Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone 2009

(Li Chung-č’, 18. júla 2009)

Pracovali ste tvrdo!

Nedávno sme ukončili Fa konferenciu v New Yorku a videl som vás tam. Tentoraz nechcem toľko rozprávať, takže som prišiel trošku neskôr. (smiech) (publikum tlieska) Vďaka rýchlemu postupu nápravy Fa ako celku, ako aj vďaka práci, ktorú spoločne spravili učeníci Dafa na spásu vnímajúcich bytostí a na potvrdenie Fa, sa stav vecí tu v tomto svete ohromne zmenil. Videli ste to vy, ako aj ľudia vo svete. V úvode prenasledovania, ktoré začalo 20. júla 1999, mnohí ľudia tvrdili, že Falun Gong to nevydrží dlhšie ako pár dní. Kvôli tomuto názoru niektorí ľudia, ktorí chceli podporiť Falun Gong, nezaujali stanovisko. Najmä po potlačení študentov zo strany ČKS v masakri na námestí Tiananmen sa mnohým ľuďom zdalo, že Čína nemá nádej. Niektorí ľudia dokonca verejne vyhlásili, že o Falun Gong sa netreba zaujímať, keďže ani on nedokáže odolať nátlaku viac ako pár dní. Nech to povedali z akýchkoľvek pohnútok, Falun Gong neskončil tak, ako to predpovedali. Falun Gong sa cez to dostal (nadšený potlesk) a dostal sa cez to bez vonkajšej podpory. (nadšený potlesk) Toto naozaj spôsobilo, že ľudia vo svete sa na nás pozerajú v novom svetle a ukazuje to, akí výnimoční sú učeníci Dafa, akí odlišní sú kultivujúci Falun Gongu. Niektorí ľudia, ktorí boli spočiatku ľahostajní, tomu teraz venujú dôkladnú pozornosť, a hoci to spočiatku len pobavene sledovali, teraz to nahradil obdiv.

Ale neskončilo to pri tom: Náprava Fa stále postupuje napred; učeníci Dafa stále bez prestania potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti. Situácia sa neprestajne mení, a to veľmi rýchlo. Ako sú zlé faktory neustále ničené vo veľkom objeme, ľudia vo svete uvažujú jasnejšie. Keď sa znížil počet zlých faktorov, ktoré ovládajú myšlienky ľudí, sú teraz ľudia vo svete schopní triezvo uvažovať o tomto prenasledovaní a o učeníkoch Dafa. V skutočnosti však to, ako sa na nás dívajú ľudia vo svete, nie je kritické a dokonca ani dôležité. Najdôležitejšie je, aby sme my sami dobre robili naše veci. Počas prenasledovania sme nevenovali pozornosť tomu, aké názory majú ľudia, a nevložili sme naše nádeje do toho, aby bežní ľudia spravili niečo pre Dafa. Nevzdali sme ani zachraňovanie ľudí vo svete a vnímajúcich bytostí. Zachraňovanie ľudí môžu robiť iba učeníci Dafa – je to obrovská zodpovednosť. Ani v čase najtvrdšieho prenasledovania ste neopustili zodpovednosť, ktorú máte ako učeníci Dafa. Aj keď bolo prenasledovanie najtvrdšie, od začiatku po koniec ste si vždy pamätali, že dobrá kultivácia je tá najzákladnejšia vec, vďaka čomu ste racionálne potvrdzovali Fa a zachraňovali vnímajúce bytosti.

Skutočne, keď to prenasledovanie začalo, mnoho vecí sa nerobilo dosť dobre. Bolo to však nevyhnutné, keďže mnohí ľudia spočiatku nevedeli, čo majú robiť. Zoči-voči tomuto prenasledovaniu, ktoré sa vynorilo akoby odnikiaľ, pokrylo celú zem urážkami a kde sa dezinformácie šírili po celom svete, Falun Gong nemal vlastné médiá alebo fórum, cez ktoré by mohol prehovoriť. Všetky médiá vo svete opakovali propagandu uverejňovanú médiami ČKS, a to sa rovnalo plošnému prenasledovaniu Falun Gongu a učeníkov Dafa vo všetkých kútoch sveta v mene ČKS. Dokonca ani vtedy sme sa nezľakli. Napokon, kultivujúci neprikladajú hodnotu žiadnym veciam bežných ľudí. Kultivácia je záležitosťou vlastného oslobodenia, človek kultivuje samého seba, a čo hovoria iní, je ich vec. Ibaže učeníci Dafa majú povinnosť spasiť vnímajúce bytosti, takže sa starajú o vnímajúce bytosti. To sa líši od minulých foriem kultivácie. Navyše tá zodpovednosť, ktorú to zahŕňa, je monumentálna. Vnímajúce bytosti pred vami, ľudia tu v dnešnom svete, sú odlišní od životov v akomkoľvek historickom období. Hoci vyzerajú byť ľudskými bytosťami, mnohí prišli z vyšších úrovní a sú to v skutočnosti reinkarnovaní bohovia. Tým je zodpovednosť za ich spasenie a za robenie vecí, ktoré máte robiť, ešte väčšia, je to ešte výnimočnejšie, ako aj absolútne nevyhnutné. Ak by to tak nebolo, prenasledovanie by netrvalo takto dlho a už by ani neexistovalo. Napokon, ak by to bola iba skupina ľudí, čo robia osobnú kultiváciu, to by nepredstavovalo hrozbu pre staré sily. Vesmír chce nápravu Fa, a to sa dotklo starých síl a nedobrých faktorov. Prenasledovanie videné v ľudskej spoločnosti je iba prejavom na tejto úrovni. Na povrchu je spôsob, ako sa učeníci Dafa kultivujú v bežnej ľudskej spoločnosti, odlišný od foriem v minulosti. Navyše je to taká veľká skupina ľudí a ich pozitívny dopad narušil rovnováhu medzi spravodlivým a skazeným, dobrom a zlom, a preto nedobré faktory povstali. Ani to by však nestačilo na spustenie prenasledovania v takomto rozsahu. Je to kvôli usporiadaniam faktorov starého vesmíru. Nedobré bytosti z iných dimenzií sa zároveň počas nápravy Fa neustále potápali nadol a padali dole, a tak sa dimenzionálne pole v tomto svete mimoriadne pokazilo. To spôsobilo, že ľudská morálka sa rúti deň za dňom nadol a ľudské srdcia sa dramaticky zmenili, čím sa tento svet stal ešte chaotickejším, a potom je ešte ťažšie spasiť vnímajúce bytosti a démonické prejavy sú ešte horšie. Za týchto okolností pre učeníkov Dafa nebolo vôbec jednoduché dostať sa cez to, nehovoriac o tom, že musia zachrániť vnímajúce bytosti, ktoré sú v takom úbohom stave.

Spočiatku to bolo naozaj tak, že ste nevedeli, čo máte robiť, a niektorí ľudia neboli dostatočne pokojní. Pod tlakom sa u učeníkov Dafa ukázali rôzne kultivačné stavy a tým bolo pre nás ťažké koordinovať veci, na ktorých sme robili. V kultivácii sú vždy takí, čo sú usilovní a takí, čo nie sú, a navyše sa do toho primiešavajú rozličné ľudské zmýšľania, čo robí veci zložitejšími. Povedal som predtým, že nikto nemôže prenasledovať tento Fa a že negatívny účinok môžu mať len učeníci Dafa, ktorí sa nedokázali dobre činiť. Videli ste, čo dokázalo prenasledovanie spraviť Falun Gongu. Nič – je bezmocné. Toto prenasledovanie môže iba zvýšiť mocnú cnosť kultivujúcich a inak nedokáže nič a nemá žiaden účinok, okrem toho, že sa zlo pri prenasledovaní samo zničí. Počas tohto zápasu medzi dobrom a zlom učeníci Dafa prešli od toho, že najprv nespolupracovali dobre k tomu, že postupne dokázali dobre spolupracovať a stali sa racionálnejšími. Hoci aj v tomto bode ešte stále vídať v mnohých veciach a na mnohých miestach slabú koordináciu a spoluprácu, keď sa na to pozeráme celkovo, ako telo boli učeníci Dafa v týchto rokoch zocelení kultiváciou a potvrdzovaním Fa, a sú zrelší a racionálnejší. Prešli ste od stavu, keď ste nevedeli čo robiť a boli ste iracionálni, postupne k tomu, že viete čo robiť a stávate sa racionálnymi.

Kultivácia bola v minulosti iba záležitosťou vlastného dovŕšenia a to, ako dobre alebo biedne sa človek činil, bola jeho osobná vec. Teraz máte spasiť vnímajúce bytosti a to znamená, že do hry vstupuje vzájomná koordinácia a spolupráca. Keď spolupracujete, vystúpia ľudské pripútanosti. Potešiteľné na tom je, že bez ohľadu na to, čo vystúpi, hlavný prúd našich učeníkov bol vždy dobrý a vaše želanie bolo správne. Hoci v tom boli zahrnuté ľudské pripútanosti alebo faktory zostavené starými silami, vašim východiskovým bodom bolo potvrdenie Fa a to je niečo, čo nik nedokázal zmeniť, takže vaše snahy potvrdiť Fa a spasiť vnímajúce bytosti nikdy neustali. Keď nefungovala koordinácia, robili ste veci sami. Keď koordinácia nefungovala vo väčšom rozsahu, robili ste veci v menšom rozsahu. Keď išla koordinácia dobre, robili ste veci spoločne. Takže nech bola situácia akákoľvek, dostali ste sa cez to. Dúfam, že odteraz sa budete dobre činiť vo všetkom, čo by ste mali robiť a vykonáte to s ešte väčšou racionalitou.

Nebolo ľahké, aby sa vaše potvrdzovanie Fa ako aj osobná kultivácia dostali až tam, kde sú dnes. Zocelili ste sa až k zrelosti a ten proces, ktorý k tomu viedol, bol procesom odstraňovania ľudských pripútaností. Keď sme pri tejto téme, chcem povedať, že všetko, čo robíte, je prepletené s vašou osobnou kultiváciou a vôbec to nie je iba kvôli robeniu tej samotnej veci alebo kvôli tej izolovanej veci. Všetko je spojené s nápravou Fa, všetko je spojené so zodpovednosťami učeníkov Dafa a všetko je spojené s vašou osobnou kultiváciou. Všetko toto je neoddeliteľné. Takže všetko, čo spravíte, sa odrazí vo vašom kultivačnom stave. Keď pri spolupráci cítite nespokojnosť alebo sa nahneváte, je v tom momente ťažké uvažovať o sebe samotnom alebo sa pozerať dovnútra a uvedomiť si, aký je váš stav alebo aká pripútanosť to spustila. Väčšinou ste nahnevaní, že váš návrh nebol prijatý, alebo sa na niekoho dívate zhora. Prejavy týchto dvoch pripútaností vyzerajú byť najsilnejšie. Vidím, že ešte aj teraz tieto veci existujú. Avšak nech je to akokoľvek, je to napokon kultivácia a ja dúfam, že sa pomocou zoceľovania stanete čoraz zrelšími a racionálnejšími a dokážete čoraz viac konať ako kultivujúci.

V minulosti som povedal, že zostávajúci čas nápravy Fa nie je taký dlhý, a že je v skutočnosti dosť krátky. Naozaj dúfam, že rýchlo dospejete a budete racionálnejší, čím umožníte, aby sa táto záležitosť v krátkom čase skončila. Ak učeníci Dafa nedokážu byť racionálni a zrelí, a namiesto toho budú stále robiť veci s ľudským uvažovaním – a s takým, čo sa prejavuje veľmi silno – ako by sa táto záležitosť mohla skončiť? Ako by sa mohlo povedať, že učeníci Dafa ukončili svoju kultiváciu?

Ďalšou vecou je, že pre niektorých ľudí je ťažké si uvedomiť, aké urgentné je zachraňovanie vnímajúcich bytostí. Iba určité množstvo učeníkov Dafa na tom teraz pracuje. Niektorí ľudia nevykročili vpred, neberú túto úlohu vážne, a nepovažujú spásu vnímajúcich bytostí za takú dôležitú. V skutočnosti ležia všetky vaše zodpovednosti ako učeníkov Dafa práve v tom. Ak nerobíte veci pre spásu vnímajúcich bytostí, potom ste nenaplnili svoju zodpovednosť ako učeníka Dafa a vaša kultivácia sa rovná nule, pretože to, že ste sa stali učeníkom Dafa, nebolo kvôli vášmu vlastnému dovŕšeniu, ale aby ste niesli na pleciach obrovskú misiu.

Dúfam, že postupom času budete konať čoraz viac ako učeníci Dafa a budete ešte lepšie spolupracovať. Pri robení vecí myslieť na druhých a pri konfliktoch sa pozerať do seba, to pravdepodobne všetci vedia povedať a všetci tomu rozumejú, avšak v rozhodujúcich momentoch na to nemyslíte. Opakujem tieto slová a pripomínam vám to na každej Fa konferencii. Ak by ste to všetci dokázali uskutočniť, potom by medzi vami neboli nezhody. Ak by ste to všetci dokázali uskutočniť, všetko by sa dalo vyriešiť a vy by ste mohli dobre spolupracovať.

Verím, že tí, čo prišli z Číny a nevyznajú sa dobre vo svete, rýchlo pochopia tieto veci a prispôsobia sa tejto spoločnosti. Takže to nie je najväčší problém. Najväčším problémom je príliš veľa ľudského zmýšľania. Samozrejme, keď sme pri téme ľudského zmýšľania, povedal by som, že keď potvrdzujete Fa, zachraňujete vnímajúce bytosti a keď robíte kultiváciu, musíte mať silné spravodlivé myšlienky. Avšak v každodennom živote a v spoločnosti nemôžete konať abnormálne. Ak si myslíte, že by sme mali žiť ako nebeské bytosti a budete sa správať odlišne aj keď kráčate po ulici, alebo vaše správanie v bežnom živote bude inakšie, potom idete do druhého extrému. Povedal som vám, že sa máte kultivovať, zatiaľ čo sa čo najviac prispôsobíte stavu bežnej spoločnosti. Takže sa musíte kultivovať racionálnym a poriadnym spôsobom. Nemyslím si, že by pre vás bolo ťažké vyvážiť tieto veci. Nateraz ste aspoň prišli k pochopeniu, ako tie veci fungujú. Už nezostalo tak veľa ľudí, ktorí sú iracionálni.

Som naozaj znepokojený ohľadom budúcnosti všetkých tých, ktorí sa medzi učeníkmi Dafa správajú nenormálne, nech už to má akúkoľvek formu: niektorí nepremýšľajú racionálne; niektorí rozprávajú nezmysly; niektorí vyhľadávajú tých, čo nie sú usilovní, tých, čo majú mnoho ľudských pripútaností a nekonajú ako kultivujúci a hrajú spolu s nimi negatívnu rolu; niektorí komunikujú so špeciálnymi agentami; niektorí sú iracionálni a zámerne spôsobujú ťažkosti medzi našimi študentami. Avšak myslím si, že akonáhle sa objavia problémy, neuvažujete o svojom vlastnom kultivačnom stave a sústredíte sa iba na to, aký nedobrý je tento či tamten človek a čo je to za človeka. Avšak uvažovali ste vtedy o tom, že prečo niekto taký medzi učeníkmi Dafa existuje a prečo sa taká vec vyskytne? Nie je prítomnosť toho človeka namierená na určitých ľudí alebo na určité ľudské pripútanosti? Určite áno. Nič v kultivácii sa nestane bez príčiny. Keď sa u nás vynoria nesprávne stavy a nedobré ľudské správanie, tie veci prídu kvôli ľudským pripútanostiam. My neuznávame usporiadania starých síl, avšak ak sa nedokážeme činiť dobre, zneužijú naše medzery. Takže možno toto miesto muselo byť zasiahnuté takýmto spôsobom, a preto sa to stalo. Keď sa vyskytne niečo takéhoto, ste všetci znepokojení a premýšľate: „Prečo poškodzuje povesť učeníkov Dafa a prečo sú tu takíto ľudia?“ Avšak spýtali ste sa samých seba: „Spravili sme v tomto ohľade azda niečo nesprávne?“ Pravdou je, že ak je vaše pochopenie tej veci správne a riešite to dobre, tí ľudia a to správanie zmizne, pretože medzi učeníkmi Dafa sa nemôže stať niečo len tak bez príčiny – to nie je dovolené a nik sa to neodváži porušiť. Akokoľvek zlé môže byť zlo, neodváži sa to spraviť. Faktory starých síl sa odvážia hrať svoju úlohu medzi učeníkmi Dafa len preto, že máte takéto ľudské zmýšľanie a je potrebné, aby sa takíto ľudia objavili. Musíte v tom mať jasno.

Je mnoho vecí, o ktorých som predtým nechcel alebo nemohol hovoriť. Len čo by som o takej veci hovoril, tá skúška by sa zväčšila a bola by obtiažnejšia. Staré sily si totiž myslia, že len čo niečo vysvetlím, tie vaše ľudské pripútanosti ostanú neodstránené. Faktory starých síl by dokonca spôsobili, že problematickí ľudia by kvôli tomu prešli na opačnú stranu, čo by viedlo k ešte väčším problémom. Takže sa cez to musíte dostať sami, pretože Fa vám bol vyučovaný a vy sa kultivujete. Pomocou kultivácie možno vyriešiť všetko. Je to len otázka toho, či sa kultivujete usilovne. Ak sa naozaj kultivujete usilovne, všetko možno vyriešiť.

To, čo som práve spomenul, vám malo povedať, že nech medzi učeníkmi Dafa vystúpia akékoľvek problémy, určite sú namierené na určitých ľudí alebo na ľudské pripútanosti určitej skupiny ľudí. Je to určite tak. Staré sily sa neodvážia poškodiť nápravu Fa, pretože ak by sa táto akcia poškodila, vesmír by prestal existovať. Učeníci Dafa pomáhajú Majstrovi napravovať Fa a to, že to robia, hrá rozhodujúcu rolu. Nikto sa v skutočnosti neodváži poškodzovať ju. Ibaže staré sily chcú, aby táto záležitosť postupovala podľa ich želaní. Ako sa pri vašej kultivácii budú odstraňovať vaše ľudské pripútanosti? Majster má svoje spôsoby, pričom ony majú svoje. Avšak nech je to akokoľvek, keď ich nechcete nechať zneužiť vaše medzery, musíte sa vo svojej kultivácii často pozerať do seba. Nech sa objaví akýkoľvek problém, najprv uvažujte o sebe a o skupine, v ktorej pracujete, a dosť pravdepodobne nájdete koreň problému.

Pre kultivujúceho je pozeranie sa dovnútra čarovným nástrojom. Mnísi a niektorí kultivujúci v minulosti hovorievali: „Budha je v mysli.“ Hovorili o nutnosti hľadať vo vnútri a kultivovať vlastnú myseľ – to je skutočný zmysel, ktorý tým vyjadrovali. Naozaj to tak funguje. Ľudská spoločnosť sa nachádza takmer v strede vesmíru, uprostred medzi väčšími a menšími formami hmoty. Keď sa dívame von, je bezhranične veľký, taký veľký, akoby nemal žiadnych hraníc. Predtým som vám hovoril o nesmiernosti vesmíru. Dlho som rozprával, a potom som už nerozprával, pretože som nemal ako pokračovať. Minuli sa slová ľudského jazyka, ktoré by to popísali a ľudské myslenie už nedokázalo poňať tú predstavu. Dalo by sa to pochopiť iba božskými myšlienkami. Vesmír je rovnako nesmierny, keď sa dívame dovnútra. Pamätám sa, že v jednom filme raz ukazovali padanie kvapky vody, ktorú potom zväčšili, znova a znova, pokiaľ nebola obrovská a nepremenila sa na mnoho molekúl vody. Potom jednu molekulu vody ďalej zväčšovali a odhalilo sa, že táto molekula vody je zložená z mnohých častíc, ktorých skladba je rovnaká ako skladba nebeských tiel vo vesmíre. Potom jedno takéto nebeské telo ďalej zväčšili a pozreli sa na jednu časticu, ktorá tvorila molekulu vody v tom tele. Bol v nej celý svet, s mestami, horami a oceánmi. Potom zväčšili kvapku vody z dažďa v tom svete a znova sa ukázal rozsiahly vesmír. Takto to išlo donekonečna, bez konca. Samozrejme, scenárista to pravdepodobne postavil na nejakej vedeckej teórii, avšak tá predstava určite nemohla pochádzať od samotného človeka. V skutočnosti je pravý stav tých vecí ešte komplexnejší a rozsiahlejší ako to, čo si dokázal predstaviť ten scenárista. Je takmer nepredstaviteľné, aká maličká môže byť častica. Len v jedinom zrnku piesku sú bezhraničné, nekonečné a nesmierne rozsiahle dimenzie, ako aj bezhraničný, nekonečný počet vnímajúcich bytostí. Škola Tao hovorí, že vesmír je veľký vesmír a ľudské telo je malý vesmír, ale ako by to mohlo byť obmedzené iba na toto? Ak porovnáte ľudské telo s tým, čo je mimo neho, vyzerá, že je tam veľkostný rozdiel. Avšak v skutočnosti to tak nie je. Či sa už človek díva von alebo dovnútra, v oboch prípadoch je ten priestor bezhraničný a nekonečný. Stupeň mikroskopickosti hmoty, faktory, ktoré vytvárajú pôvod myslenia človeka, pôvodná príčina všetkej hmoty a najpôvodnejší zdroj všetkých javov – jedného dňa to vy sami všetko uvidíte. Je to príliš komplikované a nedá sa to ľahko vysvetliť. (smiech)

Práve som hovoril o tom, že kultivácia vyžaduje kultivovať svoje vnútro. Keď mám o tom povedať viac, učeníci Dafa pokrývajú obrovský rozsah miest a oblastí vo svete. Inými slovami, zatiaľ čo ste tu v tomto svete, môžete mať iba výzor kultivujúcej sa ľudskej bytosti, avšak vaše pole môže ovplyvňovať vaše okolie – keď to povieme jednoduchou rečou. V skutočnosti bol celý svet rozdelený na časti pridelené jednotlivým učeníkom Dafa. Toto sa odráža v tom, čo sa deje na zemi, a ľudia v tomto svete zodpovedajú vesmíru. Ak sem človek prišiel získať Fa, potom je predstaviteľom systému vnímajúcich bytostí a leží za ním obrovský systém. Tento systém je tvorený rovnako ako častice a rozhodne to tu nekončí; tieto systémy obsahujú ešte drobnejšie a rozľahlejšie systémy na ešte mikroskopickejšej úrovni. Koľko častíc treba na vytvorenie boha? Všetky tie častice budú gigantickými, obrovskými systémami. Na vyššej úrovni je to ten istý scenár a opakuje sa to zas a znova. Tu na zemi je to však iba jeden človek v tomto svete. Pre učeníka Dafa to však pri tom nekončí. Každý pokrýva veľmi veľkú oblasť, ktorá zahŕňa mnoho ľudí. Ak srdce učeníka Dafa nie je stabilné, spôsobí to zmeny v jeho okolí. Napríklad ak máte strach, zistíte, že s vnímajúcimi bytosťami okolo vás nie je všetko v poriadku. Ak sa zmeníte a vaša prítomnosť bude pre ľudí osviežujúca a povznášajúca, a vaša myseľ bude široká a plná optimizmu, zistíte, že veci okolo vás sa zmenili. Keď objasňujete pravdu, keď potvrdzujete Fa a keď sa stretávate s ťažkosťami pri robení vecí, napravte sa a pozerajte sa na veci so spravodlivými myšlienkami. Môže to mať veľmi dobrý účinok.

S neustálym pokrokom nápravy Fa bude tento jav ešte očividnejší, pretože vaša sila sa bude zväčšovať a sila zla sa bude zmenšovať. Avšak keď sú vaše ľudské pripútanosti silné a pridá sa k tomu zasahovanie zla a nedobrých faktorov, prejaví sa to tak, že keď vy zosilniete, ono zoslabne, a keď vy zoslabnete, ono zosilnie. S pokrokom nápravy Fa sú nedobré faktory ďalej odstraňované a zoslabované až do bodu, že sa vám už nevyrovnajú, a vy sa budete javiť ako čoraz silnejší. V budúcnosti v určitom bode uvidíte, že učeníci Dafa budú môcť čoraz viac prejaviť svoje schopnosti, hoci ten bod bude znamenať, že to dosiahlo koniec – koniec samého konca. Takže keď učeníci Dafa potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti, ich postoj, stav mysle a spôsob robenia vecí je kritický, pretože to môže rozhodnúť o zmenách v tomto svete. Jeden človek môže rozhodnúť o výsledku vecí v určitej oblasti a keď hovoríme o ešte viac učeníkoch Dafa – keďže je tak mnoho učeníkov Dafa, dokonca desiatky miliónov – len čo o niečom súčasne uvažujú, nie je to už maličkosť.

Na počiatku učeníci Dafa spôsobili v čínskej spoločnosti veľké zmeny. Len čo tam bolo mnoho kultivujúcich, dobrí ľudia a ich dobré skutky boli viditeľné vo veľkom množstve na všetkých úrovniach. Noviny rôznych oblastí neustále písali, ako sa učeníci Dafa správajú a akí sú dobrí. Aj rádiá a televízne stanice prinášali takéto správy. Avšak pozitívny vplyv všetkého tohto začal dráždiť negatívne faktory. V Troch ríšach platí princíp vzájomného podporovania a vzájomného zabraňovania, pretože ľudská spoločnosť nie je nebeskou spoločnosťou, ale spoločnosťou, kde spoločne existuje dobro a zlo. Dokonca aj telo človeka je zložené súčasne z dobrých aj zlých faktorov. Toto platí pre všetky látky vo svete, vrátane potravín, ktoré jete. Faktory, ktoré vás vytvárajú, sú samotné látkou v tejto dimenzii. Keď ste racionálni a vaše skutky sú láskavé, potom prejavujete Budhovskú povahu, teda súcit (šan). Keď je človek iracionálny, koná impulzívne či nahnevane, alebo dokonca úplne stratí rozum, je to démonická povaha, ibaže sa prejavuje v rôznych stupňoch. Takže keď zachraňujete vnímajúce bytosti a potvrdzujete Fa v prostredí tohto sveta, vnímajúce bytosti budú takisto prejavovať takéto správanie. Pri objasňovaní pravdy stojíte zoči-voči ľuďom, ktorí majú v sebe rôzne stupne dobra a zla. Avšak hoci dobro a zlo existujú v tomto svete súčasne, šan je tým, čo by malo udržovať ľudskú spoločnosť. Hoci ľudstvo nemá spravodlivé princípy, má univerzálny stav existencie, ktorý všetci uznávajú a ktorý je udržovaný pomocou šanu. Takže keď objasňujete pravdu, mali by ste to robiť s jasnou hlavou a racionálne. Keď ako učeníci Dafa chcete v človeku pri objasňovaní pravdy spôsobiť zmenu a keď ho chcete spasiť, nesmiete sa dotknúť negatívnych elementov v tom človeku. Musíte byť šan a iba potom dokážete vyriešiť prípadné problémy a spasiť toho človeka.

Predtým som vám hovoril, čo je šan. Niektorí povedia, že šan je, keď sa na niekoho pozriete a usmejete, keď ste k nemu láskavý. Avšak to je len priateľský stav, ktorý prejavuje ľudská bytosť. Pravý šan je to, čo kultivujúci získa v procese kultivácie a kultivovania šanu a toto je opravdivý šan, ktorý sa dosiahne kultiváciou. Keď komunikujete s vnímajúcimi bytosťami, nemôžete naplno prejaviť svoju úspešne skultivovanú božskú stránku, keďže stále máte ľudskú stránku, ktorá ešte nie je skultivovaná. Keď treba, musíte byť racionálny a jasne uvažovať ako kultivujúci, aby vás riadili vaše zodpovednosti a spravodlivé myšlienky, a iba potom sa prejaví váš opravdivý šan. V tom je rozdiel medzi kultivujúcim a bohom. Toto je milosrdenstvo – nie je to niečo ukazované zámerne, ukázanie nejakej ľudskej sympatie či antipatie. Nie je to tak, že keď si ty ku mne dobrý, ja voči tebe prejavím šan. Je bez podmienok a nie je tam odmena – je to úplne pre vnímajúce bytosti. Keď vystúpi tento milosrdný šan, jeho sila je neporovnateľná a môže rozložiť všetky zlé faktory. Čím väčšie milosrdenstvo, tým väčšia je jeho sila. Keďže ľudská spoločnosť nikdy predtým nemala spravodlivé princípy, ľudia nemohli vyriešiť svoje problémy pomocou šanu. Ľudia vždy riešili ľudské problémy pomocou bojov a vojen, a preto sa to stalo ľudským princípom. Ak sa chce človek stať bohom a prekročiť ľudský stav, musí opustiť toto zmýšľanie a použiť na riešenie vecí milosrdenstvo.

Milosrdenstvo je v skutočnosti obrovská energia, energia spravodlivého boha. Čím väčšie milosrdenstvo, tým väčšia bude táto energia a tá dokáže rozložiť čokoľvek zlé. Toto nikto nevyučoval, či už to bol Šákjamúni alebo kultivujúci v minulosti. Najväčším prejavom šanu je milosrdenstvo a to je prejavom obrovskej energie. Dokáže rozložiť všetko, čo nie je správne. Samozrejme, sila vášho milosrdenstva bude rásť úmerne s vašou úrovňou, je teda určená vašou kultivačnou úrovňou. Sila je určená výškou vašej úrovne ovocia, to je isté.

To, čo som práve vyučoval, vám malo povedať, aby ste sa teraz činili ešte lepšie pri objasňovaní pravdy a zachraňovaní vnímajúcich bytostí a hovoril som o tom, ako to robiť ešte lepšie. Moja prednáška sa týkala týchto vecí. Nechcem tentoraz hovoriť príliš mnoho, pretože na predchádzajúcej Fa konferencii som odpovedal na vaše otázky. Keby som hovoril viac, vysvetľoval by som Čuan Falun, a čím viac by som hovoril, tým menej by toho ostalo pre vás na vlastné premýšľanie. Takže nechcem hovoriť príliš mnoho. Má to rovnakú príčinu ako to, že som za posledné roky nevyučoval často Fa. Sú veci, cez ktoré sa musíte sami vykultivovať a pomocou ktorých sami dozriete. Ak by Majster učil všetko od začiatku až do konca, už by sa to nepočítalo za vašu kultiváciu. Prehovorím, keď sa objavia veľké problémy. Ak však nie je nič, čo by bránilo snahám učeníkov Dafa potvrdiť Fa a spasiť vnímajúce bytosti, potom nevystúpim s prejavom. Ak nebudú významné a rozsiahle problémy, ktoré by sa týkali celého tela, nepoviem nič. Chcem, aby ste si prerazili svoju vlastnú cestu.

Myslím, že to je všetko, čo poviem. Mali by ste pokračovať vo vašej Fa konferencii. Tentokrát som prišiel, aby som vás videl. Viem, že niektorí prišli z iných krajín a precestovali tisíce míľ. Prišli ste na Fa konferenciu a jedným z dôvodov je to, aby ste sa učili zo skúseností druhých a z ich silných stránok a odstránili svoje slabosti. Je to na to, aby vám to pomohlo lepšie kráčať svojou cestou a lepšie sa činiť v kultivácii a pri potvrdzovaní Fa. Okrem toho chcelo veľa ľudí vidieť Majstra, ja viem. (nadšený potlesk) Ja som vás tiež chcel vidieť, a tak som prišiel. (nadšený potlesk) Dobre, viac už nepoviem. Ďakujem vám všetkým! (nadšený potlesk)

 


Linka na DOC súbor