Vyučovanie Fa na Fa konferencii pri príležitosti 10. výročia založenia webstránok Minghui

(Li Chung-č’, 2009, USA)

(Všetci učeníci Dafa stoja a nadšene tlieskajú. Majster sa usmieva a ukazuje všetkým, aby si sadli.)

Personál Minghui[1] má zriedkavo možnosť stretnúť sa; nemáte veľa príležitostí, aby ste si mohli osobne vymieňať skúsenosti. Takže som si pomyslel, že vás dnes prídem pozrieť. To, čo som práve povedal, je pravdou najmä preto, že niektorí učeníci Dafa vložili všetky svoje sily do webstránok Minghui a pracovali veľmi tvrdo. Viem o tom všetkom.

Dá sa povedať, že spomedzi webstránok, ktoré vedú učeníci Dafa, sú webstránky Minghui tie kľúčové. Odo dňa, keď boli založené, boli pevne ustanovené ako okno pre kultiváciu učeníkov Dafa a pre zdieľanie ich skúseností, a boli zamýšľané na včasné prinášanie správ o prenasledovaní učeníkov Dafa. Takže rola, ktorú prevzali stránky Minghui, bola mimoriadne rozhodujúca a stali sa tŕňom v oku zla. Preto  museli tieto webstránky viac ako iné zdôrazňovať bezpečnosť, aby zlo nemohlo zneužiť medzery, pretože tieto webstránky sú schopné včas a priamo informovať o prenasledovaní, ktorým trpia učeníci Dafa; správy Minghui nie sú založené na informáciách z tretej ruky, sú to materiály z prvej ruky, získané priamo. Webstránky Minghui majú svoje vlastné spôsoby kontaktovania sa s učeníkmi Dafa v Číne a v posledných rokoch dokázali byť vo svojej činnosti dosť stabilné. Toto má priamy vzťah s kultivačným stavom a  zmyslom pre zodpovednosť tých, ktorí sú zapojení do Minghui, najmä učeníkov Dafa v popredí. Takže zlo nemôže zasahovať. Unikátna povaha stránok Minghui viedla k tomu, že niektorí zo zúčastnených učeníkov Dafa sú relatívne izolovaní a majú o niečo menej príležitostí vymieňať si skúsenosti s inými študentami. Toto pre nich robí veci ešte ťažšími.

Nech je to akokoľvek, je jednoducho mimoriadne, že sa stránky Minghui dostali až do dneška. Svojou rolou, ktorú hrali, mocne odhalili prenasledovanie zla, najmä v posledných rokoch. Od doby, keď sa začalo prenasledovanie, navyše včas poskytovali pravdivý obraz kultivačného stavu učeníkov Dafa a zároveň mali funkciu vytvorenia spojenia medzi študentami. Študenti všade – nech je to v Číne, mimo Číny, alebo kdekoľvek – môžu zdieľať svoje skúsenosti cez stránky Minghui. Tým, že učeníci Dafa dostali vo svojej kultivácii takýto kanál, každý sa môže okamžite dozvedieť celkovú situáciu kultivácie učeníkov Dafa a zároveň stránky slúžia ako nepriamy komunikačný kanál. To je vynikajúce.

S výnimkou Minghui a niekoľkých ďalších webstránok, ktoré hovoria z odlišného uhla, všetky webstránky, ktoré ste založili, informujú o situácii učeníkov Dafa a o prenasledovaní ako normálne médiá v spoločnosti. Avšak Minghui je priamejší v tom, že prevzal uhol pohľadu učeníkov Dafa a zobrazuje stav kultivácie učeníkov Dafa ako aj stav prenasledovania. Obzvlášť pozoruhodný je fakt, že dokáže získať informácie z prvej ruky. To nie je niečo, čo môžu spraviť iné webstránky, a tak toto ešte viac naznačuje, akú rozhodujúcu úlohu hrá Minghui. Takže nech sa deje čokoľvek, musíte sa ešte lepšie činiť pri vedení tých webstránok a venovať zvláštnu pozornosť bezpečnosti – aby sme veci zachovali utajené pred zlom.

Ako kultivačná forma nemá Falun Gong čo skrývať. Avšak zoči-voči prenasledovaniu skazenou ČKS musíme byť na pozore. Neustále podvádza čínskych ľudí ako aj zvyšok sveta a bráni ľuďom vo svete dozvedieť sa o jej minulých zločinoch a o skutočnom stave prenasledovania učeníkov Dafa; skrýva skutočný pohľad na svoju zlovestnú tvár, pričom v prenasledovaní používa metódy zla. Takže musíme byť pred ňou na pozore a odhaľovať jej zločiny. Toto okno, [ktorým je Minghui], musíte stavať ďalej a činiť sa s ním ešte lepšie. Zároveň nesmiete poľaviť vo svojej osobnej kultivácii, pretože Minghui bude lepší a neobyčajnejší iba ak sa dokážete činiť lepšie v kultivácii ako jednotlivci.

Pomocou odhaľovania zla, záchrany vnímajúcich bytostí a pomáhania Majstrovi napravovať Fa si stránky Minghui ustanovili svoju mocnú cnosť a sú skutočne pozoruhodné. Možno keď o nich budú vnímajúce bytosti v budúcnosti hovoriť, budú o nich tiež hovoriť ako o niečom jedinečnom. Je to preto, že Minghui informuje z odlišného východiskového bodu a líši sa od iných médií vedených učeníkmi Dafa, ktoré fungujú ako normálne médiá v spoločnosti. Ďalšou vecou je, že webstránky dokázali napriek ťažkým okolnostiam po celý čas udržiavať kontakt s učeníkmi Dafa v Číne a získavať tak informácie z prvej ruky. To je niečo, čo iné médiá nedokázali spraviť, vrátane veľkých medzinárodných mediálnych agentúr. Nepozerajte sa na to, aký veľký účinok majú tie webstránky teraz: v budúcnosti budú ľudia poznať ich dôležitosť. V skutočnosti, dokonca aj teraz mnoho veľkých médií, spravodajských agentúr takmer každej krajiny a organizácií i jednotlivcov v každej krajine, ktorí dbajú o ľudské práva v Číne, všetci navštevujú stránky Minghui a so záujmom ich sledujú. Vedia, že to, o čom informujú, je pravda. Je to len tak, že kvôli ekonomickým záujmom, národným záujmom, alebo kvôli istým medzinárodným okolnostiam predstierajú ignoranciu a nemajú v úmysle, neodvažujú sa, alebo nechcú provokovať skazenú ČKS. V blízkej budúcnosti sa však všetci ľudia budú musieť postaviť celej tejto záležitosti. Čoraz viac pravdy sa dostáva von, takže každý, kto ju nechce prijať, každý, kto nedokáže prijať túto realitu, nebude mať budúcnosť.

Nenechajte sa oklamať tým, že spoločnosť beží teraz ako obvykle a všetci sú zaneprázdnení tak ako vždy, pričom všetko prebieha zdanlivo normálne. Toto je samozrejme spôsob, akým bežia ľudské záležitosti, ale to nie je to, načo je tu človek. Historické obdobie, počas ktorého sa vytvárala civilizácia pre ľudstvo, je teraz za nami, ako aj proces úplného ustanovovania zásobárne kultúry, ktorá by v poslednej hodine umožnila človeku pochopiť Dafa. Takže súčasnosť je zamýšľaná pre ľudí, aby teraz použili všetko, čo sa naučili v priebehu histórie, aby tak mohli racionálne čeliť tejto poslednej epizóde. Ako sa človek rozhodne a čo si vyberie – všetko to začína teraz. Ale človek sa v priebehu histórie neustále dopúšťal hriechov, takže bohovia použijú zlo na zasahovanie počas toho, ako sa ľudia rozhodujú. Toto sa stalo ťažkosťami pre ľudí a pre vnímajúce bytosti. Cesta von bola ponúknutá, avšak aby sa dovolilo tým, ktorí majú stále dobré myšlienky, aby boli zachránení, učeníci Dafa začali objasňovať pravdu. Učeníci Dafa sú teraz nádejou na spásu pre ľudí v každej oblasti. Keď dosiahli dnes tento bod, história ľudstva vstúpila do vrcholného stupňa.

V záverečnom priebehu udalostí sú tiež zahrnuté faktory, ktoré majú skúšať učeníkov Dafa, pretože každý učeník Dafa sa musí sám vykultivovať k Dovŕšeniu. Učeníci Dafa majú zároveň obrovskú zodpovednosť: nielen svoje osobné Dovŕšenie, ale každý musí niesť misiu záchrany ľudí vo svete a vnímajúcich bytostí. Nikdy v histórii také niečo nebolo. Keď niekto v minulosti šíril Fa alebo hovoril o záchrane vnímajúcich bytostí, bolo to len završovanie kultúry v histórii ľudstva. Kresťanstvo a Budhizmus sa mohli šíriť vo svojich vlastných oblastiach počas priebehu histórie, ale to bolo v skutočnosti kvôli ustanoveniu kultúry, pomocou ktorej človek spoznáva božstvá. Šírenie Dafa vo svete je však odlišné. V tomto prípade stojí celé ľudstvo pred otázkou, či môže byť spasené. Toto obrovské javisko pred nami dnes – javisko ľudstva – bolo pripravené pre Dafa a jeho učeníkov. Nech ste zapojení do hocijakého projektu alebo iniciatívy, alebo nech robíte čokoľvek na záchranu vnímajúcich bytostí, všetci by ste v tom mali byť veľmi pevní a správne to dokončiť. Platí to najmä pre stránky Minghui, ktoré si v krátkych rokoch fungovania už ustanovili mocnú cnosť. Učeníci Dafa si to uvedomujú a Majster si to veľmi dobre uvedomuje; dokonca aj ľudia vo svete ich obdivujú, dokonca aj tí zlí. V tejto poslednej fáze by ste sa mali s nimi činiť ešte lepšie a spraviť ich ešte mocnejšími. Nesmiete poľaviť. Čím sa okolnosti viac uvoľnia, tým menej môžete poľaviť. Čím sa veci stanú pohodlnejšie, tým ľahšie je pre vás uvoľniť svoje myslenie a zvoľniť. To však nepôjde. Je nutné, aby ste sa s nimi činili dobre. To je v skutočnosti aj dôvodom toho, že tu máte dnes toto stretnutie – zdieľať svoje skúsenosti na základe Fa a zlepšovať sa na základe Fa. Je to podobné zakaždým, keď sme mali v minulosti Fa konferenciu, na ktorej ste mohli všetci objaviť, kde máte nedostatky, spraviť skok dopredu vo vašej kultivácii a  lepšie potom naplniť svoju úlohu v projektoch. Rovnako to platí pre dnešné stretnutie. Po dnešnom zdieľaní sa môžete činiť lepšie v tom, v čom sa máte činiť.

Majster nehovorí tieto veci len preto, že je príjemné ich počuť. Stránky Minghui skutočne mali obrovský účinok. Kultivujúci samozrejme niekedy robia veci alebo posudzujú veci pomocou ľudského myslenia. To sa niekedy stane. Ak by niekto stále posudzoval veci so spravodlivými myšlienkami, potom by som povedal, že by sa už nemusel kultivovať. (Smiech) Keď je tu ľudské uvažovanie, sú tu problémy a veci, ktoré sú nedostatočné; sú tu problémy so spoluprácou a zasahovanie do vecí v dôsledku strachu. Všetko toto sa môže stať. Ale nech je to akokoľvek, celkove veci postupujú zdravým spôsobom a hlavné telo sa činí mimoriadne dobre.

Vo svojej rannej sekcii ste hovorili o mnohých veciach, takže možno máte nejaké otázky, na ktoré sa ma chcete spýtať. Nebolo pre nás ľahké, aby sme sa spolu stretli. Ak máte otázky, môžete mi ich položiť. Budeme o nich diskutovať. Odpoviem na tie, na ktoré budem môcť. (krátka prestávka, nadšený potlesk)

 

Učeník: Je to, čo publikuje Minghui, potrebné iba počas obdobia nápravy Fa alebo to bude zanechané budúcim generáciám?

Majster: Myslím si, že obsah Minghui je cenným materiálom, ktorý ste zozbierali počas kultivácie učeníkov Dafa. V budúcnosti nebude žiadne prenasledovanie, takže Minghui sa potom nebude musieť zaoberať utajovaním vecí alebo odhaľovaním prenasledovania zla (smiech), keďže situácia sa zmení. Avšak Minghui je médium, takže hoci otvorene podáva správy o kultivácii učeníkov Dafa, myslím si, keďže je to médium, že pravdepodobne bude odovzdané budúcim generáciám. Dokonca aj keď nebude odovzdané, budúci ľudia si budú nesmierne vážiť pojem „webstránky Minghui“. Je dokonca možné, že sa stane hlavným médiom, ktoré bude pôsobiť v bežnej spoločnosti. Myslím si, že to tak bude. (Majster sa smeje) (všetci tlieskajú)

 

Učeník: V posledných desiatich rokoch sa Minghui sústredil na to, aby obsah súvisiaci s kultiváciou spĺňal určitý štandard a sústredil sa na odhaľovanie prenasledovania v pevninskej Číne. Mali by sme odteraz zvýšiť snahu objasniť pravdu vzdelaným ľuďom a hlavnému prúdu spoločnosti na Západe?

Majster: Do dnešného dňa Minghui podával priamy obraz kultivácie učeníkov Dafa. Čo sa týka spĺňania štandardu, médiá by sa v tom určite mali dobre činiť a to platí najmä pre Minghui. Vy všetci ste kultivujúci a viete, o čom sa má písať a o čom nie. Keby sa na internete uverejnili nesprávne názory alebo nedostatočné pochopenia – a to platí najmä pre stránky ako Minghui – ovplyvnilo by to novších študentov.

Ohľadom otázky, či by ste mali v nadchádzajúcom čase posilniť úsilie objasniť pravdu určitej skupine – môžete to medzi sebou prediskutovať a rozhodnúť sa. Čo sa týka webstránky, cesta Minghui už bola stanovená. Je to vaša cesta, je to váš prístup a je to smerovanie vašich webstránok. Spôsob, akým riešite veci, je odrazom vášho najlepšieho rozhodnutia, takže by ste mali pokračovať tak, ako doteraz. Ibaže by sa prenasledovanie skončilo a  nebolo by už potrebné odhaľovať zlo a všetci by vedeli pravdu, potom by sa situácia zmenila, v opačnom prípade by sa váš prístup nemal veľmi meniť.

 

Učeník: Bezchybné predstavenia Shen Yun naozaj môžu mať účinok spásy vnímajúcich bytostí a môžu mať na ľudí značný dopad. Avšak práca učeníkov Dafa je často hrubá, nesnažia sa o kvalitu a takmer vôbec nevenujú pozornosť reálnym výsledkom toho, čo robia.

Majster: (smiech) Máš na mysli niektoré prístupy a metódy, ktoré ľudia používajú pri reklame a pri predaji lístkov? Predstavenia Shen Yun sú prirodzene na vysokej úrovni. To sa už preukázalo. Prinajmenšom môžeme povedať, že v súčasnosti sa žiadna iná šou nevyrovná Shen Yunu. Avšak to, ako sme prvýkrát priniesli Shen Yun verejnosti, bolo trochu neuhladené. Všetko zahŕňa proces, od bodu, keď človek na začiatku nedokáže niečo spraviť, až kým to dokáže, postupne získava skúsenosti a zručnosti, až kým sa naučí robiť veci dobre. Je tam naozaj takýto proces.

V súčasnosti Majster osobne dozerá na veci súvisiace so Shen Yunom, a to preto, že sú vysoké požiadavky na technickú dokonalosť ako aj zladenie všetkých použitých prvkov, z ktorých každý vyžaduje špecifické odborné znalosti. Mnohí učeníci Dafa to chceli robiť, ale keď sa o to pár rokov pokúšali, výsledky neboli až také ideálne. Chcel som doviesť až k zrelosti učeníkov Dafa, ktorí si želali touto umeleckou formou potvrdiť Fa a spasiť vnímajúce bytosti. Samozrejme, len čo som sa do toho zapojil, stalo sa z toho niečo úplne iné. Ak niečo robím, spravím z toho to najlepšie, to najlepšie na svete. (Majster sa smeje) (potlesk) Avšak reklama predstavenia a predaj lístkov leží na učeníkoch Dafa v každej oblasti. Keďže kultivačné stavy študentov v jednotlivých oblastiach sú rôzne, sú veľké rozdiely v tom ako spolupracujú a sú aj rozdiely v tom, ako sa študenti stotožnili s postupom pri predaji lístkov a pri prezentácii predstavenia. Takže tam určite budú rozdiely v prístupe a kvalite. Navyše, tieto veci ste nikdy predtým nerobili a študenti v niektorých oblastiach nevedeli o týchto veciach nič, takže ste museli prejsť cez proces, kde najprv niečo nedokážete, až kým to dokážete. Postupne sa naučíte tieto veci robiť, budete im rozumieť a kvalita sa postupne zlepší.

 

Učeník: Mám otázku týkajúcu sa osôb, ktoré pracujú pre Minghui na plný úväzok. Počas posledných desiatich rokov pracovali na tej stránke na plný úväzok a nemali príjem ani bežné zamestnanie, a tak si začali hľadať normálnu prácu. Bude za súčasných okolností v poriadku, aby sme požiadali o dotácie tak, ako to robia bežní ľudia ?

Majster: To, že máme ľudí na plný úväzok zabezpečuje, že Minghui ide hladko a jeho spravodajstvo je neprerušované, čo je dôležité. Myslím si, že na dnešnom stretnutí si všetci ešte prehĺbite svoje pochopenie. Avšak ste to vy, kto musí vyriešiť tieto otázky a ste to vy, kto sa musí snažiť. To, aby webstránky  Minghui dobre fungovali, je jednou z vašich obrovských úloh na záchranu ľudí. Pokúste sa rozriešiť problémy, ktoré sa objavili, pomocou spolupráce a diskusie.

Ak chcete požiadať o dotácie tak, ako to robia bežní ľudia, môžete to spraviť. Pred pár rokmi bola situácia odlišná. Zlo bolo v tom čase naozaj početné, ovplyvňovalo celé ľudstvo a ovládalo všetky skupiny ľudí. Veci sú teraz odlišné. Ľudia sa teraz prebúdzajú a väčšina zla bola odprataná, takže zlo stratilo svoju schopnosť ovládať bežnú verejnosť. Keďže je to takto, môžete sa o to pokúsiť a uvidíte, ako to pôjde.

 

Učeník: Pri práci na Minghui je nutné zaistiť bezpečnosť a pôsobiť nenápadne. Toto viedlo nás mimo Číny k tomu, že cítime tlak nášho okolia a niektorí z nás majú ťažkosti rozvinúť svoje schopnosti a koordinovať svoje snahy s druhými. Keď sa iné projekty pokúšali presvedčiť študentov, ktorí pracujú pre Minghui, aby sa k nim pridali, niektorí dokonca bez obalu povedali: „Ty v takomto čase ešte stále pracuješ pre Minghui?“

Majster: Nech je akýkoľvek čas, stále musíte pracovať na Minghui. S tou poznámkou, samozrejme, nie je niečo v poriadku. Hoci Minghui viditeľne neovplyvňuje spoločnosť natoľko, ako ju ovplyvňujú iné médiá, a hoci nemá toľko správ zaujímavých pre bežných ľudí, napriek tomu priamo vykresľuje kultivačný stav učeníkov Dafa a informuje o prenasledovaní. To je dôležité a  kľúčové. V určitom zmysle, iné médiá teraz ešte nemajú schopnosť robiť niečo také. Ak by nejaké iné médium prestalo existovať, sú tu ďalšie, ktoré ho nahradia. Ak by tu však nebol Minghui, žiadne iné médium by ho nedokázalo nahradiť. Preto hovorím, že Minghui nielenže musí pokračovať, ale musí sa aj prevádzkovať dobre.

 

Učeník: Chceme, aby anglická verzia Minghui a jej edície v iných jazykoch fungovali ako účinné nástroje na informovanie hlavného prúdu  západnej spoločnosti o Falun Gongu a ako efektívny zdroj pre učeníkov Dafa, ktorí jednajú s vládami. Webstránky sú na to z hľadiska  nákladov efektívne a účinné. Nie sme si však istí tým, či sú nutné aj tlačené materiály.

Majster: Nečínske verzie Minghui sú naozaj veľmi dôležité pre mnohé národnosti. Vlády,  ľudskoprávne organizácie, ako aj organizácie, ktoré sú proti prenasledovaniu, si ich čítajú. Keď ste predtým poskytovali faktický obraz situácie učeníkov Dafa, veľa ľudí to nechcelo čítať. Čiastočne to bolo kvôli tomu, že zlé elementy ovládali ľudí; ďalším faktorom bolo, že ľudia zvažovali svoje vlastné záujmy – vyberali si medzi mocným štátom kontrolovaným skazenou ČKS a zraniteľnou skupinou ako Falun Gong – a rozhodli sa tejto otázke vyhnúť. Teraz je to odlišné. Zlé elementy, ktoré ovládali ľudí, boli odstránené a ľudia sa prebúdzajú. Keď vtedy zlé elementy za ČKS kontrolovali ľudí, hlavným svetovým novinám a televíznym staniciam takmer neustále chýbala odvaha informovať o tejto záležitosti. Avšak teraz už majú odvahu o nej informovať a hovoriť. Začali venovať pozornosť tomu, ako ČKS prenasleduje žiakov Falun Gongu. Niektoré veci sa nepatrne menia, takže čo sa týka špecifických metód, ak vyzerajú byť uskutočniteľné, môžete ich vyskúšať.

 

Učeník: Myslíme si, že obsah Minghui ohľadom udalostí vo svete by sa mal obohatiť a  chceli by sme pritiahnuť naspäť našich kultivujúcich, ktorí predtým pracovali pre Minghui. Môžeme im povedať, že pokrývanie udalostí mimo Číny na Minghui je pre záchranu vnímajúcich bytostí stále veľmi dôležité? Ak pevne neveria dôležitosti Minghui, je veľmi ťažké podnietiť ich, aby tvrdo pracovali na zahraničnom spravodajstve.

Majster: Povedal som to pred chvíľou: Minghui je veľmi dôležitý. Informácie z prvej ruky, ktoré dostáva z Číny, sú absolútne spoľahlivé a žiadna iná webstránka nepristupuje k veciam z rovnakého uhla – to jest, ako okno do kultivácie učeníkov Dafa. Ako učeníci Dafa sa teda musíte na Minghui pozerať pozitívne, bez ohľadu na to, čo si myslia bežní ľudia. Niektorí ľudia sa nepozerajú na Minghui pozitívne a ja by som povedal, že majú nejaký problém, celkom určite. Keďže Minghui priamo odráža kultivačný stav hlavného tela učeníkov Dafa, hrá ústrednú úlohu pri podpore výmeny skúseností medzi učeníkmi Dafa na svete a to nemôže robiť žiadne iné médium. Ani nemôžu písať správy z uhla pohľadu Minghui. To je jedinečnosť stránok Minghui. Samozrejme, sú tam nedostatky. Ale ako sa kultivujete a dospievate, v tých veciach sa zlepšíte a v tom procese zosilniete.

 

Učeník: Už roky majú učeníci Dafa v Číne veľký nedostatok DVD-čiek, ktoré by mohli rozdávať. Mohli by sa kultivujúci z Minghui alebo tí, čo pracovali pre FGMTV, vrátiť k tvorbe programov pre Číňanov, ktoré objasňujú pravdu o Falun Gongu?

Majster: Ja sa nemôžem starať o takéto špecifické veci. Ak tí študenti majú potrebné podmienky a čas, môžete sa do toho pustiť a spolupracovať na tom. Nemám námietky. Ak už pracujú na iných projektoch, potom sa musíte pozrieť na koordináciu vecí. Prediskutujte to s nimi. Tie DVD-čka mali v minulosti veľmi dobrý dopad. Môžete spraviť to, čo si popisoval, ak to dovolia okolnosti.

 

Učeník: Každý deň sme unavení a spravíme veľa práce, ale aj tak sme nevideli znateľne lepšie výsledky pri spáse ľudí. Vyzerá to, akoby nás niečo blokovalo.

Majster: Určite tam budú ťažkosti a naozaj budete unavení. Tí z vás v predných líniách majú málo času na odpočinok, ja viem. Hovoríš, že výsledky, ktoré máte pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí a pri zachraňovaní ľudí, nie sú očividné. Myslím, že to tak nie je. Články na Minghui sledujú rôzne média a aj sa na ne odvolávajú. Pomocou správ na tej webstránke sa dozvedia o situácii ohľadom Dafa. Takisto, čoraz viac bežných ľudí začína uznávať Minghui a keď niektorí spoznajú Dafa, budú čítať Minghui.

 

Učeník: Uvedomil som si, že aby sme rýchlejšie spasili ľudí, mali by sme v prvom rade pomôcť študentom v Číne, ktorí nevykročili vpred, aby to čo najrýchlejšie spravili. V niektorých častiach Číny boli zriadené malé centrá na štúdium Fa a ľudia si tam vzájomne pomáhajú, čo má výborný účinok. Môžeme na Minghui posmeliť študentov v Číne k zriadeniu malých skupiniek na štúdium Fa, aby si mohli lepšie vymieňať skúsenosti a vzájomne si pomáhať, s tým,  že sa bude dbať na bezpečnosť?

Majster: Skupinky na študovanie Fa, cvičebné miesta a konferencie na výmenu skúseností – toto je to, čo som vám zanechal, a vždy som podporoval, aby sa to používalo. Avšak kultivačný stav niektorých študentov je taký, že do určitej miery zanedbávajú bezpečnosť a v  momente, keď sú naradostení, zabudnú na všetko. Niektorí ľudia idú do extrémov a potom sú nejakí, čo sú pripútaní k predvádzaniu sa. Všetky tieto záležitosti nám spôsobujú straty alebo vystavujú ostatných študentov nebezpečiu. Je v poriadku robiť to, na čo si sa pýtal, avšak nemôže sa to robiť nedbalo.

 

Učeník: Niektorí študenti v Číne sú veľmi skúsení pri objasňovaní pravdy a dokážu okoloidúceho človeka presvedčiť na „tri vystúpenia“ do troch alebo piatich minút. Niektorí študenti hovoria ľuďom, že ak povedia „Falun Dafa hao“, budú spasení. Avšak niektorí spolupraktizujúci si myslia, že za takýto krátky čas nedokážeme tak dobre vysvetliť fakty o Dafa a o prenasledovaní, a aj keď ten človek súhlasí s „tromi vystúpeniami“, nie je zaručené, že bude spasený. Iní študenti však veria tomu, že keď si ten človek vytvoril takú dobrú myšlienku, bude spasený.

Majster: Len čo niekto vyhlási, že vystupuje zo skazenej ČKS, nie je už pod kontrolou zlých elementov skazenej ČKS a bohov v tomto vesmíre, ktorí ešte neboli napravení pomocou Fa. Stáva sa z neho bytosť, ktorá vyjadrila postoj. Títo ľudia patria do budúcnosti a bohovia, čo hrajú pozitívne úlohy, na nich budú dozerať. Jeho zvyšný život a budúce vyhliadky jeho bytosti budú nanovo usporiadané. Vo chvíli ako vystúpi pravá myšlienka toho človeka, všetko sa začne meniť.

Ak niekto vystúpi zo skazenej ČKS, nie je už pod jej kontrolou. Len čo ho prestane ovládať, okamžite prejde zmenou. Akou zmenou? Jeho telo bude očistené od jedovatých častíc a faktorov skazenej ČKS a bude sa odlišne pozerať na záležitosti Falun Gongu a jeho prenasledovania. Toto prichádza ako výsledok jeho vystúpenia zo strany, takže vstúpi do budúcnosti. Avšak ak povie: „Som proti skazenej ČKS, avšak nesúhlasím s Falun Gongom,“ znamená to, že ešte nezaujal postoj, keďže tam nie je žiadna tretia voľba.

 

Učeník: Minghui v podstate stanovil štandardy a obsah letákov a brožúrok na objasňovanie pravdy. Avšak čo sa týka televíznych programov, od „Odvážnej cesty medzi nebom a zemou“ pred piatimi rokmi nevytvorili naši praktizujúci mimo Číny žiadne kompletné DVD. Študenti v Číne spojili do jedného DVD rôzne krátke filmy, ktoré zvyšujú povedomie o Dafa, a krátke filmy odhaľujúce ČKS, napríklad ten o masakri na Tiananmene a ďalší o zemetraseniach. Avšak chýba tomu kvalita. Viem, že vytvorenie dobrého  DVD na objasňovanie pravdy je veľký projekt. Avšak s ohľadom na jeho silný účinok by som chcel navrhnúť našim praktizujúcim mimo Číny, ktorí na to majú možnosti, aby tomu dali opäť prioritu a vyriešili tento problém. Neviem, či je vhodné dávať takýto návrh, keď sú títo učeníci veľmi zaneprázdnení.

Majster: Ak máte možnosti na robenie takýchto vecí, môžete na nich spoločne pracovať. Ak nemáte, nemusíte sa do toho nútiť. Ak nemáte rozrobený iný projekt, ak nepracujete na ničom naliehavom, alebo ak nejakí študenti nie sú zapojení v žiadnom projekte a majú potrebné schopnosti, potom to spravte.

 

Učeník: Môže Minghui organizovať diskusie o určitých témach alebo nejakých bežných problémoch, napríklad o strachu, o pripútanosti k času, o spoliehaní sa na bežných ľudí atď.?

Majster: Môžete spolu diskutovať o všetkom, čo súvisí s kultiváciou. Môžete písať články alebo zriadiť krátkodobú rubriku. Ale mali by ste svoje snahy ohľadom týchto vecí dobre koordinovať.

 

Učeník: Chcel by som sa spýtať ctihodného Majstra, ako sa pozerať na to, že študenti v Číne si najímajú čestných právnikov, aby podali právnu žalobu. V mnohých prípadoch títo právnici rozprávali na súde spravodlivo a presvedčivo, ale študentov to neušetrilo od trestu. Niektorí študenti tiež veria, že ak si nenajmeme právnikov, ktorí budú obhajovať nevinu, znamená to, že uznávame prenasledovanie zla.

Majster: Ja sa na to pozerám takto. Ak máte možnosti a dobré podmienky, potom si myslím, že by ste si mali najať právnika. Prečo to hovorím? Nemali by sa študenti Dafa kultivovať zatiaľ čo sa v maximálnom rozsahu prispôsobujú spôsobom bežných ľudí? Skazená ČKS o sebe okázalo vyhlasuje, že je „veľká, slávna a správna“ a hovorí svetu, že rešpektuje vládu zákona. Dobre, ja si teda najmem právnika a uvidíme. Každé slovo, ktoré niektorí právnici obhajujúci Falun Gong a učeníkov Dafa povedali pri svojej argumentácii, dávalo zmysel a  malo to výborný účinok. Hoci výsledky boli rôzne, odhaľovanie zlého prenasledovania sa rovná objasňovaniu pravdy a spáse vnímajúcich bytostí. Minghui a ďalšie webstránky uverejňovali reportáže o prenasledovaní týchto právnikov, a to ešte viac potvrdilo, že právny systém skazenej strany je podvod; ešte viac to odhalilo pravú povahu skazenej ČKS. Preto by sme si ešte stále mali najímať právnikov.

Najatie si právnika a obhajoba na súde môže teda samo osebe slúžiť na spásu ľudí. Všetci, čo sa zúčastnia súdneho pojednávania, či je to niekto vyslaný skazenou ČKS alebo bežný občan, budú pri spravodlivej argumentácii právnika počuť objasňovanie faktov. Neslúži to na to, aby vystúpila dobrota týchto ľudí? Niektorí sudcovia pri počúvaní zvesili hlavu a nepovedali ani slova. Niektorí policajti to obdivovali a keď opúšťali súdnu sieň, hovorili veci ako: „Dobre to povedal!“. To znamená, že dobrota týchto ľudí sa prebudila. Čoho sa bojí zlo? Nie je toto presne to, čoho sa bojí? Preto si myslím, že najímanie si právnikov je nutné. Keď všetci ľudia na svete budú mať odvahu vykročiť vpred a prehovoriť a keď všetci ľudia na svete uvidia zlo prenasledovania Falun Gongu, nerozpadne sa vtedy tá skazená strana? Ľudia vedia, že páchateľov čaká odplata a uvedomujú si, že skazená ČKS bude braná na zodpovednosť, keď spadne. Tí, čo boli zapojení do prenasledovania, si uvedomia, že aj ich v budúcnosti postavia pred súd. Nebudú ľudia nutne premýšľať o týchto veciach? Nebude z toho zlo omráčené a vystrašené? Nepomôže to zmenšiť prenasledovanie? Zlo má strach z obhajoby tých právnikov, a tak to nechce dovoliť. Neznamená to teda práve, že by sa to malo robiť? Avšak nerobte to nasilu, ak na to nie sú vhodné podmienky a nechoďte do extrémov. Nerobte to, keď na to nie sú podmienky, len preto, že to povedal Majster. Určite buďte racionálni a  pomáhajte Majstrovi s nápravou Fa.

 

Učeník: Študenti v Číne si za súčasných okolností sami vyrábajú knihy Dafa. Niektorí študenti si myslia, že keď tie knihy budú vyzerať pekne, je to vyjadrením úcty k Majstrovi a k Fa, pričom iní si myslia, že naše obmedzené zdroje by sa namiesto toho mali vynaložiť na pravdu objasňujúce materiály pre záchranu ľudí.

Majster: To je správne. Naozaj nie je nutné robiť teraz v Číne tie knihy také pekné. Za súčasnej situácie, bez ohľadu na to, aké pekné ich dokážete spraviť, nevyrovná sa to kvalite tlače mimo Číny. Takže načo potom vynakladať všetko to úsilie? Pokiaľ máte knihy na štúdium Fa, knihy, ktoré môžu slúžiť na spásu ľudí, to stačí. Knihy v mäkkej väzbe sú rovnako dobré. Teraz nie je ten správny čas na to, aby ste ich robili pekné. Namiesto toho by ste mali všetku svoju energiu vložiť do zachraňovania ľudí. Ak potrebujete spraviť tie knihy trošku krajšie, aby ste spasili ľudí, potom je to v poriadku. Avšak ak to nie je ten prípad, potom sústreďte svoje úsilie na „tri veci“.

 

Učeník: Ako môže hrať Minghui väčšiu rolu pri spáse ľudí mimo Číny?

Majster: Cesta, ktorou sa vydal Minghui, je taká, aká má byť. Robiť niečo cielene pre ľudí mimo Číny nepatrí medzi špeciálne úlohy Minghui. Avšak časom, keď svet lepšie pochopí Falun Gong, sa ľudia postupne pohrnú čítať Minghui. Je to preto, že si uvedomia, že učeníci Dafa sú ich nádejou na spásu. V tom čase sa veci zmenia, avšak práve teraz sa Minghui zameriava na hlavé telo prenasledovaných učeníkov Dafa a na rozdiel od iných médií je to okno, ktoré sa venuje viac kultivácii učeníkov Dafa.

 

Učeník: Keď učeníci Dafa rozdávajú materiály na turistických miestach alebo letiskách mimo Číny, na mnohých takýchto miestach distribuujú hlavne noviny, ktoré sú robené z pohľadu tretej strany a letáky, ktoré hovoria o vystupovaní z ČKS. Materiály, ktoré priamo predstavujú Dafa, sa až tak nepoužívajú.

Majster: Hlboké učenie Falun Gongu nemôžu pochopiť bežní ľudia a nemôže sa o ňom hovoriť na vysokých úrovniach. Ak chcete priamo predstaviť Dafa, vaše informačné materiály by mali obsahovať najjednoduchšie a najzákladnejšie body a vysvetliť, čo je Falun Gong. Hovorte o Falun Gongu na jednoduchej a základnej úrovni, napríklad ako sa správať a aké sú cvičenia účinné. Bez ohľadu na to, koľko rokov strávite objasňovaním faktov, toto je najzákladnejší obsah, ktorý stále musíte vysvetľovať. Mnohí ľudia nechápu, čo je Falun Gong, pretože im chýbajú základné vedomosti, a tak toto vždy bude niečo, čo musíte vysvetliť. Žiadne z vyšších a hlbších častí kultivácie Falun Gongu sa nemajú vysvetľovať bežným ľuďom, pretože tieto veci by na ľudí mali iba negatívny dopad, keďže bežní ľudia ich nedokážu pochopiť. Vy si myslíte, že im všetkým rozumiete, avšak to preto, že kultiváciu ste robili po dlhý čas a prichádzali ste k pochopeniu tých vecí kúsok po kúsku. Ak chcete, aby bežný človek naraz pochopil Dafa na takejto vysokej úrovni, nedokáže to, a tým, že to robíte, ho vlastne odtláčate preč. Preto by ste bežným ľuďom nemali vysvetľovať veci na vysokých úrovniach.

 

Učeník: Keď niektorí bežní ľudia v Číne videli učeníkov Dafa roznášať noviny robené z pohľadu tretej strany, povedali, bez toho, aby si tie noviny dobre prečítali, že Falun Gong sa „politizuje“, alebo si mysleli, že sa spájame s demokratickými aktivistami.

Majster: Tejto záležitosti musíte venovať pozornosť. Musíte mať jasnú myseľ a zachraňovať ľudí racionálnym spôsobom. V dnešných dňoch však ľudia vedia, že skazená ČKS je zlá, takže ak povedia, že ste s demokratickými aktivistami jedna partia alebo že ste časťou nejakej demokratickej strany, nemusíte sa tým nateraz príliš znepokojovať. Môžete o tom premýšľať takto: „Ja len chcem, aby si videl, čo je tá skazená ČKS zač. Keď to uvidíš, poviem ti, čo je Falun Gong.“ Je v poriadku postupovať krok po kroku. V skutočnosti si mnoho ľudí želá, aby sa Falun Gong ihneď zapojil do politiky a zvrhol skazenú ČKS. (publikum sa smeje) Väčšina čínskych ľudí má tú myšlienku. Aj keď Falun Gong nechce jej moc a my sa nepolitizujeme, musíte rozlišovať, či bežní ľudia hovoria niečo v nesúhlasnom zmysle, alebo je to jednoducho odrazom ich povrchného pochopenia. Ak to tak budete robiť, budete schopní riešiť veci primerane podľa okolností a byť efektívnejší pri riešení problému.

 

Učeník: Keď objasňujú fakty, mnohí študenti v Číne rozdávajú iba Deväť komentárov a hovoria výlučne o spoločenských otázkach a vystúpeniach z ČKS. Vyzerá to, akoby si mysleli, že informovať o Falun Gongu je zastaralé.

Majster: Môžete o vašom pochopení napísať nejaké články pre Minghui a zdieľať tento pohľad so študentmi v Číne. Môžete s nimi hovoriť a povedať im to. Musíme ľudí informovať o Falun Gongu. Najzákladnejšie veci, ako čo je Falun Gong, by sa pri objasňovaní pravdy nemali nikdy vynechať. Musíme o tom hovoriť. Ľudia, ktorí nepočuli pravdu a nevedia, čo je Falun Gong, alebo ľudia, ktorí majú voči Falun Gongu predsudky, tí všetci nevedia veci na najzákladnejšej úrovni alebo im nerozumejú. Ich predpojatosť bola spôsobená vštepovaním od skazenej ČKS. Takže vy ich stále ešte musíte informovať o Falun Gongu a v skutočnosti by ste sa na to mali zamerať.

 

Učeník: Učeníci Dafa z Číny pracujúci v oblasti vedy a techniky zdravia svojho ctihodného Majstra! Takmer každý žiak v Číne, od základnej školy po strednú, bol otrávený skazenou stranou; boli do nich vštepované nedobré veci o Dafa. Bolo by v poriadku, keby sme sa pri súčasných snahách objasniť pravdu sústredili na týchto žiakov a ich učiteľov, a pomohli im vystúpiť z ČKS a jej organizácií? Toto by nemuselo byť až také ťažké a my môžeme podporiť tie snahy poskytnutím informačných materiálov.

Majster: Samozrejme, že môžete robiť takéto veci. Čo sa týka špecifických otázok, keď si všimnete problém pri objasňovaní pravdy, mali by ste sa pokúsiť vyriešiť ho a tie veci spraviť.

 

Učeník: Zistili sme, že jedným z dôvodov, prečo niektoré oblasti trpia tvrdým prenasledovaním, je to, že tam nie je dostatok materiálov, ktoré odhaľujú zlo v tej oblasti. Okrem toho v tých materiáloch vo všeobecnosti nejdú do detailov o členoch rodín páchateľov, najmä nie o ich deťoch. Výsledok je taký, že tí zlí ľudia necítia tlak verejnej mienky a niektorí sa dokonca začali správať ešte drzejšie. Tieto lekcie sme dostali mnohokrát. Nie som si istý, či je toto správny spôsob, ako sa na to pozerať.

Majster: Tieto faktory k tomu naozaj prispievajú. Môžete o takýchto detailoch informovať na Minghui, nechať študentov, aby zozbierali presnejšie informácie o zle a informovať o tom, a nechať miestnych študentov, aby energicky odhalili tých zlých ľudí. Toto sú veci, s ktorými by Minghui mal pomôcť. Študentom v tých oblastiach, ktorí to nerobili alebo to nerobili dostatočne, by ste to mali povedať.

 

Učeník: Niektorí členovia rodín študentov, ktorí zomreli kvôli prenasledovaniu, sa v dôsledku toho hnevajú na Dafa. Mali by sme týchto členov rodín, ktorí sú sami obeťami prenasledovania a ktorí majú ťažkosti pochopiť pravdu, brať rovnako ako bežné vnímajúce bytosti?

Majster: Samozrejme. Musíte im objasniť fakty, aby si uvedomili, kto zabil pri prenasledovaní členov ich rodiny – skazená ČKS.

 

Učeník: Je dovolené, aby si študenti kupovali materiály na objasňovanie pravdy od lokálnych produkčných miest? Napríklad, aby zaplatili jeden yuan za CD-čko alebo ešte menej za brožúrku atď.

Majster: Tieto materiály sa zvyčajne poskytujú zdarma. Ak má produkčné miesto finančné problémy a začne vyberať peniaze od študentov, čo potom budú robiť študenti, ktorí nemajú žiaden alebo iba malý príjem? Keď sa na to pozeráme z perspektívy spásy ľudí, aj keď nežiadate peniaze, je ťažké dať ich ľuďom, a ak začnete žiadať peniaze, budú ich bežní ľudia chcieť ešte menej. Nebude potom ťažšie zachraňovať ľudí? V niektorých oblastiach sú naši učeníci Dafa na tom finančne dobre, takže môžu prispieť a spoločne podporiť produkčné miesto. Ale nepôjde to tak v oblastiach, kde sa študentom až tak finančne nedarí.

 

Učeník: Môžu produkčné miesta žiadať zaplatenie výrobných nákladov kníh Dafa, ktoré vyrobia?

Majster: Už dávnejšie som povedal, že pri predaji vyrobených kníh Dafa je dovolené žiadať zaplatenie nákladov.

 

Učeník: Keďže v knihách boli upravené niektoré slová, mali by ľudia v Číne v tomto čase vo veľkom vyrábať nové verzie a dávať ich študentom zdarma?

Majster: Treba zohľadniť možnosti študentov. Ak na to máte možnosti, potom ich vyrobte. Ak nie, ešte s tým chvíľu počkajte. Čo sa týka dávania ich študentom zdarma, spravte to, ak to naozaj môžete spraviť. Toto sú veľmi špecifické veci a ak sa nad tým trochu zamyslíte, budete vedieť, čo robiť.

 

Učeník: Zdravím Majstra v mene učeníkov Dafa v Čchang-čchune. Vaši učeníci vás postrádajú. Pred prenasledovaním hrali asistenti v asistenčných centrách veľké úlohy a pri prenasledovaní boli vystavení veľmi tvrdému prenasledovaniu. Mnohí z nich sa v súčasnosti nachádzajú v zlom stave a my máme pocit, že je to veľká škoda. Náprava Fa sa blíži ku koncu, čo teda máme spraviť s týmito ľuďmi? Ako by sme im mali ísť pomôcť?

Majster: Keď objasňujeme pravdu, zaobchádzame s každým rovnako. Prenasledovanie zla spôsobilo asistentom veľa utrpenia. Hoci ja neuznávam toto prenasledovanie našich študentov a počas nápravy Fa úplne ničíme zlé elementy, v tomto čase, predtým ako príde náprava Fa, zlo stále zúrivo  prenasleduje učeníkov Dafa, a preto hovorím, že tí, čo sa cez to dokážu dostať, sú pozoruhodní. Asistenti z bývalých asistenčných centier a ostatní koordinátori boli kedysi kultivujúcimi, rovnako ako iní študenti. Nie je to tak, že sa stali asistentmi, pretože sa lepšie kultivovali; možno sa nekultivovali ani tak pevne ako priemerní študenti. V skutočnosti boli vymenovaní za koordinátorov alebo asistentov, pretože boli schopní robiť veci a chceli ich robiť. Keď im objasňujete pravdu, musíte nájsť to miesto, kde sa zasekli.

 

Učeník: Po začatí prenasledovania vykračovala vpred jedna vlna kultivujúcich za druhou a ujali sa rolí koordinátorov, avšak vlna za vlnou trpela prenasledovaním. Každý pracuje tvrdo, avšak naša koordinácia nedokázala dosiahnuť úroveň, ktorú sme mali pred prenasledovaním.

Majster: Zlo jednoducho nemôže prenasledovať študentov, ktorí naozaj majú silné spravodlivé myšlienky. Aj keď bolo prenasledovanie zla najhoršie, títo študenti nenechali zlu žiadne medzery, ktoré by mohlo využiť. Tí, čo majú opravdivo silné spravodlivé myšlienky, dokážu tomuto prenasledovaniu odolať. Avšak pre tých, čo nemajú silné spravodlivé myšlienky, bolo ťažké odolať. Možno ste celkom šťastní, keď dlhoročný praktizujúci, ktorý predtým nevykročil vpred, teraz vykročil vpred, keďže máte ďalší pár pomocných rúk. Avšak nezabudnite, že to boli ľudské pripútanosti, ktoré mu bránili vykročiť vpred, a tie ľudské pripútanosti nesú so sebou problémy. Bol to strach alebo kultivačné problémy, ktoré viedli zlo k zatknutiu takejto osoby. Ale ako som povedal, ak sú jeho spravodlivé myšlienky naozaj silné a jeho pochopenie vecí je vysoké, potom aj keď sa vracia späť na cestu a začína odznova, aj tak môže odraziť prenasledovanie. Iba ak je to tak, bude relatívne pevný a nestretne sa s problémami.

 

Učeník: V súčasnosti koordinátori v Číne nepristupujú k veciam rovnako ako tí v asociáciách Dafa na svete. Niekedy robia kultivujúci veci očividne nesprávne a v niektorých prípadoch to má priamy dopad na našu bezpečnosť, avšak koordinátor odmieta zmeniť svoj prístup aj po siahodlhej diskusii. Potom nám na zaistenie bezpečnosti našich kultivujúcich ostáva použiť len spravodlivé myšlienky. Čo máme robiť v takýchto prípadoch?

Majster: Áno, niektorí sú naozaj nedbanliví. Zlo zneužije ich medzery a to prinesie problémy, ktoré si popisoval. Nie sú usilovní a nedbajú na bezpečnosť druhých. Keby sa každý dokázal pozerať na veci racionálne a robiť veci so spravodlivými myšlienkami, situácia by bola úplne odlišná.

 

Učeník: V dnešných dňoch je vcelku dosť ľudí, ktorí opúšťajú Dafa kvôli nejakému náboženstvu. Ich situácie sú rôzne. Niektorí sa stále počítajú za Majstrových učeníkov, avšak držia sa odchýlených názorov. Venovali sme vcelku dosť energie, aby sme im pomohli. Niektorí sa k nám vrátili, zatiaľ čo iní sa stále tvrdohlavo držia tých drobných náboženských vecí. Vieme, že Majster sa o nich stále stará, avšak nie sme si istí, čo by sme ešte mali spraviť.

Majster: Dobre im objasnite veci a zasiahnite tie správne body. Ak tomu človeku pomôžete uvidieť, kde je jeho pochopenie mimo, jeho myseľ sa vyjasní. U väčšiny týchto ľudí je tým problémom strach. Práve teraz nie sú tieto náboženstvá otvorene prenasledované, avšak ak budú, potom sa uvidí, kam tí ľudia pôjdu. Pôsobí tam strach.

 

Učeník: V Čchang-čchune je mnoho ľudí, ktorí majú predurčené vzťahy s Majstrom a ktorí uznávajú, že Majster je výborný človek. Avšak keď ideme hlbšie počas objasňovania pravdy, je to veľmi ťažké. Aké iné metódy môžeme ešte použiť, aby sme ich spasili?

Majster: Ak im objasňujete pravdu na hlbšej úrovni, nemusí to nutne znamenať, že ste našli problém a že ste použili správne riešenie. Vaša diskusia by mala mieriť tam, kde sa mýlia. Pôsobia tam aj nejaké faktory zanechané zlom ako aj klamstvá, ktoré boli vyrobené počas prenasledovania. Len čo nájdete základnú prekážku, budete to schopní rozriešiť.

 

Učeník: Je vhodné, aby sa učeníci Dafa v Číne zapojili do „Prechodnej čínskej vlády“? (Majster: Nie, to nie je vhodné.) V súčasnosti sú takmer všetci internetoví účastníci „prechodnej vlády“ učeníci Dafa z Číny, a dokonca sa snažia presvedčiť študentov v Číne, aby do nej vstúpili.

Majster: Nechcem, aby sa učeníci Dafa zúčastňovali na záležitostiach bežných ľudí. „Prechodná vláda“, demokratické hnutie a rozličné demokratické skupiny sa stotožňujú s učeníkmi Dafa a sú k nám priateľskí, avšak vy nemôžete kvôli tomu miešať bežné záležitosti s kultiváciou a s historickou zodpovednosťou, ktorú majú učeníci Dafa. Učeníci Dafa by sa nemali zúčastňovať záležitostí bežných ľudí. Povedať to iným spôsobom, učeníci Dafa sú skupinou praktizujúcich a jediným dôvodom, prečo dokážu všetko opustiť a zmariť zlo, je to, že majú vo svojom srdci Fa. Je problém, ak učeníci Dafa vykonávajú záležitosti bežných ľudí. Predpokladajme, že by sa tá skupina skutočne rozpadla, potom by všetci tí, ktorí vložili svoju nádej do Falun Gongu, svoju nádej tiež stratili.

 

Učeník: Jeden učeník Dafa z chudobnej oblasti si po svojom zatknutí chcel najať statočného právnika a chcel podať žalobu, avšak výdavky sa vyšplhali na stotisíc yuanov. Finančne to bolo pre rodinu tohto učeníka Dafa príliš veľa a v jeho oblasti nebol v podstate žiaden praktizujúci, čo by mal na to finančné prostriedky. Tak sa musí spoľahnúť na pomoc celej skupiny praktizujúcich. Považuje sa to za vyberanie peňazí?

Majster: Ak sú tie poplatky príliš veľké, je to samo osebe problém. Musíte pomocou objasňovania pravdy nájsť právnika so zmyslom pre spravodlivosť. Podniknutie právnych krokov môže naozaj slúžiť na odhalenie zla, spasenie vnímajúcich bytostí a ochranu učeníkov Dafa. Ak miestni učeníci Dafa dokážu prísť k jasnému pochopeniu tejto veci a ak dokážete všetci navzájom spolupracovať, aby ste to uskutočnili, potom si myslím, že vaša snaha bude dobrou vecou. Avšak ak je výlučným cieľom to, aby ste sa vyhli zatknutiu či prenasledovaniu zlom, potom v tom nie je zahrnutej až toľko mocnej cnosti. Nemalo by byť nič zlé na tom, že si ľudia navzájom pomôžu a poskytnú si nejaké peniaze na najatie právnika. Avšak ak koordinátor všetkých žiada, aby prispeli peniazmi na právnika, ak je tá suma veľká a ak nie všetci súhlasia, potom sa podľa mňa treba pozrieť na motív toho človeka.

 

Učeník: Je bezpečnostné riziko v tom, keď učeník Dafa, ktorý sa nachádza na zozname ľudí hľadaných zlom, prevezme prácu koordinátora?

Majster: Kvôli ochrane učeníkov Dafa musíte brať do úvahy bezpečnosť.

 

Učeník: Literárna kvalita čínskej webstránky sa po dlhý čas nezlepšila, čo spôsobilo, že bežní ľudia (najmä intelektuáli) ju neradi čítajú. Je to faktor, ktorý má dopad na naše tempo zachraňovania ľudí?

Majster: Tak o tomto som ešte nepočul. Základným cieľom spravodajstva Minghui je odhaľovanie zla a zobrazovanie skutočného stavu kultivácie učeníkov Dafa, takže je v poriadku pokiaľ dokážete udržať normálnu kvalitu textov. Nie je nutné pokúšať sa z toho robiť literárnu alebo umeleckú publikáciu. Samozrejme, bolo by lepšie, keby bol váš písomný prejav mimoriadne dobrý. Avšak ak hovoríš, že písomný prejav Minghui je taký slabý, že nemôže spasiť ľudí, tak s tým nesúhlasím.

 

Učeník: Týždenník Minghui (zahraničnú verziu) v súčasnosti publikujú na miestach ako Hongkong, Taiwan, New York, Filadelfia, Washington, San Francisco a Dallas. Kultivujúci si myslia, že to malo dobrý účinok objasňovania pravdy. Mohli by sme si vybrať ďalšiu z publikácií Minghui na objasňovanie pravdy a vydávať ju mimo Číny?

Majster: Môžete sa pokúsiť vydávať veci Minghui v spoločnosti, avšak sú to koniec koncov priame správy o tom, ako učeníci Dafa trpia pod prenasledovaním a ako ide ich kultivácia, takže musíte vziať do úvahy, či to bežní ľudia budú schopní prijať.

 

Učeník: Keď objasňujeme pravdu politikom na Západe, zistili sme, že niektorí ľavicoví poslanci vyjadrili podporu snahám študentov Falun Gongu o zastavenie prenasledovania. Je tu niečo, na čo si máme dávať pozor? Alebo by sme ich mohli napríklad posmeliť, aby spoločne vyjadrili podporu Falun Gongu?

Majster: Áno, môžete. Keď objasňujeme pravdu, zameriavame sa na ľudí, a robíme to, aby sme spasili ľudí, bez ohľadu na ich pozíciu. Ak chcú prijať rezolúciu proti prenasledovaniu, malo by to zmysel. Zároveň, je to presne niečo, čo ČKS nebude  veľmi po chuti!

 

Učeník: Teraz Minghui publikuje nejaké klipy vyprodukované NTDTV o názoroch divákov na predstavenia Shen Yun. Môžeme ich vyrobiť vo veľkom množstve a použiť ich ako časť našich materiálov určených na propagovanie Shen Yunu?

Majster: To je niečo, čo by v širšom rozsahu mohli robiť NTDTV a iné médiá, avšak Minghui by nemal robiť to isté. Minghui by sa nemal odkloniť od svojho smeru.

 

Učeník: Je primeraná intenzita,  ktorou ľudia v Číne v súčasnosti šíria DVD Shen Yunu? Je v poriadku popri širokej propagácii Shen Yunu zároveň povedať ľuďom o Dafa? Niektorí kultivujúci povedali, že najlepšie je nevytvárať pre ľudí prekážky predtým, ako si pozrú Shen Yun, keďže si potom budú myslieť, že je to niečo súvisiace s Dafa.

Majster: Je to tak. Ak im nedokážete v tom momente dôkladne vysvetliť pravdu, potom je najlepšie nepovedať na začiatku nič. Potom ako si človek pozrie to DVD, zmení sa. Keď k nemu potom pristúpite, aby ste mu objasnili pravdu, bude schopný všetko prijať. Ak sa mu pokúsite objasniť pravdu predtým, ako si ho pozrie, a neuspejete, bude to potom pozerať s predsudkom. Ak má v hlave čo i len jednu takú myšlienku, účinok sledovania nebude dobrý, keďže tá myšlienka bude u neho pôsobiť ako prekážka.

 

Učeník: Keď niektorí kultivujúci v Číne posielajú článok, poprosia nás, aby sme ho preposlali čínskej verzii Veľkej Epochy, ak ho Minghui nebude publikovať. Je v tom bezpečnostné riziko? Podľa možností by zrejme mali zostať v kontakte výlučne s Minghui.

Majster: Áno, môžete to robiť, ak nemáte žiadne obavy o bezpečnosť. Ale ak máte, musíte tú záležitosť riešiť racionálne.

 

Učeník: Majster predtým spomenul, že by malo byť spasených prinajmenšom nad päťdesiat percent vnímajúcich bytostí v Číne. Ako to vyzerá práve teraz? Ak by sme pevne napredovali a mali spravodlivé myšlienky, je tu nádej, že ten cieľ prekročíme? Mohli by sme dosiahnuť šesťdesiat alebo sedemdesiat percent?

Majster: Keď bohovia na každej úrovni videli stav vecí v tomto svete, spravili určité usporiadania. Bez ohľadu na to, na akej úrovni to usporiadali, všetci to usporiadali tak, že na zemi zostane iba jeden z desiatich ľudí. Podľa toho, čo ste doteraz spravili, ich počet stále ešte nestačí. Nie je to tak, že ja by som chcel zachovať nejaký určitý počet. My by sme ich práve mali spasiť čo najviac. Prinajmenšom polovica by mala byť ponechaná. Najlepšie by bolo, keby mohlo zostať sedemdesiat alebo osemdesiat percent. Preto som vás žiadal, aby ste spravili pre ich spásu čo sa len dá. Viem, že väčšina ľudí v tomto svete prišla zhora, čo sa líši od situácie vtedy na začiatku, keď tí bohovia spravili tie usporiadania. Keby si boli uvedomili, aké budú ľudské bytosti dnes, že prídu z vysokých úrovní, neboli by sa vtedy odvážili stanoviť, že na zemi má zostať jeden z desiatich. Ale situácia je taká, že zlo zostavilo veci do takéhoto rozsahu a nikto to už nedokáže vrátiť späť. Takže keď čelíme takejto zlom spôsobenej prekážke, nemôžeme poľaviť v našom objasňovaní pravdy.

 

Učeník: Keďže francúzske verzie stránok Yuanming (Clearharmony) a Minghui majú obmedzené množstvo prekladateľov, v súčasnosti navzájom zdieľajú články, čo má za následok, že obsah tých dvoch stránok je veľmi podobný. Niektorí praktizujúci uvažovali, či je nutné udržiavať dve webstránky s prakticky totožným obsahom.           

Majster: Ak by francúzski študenti dokázali získať dosť pracovnej sily, mali by podľa možností tie stránky robiť tak, aby boli odlišné. Avšak ak nie je dosť pracovnej sily, potom ťažko povedať. Avšak Yuanming môže robiť správy o niektorých iných veciach. Minghui však nemôže zmeniť svoj špeciálny charakter. Sú odlišné.

 

Učeník: Keďže nemecká verzia webstránky Clearharmony má nedostatok pracovnej sily, chcela by spolupracovať s Minghui a zdieľať s ním zdroje.

Majster: Dá sa len povedať, že obsah Minghui sa môže zdieľať na webstránke Clearharmony, a to ušetrí pracovnú silu. Avšak ďalší obsah si musí vytvoriť samotná stránka Clearharmony.

 

Učeník: Dafa sa rozšíril do mnohých krajín. Ako by sme na webstránke Minghui mali lepšie zachytiť toto veľké rozšírenie Dafa na svete?

Majster: Toto nie je niečo, čo má Minghui primárne robiť. Píšte o tom normálne a bude to v poriadku. Minghui sa hlavne zameriava na situáciu kultivácie hlavného tela učeníkov Dafa, pričom špeciálne sa zameriava na odhaľovanie prenasledovania, ktoré sa deje v Číne; hlavnou náplňou spravodajstva je stav kultivácie učeníkov Dafa v Číne. Ostatné veci môžete robiť popri tom. Nesmiete však zísť z cesty, ktorou ste doteraz išli, z cesty, ktorú ste si prerazili.

 

Učeník: Publikovanie francúzskej verzie knihy Falun Gong bolo zastavené, hoci je stále v obehu medzi našimi študentmi. Môžeme dať novým študentom zdarma elektronickú verziu tej knihy?

Majster: Áno, môžete to robiť. Vždy to bolo prístupné na internete, na Dafa webstránkach, a materiály Falun Gongu boli vždy zadarmo na stiahnutie. Môžete to spraviť.

 

Učeník: V minulosti, keď sme kontrolovali kvalitu našich správ zo zahraničia, nevyhýbali sme sa sloganu „Rozpustime ČKS, zastavme prenasledovanie.“ Avšak nedávali sme tejto fráze v našom spravodajstve špeciálnu dôležitosť, keďže sme sa obávali, aby sme nedali učeníkom Dafa mylný dojem, že je to nejaký nový „smer“, ktorý treba nasledovať. Takisto sme pozorovali, že niektorí študenti z toho naozaj robili veľkú vec. Riešili sme to vhodne? Alebo sme si až príliš robili starosti?

Majster: Proces rozpúšťania je procesom zmenšovania a odstraňovania. Po prvé, zmenšuje to prenasledovanie učeníkov Dafa, a po druhé, rozširuje to okruh ľudí, ktorí môžu byť spasení. V skutočnosti má odhaľovanie klamstiev skazenej strany pri objasňovaní pravdy účinok jej rozpúšťania, a to je to, čo sa deje, keďže ten zlý režim sa udržuje pomocou lží. Takže čo sa týka webstránok Minghui, je v poriadku, keď si udržíte prístup, ktorý ste mali doteraz. Nikdy v histórii nemala žiadna kultivačná cesta nejakú formu spojenia s politickou mocou. Avšak je tu niečo, čo všetci viete, menovite, že či to bolo kresťanstvo, budhizmus atď., všetky chceli rozpustiť zlo. Či to bol Satan, kráľ démonov Mára, alebo ktokoľvek to bol – vrátane zlých duchov na svete, ktorí ubližovali ľuďom – mnísi aj majstri Dharmy sa ich zbavovali pomocou náboženských rituálov. V starých dňoch kresťanstva a katolíckej cirkvi boli majstri alebo špecialisti, ktorí špeciálne riešili takéto veci. Nech je to akokoľvek, v žiadnom prípade sa nesústreďovali na zlo, ktoré získalo politickú moc.

Akonáhle niektorí ľudia počujú o „rozpúšťaní ČKS“, nemôžu to pochopiť. Avšak pravdou je, že to, čo robíme my, je zachraňovanie vnímajúcich bytostí, ktorých vzal za rukojemníkov ten veľký démon, najhorší zloduch – je to záchrana ľudí. Mnohí ľudia sa pýtajú: „Čo má toto spoločné s našou kultiváciou?“ Naozaj, dnešná kultivácia je odlišná od kultivácie v minulosti, pretože učeníci Dafa majú misiu. Spomedzi tých početných, hojných, nespočítateľných žijúcich bytostí, prečo si sa práve ty stal učeníkom Dafa? Ako to, že si učeníkom Dafa práve vtedy, keď tento obrovský vesmír prechádza procesom obnovy a znovuvytvorenia? Učeníci Dafa majú takúto veľkú zodpovednosť, zodpovednosť za spasenie vnímajúcich bytostí, ktoré už nie sú dobré, a ľudí na svete, ktorí sú držaní ako rukojemníci toho zlého diabla skazenej ČKS a nemajú žiadnu nádej. Ďalej, dnešné vnímajúce bytosti prišli z nebies, a každý človek je navyše zástupcom systému kozmických tiel. Spasenie jedného človeka teda znamená spasenie  bezpočetného, nemerateľného množstva životov, a mocná cnosť, ktorá za tým leží, je jednoducho obrovská. Povedali by ste, že je to niečo, čo by mohol uskutočniť bežný človek? Bol by toho hoden? Nebol. Iba tí, čo sú hodní byť učeníkmi Dafa, to dokážu uskutočniť, a iba oni môžu rozpustiť toho zlého diabla.

Táto významná vec je priamo spojená s nápravou Fa, a preto vás nazývam „učeníkmi Dafa obdobia nápravy Fa“. Aký je teda rozdiel medzi kultiváciou učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa a učeníkov Dafa budúcnosti? Pri kultivácii v budúcnosti nebudú mať takúto významnú misiu a zodpovednosť. Vtedy bude hlavnou vecou osobné dovŕšenie. Dnes čelia učeníci Dafa na svete takémuto obrovskému zlu, zlu, ktoré nielen drží ľudí na svete v zajatí, ale navyše aj prenasleduje učeníkov Dafa, ktorí ich môžu spasiť. Zlo v minulosti zničilo tak mnoho vnímajúcich bytostí a mnoho vnímajúcich bytostí je práve ničených. Keď ich nezachránia učeníci Dafa, kto ich zachráni? Hoci ja neuznávam toto prenasledovanie, ono sa napokon uskutočnilo a ľudia sú prenasledovaní, takže ich musíme zachrániť. To znamená, že musíme ľuďom povedať, že skazená ČKS je pozemská podoba diabla a cieľom jej rozpustenia je zachrániť ľudí. Naším cieľom nie je rozpustiť ju, ale spasiť ľudí. Nerozpúšťame ju preto, aby sme získali jej politickú moc, ale aby sme oslobodili čínskych ľudí, ktorých drží v zajatí. Takže musíme zo všetkých síl hovoriť ľuďom fakty a spasiť vnímajúce bytosti.

Len čo sa všetci dozvedia pravdu, prenasledovanie už nebude mať ako pokračovať a skazená ČKS sa zrúti. Avšak to, čo robíme, nemá za cieľ ju zvrhnúť; je to na spasenie vnímajúcich bytostí. Prenasledovateľ sám seba zvrhne nadol a vnímajúce bytosti ho rozpustia. Skazená ČKS je hlavným démonom, takže keď ho rozpúšťame, zameriavame sa na zlé faktory za ním, na formu zlovestnej strany v tomto svete a nie na konkrétnych ľudí. Preto žiadame ľudí, aby vystúpili zo strany, prelomili svoje puto so skazenou stranou a unikli spod kontroly zla. S výnimkou tých zopár zlých vodcov, ktorí sú reinkarnovanými zlými bytosťami, my nikoho nepovažujeme za démona; je to skôr tak, že ľudia sú v jeho zajatí. Takto sa na tie veci treba pozerať. Potom čo sa týka Minghui, jednoducho to riešte dobre a bude v poriadku, ak nebudete priamo hovoriť o rozpúšťaní zlej strany alebo o ňom budete hovoriť menej. Nebude problém, ak o tom budete písať menej správ.

 

Učeník: Keď chceme predstaviť Shen Yun bežným ľuďom, môžeme emailom poslať webovú adresu Shen Yunu bežným organizáciám alebo jednotlivcom?

Majster: Nemal by byť žiaden problém, ak im predstavíte webstránku Shen Yunu. Avšak ak to spravíte takým spôsobom, že to dostanú ako emailový spam, voči ktorému majú ľudia averziu, potom to bude mať nedobrý účinok. Takže to musíte spraviť rozumným a inteligentným spôsobom. Neobťažujte ľudí.

 

Učeník: Celý tím japonskej verzie Minghui zdraví Majstra. Budeme pokračovať v tvrdej práci a lepšie pracovať na prekladaní čínskej verzie Minghui.

Majster: Áno, verím tomu. Môžem to povedať, pretože ste na tej webstránke pracovali po celý čas, a to, čo ste spravili, nebolo ľahké.

 

Učeník: V mnohých oblastiach, kde celková xinxingová úroveň nie je dostatočná alebo kde nie je dobrá spolupráca, sa ľudia zdráhajú pozvať Shen Yun alebo sa obávajú, že usporiadaním tej udalosti by si mohli spôsobiť finančnú stratu. Je ťažké pohnúť veci dopredu. Chcel by som požiadať Majstra, aby nás v tomto trochu usmernil. Obávam sa, že keď ani teraz neusporiadame predstavenie, bude príliš neskoro.

Majster: V skutočnosti nie je také ťažké usporiadať predstavenie Shen Yun. Iba preto, že ľudia tomu príliš nerozumejú, myslia si, že je to ťažké. Musíte iba nájsť hotel, pomôcť im usadiť sa tam a ubytovať ich. Potom im každý deň pripravíte jedlo; stačí aj kúpiť jedlo zabalené v krabiciach alebo je v poriadku aj jedlo z rýchleho občerstvenia. S divadlom môže komunikovať ktokoľvek. Ak však niekto chce kontaktovať divadlo, musí sa o tom dohodnúť s miestnou asociáciou Dafa a robiť to v mene miestnej asociácie. Keď komunikujete s divadlom, môžete im pustiť reklamné video natočené NTDTV, ktoré predstavuje Shen Yun a video s ohlasmi divákov. Keď si to pozrú, budú vedieť, čo to je. Nemusíte ani nič hovoriť, oni sa vás sami spýtajú, či je na predaj predstavenie, alebo či si sami prenajmete divadlo. Väčšinou naši študenti pracujú na predaji lístkov sami. Takže je to naozaj vcelku priamočiare. Keď podpisujete zmluvu, musia tam byť jasne uvedené poplatky. Čo sa týka lístkov, určité množstvo si môžete rozdeliť vy, a potom ste zodpovední za ich predaj, pričom v pokladni divadla je tiež časť, za ktorú je zodpovedné. Keď predáte toľko, koľko dokážete, môžete ten zvyšok do pokladne vrátiť. Musíte im ten zvyšok vrátiť, keďže každý lístok zodpovedá peniazom ekvivalentným cene lístka. Napokon sa to vyúčtuje. Alebo ak si iba prenajímate divadlo, potom sa musíte dohodnúť len na celkovej cene, to je všetko. Čo je najkritickejšie je vyčerpávajúca, náročná práca na predaji lístkov našimi študentmi. Postup je však veľmi jednoduchý, nie je to zložité.

Avšak je tu jedna vec –  v západnej spoločnosti sú odstupňované spoločenské triedy, a to platí aj pre divadlá. Toto je veľmi dôležité poznamenať. Ak je vaše divadlo na vysokej úrovni, hlavný prúd spoločnosti príde; ak nie je, hlavný prúd nepríde. Musíte v tom mať jasno. Nedbajte až tak na nízku cenu. Ak nepríde hlavný prúd spoločnosti, vaše publikum bude malé.

 

Učeník: Môžu reportéri Minghui písať príbehy o podpore, ktorú vyjadrili Falun Gongu členovia rodín učeníkov?

Majster: Ak sú pozitívne, potom samozrejme môžu. Všetko je to v poriadku. Ak to podmienky dovoľujú, môžete sa pustiť do takýchto vecí. Tieto veci môžu mať účinok spásy ľudí, keďže zobrazujú učeníkov Dafa v pozitívnom svetle a pozitívne postoje ľudí k učeníkom Dafa.

 

Učeník: Môže webstránka Clearharmony publikovať Majstrove texty? Alebo to môže robiť iba Minghui?

Majster: Ja ich publikujem iba na Minghui, aby bola zaručená ich dôveryhodnosť. Ostatné stránky prevádzkované učeníkmi Dafa a zamerané na našu komunitu ich môžu prevziať. Potom tie falošné stránky nebudú môcť spôsobovať problémy.

 

Učeník: Prípravy na Shen Yun v Ženeve a vo všeobecnosti vo Švajčiarsku, ako aj naše kultivačné prostredie, nie sú také isté ako v iných krajinách. Čo je výnimočné na Ženeve alebo Švajčiarsku?

Majster: Nie je tam nič výnimočné. Priniesť Shen Yun do Ženevy alebo do Švajčiarska je to isté, ako priniesť ho kamkoľvek inde, alebo prinajmenšom príprava predstavenia počas obdobia, keď je Shen Yun na turné, je rovnaká. Jediný rozdiel je vtedy, keď si bežní ľudia kúpia predstavenie, v tom prípade sa naši študenti nemusia zapojiť do predaja lístkov. V takom prípade sa študenti nemusia zapojiť, keďže lístky budú predávať bežní ľudia a sú to oni, čo si prenajali divadlo. Tak to je. Keď skupina prichádza do Švajčiarska v rámci turné, potom sa študenti do toho musia zapojiť. Počas obdobia turné predstavenie nie je na predaj. Kto potom hovorí študentom, že sa nemusia do toho zapojiť, sa mýli.

 

Učeník: Majster povedal, že za Tromi ríšami bol už Fa úplne napravený a že väčšina dnešných ľudských bytostí prišla z vyšších ríš. Dá sa to chápať tak, že či títo ľudia budú alebo nebudú spasení, ich pôvodné kozmické telá už boli spasené a vstúpili do budúcnosti?

Majster: Mnohí učeníci Dafa prišli z vysokých úrovní a niektorí prišli z veľmi vysokých úrovní. Skutočne, náprava Fa v týchto miestach už bola ukončená. Dá sa predvídať, aké to bude, keď učeník Dafa dokončí svoju kultiváciu, keďže Majster mu pomáhal urovnať a zdokonaliť veci počas procesu nápravy Fa. Avšak ak sa učeník Dafa vykultivuje len doprostred tejto cesty a nedostane sa tak vysoko, potom sa jeho vesmír rozpustí a vyvinie sa pre neho jeden nový, a to na tej úrovni, na ktorú sa bol schopný vykultivovať. Ak nakoniec ten človek nebude schopný dokončiť svoju kultiváciu, potom tam nebude nič a v budúcnosti nebude pre neho existovať kozmické telo, nebude mať svoje miesto; všetko, čo reprezentoval, prestane existovať a on bude rovnaký ako bežný človek.

 

Učeník: V mojej oblasti nie je mnoho študentov. Ak Minghui uverejní rozhovory s týmito študentmi, neodhalí ich tým zlu?

Majster: To je problém. Ak niekedy v danej oblasti nie je mnoho študentov a vy uvediete odkiaľ ste keď uverejníte články s interview, potom je veľmi pravdepodobné, že zlo uhádne totožnosť toho študenta. Takže webstránky Minghui by mali tieto veci dobre zvážiť a neprezradiť študentov. Dbajte na ich bezpečnosť.

 

Učeník: Televízny program „Zaostrené na Minghui“ hral kedysi  veľmi dobrú úlohu v objasňovaní pravdy, avšak kvôli problémom s pracovnou silou bol zastavený. Radi by sme ten program obnovili a pokúšame sa o to už nejaký čas. Avšak kvôli rôznym príčinám sme ho nedokázali opäť spustiť. Keď som dnes počul Majstra vyučovať Fa, rozmýšľam nad tým, či je ten program ešte potrebný.

Majster: Povedal som niečo také? Nech robíte čokoľvek, je na vás, aby ste sa dobre činili tým, že na tom budete spolupracovať a vzájomne o tom diskutovať. Táto otázka je príliš konkrétna. Ja nie som proti ničomu, čo robíte, pokiaľ to zahŕňa objasňovanie pravdy, podporujem to. Najväčším problémom pre vás je dokázať dobre spolupracovať. Či uvažujete o tom, ako obrátiť myšlienku na konkrétnu prácu alebo o tom, či máte silu to spraviť, rozhodnutie musíte spraviť sami. Pokiaľ to, čo robíte, zachraňuje ľudí, podporujem to. Všetko, čo učeníci Dafa robia, by malo byť na zachraňovanie ľudí a objasňovanie pravdy.

 

Učeník: V niektorých veľkých mestách v Číne stále nemajú miestne materiály na objasňovanie pravdy, ako napríklad miestnu verziu týždenníka Minghui alebo malé letáky na objasňovanie pravdy. Mali by sme v tej situácii pomôcť našim spolupraktizujúcim v Číne vyrábať miestne materiály objasňujúce pravdu, alebo by sme mali počkať, kým to urobia oni sami?

Majster: V skutočnosti je naša pracovná sila mimo Číny veľmi obmedzená. Ak vezmete na seba všetky tie stovky miest v Číne a budete sa pokúšať vyrábať pre nich materiály na objasňovanie pravdy, skutočne toho nebudete schopní. Takáto vec vyžaduje aj dobrú koordináciu.

 

Učeník: Stretli sme sa s ťažkosťami, keď sme sa pokúšali rezervovať si divadlo. Je to výsledkom toho, že sme nepodali žalobu na čínsky konzulát za jeho rušivé činy?

Majster: Presne tak, keď si niekedy chcete prenajať divadlo, najväčším problémom, s ktorými sa stretávate, nie je samotné predstavenie Shen Yunu, ale ťažkosti spôsobené skazenou ČKS v pozadí. Ale nech sa do toho miešajú akokoľvek, myslím si, že učeníci Dafa kráčajú po svojej vlastnej ceste a pokiaľ budete pristupovať k veciam so spravodlivými myšlienkami, prirodzene uspejete. Avšak keď sa nimi necháte rozkolísať, nebudete schopní spraviť dobre to, čo máte spraviť. Áno, môžete ich žalovať. Keď ich odhalíte, aby to videl celý svet, v skutočnosti vám to pomôže s predajom lístkov. Avšak ak vaše pracovné sily nie sú dostatočné, potom sa nad tým zamyslite, než do toho pôjdete. Najprv riešte to, čo je najhlavnejšie, a potom ich môžete priviesť pred súd. Avšak súdiť ich nie je cieľom, cieľom je odhaliť ich. Skazená ČKS si neuvedomuje, ako zle vyzerá pred vonkajším svetom. Napríklad, keď niekde vystupuje Shen Yun, konzuláty alebo ambasády ČKS volajú zahraničným diplomatom pôsobiacim v tom meste a hovoria im, aby si nešli pozrieť predstavenie Shen Yun. Avšak výsledok je taký, že všetci si idú kúpiť lístok a pozrú si to predstavenie. Mnohí z nich pred tým telefonátom o predstavení ani nevedeli. Tým, že to robia, vlastne zdarma pomáhajú Shen Yunu v reklame. Keď si tí ľudia kúpia lístok, pýtajú sa, prečo to ten konzulát alebo ambasáda ČKS robí, čo nám dáva výbornú príležitosť objasniť im pravdu. Už dávno som povedal, že ak by skazená ČKS jednoducho nerobila nič, bola by na tom pravdepodobne lepšie, pretože hneď, ako niečo spraví, je z toho škandál a neúspech.

To je všetko, čo chcem povedať. Učeníci Dafa nesú na svojich pleciach obrovskú zodpovednosť. Každý jeden projekt, ktorý robíte na spásu ľudí, bol aktívne zorganizovaný a vedený učeníkmi Dafa, a tieto veci mali obrovský dopad. Výsledky vášho objasňovania pravdy a zachraňovania ľudí sú naozaj očividné. Naozaj som z toho šťastný. Vtedy na začiatku som mal dosť obavy z určitých konkrétnych otázok, bál som sa, či ich dobre vyriešite a bál som sa, že bude pre vás ťažké vysporiadať sa s problémami, na ktoré narazíte. Takže vtedy som bol veľmi znepokojený. Teraz nie som. Všetky vaše projekty idú veľmi dobre a nie je veľmi časté, aby som koordinátorom rôznych projektov telefonoval. Dozreli ste a veci idú čoraz lepšie. Cestu, ktorou sa vydali vaše médiá, ste si prerazili vy sami. Sami ste si stanovili smerovanie vašich médií a dokázali ste dobre zhodnotiť, čo môžete a čo nemôžete robiť. To platí najmä pre webstránky Minghui, keďže tie sa činili v tomto ohľade výborne. Zostávajú po celý čas veľmi stabilné a nevyskytli sa žiadne veľké problémy; ich celkový vývoj bol veľmi zdravý. V priebehu tohto všetkého, samotný fakt, že nemáte problémy, zasadil zlu najväčšiu ranu.

Stabilita Minghui, jeho odolnosť voči zasahovaniu a jeho aktuálne spravodajstvo – tieto veci spočiatku spôsobili, že ho ČKS nenávidela až do morku kostí. Teraz má z neho jednoducho obrovský strach. Čo sa týka ľudí na svete, nie všetci nasledovali zlo. Niektorí oklamaní ľudia boli predtým proti Falun Gongu, avšak teraz ho začali obdivovať. Toto hovorí, aký obrovský dopad malo v skutočnosti vaše objasňovanie pravdy. Prinajmenšom ste všetci mohli vidieť stav študentov v Číne a v zahraničí, ako aj výmenu informácií medzi nimi. Z týchto informácii sa dozvedáte o celkovej situácii, o celkovom kultivačnom stave učeníkov Dafa a o podrobnostiach prenasledovania učeníkov Dafa zlom; taktiež sa dozvedáte, ako učeníci Dafa odporujú prenasledovaniu. Áno, bez ohľadu na stav kultivácie učeníkov Dafa, budú takí, ktorí kráčali po ceste dobre, a takí, ktorí kráčali slabo. Ale nech je to akokoľvek, Minghui so svojím aktuálnym spravodajstvom naozaj dosiahol veľkolepý účinok. Toto robí Minghui výnimočným a študenti, ktorí sú v tom zapojení, sú veľkolepí.

Ďakujem vám všetkým! To je všetko, čo poviem. (Nadšený potlesk)

 


[1] „Minghui“ v tomto texte zahŕňa webstránky Minghui vo všetkých jazykoch. Anglická verzia Minghui nesie názov clearwisdom.net. (pozn. prekl.)

 

 


Linka na DOC súbor