Európskej Fa konferencii

Učeníkom Dafa, ktorí sa zúčastňujú Európskej Fa konferencie: zdravím vás!

Dovoľte mi na začiatok zaželať Európskej Fa konferencii veľa úspechov. Zároveň by som rád povedal zopár slov tým študentom, ktorí nedokážu naplniť očakávania.

Učeníci Dafa majú zodpovednosť. Nech sa deje čokoľvek, musíte naplniť sľuby, ktoré vás priviedli do tohto sveta. Predtým, keď ste boli bohmi, dali ste do zálohy svoj život, aby ste sa mohli dnes stať najveľkolepejšou bytosťou vo vesmíre – učeníkom Dafa. Niektorí študenti v priebehu svojej kultivácie vždy hľadajú vonku, snažia sa o vonkajšie riešenia, pozerajú sa na vonkajšok vecí a sústredili sa na veci ako to, že niekto sa ku nim nespráva dobre, že im niekto hovorí nepríjemné veci, že sa niekto správa príliš ako bežný človek, že je niekto ku nim tvrdý, alebo že nikdy neakceptujú ich myšlienky. V dôsledku toho prestali robiť to, čo by učeníci Dafa mali robiť na potvrdzovanie Fa a dokonca sa od zlosti prestali kultivovať. Naozaj neviete, kvôli komu sa kultivujete? Naozaj nerozumiete, že tie nepríjemné veci vám pomáhajú kultivovať sa, odstrániť vaše ľudské myšlienky a zbaviť sa vašich pripútaností? V deň, keď ste sa začali kultivovať, nezmenila sa cesta vášho života na cestu kultivácie? Nie je to tak, že nič, s čím sa stretnete, nie je náhoda? Nekráčate po ceste k božstvu? Naozaj si myslíte, že sa budete chcieť kultivovať a budete sa môcť pozdvihnúť, len keď budú vaše uši počúvať príjemné veci a keď budú učeníci Dafa hovoriť iba to, čo vám vyhovuje? Keď od hnevu prestanete študovať Fa alebo robiť cvičenia, s kým sa škriepite? S Bohmi? S Majstrom? Alebo skôr so samým sebou? Je pochopiteľné, keď sa niekto dočasne nedokáže cez niečo dostať. Ale ak sa cez to nedokážete dostať po dlhý čas, je to vážne porušenie sľubu a zanedbávanie podielu práce, za ktorú je človek zodpovedný pri náprave Fa, čo nepriaznivo ovplyvňuje celkový postup celého tela. Z pohľadu Bohov je toto najvážnejšie. Zlé bytosti, čo prenasledujú učeníkov Dafa, boli usporiadané starými silami a sú ovládané; nech na povrchu robia akýkoľvek rámus alebo akékoľvek zlo, v skutočnosti to robia pod vedením iných. Avšak ak sa študent [Dafa] činí slabo, nebudú to len staré sily, ale aj všetci Bohovia vo vesmíre, čo mu to neodpustia. Pre vás, ako aj pre bezpočet vnímajúcich bytostí v tomto vesmíre, čas už dosť tlačí. Možno Majster použil ťažké slová. Avšak musím sa spýtať tých študentov, ktorí boli po dlhý čas v stave zmätku: naozaj ste vážne premýšľali o tom, akým smerom ísť? Dúfam, že vás ten úder ťažkým kladivom prebudí. Robím to pre vás, nie pre seba – vášho Majstra – a určite nie pre tých spolupraktizujúcich, ktorí vás vyviedli z miery. Napredujte usilovne! Je to váš sľub. Je to vaša zodpovednosť. Je to vaša vlastná cesta k dovŕšeniu!

Na záver mi dovoľte ešte raz zaželať úplný úspech učeníkom Dafa zúčastneným na tejto Fa konferencii.

 

Li Chung-č’

22. novembra 2009

 


Linka na DOC súbor