Vykročte opäť energicky vpred

Li Chung-č’

24. júla 2010 vo Washingtone, DC

 

(Obecenstvo stojí a dlho srdečne tlieska)

Naozaj ste pracovali tvrdo! (Učeníci nadšene tlieskajú a odpovedajú: „Majster pracoval tvrdo!“) Učeníkom Dafa, ktorí plnili svoje misie v rôznych projektoch a napĺňali svoje sľuby vo svojich prostrediach a sociálnych skupinách, hovorím vám: všetci ste pracovali tvrdo! (Učeníci nadšene tlieskajú

V súčasnosti sa zdá, že čo ste povedali alebo sľúbili ohľadom toho, že budete pomáhať Majstrovi v náprave Fa a pri záchrane vnímajúcich bytostí, sa naozaj stalo a vy ste hrali svoju úlohu pri objasňovaní pravdy. Videl som úspech toho, čo ste robili, ako aj všetko to, čo ste spravili na naplnenie svojich misií. Je to jednoducho mimoriadne. To, čo ste spravili, nebolo len na nejaký náhly podnet a neostalo len pri prázdnych slovách. Teraz ste v poslednej fáze dokončovania a napĺňania toho, čo ste sľúbili pred dlhým časom, a z toho dôvodu hovorím, že učeníci Dafa sú výnimoční. Nech sa na to človek pozerá akokoľvek, dostali ste sa cez najhoršie z prenasledovaní. Všetci ste videli, že nech by zlo zostalo akokoľvek dlho a nech by použilo akékoľvek triky, nebude to fungovať. Je tu jeden bod, ktorý je vám všetkým úplne jasný: história v tomto svete sa mohla dostať do dnešného dňa len preto, že je určená pre učeníkov Dafa, aby zachraňovali vnímajúce bytosti. Táto kapitola histórie existuje výslovne pre úspech učeníkov Dafa a preto, aby ste mohli naplniť svoje sľuby. Samozrejme, nie je to len o vašich prísahách a o plnení vašich sľubov. Je to tiež zviazané s nápravou Fa a s osudom nemerateľných životov v tomto vesmíre – je to niečo tak obrovské. Ak sa všetci dokážete dobre činiť v tom, čo máte robiť, všetko v Troch ríšach pôjde dobre a zasahovanie, ktorému Majster čelí v procese nápravy Fa, bude menšie.

Pri vykonávaní vecí, bez ohľadu na ťažkosti, s ktorými ste sa stretli a na ktoré ste narazili, alebo aké zasahovanie sa objavilo z ľudských pripútaností keď ste pracovali spoločne, aj tak ste sa cez to dostali. Dúfam, že teraz, na konci tejto fázy, budú učeníci Dafa robiť všetko čo dokážu na záchranu viacerých ľudí a budú to robiť ešte lepšie, aby sa ich mocná cnosť ešte zväčšila. Nesmiete zvoľniť a musíte sa v tom činiť ešte lepšie. Toto obdobie histórie bolo zanechané výlučne pre učeníkov Dafa, aby potvrdzovali Fa. Inými slovami, toto javisko ľudstva bolo dané učeníkom Dafa. Nebuďte oklamaní faktom, že všetko v tomto svete na pohľad beží ako zvyčajne, alebo že každý národ a ľudia majú svoje spoločenské stavy a trávia život po svojom, pretože všetko toto v skutočnosti existuje pre Dafa. Bez ohľadu na to, koľko proroctiev o posledných dňoch ľudstva bolo zdedených z dávnej minulosti; bez ohľadu na to, koľko ľudí, odvtedy ako Dafa vytvoril Tri ríše, bolo schopných vedieť o konci ľudstva, či už verejne alebo potajme, vo väčšom alebo menšom rozsahu; bez ohľadu na to, koľko ľudí uprostred reality spoločnosti vytvorilo isté pohľady na svet, všetky životy v skutočnosti očakávali tento posledný vývoj týkajúci sa ľudstva, ktorý sa teraz odhaľuje. Vidím, že všetko smeruje k poslednej fáze. Ide len o to, že mnoho ľudí sa obáva uznať túto realitu a jej postupné odhaľovanie; že počet životov, ktoré majú byť zachránené predtým, ako príde posledný moment, nedosiahol množstvo, ktoré by mal, a že je tu stále časť učeníkov Dafa, ktorí nedržali krok. To je kľúčovým dôvodom, prečo táto posledná vec stále nemôže byť ukončená.

Takže inými slovami, nemôžete zvoľniť pri záchrane vnímajúcich bytostí a musíte sa činiť lepšie a zachrániť viacerých ľudí, pretože to je jednoducho kritické a skutočne veľmi dôležité. Ľudstvo v súčasnosti neverí ničomu z toho, o čom som hovoril, ale onedlho to ľudstvo postupne pochopí a všetko sa postupne vyjasní. V blízkej budúcnosti si ľudia v tomto svete uvedomia, že učeníci Dafa zachraňujú ľudí. Je to niečo, v čom sa musíte určite činiť lepšie a robiť to s väčšou silou. Takže to vyžaduje, aby ste lepšie spolupracovali. Ak nedokážete dobre spolupracovať, zlo skutočne využije vaše slabiny a vy utrpíte vážne straty. Straty čo sa týka vašej osobnej kultivácie ako aj našich skupinových projektov, ktoré sú zamýšľané na záchranu vnímajúcich bytostí.

Viete, ak sa nečiníte dobre, projekty, ktoré namáhavo budujete, budú zničené zlom, a potom by bola všetka vaša námaha zbytočná. Ak nespolupracujete dobre, nebudete schopní efektívne robiť to, čo majú robiť učeníci Dafa. Často sa stane toto: Keď nejaký projekt vyžaduje, aby všetci postupovali spoločne, prvá vec, ktorú ľudia spravia je, že sa medzi sebou donekonečna hádajú. Každý trvá na svojom názore, takže nakoniec sa veci nevyriešia a v dôsledku toho učeníci Dafa nedokážu spraviť mnoho vecí alebo sa v nich dokonca činia slabo. Je na to niekoľko dôvodov: Povedal som, že učeníci Dafa sú výnimoční, a že sú kráľmi, pochádzajúcimi z rôznych svetov, takže samozrejme majú svoje vlastné názory a množstvo schopností. Avšak nefunguje to, ak si každý človek robí veci po svojom, keď je potrebná spolupráca. Keď musíte vykonať nejakú vec spoločne, všetci na tom musia spolupracovať. Takže ako presne to treba robiť? Pravdou je, že pohľad žiadneho človeka nie je dokonalý, ani myšlienka žiadneho človeka nie je bezchybne najmúdrejšia. Pri kritických veciach, keď niekto predloží nejakú záležitosť alebo sa pokúša rozriešiť nejaký problém, alebo ponúka návrhy na zlepšenie, pokiaľ máme pocit, že jeho štartovací bod je v poriadku a že veci, ktoré treba spraviť, sú celkove v poriadku, mali by sme na nich aktívne spolupracovať.

Potom sú tu takí, ktorí hovoria, že tie odlišné názory vyjadrujú preto, aby dosiahli lepšiu spoluprácu a ak ich názory nie sú prijaté, je pre nich ťažké pokročiť s vecami. Ale nemalo by to tak byť. Spravodlivé myšlienky učeníka Dafa pochádzajú z Fa a vaša kultivácia nie je záležitosťou toho, aké dobré, ako ľudskej bytosti, sú vaše myšlienky, alebo aký múdry je váš prístup. Namiesto toho je vaša kultivácia záležitosťou toho, či dokážete mať spravodlivé myšlienky zoči voči ťažkostiam. Ak myšlienka, ktorú niekto predloží, alebo jeho prístup, má nedostatky, potom môže koordinátor zorganizovať racionálnu diskusiu s vašimi členmi projektu. Ale keď to, čo predkladáte, nie je odsúhlasené alebo prijaté, a vy aj tak máte pocit, že je jasné, že váš prístup je nutný pre lepšie vykonanie vecí, začnete byť negatívny a pasívny. V skutočnosti však, ako učeník Dafa, ak máte v takých prípadoch spravodlivé myšlienky, myslíte na kultiváciu a na svoje zodpovednosti, a na to, ako to spraviť dobre, potom by ste mali potichu vziať to, čo si myslíte, že má nedostatky, a spraviť to dobre. Takto by to v skutočnosti učeníci Dafa mali robiť. Ak by všetci učeníci Dafa dokázali riešiť veci týmto spôsobom, všetko by určite išlo mimoriadne dobre.

Niektorí ľudia si preto myslia: „Ale keď je to tak, nedostane všetky zásluhy tá druhá osoba? Nebude celá mocná cnosť jej?“ Nie, nie je to tak. Viete, keď niečo robíme, nerobíme to preto, aby to videli ľudské bytosti, ani preto, aby to videl nejaký koordinátor projektu, alebo nejaký koordinátor Asociácie Dafa, že? Chcete, aby to videl Majster, ale Majstrove hlavné telo nie je priamo pred vami, takže komu to chcete ukázať? Robíte to pred množstvom bohov, Majstrove Telá Zákona sa tiež pozerajú a nespočítateľné vnímajúce bytosti vesmíru upli svoj zrak na každú jednu vašu myšlienku a duševnú činnosť a ani nemihnú okom. Takže komu to chcete ukázať? Všetky z mnohých úžasných vecí, ktoré robíte v procese potvrdzovania Fa, sa zapisujú do tejto kapitoly histórie vesmíru, a nemôže sa stať, že by sa zabudlo na čokoľvek ohľadom čo i len jedného učeníka. Avšak ak sa zameriate na povrchové, bežné ľudské veci, potom ste pripútaný a používate ľudské myslenie. Neprikladajte váhu takým veciam. Ak dokážete potichu doplniť to, čo ste si všimli, že chýba, potichu spraviť dobre to, čo by ste mali robiť a potichu spraviť dobre niečo, čo podľa vás nebolo spravené úplne ideálne, potom veľké množstvo bohov vo vesmíre bude mať voči vám veľký obdiv a budú hovoriť, že tento človek je jednoducho výnimočný. Iba robenie vecí takýmto spôsobom sa počíta za to, čo by učeníci Dafa mali robiť. Takže toto je jedna stránka. Ako učeníci Dafa, ak sa stále hádate, keď je potrebná spolupráca, alebo ak sa ľudia hádajú bez toho, aby prišli k rozhodnutiu, musíte robiť veci spôsobom, o ktorom som hovoril. Keď to budete robiť, zlo nebude mať spôsoby, ako by mohlo zasahovať.

Chcem tiež vyjasniť otázku koordinácie, ktorá sa týka učeníkov Dafa mimo Číny. Toto je niečo, čo som predtým nepovedal, keďže som chcel, aby ste boli zocelení a našli si svoju vlastnú cestu. Keďže všetci učeníci Dafa sú králi z vyšších svetov, každý sa musí pomocou skúšok osvietiť k tomu, k čomu sa z Fa má osvietiť. Takže podľa toho, aké sú veci teraz, bol ten čas dostatočne dlhý. Už prešlo desať rokov, takže ohľadom tohto vášho problému, povedal by som, že za ním spravíme bodku. Chcem vám teda povedať, že od dnešného dňa, hlavný koordinátor každého projektu – jeden hlavný koordinátor – je zástupcom toho projektu. Toto platí aj pre hlavného koordinátora Asociácie Dafa každej oblasti. On je jej zástupca. Nech koordinátor robí hocičo, nech požaduje hocičo, alebo o niečom rozhodne – vykonajte to bez výhrad. (nadšený potlesk) To platí od dnes.

Vykonávajte to bez výhrad. Rozumiete tomu, čo som povedal? V mnohých prípadoch, keď ľudia dlho diskutujú o veciach, stačí iba to, aby koordinátor vyjadril svoj postoj, a to potom budete robiť. Mnoho vecí s vami dokonca ani nemusí prediskutovať a môže vám priamo prideliť úlohy, ktoré budete plniť. Prečo? Keď ste sa predtým pri mnohých veciach hádali znova a znova, nevyjadril som svoj postoj, pretože som vás vedome chcel nechať zoceliť si svoje vlastné uvažovanie a úspešne si preraziť svoju vlastnú cestu. Ale teraz ste už mali dostatok času a to, čo by ste mali mať, teraz máte. Takže nadišiel čas skoncovať s tým stavom. Globálny koordinátor je zodpovedný Majstrovi a globálnej Asociácii Dafa, a keď sa niečo vynorí, Majster alebo Asociácia Dafa s ním budú hovoriť. On sa zodpovedá len tým, čo sú o jednu úroveň nad ním. Naši študenti musia upraviť svoje kultivačné stavy a odteraz sa už nekultivovať s jedným okom upretým na koordinátora. Odteraz by ste už nemali povedať ani slovo o tom, ako dobre sa koordinátor činí v kultivácii alebo vo vedení ľudí. Už by ste na neho nemali vrhať svoje pohľady. Musíte sa vrátiť ku kultivovaniu seba a kultivovať sa podľa toho, čo som práve povedal. Všetci to musíte teraz robiť. Začnite kultivovať seba.

Takže keď hlavný koordinátor projektu – bez ohľadu na to, aký projekt vedie – alebo keď koordinátori Asociácií Dafa v rôznych oblastiach niečo robia, musíte ich jednoducho nasledovať a robiť to isté. Spravia chybu, ktorá pôjde proti našim princípom? Nespravia, celkom určite nespravia. Som si tým úplne istý. Môžem to vidieť veľmi jasne, keďže učeníci Dafa prešli toľkými rokmi zoceľovania. Nebudú problémy tohto druhu. Ak by sa také problémy naozaj mali objaviť, Asociácia Dafa nebude mať výčitky svedomia pri jeho nahradení, nech je to hocikto. Ale neuvažujte o tom, že ľudia budú nahradení, keďže je dosť možné, že nemožno nahradiť ľudí. (Učeníci sa smejú) Zoceľovanie rôznych koordinátorov učeníkov Dafa nie je ľahký čin. Keď prešli cez všetky tie roky, učeníci Dafa budú mať svoje vlastné jedinečné pracovné metódy a spôsoby robenia vecí. Ste kultivujúci a v tomto ohľade nie ste koniec koncov rovnocenní bežným ľuďom, nie ste rovnakí ako bežní ľudia. Počas týchto desiatich rokov boli koordinátori zoceľovaní a povedal by som, že sú teraz dosť zrelí. Keď som dal teraz do poriadku tento váš stav, koordinátori sa budú činiť dobre. Je to preto, že útoky z vonkajšieho zasahovania sú teraz malé a koordinátori budú uvažovať o veciach Dafa komplexným spôsobom, nebudú musieť venovať väčšinu svojej energie na to, aby čo najlepšie urovnali vzťahy medzi vami. Namiesto toho budú venovať svoju energiu na dovedenie projektov k úspechu a postaranie sa o to, aby veci, ktoré majú spraviť učeníci Dafa, boli spravené dobre. Ich bremeno bude ľahšie a budú mať viac času, ktorý budú môcť venovať správnym veciam. Čo sa týka vás, učeníkov Dafa, nemali by ste sa zameriavať na koordinátorov, namiesto toho by ste sa mali zamerať úplne na seba a na to, aby ste dobre spolupracovali, robili dobre veci a dokončili to, čo máte spraviť. Takýto by mal byť stav vecí odo dneška. Tu na tejto konferencii som vám to formálne vysvetlil.  Dnes som sem prišiel preto, aby som hovoril špecificky o tejto záležitosti.

Takže odo dneška musíte zmeniť svoje spôsoby a robiť to tak, ako som popísal. Keď to budete robiť, čo môžeme očakávať? V mnohých veciach sa budete vedieť rýchlo rozhodnúť, budete vedieť vykonávať veci rázne a dokončiť ich veľmi rýchlo. Tento prístup prospeje všetkému, čo robíme na záchranu vnímajúcich bytostí. V mnohých veciach, ktoré robíme na potvrdzovanie Fa, ako aj v kvalite procesu vedenia každého z našich projektov na záchranu ľudí, budú viditeľné veľké zmeny. Takže odteraz by ste mali takto riešiť veci, o ktorých som práve hovoril.

Keďže je tu dnes toľko učeníkov Dafa, ak by sme posielali papieriky s otázkami ako to obvykle robievame na konferenciách Fa, pravdepodobne by sme neskončili ani za dve hodiny. Takže si myslím, že ak budete mať potom špecifické projektové stretnutia, môžem prísť a hovoriť o súvislostiach, aby sa cielene rozriešili určité špecifické veci. Ak máte námietky voči tomu, čo som práve povedal, môžete vyjadriť svoje názory cez rôzne kanály. Ale myslím si, že všetci ste tu, aby ste „pomohli Majstrovi napravovať Fa“ – to sú vaše slová – takže by som sa spýtal, naozaj chcete pomôcť Majstrovi napravovať Fa? Hovoríte: „Spravíme všetko, čo povie Majster.“ a „Nech chce Majster čokoľvek, spravíme to.“ Potom vám poviem: toto je to, čo chcem! (Nadšený potlesk)

Keď som povedal toľkoto, poviem niekoľko slov pomimo. Konkrétne pohovorím o tom, že „Nech chce Majster čokoľvek, spravíme to.“ Pravdupovediac, niekedy vaše ústa hovoria, že nech chce Majster čokoľvek, spravíte to, ale hneď ako sa stretnete so skutočnými situáciami, bez toho, aby ste si to uvedomili, začnete zľavovať z toho, čo ste povedali. Vždy máte svoje vlastné názory a nazdávate sa, že vaše názory zodpovedajú vašej realite a okolnostiam. Ale nie je to tak. Nesmiete zabúdať, že toto súčasné obdobie histórie bolo zanechané pre nápravu Fa a je dané učeníkom Dafa, aby zachraňovali vnímajúce bytosti a zdokonaľovali sa. Nie je to zďaleka také jednoduché, ako si to ľudia s ľudským uvažovaním predstavujú. Ďalšou vecou je, že niektorí ľudia si stále myslia: „Ak chce niečo Majster, spravíme to, ale spravme to trochu lepšie.“ Znova je to tak, že ste zmenili to, čo chce Majster. Zakaždým, keď ide o tento prípad, pôsobia tu ľudské pripútanosti, a slúžia ako zasahovanie.

Je tu tiež vec predaja lístkov na predstavenie Shen Yun. Povedal som, že sa teraz máme zamerať na vyššiu spoločnosť, a iba ak sa z nás stane časť hlavného prúdu kultúry, dokážeme naplno odomknúť spoločnosť, mať väčší vplyv, viac divákov a  viac vnímajúcich bytostí, ktoré prídu, aby boli zachránené. Potom sú tu ale ľudia, ktorí vznášajú všemožné námietky a niektorí ľudia hovoria, že cena lístkov je príliš vysoká. Ale vôbec to tak nie je. Napríklad jeden z našich súborov Shen Yun v súčasnosti vystupuje na západnom pobreží USA a ceny lístkov boli v podstate stanovené na základe normálnych cien lístkov pre vyššiu vrstvu. Keď ľudia sprvoti začali predávať lístky, nebolo mnoho ľudí, ktorí by ich kupovali. Malo to niekoľko príčin a jednou z nich je, že v júli a v auguste je mnoho ľudí na dovolenkách, študenti sú na prázdninách a mnoho zámožných rodín je na morskom pobreží, niektorí sa plavia na lodiach, pričom iní odišli niekam na stretnutia alebo navštíviť priateľov. Jedným slovom, sú zaneprázdnení vecami, a preto tam nie je toľko ľudí, takže predstavenia prichádza zhliadnuť menej ľudí. To je jadro problému. Ak teraz znížite cenu nášho predstavenia, aj tak nebude veľa ľudí, ktorí ho prídu navštíviť. To je jadrom problému.

Jedno vám musí byť jasné. Keď chcem niečo spraviť, absolútne by ste nemali diskutovať o tom, či to pôjde alebo nie. Ak vám poviem, aby ste to spravili nejakým spôsobom, potom by ste to tak jednoducho mali spraviť. Je to preto, že keď sa ja o niečom rozhodnem, nie je to len jednoduchá záležitosť vyslovenia niekoľkých slov a ani prístup, ktorý vyberiem, nie je nijako jednoduchý. Musím prispôsobiť mnoho vecí a dokonca aj nebeské bytosti nasledujú moje vedenie. V náprave Fa sa mení mnoho vecí, ale ak ich potom pozmeníte kvôli tomu, že ich nie ste schopní prijať, a vždy chcete veci meniť, situácia sa okamžite stane obrovským chaosom. Dokonca aj malinká zmena spôsobí chaos. Nehovoríte, že spravíte veci tak, ako ich chce mať spravené Majster? (Učeníci sa smejú) Ako by ste potom mohli namietať voči tomu, ako ich chce Majster spraviť? Ak by Majstrova myšlienka naozaj nebola uskutočniteľná, potom by Majster niesol zodpovednosť! Či sa vám zdá uskutočniteľná alebo nie, jednoducho to skúste a uvidíte. Hoci mnohí z vás žijú v západnej spoločnosti, v skutočnosti tomuto miestu nerozumiete. Nakoniec sa to zbieha k tomu, že musíte zmeniť uvažovanie, ktoré do vás vštepila kultúra strany a pochopiť lepšie, ako funguje život v normálnom svete mimo Číny. Nenechajte ľudské uvažovanie, aby tomu zakaždým bránilo. Keď naozaj budete robiť veci podľa Majstrových želaní, ale nerobíte to správnym spôsobom, potom to aj tak nebude fungovať. Majster vám povedal, aby ste zamerali svoje úsilie na vyššiu vrstvu spoločnosti, avšak vy naďalej chodíte na miesta, ktoré nie sú pre vyššiu vrstvu. Takže veci prirodzene nebudú fungovať. Samozrejme, znamená to, že v skutočnosti nespolupracujete. Ak vás Majster požiada, aby ste pracovali na vyššej vrstve spoločnosti, jednoducho to robte so spravodlivými myšlienkami a určite budete úspešní.

Samozrejme, dával som len príklad, aby som vysvetlil tento bod. Je mnoho vecí, ktoré vám nie sú príliš jasné. Proces prechodu od neznalosti k znalosti nesmie trvať príliš dlho. „Robiť veci tak, ako ich robí Majster“ sa ľahšie povie, ako spraví. S inými projektmi, ktoré nevedie Majster, nech sa rozhodnete robiť veci akokoľvek, je to vaša vec, dokonca aj keby ste sa dostali do hádok alebo keby ste mali názorové rozdiely. Ale čo sa týka vecí, ktoré chce mať Majster spravené, naozaj nemôžete diskutovať o tom, či je to uskutočniteľné alebo nie. Je tam len priestor na diskusiu o tom, ako to spraviť čo najlepšie. Naozaj vám to musí byť jasné.

Je to už nejaký čas, odkedy sa konala konferencia Fa, a žiadne konferencie veľkého rozsahu sa nekonali. To znamená, že naši študenti z rôznych oblastí nemali mnoho príležitostí, aby sa stretli. Počul som, že kvalita dnešných príspevkov je celkom dobrá a že všetci majú pocit, že konferencia Fa je veľmi dobrá. Nie je to také jednoduché, ako sa to zdá, a v skutočnosti je to kvôli tomu, že učeníci Dafa sa zoceľovaním stali čoraz zrelšími a mnoho vecí ohľadom princípov Fa je čoraz jasnejších. Toto sa teda iste musí odraziť na vašich kultivačných stavoch. Kultivačné stavy učeníkov Dafa budú v budúcnosti neustále lepšie a takisto aj celkový stav učeníkov. Toto je isté. Ak to všetci z vás dokážete dobehnúť a naplniť očakávanie, ktoré som práve popísal, potom sa kultivačné stavy učeníkov Dafa v rôznych oblastiach tiež zmenia. Takže od dnešného dňa sa nesmiete nezmyselne hádať alebo spochybňovať veci, ktoré hlavní koordinátori vo vašich oblastiach alebo hlavní koordinátori projektov chcú spraviť. Musíte len robiť to, čo rozhodnú, pretože Majstrove Telá Zákona a veľa bohov na veci dozerajú.

Keď spochybňujete hlavného koordinátora, v skutočnosti spochybňujete ten projekt samotný. Prečo je to tak? Použime ako príklad NTDTV. Všetci viete, kto je hlavným koordinátorom NTDTV. Predpokladajme, že ľudia povedia, že hlavný koordinátor NTDTV má problémy, že o ňom máte pochybnosti, alebo poviete, aký je neschopný, a potom ho nahradíte. Poviem vám, ak by sa to stalo, všetko, čo NTDTV spravila od začiatku až dodnes by bolo zničené. Všetko, čo spravili ľudia zúčastnení na tom projekte na potvrdenie Fa a na záchranu vnímajúcich bytostí, by bolo zbytočné. Bolo by to preč. Projekt by neexistoval a žiadna mocná cnosť, ktorú ste si ustanovili alebo veci, ktoré ste spravili, by sa nerátali. Je to také vážne. Človek sa potom môže spýtať, ako sa stalo, že hlavný koordinátor riadi niečo tak vážne. Je to preto, že sa kultivoval mimoriadne dobre? Nie nevyhnutne. Je to kvôli faktu, že ten projekt začal a vedie ho, a projekt na ňom spočíva. Všetci ostatní len potvrdzujú Fa a robia svoj diel práce, robia to najlepšie ako vedia, v projekte, ktorý už bol spustený. Je to ako v kultivácii, ktorú robíte vo firme v bežnej spoločnosti: váš šéf nezíska mocnú cnosť kvôli vám, ale vy si v tom prostredí ustanovíte svoju mocnú cnosť.

Je rozhodujúce, aby sa hlavný koordinátor projektu kultivoval dobre. Ak sa nebude kultivovať dobre, bude to mať vplyv na celý projekt a spôsobí to, že bude stagnovať a že v ňom bude mnoho ťažkostí. Takže toto je kritické. Ale keď to hovorím, Asociácia Dafa je za neho zodpovedná a keď Majster uvidí problém, prehovorí s ním. Takže sa tým nemusíte zaoberať. Čo sa týka hlavného koordinátora akéhokoľvek projektu, v stávke je naozaj takto veľa. Čo sa týka vás ostatných, nesmiete jedným ťahom úplne znegovať všetku vašu kultiváciu v tom projekte za posledných desať rokov tým, že by ste nahradili toho človeka, a potom začali znova od začiatku, pretože by sme už nemali celý ten čas, čo sme vtedy mali, ani tie isté príležitosti. Nesmiete vymazať svoju mocnú cnosť – mocnú cnosť, ktorú ste si ustanovili – alebo úspechy, ktoré ste mali v potvrdzovaní Fa, alebo všetko, v čom ste prerazili cestu pri záchrane vnímajúcich bytostí. Takže by ste už viac nemali uvažovať o veciach ako nahradenie niekoho, alebo o tom, čo spravíte, keď je koordinátor neschopný. Ak by ste naozaj konali podľa týchto myšlienok, veci, na ktoré by to malo vplyv, by boli jednoducho obrovské a všetko, čo ste spravili, od začiatku až do konca, by bolo zbytočné. Avšak ak sa človek, ktorý je hlavným koordinátorom, naozaj činil zle a naozaj to s ním nejde, potom má Majster iné prostriedky, ako to riešiť. Ak by som naozaj niekoho nahradil, veľké množstvo bohov by to podporovalo, a veci by boli urovnané bez toho, aby ste stratili svoju mocnú cnosť. Ale toto nie sú zmeny, ktoré možno spraviť neuvážene. Hlavného koordinátora absolútne nemožno neuvážene zmeniť. Pokiaľ nespravil obrovskú chybu, alebo neprešiel na druhú stranu, absolútne ho nemožno nahradiť.

Dnes som otvorene vysvetlil túto vec. Použil som príklad NTDTV, ale to bolo len na ilustráciu. Čo som povedal platí pre všetky ostatné projekty. Nechcite stále kultivovať koordinátora. Od dnešného dňa nesmiete stále hľadať chyby u koordinátora. Ak by ste sa stále mračili na svojho šéfa v bežnej práci, boli by ste ihneď prepustený. Prečo som po všetkých týchto rokoch nevymenil koordinátorov? Po prvé, zoceľoval som ich. A po druhé, on je mimoriadne rozhodujúci pre ten projekt. Nahraďte toho človeka a ten projekt už nebude. Nech by ste postavili znova čokoľvek, bolo by to niečo nové, niečo, čo len začalo, a všetko to, čo spravili učeníci Dafa na tom projekte predtým, by bolo zmazané, a už by to nebolo. Je to takto kritické. Mali by ste si vážiť všetko, čo ste spravili, pretože sa to rovná váženiu si seba! Pamätajte si Majstrove slová! (Potlesk)

To je všetko, čo poviem. Ďakujem vám všetkým! (srdečný potlesk) Pre našich učeníkov Dafa, tí z vás v rôznych projektoch, ktorí nie sú hlavnými koordinátormi ale musia spolupracovať, naozaj odo dneška musíte navzájom dobre spolupracovať a naplniť požiadavky terajšej fázy nápravy Fa. Dúfam, že sa všetci budete činiť lepšie. Všetci ste pozoruhodní. Dostali ste sa cez najťažšie a najhoršie okolnosti a navyše ste popritom potvrdzovali Fa, objasňovali pravdu a zachraňovali vnímajúce bytosti – až do súčasnosti. Nemusíte si uvedomovať veľkosť vašej mocnej cnosti, ale vnímajúce bytosti v tomto vesmíre sa už neodvažujú pozerať na vás pohŕdavo.

Ďakujem vám všetkým! (Obecenstvo stojí a dlho srdečne tlieska)

 

 


Linka na DOC súbor