Vyučovanie Fa na stretnutí Veľkej Epochy

(Li Chung-č’, 17. októbra 2009)

(potlesk)

Všetci ste pracovali tvrdo, naozaj tvrdo. Kráčali ste po veľmi hrboľatej ceste odvtedy, čo ste založili noviny Veľká Epocha[1], a ten proces, ktorým ste prešli – od toho, že ste nevedeli ako to robiť až k tomu, že viete ako to robiť – bol skutočne poznamenaný jedným trápením za druhým. Nebolo ľahké prejsť, krok za krokom, cez všetky skúšky xinxingu v osobnej kultivácii ako aj cez vonkajšie zasahovanie. Myslím, že úspech, ktorému sa teraz teší Veľká Epocha, je výsledkom kolektívnych snáh každého z vás, čo tu sedíte, ako aj tých, ktorí sú zapojení do Veľkej Epochy, ale tentoraz neprišli. Veľká Epocha skutočne mala veľký účinok v náprave Fa. Všetci ste to videli. Uvažovanie, ktoré majú ľudské bytosti, je v skutočnosti pomerne jednoduché. Mnohí ľudia veria všetkému, čo povedia médiá, a vo väčšine prípadov sú to médiá, ktoré človeku normálne slúžia ako zdroj informácií. Tento informačný mechanizmus ako taký je pre vás veľmi užitočný vo vašich snahách zachrániť ľudí na tomto svete a potvrdiť Fa. V skutočnosti mali naozaj mimoriadne pozitívny účinok pri objasňovaní pravdy. V mene ľudí na svete vám za to ďakujem. (Potlesk)

Ako Veľká Epocha prešla od svojich začiatkov až tam, kde je dnes, stala sa pomerne vplyvnou. Toto nám hovorí, že hoci počas behu novín mohli byť kultivačné stavy ľudí často nedostatočné, hlavný prúd bol dobrý a dosiahol nezmazateľné výsledky. To je výborné. Čo sa týka perspektívy do budúcnosti, veci sa majú pri vašom postupe vpred len zlepšovať a bežní ľudia budú prikladať novinám čoraz väčšiu dôležitosť. Mnoho mediálnych výstupov v čínskom jazyku má ťažkosti prežiť súčasnú ekonomickú recesiu, pričom niektoré už skrachovali. Ak dokážete robiť veci o trošku lepšie, vaše noviny porastú ešte rýchlejšie. Nič sa nestane náhodou. Ak sa budete dobre činiť, keďže zachraňujete vnímajúce bytosti, je možné, že ostatní vám prenechajú cestu, ktorá je širšia ako tá v súčasnosti a vaša čítanosť bude stúpať. Za takýchto okolností budete mať priaznivejšie okolnosti pre úspech vašich novín. Ale musíte vedieť využiť túto príležitosť a uvažovať o spôsoboch, ako spraviť vaše noviny stabilnejšími, aby boli ako normálne mediálne spoločnosti. Keď vaše noviny ešte začínali, všetci ste ich videli ako prostriedok na objasňovanie pravdy a  neuvažovali ste oveľa ďalej. Niektorí ľudia ich dokonca brali ako letáčik. Teraz je to samozrejme odlišné a postupne ste si uvedomili, že by ste už nemali prechovávať myšlienku, že je to len niečo dočasné a uvedomili ste si, že musíte viesť tieto noviny dobre a prevádzkovať ich ako normálnu firmu.

Myslím, že by bolo dobré, keby ste mohli stavať na skúsenostiach bežných spoločností, či už ohľadom riadenia, predaja či fungovania. To je však často ťažké spraviť. Prečo je to tak? Je to kvôli vzájomnej spolupráci. (smiech) Učeníci Dafa sú všetci výnimoční a v histórii ste všetci boli kráľmi, (smiech) avšak v Číne sa hovorieva: „Jedna hora nestačí pre dvoch tigrov.“ (všetci sa smejú) Keď je kráľ len jeden, je to ľahké – platí to, čo povie. Nuž, teraz tu však máme pohromade toľko kráľov, majú plno myšlienok a prístupov, a každý má silný sklon robiť rozhodnutia, ktoré majú druhí nasledovať. Toto je najväčšia výzva, ktorej čelia učeníci Dafa, keď navzájom spolupracujú, a je to prekážka, ktorá pochádza z vás samých. Každý náš človek je schopný, pričom niektorí sú mimoriadne schopní, a jediný z vás sa vyrovná sile mnohých bežných ľudí. Toto však na druhej strane vytvára problémy pri vzájomnej spolupráci. Tento problém už pretrváva pomerne dlhý čas. Keď sa vám podarí nájsť spôsob, ako dobre spolupracovať, mať spoločné zmýšľanie a používať všetku vašu silu spoločne jedným smerom, potom so schopnosťami, ktoré máte, skutočne budete nezastaviteľnou silou. Takže uvažujem, či naozaj musíme čakať dovtedy, kým sa budete lepšie kultivovať, než sa k tomu dostaneme bližšie a zväčšíte svoju [kolektívnu] silu? (smiech) Iba ak to dokážete spraviť, kým sú veci najzložitejšie, potom sa vaša situácia rýchlo zmení a budete sa dobre činiť v tom, čo by ste mali robiť.

Avšak čas ani okolnosti na nikoho nečakajú. Nech je to akokoľvek, učeníci Dafa teraz musia dobre spolupracovať. Situácia, ktorej čelíte, vyžaduje, aby ste dobre spolupracovali, pretože len ak budete dobre spolupracovať, môžete naplniť svoje sľuby dobre a spraviť tieto noviny mocnejšími. Hlavné médiá v bežnej spoločnosti sú skutočne niečím, od čoho sa stojí za to učiť, či už ohľadom praktík riadenia alebo ohľadom predaja reklamy či fungovania. Iba pomocou novín dokážu poskytnúť živobytie pre tisíce ľudí. Takže ako to robia? Navyše, zamestnanci v bežných mediálnych výstupoch – či je to redaktor, reportér alebo hoci aj tlačiar – všetci zarábajú plat na úrovni toho, čo je normálne v spoločnosti, takže ich zárobky nie sú nízke. Myslím si teda, že hoci ste tomu toľko venovali a prešli ste procesom učenia sa ako robiť to, čo robíte, počas tej cesty by ste stále mali uvažovať o tom, ako robiť veci lepšie a ako sa pevnejšie uchytiť v spoločnosti, aby ste už neboli sužovaní problémami ako sú náklady na tlač alebo tímová spolupráca. Pri normálnej praxi manažmentu by mal mať každý učeník Dafa priradenú rolu. Pridelená rola však nesúvisí s tým, ako dobre ste sa kultivovali. Nie je to tak, že keď je niekto redaktor alebo reportér, alebo keď niekto robí rutinné úlohy, kultivoval sa dobre alebo slabo. Nie je tam takýto vzťah. Viete, v kultivačnom svete to často bývalo tak, že ten, kto to mal najťažšie, alebo ten, kto bol na najnižšej úrovni, to bol ten, čo sa kultivoval najlepšie. Mať priradené role znamená jednoducho robiť rôzne druhy práce, a nemá to vzťah s kultiváciou, nie je to to isté. Kultivácia je kultivovanie srdca a mysle, a človek sa môže kultivovať v hocijakom prostredí a v ľubovoľnom spoločenskom postavení. To však neznamená, že ľudia v určitom spoločenskom postavení sa môžu kultivovať na vysoké úrovne a ľudia v inom sa nemôžu. Nič také neexistuje. Kultivácia je vecou sféry xinxingu človeka ako aj toho, nakoľko je učeník Dafa  zodpovedný pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí a aký má k nemu postoj.

Rovnako to platí aj pre prácu na Veľkej Epoche. Nezáleží na tom, akú prácu tam robíte, nič z toho nepredstavuje výšku vašej kultivácie. Jediná vec, na ktorej záleží, je to, či energicky napredujete. Viete, pri kultivácii sa Bohovia a Budhovia pozerajú jednoducho len na srdce človeka, pozerajú sa len na to, či energicky napredujete vo svojej vlastnej kultivácii. Nech v bežnej spoločnosti robíte akúkoľvek prácu, alebo nech ste v akomkoľvek prostredí, tieto veci sú zamýšľané len na to, aby vám poskytli kultivačné prostredie a sú to rôzne prostriedky na umožnenie kultivácie. Naozaj vám to musí byť jasné, musíte sa správať dobre a zbaviť sa ľudského pocitu nespravodlivosti. Keď sa rozdeľuje práca, budú tam takí, čo riadia ostatných, a takí, čo sú riadení. Avšak vy sa nahneváte, keď sa niekto pokúsi riadiť vás. (smiech) Pravdupovediac, ak z hĺbky svojho srdca všetci vysielate želanie, aby tieto noviny boli úspešné, potom nebude príliš záležať na tom, akým tónom niekto s vami rozpráva, kto vás riadi, alebo komu musíte byť podriadený.

Keď sú učeníci Dafa spolu, často najťažšie znášate to, keď vám niekto dáva pokyn, aby ste niečo spravili. Ale ak robíte prácu v bežnej spoločnosti alebo v nejakej firme, robíte všetko, čo vám povie šéf. Nech vás ten bežný človek riadi akokoľvek, vyhoviete mu. Prečo to potom takto nefunguje s vašimi vlastnými vecami? (smiech) Keď o tom hovorím, pravdepodobne je vám ten problém jasný. Ale keď sa skutočne stretnete s takou situáciou a najmä ak sú tam konflikty, je pre vás naozaj ťažké to zniesť. Samozrejme, uvedomujem si, že je tam ešte ďalší faktor, ktorým sa líšime od bežnej firmy. Bežné firmy poskytujú finančnú odmenu hneď od začiatku a  závisí na nej živobytie toho človeka. Takže musí ostatných počúvať, dostáva plat, a neprichádza do úvahy, aby si nevšímal ostatných. Nehovorme nateraz o historickej zodpovednosti, ktorú majú učeníci Dafa pri potvrdzovaní Fa a o tom, aká nesmierne cenná je kultivácia. Niektorí novší študenti alebo študenti, ktorí nie sú takí usilovní, naozaj majú s týmto ťažkosti, a to je objektívna realita. Keďže sú to nakoniec kultivujúce sa ľudské bytosti, nemôžu prehliadať veci, s ktorými sa musia zaoberať v rámci života v bežnej spoločnosti. Takže by ste mali viesť svoje noviny dobre a zvýšiť ich ziskovosť, aby sa všetci stali formálne zamestnancami a mali normálny plat.

V skutočnosti máte už teraz výbornú základňu. Sú to také vplyvné noviny, každý učeník Dafa je veľmi schopný a celým srdcom ste sa oddali tejto snahe. Tieto problémy sa vyriešia, keď bude váš podiel na trhu dostatočne veľký. Dajte svoje srdcia do toho, aby ste sa tomu venovali a skutočne veďte tie noviny dobre. Všetci musíte takto uvažovať a podľa toho konať. Keď bude takto uvažovať len malé percento ľudí, nebude to fungovať. Musíte všetci spolupracovať. Ak sa naozaj môžete premeniť na poriadnu firmu, nebudú tam, ak to naozaj dosiahnete, už ďalšie problémy toho, že ľudia nechcú byť riadení alebo že nebudú mať dosť prostriedkov na bežný život. Ak naozaj povediete noviny dobre, budete mať mocnejší účinok pri záchrane vnímajúcich bytostí a pri potvrdzovaní Fa.

V súčasnosti sa v niektorých regiónoch dosiahla vyrovnanosť príjmov a výdavkov, a niektoré dosiahli malý zisk. Je veľmi povzbudzujúce vidieť to. Ale nemôžete sa na tom zastaviť. Mnoho koordinátorov si myslí, že stačí, ak sú finančne vyrovnaní a považujú to za normu. To však nestačí. Uvažujte o tom, ak by všetci, čo sú do toho zapojení, nemuseli chodiť do práce v bežných firmách a mali by dosť prostriedkov na živobytie, keďže vaše vlastné noviny by ich zabezpečovali, mohli by tomuto venovať všetku svoju energiu. Ak sa tieto noviny dokážu stať normálnym pracovným miestom v bežnej spoločnosti a ľudia budú dostávať normálne platy, nebudete potom robiť to, čo učeníci Dafa majú robiť, a zároveň si zabezpečíte finančnú istotu vo vašom živote? Nebolo by to výborné?

V skutočnosti som o tomto uvažoval odo dňa, keď ste začali. Ak to naozaj dokážete dosiahnuť, bol by som najšťastnejší. Nemám obavy z toho, že učeníci Dafa budú zarábať veľa peňazí. Budem rád, keď vaše firmy budú čoraz viac narastať a budete mať väčší majetok. Obávam sa len toho, že to nedosiahnete. Ak by ste mali všetci veľké finančné prostriedky, nemali by ste väčšiu silu, ktorú by ste mohli venovať veciam, ktoré robia učeníci Dafa na potvrdzovanie Fa? Nebolo by to vynikajúce? Nikdy som vám nepovedal, aby ste boli ako tí kultivujúci, čo bývajú v horách, ktorí by najradšej nemali žiadne peniaze. Je to preto, že takí nemôžete byť, keď vaša kultivácia prebieha v bežnej ľudskej spoločnosti. Nikdy som vám nepovedal, aby ste boli takí. Namiesto toho som vám stále hovoril, že kultivácia Dafa sa robí spôsobom, ktorý maximálne zodpovedá spôsobom bežnej ľudskej spoločnosti. Keď som to však povedal, nemôžete teraz ísť do druhého extrému. Nehovorím vám, že by ste odteraz mali byť posadnutí zarábaním peňazí. (všetci sa smejú) Bol by to problém, keby ste prestali robiť veci, ktoré robia učeníci Dafa. Musíte tie veci robiť. Kľúčové je to, že teraz máte správne podmienky a naozaj musíte využiť príležitosť a viesť tie noviny dobre.

Stále sú nejakí ľudia, ktorí premýšľajú: „Do akého podnikania sa mám pustiť, aby som podporil Veľkú Epochu?“ alebo „Aké investície mám spraviť, aby som pomohol Veľkej Epoche znížiť jej finančné náklady?“ Uvažovanie za tým nie je nesprávne. Ale to, o čom hovorím, je toto: prečo trochu nepremýšľať o tom, ako spraviť veci lepšie pre samotnú Veľkú Epochu? Ak sa vám naozaj podarí, aby dosiahla určitú úroveň, nebudete mať všetko? V skutočnosti to môžete dosiahnuť. Keď sa na to pozeráme vo svetle výhľadov Veľkej Epochy a súčasnej ekonomickej situácie, podmienky, ktoré potrebujete, sú pre vás naozaj vytvorené. Keď dokážete dobre spolupracovať ohľadom riadenia, venovať viac úsilia zväčšeniu vašej čítanosti a dokážete zlepšiť svoju ziskovosť, budete schopní garantovať plat pre časť svojich zamestnancov. Nakoniec, keď budú veci vedené lepšie a lepšie, stanete sa spoločnosťou, ktorá funguje úplne normálne a budete schopní sami udržiavať noviny v chode a budete schopní zabezpečiť tých, ktorí sú do toho zapojení. To je úplne dosiahnuteľné. V minulých rokoch som o tom hovoril ako o „cieli“. Teraz by som povedal, že je to niečo uskutočniteľné.

V súčasnosti niektoré oblasti trochu zaostali. Myslím, že je to problém množstva pozornosti, ktorú ste tomu venovali. Na niektorých miestach, kde sa študenti činia trošku lepšie, ľahko sa stanú samoľúbymi. Avšak nestačí, ak je Veľká Epocha finančne vyrovnaná – neuvažovali ste o tom, ako sa činiť lepšie, alebo o tom, ako sa stať bežnou firmou, ktorá by vám umožnila mať ešte väčší účinok pri spáse vnímajúcich bytostí a pri objasňovaní pravdy. To je niečo, o čom som uvažoval. Rovnako to platí aj pre NTDTV. Pred chvíľou som im hovoril o tom, že by si mali udržiavať stabilný obchodný a marketingový personál a dávať tým ľuďom plat. Je v poriadku, ak je ten plat trochu malý; musíte zabezpečiť, aby tí študenti mali stabilný život, aby tak mohli robiť túto prácu s plným zameraním. Toto teraz robia a počul som, že to ide veľmi dobre. Ak naozaj chcete, aby sa vaše noviny činili lepšie a mali väčší dopad, potom môžete tiež vyskúšať tento prístup, ak to dovolia podmienky, a uvidíte, ako to pôjde.

Je mnoho vecí, ktoré musíte robiť. Musíte robiť svoje bežné zamestnanie a robiť ho dobre, musíte zvládnuť svoje rodinné záležitosti a ako učeníci Dafa si musíte spraviť čas na študovanie Fa a cvičenia; musíte tiež objasňovať pravdu, ako aj zúčastňovať sa na projektoch Dafa, ako je Veľká Epocha. Takže ak by objasňovanie pravdy a úloha vedenia média učeníkov Dafa mohli byť spojené do jedného, nepomohlo by to vyriešiť časový tlak, ktorému čelíte? Rozriešilo by to tiež problém starania sa o živobytie a problém práce v bežnej spoločnosti. Takže čo by sa nám na tom nepáčilo? Myslím, že teraz je to nutnosťou. (smiech) Nebudete ani priekopníkmi, pretože NTDTV to už spravila. Podobný je aj prípad učiteľov na Akadémii umenia Fei Tian, ktorí už nejaký čas vyučujú na plný úväzok, takže ich životy tým boli tiež ovplyvnené. Teraz sú za svoju prácu platení, hoci je to pomerne málo. Ako sa okolnosti postupne zlepšujú, spolu s tým, ako sa zväčšuje účinok predstavení Shen Yun a ako sa zlepšujú naše príjmy, ich mesačné platy budú postupne rásť.

Keď som povedal toľkoto, pohovorím o niečom ďalšom. Naši študenti všade naozaj usilovne pracovali na predaji lístkov, takže vo svetle toho, čo som povedal, som uvažoval o tom, či sme neoslabili tých študentov, ktorí pracujú na predaji lístkov. Všetkým je vám však jasné, čo je dobre, že sa to robí na záchranu ľudí, a predanie lístka sa rovná záchrane človeka. Takže všetci dokážete tie veci dobre udržať v rovnováhe. Nebudeme od vás žiadať, aby ste to robili večne. Keď sa vplyv umeleckého súboru Shen Yun skutočne rozšíri široko po svete, bude stačiť len dať inzerát o tom, že Shen Yun prichádza a ľudia sa sami pohrnú, aby ich videli. V tom bode budeme môcť všetkých našich učeníkov Dafa uvoľniť z tej úlohy a nebudeme sa už musieť obávať o predaj lístkov. Usilovne na tom pracujeme. Nech si vyberiem hocičo, určite to budem robiť dobre. Rovnako by to malo  platiť aj pre noviny Veľká Epocha. Rozhodne musíte pracovať smerom k tomu cieľu.

Všetci viete o darebáctvach tých tajných agentov skazenej ČKS, ktoré robia mimo Číny. Keď pracujete na predaji inzerátov, telefonujú a pokúšajú sa ten obchod zrušiť. Keď to tí gangstri spravia po prvýkrát, bude tam jedna dávka karmickej odplaty; ak je ten hriech veľký, splátka bude trpkejšia. Ľudia v tomto svete sem prišli kvôli Fa. Ak naozaj môžete robiť túto prácu s patričnou vážnosťou, potom tí agenti budú akurát plytvať svojimi silami. Kľúčovým je, aby ste tomu venovali úsilie a nerobili to len povrchne. Platí to najmä ak sa stretnete s ťažkosťami: potom musíte objasniť pravdu a pomôcť ľuďom vidieť pravú tvár bandy ČKS. Kým ten darebácky režim stále spôsobuje ťažkosti, musíte sa ešte pevnejšie činiť v odhaľovaní ho. Tí agenti ČKS sú skutočne ničím. Sú za nimi posadajúci prehnití démoni, ktorí boli usporiadaní starými silami, s cieľom skúšať, či môžu byť ľudia vo svete zachránení. Hneď ako sa myseľ človeka skutočne postaví za správnu vec, s tou jedinou vetou, jedinou myšlienkou, nie je už ovládaný súčasnosťou, pretože sa ráta medzi ľudí budúcnosti. Tí gangsterskí agenti už potom nebudú mať žiadnu  silu na to, aby ho ovplyvnili.

Pokiaľ s niekým prichádzate do kontaktu, robíte niečo na jeho záchranu – vrátane toho, keď predávate inzeráty. To, na ktorej strane človek stojí a to, či to dokáže – všetko sú to veci na ceste učeníkov Dafa, ktorí sú do rôzneho rozsahu v styku s bežnými ľuďmi, a nemali by ste prikladať príliš veľa dôležitosti samotným tým aktivitám. Čím sa vám tie ťažkosti zdajú väčšie, tým ťažšie bude veci vykonať, pretože „podoba vecí sa rodí z mysle“. Takže tá úloha sa stane čoraz ťažšou. Keď hovorím „podoba vecí sa rodí z mysle,“ myslím tým aj to, že ťažkosti pochádzajú z toho, že tú vec vidíte ako veľkú a sami seba vnímate ako malých. Nepovažujte také veci za veľký problém, pretože pri niečom tak dôležitom ako je záchrana vnímajúcich bytostí robte len to, čo máte robiť a robte to pokojným spôsobom. Keď sa stretnete s vecami, ktoré neznejú príliš dobre alebo ktoré nie sú také, ako ste dúfali, neberte si ich k srdcu, a robte len vznešene a sebaisto to, čo máte robiť. Ak nenecháte, aby vás rozkolísalo zasahovanie zla, zlé faktory nebudú narastať od vás samotných, zlo sa stane drobným, vy sa stanete vysokými a mohutnými, a vaše spravodlivé myšlienky budú dostatočné. Naozaj to tak je.

V čínskej polobožskej kultúre je množstvo skrytých významov, a to platí aj pre výraz „podoba vecí sa rodí z mysle“. Pretože každý človek pokrýva určitý svoj rozsah vo svete okolo seba, jeho citový stav bude mať účinok na jeho záležitosti. Platí to ešte viac pre učeníkov Dafa, pretože nesú na svojich pleciach misiu záchrany vnímajúcich bytostí, a ich rozsah je ešte väčší. Učeníci Dafa vo svete spolu pokrývajú celú zem, pričom každý človek má určitý rozsah. Všetko s čím sa stretnete a na čo narazíte, je kvôli faktorom, ktoré sú prítomné v rámci vášho rozsahu. Ak dokážete mať dostatočné spravodlivé myšlienky, potom môžete byť vo svojom rozsahu vysoký a mohutný a potlačiť všetky zlé veci, ktoré tam možno existujú. Ak by to každý učeník Dafa dokázal dosiahnuť, celý svet by sa zmenil, pretože všetci máte zodpovednosť za široký rozsah v tomto svete a zastupujete určitú časť vnímajúcich bytostí. Často vám hovorím, aby ste sa kultivovali dovnútra a hľadali vo vnútri, keď sa objavia problémy. Keď sa čistíte v čase vysielania spravodlivých myšlienok, je to zamýšľané na očistenie a napravenie vášho uvažovania, ako aj očistenie vašej vlastnej časti, oblasti, za ktorú ste zodpovední. Ak by každý učeník Dafa dokázal zaobchádzať správne s vysielaním spravodlivých myšlienok a mať bežne silné spravodlivé myšlienky, potom by všetci zlí duchovia po celom svete boli rýchlo rozložení. Ak by to všetci učeníci Dafa mohli pochopiť a všetci by skutočne dosiahli stav, že by mali úplne spravodlivé myšlienky, potom by na rozriešenie vecí stačil jeden deň. Keby každý človek rozložil zlé faktory v rámci oblasti svojho dosahu, za ktorú je zodpovedný, nezmenil by sa celý svet? V skutočnosti aj ľudia vo svete majú určitý vlastný rozsah, akurát že je to veľmi malé pole a nezahŕňa iných ľudí. Takže aj ich citový stav môže rozhodnúť o výsledku určitých vecí. Bežní ľudia nevedia, že všetko toto je zahrnuté vo vyjadrení „podoba vecí sa rodí z mysle“. Keď to teda povieme inak, vlastné faktory človeka môžu naozaj zmeniť jeho okolie. „Kultivujte sa“ a „hľadajte vo vnútri“ sú slová, ktoré som povedal veľmi priamym a jasným spôsobom. (smiech) Ale nie je mnoho ľudí, ktorí týmto slovám dávajú patričnú váhu. To, čo som popísal, platí pre učeníkov Dafa, keď robia veci.

Či je to práca na inzercii pre Veľkú Epochu, jej fungovaní, riadení, alebo hľadanie finančnej podpory, v každom jednom ohľade tam existuje otázka toho, či dokážete riešiť veci so spravodlivými myšlienkami. Samozrejme, celková situácia zároveň tiež zahŕňa faktory starých síl, ktoré riadia určité veci. Ale nie je to ten prípad, že zneužívajú vaše medzery? Ak všetci dokážete riešiť veci správne, nebude tu žiadne zneužívanie medzier. Niekedy môžete mať pocit, že zlo nebolo úplne odstránené a čudujete sa, prečo sa znova objavuje. Nuž, ak by ste mohli dosiahnuť dovŕšenie potom, ako sa kultivujete jediný deň a stať sa na mieste Budhom, nerovnalo by sa to kultivácii. Naozaj je ťažké očistiť tieto názory a zlé veci, ktoré ste si sformovali, kým ste viedli bežný život, a vy musíte zmeniť tie navyknuté veci, ktoré ste si sformovali. Už ste si vytvorili taký spôsob uvažovania, takže sa musíte pozrieť na svoj štýl uvažovania a napraviť veci tam, ak chcete predísť ďalším problémom. Môžete hovoriť: „Neočistil som ale už tie veci?“ Naozaj, keď vysielate spravodlivé myšlienky, to pole sa stane jasným a čistým. Avšak v momente ako vstanete, to, čo máte v hlave, je v skutočnosti ľudské myslenie, a keď o niečom uvažujete alebo niečo robíte, ľahko sa odkloníte a vrátite sa späť tam, kde ste boli a tá vec, ktorú ste očistili, je tam opäť. Okrem toho, ak vaša myseľ a myšlienky nie sú pevné ani keď vysielate spravodlivé myšlienky, budete očisťovať a odstraňovať zlé veci na tejto strane, pričom na tamtej strane ich budete zároveň vytvárať. Kultivácia je o náprave seba a je to skutočne také, ako som popísal.

Ďalšou vecou je, že často mi tí z vás, ktorí sú koordinátormi, hovoria, že ústredie Veľkej Epochy má mnoho ťažkostí a že mnoho miestnych pobočiek nevenuje ohľad situácii ústredia Veľkej Epochy. Ťažkosti pochádzajú z toho, že v ústredí je veľa redaktorov novín, čo spotrebováva množstvo ľudskej sily a znamená to, že sa míňa veľké množstvo energie. To, čo robí miestna pobočka je len to, že pridá miestne spravodajstvo, takže majú relatívne ľahkú úlohu a starajú sa len o to, aby nespôsobili straty vo svojej vlastnej oblasti, a nestarajú sa o to, ako idú veci v ústredí. Keďže ste jedným telom a Veľká Epocha je kolektívnou firmou, musíte brať ohľad na ťažkosti ústredia. Tieto ťažkosti znamenajú, že je tu potreba koordinácie a že by ste sa mali držať celofiremných rozhodnutí manažmentu, ktoré spravilo ústredie. Myslím, že len takýmto spôsobom to bude fungovať. Špeciálne, v mnohých ohľadoch sú ľudia dosť závislí na ústredí, a keď je to tak, prináša im to väčší tlak. Myslím, že by ste mali využiť toto stretnutie na to, aby ste to preskúmali a prediskutovali, ako robiť veci dobre, a aby ste skutočne zabezpečili, že noviny budú mať oporu v bežnej spoločnosti a budú ziskové. Chcel by som vidieť, ako to premeníte na skutočnú, pevnú firmu; vymyslieť, ako viesť veci dobre a ako umožniť učeníkom Dafa, ktorí sa toho zúčastňujú, aby si zarobili na živobytie a mohli sa jej tak celým srdcom venovať, čím sa stane mocnejšou pri potvrdzovaní Fa a záchrane vnímajúcich bytostí. Nájsť spôsob na zaplatenie mzdy pre tých, ktorí sa toho zúčastňujú, je ďalšia vec, ktorú musíte dosiahnuť. Nemôžete byť spokojní s tým, že budete pokrývať vlastné náklady. Samozrejme, myslím si, že tie miestne vydania, ktoré stále trpia finančnými stratami, tomu naozaj musia venovať nejakú skutočnú snahu a tvrdo pracovať. Nemôžete stále zaostávať. Moji učeníci Dafa... Všetci hovoríte, že chcete robiť to, čo majú robiť učeníci Dafa, naozaj mať účinok v náprave Fa a pomáhať Majstrovi napravovať Fa. Ale aby ste to dosiahli, musíte do toho dať svoje srdce, inak sa to pre vás stane bremenom. Ak to nemôžete dosiahnuť, spôsobíte zasahovanie a nepodarí sa vám naplniť svoju prísahu ako učeníka Dafa. Iba ak tomu naozaj dáte patričnú váhu, bude to fungovať.

Poviem pomimo niekoľko slov o anglickej a iných nečínskych vydaniach Veľkej Epochy. Viem, že v súčasnosti majú dosť ťažkostí, pričom tou hlavnou je nedostatok pracovných síl. To je najväčší problém. Uvažujem o tom, že ak sa čínske vydanie Veľkej Epochy dokáže dobre činiť, to zároveň pomôže anglickému vydaniu rozšíriť svoj trh a účinok. Čínske vydanie Veľkej Epochy má taký veľký vplyv na spoločnosť, že takmer všetci o nej vedia. Ak ju niektorí ľudia nedokážu čítať, nuž, je tam pre nich anglické, francúzske, nemecké alebo ďalšie vydanie. Takže ak sa budete činiť dobre, prinesie to priaznivé podmienky. Momentálne sú veci skutočne zložité, pretože to, čo teraz zažívajú anglické noviny, je rovnaké ako to, čo na začiatku zažívali čínske, pričom najväčším problémom bol nedostatok pracovných síl. Ak dokážete byť húževnatí v činení sa dobre v tom, čo máte robiť, veci budú postupne na každom fronte rozriešené. Je to preto, že nech je to akokoľvek, noví študenti stále prichádzajú a krok za krokom dozrievajú. Keď dozrejú, môžu sa zapojiť. Vaša cesta je taká, že keď robíte správne a spravodlivé kroky, dvere pred vami, ktoré boli kedysi zatvorené, sa otvoria a cesta sa rozšíri. Je to rovnaká cesta, nech je to akýkoľvek projekt. Keď veci nejdú dobre, pochádza to zo slabej spolupráce alebo z toho, že tomu nedávate dostatočnú prioritu. Ľudské pripútanosti sú tým, čo blokuje vašu cestu, a celá cesta sa tak stala hrboľatou a naplnenou neustálymi ťažkosťami. Pretože je s tým spojených toľko ľudských pripútaností, ľudia sa pokúšajú hájiť seba, keď sa vyskytnú problémy, namiesto toho, aby hájili Fa. Viem, že ste tomu venovali obrovské úsilie a nepopustili ste, ale v každom prípade, skôr či neskôr sa všetci budete musieť činiť dobre.

Vydania Veľkej Epochy v iných jazykoch sú tiež kritické, pretože učeníci Dafa sú jedinou nádejou na spásu pre ľudí vo svete, bez ohľadu na to, aký kút sveta obývajú. Nefungovalo by to, keby som ja, Li Chung-č’, Majster učeníkov Dafa, prevzal aj túto prácu. Je to niečo, čo musíte robiť vy. Moja účasť nastane neskôr, potom ako Fa napraví ľudský svet. Pred časom Fa nápravy ľudského sveta musíte zachrániť viac ľudí a dovoliť viacerým ľuďom vo svete, aby zostali. V procese objasňovania pravdy, potvrdzovania Fa a záchrany vnímajúcich bytostí umožňujete ľuďom prežiť veľkú katastrofu a iba táto časť ľudskej rasy bude hodná vidieť, počas fázy nápravy Fa ľudského sveta, skutočný obraz vesmíru a všetkého toho, čo sa stalo od stvorenia sveta. Iba potom začnem s nápravou Fa ľudského sveta. Mnoho vecí treba spraviť, ak sa má ponechať táto úroveň existencie, pretože ľudské záležitosti naozaj nie sú také jednoduché. Zachraňovanie vnímajúcich bytostí je niečo, čo musíte spraviť vy, a počas tohto obdobia je vám daná cesta, aby ste si mohli ustanoviť mocnú cnosť a pomocou vašich spravodlivých myšlienok a činov ísť smerom k dovŕšeniu. Ak by som sa do toho ja zapojil ešte viac, zasahoval by som do vás. Niektorí študenti ma chcú vyhľadať, aby som rozriešil veci, bez ohľadu na to, aké drobnosti to sú. To sa nepočíta za postupovanie k dovŕšeniu. Je to preto, že ste učeníci Dafa obdobia nápravy Fa a táto vec bola určená, s tým, že veci sa budú riešiť v dvoch oddelených obdobiach – Fa náprava ľudského sveta a obdobie kultivácie v náprave Fa. Čo sa týka kultivácie v období nápravy Fa, skutočne sa dostala do poslednej fázy; väčšina zlých bytostí je preč a prešiel aj čas, keď boli okolnosti najstrašnejšie. Táto várka učeníkov Dafa má úlohy a zodpovednosti jedinečné pre túto várku, konkrétne, záchranu ľudí vo svete a zdokonaľovanie sa pomocou nej. Toto tiež postúpilo do bodu, v ktorom to je. Tak to je. Ak máme zachrániť viac ľudí na svete, musia to byť učeníci Dafa, ktorí to budú robiť. Musíte to byť vy.

Samozrejme, je v tom zahrnutý ďalší faktor. Hoci sa ľudia v Číne stali dosť hroznými potom ako bolo ich uvažovanie zničené skazenou ČKS a ich morálne hodnoty sú na samom spodku, a napriek faktu, že tá spoločnosť je skutočne v troskách, je na tom mieste vskutku mnoho reinkarnovaných kráľov z každej jednej etnickej skupiny a éry. Toto zahŕňa kráľov všetkých etník a dokonca to medzi nimi zahŕňa mnohých nebeských kráľov, ktorí sa tam reinkarnovali. Dôvodom, že to miesto sa dostalo do takého chaosu, je to, že staré sily vesmíru chceli vidieť, kto sa dokáže vynoriť z takého chaotického miesta. Uznali by len tých, ktorí dokážu získať Fa uprostred takého nebezpečenstva a tlaku, pretože vedeli, že hneď ako ľudská bytosť získa spásu, povedie to bezpočet vnímajúcich bytostí za ním, aby tiež získali spásu, takže to by tiež znamenalo spásu pre všetky tie vnímajúce bytosti a ľudí vo svete z etnickej skupiny, ktorej on kedysi kraľoval. Keď teda čínsky človek získa spásu, znamená to, že vnímajúce bytosti mnohých etník v tomto svete získajú spásu. To, čo robia učeníci Dafa mimo Číny, má odraz vo vnútri Číny. Učeníci Dafa vnútri Číny spravili ohromnú prácu a pravda teraz pokrýva tamojšiu krajinu. To, čo robia učeníci Dafa po svete a čo robia učeníci Dafa v Číne, je rovnaké, takže keď objasňujete pravdu ľuďom v Číne, sila toho, čo robíte, musí byť značná. To platí aj pre vydania Veľkej Epochy v iných jazykoch vo svete, ktoré objasňujú pravdu tam: tiež majú účinok na čínskych ľudí a čínsku spoločnosť, a tiež pomáhajú veciam tam. Nevenujte pozornosť tomu, v akej fáze teraz sme alebo tomu, v akom bode prenasledovanie skončí. Zamerajte sa len na úlohy pred vami. Ak by sa to naozaj malo skončiť teraz, všetci by ste cítili ľútosť. Kým veci neskončili, kým neprišla náprava Fa ľudského sveta, všetci by ste sa mali sústrediť na úlohy pred vami. Ako zachraňujete ľudí, robte to, čo by ste mali robiť a spravte všetko pre to, aby to, čo robíte, išlo čoraz lepšie. Ak to budete robiť, potom ten, kto to dosiahne, nebude nik iný než vy, učeníci Dafa.

 


[1] Veľká Epocha je preklad čínskeho názvu novín Da Ji Yuan (v angličtine The Epoch Times). Pozn. prekl.

 

 


Linka na DOC súbor