predstavenia Shen Yun dobrovoľne. Robíte to preto, že chcete. Ak nechcete, nie je to tak, že by Majster na tom trval. Je to niečo, čo učeníci Dafa robia sami od seba výlučne kvôli potvrdzovaniu Fa. Avšak videl som jednu skutočnosť,  menovite obrovskú zmenu, ktorú tej oblasti prinesie predstavenie Shen Yun. Toľko ľudí naraz pochopilo Dafa a zmenilo sa k lepšiemu. To by bolo za normálnych okolností nesmierne ťažké dosiahnuť. Navyše niektorí miestni ľudia sa pomocou predstavenia Shen Yun dostali do kontaktu s Dafa a začali sa kultivovať. Toto je dokonca niečo, čo sme videli často.

Potom, čo sa týka otázky hodnoty lístka, vezmite do úvahy, že toto je najlepšie umenie, aké kedy bolo na svetových javiskách, vystupujú tam nebeské bytosti a keď ľudia to predstavenie sledujú, ich zdravotné problémy sú rozriešené. Zvážte, že keď niekto sleduje tú show, stres v jeho živote z dnešnej ekonomickej krízy, nech je akokoľvek veľký, sa úplne rozpustí a uvoľní; ťažkosti toho človeka môžu naozaj zmiznúť, a on bude cítiť, akoby videl svetlo na konci tunela (smiech) Zdá sa, že sa zmenil ako človek a aj jeho finančná situácia sa zmenila. (potlesk) Toto sa stane preto, že keď ľudia na predstavení spravia správne rozhodnutie, rozpustí sa pre nich karma a bude premenená na požehnanie. Mnohým ľuďom po zhliadnutí predstavenia zmizli ich zdravotné problémy. Čo by ste potom povedali: akú má hodnotu? Mnohí členovia publika povedali, že keď hovoríme iba o kvalite predstavenia na najpovrchnejšej úrovni, jeden lístok má hodnotu 500 – 500 amerických dolárov. (potlesk) Či je to v Európe, v Amerike alebo na iných miestach, mnohí členovia publika povedali, že má hodnotu 500 dolárov.

Samozrejme, ak vám ostali lístky, je v tom zahrnutá aj ďalšia príčina; nie je to iba kvôli slabej spolupráci zo strany učeníkov Dafa. Menovite, na mnohých miestach ľudia nepoznajú Shen Yun. Nech je predstavenie Shen Yun akokoľvek dobré, tých niekoľko stotisíc ľudí, ktorí videli predstavenie, je iba drobná časť spomedzi 7 miliárd ľudí na Zemi. V západnej spoločnosti majú predstavenia a baletné súbory aj storočnú históriu a rodičia už od mladosti berú svoje deti, aby si ich išli pozrieť. Pozerajú to isté predstavenie znova a znova až do vysokého veku. Ľudia poznajú dokonca aj detaily o tom baletnom súbore, napríklad akú má kvalitu, kto tam vystupuje a ako sa darí tomu a tomu umelcovi, a tak ďalej. Takže keď baletný súbor príde do mesta, ako reklamu stačí napísať, aký je to súbor a v ktorých dátumoch bude predstavenie, a to je všetko. Môžu to spraviť takto jednoducho a funguje to, obecenstvo príde. Avšak v našom prípade, bez ohľadu na to, ako dobre spravíme naše reklamy, stále máte dojem, že to nestačí a dokonca si myslíte, že to bude fungovať iba ak do reklamy dáte všetko o tom predstavení. Avšak to nie je možné. Okrem toho, aj keď sa tá reklama spraví mimoriadne dobre, nemusí to nutne znamenať, že prídu ľudia. Predminulý rok videl v metropolitnej oblasti New York takmer každý z viac ako 10 miliónov ľudí päťkrát reklamu na Shen Yun. Aj keď to bolo spravené do takéhoto rozsahu, tí ľudia aj tak neprišli. Prečo? Ľudia premýšľali: „Viem, že ste prišli, avšak neviem, či sa mi bude páčiť vaše predstavenie a neviem, aká je jeho kvalita.“ Diváci to nevedeli, čo naznačuje, že nám stále chýba úroveň uznávanej značky. Takže to nie je otázka našich reklám a nie je to iba v tom, že by sme do toho nedali dosť úsilia. Je tam aj ten faktor, že ľudia nepoznajú Shen Yun.

Potom je tu ďalší dôvod. Uvažujte, akým veciam sú vystavení ľudia v USA, alebo v akejkoľvek krajine, keď prídu hudobné alebo tanečné predstavenia z Číny. Je to jeden veľký mišmaš. Napríklad, v ich tanečných pohyboch sú techniky z baletu, klasického čínskeho tanca a „moderného“ či súčasného tanca, k čomu je ešte primiešaný chaos náhodných a neusporiadaných vecí. Myslíte si potom, že to prijmú v západnej spoločnosti, kde sú ľudia zvyknutí na formálne, jasne definované umelecké formy? Pevninskí Číňania si to neuvedomujú. Čínski ľudia, ktorí sú naplnení skazenou kultúrou ČKS a uväznení v jej obmedzeniach – vrátane choreografov, režisérov a účinkujúcich – nemajú najmenšie poňatie o týchto veciach ani o psychológii normálnych ľudí. Avšak skazený duch zlej strany má v tom všetkom jasno a stále sa snaží škodiť čínskym ľuďom a zničiť ich kultúru. Takže viedol čínskych ľudí k tomu, aby robili takéto veci. Preto sú veci, ktoré hrajú, takouto zmesou a chýba im kreativita. Takže mimo Číny nenájdete nikoho, kto by to chválil, a toto vytvorilo určitú prekážku pre predstavenia Shen Yun. V momente ako ľudia počujú „Čínska show“, majú z toho nedobrý dojem.

Ale aj tak som videl, že kvalita absolútnej krásy, ktorá vyžaruje z predstavenia Shen Yun, môže naozaj mať účinok spasenia vnímajúcich bytostí a pohnúť dušu. Tento dopad bude už len rásť ako bude Shen Yun v nastávajúcom čase pokračovať v predstaveniach. Pravdu povediac, rozsah, v akom predstavenia Shen Yun pohli a ovplyvnili spoločnosť je už teraz niečo, s čím sa žiadne iné predstavenie nemôže rovnať. Je to naozaj značné a dosiahlo sa to spoločným účinkom silných stránok samotného Shen Yunu a miestnych učeníkov Dafa, ktorí organizujú tú akciu. Ľudia, čo videli to predstavenie, o ňom zo srdca verejne rozprávajú, šíri sa to od človeka k človeku, od ucha k uchu. Z toho rýchlo vznikne dominový efekt a vystúpi nová situácia. Potom už bude stačiť iba napísať zopár slov – „Prichádza Shen Yun“, a je to. Nebudete musieť robiť veľa propagácie. (potlesk)

Takže čo máte robiť, keď vám zostali lístky? Nečinili ste sa dobre, a tak zostali lístky. Môj postoj je taký, že by ste nemali znižovať cenu. (nadšený potlesk) Niektorí ľudia môžu premýšľať: „Keďže my zachraňujeme ľudí, nebolo by pekné priviesť aspoň o jedného človeka viac? Nie je to tak, že čím viac, tým lepšie?“ Tak to nie je. Nie je to tak, ako si to predstavujete. Niektorí Číňania stále nerozumejú tomu, ako veci fungujú mimo Číny. Ak naozaj znížite ceny, ak naozaj zvolíte taký prístup, dlhodobý efekt je mimoriadne zlý. Aby som to ilustroval, bol raz človek, ktorý si kúpil jedno z najdrahších miest. Potom začul, ako človek vedľa neho povedal, že si kúpil lístok so zľavou a to ho nahnevalo – až tak, že si vyhľadal manažéra divadla a pohádal sa s ním. V ďalšej príhode naši praktizujúci pozvali divákov z tretieho medziposchodia, aby si sadli dole na prízemí. Vôbec im nedošlo, že tí, čo tam sedeli na tých najlepších miestach, to nestrpia. Tí ľudia vstali, vyhľadali si riaditeľa, žiadali náhradu peňazí, a hovorili veci ako: „Ako si to predstavujete, privediete sem ľudí, ktorí si kúpili lacné lístky?“ Naozaj ich to nahnevalo a cítili sa ponížení. Otázka teraz nie je, či ich zmýšľanie bolo správne alebo nie, nebudeme ich kritizovať. Ak chceme spasiť ľudí, bude to mať účinok len ak to robíme takým spôsobom, ktorý berie do úvahy realitu situácie v spoločnosti. Ďalšou vecou je, že keď sa zakladá nová značka, musí prejsť cez ťažké časové obdobie a potvrdiť, že cena odráža kvalitu produktu, čo sa v západnej spoločnosti nazýva prestíž. Naproti tomu v dnešných dňoch v Číne, keď ľudia podnikajú, chcú obchodovať rýchlo a len čo tovar príde, chcú ho predať. Málo či veľa, najdôležitejšie je zarábať peniaze. Nevenujú pozornosť prestíži, dôveryhodnosti alebo kvalite. A aký je výsledok? Skončia s ničím. My to nemôžeme robiť takto. My musíme zaručiť kvalitu a povesť, ktorú v spoločnosti máme, a to bude výhoda pri spáse všetkých bytostí v budúcnosti. Takže si nemyslím, že by tu bola otázka, či znížiť cenu alebo nie. Ide skôr o to, aby sme zamerali svoju pozornosť na dobrú spoluprácu, a tak predali oveľa viac lístkov.

 

Učeník: Nedávno som objavil, že odstrániť pripútanosti je v skutočnosti ťažké preto, že moje predsavzatie kultivovať sa je nedostatočné a nemám pevnú vôľu, a tak keď sa blížime ku koncu, tento problém je obzvlášť očividný.

Majster: Ak si to uvedomuješ, je to pre teba dobrý začiatok a práve si sa začal zlepšovať. Keď si dokážeme uvedomiť naše nedostatky, potom to môžeme rýchlo dobehnúť. V súčasnosti si ich niektorí ľudia stále neuvedomujú a nie sú ochotní čeliť svojej kultivačnej situácii alebo vidieť svoje nedostatky. Mohli by ste to potom nazývať kultiváciou?

 

Učeník: Niektorí koordinátori v Japonsku riešia veci silou a nepočúvajú názory druhých ľudí. Toto viedlo k tomu, že jedna skupina učeníkov sa im postavila na odpor a mnohí učeníci sú z toho deprimovaní. Myslím si, že čo sa týka Asociácie,  nemali by sme sa vzdať nádeje a nemali by sme sa zaseknúť v hádaní sa o to, kto má na povrchu pravdu a kto nemá. Spoločnou diskusiou založenou na princípoch Fa by sme nakoniec mali byť schopní vyriešiť akýkoľvek problém. Mali by sme sa pokúsiť byť tolerantní k chybám druhých a začať s čistým a správnym zámerom v našom vnútri.

Majster: V kultivácii sa človek nesmie pozerať von. Ak ľudia nepočúvajú tvoj názor, vytvoríš si potom negatívny postoj? Pre koho sa kultivuješ? Viete ako skazení policajti v Číne podnecovaní zlými faktormi prenasledujú učeníkov Dafa? Avšak napriek takémuto prenasledovaniu sa nikto z nich nestal pasívnym ani sa nevzdal. Avšak vy sa kvôli takej malej veci stanete pasívnymi? (potlesk) Mali by ste aktívne objasňovať pravdu a kráčať svojou vlastnou cestou. Nezameriavajte svoju pozornosť na koordinátorov.

Je pravdou, že niektorí novší študenti, čo neštudovali Fa do hĺbky, boli ovplyvnení, takže musím naproti tomu povedať niekoľko slov koordinátorom. Keď robíte veci, premýšľajte o tom, ako ich rieši Majster, a trošku sa z toho poučte. Iba ak dokážete mať veľkú šírku mysle kultivujúceho, budete schopní riadiť viac ľudí a zachrániť ľudí. U niektorých vecí musí každý počúvať nariadenia Dafa Asociácie a konať jednotne. U iných vecí by Asociácia mala popustiť kontrolu a umožniť každému, aby konal sám od seba. Avšak keď ľudia nedokážu dosiahnuť zhodu, Asociácia musí rozhodnúť, akým smerom sa všetci vydajú; keď sa spraví rozhodnutie, bude sa to robiť tak, a musíte spolupracovať. (potlesk) Nemôžeme dovoliť, aby názorové rozdiely ovplyvnili to, čo treba spraviť. Samozrejme, ak sa dokážete naozaj dopracovať k pochopeniu a spoločne sa zlepšiť, je to vynikajúce a tak by to malo byť. Avšak keď čas tlačí, čo je dosť často, nemôžeme si dovoliť čakať, kým sa všetci zhodnú a až potom sa pustiť do práce, a vtedy je nutné, aby každý jednoducho nasledoval riadiace rozhodnutie Asociácie. Rozumiete tomu? (nadšený potlesk)

 

Učeník: Môj otec je dlhoročný praktizujúci a žije mimo Číny, avšak nemá odvahu vykročiť vpred. Neviem, čo by som mal robiť.

Majster: To ho nectí. (smiech) Jedna vec je, že by bolo najlepšie, keby si dokázal sám uvedomiť, čo treba robiť, keďže toto je napokon kultivácia. Druhá vec je, že aj vonkajšie faktory môžu mať účinok – pomôž mu. Zlo mu len tak jedného dňa nepovie: „Už ťa nebudeme prenasledovať.“ Ak sa chceš kultivovať, kultivuj sa. V skutočnosti tam účinkuje strach. Každý hovorí o „odložení všetkých myšlienok na život a smrť,“ avšak keď sa tlak trochu zvýši, nedokážu cez to prejsť. Nebuďte „priemerným človekom, ktorý počul Tao.“

 

Učeník: Sadnite si, prosím.

Majster: Na mnohých papierikoch ma žiadate, aby som sa posadil, ale ja radšej postojím. (každý sa smeje, tlieska) Prešiel dlhý čas odvtedy, čo sme sa videli naposledy, a chcem mať na vás dobrý výhľad, rovnako ako aj vy chcete mať dobrý výhľad na mňa. (srdečný potlesk)

 

Učeník: Mám dieťa, ktoré videlo minulý rok predstavenie Shen Yun a bolo veľmi dojaté. Dokonca mu tiekli slzy. Tento rok videl Shen Yun opäť a od prvého tónu, ešte predtým než sa zdvihla opona, začal plakať. Povedal, že tú scénu už predtým videl  a že takto vyzerajú nebesia. To dieťa má predurčený vzťah k Dafa a veľmi verí v Dafa a v Majstra. Avšak niekedy má pochybnosti. Je to zasahovanie?

Majster: O tomto som hovoril pri vyučovaní Fa. Ak študujete Fa o trošku viac, budete v tom mať jasno. Ľudské bytosti prirodzene majú dobrú aj zlú stránku a všetky materiálne veci a stvorenia v Troch ríšach sú zostavené z dobrých aj zlých faktorov, a každý z nich môže mať účinok. Keď jeho činy riadi dobrota (šan), vtedy je dobrý; ak jeho činom dominuje zlo, potom nie je dobrý. Keď pri kultivácii prekypuje dobrotou, potom bude v zodpovedajúcom stave; ak dobrota chýba, ukáže sa jeho hlúpa ignorancia. Je to iba otázka toho, ktorá vlastnosť účinkuje. Celá kultivácia je o odkultivovaní vecí, čo nie sú dobré, alebo sú negatívne, a znamená to kultivovanie vašej pozitívnej stránky až po dovŕšenie. Takto sa získa dobré ovocie. Nemali by ste si myslieť: „Výborne, toto dieťa je jednoducho pozoruhodné. Mal by byť ako boh a vždy byť spravodlivý.“ Nie je to tak. Ľudia sú jednoducho ľuďmi. Ak niekto dokáže vidieť bohov, aj tak je stále ľudskou bytosťou; ibaže jeho ľudský stav je odlišný.

 

Učeník: Moja matka sa kultivovala viac ako desať rokov, avšak nedávno zomrela. Keď sa kultivovala, veľmi mi pomáhala v mojom živote. Avšak ja som jej nedokázal pomôcť v skúške života a smrti.

Majster: Nemal by si o tom príliš uvažovať. Ak príliš premýšľaš, stane sa z toho pripútanosť. Dobre sa kultivuj. Iba keď sa dobre kultivuješ, budeš schopný pomôcť vnímajúcim bytostiam. Všetkých učeníkov Dafa, ktorí zomreli, čakajú dobré veci. Netreba sa strachovať.

 

Učeník: Prečo sa zdá, že články, ktoré boli webstránke Clearwisdom zaslané z Číny, majú v sebe určité prvky straníckej kultúry?

Majster: Mnohé články, ktoré prichádzajú z Číny, naozaj hovoria štýlom kultúry strany. Ich autori to inak nevedia, boli tak vychovávaní v tom prostredí. Avšak potom čo ich skorektujete, môžete aj tak použiť tie skutočné veci v nich. Nenechajte sa tým ovplyvniť.

 

Učeník: Ako sa máme vyznať v myslení a správaní sa študentov, ktorí prišli z Číny?

Majster: Pokúste sa na to pozrieť z ich pohľadu a pochopiť ich trošku. Oni sú tiež kultivujúcimi a vo svojej podstate sú rovnakí ako všetci ostatní. Robia dobre tri veci a sú tiež mojimi učeníkmi. To samotné je dostatočný dôvod na to, aby ste dobre spolupracovali. Postupne si tieto otázky sami uvedomia. Musíte v tom mať jasno. Neodstrkujte ich iba kvôli tomuto.

 

Učeník: Mali by sme viesť našich malých učeníkov, aby sa naučili tanec, športovú gymnastiku a hudbu?

Majster: Viem, že všetci máte radi deti z akadémie Fei Tian, myslíte si, že majú šťastie a že dobre účinkujú na javisku. Chcete, aby sa vaše deti dostali do Fei Tian a neskôr sa stali časťou Shen Yunu, že je to tak? Nuž, nebude veľa ľudí, ktorí môžu vstúpiť do Shen Yunu. Na prijatie do Fei Tian sú kladené vysoké požiadavky, pretože Fei Tian pripravuje študentov na vstup do Shen Yunu. Shen Yun je súbor svetového formátu a jeho požiadavky sa budú už iba zvyšovať. Fyzické vlastnosti dieťaťa musia splniť štandard profesionálneho náboru a študenti tanca musia byť vysokí a tenkí, musia mať štíhlu kostru a dlhé nohy, byť veľmi ohybní a mať dobrý výskok. Chlapci aj dievčatá musia spĺňať tieto podmienky, takže tí, čo sú zavalitejší alebo majú príliš veľkú kostru, alebo nie sú dosť vysokí, sú nevhodní. Študenti hudby musia mať dobrý cit pre hudbu a dobrý zmysel pre rytmus, s tým rozdielom, že Shen Yun vyžaduje, aby mali určité zručnosti predtým, ako vstúpia.

Učeníci Dafa vedú mnoho projektov a ak pracujete na niečo inom, je to tiež dobré. Avšak tie deti, čo naozaj spĺňajú predpoklady, nepremeškajú svoju šancu, dokonca aj keď nič nepoviete. Ak nespĺňate predpoklady, nesnažte sa o to nasilu.

 

Učeník: Je veľmi málo praktizujúcich, ktorí sú schopní podieľať sa na vytváraní materiálov a robení propagačnej práce, a keď máme skupinovú aktivitu, často som na to sám a musím sa hnať, aby som to spravil. Táto situácia vytvorila obrovské množstvo problémov pre moju bežnú prácu a moju rodinu. (Majster: Naozaj.) Potom je pre mňa ťažké vyhradiť si čas na štúdium Fa a kultiváciu.

Majster: Všetci naši učeníci Dafa čelia v skutočnosti takejto skúške, keďže každý má rodinu, o ktorú sa musí postarať, a každý sa musí zároveň kultivovať a potvrdzovať Fa. Každý je na tom takto. Vyvažujte veci dobre. Samozrejme, sú určité špeciálne situácie, keď druhí nemajú požadované zručnosti a je na to iba jeden človek. V tom prípade sa snažte nájsť ďalších, ktorí by sa tie zručnosti naučili.

 

Učeník: Neviem, aký je môj sľub. Niektorí praktizujúci mi povedia, aby som robil toto a iní tamto, ale ja nemôžem robiť všetko. Ako môžem naisto vedieť, aká je naozaj moja cesta a môj sľub?

Majster: Ja som nikdy nikomu nepovedal, že by mal robiť toto alebo tamto. Ľudské sily sú potrebné na každom jednom fronte. Pokiaľ cítite, že máte dobré zručnosti v nejakom ohľade, alebo že je niečo, čo radi robíte, potom to robte pevne a s rozhodnosťou a čiňte sa v tej veci dobre. Spravte to, pokiaľ to môže spasiť vnímajúce bytosti a mať účinok pri spáse vnímajúcich bytostí. Potom je to dobré. Nie je to tak, že keď ste písali svoj sľub, tak ste tam uviedli, že prídete nadol ako reportér alebo umelec. (každý sa smeje)

 

Učeník: Mohol by som požiadať Majstra, aby povedal trochu o prostredí nápravy Fa v tomto obdobi?

Majster: Prostredia v Číne a mimo Číny sú odlišné. Problémy, ktorým čelí zvyšok sveta a jeho prostredie, sú jednoducho také. Učeníci Dafa by sa mali kultivovať podľa okolností, v ktorých sú, a podľa nich aj potvrdzovať Fa a zachraňovať vnímajúce bytosti. Práve teraz je zlo v niektorých oblastiach Číny naozaj šialené a za takýchto okolností musí človek pri objasňovaní pravdy v maximálnej miere myslieť na bezpečnosť. Objasňovanie pravdy a osobná kultivácia sú spojené. Ak niekoho stav mysle nie je správny, alebo ak jeho spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné, objavia sa problémy, pretože vaša vlastná kultivácia je to, čo je základné. Takisto si zapamätajte, že prehnití démoni a zlé bytosti na nízkych úrovniach, ktoré priamo prenasledujú učeníkov Dafa, nechcú aby vnímajúce bytosti boli spasené.

 

Učeník: Je mnoho projektov, ktoré potrebujú účasť učeníkov Dafa a je mnoho učeníkov, ktorí si ešte neuvedomili budúce možnosti rozvoja médií učeníkov Dafa.

Majster: Áno, viem. Toto platí najmä pre anglické Epoch Times a iné ne-čínske edície týchto novín alebo pre iné médiá. Naozaj máme málo rúk a toto často vedie k tomu, že mnohé veci je veľmi ťažké spraviť. Takže by som sa spýtal: naozaj dosiahla koordinácia našich projektov ako celok to, čo mala? Existujú tu stále nedostatky? Ak to opravdivo dokážete dobre vyriešiť, naozaj začnú dosahovať účinok, ktorý by mali mať a to zmení prostredie okolo nás; účinok tých médií môže byť dokonca taký, že ich bude chcieť viac ľudí v spoločnosti čítať alebo pozerať, dozvedia sa pravdu a budú hľadať Dafa. Ak to naozaj môžete dosiahnuť, potom budete mať dostatočné ľudské sily, keďže budú stále pribúdať noví ľudia a niektorí z nich budú veľmi schopní. Ak sa vám nepodarilo dosiahnuť takýto pokrok, potom by ste mali preskúmať veci a spýtať sa, či je to dôsledok nejakého nedostatku, kvôli ktorému máte takéto ťažkosti. Ak sa naozaj dokážete činiť dobre, situácia sa zmení – zmení sa k lepšiemu. Naozaj je to tak. Samozrejme, to, čo som popísal, nie je jediný dôvod vašej situácie. Sú tu napokon aj zlé faktory, ktoré vám spôsobujú problémy. Držia sa toho, že iba ak sa kultivujete v utrpení, uprostred skúšok a v tvrdom prostredí, získate mocnú cnosť. A tak zasahujú. Takáto je situácia práve teraz.

 

Učeník: Mali by sme pri skupinovom štúdiu čítať nahlas aj časti Majstrovho vyučovania Fa ako je podpis, dátum, alebo poznámky v zátvorke ako napríklad „potlesk“ alebo „Majster sa smeje“?

Majster: (smiech) Nie, nemusíte. Nemusíte čítať podpis, dátum, čiarky, ani poznámky v zátvorke. (smiech) (každý sa smeje) Čítajte iba Fa – obsah Fa – a bude to v poriadku. Medzi študentami v Číne vznikla situácia, že keď študujú Fa, niektorí ľudia si myslia, že by nemali nahlas čítať Majstrove celé meno a že by namiesto toho mali povedať iba „Majster“ alebo „vážený Majster“. Čítanie Fa je čítaním Fa, takže ho nemôžete meniť.

 

Učeník: Študenti Dafa z Číny žijúci v Kórei pozdravujú Majstra!

Majster: Ďakujem vám.

 

Učeník: Ako by sa mal manažment v našich médiách postaviť k vypočutiu si názorov zamestnancov? Najmä vtedy, keď sa názory študentov odchyľujú od ich vlastných? Koordinátori pobočky Epoch Times v Sydney radšej hľadajú nových ľudí v iných krajinách a zdá sa, že si nevážia študentov, ktorí vo firme pracovali po celý čas.

Majster: To je pravda. Často to tak robíme. To jest, keď ľudia dobre nespolupracujú, tak sa vyberú hľadať iných ľudí. Keď spolupráca opäť nefunguje, znova sa vyberú hľadať iných ľudí, keď opäť nefunguje, znova hľadajú a napokon sa z Epoch Times stáva jedno veľké cvičebné miesto. (každý sa smeje)

Ale keď sme už pri tom, chcem povedať zopár slov o tom, ako niektorí študenti upínajú svoju pozornosť na manažment. Ak by bolo vaše prostredie normálnym pracoviskom, odvážili by ste sa zamerať pozornosť na vašich šéfov? Mohli by ste to robiť? Nemohli. Takže ako je možné, že zatiaľ čo potvrdzujete Fa a kultivujete sa, zameriavate svoju pozornosť na vonkajšie veci? Okrem toho vám Majster povedal, že kultivácia je o kultivovaní seba; musíte kultivovať svoje vnútro, pozerať sa dovnútra. Ak to všetci tak dokážete robiť, nebude existovať problém, ktorý by sa nedal vyriešiť. Toto je najlepší spôsob, ako dobre spolupracovať, a je to čarovný nástroj, ktorý vám dal Fa. Takže prečo to nerobíte? Tí, čo manažujú veci, sú za toto zodpovední a takisto aj tí, čo s nimi spolupracujú – každý je zodpovedný. Avšak všimnite si, že stále hovoríme o tom, že druhí „nespolupracujú dobre“ a niektorí ľudia stále hovoria, že manažment nie je v poriadku. V každom prípade je to pozeranie sa von, kultivovanie sa smerom von a uvažovanie o tom, čo robia druhí. Prečo namiesto toho nehľadáme svoje vlastné chyby a naozaj sa nesnažíme činiť sa dobre? Ak naozaj dokážete robiť veci správne, ako sa na vás budú ostatní pozerať? Potom, keď si ako koordinátor nervózny z toho, aby sa niečo spravilo, prečo trochu neporozmýšľaš, čo si spravil nedostatočne a čo viedlo študentov k tomu, že nechcú robiť to, čo im hovoríš? Takže si musíte pamätať, že toto je kultivácia – to je presne kultivácia!

 

Učeník: Niektorí dlhoroční študenti veria tomu, že veci ako takzvaný „Úplný Fa“ a „Desiata lekcia“ sú skutočné.

Majster:  To sú všetko veci vykonštruované tajnými agentami. Nie je nič také ako „Úplný Fa“, ani neexistuje žiadna „Desiata lekcia“, ani žiadne z tých vecí od prehnitých démonov. Čo pripravia nabudúce, „Fa nôh“? (smiech) Tieto veci sú len vykonštruované zlým duchom použitím mysle tajných agentov a používajú to na popletenie tých, čo nie sú usilovní, tých, čo radi počúvajú klebety, tých, čo radi počúvajú niečo nové len preto, že je to novinka, alebo tých, čo sa radi predvádzajú. Je to na pomýlenie týchto ľudí. Avšak nemôžu popliesť ani jedného človeka, ktorý sa pevne kultivuje.

 

Učeník: Je pravda, že keď si človek v Číne pozrie DVD Shen Yun, môže byť spasený rovnako ako niekto mimo Číny, ktorý to predstavenie vidí v divadle?

Majster: Pokiaľ niekto dokáže uvidieť, čo je zlo zač, a bude mať jasno v tom, že Dafa je dobrý a že učeníci Dafa sú dobrí ľudia, potom to bude stačiť. Ale treba povedať, že pozeranie DVD nikdy nebude mať rovnaký účinok ako sledovanie predstavenia v divadle. Niektorí ľudia sa pýtali, či by sme mohli prehrávať záznam predstavenia na veľkej obrazovke, aby sme viacerým ľuďom umožnili vidieť ho, ako keby sledovali Shen Yun naživo. Nie, nemôžete. Mimo Číny také niečo určite nerobte, pretože to bude ničiť šance ľudí, aby boli spasení. Ak by ste to robili, tí čo majú predurčený vzťah vidieť Shen Yun na javisku naživo, ním už nebudú tak ohromení, alebo sa im dokonca môže zdať, že to predstavenie bude také isté ako na DVD, takže ani neprídu. Takže to takto nerobte. Keď vidia to predstavenie naživo, priamo na javisku sú nebeské bytosti, zatiaľ čo pri pozeraní DVD tam nie je nič také mocné, a navyše do človeka môže zasahovať prostredie, v ktorom sleduje to DVD. Čo sa týka Číny, je to odlišné, pretože tam ľudia Shen Yun nemôžu vidieť. Ak sa im podarí vidieť DVD, môže to mať určitý účinok. Avšak mimo Číny nebudeme používať takýto prístup.

 

Učeník: Kľúčoví ľudia z našich médií často odchádzajú pracovať do iných projektov a tým spôsobia, že je nemožné zaručiť kvalitu našej práce. Ako by sme mali čo najlepšie vyriešiť tento problém?

Majster: Je to tak, keď sa niekto dobre činil a náhle odíde kvôli nejakému inému projektu, vznikne zrazu nedostatok pracovných síl. Čo sa týka niektorých študentov, hneď ako s niečím nesúhlasia, nedbajú na to, ako ich odchod ovplyvní druhých, nevezmú do úvahy, aký to bude mať dopad na prácu pre potvrdenie Fa a jednoducho urobia, čo chcú. Pozoroval som to u niektorých študentov a ani bohovia ich neobdivujú. Iné projekty naozaj potrebujú ľudí. Ak máte voľný čas, aby ste im pomohli, nuž, mnohí učeníci Dafa nesú na svojich pleciach naraz viaceré povinnosti, takže v princípe by tam nemal byť problém. Avšak bez ohľadu na to, koľko budeme diskutovať o tejto záležitosti, všetko sa to zbieha k problému koordinácie a kultivácie.

 

Učeník: Mohol by Majster prosím pohovoriť o Deviatich súťažiach?

Majster: Už dva roky televízia NTDTV usporadúva „Deväť súťaží“. Spravili ich dramaticky a príťažlivo, a stala sa z toho senzácia. Deväť súťaží stelesňuje tradičnú kultúru – kultúru odovzdanú bohmi, pravé kultúrne dedičstvo človeka. Je to niečo, čo sa stratilo. Z dlhodobého hľadiska súťaže slúžia na to, aby sa tieto veci odovzdali budúcnosti a jej ľuďom. Čo sa týka súčasnosti, táto forma zjavne pomáha zvyšovať prestíž NTDTV a zvyšuje jej sledovanosť, pričom na základnej úrovni umožňuje, aby mala ešte väčší dopad na objasňovanie pravdy a spasenie vnímajúcich bytostí. Avšak keď tie súťaže skončia, ukončime to a už ich nepropagujme. Keď budete ďalej tie show robiť a budete ich robiť po celom svete, potom propagujete veci bežných ľudí, keďže väčšina toho, čo je v tom zahrnuté, sú napokon bežné veci. „Deväť súťaží“ je určených na to, aby pomáhali propagovať televíznu stanicu, obohatili jej program a zvyšovali dobrú povesť NTDTV. Ďalšia myšlienka za „Deviatimi súťažami“ je taká, že ľudia súťažia na základe vecí z tradičnej kultúry – čo je niečo, čo je prospešné pre ľudí budúcnosti a  pomáha im to získať späť svoje tradície.

 

Učeník: Tohtoročná spevácka súťaž zahŕňa iba štýl bel canto („krásny spev“) a nie čínsky ľudový spev. Je to preto, že ľudový spev nie je uznaný alebo nebude ponechaný?

Majster: Už som spomínal, že v tomto svete sú mnohé spevácke štýly. Každé etnikum zodpovedá kultúre odlišného kozmického tela. Možno určitý spevácky štýl je charakteristickou vlastnosťou určitej kultúry v systéme určitého kozmického tela. Takže my neodmietame žiaden konkrétny spevácky štýl, okrem vecí, ktoré majú negatívny vplyv na spoločnosť, tie zlé veci. Tie veci neuznám. Keďže je tak veľa možností a my nemôžeme použiť všetky, musíme ich zvážiť a vybrať iba niektoré. Čo sa týka otázky, že čo tu ostane pre budúcu ľudskú spoločnosť, to je záležitosť budúcnosti. Čo je dobré, to sa zachová. Tento rok nemáme čínsky ľudový spev, je iba bel canto. Ten štýl môže použiť takmer každé etnikum.

 

Učeník: Chcel by som sa spýtať, či by sa organizácie ako napríklad Informačné centrum Falun Dafa mali tiež prevádzkovať ako bežné firmy.

Majster: Nemôžem hovoriť o takých konkrétnych veciach. Ak by som teraz povedal, ako by sa malo prevádzkovať Informačné centrum, povedali by ste ostatným: „Majster povedal, že Informačné centrum sa musí prevádzkovať tak a tak,“ a „keďže to povedal Majster, nikto by nemal pomyslieť na to, že by to robil inak.“ Takže nemôžem odpovedať na túto otázku konkrétne. Môžem povedať to, že ak ste to schopní tak robiť a máte na to správne podmienky, potom môžete. Ak vám však chýba tá schopnosť alebo podmienky nie sú zrelé, potom si ešte nechajte nejaký čas. Avšak myslím si, že u mediálnych firiem ako sú Veľká Epocha a NTDTV je to nevyhnutné.

 

Učeník: Učeník Dafa z Čchang-čchunu ma požiadal, aby som v jeho mene položil otázku Majstrovi. Povedal, že hoci mnohí kultivujúci v jeho okolí sú naozaj aktívni pri potvrdzovaní Fa, po dlhé časové obdobia nie sú schopní dobre študovať Fa alebo robiť cvičenia. Cíti, že je to vážny problém. Ja som na tom bol určitý čas rovnako. Efekt je taký, že keď robíme na našich projektoch pre potvrdzovanie Fa, veci nie sú posvätné a je ťažké dosiahnuť účinok, ktorý si želáme dosiahnuť. Konflikty medzi praktizujúcimi takisto vznikajú z toho, že nedokážeme dobre študovať Fa, a preto sa nedokážeme pozerať dovnútra, takže nefunguje ani  vzájomná spolupráca.

Majster: Áno, je to tak. Ja mám rovnaký dojem. Dúfam, že učeníci Dafa vo všetkých oblastiach Číny – nie iba tí v Čchang-čchune – dokážu dobre robiť všetky tri veci súčasne. Iba tak opravdivo dosiahnete to, čo by ste mali, a iba potom budete pevne napredovať ako učeníci Dafa.

 

Otázka: V Juhovýchodnej Ázii je veľa zasahovania. Je to preto, že učeníci Dafa nedostatočne objasňovali pravdu?

Majster: Táto časť histórie je síce určená pre učeníkov Dafa na potvrdzovanie Fa, ale prostredie je komplikované a účinkujú tu zlé faktory. Preto sú tu tie ťažkosti. Avšak pokiaľ sa činíte dobre, máte dostatočné spravodlivé myšlienky a dobre koordinujete veci, situácia sa zmení. Ak to nie ste schopní dosiahnuť, máte strach alebo máte príliš mnoho ľudských pripútaností, potom sa možno nebudete činiť dobre. Keď sa nečiníte dobre, zlé faktory budú pôsobiť divokejšie, negatívne faktory získajú navrch a vy budete vidieť iba zasahovanie a ťažkosti. Moji učeníci Dafa, ste rozmiestnení na veľkej ploche (s gestikuláciou) a všetci ste teraz zodpovední za svoju oblasť tohto sveta. Zmeny vo vašom myslení môžu viesť k zmenám vo vašom prostredí. Akí sú ľudia vo vašej oblasti je výsledkom toho, v akom rozsahu ste im objasnili pravdu. Prostredie je tvarované vašimi ľudskými pripútanosťami. Keď je prostredie zlé, je to preto, že ste ho takým spravili. Samozrejme, ak teraz poviete: „Budem sa teda správať ako boh,“ a začnete byť iracionálni, potom to bude ďalší prípad zasahovania, ktoré ste si sami privolali. Musíte byť racionálni, otvorení a dôstojní, a dobre vedieť, čo by ste mali robiť.

 

Učeník: Ruskí učeníci pozdravujú Majstra.

Majster: Ďakujem vám. (potlesk)

 

Učeník: Usilovne sme sa pokúšali objasňovať pravdu, avšak situácia sa príliš nezlepšila. Čo môžeme spraviť, aby mohol Shen Yun účinkovať v Rusku?

Majster: Áno, sú tam politické faktory, ktoré viedli k veľkým ťažkostiam. Nebuďte znepokojení. Ak sa naši učeníci Dafa opravdivo činili dobre, ale stále to tam nie je dobré, potom tomu nechajme nejaký čas a uvidíme. Zlé faktory starých síl môžu vidieť, že skazená ČKS skončila, a ak by na jej severnej hranici bola krajina, ktorá sa k tomu stavia tak ako USA, zlo by už nemalo náladu prenasledovať učeníkov Dafa. Takže v špeciálnych prípadoch to nemusí byť tak, že by sa učeníci Dafa nečinili dobre, ale že celková situácia zahŕňa takéto veci. Takže v tom prípade počkajme a uvidíme. Nech je to akokoľvek, učeníci Dafa by aj tak mali robiť veci, ktoré sa od nich očakávajú ohľadom objasňovania pravdy a zachraňovania ľudí.

 

Učeník: Keď sme predávali reklamu, stretli sme sa s nasledujúcimi situáciami: niektorí z našich klientov nás počúvali, keď sme objasňovali pravdu a dozvedeli sa o Dafa. Rozhodli sa inzerovať, ale po nejakom čase inzerciu u nás zastavili, keď mali pocit, že jej účinok bol minimálny. Bolo to preto, že my, učeníci, sme sa nečinili dobre, alebo ten klient odišiel potom ako spravil pre Dafa to, čo mal spraviť?

Majster: Človek sa nemusí nutne zmeniť potom, čo mu objasníte pravdu. Keď objasňujete pravdu, musíte vyčistiť nesprávne myšlienky toho človeka a pomôcť mu uvidieť zlé zámery ČKS. Ak je vaše objasňovanie pravdy nedostatočné a účinok tej reklamy je minimálny, potom ten klient samozrejme nebude chcieť zostať. Avšak ak bola podpísaná zmluva, potom by sa mala dodržať. Pokiaľ bola zmluva porušená a viedlo to k nejakej strate, potom ten, kto tú stratu spôsobil, musí byť za to zodpovedný. Ak to nemá ekonomický dôsledok a je to iba záležitosť toho, či chcú pokračovať, potom to riešte od prípadu k prípadu. Neexistuje nič také, že nejaký klient by mal spraviť toto alebo tamto pre Dafa. Vy iba zachraňujete vnímajúce bytosti. Nie je to tak, že by vnímajúce bytosti mali pre vás robiť určité veci. Čo sa týka toho, či ste sa činili dobre alebo nie, Majster sa naozaj nemusí vyjadrovať k takýmto veciam. Sami nájdete odpoveď, keď sa budete snažiť zistiť, čo nie je v poriadku.

 

Učeník: Ako sa môžeme lepšie činiť pri objasňovaní pravdy dvestotisíc Číňanom v Brazílii?

Majster: Ste učeníci Dafa, takže to len spravte najlepšie ako viete. Objasňovanie pravdy je vašou zodpovednosťou. Ak sa pýtate, ako dokázať hovoriť so všetkými tými ľuďmi, ktorých chcete zachrániť, potom by som povedal, že robte to najlepšie ako viete – spravte toľko, koľko dokážete. Keď budú učeníci Dafa robiť dobre to, čo majú robiť, veci sa zmenia.

 

Učeník: Je veľa nových študentov, ktorí by chceli vstúpiť do určitých projektov, avšak nepovedia to nahlas, lebo sa boja, že by ich dlhoroční študenti mohli skritizovať. Sú tu aj dlhoroční študenti, ktorí považujú zúčastňovanie sa na aktivitách za kultiváciu a tlačia na nových študentov, aby sa ich všetkých zúčastňovali.

Majster: Potom je tu problém s tými dlhoročnými študentami. Noví študenti sú napokon novými študentami. Nehovoríme o spáse vnímajúcich bytostí? Noví študenti práve vstúpili a naozaj potrebujú pomoc. Najdôležitejšie je viesť ich k tomu, aby veľa študovali Fa.

Ďalšou vecou je, prestaňme sa zúčastňovať spoločenských udalostí, ktoré vyžadujú veľké množstvo ľudí a kde sa nedá priamo objasňovať pravda (napríklad sprievody a aktivity v oblastiach, kde nie je mnoho Číňanov). Nemajú taký veľký dopad a nie sú až také efektívne.

 

Učeník: Ak si bežní ľudia objednajú lístok na Shen Yun a nie sú v tom učeníci Dafa, ktorí by hrali vedúcu úlohu a  predávali lístky, bude to publikum rovnako zachránené?

Majster: Áno, bude. Každý, kto pozerá to predstavenie, bude zachránený, a je to rovnaké bez ohľadu na to, kto robí tú prácu.

 

Učeník: Niektorí študenti sa vracajú do Číny takmer každý rok. Môžu niesť zodpovednosť za dôležité projekty?

Majster: Myslím si, že je najlepšie, ak za ne nezodpovedajú. Jedného dňa by ich mohla uniesť skazená polícia zlej strany, a len čo dostanú strach, mohli by povedať čokoľvek. (smiech) Ach.

 

Učeník: Kedy bude môcť Shen Yun vystupovať v Číne?

Majster: To je presne to, o čom premýšľam! (potlesk) Ale dovoľte mi ubezpečiť vás, že tam prídu, naisto! (nadšený potlesk)

 

Učeník: Mnohí učeníci vedia, že robenie práce nie je kultivácia, avšak stále si veľmi cenia úspechy, ktoré dosiahli naše médiá. Ako by sme si mali ohľadom osobnej kultivácie udržovať čistý stav mysle a zároveň byť efektívni v tom, čo majú robiť učeníci Dafa?

Majster: Udržujte si silné spravodlivé myšlienky a uvedomujte si, že tú prácu robíte, aby ste spasili ľudí. Pre kultivujúceho je východiskový bod toho, čo robíte, posvätný. Ak váš prístup pri robení vecí nie je správny, prinesie to zasahovanie a bude to vrhať tieň na to, čo robíte, aj na vašu kultiváciu.

 

Učeník: Je súčasná ekonomická kríza spôsobená vážnym úpadkom morálky ľudstva, a najmä tých, čo sú pri moci?

Majster: Netrápme sa situáciou svetovej ekonomiky. Kto je pri moci alebo to, čo sa kde stane, nemá nič spoločné s našou kultiváciou. My sa sústreďujeme jedine a len na spásu ľudí. Bežné usporiadania pre ľudskú spoločnosť sú určite založené na tom, koľko cnosti a karmy ľudia majú.

 

Učeník: Učeníci Dafa z mesta Tung-kang, provincia Liao-ning; z provincie Sin-ťiang; mesta Kao-mi, provincia Šan-tung; mesta Lan-čou, provincia Kan-su; mesta Čching-tao; z parku Jü-jüan-tchan v Pekingu; z provincie Šan-si; z mestskej štvrti Jang-pchu v Šanghaji; zo Šanghaja; z mestskej štvrti Čchang-pching v Pekingu; z mesta Wej-fang, provincia Šan-tung; z mesta Čchung-čching; mesta Šen-čen; ostrova Chu-lu v provincii Liao-ning; z mesta Šen-jang; mesta Čcheng-te, provincia Che-pej; mesta Kchun-ming, provincia Jün-nan; mesta Š'-ťia-čuang, provincia Che-pej; mesta Jen-tchaj, provincia Šan-tung; mesta Ťi-nan; provincia Chej-lung-ťiang; mesta Lien-jün-kang, provincia Ťiang-su; z univerzity v Če-ťiangu; z okresu Kuan, provincia Šan-tung; mesta Che-fej, provincia An-chuej; mesta Ťiang-men; mesta Kuej-jang, provincia Kuej-čou; mesta Si-an; zo zdravotníckeho úradu samosprávy v Kuang-čou; z mesta Čchao-jang, provincia Liao-ning; mesta Wu-süe; mesta Chuang-kang, provincia Chu-pej; okresu Si-šuej; mesta Ma-čcheng; mesta Fu-šun; mesta Ta-tchung, provincia Šan-si; mesta Che-pi, provincia Che-nan; mesta Wej-chaj, provincia Šan-tung; mesta Čchi-čchi-cha-er; mesta Fu-jang; mesta Tchien-ťin; mesta Ťin-čchang, provincia Kan-su; mesta Čchang-čchun; mesta Chan-tan, provincia Che-pej; mesta Čchao-šan; mesta Sü-čou a mesta Tchaj-an pozdravujú Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (srdečný potlesk)

 

Učeník: Zdravím nášho súcitného, skvelého a ctihodného Majstra v mene učeníkov Dafa zo škôl Minghui.  Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA poskytuje dotácie na vyučovanie čínskeho jazyka organizáciám mimo Číny, ktoré boli infiltrované ČKS. Naproti tomu organizácie ako napríklad tá naša, ktorá poskytuje normálnu výučbu čínštiny, nedostávajú takého dotácie. Niektorí študenti si myslia, že by sme mali využiť túto príležitosť na objasnenie pravdy vláde a odhalenie zla. Avšak niektorí si myslia, že keďže toto nie je priame prenasledovanie, nemali by sme sa v tom angažovať.

Majster: Keď sme prenasledovaní, môžete povedať svetu o veciach, ktoré tá skazená ČKS spravila v zahraničí, avšak nebuďte na to príliš upnutí. Spasenie vnímajúcich bytostí je prvoradé a najhlavnejšie. Jednoducho sa snažte spasiť čo najviac ľudí. Môžete odhaliť tie zlé elementy, keď to dovolia okolnosti. V skutočnosti som niekedy premýšľal: teraz, keď je zlá ČKS takmer pred koncom, komu by sa mali zanechať všetky tie veci, ktoré získala pomocou podvodov a klamstiev? Ešte nebolo rozhodnuté, kde tie veci skončia.

 

Učeník: Majster, mohli by ste povedať pár slov učeníkom Dafa, ktorí sú uväznení v Číne? Ako by sa mali správať a posilniť svoje spravodlivé myšlienky, zatiaľ čo sú uväznení?

Majster: To sú temné brlohy, v ktorých sa usadilo zlo počas svojich posledných dní. Okolnosti každého učeníka Dafa sú odlišné, avšak za žiadnych okolností by ste nemali stratiť svoje spravodlivé myšlienky a nesmiete ani na chvíľku zabudnúť, že ste učeníci Dafa. Ak položíte Fa na prvé miesto, dokážete si udržať spravodlivé myšlienky a budete schopní odolať zlu. Budete vedieť, čo robiť, keď čelíte zlu. Veci sú však komplikované a kultivačné stavy ľudí sú odlišné. Niektorí môžu naozaj stratiť svoj život a niektorí budú tvrdo prenasledovaní. Situácia každého človeka je odlišná; minulosť každého človeka, spolu s tým, čo staré sily zostavili pre učeníka Dafa, keď bol oklamaný, všetko to veci hrozne skomplikovalo. Avšak nech je to akokoľvek, ak si dokážete udržať Dafa vo svojom srdci, dostanete sa cez to. Dokonca aj keď človek stratí svoj život, určite sa vráti na svoju pozíciu. Hoci niektorí ľudia boli dočasne popletení, napokon sa cez to dostanú.

 

Učeník: V našej oblasti je cvičebné miesto a väčšinou sú tam Afroameričania. Niektorí z nich tam chodia už viac ako osem rokov, avšak robia iba cvičenia a knihu prečítali iba raz alebo dvakrát. Rovnaké je to aj s novými. Ako by sme im mali pomôcť?

Majster: Jednoducho im pomôžte študovať Fa a dobre im vysvetlite, aké dôležité je štúdium Fa.

 

Učeník: Mal by Európsky zbor pokračovať v objasňovaní pravdy a zachraňovaní ľudí použitím formy zboru?

Majster: Občas sa zamýšľam, či váš spev môže naozaj mať podobný účinok ako Shen Yun, či naozaj dokáže spasiť ľudí. Je to ťažké dosiahnuť. Ak zbor nedokáže dosiahnuť reálny účinok čo sa týka spásy vnímajúcich bytostí, potom nemá veľmi zmysel. Hovorím to preto, že keď máte skúšky alebo spolu spievate, spotrebováva to ľudské zdroje. Avšak ak naozaj dokážete mať veľký účinok pri spáse vnímajúcich bytostí, aj keď ich neviete zaručiť veľa a spasí to len nejakých ľudí, potom to robte. Avšak v žiadnom prípade nebuďte pripútaní k samotnému zboru.

 

Učeník: Pobočka kníhkupectva Tianti Books v Toronte je už otvorená takmer rok a postupne sa zvyšuje počet ľudí, ktorí prichádzajú do obchodu, aby sa dozvedeli pravdu a študovali Fa. Avšak komerčné fungovanie obchodu stále nie je celkom ideálne. Mali by sme ten obchod viesť tak ako mediálne firmy a pracovať na marketingu a reklame?

Majster: Aj na toto sa ma pýtate? (ľudia sa smejú) Jednoducho riaďte svoj obchod; na tom nie je nič nesprávne. Ak to nerobíte dobre, zlo bude zasahovať a budú tam ťažkosti. Takto sa majú veci práve teraz. Ak niečo chcete spraviť, potom to robte dobre.

 

Učeník: Minulý týždeň sa nejakí zlí ľudia snažili ukradnúť videokameru z rúk nášho študenta priamo pred federálnym vyšetrovateľom z Amerického ministerstva spravodlivosti. Plánujeme tých zlých ľudí zažalovať. Americká polícia ich obvinila iba z „pokusu o krádež“.

Majster: Nuž, bol to pokus o krádež, keďže sa im nepodarilo nič vziať. (smiech) Je len prirodzené, že to polícia povedala. Nemohli povedať, že tie veci boli ukradnuté, keď neboli. Ak tí ľudia naozaj niečo vzali, potom ich môžete zažalovať.

 

Učeník: Chceli by sme federálnej vláde povedať, že už dlhý čas sa tí násilní gangstri na nás zameriavajú, pokúšajú sa nás vyprovokovať a vyhrážajú sa nám kvôli našej viere.

Majster: Nie je to iba otázka viery. Ide tam o to, že je za tým skazená ČKS. V skutočnosti to už ľudia vedia, ani im to nemusíte hovoriť – dokonca aj polícia to vie. O niečom som však rozmýšľal. Naši študenti, ktorí sú vo Flushingu, tí v prvých líniách, majú dobrý východiskový bod – postaviť sa zlu. To je naozaj dobré a ja to potvrdzujem. Avšak možno sa do niektorých vecí príliš hrniete? V pokoji si veci premyslite a  rozšírte trošku svoju myseľ. Ak naozaj dokážete každého považovať za vnímajúcu bytosť, ktorú chceme spasiť, a potom sa ich pokúsite spasiť, uvidíte, či sa veci zmenia. Určite nie je náhoda, že vo Flushingu sa objavilo zlo a spôsobilo, že ľudia robili zlé veci. Určite prišlo, aby sa zameralo na opomenutia našich študentov. Nechoďte slepo zápasiť s ich ľudskou stránkou. Vaším cieľom nie je poraziť ich, ale spasiť ich. Robte veci s milosrdenstvom a s pokojnou mysľou, a potom uvidíte, aký bude účinok.

 

Učeník: Keď reportéri, ktorí sú zodpovední za pokrývanie Shen Yunu, pracujú pri krátkych termínoch a s veľkým pracovným vyťažením, je ťažké zdieľať zdroje medzi našimi médiami a reportérmi. Je to ťažké. Spôsobilo to početné problémy, keď reportéri medzi sebou bojovali o vstupy pre novinárov, ktorých bolo obmedzené množstvo.

Majster: Skutočne. Nie je to ani tak problém boja o novinársky vstup. Boli prípady, že v hľadisku nebolo až tak veľa ľudí, avšak všade boli reportéri a ľudí to dosť zastrašilo. Oni prišli na predstavenie. Zamysleli ste sa nad tým, ako sa na vás pozerajú návštevníci divadla? Niektorí študenti sa radi predvádzajú. Prechádzajú sa s fotoaparátom a „cvak, cvak, cvak“, neustále robia fotky, vľavo i vpravo. To obťažuje ľudí. Nie je to iba otázka vášho charakteru a správania sa, je to aj záležitosť kultivácie. Nebrali ste zachraňovanie vnímajúcich bytostí ako prvé a najdôležitejšie. Spravodajstvo z predstavenia je dobrá vec, vaším zámerom je pomôcť spropagovať tú akciu. Avšak ak je tam príliš mnoho reportérov, naozaj to môže mať opačný efekt. Ani vedenie divadla to nebude schopné tolerovať. Takže naozaj nie je možné, aby sme nemali žiadne obmedzenia čo sa týka počtu novinárskych vstupov.

 

Učeník: Všetci učeníci Dafa z Pekinského leteckého priemyslu a všetci učeníci Dafa z Kan-ťia-kchou, ulice Čan-lan a vonkajšej brány Fu-čcheng v Pekingu; z cvičebného miesta v Šuang-siou v mestskej štvrti Chaj-tien, Peking; mesta Čchang-ša, Chu-nan; mesta Kuang-čou; z Vyhliadkovej oblasti východného jazera v meste Wu-chan; z mestskej štvrti Chung-šan; z Čínskej akadémie vied; z Čínskej akadémie spoločenských vied; mesta Ču-chaj; z parku Chung-tu v meste Nan-čchang; z Lej-jangu, provincia Chu-nan; mesta Čchen-čou; okresu Cheng-nan; mesta Si-ning; mesta Liou-čou, provincia Kuang-si; mesta Cha-er-pin; okresu Tung-kuang, provincia Che-pej; okresu Fu-čcheng; mesta Čcheng-tu; mesta Pen-si, provincia Liao-ning; z mestskej časti 204 mesta Šen-jang; mestskej časti Čchang-čching; mesta Ning-po, provincia Če-ťiang; mesta Tung-fang, provincia Chaj-nan; mesta Sin-jang, provincia Che-nan; mesta Ťiang-men, provincia Kuang-tung; z  Tung-pej Ekonomickej Univerzity v meste Ta-lien a z provincie Ťiang-su pozdravujú Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (potlesk)

 

Učeník: Keď sme propagovali predaj lístkov na Shen Yun (Majster: Ach jaj, toto nie je konferencia o Shen Yune. Prečo sa na to každý pýta?), uvedomil som si, že cieľom predstavení Shen Yun je spasiť ľudí a keďže na tom pracujú učeníci Dafa,  sú v tom zahrnuté faktory našej kultivácie. Takže objasňovanie pravdy by malo byť hlavnou vecou, ktorú robíme. Ale niektorí praktizujúci si myslia, že hlavnou úlohou je inzerovanie v médiách hlavného prúdu spoločnosti.

Majster: Predaj lístkov je jednoducho predajom lístkov a objasňovať pravdu musíte len vtedy, keď sa objavia problémy. Ľudia budú spasení na tom predstavení. Nie je nič nesprávne na inzerovaní v normálnych médiách, veľkých či malých. Čo sa týka toho, ako robiť tú reklamu, spravte to na základe konkrétnej situácie vo vašej oblasti. Niektorí hovoria, že stačí iba rozdávať letáky; niektorí hovoria, že sa treba zamerať na predaj lístkov na určitých miestach; niektorí veria, že je nutná reklama. Akokoľvek to spravíte, je to v poriadku. V niektorých oblastiach ani veľmi nerobili reklamu, avšak študenti dobre spolupracovali a predali všetky lístky iba v niekoľkých obchodoch. Chcem povedať, aby ste to robili na základe špecifickej situácie vo vašej oblasti.

 

Učeník: My, čo robíme mediálnu prácu, musíme spoločne študovať Fa, avšak sme roztrúsení po celom svete. Je vhodné, ak študujeme Fa spoločne cez internet?

Majster: Môžete to skúsiť. Avšak ja si myslím, že kdekoľvek sú učeníci Dafa – nech robia mediálnu prácu v akomkoľvek vzdialenom kúte sveta – nemali by prerušiť styky s miestnou asociáciou Dafa. Najlepšie je neoddeľovať sa ani od miestnej cvičebnej skupiny. Všetci by ste mali študovať Fa s učeníkmi Dafa vo vašej oblasti.

 

Učeník: Keď sa režim zlej strany zrúti, budú mať ľudia v Číne stále ešte príležitosť, za tých priaznivých okolností, pochopiť Dafa a byť spasení? Čo musíme spraviť, aby sme to dosiahli?

Majster: Keď sa zlo naozaj zrúti a to bude čas, keď bude Fa napravovať ľudský svet, bude tu odlišný stav vecí špecifický pre Fa nápravu ľudského sveta, ktorý bude odlišný od toho súčasného – úplne iný. Nemyslite na tie záležitosti, pretože práve teraz musíme robiť veci na základe súčasnej situácie a podľa nej zachraňovať ľudí.

 

Učeník: Ako máme rozlíšiť náznaky od Majstra a zasahovanie starých síl?

Majster: Majster a určití spravodliví bohovia vám budú dávať náznaky, to je isté. Často prídu kvôli vám, aby sa odstránili vaše pripútanosti alebo aby ste sa vyhli nebezpečiu,  budú pre vašu kultiváciu. V protiklade s tým má zasahovanie od starých síl často formu falošných náznakov, ktoré idú v súlade s vašimi pripútanosťami, prílišným nadšením, obľúbenosťou nejakých vecí, alebo hocijakými inými pripútanosťami. Potom sa budete cítiť veľmi šťastní a budete ešte viac pripútaní, takže zídete na scestie a popritom si budete stále myslieť, že to vás vedie Majster. Toto sa zvyčajne stane. Ako potom tieto dva prípady rozlíšite? Niektorí ľudia hovoria, že sa kultivujú podľa duchovných odkazov v snoch. Ja by som povedal, že to je nezmysel. (smiech) Pripútanosť k náznakom zo snov nie je kultivácia, ale vstup na cestu zla. Učeníci Dafa sa kultivujú nasledovaním knihy Dafa a berú Fa ako svoje meradlo. Či ste niekde vo sne alebo v akomkoľvek prostredí, musíte použiť Fa na zmeranie správneho a nesprávneho a iba potom sa nestanete obeťou zasahovania. Nikdy som vám nedal takú kultivačnú metódu, kde by ste sa nemuseli kultivovať, a namiesto toho by ste iba robili to, čo by vám povedali moje Telá zákona. To neuznávam za kultiváciu. Nie je možné, aby každý jeden študent bol pri mne, preto som vás učil „brať Fa za Majstra.“ Tým, že máte knihu Fa, viete ako sa kultivovať.

 

Učeník: Potom čo Majster vyučoval Fa austrálskym študentom, ich situácia sa v niektorých ohľadoch zlepšila. Avšak zakrátko sa veci vrátili do podobného stavu ako predtým. Sú tu komunikačné problémy medzi čínskymi a západnými študentami, a keď vystúpia problémy, mnohí študenti povedia: „Mali by sme viac študovať Fa,“ alebo „Odložme nabok naše pripútanosti,“ ale ľudia sa opravdivo nepozerajú dovnútra.

Majster: Ľudské pripútanosti tu budú prítomné vždy. Ak by to bolo také jednoduché, že Majster by im jedenkrát vyučoval Fa a potom by všetky tie pripútanosti odišli, potom by som im s radosťou vyučoval Fa každý deň. Avšak v skutočnosti je Fa už tu – ide len o to riadiť sa ním. Kultivácia je proces a odstránenie pripútaností zaberie určitý čas. Ale aj tak by ste ten čas mali sledovať. Musíte dobre využiť čas – naozaj musíte. Hovoríte, že asociácia Dafa sa vracia k starým spôsobom a zase sa uzatvára, ale je to naozaj tak? Pozriem sa na to. Avšak nech je situácia akákoľvek, ako učeníci Dafa, ktorí kultivujú seba, by ste sa mali dobre činiť bez ohľadu na to, či sa asociácia činí dobre alebo nie. Majster nikdy nevložil všetky svoje nádeje, alebo všetky nádeje Austrálie, do jedinej osoby alebo do asociácie. Ja som ich vložil do každého jedného učeníka Dafa a do vašej schopnosti dobre sa kultivovať. Vy ste nádejou na spásu pre bytosti vo vašej oblasti, ste učeníci Dafa, ktorí potvrdzujú Fa a pomáhate Majstrovi robiť nápravu Fa. Nie je to iba asociácia, alebo iba asistenti, kto pomáha Majstrovi robiť nápravu Fa. Ak vás pripútanosti vedú k tomu, že upínate svoj zrak na asociáciu, nie je to správne. Ak asociácia naozaj má problémy, dám to do poriadku, avšak nebudem to robiť ako odozvu na vašu pripútanosť.

 

Učeník: Budeme svedkami veľkého Posledného súdu?

Majster: Nemali by ste sa pripútať k ničomu, o čom hovoril Majster. (publikum sa smeje) Nevenujte tomu pozornosť. Robte dobre to, čo máte robiť.

 

Učeník: Niektorí študenti sú veľmi aktívni pri práci na Dafa projektoch a kultivujú aj svoj xinxing. Avšak nechcú robiť cvičenia a neberú vážne vysielanie spravodlivých myšlienok. Môžu takíto študenti dosiahnuť dovŕšenie?

Majster: Ak je to tak, možno sa nekultivovali dosť dobre, avšak keď tomu budú venovať trochu viac pozornosti, vyrieši sa to. Ale keď o tom hovoríme, naozaj sú nejakí ľudia, ktorí neštudujú Fa a iba robia tú prácu. Musíte robiť všetky tri veci. Ak robíte iba prácu a neštudujete, potom je to ako keď bežný človek robí Dafa prácu. Bežný človek, ktorý robí Dafa prácu, nemôže dosiahnuť dovŕšenie; môže si iba nazbierať cnosť. Zbieranie cnosti alebo šťastia znamená, že ten človek bude mať v ďalšom živote šťastie, avšak to je všetko. Nedosiahne dovŕšenie. Nepovedali by ste, že všetko jeho úsilie bolo nanič? Je to prijateľné, keď sa kultivujúci nekultivuje? Keď idete objasňovať pravdu, iba ak v srdci nesiete Fa, budete schopní spasiť ľudí a vaše slová budú mať silu, aby nimi pohli.

 

Učeník: Keď som objasňoval pravdu, stretol som sa s bežnými ľuďmi, ktorí povedali, že poznajú toho a toho učeníka Dafa a že nie je ani tak dobrý ako priemerný nepraktizujúci a že hoci jeho slová sú pekné, jeho správanie je skutočne biedne.

Majster: Aj ja som také veci počul. Ak sa nesprávate ako učeník Dafa, potom hráte rolu, ktorú staré sily rady vidia, a to je nebezpečné. Takisto dúfam, že tí z vás, ktorí počuli ľudí hovoriť takéto slová, budú rozmýšľať, ako by sa to mohlo týkať ich samých. Rozumiete, čo som práve povedal?

 

Učeník: Som dvanásťročný mladý učeník. Premeškal som šancu zapísať sa na umeleckú akadémiu Fei Tian, pretože môj otec bol proti. Budem mať ďalšiu šancu?

Majster: Keďže ešte nie si dospelý, zákon stanovuje, že tvoji rodičia nesú za teba zodpovednosť. Ak to tvoji rodičia neodsúhlasia, potom to nepôjde. Ak máš prirodzený talent a požadované fyzické vlastnosti, určite ešte bude príležitosť. Ak nemáš, nebuď k tomu pripútaný.

 

Učeník: Keď sa západní praktizujúci učia čínštinu, mali by študovať zjednodušené alebo tradičné znaky?

Majster: Nezáleží na tom veľmi, či sú to zjednodušené alebo tradičné znaky. Je v poriadku študovať zjednodušené a rovnako je v poriadku študovať tradičné – ani jedno nie je problém. Hovorím to preto, že tí, čo študujú zjednodušené znaky, budú aj tak môcť čítať tie tradičné, a naopak. Ľudské záležitosti sa budú riešiť v budúcnosti. V súčasnosti sa zaoberáme záležitosťou spasenia vnímajúcich bytostí. Treba však povedať, že mnoho zjednodušených znakov vyrobila ČKS a ich vnútorný obsah nie je dobrý. Ale keďže tak mnoho ľudí – viac ako miliarda – používa tie zjednodušené, toto je niečo, čo sa bude riešiť neskôr.

 

Učeník: Keď sa povie že „zlo skončilo“, znamená to, že skazená strana sa ide rozpadnúť?

Majster: Faktory skazenej strany už neexistujú. Je to ako som povedal, tí ľudia, čo podporujú ten systém, sa v skutočnosti len snažia udržať si svoju moc.

 

Učeník: Do našej oblasti prišli mnohí tajní agenti. Ako by sme sa s nimi mali vysporiadať?

Majster: Zamestnanci americkej bezpečnosti alebo výzvedných služieb, alebo tajnej polície, sledujú každého jedného tajného agenta a nespúšťajú ho z očí. Tajný agent, ktorého vytvorila kultúra ČKS, bol sám oklamaný kultúrou ČKS a z toho dôvodu je v nebezpečenstve. Keď zachraňujeme vnímajúce bytosti, dávame šancu každému. Sú však nejakí ľudia, ktorí stále medzi nami vyvolávajú spory a problémy, a vy si môžete myslieť, že sú to tajní agenti, pričom v skutočnosti nie sú; avšak to, čo robia, je v skutočnosti horšie ako to, čo robia naozajstní tajní agenti. Avšak ten človek si myslí, že robí niečo dobré, a nerozmýšľa o tom, čo v ňom samom spôsobuje, že ho naši študenti neakceptujú.

 

Učeník: Mnohí čínski občania cez telefónnu linku na vystúpenie z ČKS zaželali Majstrovi všetko najlepšie. Ich slová vďaky Majstrovi sú veľmi dojemné. Rád by som ich týmto odovzdal Majstrovi.

Majster: Odovzdajte im prosím moje poďakovanie, keď budete mať príležitosť. (potlesk)

 

Učeník: Postoj západných vlád voči skazenej ČKS sa postupne zmäkčil. Učeníci to cítia tak, že ich sila spasiť ich je nedostatočná a že je v tom zapojených príliš málo študentov.

Majster: Nevenujte pozornosť týmto veciam, keďže to sa len staré sily hrajú na rovnováhu. Nedovolia, aby už teraz jedna strana premohla tú druhú. Myslia si, že zlo už nestačí na skúšanie učeníkov Dafa, a tak sa snažia dať veci do rovnováhy. Tak či tak, celkovo sa to otáča, situácia ako celok sa mení – mení sa k lepšiemu.

 

Učeník: Počas uplynulých dvoch dní som pred budovou OSN videl dvojicu žiadateľov o azyl a jeden z nich mal oblečené žlté tričko Dafa. Keď som sa ho na to spýtal, povedal, že jeden z našich študentov mu ho požičal.

Majster: Ktorý študent mu ho požičal? Šaty, čo máte oblečené, reprezentujú učeníkov Dafa. Ak ich nedbanlivo požičiate bežnému človeku a ten človek bude robiť veci, ktoré nie sú v súlade s Fa alebo niečo, čo by sa nemalo robiť, zachraňujete potom vnímajúce bytosti alebo ich ničíte? Stále máme nejakých ľudí, ktorí nespĺňajú očakávania. (smiech) Ak by sa každý dokázal dobre činiť, ťažkosti, ktorým dnes čelíte, by neboli také, aké sú.

 

Učeník: Učeníci Dafa pozmenili texty niektorých piesní skazenej ČKS a spievajú ich. Samozrejme, tie texty sú teraz proti zlej ČKS, avšak melódie sú tie isté a ja mám zlý pocit, keď to počujem.

Majster: Môj pohľad je, že učeníci Dafa by tie veci nemali spievať. Je v poriadku, keď ich spieva bežná verejnosť.

 

Učeník: Keď objasňujeme pravdu v Číne, stretávame sa s dvoma postojmi: jedni súhlasia s myšlienkou „troch vystúpení“, avšak nestotožňujú sa s Dafa; druhí sa stotožňujú s Dafa, avšak nie sú ochotní spraviť tri vystúpenia. Aký bude ich osud, keď nastane čistenie?

Majster: To znamená, že sa nezmenili na základnej úrovni; pravda im ešte nebola dostatočne dobre objasnená. Čo sa týka toho, aký bude ich osud, čiara je nakreslená práve tu, cez tento bod. Na ktorej strane stojí, k tej strane patrí, a nie je tam žiadna nejednoznačnosť. Je možné, že ten človek povie, že súhlasí s týmto alebo s tamtým, pričom v skutočnosti sa vo svojom srdci ani trochu nezmenil. Možno len hovorí príjemné veci, aby bol ku vám zdvorilý, ale v skutočnosti sa nezmenil a je to iba zdvorilosť.

 

Učeník: V New Yorku začali mnohí ľudia nadväzovať kontakt s Dafa, lebo majú záujem získať politický azyl. Mnohí praktizujúci sú znechutení ich správaním a chcú ich odmietnuť.

Majster: Myslím, že hoci žiadatelia o azyl nenadviazali kontakt s učeníkmi Dafa s dobrým úmyslom, my sa napokon snažíme zachrániť ľudí. Ak s nimi dokážete jednať s milosrdenstvom, možno si navždy zapamätajú vaše slová a činy. Tie môžu mať na človeka účinok a možno je to ako zasadenie semienka pre ich príležitosť byť spasený. Ale ak sa k nim nesprávame dobre, možno sa tá príležitosť stratí. Avšak nech je to akokoľvek, mali by sme vedieť, že zachraňujeme ľudí.

 

Učeník: Keď sa počas mojej bežnej práce stretnem s degenerovaným umením, je pre mňa možné, ak si zachovávam spravodlivé myšlienky, že napravím tie pokrivené faktory, podobne ako to robí Shen Yun?

Majster: Ak sa pokúsite napraviť moderné umenie bežných ľudí, myslíte si, že vás budú počúvať? Okrem toho nemáme čas púšťať sa do takých vecí. Čo máte robiť je zachraňovanie ľudí, takže nateraz nemusíte venovať pozornosť tým veciam. V súčasnosti môžete všetky tie veci jednoducho ignorovať. Keď bude Fa napravovať ľudský svet, Fa bude prirodzene mať svoje prostriedky na napravenie vecí tu.

 

Učeník: V oblasti delty Perlovej rieky pri Kuang-tungu je veľký počet priemyselných a obchodných podnikov a veľká komunita prisťahovalcov, a niektoré pobrežné mestá sú dosť veľké a majú hustú populáciu. Ale učeníci tam toho nespravili dosť.

Majster: Špecifické podmienky každej oblasti v Číne sú odlišné a vy nemáte inú možnosť, ako robiť veci v súlade s miestnymi podmienkami. Zároveň je dôležité dbať na bezpečnosť. Nech ide o ktorúkoľvek časť Číny, učeníci Dafa poznajú svoju zodpovednosť, menovite, dobre sa kultivovať a spasiť vnímajúce bytosti. To je to, čo by sa malo spraviť. Čím viac ľudí možno spasiť, tým lepšie, pretože to je zodpovednosť, ktorú nesiete na svojich pleciach.

 

Učeník: Čo sa týka práce pre televíziu, niektoré technické zručnosti ešte nedosiahli profesionálnu úroveň. Môžeme v tom prípade spolupracovať s bežnými ľuďmi?

Majster: Ak si chcete na určitý projekt najať bežných ľudí, to by nemal byť problém. Avšak najlepšie je, aby ste spolu nezakladali firmu a nespolupracovali na nejakom projekte. Ak ten človek bude mať zasahovanie, spôsobí to problémy. Takýchto prípadov bolo veľmi veľa. Vy ste učeníci Dafa a to, čo robíte, je posvätné, zatiaľ čo to, čo robí on, je ľudské; tie dve veci sa pramálo dajú spojiť. Ak prevádzkujete svoju vlastnú firmu a chcete zamestnať človeka, ktorý bude iba vaším zamestnancom, to je v poriadku, keďže bude robiť to, čo mu poviete. Avšak ak s ním namiesto toho spolupracujete, často to prináša problémy. Ten človek sa ľahko môže dostať do zasahovania.

 

Učeník: Niektorí dlhoroční študenti, ktorí získali Fa už pred mnohými rokmi, opustili Dafa potom, čo uviazli na nejakej predstave vo svojej mysli a v pripútanostiach. Nedarí sa nám rozviazať tie uzly, je nám ich ľúto a sme z nich znepokojení. Ako im môžeme pomôcť?

Majster: Riešte to pozorne. Pokúste sa uvidieť, čo je naozaj základným problémom toho človeka. Ak je to naozaj tak, že ten človek sa drží skazenej ČKS a nechce sa jej pustiť, alebo sa na základnej úrovni nechce kultivovať a vstúpil ku nám vtedy len pre zábavu, potom to nechajte tak. Avšak v každom prípade, ako učeníci Dafa sa musíte snažiť zachrániť vnímajúce bytosti bez ohľadu na to, aká je ich situácia, a to je to, čo by ste mali ísť robiť, keď to vidíte, choďte to spraviť. Ak sa to naozaj nedá spraviť, potom to nie je vaša chyba.

 

Učeník: Je veľa projektov, do ktorých by som sa mohol zapojiť. Ako rozoznám, ktoré okrem Shen Yunu súvisia s mojím pôvodným sľubom?

Majster: To nie je niečo, čo by ste dokázali rozoznať, a ak o tom príliš premýšľate, je to pripútanosť. Jednoducho robte to, čo by učeníci Dafa mali robiť a to bude správne.

Myslím si, že vám už radšej nevezmem viac vášho času. Nebolo pre vás ľahké prísť sem a mali by ste pokračovať v konferencii výmeny skúseností. Dúfam, že pomocou tejto konferencie sa všetci zlepšíte tým, že uvidíte, ako sa druhí dobre činili a aké prístupy použili a tie dobré veci si vezmete so sebou domov. Ak môžete naozaj niečo získať z tejto konferencie, prinesie to prospech pre vašu kultiváciu, a potom ste sem neprišli zbytočne. Výdavky spojené s každou konferenciou nie sú malé. Keď všetko zrátame, náklady na letenky tu prítomných ľudí mohli ísť do miliónov. Náklady sú naozaj značné. Takže nedovoľte, aby sa z toho stala formalita a nepríďte sem iba aby ste sa pripojili k davu. Nemali by ste sem prísť ani zo zvedavosti, že chcete počuť, čo povie Majster. Majster vám hovorí, aby ste dobre kráčali na poslednom úseku vašej cesty a naplnili svoju misiu. To vám budem hovoriť zakaždým.

Záverom by som povedal, že dúfam, že nepoľavíte. Nevideli ste už záblesky svitania? Zlo skončilo a čím viac sa to blíži ku koncu, tým by ste mali byť vitálnejší. Naplňte to, čo by ste mali naplniť ako učeníci Dafa a zachráňte viac vnímajúcich bytostí. V tom leží mocná cnosť. Za každou bytosťou je obrovská skupina bytostí. Veľkolepé!

Mnohí z vás poslali papieriky, ktoré ešte nevyzdvihol personál konferencie, a mnohí sa ešte chcú spýtať na viac vecí. Avšak či sa to spýtate alebo nie, v našej knihe Fa môžete nájsť odpoveď. Čítajte ju viac. Kultivujete sa v stave ilúzie a nemôžete vidieť, aká je naozaj kniha Fa. Ak to skutočne dokážete vidieť, nebude sa to dať popísať slovami, nedá sa to popísať. Povedal som vám už predtým, že za každým slovom sú Budhovia, Taovia a Bohovia, jedna vrstva za druhou. Nedokážete ani porozumieť, čo myslel Majster tým, keď povedal, že všetko bolo stlačené do knihy Fa, pretože teraz so svojimi ľudskými myšlienkami nemôžete pochopiť tú vetu. Môžete získať všetko, závisí to len od toho, koľko usilovnosti do toho dáte a aký je váš stav mysle. Pomocou tej knihy Fa možno získať všetko. Avšak kultivácia je vážnou záležitosťou a nestrpí ani trošku nedbalosti. Ak s množstvom nečistých myšlienok študujete Fa, knihu, neuvidíte nič a nezískate nič. Mnohí učeníci Dafa poznamenali, že keď boli po dlhý čas prenasledovaní, aj keď čítali Fa, akoby sa vôbec nezlepšovali. Problém je v skutočnosti, že v tom čase je váš mozog plný vecí prenasledovania a nedokážete upokojiť svoju myseľ. Kultivácia je vážna. Musíte si udržiavať čistý a úprimný stav, mimoriadne úprimne ho čítať a kultivovať sa, a iba vtedy dosiahnete zlepšenie a získate výsledky.

Nakoniec opäť poviem to isté. Dúfam, že všetci dobre pôjdete po záverečnom úseku vašej cesty a budete hodní titulu „učeník Dafa“. Ďakujem vám všetkým. (dlhý nadšený potlesk)

 

 

 


Linka na DOC súbor