Buďte bdelí

Pri kultivácii sa odstraňuje ľudské uvažovanie a pripútanosti. Niektorí praktizujúci sa pri potvrdzovaní Fa držia ľudského uvažovania, aby uspokojili svoje želanie robiť to, čo robia radi. Keď ich myšlienky nie sú prijaté, alebo keď niekto poukáže na ich pripútanosti, nahnevajú sa a bez zábran robia zlé veci, odhaľujúc pri tom, že svoj hnev si môžu vybiť iba spôsobovaním rušenia. Všetko toto priamo protirečí mojej požiadavke, že učeníci Dafa majú navzájom dobre spolupracovať, potvrdzovať Fa a zachraňovať vnímajúce bytosti. Keď vás takéto pripútanosti zrodené z ľudského uvažovania vedú k tomu, že vo vašich činoch alebo v nejakej konkrétnej veci pôjdete opačným smerom, je to ešte správanie žiaka Dafa? Nerobíte presne to, čo chce zlo, aby ste robili? Ak tie zlé veci, ktoré si spravil, spôsobili, že vnímajúce bytosti alebo praktizujúci, ktorí neštudovali hlboko Fa, budú nespasiteľní alebo stratia svoju príležitosť, keď príde deň Veľkého Dovŕšenia učeníkov Dafa, ako by si nemal byť braný na zodpovednosť a neznášať následky? Môžeš potom ešte dosiahnuť Dovŕšenie? Ak nemôžeš dosiahnuť Dovŕšenie, načo sa potom kultivuješ? Stále som hovoril, že tento vesmír má princíp: každá bytosť – nech je to ktokoľvek – musí niesť následky za všetko, čo spraví, a nahradiť všetky straty, ktoré spôsobila. Toto je pravdou najmä pre obdobie nápravy Fa. Dávno už uvažujem, čo spraviť so študentami, ktorí ešte ani dnes nie sú racionálni? Môžem vám pomôcť odstrániť veľkú časť karmy, avšak sami budete musieť čeliť tomu, čomu musíte čeliť, a ani Majster ani nikto iný to nemôže spraviť za vás. Musíte sa sami dostať cez pripútanosti, ktoré majú byť odstránené a cez skúšky, cez ktoré máte prejsť.

Internetové diskusné fórum Čching-sin, ktoré viedli učeníci Dafa, bolo často zneužívané špeciálnymi agentami, ktorých ovládali chaotickí démoni. Títo sa zamiešali medzi praktizujúcich, ktorí mali pripútanosti, a fórum sa stalo ich doménou. Potom ako bolo fórum zatvorené, keď už nemalo pozitívny účinok, niektorí praktizujúci išli hľadať iné internetové fórum. Naozaj ste k tomu takí pripútaní? Naozaj nerozumiete tomu, že to bol démon, ktorý vám zaklopal na dvere, kvôli vašim ľudským pripútanostiam? Keď sa ten špeciálny agent ovládaný chaotickými démonmi menom „Tchang Čchi“ správal na internete bezuzdne, nemohol zneužiť medzery len preto, že videl vaše ľudské pripútanosti? Neodvážil sa byť taký nehanebný len preto, že praktizujúci, ktorým chýbajú spravodlivé myšlienky, mu na to nechávali priestor? Boli ďalší, ktorí zašli ešte ďalej a považovali ho za „druhého majstra“. Mohol by byť niekto, kto takto uvažuje, stále mojím učeníkom? Moja dcéra je celý čas pri mne, avšak keď si ten špeciálny agent vedený prehnitými démonmi Tchang Čchi o nej vymýšľal lži, niektorí ľudia im verili – dokonca do bodu, že stratili zmysel pre súdnosť a opakovali ich, úplne odmietajúc počúvať, keď iní učeníci Dafa poukázali na ich problém. Boli ešte aj takí, čo zašli ešte ďalej a rozširovali navôkol pokrivené slová a lži toho špeciálneho agenta riadeného prehnitými démonmi, čo viedlo niektorých študentov, ktorí neštudovali hlboko Fa a niektorých nových praktizujúcich k tomu, že zišli z pravej cesty. Ak takí ľudia skutočne skončia tak, že kvôli tomuto zídu z pravej cesty, stratia svoju šancu na záchranu a budú v budúcnosti stáť pred odstránením, ako zaplatíš za to, čo si spravil? To nie je všetko. Len zodpovednosť, ktorú ponesieš za poškodzovanie Fa, je nemerateľne veľká. Majster nezvykne strašiť ľudí, takže dávam tým študentom, ktorí sa nečinia ako treba, výstrahu paličkou. Kultivácia je na odstraňovanie ľudských pripútaností, takže ako by ste si pre ne mohli hľadať priestor? Ako by ste sa mohli pri kultivácii jednoducho takto držať pripútaností?

Vaším želaním je pomôcť Majstrovi napravovať Fa a to je niečo, čo sa dá dosiahnuť len pomocou spravodlivých myšlienok. Hlavná, dominantná skupina učeníkov Dafa, ktorí potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti, je výborná, a žiadna minulá kultivačná forma alebo náboženstvo sa s ňou nedá porovnať. Toto je vaša sláva a tiež Majstrova sláva. Naozaj sa teším z Veľkého Dovŕšenia, ktoré vás v budúcnosti očakáva. Kráčanie dobre po poslednom úseku cesty je nevyhnutnosťou a je to tiež Majstrovým želaním.

 

Li Chung-č’

4. august 2009

 


Linka na DOC súbor