Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2010

Li Chung-č’

5. septembra 2010, Manhattan

 

Dobré odpoludnie! (Všetci učeníci Dafa odpovedajú: „Dobré odpoludnie, Majster!“ Nadšený potlesk.) Naozaj ste pracovali tvrdo! (Učeníci odpovedajú: „Majster pracoval tvrdo!“) Obrovské zhromaždenie takéhoto rozsahu je výnimočné a tentoraz prišiel značný počet študentov. Počul som, že sa zaplnili dve konferenčné sály. V okamihu prešlo desať rokov. Nech sa udialo akékoľvek prenasledovanie, slúžilo to iba na zocelenie našich učeníkov Dafa k zrelosti. Učeníci Dafa podstúpili takzvanú „skúšku“, ktorá bola diabolská a zároveň drsná, a dostali sa cez ňu. Vytrvalo ste pracovali na objasňovaní pravdy, spáse vnímajúcich bytostí a potvrdzovaní Fa, bez ohľadu na to, aké zlé bolo to prenasledovanie, a vo svojej mysli ste mali mimoriadne jasno v tom, čo robíte. Naši učeníci Dafa sa nikdy nezapojili do politiky bežných ľudí a nemajú žiaden záujem o politickú moc. My sme iba skupina praktizujúcich. Tí prenasledovatelia, aby prenasledovali Falun Gong a tých láskavých ľudí, čo kultivujú Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť, sa nerozpakovali zničiť ľudskú morálku a propagovať falošné, zlé, násilné a pornografické veci ­– tie najhoršie veci, čo človek pozná – aby sa proti nám postavili.  Inými slovami, hoci nemáme žiaden záujem o politiku, nechceme nikomu vziať politickú moc a potrebujeme iba prostredie, ktoré nám umožní robiť našu kultiváciu a môcť slobodne vyznávať Dafa – toto by stačilo – nie je to tak, že by tí prenasledovatelia nemali ani poňatia o tom, čo robia, keď nás prenasledujú. Sú si plne vedomí toho, že títo ľudia sa snažia byť dobrými ľuďmi. Režim skazenej ČKS nepodnecuje ľudí, aby boli dobrí. Odo dňa, čo získali politickú moc, to boli gangstri, ktorí sa chcú dostať hore a odvtedy používajú lži a faloš na podvádzanie ľudí a násilie, aby nastolili svoju diktatúru. Na týchto vlastnostiach je tento režim založený. Po celý čas sa spoliehal na neustále lži a násilné potláčanie, aby sa udržal, a prakticky vždy, keď šíril propagandu, po ktorej nasledovalo násilné potlačovanie, bolo to založené na klamstvách. Jeho politické úspechy sú falošné, hrdinovia, ktorých vychvaľoval, sú falošní, darebáci, proti ktorým zasahoval, sú falošní, „nepriateľské sily“, ktoré vo veľkom propagoval, sú falošné, vzory, ktoré ustanovil, sú falošné a jeho pompézny výzor je falošný. Avšak ľudia všade, a najmä v Číne, postupne vidia jeho pravú tvár.

Toto nám potom hovorí, že zatiaľ čo pokračuje vo svojom prenasledovaní Falun Gongu, aby prenasledoval túto skupinu ľudí a porazil Falun Gong, zatvára oči pred tými zlými vecami a škodlivým správaním, jedná proti univerzálnym hodnotám Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti a zaplavil spoločnosť tými nedobrými vecami až do bodu, že sa vymkli spod kontroly. Avšak je iróniou, že tie zlé veci nazbierali dostatočnú intenzitu, stali sa silou samou osebe a nakoniec ohrozujú moc toho režimu, a v tomto bode ich už režim nedokáže udržať na uzde, ani keby sa o to pokúsil. Takže prenasledovanie Falun Gongu sa obrátilo proti režimu a teraz vidíme priebeh konca tohto procesu. Povedal som niečo na začiatku, menovite, že hanebný koniec, ktorý čaká na tú skazenú stranu, nebude v rukách ľudí, ale že jej zrútenie bude odplatou za jej zlo – bude žať to, čo zasiala. Potom čo sa týka našich učeníkov Dafa, musíte to všetko jasne vedieť a musíte mať mimoriadne jasno v tom, čo robíte. V žiadnom bode tejto cesty som nikdy nezmenil princípy, ktoré platia pre vás ako pre kultivujúcich, takže tí medzi nami, čo majú zahmlenú myseľ, ju už nesmú mať zahmlenú a nemali by dovoliť ľudským pripútanostiam, aby v nich prebudili nereálne fantázie.

Celé vytvorenie Troch ríš a stvorenie Zeme sa udialo pre túto dnešnú záverečnú záležitosť. To, čo sa prejavuje tu medzi ľuďmi, je skupina dobrých ľudí, ktorí zachraňujú ľudí vo svete a vedú spoločnosť k zmene k lepšiemu, čím ponúkajú spásu svetu a ľudstvu. Avšak z pohľadu vesmíru ide o uskutočňovanie nápravy Fa a zahŕňa to nemerateľné a nespočítateľné vnímajúce bytosti, gigantické vesmíry a nemerateľné kozmické telá. Takže tie nepatrné veci, ktoré možno získať tu medzi ľuďmi, alebo politická moc, sa s tým vôbec nedajú porovnať. Avšak len čo je učeník Dafa tu medzi ľuďmi kvôli tejto záležitosti, musí sa pri rozlišovaní správneho od nesprávneho opierať o Dafa. Keď človek vstúpi do sveta smrteľníkov, vstúpi do ilúzie, takže nikto nedokáže jasne vidieť skutočné veci. Iba z tohto Fa môžete získať vedenie ohľadom toho, ako sa správať. Reálne skúsenosti počas týchto rokov potvrdili, že pomocou dobrého štúdia Fa môže učeník Dafa dosiahnuť, že nestratí svoj smer, a bez ohľadu na to, aká komplikovaná je táto spoločnosť, alebo nech sa veci akokoľvek neustále menia, ak dokáže vo svojej kultivácii opravdivo nasledovať Fa, môže dosiahnuť, že nebude zvedený na scestie falošnými prejavmi tu – dokonca ani keď sa všemožné ľudské pripútanosti, myšlienky, pokušenia a veci, ktoré môžu podnietiť pripútanosti, ako aj všetky druhy povrchných vecí spoja, aby zasahovali do jeho kultivácie.

Moji učeníci Dafa, pokúste sa naozaj triezvo pozrieť späť na cestu, po ktorej ste išli po tieto roky. Hoci mnohé veci vyzerali, akoby nemali hlavu a pätu, všetky v skutočnosti mali svoj poriadok, a pre váš prospech slúžili krok za krokom na rozšírenie tejto záverečnej kapitoly histórie zamýšľanej pre nápravu Fa. Spomínam si, že vtedy predtým ako začalo prenasledovanie učeníkov Dafa, sa tu uskutočnila veľká Fa konferencia. Vtedy sa jej zúčastnili mnohí študenti – nie ste tu teraz všetci opäť? Ľudia v tomto svete čoraz viac vidia zlo také, aké je. Ľudia všade tiež postupne pochopia, kto sú vlastne učeníci Dafa a čo je vlastne Falun Gong. Kto je spravodlivý a kto je skazený; kto je dobrý a kto je zlý; bezdôvodné obvinenia a urážky – ľudia vo svete to všetko jasne uvidia. Ten zlý gangsterský režim vždy falošne obviňoval každého, koho chcel zvrhnúť, to bol jeho prístup po celý čas. Avšak teraz sa tie veci jedna po druhej odhaľujú. V rôznych kampaniach si ČKS vždy vybrala presne rovnakú gangsterskú taktiku. Menovite, začne to vytváraním fám o skupine, ktorú chce prenasledovať, média sa spoja, aby tú skupinu kritizovali a podnietili emócie verejnosti proti nej, aby oklamali ľudí a tí sa tak stali časťou tej záležitosti. Potom rozdrvia toho, na koho sa sústredili. Toto sa v skutočnosti myslí pod pojmom „masová kampaň“. Tentoraz to nebude fungovať. Naozaj, prebieha náprava Fa vesmíru, všetci bohovia vesmíru ju pozorne sledujú a mnoho Budhov, Taov a Bohov sa jej zúčastňuje. Mohla by teraz banda zlých ľudí stále ešte spraviť to, čo chce? To, čo sa deje vo svete, je iba príkladom toho, ako je táto šialene arogantná, zlá strana  využitá na skúšanie učeníkov Dafa a odstraňovanie pripútaností učeníkov Dafa, keď sú zoči-voči smrti, a takto ich vedie k dovŕšeniu, pričom sa zároveň preosievajú tí, ktorí nie sú schopní byť učeníkmi Dafa. Všetko je to len takýto proces. Ale keď sa to odohráva, je ťažké jasne vidieť, čo je vo veci. Iba tým, že je človek uprostred ilúzie a prechádza cez tento proces, môže spoznať, čo naozaj znamená „ťažkosť“. To, čo som práve povedal, vám malo povedať, že učeníci Dafa sú výnimoční a že ste sa dostali cez prenasledovanie. Avšak niektorí ľudia naozaj nemali stratiť svoj smer, tak ako sa im to stalo. Musíte mať jasno v tom, načo ste tu.

Je tu ešte niečo, o čom by som chcel hovoriť. Konkrétne, že počas celých tých dlhých rokov, keď boli naši učeníci Dafa prenasledovaní, naše snahy neustále odhaľovať prenasledovanie a umožniť ľuďom vo svete uvidieť, že to, čo bolo povedané, sú len vykonštruované lži a falošné obvinenia, boli kvôli spáse ľudí vo svete. A to preto, že tí, čo sú naozaj prenasledovaní, nie sú učeníci Dafa, ale ľudia vo svete. Predtým som povedal, že učeníci Dafa, uprostred obrovského nátlaku a uprostred skutočných skúšok života a smrti, prechádzajú procesom postupovania k dovŕšeniu. Nepoužívali minulé prenasledovania spravodlivých náboženstiev tú istú metódu? Predtým som povedal, že ľudstvo si nikdy nedokázalo vziať pozitívne ponaučenie; ľudia si zakaždým dokážu zapamätať iba negatívne lekcie. Nech je to akokoľvek ťažké, učeníci Dafa zachraňujú ľudí vo svete a v každom jednom vašom projekte robíte to, čo som popisoval. Učeníci Dafa založili mnohé projekty na objasňovanie pravdy a záchranu ľudí, s cieľom dokázať efektívne zachrániť vnímajúce bytosti a odhaliť prenasledovanie zla. Niektoré sú o niečo väčšie, niektoré o čosi menšie; sú tu médiá, a sú tu tie, čo sa snažia preraziť cez internetovú blokádu. Potom sú tu snahy vo všetkých možných prostrediach a na každej úrovni spoločnosti, ktoré si osvojili rôzne formy, aby potvrdili Fa a spasili ľudí. Všetko, čo ste spravili, je výnimočné. Všetky tieto veci ste zorganizovali sami a vytvorili ich učeníci Dafa v nádeji, že budú mať ešte väčší dopad; sú to projekty, ktoré boli účinné pri zachraňovaní ľudí. Čo sa tohto týka, Majster potvrdzuje vaše činy. Pokiaľ Majster nepovedal, že niečo robíte nedobre alebo že to, čo robíte, nie je nutné, potom tú vec spravte a spravte ju dobre. Pokiaľ to, čo robíte, môže spasiť ľudí, potom to robte. Nepotrebujete, aby Majster potvrdil každú jednu vec, ktorú robíte.

Za starých čias, ako viete, brali kultivujúci svoje vlastné individuálne dovŕšenie za hlavný cieľ. Mohla by byť taká historicky dôležitá udalosť ako veľké šírenie Dafa niečím triviálnym? Fa vesmíru bol zverejnený a poskytnutý ľuďom, mohol by teda byť človek, ktorý ho kultivuje, iba priemerným človekom? To, čo vtedy dávno šíril Šákjamuni, bol Fa Arhata. Mahajánsky budhizmus je niečo, čo bolo zostavené potom, ako Šákjamuni opustil tento svet, a prísne vzaté, bol odvodený od toho originálu; čo znamená, že môže doviesť kultiváciu len po úroveň Arhata. Učeníci Dafa sú ale králi, ktorí prišli z nebies nadol, aby pomohli Majstrovi napraviť Fa, a na základnej úrovni je to kvôli faktu, že prebieha náprava Fa vesmíru, a preto sem prišli učeníci Dafa, obdarení takýmito veľkými vrodenými vlastnosťami (genji). Ani vnímajúce bytosti v tomto svete, ktoré sú zachraňované, nie sú také jednoduché, ako sa môže zdať; priemerná bytosť nie je hodná toho, aby ju spasil Dafa vesmíru alebo učeník Dafa. Väčšina ľudí v tomto svete dnes sú životy, ktoré sem zostúpili z nebies, aby sa stali ľuďmi, a za nimi sú obrovské skupiny životov, ktoré sú s nimi spojené. Takže keď je to takéto dôležité, veci, čo robíte, nie sú veci, ktoré by mohol robiť obyčajný kultivujúci, a ani úroveň ovocia, ktorú dosiahnete, nie je taká, akú by mohol dosiahnuť priemerný kultivujúci. Veci teraz nie sú také jednoduché, ako ich chápali ľudia za starých čias.

Ako som povedal, náboženské praxe, mnohé viery, a rozličné kultivačné metódy minulosti iba ustanovovali v ľudskej ríši kultúru, ktorá obsahuje kultiváciu a vedomosti o nebeských bytostiach. Keby tie osoby a tie osvietené bytosti neboli prišli ustanoviť túto kultúru, ľudia by dnes nevedeli, čo je „kultivácia“, alebo že na nebesiach sú božské bytosti a aké sú. Existujú Budhovia, Taovia, Bohovia známi ľuďom ako Ježiš a Jehova, a samozrejme, omnoho viac božstiev všetkých druhov. Oni vytvorili vedomosti o nebeských bytostiach, ktoré má ľudská kultúra, umožnili ľuďom počas histórie mať dostatok informácií o tom, aké sú nebeské bytosti a ako sa prejavujú, o tom, čo je to kultivácia, aké rôzne formy kultivácia má, a ako sa má človek kultivovať. Keďže v ľudskej kultúre boli takéto veci ustanovené, je pre mňa oveľa ľahšie šíriť dnes Fa. Už vás nemusím učiť, čo sú to nebeské bytosti, čo je kultivácia, a ako dosiahnuť nebeské ríše. Veľa, veľmi veľa najpovrchnejších vecí už nemusím vysvetľovať. Inými slovami, ľudia im dnes rozumejú a poznajú ich, pretože táto časť ľudskej kultúry už bola ustanovená. To bola skutočná príčina, prečo tie osvietené bytosti prišli do tohto sveta. Dnes je to inak. Dnes sú tu učeníci Dafa v rovnakom čase ako náprava Fa vesmíru. Prišli sme presne do fázy, o ktorej ľudia kedysi hovorili, ktorú popisovali proroctvá, a o ktorej niečo vedeli alebo ju čiastočne chápali ľudia s nadprirodzenými schopnosťami. Prišlo to do tejto fázy, v ktorej učeníci Dafa robia veci posledného kroku.

Každý učeník Dafa je výnimočný. Ríše, z ktorých pochádzajú, nie sú v žiadnom prípade obyčajné. Oni ustanovili kultúru ľudstva v priebehu ľudskej histórie. Medzi našimi učeníkmi Dafa sú mnohé známe historické postavy. Bez ohľadu na to, či sa objavili pod rúškom osvietenej bytosti, alebo možno známej postavy z kultúry, slávneho generála, alebo kráľa národa: každý človek, ktorého meno bolo zanechané budúcim generáciám, je výnimočný. Bolo tiež veľmi veľa ďalších vecí, ktoré sa zdali výnimočné, avšak neboli zaznamenané a nezanechali žiadnu stopu. Bolo to preto, že bohovia si neželali, aby tie veci boli zanechané. Bežná osoba nie je hodná toho, aby jej meno bolo zanechané v dejinách, pretože ľudská história bola vo svojej podstate vytvorená kvôli náprave Fa a kvôli potvrdzovaniu Fa. To, ktorá časť kultúry alebo intelektuálneho dedičstva bude zanechaná, nie je drobnosť. Skutočná história ľudstva alebo dôvod jeho existencie tiež nie je jednoduchý. Kultivácia, ktorú robia učeníci Dafa, a ich zachraňovanie ľudí, sú vo svojej podstate spojené s nápravou Fa vesmíru.

Ako viete, od 20. júla 1999 až po súčasnosť sme boli svedkami toho, že spoločnosť ako aj srdcia ľudí sa menili, kúsok po kúsku, a rovnako sme pozorovali aj zmeny v tom, ako ľudia vnímali učeníkov Dafa a skazenú ČKS, a aký k nim mali postoj. Situácia bola vtedy veľmi zlá a keby ste neboli nič spravili, nikto by nekonal za vás, pretože všetci ľudia čakali na vás, aby ste ich spasili. Skutočnými obeťami prenasledovania sú ľudia vo svete, nie vy. Ľudia videli, že Falun Gong je prenasledovaný a učeníci Dafa odporujú prenasledovaniu, avšak odporovanie prenasledovaniu je iba to, čo vidno na povrchu. Realita je taká, že zachraňujete ľudí, a je to kvôli zachraňovaniu ľudí, že odhaľujete zlo. Skazená ČKS nedovoľuje ľuďom, aby verili v bohov, pretože strana je proti bohom. Ateizmus samotný je veľký  hriech. Bohovia ťa stvorili, avšak ty neuznávaš existenciu bohov, a tak nie je iná možnosť, ako to, že budeš bohmi odstránený. Mám naozaj veľkú radosť, keď vidím učeníkov Dafa, ako venujú také obrovské množstvo energie všetkým svojim projektom a pokúšajú sa mať väčší dopad pri zachraňovaní ľudí. Znamená to, že si počas prenasledovania ustanovujete mocnú cnosť osvietených bytostí. Prenasledovatelia sú jednoducho prejavom zla na ceste učeníkov Dafa k dovŕšeniu. Tí, čo sú naozaj prenasledovaní, sú ľudia vo svete.

V akom zmysle sú ľudia vo svete prenasledovaní? Napokon, vyzerá to, že ľudia vedú celkom pohodlný, slobodný a voľný život v spoločnosti, kde morálne hodnoty upadli. Avšak ako viete, väčšina ľudí na tejto Zemi sem prišla z nebies, pričom mnohí z nich boli v skutočnosti poslaní dole ako reprezentanti kozmických tiel, z ktorých pochádzajú, ako reprezentanti vesmírnych vnímajúcich bytostí, a cieľom ich príchodu bolo získať na konci spásu. Či tú spásu získajú alebo nezískajú závisí od toho, ako zareagujú, kým sú v tomto svete, keď sa bude šíriť Dafa. Je to preto, že činy človeka odrážajú stav vnímajúcich bytostí počas nápravy Fa v kozmickom tele, ktoré on reprezentuje a ktoré leží za ním. Človek nemá rovnaký výzor ako nebeská bytosť. Keď prišiel do tejto ľudskej ríše a jeho úroveň sa znížila, môže mať iba výzor ľudskej bytosti. Dnes, keď Majster šíri Fa, Majster nemôže vyzerať ako nebeská bytosť. Môže použiť iba ľudský jazyk na vyučovanie a ľudský výzor, aby bol tu s vami. Mnoho ľudí si to nedokáže uvedomiť. Ľudia si myslia, že Falun Gong je prenasledovaný, pričom v skutočnosti sú prenasledovaní ľudia vo svete. Prečo? Pretože v tomto prenasledovaní uverili klamstvám zla a majú nenávisť voči Falun Gongu. Avšak „Falun Gong“ je názov, ktorý má Veľký Zákon vesmíru tu v tomto svete. Učeníci Dafa potvrdzujú Fa a sú Učeníkmi Fa, ktorí zachraňujú vnímajúce bytosti a majú obrovské misie. Inak povedané, sú poslovia bohov. Ak je myseľ pozemského človeka plná negatívnych myšlienok o Dafa alebo o učeníkoch Dafa, alebo ak tento človek ohovára alebo neuznáva základnú pravdu Fa, „Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť“, najmä ak sa priamo zúčastňoval na prenasledovaní učeníkov Dafa, povedal zlé slová proti Dafa alebo spravil zlé veci proti Dafa, potom toho človeka bohovia odstránia a zničia. Nech sú učeníci Dafa akokoľvek tvrdo prenasledovaní, stále kráčajú po ceste k božstvu, a či odídu skôr alebo neskôr, stále dosiahnu dovŕšenie a vrátia sa na svoje pozície. Nie sú teda ozajstnými obeťami prenasledovania ľudia?

Vo vesmíre sú nespočetné, nemerateľné vnímajúce bytosti, ako aj nespočítateľní bohovia rôznych druhov. Obrovský vesmír je neporovnateľne posvätný, pričom počet bohov na nebesiach, ktorých úrovne sú podobné ako úroveň Šákjamuniho, je taký veľký, že sa nedajú spočítať. Šákjamuni použil výraz „nespočítateľný ako zrnká piesku v Gange“, aby popísal, aký je to veľký počet, ale v skutočnosti, ak by ste zrátali všetok piesok na Zemi, stále sa to nedá porovnať s počtom Bohov a Budhov na tej úrovni. A to ide len o počet Bohov a Budhov iba na jednej úrovni. V porovnaní s tým, za čo sa počíta človek? Je veľmi bezvýznamný. Avšak hoci jeho úroveň existencie je nízka, sú za ním bytosti vo vyšších ríšach. Mnohí ľudia v tomto svete sú v skutočnosti reprezentantmi takýchto bytostí z určitej oblasti. Avšak kým je človek v ilúzii, neuvedomuje si tieto veci a ešte menej vie, kým vlastne je. Avšak za mnohými ľuďmi vo svete sú v skutočnosti nespočetné a nemerateľné životy vyšších ríš, ktoré reprezentujú. Prišiel by teda takýto obrovský Fa alebo takíto výnimoční učeníci Dafa jednoducho spasiť priemernú, bežnú ľudskú bytosť? Mohlo by sa také niečo stať? V súčasnosti má väčšina ľudí na tomto svete vnútorný dôvod, prečo je tu. Ak je ten človek naozaj reprezentantom obrovského kozmického systému, ktorý bol vyslaný na Zem, potom to, čo reprezentuje, je svet, vrstva vesmíru, alebo vrstva kozmického tela. Keďže kozmické telo je obehový systém, potom každý kozmický systém, bez ohľadu na jeho veľkosť, má svoj vlastný systém. Má svoj systém na vyšších, ešte vyšších a ešte vyšších úrovniach. Čím je vyššie, tým je väčší a tým nevyčísliteľnejší je počet bytostí, tým väčší sú Bohovia a počet vnímajúcich bytostí je ešte nespočítateľnejší. Vesmír ako celok je nesmierne obrovský. Keď učeník Dafa spasí jedného človeka, nie je to v žiadnom prípade iba jedna ľudská bytosť, ako ju poznáme: bude spasená obrovská skupina bytostí. Inak povedané, to, ako človek zareaguje na Dafa a na učeníkov Dafa, nie je jednoducho ľudský čin. Samozrejme, povrch človeka nie je prebudený a nemá v tom jasno, čo bude predstavovať prekážku pre spásu toho človeka a vnímajúcich bytostí, ktoré reprezentuje, a toto je tá príčina, prečo musíme objasňovať pravdu.

To, o čom som práve hovoril, je niečo veľmi veľké. Dnes tu mnoho ľudí počúva tento Fa. Pre učeníkov Dafa to nie je problém, ale možno sú tu niektorí novší študenti alebo podporovatelia Falun Gongu, alebo členovia rodín praktizujúcich, ktorí môžu mať problém tomu porozumieť. Avšak keďže je to napokon konferencia Fa, vyučujem Fa pre učeníkov Dafa a môžem ho vyučovať len takto. Toto je dôvod, prečo sa Veľký Zákon vesmíru šíri v ľudskom svete. Učeníci Dafa zachraňujú takýchto ľudí a iba takíto ľudia sú hodní toho, aby boli spasení učeníkmi Dafa a iba takíto ľudia sú hodní toho, aby sa Veľký Zákon vesmíru šíril tu v ľudskom svete – je to takéto monumentálne. Čo sa týka samotného človeka, hoci človek tu na nižšej úrovni má za sebou obrovskú skupinu životov, zatiaľ čo je tu na tejto Zemi, je z neho obyčajný človek tejto ríše, tejto úrovne. Tak to funguje. Hoci je na najnižšej úrovni, ak spácha hriech proti Fa vesmíru, alebo ak sa nedokáže stotožniť s týmto Fa, ktorý vytvoril vesmír a nespočetné vnímajúce bytosti, kam potom smeruje, keď sa stavia na odpor proti týmto veciam? Smrť, ako jej ľudia rozumejú, znamená odchod na určité miesto. Všetko vo vesmíre bolo vytvorené týmto Fa. Kam teda pôjde takýto človek? Dokonca aj úplne mŕtva hmota v tomto vesmíre je vytvorená týmto Fa, takže keď ten človek odporuje Fa, kam pôjde? Napríklad v Biblii Jehova aj Ježiš hovoria, že životy tých, čo prenasledujú apoštolov, budú naveky zatratené a naveky trýznené, bez prestania. To bude platiť aj keď sa vytvorí nový vesmír, a počas jeho dlhých rokov histórie bude hriešnik musieť neustále splácať svoju hriešnu karmu. Ach, aké hrozné! To utrpenie jednoducho nebude mať hraníc, pretože taká veľká je hriešna karma, keď niekto zhreší proti Veľkému Zákonu vesmíru. Hoci je ľudská bytosť iba človekom, v skutočnosti je reprezentantom vyšších ríš. Keď teda ľudská bytosť zhreší proti Dafa, skupina bytostí za ním, ktoré reprezentuje, od vrchu až po spodok, všetci ich nespočítateľní bohovia a bytosti každého druhu budú úplne zničené, pretože toto je náprava Fa vesmíru. Predtým ako príde veľká katastrofa, ponúkame milosrdenstvo, avšak náprava Fa je neľútostne prísna.

Tento Fa nevyučujem bežným ľuďom, ale učeníkom Dafa. Všetci učeníci Dafa si uvedomujú, čo to je. To znamená, že tí, čo boli naozaj prenasledovaní, sú ľudia, a tí, čo budú nakoniec odstránení, sú ľudia. Skutočným cieľom prenasledovania bolo na jednej strane skúšať učeníkov Dafa, a na druhej strane, odstrániť staré životy vo vesmíre, čo zahŕňa aj ľudí. Staré sily sa neúnavne snažili, aby ľudia nezískali spásu, pretože staré sily vesmíru sa nazdávajú, že vesmír už nie je dobrý, a ani jeho vnímajúce bytosti už tiež nie sú dobré, a tak by mali byť všetky zničené; kultivujúci by zároveň mali prechádzať tvrdými skúškami a keby sa niektorý učeník Dafa nekultivoval dobre, bol by odstránený; ľudí vo svete a iné vnímajúce bytosti by tiež nebolo možné zachovať. Pravdepodobne ste videli, že takto sa to písalo v mnohých proroctvách, nie? Niektoré hovorili, že prežije jeden z desaťtisíc, jeden z tisíc. Jeden z tisíc, alebo iba jedna z desiatich domácností. Nech je to číslo akékoľvek, chceli zničiť vnímajúce bytosti v obrovskom rozsahu. Avšak hlavný cieľ šírenia Dafa vo svete a spasenia vnímajúcich bytostí je spasiť všetko – hlavný cieľ je spasiť všetky vnímajúce bytosti, ktoré sú spasiteľné. Preto by ste mali spraviť všetko, čo sa len dá, aby ste zachránili čo najviac vnímajúcich bytostí.

Účasť starých síl vesmíru v tejto záležitosti nápravy Fa pôsobí svojou samotnou povahou ako démon pre Dafa a nápravu Fa. Ako viete, tu medzi ľuďmi funguje vzájomné vytváranie a vzájomné zabraňovanie. Kde je pozitívne, je aj negatívne. Taká je ľudská spoločnosť. Ľudia existujú práve v prostredí, kde je zlo aj dobro a človek sa skladá z látok, ktoré sa skladajú z dobrých aj zlých materiálnych faktorov. Keď sa človek rozčúli, je iracionálny, krutý, zlý, nenávistný alebo naradostený, vtedy účinkuje démonická povaha. Naproti tomu, keď je racionálny, milosrdný alebo láskavý, vtedy účinkuje jeho budhovská povaha, čiže jeho dobrá povaha. Na tomto svete sú dobrí ľudia, nedobrí ľudia, tí čo sú láskaví a tí, čo sú skazení. Na nebesiach sú Budhovia – Budhovia sú Kráľmi Fa – a existujú aj Králi démonov. Ku všetkým samozrejme existuje náprotivok a existencia náprotivkov siaha až do veľmi vysokých úrovní. Kde je pozitívne, je aj negatívne. Existencia pozitívneho a negatívneho udržiava v rovnováhe všetko v starom vesmíre. Keď staré sily vesmíru videli, že tento Dafa, čo sa šíri, je úplne dobrý, okamžite vytvorili mnoho démonov a démonických ťažkostí. Presne takto vytvorili to, čo sa stalo démonom pre nápravu Fa a pre Dafa vesmíru. Takto tie veci vznikli.

Potom môžeme povedať, že všetko, čo učeníci Dafa robili po tieto roky slúžilo na spásu ľudí a na objasnenie pravdy. Hoci mnohí učeníci Dafa boli tvrdo prenasledovaní, všetko sa to uskutočnilo na ich ceste k božstvu; či nás ten človek opustí skôr alebo neskôr, každý dosiahne dovŕšenie. Ale bežní ľudia nemajú žiadnu takúto príležitosť. Prečo je potom život učeníka Dafa takýto špeciálny? Pretože táto základňa sa ustanovovala už od najskorších čias histórie, a týmto spôsobom sa cez to učeníci Dafa dostali až do súčasnosti. Medzi učeníkmi Dafa sú Ježišovi učeníci ako aj učeníci Šákjamuniho, a samozrejme aj iné nebeské bytosti, ktoré nepoznáte a ich učeníci. Samozrejme, vy nie ste opravdivo ich učeníci. Vy ste učeníci Dafa a jednoducho ste čakali na tento deň. Inými slovami, sprevádzali ste tých svätcov pri vytváraní kultúry ľudstva a dnes sa tá kultúra znova používa na spasenie ľudí.

            Po nedávnej Fa konferencii vo Washingtone v hlavnom meste USA sa mnohí učeníci dopočuli, že Majster príde na každé projektové stretnutie, aby vás videl, a tak dnes náhle prišlo veľa ľudí. (smiech) Všetky projekty mi poslali mnoho pozvánok, veľké i malé projekty, všetky chceli mať stretnutie s Majstrom. (smiech) Majster by to nedokázal všetko zvládnuť. To, čo som práve hovoril, vám v skutočnosti má povedať, že ste sa všetci činili veľmi dobre a nepotrebujete, aby Majster potvrdil každú jednu vec, ktorú robíte alebo aby potvrdil každého jedného z vás. Tým, že ste sa dostali až do dneška, a tým, že sa zúčastňujete záchrany vnímajúcich bytostí, si razíte svoju vlastnú cestu, ustanovujete si svoju vlastnú mocnú cnosť a napĺňate svoje historické misie. Mnohé z tých vecí sú zastreté ilúziou a aj keď vám Majster niečo vyučuje, nevysvetlí to do detailov. (Majster sa smeje) Takže vám chcem povedať, že sa nemôžem zúčastniť všetkých vašich stretnutí, hoci ste ma na ne pozvali. (každý sa smeje) Avšak nechcem ani sklamať vaše nádeje, takže som dnes prišiel. Viem, že vždy chcete Majstrovi niečo povedať. (učeníci tlieskajú) Avšak je tu príliš mnoho ľudí, takže pošlite sem hore papieriky s otázkami a ja vám na ne odpoviem. Avšak ak sa vaše otázky týkajú osobných problémov, alebo sa nevzťahujú k spáse vnímajúcich bytostí alebo k veciam, ktoré musia robiť učeníci Dafa, potom ich neposielajte. Ak bude tých papierikov veľmi veľa a keď každý pošle jeden, neskončíme ani zajtra o tomto čase. (všetci sa smejú) Tí vo vedľajšej konferenčnej sále môžu tiež posielať papieriky s otázkami.

Dobre, prineste ich – choďte mi ich priniesť.

 

Učeník: Čo sa v knihe Hong Yin II myslí vetou „Štyri veľké elementy zvetrali“?

Majster: Môžem to vysvetliť, ale myslím si, že táto otázka nie je dôležitá pre naše súčasné úlohy, ktoré súvisia so zachraňovaním vnímajúcich bytostí. Pod „Štyrmi veľkými elementmi“ myslel Šákjamuni zem, vodu, oheň a vietor – základnú príčinu vytvorenia vesmíru v určitej ríši v rámci jedného kozmického tela. Práve som objasnil, že v určitej ríši boli základnou príčinou za vznikom toho vesmíru Štyri veľké elementy. Avšak aj tak to nebola konečná, naozaj základná príčina. Zatiaľ čo kozmické telo postupuje cez etapy vytvorenia, stagnácie a degenerácie počas dlhého časového obdobia a keď dosiahne bod degenerácie, veci vyzerajú tak, akoby boli v procese zvetrávania.

 

Učeník: Kórejským učeníkom Dafa v Číne chýba Majster.

Majster: Ďakujem vám všetkým. Nemusíte písať takéto veci na papieriky s otázkami. Viem, že vám všetkým chýba Majster, a vy zase chýbate Majstrovi! (Všetci učeníci hlasno tlieskajú)

 

Učeník: Učeníkom Dafa v Pekingu chýba Majster tým  viac, čím viac sa približuje koniec.

Majster: Takéto papieriky budem preskakovať a nebudem ich čítať nahlas. Budem vyberať a čítať iba tie s otázkami.

 

Učeník: Učeníci Dafa z Pekinskej poľnohospodárskej univerzity, z Čínskej prírodovedeckej univerzity, z Univerzity v Pej-changu, Pekinskej lesníckej univerzity, ... pozdravujú Majstra.

Majster: Neposielajte už viac pozdravov, keďže ich čítanie zaberá čas. Ďakujem vám všetkým. (Učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Celé telo učeníkov Dafa v Nan-čchangu, Kuang-tungu,  Chu-nanu a Si-ningu pozdravuje svojho veľkolepého Majstra.

Majster: Preskočím čítanie pozdravov a prejdem k odpovedaniu na otázky. Chcem začať otázkami – odpovedaním na otázky.

 

Učeník: Celé telo študentov v Thajsku pozdravuje Majstra.

Majster: Ďalší pozdrav. Ďakujem vám všetkým.

 

Učeník: C'-jang, provincia S'-čchuan, Čcheng-tu… (všetci sa smejú)

Majster: Ďalší.

 

Učeník: Ako môžeme čo najrýchlejšie odstrániť názory a pripútanosti, ktoré sme si vytvorili počas života medzi bežnými ľuďmi?

Majster: (smiech) Uprostred skúšok, alebo keď sa niečo nedá vyriešiť, ľudia sa zakaždým pokúšajú vymyslieť nejakú taktiku, ktorú by použili. Avšak v skutočnosti tam nie je žiadna skratka: musíte sa opravdivo kultivovať podľa Dafa. Ak sa chce človek posunúť k božstvu, avšak myslí si: „Uvidíme, či nenájdeme nejakú špeciálnu skratku,“ (smiech) postupoval by naozaj skutočným, pevným robením kultivácie? Tak to nefunguje. Musíte sa opravdivo, pevne kultivovať, aby ste mohli ísť vyššie.

 

Učeník: Potom čo Majster naposledy vyučoval Fa na Fa konferencii vo Washingtone, mnohí učeníci v Číne si uvedomili, že aj oni by mali bezpodmienečne spolupracovať s koordinátormi. Zašli až tak ďaleko, že vyhľadali bývalých koordinátorov a asistentov cvičebných miest a požiadali ich, aby teraz boli globálnymi koordinátormi, napriek tomu, že títo bývalí koordinátori a asistenti cvičebných miest v mnohých prípadoch nikdy opravdivo nevykročili vpred.

Majster: Učeníci Dafa, ktorí boli predtým v Číne na pozíciách zodpovednosti za cvičebné miesta, neboli na tých pozíciách kvôli tomu, že sa kultivovali obzvlášť dobre, ale preto, že mali na tú prácu schopnosti a mali túžbu ju robiť. Záležitosti kultivujúcich musia riešiť kultivujúci. Nestačí vziať do úvahy iba to, aký je niekto dobrý pri robení určitých vecí, treba sa pozrieť aj na to, či je schopný sa kultivovať. Toto je niečo, čo nikdy nemožno zmeniť.

Keď som naposledy vyučoval Fa, výslovne som dodal, že to „sa týka učeníkov Dafa mimo Číny.“ Okolnosti v Číne sú odlišné, takže som nehovoril o ľuďoch tam.

 

Učeník: Študenti v Číne, ktorí sú usilovní, sú zaneprázdnení objasňovaním pravdy a záchranou ľudí, a nemajú dosť času na študovanie Fa alebo robenie cvičení, čo vedie k tomu, že sú prenasledovaní. Niektorí študenti na druhej strane venujú väčšinu svojho času štúdiu Fa a cvičeniam, a málokedy objasňujú pravdu. Mnohí sú na tom takto. Za takejto situácie, ako dlho bude trvať, kým budeme schopní spasiť dosť ľudí?

Majster:  V podstate hovoríte, že niektorí iba objasňujú pravdu, ale neštudujú Fa, zatiaľ čo iní iba študujú Fa, ale neobjasňujú pravdu. (každý sa smeje) Toto je presne výhovorka, ktorú používajú staré sily na prenasledovanie učeníkov Dafa. To sa stane, keď nedokážete naozaj vyvážiť tieto dve veci, keďže zachraňovanie ľudí pomocou Dafa nie je niečo, čo môže robiť bežný človek. Musí to byť kultivujúci. Takže musíte študovať Fa, kultivovať sa a stať sa kultivujúcim. Nepočíta sa to, keď to robí bežný človek, a ten nezíska tú mocnú cnosť. Potom ak ako kultivujúci nedokážete robiť túto úlohu a iba študujete Fa, zamýšľali ste sa nad zmyslom študovania Fa? Je to pre vaše vlastné dovŕšenie ako aj pre spásu vnímajúcich bytostí. Študovaním Fa získate Fa vy sami, avšak chcete iba získať – získať výhody z Dafa? Inými slovami, ak zatiaľ čo sú učeníci Dafa prenasledovaní a Dafa je hanobený, vy sa nepostavíte a nepoviete ani slovo na podporu, ste hodný získania Fa? To je tá idea.

 

Učeník: Niektorí západní študenti v severnej Európe žiadajú ľudí, aby študovali Čuan Falun podľa dátumu, a…

Majster: Takáto vec by nemala existovať. Najlepšie pre vás je stanoviť si pevný čas na štúdium Fa. Spoločné študovanie Fa je forma, ktorú som vám dal. Avšak musíte byť usilovní v štúdiu Fa a študovať ho často, iba potom dokážete nestratiť svoj smer, dokážete kráčať vašou cestou správne a činiť sa dobre v tom, čo by ste mali robiť. Nemeňte spôsob študovania Fa. Jednoducho ho postupne čítajte. Nezačnite niečo odlišné, aby ste boli originálni. Myslím si, že je to ľudské myslenie, ktoré ľudí vedie k tomu, aby si vyberali, ktorú časť Fa idú študovať alebo k tomu, že prídu s nejakým novým prístupom k štúdiu Fa.

 

Učeník: V našej oblasti je koordinátor propagácie Shen Yunu, ktorý z rôznych dôvodov už nechodí von a je dosť deprimovaný. Mohol by k tomu Majster povedať zopár slov?

Majster: Nemôžem nad ním vyniesť rozsudok. (každý sa smeje)  Pokiaľ sa táto záležitosť neskončila, učeníci Dafa sa stále kultivujú a prechádzajú skúškami – hľadí sa na to, či to s ním pôjde alebo nie. Nechcem zablokovať jeho cestu. Každý človek prichádza k vlastným pochopeniam a každý sa kultivuje. Vy síce vidíte, že nevychádza von, ale mali by ste vedieť, že prechádza cez ťažké obdobie a je uprostred skúšky. Každý bude prechádzať cez niečo také počas svojich skúšok. Kritickou vecou je, ako sa bude držať.

 

Učeník: Jeden kultivujúci hovorí, že keď nedôverujeme hlavnému zodpovednému človeku, rovná sa to nedôverovaniu Majstrovi. Je to pravda?

Majster: Rád by som o tom s vami všetkými znova hovoril.  Ja som hovoril o hlavnom človeku, ktorý je zodpovedný za projekt, alebo o hlavnom človeku zodpovednom za regionálnu Asociáciu Dafa. Toto je veľmi dôležité. Čo sa týka zodpovedných osôb na úrovniach pod ním, alebo osôb zodpovedných za určité oblasti alebo za určité sekcie v rámci daného projektu, nie je to také kritické. Avšak ako naši učeníci Dafa, keďže Majster vás žiadal, aby ste zmenili svoj stav, mali by ste to robiť tak, ako som to popísal a počúvať váš manažment a nasledovať ich príkazy, keďže to, ako napokon každé oddelenie robí veci, pochádza od nariadení hlavného zodpovedného človeka. Dovoľte mi ešte raz zopakovať, ako to funguje: Hovorím o hlavnej zodpovednej osobe – zodpovedných osobách za veľké projekty a o hlavnej zodpovednej osobe v každej Asociácii Dafa – nie o rôznych oddeleniach pod ním, ani o rôznych koordinátoroch cvičebných miest a čítacích tried pod asociáciou toho regiónu. O nich nehovorím. Oni nenesú zodpovednosť za celý projekt. Avšak mali by ste aj tak nasledovať a dobre sa činiť v tom, čo povedia osoby zodpovedné za rôzne oblasti  a osoby zodpovedné za rôzne oddelenia v rámci projektu, keďže mnohí z nich boli požiadaní hlavným koordinátorom, aby to tak robili. Ak sú tam však naozaj vážne problémy, môžete ich vždy obvyklým spôsobom ohlásiť. Avšak počas rokov ste si vytvorili zvyk, že o niektorých ľuďoch zmýšľate dosť zle a bolo pre vás ťažké odstrániť tú pripútanosť, keďže ste si už zvykli pozerať sa von. Ja chcem odstrániť tento stav a odstrániť u vás tieto veci. Nemôžete takto pokračovať, čas na to už skončil.

Takže prečo som nepovedal nič predtým? Aký by bol váš stav, ak by ste to takto robili od prvého dňa? Ak by ste iba robili čokoľvek, čo povie hlavná zodpovedná osoba, nekráčali by ste po vlastnej ceste. Navyše, keby vás hlavná zodpovedná osoba odviedla na scestie, neuvedomili by ste si to. Ak by samotná zodpovedná osoba nemala žiadne skúšky, ktoré by mohla prekonať, nebola by sa mohla kultivovať. Rozumiete tomu, čo hovorím? Preto som vás v minulých rokoch učil tak ako som vás učil a nehovoril som o tejto otázke. Teraz však ľudia na pozíciách zodpovednosti prešli desiatimi rokmi ťažkostí a tým kultivačným procesom, prešli mnohými skúškami a kráčali po svojej vlastnej ceste. Veľká väčšina z nich vie, ako riešiť veci. Teraz musíme zmeniť tento váš stav. Popritom musíme odstrániť pripútanosť, že sa obvykle pozeráte von, hľadáte vonku a pozeráte sa na zodpovednú osobu, vždy keď sa vyskytne problém. Predtým ste mali zvyk pozerať sa von a neuznávať vedúceho, a dokonca ani dodnes ho neuznávate. (všetci sa smejú) To nie je dobré. Musíte ho akceptovať. Avšak čo sa týka ľudí na pozíciách zodpovednosti, niektorí sa naozaj činili chabo. Hoci sa niektorí činili chabo, väčšina sa činila dobre. Takže Majster na to stále dozerá.

 

Učeník: Niektorí kultivujúci poukázali na to, že hoci pracujem pre jedno z našich médií, prisľúbil som tiež robiť programy pre praktizujúcich v inom médiu. Znamená to, že sa nesústreďujem na robenie jednej veci dobre?

Majster: Naši učeníci Dafa nesú na svojich pleciach súčasne mnohé úlohy. Ak dokážete robiť dobre jednu vec a zvládnete súčasne robiť dobre aj inú vec, potom to robte. Avšak ak nedokážete dokončiť jednu vec a pustíte sa ešte do niečoho iného, potom nebudete robiť dobre ani jednu vec. Takže tieto veci musíte udržať v rovnováhe. V severovýchodnej Číne je príslovie „Slepý medveď oberá kukuricu.“ (každý sa smeje) „Slepým medveďom“ severovýchodniari myslia medveďa, takže ako bude medveď oberať kukuricu? Odlomí jeden kukuričný šúľok a strčí si ho pod pazuchu, potom odlomí ďalší a strčí si ho pod tú istú pazuchu, potom odlomí ešte jeden a strčí si ho tiež pod tú istú pazuchu. Nakoniec skončí iba s jedným šúľkom. (každý sa smeje)

 

Učeník: Nedávno v Číne jeden vynikajúci praktizujúci, ktorý bol koordinátorom v určitej oblasti, náhle prešiel cez niečo, čo malo formu chorobovej karmy a potom zomrel, a mnohí z toho ostali zdrvení. Kultivujúci, čo boli okolo neho, zvažujú, aký na tom mali podiel, alebo sú tam iné príčiny?

Majster: Potom čo ste prešli toľkým prenasledovaním a prešli ste už taký kus zo svojej cesty, mali by ste všetci vedieť, prečo sa tieto veci dejú. Môžete sa spýtať vašich spolupraktizujúcich a ujasniť si tie veci.

Mnohé takéto usporiadania spravili staré sily. Samozrejme, keď tie usporiadania robili, ten študent nevedel, že to robia staré sily. V tom čase ich Majster ešte neoznačil za staré sily. Takže ten študent súhlasil s tými usporiadaniami a takto to bolo pevne nastavené. V tom čase niektorí verili, že takto sa proste tie veci majú robiť, a tak niečo podpísali. Keď prišiel stanovený čas, staré sily mali takpovediac rukoväť, ktorej sa mohli chytiť a prenasledovať ho. Existujú aj ďalšie scenáre. Napríklad mnohí ľudia robia svoju kultiváciu tak, že sledujú ostatných a jednoducho nasledujú dav, namiesto toho, aby kráčali po svojej vlastnej ceste. Takže staré sily spôsobili, že ten človek odišiel skôr a využili tú príležitosť, aby sa videlo, ako na to budú ľudia reagovať a či budú pokračovať v kultivácii. Keďže kultivácia je niečo, čo musíte robiť aktívne, zo svojej vlastnej vôle, keď ste pokúšaní prospechom a ziskom, alebo keď trpíte mučivou bolesťou kvôli vašej povesti a citom, musíte byť naozaj schopní brať tie veci zľahka a iba potom to bude fungovať. Takže keď sa všetci činíte dobre potom, čo vidíte ako sa niekto iný činí dobre, alebo sa nečiníte dobre potom, čo vidíte ako sa on nečiní dobre, a všetci ste takíto, potom toho človeka tlačíte do nebezpečenstva. V tom prípade vaše ľudské pripútanosti urýchľujú jeho odchod. Staré sily to potom využijú a nenechajú ho žiť, pretože ich postoj je taký, že ovplyvnil veľké množstvo ľudí, ktorí sa na neho pozerali a v skutočnosti sa nekultivovali. Dokážu to tí ľudia naozaj? Môžu sa naozaj kultivovať? Je ich kultivácia skutočná alebo nie? Iba keď sa človek sám kultivuje, počíta sa to. Takže oni sa naozaj chytia tejto rukoväte a pre Majstra je ťažké s tým niečo spraviť. Pretože oni sa chytili princípu a povedia: „Pozrite sa na všetkých tých ľudí – kto spomedzi nich sa naozaj kultivuje? Musíme toho človeka odpratať z cesty.“ Preto je podstatné, aby ste v kultivácii kráčali po svojej vlastnej ceste. Rozhodne sa musíte sami kultivovať.

Samozrejme, sú aj ďalšie scenáre ako tieto dva. Niektorí ľudia dlho prechovávali pripútanosť k chorobe, čo je takisto nebezpečné. Je to preto, že niektorí ľudia si myslia, že ich choroby odídu praktizovaním Dafa a že majú nad sebou ochranný štít – „Pokiaľ sa pripojím k učeníkom Dafa, nebudem mať chorobu a nebudem sa musieť ničoho báť.“ Aká silná ľudská pripútanosť! Robil ten človek potom opravdivú kultiváciu? Alebo berie Dafa ako ochranný štít? Dokonca aj keď to ten človek spočiatku tak nemyslel, aj tak je to pripútanosť.

Nemusíme sa ale oslobodiť od všetkých pripútaností bez výnimky, ak sa máme vykultivovať až k dovŕšeniu? Čo sa týka ľudských pripútaností, nemôžeme mať žiadne opomenutia. Akákoľvek ľudská pripútanosť je problém. Všetky musia byť odstránené. Ktorákoľvek z nich môže viesť študenta k tomu, že sa stretne s nešťastiami. Myslím, že mnohí študenti to veľmi dobre vedia, keďže prešli cez toľko skúšok. Nemusím to ďalej vysvetľovať. Tieto problémy sú všetko veci, ktoré ste prekonali na svojej ceste.

 

Učeník: Niektorí učeníci Dafa v Číne nevykračujú vpred potom, čo boli prenasledovaní, avšak to, že máme študentov, čo zaostávajú, predlžuje proces nápravy Fa. Mohli by sme poprosiť Majstra, aby to objasnil?

Majster: Oni ten proces nezdržia, keďže čas na nikoho nečaká. Majster im iba znova a znova dáva príležitosť, a my na vás môžeme počkať v tom procese medzitým. Avšak skutočný, veľký konečný moment nemožno oddialiť.

 

Učeník: Ako sa môžu učeníci Dafa v Číne v tomto bode nápravy Fa lepšie činiť? Požiadali ma, aby som v ich mene pozdravil Majstra.

Majster: Zachraňujte vnímajúce bytosti, objasňujte pravdu, robte to, čo majú robiť učeníci Dafa a dobre sa kultivujte. Nehľadajte nejaký nový prístup. Nerobte tie veci malých ciest. Jednoducho robte tri veci s dôverou a dôstojnosťou. Ďakujem vám za pozdravy. (potlesk)

 

Učeník: Mohol by nás Majster prosím opäť otvorene usmerniť ohľadom princípu Fa o nezbieraní peňazí? Napríklad niektoré projekty mimo Číny potrebujú finančné zdroje a niektorí študenti do toho dávajú peniaze a niektorí prispievajú prácou. Ráta sa to za zbieranie peňazí?

Majster: Keď hovorím o zbieraní peňazí, v skutočnosti sa primárne zameriavam na situáciu v Číne. Mimo Číny sú tie problémy zriedkavé, hoci na Taiwane bolo zopár výnimočných prípadov keď ľudia využívali medzery učeníkov Dafa. Avšak v Číne je takýchto nečestných ľudí mnoho, takže som hovoril hlavne o situácii v Číne. Takže na iných miestach sú tieto problémy dosť zriedkavé. Niektorí učeníci Dafa sa spojili a prispeli peniazmi, aby rozbehli určitý projekt, ale to sa nepočíta za zbieranie peňazí; oni nežiadali peniaze od druhých ľudí. Takže to sa nepočíta. Samozrejme, niektorí učeníci Dafa, ktorí vlastnia firmy alebo sú na tom finančne veľmi dobre, dali časť svojich peňazí na podporu Dafa projektov, a toto je takisto niečo iné ako zbieranie peňazí. V týchto prípadoch to ten človek robí aktívne zo svojho srdca a nebude to mať na nič vplyv, pretože je na tom finančne dobre. Takže to sa nepočíta za problém. Nezačnite robiť členstvo a nechoďte od našich študentov vyberať peniaze. Ktokoľvek to robí, robí niečo nesprávne.

 

Učeník: Nedávno mali študenti v určitých oblastiach dosť silné príznaky chorobovej karmy. Niektorí študenti navrhli, aby všetci spoločne vysielali spravodlivé myšlienky a dosiahli dobrotivé riešenie pre bytosť, ktorá spôsobuje tú chorobovú karmu. Je toto interpretácia „zhovievavého riešenia“ a je tento prístup správny?

Majster: Učeníci Dafa sú súcitní a Majstrove telá Zákona dobrotivo rozriešia vaše mnohé pozitívne a negatívne karmické vzťahy. Takéto myslenie nie je nesprávne, avšak treba zvážiť, či tá situácia je naozaj taká, ako ju vidíte, alebo či to robíte preto, že nemáte lepšiu voľbu alebo máte nedostatočné spravodlivé myšlienky.

Niektorí ľudia, ktorí mali chorobu, sa uzdravili hneď ako začali kultivovať Dafa a naozaj sa vyliečili. Avšak aby sa odstránili vaše pripútanosti a vyskúšalo sa, či to dokážete, staré sily spôsobia, aby vás bolelo na mieste ohniska vašej bývalej choroby, alebo máte reakcie choroby, dokonca aj príznaky budú rovnaké, a to všetko preto, aby sa videlo, či veríte v Dafa. Čo spravíte, keď sa vám to stane? Človek alebo božstvo – rozdiel je v jedinej myšlienke. Ak to, čo vystúpi, je spravodlivá myšlienka, a vy zaujmete stanovisko, že je to všetko falošné, že je to zasahovanie starých síl, a vy si poviete, že keď už tak dlho kultivujete Dafa, nič také sa nemôže objaviť, ak tá myšlienka naozaj vychádza zvnútra, ten problém okamžite zmizne. Ale toto nie je niečo, čo len poviete a potom ste to už schopní dosiahnuť. Takáto neochvejná spravodlivá myšlienka pochádza z vášho vnútra, nie je to niečo povrchné, ani to nie sú prázdne slová. Predpokladajme, že niektorí ľudia si myslia: „Och, Majster nám povedal, čo si máme hovoriť, takže si to budem hovoriť,“ avšak vaše srdce je nestále, alebo to robíte iba preto, aby to Majster videl a nedosiahli ste ešte tú ríšu. V tom prípade, keď tá vaša myšlienka vystúpi, nebude s tým schopná pohnúť a nebude mať silu poraziť tie veci starých síl. Takže to nebude fungovať. Pôjde to iba vtedy, ak sa spravodlivé myšlienky zrodili pomocou kultivácie.

Presne preto, aby ste dokázali riešiť tieto veci dobre, som vám neprestajne hovoril, aby ste opravdivo študovali Fa a robili skutočnú kultiváciu, pretože keď sú spravodlivé myšlienky silné, naozaj budú mať rovnakú moc ako je moc bohov,  že môžu rozťať horu na polovicu – rozťať ju jedinou myšlienkou. Len sa pozrite, či sa staré sily potom odvážia do toho miešať. Keď vaše spravodlivé myšlienky vystúpia, nič nemôže blokovať vašu cestu. Takže najviac zasahovania majú a najhoršie prenasledovaní sú hlavne študenti, ktorí neboli veľmi usilovní, ktorí neštudujú Fa často, alebo ktorí pri štúdiu Fa myslia na iné veci. Vždy je to ten prípad. Avšak do učeníkov Dafa, ktorí sa kultivovali dobre, nemožno zasahovať – dokonca ani v najmenšom. Navyše, ich spravodlivé myšlienky sú silné a súčasne pomáhajú druhým. Oni opravdivo pomáhajú Majstrovi napravovať Fa.

 

Učeník: Mnohí študenti v Číne považujú ochranný talizman s nadpisom „Falun Dafa Hao“ za nevyhnutný materiál na objasňovanie pravdy a hneď ako niekoho stretnú, dajú mu ho. Avšak neobjasnia pravdu do hĺbky.

Majster: To samozrejme nie je správne. Rozdávate ich a pritom neviete, čo ten človek robí – „Nech sa páči, vezmite si jeden!“ (publikum sa smeje) Možno ten človek, ktorému ste ho dali, práve pred minútou prenasledoval učeníkov Dafa v pracovnom tábore, takže prečo by ste mu ho dávali? Prečo ho ochraňujete? Aby ostal v bezpečí a mohol pokračovať v prenasledovaní učeníkov Dafa? Treba mu objasniť pravdu, pomôcť mu, aby to pochopil a prestal robiť nedobré veci. Dajte mu ochranný talizman až keď ste ho opravdivo spasili. Toto treba robiť do hĺbky a s vážnosťou. Zachraňovanie ľudí sa nerovná rozdávaniu letáčikov, pri ktorom sa rozdáva jeden letáčik za druhým.

 

Učeník: Keď študenti v Číne vidia, že ich členovia rodiny alebo priatelia majú vážnu chorobu, povedia tomu človeku, aby recitoval „Falun Dafa Hao“ a ubezpečia ho, že ho to vylieči.

Majster: Čo sa týka súčasných okolností v Číne, ak ten človek, ktorému to povedali, má naozaj odvahu recitovať to v tom zlom prostredí – a dokonca recitovať to nahlas – potom bude vyliečený. (publikum tlieska) Avšak nedá sa zaručiť, že to bude fungovať, pokiaľ to človek recituje v menej tvrdom prostredí. Dôvodom je, že keď má odvahu vykročiť vpred a povedať „Falun Dafa Hao“ v prostredí, kde je tlak zla, je to iné ako jednoducho povedať tú istú vec v Amerike. Ak tu vyjdete na verejnosť a zakričíte „Falun Dafa Hao,“ dokonca aj polícia vás môže nasledovať a podporiť vás (publikum sa smeje), keďže tu nie je žiaden tlak. Avšak ak človek povie „Dafa Hao“ a vychádza to z jeho srdca, potom to bude mať účinok. Takže ten výsledok závisí od zámeru tej osoby a od toho, čo si myslí, ako aj od okolitého prostredia. Ak sú okolnosti dobré, všetko je uvoľnené a nie je tam žiaden tlak, potom to závisí od situácie. Vtedy je určujúcim faktorom srdce toho človeka.

 

Učeník: Niektorí Číňania, ktorí nikdy nepraktizovali Falun Gong, opúšťajú Čínu, dúfajúc že získajú povolenie k pobytu. Prichádzajú na naše cvičebné miesta, aby sa učili cvičenia a pri všetkých takýchto aktivitách sa fotia. Klamú vládu, keď žiadajú o status utečenca. Takisto, niektorí naši učeníci Dafa poskytli odporúčacie listy členom svojich rodín. Je to v súlade s požiadavkami Fa?

Majster: Keď prenasledovanie začalo, učeníci Dafa dosť diskutovali o týchto veciach. Ja to vidím takto. Zistiť, či naozaj praktizuje, je záležitosťou vlády, a my ako učeníci Dafa nemáme v tejto veci administratívnu právomoc. Ak sa ten človek chce učiť a chce robiť cvičenia, odmietnete ho vyučovať? Aj tak ho musíte učiť. Kľúčové je, že popritom mu objasníte pravdu. Kľúčové je, aby ste mu pomohli mať v týchto veciach jasno.

Vo všeobecnosti sú učeníci Dafa láskaví, takže ak si ten človek chce spraviť fotku, tak ho nechajte a keď sa chce učiť, tak ho nechajte učiť sa. Avšak v skutočnosti, ak v tom prípade použije Falun Gong na získanie politického azylu, potom Falun Gongu niečo dlží a od toho dňa nesmie spraviť Falun Gongu nič nedobré. Ak spraví, okamžite bude trpieť odplatou. Bude musieť ten dlh splatiť a splatiť ho rovnakým dielom. Dostal sa z Číny do USA použitím Falun Gongu, a tak bude musieť toľko splatiť. Možno poruší nejaký zákon a bude vykázaný späť do vlasti, alebo dostane odplatu ekvivalentnej veľkosti. V súčasnosti niektorí právnici organizujú kurzy na vyučovanie Falun Gongu a dokonca hovoria ľuďom, aby študovali Čuan Falun a tým zlepšili svoje šance na získanie statusu utečenca. Nech je motív toho právnika akýkoľvek, vytvára si tým obrovský dlh voči Falun Gongu. Avšak keď sa na to pozeráme z iného uhla, viesť ľudí k tomu, aby sa učili Dafa, nie je robenie nedobrej veci. Hoci títo žiadatelia o azyl opustili Čínu, aby získali peniaze alebo si zarobili na živobytie, pričom na prvé miesto kladú osobný zisk, dokonca aj počas toho, ako robia tie veci, určite prídu k nejakému pochopeniu Falun Gongu, a kvôli tomu sa tým vo všeobecnosti až tak neznepokojujeme. Napokon, je úlohou vlády, aby sa zaoberala takýmito vecami, nie je to naša vec. Takže sa čo najviac snažte, aby ste sa do toho nezaplietli a nevytvorili si negatívne karmické vzťahy s tými ľuďmi.

 

Učeník: Majster, chcel by som sa spýtať, že keď spoločne zdieľame ohľadom propagovania Shen Yun, mali by sme hovoriť aj o veciach týkajúcich sa zlepšovania sinsingu, a nie diskutovať len o práci?

Majster: Správne. Nech je to akákoľvek práca, pokiaľ učeníci Dafa dokážu mať o niečo silnejšie spravodlivé myšlienky, veci pôjdu lepšie. Samozrejme, to neznamená, že je v poriadku ignorovať naliehavú prácu a sústrediť sa výlučne na štúdium Fa. Bol by problém, keby ste to tak robili a po ukončení štúdia by ten človek, s ktorým ste sa potrebovali spojiť, bol už preč a záležitosť by sa už nedala zrealizovať. V ničom by ste nemali byť príliš dogmatickí. Fa určite musíte študovať, v správnom prostredí a v správnom čase, a musíte si to vhodne zariadiť.

 

Učeník: Sú myšlienky a povaha, ktorá sa v nás vytvorila počas dlhého času, usporiadaním starých síl? Ak to vytvára vážne zasahovanie do štúdia Fa, ako sa z toho človek úplne oslobodí?

Majster: Myšlienky, predstavy a rozličné názory, ktoré sa vytvoria vo vašom mozgu, boli vytvorené postupom času v procese, pri ktorom ste v spoločnosti prichádzali do kontaktu s rôznymi záležitosťami. Čím je človek starší, tým viac toho nazhromaždil. V Číne je čoraz viac nedobrých javov a sú stále očividnejšie. Ľudia si všimli, že deti z Číny sú úplne odlišné od detí v zahraničí. Deti z Číny vedia o všetkom a sú veľmi prešibané. Naozaj, v tej spoločnosti sa dejú nedobré veci všetkých druhov a pre nič tam už neexistuje základná hranica morálky – či sú to noviny, médiá, správanie sa ľudí alebo veci, ktoré ľudia hovoria. Hlavy malých detí sú zaplavené množstvom nevhodných vecí, viac ako u detí, ktoré žijú mimo Číny, a tak sú v tomto zmysle viac podobné dospelým.

Všetko, čo vstúpi do mysle človeka, tam zostane. Ľudské bytosti majú pamäť. Hoci my to nazývame „pamäť“ a znie to ako nejaký pojem, v skutočnosti je to niečo reálne, opravdivo materiálne. Keď ľudia hovoria veci, alebo keď vám niekto niečo vysvetľuje, alebo sa vás snaží o niečom presvedčiť, „bla, bla, bla“ – plynulý prúd vecí sa leje do vašej hlavy. V skutočnosti sa smerom ku vám vrhajú reálne látky. Keď sa nejakí ľudia naozaj nahnevajú a neustále  sa stavajú na odpor, v skutočnosti všetky tie veci odháňajú. Samozrejme, to, čo robia učeníci Dafa, je pre ľudí dobré, a naša reč vychádza zo spravodlivých myšlienok, takže to, čo vychádza z našich úst keď rozprávame, sú lotosové kvety. V protiklade s tým, nič z toho, čo sa vytvorí v bežných ľuďoch v spoločnosti, nie je veľmi dobré a potom, čo to vstúpi do tela, tie veci budú v skutočnosti ovládať toho človeka. Ľudia hovoria, že nezáleží na tom, čo vidia svojimi očami, a že sa na niečo môžu prestať pozerať, ak to už ďalej nechcú vidieť. Avšak to nie je pravda. Ak ste niečo videli, tá vec vstúpila. Je to preto, že akákoľvek vec sa môže v iných dimenziách znásobiť, takže čím dlhšie sa na niečo pozeráte, tým viac toho vstúpi. Bez ohľadu na to, čo to je, či je to v televízii alebo v počítači, vstúpi to len čo sa na to pozriete. Keď sa do vášho mozgu a do vášho tela naplní viac týchto nedobrých vecí, napokon budú riadiť vaše činy. Vaše vyjadrovanie, váš spôsob uvažovania, váš pohľad na veci – všetko to bude ovplyvnené.

Rozličné prostredia vytvoria rozličných ľudí. Toto je absolútna pravda. Nie je to niečo, čomu rozumejú iba kultivujúci, keďže staršia generácia bežných ľudí si to predtým takisto uvedomovala. Pri kultivácii človeka sa tieto naukladané veci postupne odstraňujú. Avšak ak ich chcete všetky odstrániť jednou ranou hneď ako sa začnete kultivovať, za normálnych okolností to nie je možné. Prečo? Tri stopy hrubý ľad sa nevytvorí za jednu chladnú noc: tie vytvorené veci je ťažké očistiť jednou ranou, keďže nemáte dostatočné teplo a nedosiahli ste bod, v ktorom ste schopní ho roztopiť. Takže musíte spraviť mnoho pokusov, kým ho dokážete roztopiť. Ak sa dnes dobre kultivujete, troška sa roztopí; kultivujte sa dobre zajtra a troška sa opäť roztopí; kultivujte sa dobre pozajtra a troška sa opäť roztopí. Bude to pokračovať, kúsok po kúsku, až kým vaše spravodlivé myšlienky budú opravdivo dostatočné. V tom bode bude vytvorené množstvo tepla veľké a budete to schopní úplne rozpustiť.

Prečo sa potom u človeka opäť vynárajú nedobré myšlienky, potom čo očividne odstránil všetky takéto veci? Ba čo viac, každý deň vysiela spravodlivé myšlienky, aby očistil tie veci, avšak oni sa stále vynárajú – ako to, že sa nikdy neodstránia? Áno, tie veci nevstúpili iba počas jedného dňa, (Majster sa smeje) ani neboli vytvorené v okamihu. Preto je to tak. Niektorí ľudia si môžu myslieť, že v tom prípade, možno keď poprosia Majstra o pomoc, Majster to pre nich proste všetko odstráni. Ale nežiadali by ste potom Majstra, aby sa kultivoval za vás? Nakoniec by sa to nepočítalo za vašu kultiváciu. Keby sa to nepočítalo za vašu kultiváciu, znamenalo by to, že ste to neodkultivovali, takže vo vašej kultivácii budú medzery. Takže potom čo sa vrátite do nebies, ako by reagovali početní bohovia, keď sa pozrú na vašu kultiváciu? Ak je mnoho vecí, čo ste neodkultivovali, ak nezískate tú mocnú cnosť, ak ste si nevytrpeli tie ťažkosti, čo sprevádzajú kultiváciu, a Majster pre vás na každom kroku všetko očistil, potom vás nebesia neprijmú. Je neprijateľné, ak stále máte dlhy, ktoré ste nesplatili. Čo sa dlhuje sa musí splatiť – to je zákon tohto vesmíru. Majster za vás môže splatiť určitú časť, a môže z vašej mysle očistiť to, čo by sa malo očistiť, avšak vy sami musíte kultivovať tú časť, ktorú máte kultivovať vo vašom kultivačnom procese, a vydržať tú trošku, ktorú máte vydržať. Nebude to pre vás predstavovať žiadne nebezpečie, avšak musíte pochopiť, čo je to kultivácia a ako sa kultivovať. Iba keď prídete k novým pochopeniam a zlepšíte sa, počíta sa to za kultiváciu.

 

Učeník: Môžem poprosiť Majstra, aby povedal o dôležitosti výstavy umenia Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť?

Majster: Dôležitosť výstavy je rovnaká ako dôležitosť iných projektov, keďže všetko sú to snahy učeníkov Dafa na objasnenie pravdy a záchranu ľudí. Keďže je to takto, jej dôležitosť je rovnaká ako u iných projektov.

 

Učeník: Ctihodný Majster, ja, váš učeník, robím mediálnu prácu. Moja otázka sa týka podrobností našich návrhov. Napríklad, keď robíme návrh televízneho programu, mnohé veci sa nerobia tradičným spôsobom a pôsobia veľmi komerčne. Nie sú to veci, ktoré existovali v starodávnych časoch. Ako zladíme potrebu toho, aby sme kráčali po ceste učeníkov Dafa s potrebou toho, aby sme boli profesionálni?

Majster: Čo sa týka bežných úloh, jednoducho sa postarajte o to, aby ste ich spravili. Spôsob, akým veci teraz fungujú v spoločnosti, určite odráža našu súčasnosť. Avšak ak sa rozhodnete vyrábať veci, ktoré majú úplne starobylý charakter, keďže vtedy nebolo v spoločnosti nič moderné, potom zistíte, že vaše veci nik nekupuje. (publikum sa smeje) Nemáte na to už to prostredie. Dnešná spoločnosť je taká aká je. Jednoducho robte veci normálnym spôsobom a nebude sa to počítať za vašu chybu. Nie je potrebné, aby učeníci Dafa aktívne propagovali starobylé veci. Bude stačiť, keď budete jednoducho hrať pozitívnu úlohu. Môžete sa kultivovať v akomkoľvek prostredí, to si zapamätajte, a to, čo kultivujete, ste vy sami. Zoči-voči osobným záujmom, zoči-voči dobru a zlu, zoči-voči správnemu a nesprávnemu, alebo zoči-voči tomu, čo by ste mali a nemali robiť, zakaždým je tam otázka, kam sa postavíte. Robte jednoducho dobre vašu prax a kultivujte sa. Keďže ste čítali knihu a študovali Fa, a neustále sa kultivujete a čítate Fa, je to teraz záležitosť toho, či sa dokážete dobre správať v spoločnosti.

To, čo sa študuje v dnešných školách, sú takéto veci, a sú to rovnaké veci, aké sa robia v pracovnom prostredí. Takže tam nie je problém. Táto spoločnosť je taká aká je, takže jediné, čo môžete spraviť, je robiť tie veci najlepšie ako sa dá. Inak, ak nepracujete a nepodporujete svoju rodinu, čo potom? Čo keď sa samotné prežitie stane problémom? Predstavte si, že by som vám povedal, aby ste si všetci začali obliekať starodávne oblečenie a robiť veci starobylým spôsobom. (publikum sa smeje) Toto nie je niečo, čo by som od vás žiadal. Časy sú také, aké sú. V budúcnosti sa ľudstvo vráti k tomu, čo bolo tradičné, a to je isté, absolútne. Avšak práve teraz by to nešlo. To platí najmä keď zachraňujeme ľudí. Musíte sa prispôsobiť stavu spoločnosti, aby ste spasili ľudí, inak v tom snažení neuspejete. Ak použijete nejaký svojrázny prístup, ľudia vás budú považovať za čudného a ak nikto nepochopí, čo hovoríte, ako budete zachraňovať ľudí?

 

Učeník: Čo máme robiť, aby bol Shen Yun populárnejší vo vyššej spoločnosti a aby mal lepšie výsledky?

Majster: Musíte to skúsiť a sami vidieť, čo funguje, keď robíte tú samotnú prácu. Situácia každej oblasti je odlišná a každá etnická skupina je odlišná. Niektoré sú bývalé komunistické krajiny, niektoré boli vždy normálnymi spoločnosťami, niektoré oblasti majú prosperujúcu ekonomiku a niektoré majú chudobnú ekonomiku. Každá skupina ľudí si tiež vytvára kultúrou podmienené názory, zatiaľ čo žije v spoločnosti. Takže učeníci Dafa v každej oblasti musia riešiť veci sami. Priviesť Shen Yun, aby vystupoval, nie je niečo, čo by som vám nariadil ako povinné, pretože to je tiež iba jeden projekt na spasenie ľudí. Zdroje učeníkov Dafa sú obmedzené, takže ak je to niečo, čo chcete spraviť, rozhodne to musíte spraviť dobre – inak to nerobte. Nežiadam každé mesto na svete, aby usporiadalo Shen Yun. Ja hovorím, že ak je to niečo, čo naozaj chcete robiť, potom to musíte urobiť dobre. Inak to nerobte.

Niektorí ľudia si myslia, že sa so Shen Yunom tento rok činili veľmi dobre, keďže nemali straty. Všetci sú z toho šťastní, avšak Shen Yun skončil so stratou. Viete odkiaľ pochádzajú tie milióny dolárov, ktoré treba na prevádzku Shen Yunu? Všetci učeníci Dafa vedia, že návšteva Shen Yunu môže zachrániť ľudí, že to môže dosiahnuť, avšak ak sa nebudete k Shen Yunu správať zodpovedne, potom je to problém. Shen Yun prináša zmenu v podmienkach učeníkov Dafa do každej oblasti, kam ide, a prináša pokrok v záležitosti spásy vnímajúcich bytostí, avšak vy zasa musíte poskytnúť Shen Yunu podmienky, ktoré potrebuje. Ak sa rozhodnete spraviť Shen Yun, potom to naozaj spravte dobre. Keďže je to Majster, kto osobne vedie Shen Yun, ak to nejaká oblasť nespraví dobre, veľmi rýchlo sa to dostane späť ku mne.

 

Učeník: V súčasnosti sú deti mnohých učeníkov Dafa zamotané do bežných vecí. Čo máme robiť?

Majster: Naozaj, ľudská spoločnosť je jeden veľký farbiaci kotol. Spoločnosť súperí s učeníkmi Dafa o ľudí. Týka sa to dokonca aj detí učeníkov Dafa, ktoré tiež žijú v tomto prostredí: nedobré veci sa ich snažia stiahnuť dole. Ak sa dieťa nekultivuje, alebo nemá dobré prostredie, potom naozaj nebude schopné odvrátiť tie veci. Avšak zodpovednosti učeníkov Dafa sú obrovské, a tak musíme zachrániť nielen ľudí vo svete, ale aj tých, čo sú blízko nás.

 

Učeník: Mohol by prosím Majster pohovoriť o vzťahu medzi Sound of Hope a našimi ďalšími médiami?

Majster: Na tom vzťahu nie je nič špeciálne, keďže v každom prípade je to záležitosť toho, že učeníci Dafa vedú projekt a pracujú na dosiahnutí spoločného cieľa – spáse vnímajúcich bytostí. Robte to celým srdcom. Ak to idete robiť, robte to dobre. Inak to nerobte. Ak to robíte slabo, zlo sa vám bude smiať, poškodí to povesť učeníkov Dafa a bude to mať nežiadúce dôsledky. Takže nech robíte čokoľvek, naozaj to musíte robiť so všetkou vážnosťou.

Cesty, ktorými kráčate keď potvrdzujete Fa, každá jedna vec, všetko je zaznamenané v knihe histórie. Veci, ktoré dosiahnete, budú nakoniec posudzovať bohovia a Majstrove telá zákona. Tie najpodstatnejšie veci spomedzi nich ustanovujú vašu cestu a sú vašou mocnou cnosťou, sú tým, čo použijete na ustanovenie svojho raja. K čomu sa osvietil Šákjamuni, skúmaním a potvrdzovaním, bolo „prikázanie, koncentrácia, múdrosť“. Ako viete, bola to jeho kultivačná cesta, a zahŕňa to veci ku ktorým prišiel v priebehu svojho šírenia Fa počas 49 rokov. Každý Boh má svoje vlastné veci, ku ktorým sa osvieti skúmaním a potvrdzovaním, ku ktorým dospeje z Veľkého Zákona vesmíru, pomocou nich sa dovŕši a vytvorí si svoj vlastný raj. Na všetko, čo robí každý učeník Dafa, dozerajú Bohovia a každý má Bohov, ktorí ho budú nakoniec posudzovať.

 

Učeník: Ľudia z centrály NTDTV, ktorí predávajú reklamu, žiadajú, aby reportéri robili bezplatné komerčné a priemyselné reportáže pre určité firmy.

Majster: Robenie reportáží zadarmo. Ak si chcete vybudovať dobrý vzťah, alebo je tam nejaká obojstranne výhodná obchodná dohoda, potom je v poriadku robiť to. Avšak ak to nie je ten prípad, potom nemá zmysel, aby sa to robilo zadarmo. Ak v priebehu toho objasníte pravdu a ľudia budú spasení, potom nenamietam. Ak sa to však nedá dosiahnuť, prečo to robiť? Keďže tá otázka bola formulovaná takto, musím takto odpovedať.

 

Učeník: Nerozumiem tomu. Neohrozí to povesť značky NTDTV, alebo by mali reportéri jednoducho spolupracovať najlepšie ako môžu, a pomôcť tímu predajcov použiť tento prístup, aby sa dostali k potenciálnym klientom? Nemal by sa tím predajcov pokúsiť čo najrýchlejšie zvýšiť svoj profesionálny štandard, aby mohli byť nezávislí pri predaji reklamy?

Majster: Je naozaj mnoho vecí, ktoré NTDTV musí robiť lepšie. Pozrite ako sa veci robia v Shen Yune a uvidíte, že ľudia nemôžu jednoducho robiť to, čo chcú. Je problém, ak vaše stretnutia nedokážu vyriešiť skutočné problémy. Avšak ja by som sa naozaj radšej nechcel starať do týchto špecifických záležitostí, keďže sú to veci na vašej kultivačnej ceste, ktoré musíte dobre vyriešiť. Avšak ak ich nevyriešite dobre, bude to naozaj mať veľký, negatívny dopad na zachraňovanie vnímajúcich bytostí učeníkmi Dafa.

 

Učeník: V našom projekte sme sa ešte nikdy nepýtali Majstra. Náš projekt je teraz v kritickom bode, avšak koordinátori sa nevedia dohodnúť a sú tu veľké konflikty, čo spôsobilo, že projekt sa zasekol.

Majster: Robte potom jednoducho veci podľa želania hlavného vedúceho. Tento problém som už videl mnohokrát predtým, keď ste zakopli na tejto veci a potom ste na tom zas a znova padali na nos. Avšak ja dúfam, že potom čo spadnete, všetci si z toho vezmete niečo dobré. Neberte si zakaždým z vašich skúseností to zlé. Keď si z toho vezmete zlé veci, používate v skutočnosti na posudzovanie vecí ľudské myslenie a stávate sa prešibanejším a chytráckejším, čo znamená, že sa stávate horším. Už som vám minule hovoril, aký je nedobrý človek: je to niekto, kto je prešibaný. Keď má niekto láskavé srdce a jeho myslenie nie je komplikované, je to dobrý človek. Musíte o veciach premýšľať pozitívnym spôsobom a keď spadnete na nos, pohľadajte príčinu z pohľadu kultivujúceho a spýtajte sa: „Kde som spravil chybu?“ Iba ak posudzujete veci podľa Fa, budete sa schopní naučiť z vašich skúseností to dobré. Ak to naozaj dokážete, veci určite pôjdu dobre. Ak to všetci dokážete, neverím tomu, že by vaše projekty išli zle. Ide iba o to, že ste sa nepozerali dovnútra, alebo ste si z toho nevzali to dobré. Alebo inými slovami, nediskutovali ste o veciach takým spôsobom, ako by mali učeníci Dafa.

 

Učeník: Keď si vyberáme projekty Dafa, považuje sa za nesprávne, ak vezmeme do úvahy, či človeku umožnia využiť to, čo sa dobre naučil, alebo čo bude najprínosnejšie pre jeho zlepšenie v kultivácii, a nie že ho vedúci toho projektu presvedčí, aby sa pridal k projektu? Pýtam sa preto, že chcú nájsť schopných učeníkov, ktorí by pracovali na plný úväzok, pričom ja si myslím, že najlepším spôsobom ako komunikovať s hlavným prúdom spoločnosti a s vplyvnými bežnými ľuďmi, je mať bežné zamestnanie. Mohol by to prosím Majster objasniť?

Majster: Keď to posudzujeme vo svetle objektívnej úlohy spasenia ľudí, nie je problém „vziať do úvahy, či človeku umožnia využiť to, čo sa dobre naučil… pri vyberaní si projektu Dafa“. Predpokladajme, že vaša odborná kvalifikácia sú počítače, a vy pôjdete zháňať reklamu pre naše médiá. Samozrejme, ak viete, že to je niečo, čo ste schopní robiť, potom je to v poriadku. Inými slovami, je samozrejme vynikajúce, ak niečo, čo ste sa naučili a využívate to, môže hrať významnú úlohu pri zachraňovaní ľudí. Ak usúdite, že na zachraňovanie ľudí môžete mať väčší dopad v bežnom zamestnaní, potom na takomto uvažovaní samozrejme nie je nič nesprávne. Tieto veci sú v skutočnosti jednoduché. Nech sa rozhodnete robiť čokoľvek, robte to dobre. Ľudia zodpovední za niektoré projekty naozaj spravia všetko, aby naverbovali ľudí, keďže majú veľký nedostatok ľudských síl. „Koho zaujíma v čom si dobrý, pokiaľ môžeš prísť ku nám, výborne!“ (publikum sa smeje) Vašimi cestami musíte kráčať vy sami. Ja nehovorím nič ani keď sa potknete. Bolo by výborné, keby ste vy sami naozaj vedeli, čo treba robiť.

 

Učeník: Kvôli nedostatku ľudí rozličné projekty medzi sebou súťažia a bojujú o obmedzený počet ľudí, namiesto toho, aby spolu lepšie spolupracovali.

Majster: Keď veľmi potrebujete nájsť niekoho vhodného, ale nemôžete, potom máte sklon rýchlo prijať niekoho, kto na tom začne pracovať. Uvedomujem si, že toto je výzva, s ktorou sa teraz stretávate. Pozorujem tieto konflikty.

 

Učeník: Mohol by som sa spýtať nášho ctihodného Majstra, či by za súčasného politického režimu vo Vietname mali tí z nás, čo tam žijú, stále pracovať na objasňovaní pravdy smerom do Číny?

Majster: Keď učeníci Dafa žijú vo výnimočných politických podmienkach, bude pre nich stačiť, keď sa budú dobre činiť s miestnymi záležitosťami. Keď tam nie sú náležité okolnosti a podmienky, netlačte to nasilu. Samozrejme, povedal som, že mnohí ľudia v Číne sú dosť pozoruhodní, keďže sa tam reinkarnovali králi rôznych národností z rozličných období v minulosti, spolu so životmi z vyšších ríš, ktoré si prišli vytvoriť predurčené vzťahy. Napriek skutočnosti, že dnešní čínski ľudia sú zlou komunistickou stranou pokazení na nepoznanie – ich správanie, myslenie a spôsob robenia vecí je príšerne nemravný – ich pôvod v žiadnom prípade nie je jednoduchý, a je dosť možné, že tam medzi vami žijú králi každého národa. Učeníci Dafa v Číne na tom pracujú zo všetkých síl. Ak si myslíte, že máte tiež podmienky, ktoré sú potrebné na tú prácu, potom je to v poriadku. Ak nemáte, netrápte sa. Všetci učeníci Dafa vo svete, vrátane učeníkov Dafa z každej oblasti v Číne, na tom pracujú.

 

Učeník: Ktorý projekt by bol najvhodnejší na spasenie vnímajúcich bytostí v Afrike? Shen Yun? NTDTV? Alebo Veľká Epocha?

Majster: (smiech) Použite ktorýkoľvek, ktorý je zrelý. Ak cítite, že NTDTV je zrelá, potom tam spravte NTDTV. Avšak ak nemáte patričné podmienky, nebude to fungovať. Pokiaľ je zrelá Veľká Epocha, potom tam spustite Veľkú Epochu. Nie je to o tom, ktorý projekt je najvhodnejší. Ide skôr o to, že po prvé musíte zvážiť, či sú tam na to patričné podmienky, a po druhé, ako učeníci Dafa musíte kvôli vnímajúcim bytostiam premyslieť veci v praktickej rovine.

 

Učeník: Zdroje Dafa sú vzácne. Ako by sme mali dosiahnuť, že celé telo učeníkov Dafa si bude vážiť zdroje Dafa?

Majster: Naozaj. Je mnoho študentov, ktorí nie sú schopní zarobiť peniaze, avšak nemajú žiaden problém ich minúť. (publikum sa smeje) Nech je ich akokoľvek veľa, nezdráhajú sa ich minúť a rýchlo ich rozhádžu bez uvažovania o tom, aký to bude mať výsledok, bez uvažovania o tom, odkiaľ prišli, alebo aká bude naša situácia neskôr, keď sa tie peniaze minú. Nemajú žiaden zmysel pre zodpovednosť. Všetci bohovia sa pozerajú nahnevane na tých, ktorí takto konajú. Plytvanie zdrojmi učeníkov Dafa sa rovná zasahovaniu a poškodzovaniu Dafa. Ak premrháte obmedzené zdroje, ktoré máme, keď sa naozaj zachraňujú ľudia, nebudete ich už mať.

 

Učeník: Náprava Fa sa chýli ku koncu, ale krajiny v juhovýchodnej Ázii stále nedokázali usporiadať vystúpenie Shen Yun. Máme kvôli tomu veľké obavy. Rád by som poprosil Majstra, aby nás posilnil, aby sme sa nevzdávali nádeje.

Majster: Shen Yun tam v skutočnosti nemusí nutne ísť. Ak sa tam budú dobre prevádzkovať naše médiá ako Veľká Epocha a NTDTV, vplyv ich objasňovania pravdy bude rovnaký. Vplyv ostatných projektov môže byť takisto veľký. Všetci učeníci Dafa by mali byť schopní hrať rolu, ktorú majú hrať, pretože si myslím, že to súvisí s tým, či sa činíte dobre. Nie je to tak, že môžete spasiť vnímajúce bytosti iba ak príde Shen Yun. Shen Yun je iba jeden projekt. Ide len o to, že ho riadim ja, keďže požiadavky na profesionalitu sú vysoké a nefungovalo by to, keby medzinárodný umelecký súbor ako je tento nedokázal dosiahnuť umelecký štandard svetovej úrovne.

 

Učeník: V Číne ľudia z nižšej aj vyššej triedy majú slušné pochopenie Falun Gongu, avšak stredná trieda sa tejto téme vyhýba a zatvára pred ňou oči. Ako by sme sa mali dostať k týmto ľuďom?

Majster: To, čím sa v Číne myslí „stredná trieda“, nie je v žiadnom prípade hlavný prúd spoločnosti, je to jednoducho iba privilegovaná vrstva. Predtým ako sa začalo prenasledovanie Falun Gongu, viac ako polovica naozajstnej vyššej-strednej triedy hlavného prúdu čínskej spoločnosti začala praktizovať Falun Gong. Skazená strana potom pretlačila týchto ľudí, hlavný prúd spoločnosti, na opačnú stranu, a teraz vytvorila skorumpovanú triedu, ktorá pôsobí ako spoločenské jadro. Kvôli tomu sa čínska spoločnosť nenapraviteľne skorumpovala. Samozrejme, jednotliví ľudia, ktorí tvoria túto triedu, môžu byť aj tak spasení. Kritické je, aby boli ochotní vypočuť si pravdu.

 

Učeník: Je súčasná situácia na Taiwane vyvolaná pripútanosťami učeníkov Dafa, alebo je to usporiadanie starých síl?

Majster: Povedal by som to takto. Staré sily tam majú naozaj svoje usporiadania, ktoré tam účinkujú, avšak ak sa učeníci Dafa nedokážu dobre činiť, potom sa z toho stane kultivačný problém vás ako jednotlivcov. Ak sa nejaká oblasť učeníkov Dafa nedokáže dobre činiť, potom sa tá oblasť stretne s problémami, ktoré boli vyvolané ľudskými pripútanosťami – problémy zrodené z pripútaností, ktoré sa nachádzajú medzi našimi študentmi. Takže ak sa stále viac taiwanských učeníkov Dafa nečinilo dobre ohľadom určitej otázky, potom to naozaj ovplyvní stav vecí na tom mieste. Samozrejme, nehovorím že taiwanskí učeníci Dafa sa nečinili dobre; niektoré veci sú zasahovaním starých síl. Napríklad, ak by naši učeníci Dafa predtým nemali ľudské pripútanosti, ktoré spôsobili, že mali nejednotné myšlienky ohľadom modrej a zelenej politickej strany, situácia by dnes bola lepšia. Toto som spomínal opakovane, hneď od začiatku, keďže som videl, aké to bude mať dôsledky. Avšak niektorí študenti dávajú väčšiu váhu politickej príslušnosti ako kultivácii. Ľudské pripútanosti je naozaj ťažké odstrániť.

 

Učeník: Rád by som požiadal Majstra, aby nám pomohol osvietiť sa ohľadom nasledovného: nedávno sa mnohé aktivity v Malajzii stretli so zasahovaním z rôznych strán. Je to preto, že sú tam opomenutia v našej kultivácii, alebo preto, že sme dobre nespolupracovali, alebo je to kvôli niečomu inému?

Majster: Sú tam vonkajšie príčiny, menovite zasahovanie od bandy ČKS. Môžete si tým byť istý. V prípade Severnej Ameriky však už nedokáže zasahovať do predstavení Shen Yun, keďže divadlá sa v predstihu vzájomne informujú. Keď sa pokúša zasahovať, naši študenti tam idú objasniť pravdu. Divadlo samotné zavolá predchádzajúcemu divadlu z turné a spýta sa, aké boli predstavenia a aký bol program. Predchádzajúce divadlo im povie, že to bolo úžasné a popíše im program. Spýtajú sa, prečo im volal úradník z čínskej ambasády a snažil sa to prekaziť. Chcú vedieť, prečo dostali emaily s falošnými menami, prečo im  telefonovali anonymní ľudia, a prečo dostali  listy, ktoré hovorili rôzne negatívne veci. Ľudia z predchádzajúceho divadla povedia, že tiež dostali rovnaké veci. Týmto sa predchádzajúce ako aj súčasné divadlo dozvedia o tajných agentoch ČKS a o činoch čínskej ambasády.

Čo sa týka iných oblastí [mimo Severnej Ameriky], potom sa musím spýtať našich učeníkov Dafa, ktorí organizovali Shen Yun, či tomu naozaj venovali veľa úsilia? To sa týka najmä Európy. Rok za rokom vykazujete stratu, a ja teraz zvažujem, či tam má súbor naďalej chodiť. Nemôžete takto pokračovať. Musíte túto situáciu seriózne riešiť. Spotrebováva to obrovské množstvo ľudských, materiálnych a finančných zdrojov, takže prečo to nerobíte dobre? Ak to nedokážete robiť dobre, možno by ste mali prestať a robiť namiesto toho iné projekty, ktoré nebudú také náročné.

 

Učeník: Po predstaveniach  Shen Yun narastá počet bežných ľudí, ktorí sa chcú učiť Falun Gong. Mali by sme organizovať viac cvičení vonku a viac aktivít na šírenie Fa?

Majster: Ak sa ho ľudia prichádzajú učiť, potom takéto aktivity organizujte. Nie je všetko, čo robia učeníci Dafa, na zachraňovanie ľudí?

 

Učeník: V našej oblasti raz po skončení filmu na objasňovanie pravdy jeden z koordinátorov nechal kolovať pokladničku a nabádal študentov, jedného po druhom, aby poskytli finančnú podporu.

Majster: „Oblastný koordinátor nechal kolovať pokladničku a nabádal študentov, jedného po druhom, aby poskytli finančnú podporu,“ nech to bol ktokoľvek, musí tie peniaze vrátiť.

 

Učeník: Niektorí študenti si mysleli, že tento prístup porušuje Fa vyučovaný Majstrom ohľadom zbierania peňazí  a odmietli prispieť. Avšak vcelku dosť študentov prispelo a údajne priamo tam na mieste vyzbierali viac ako štyritisíc dolárov. Avšak dokonca aj potom o tejto veci študenti stále debatovali a bolo ťažké prísť k nejakému záveru. Úprimne žiadam Majstra, aby to objasnil.

Majster: Tu je moja odpoveď pre vás: každý, kto to zbieral, to musí vrátiť.

 

Učeník: Kvôli propagácii Shen Yunu Asociácia Dafa v Sydney počas jedného skupinového štúdia Fa cez internet, ktoré zahŕňalo celú Austráliu, požiadala všetkých, aby prispeli peniazmi a pomohli uhradiť cestovné náklady taiwanským študentom, ktorí prišli do Austrálie robiť školenie. Bolo to vhodné?

Majster: Ak Majster nerobí takéto veci, ani vy by ste nemali. Je mnoho vecí, pri ktorých by ste sa naozaj mali zastaviť a premyslieť si ich.

 

Učeník: Niektorí sudcovia mimo Číny rozhodli v prospech spravodlivosti, avšak potom boli prenasledovaní zlom, čo viedlo k negatívnemu výsledku. Súvisí to s určitými pripútanosťami, ktoré sa nachádzajú medzi učeníkmi? Ako sa môžeme činiť lepšie?

Majster: Učeníci Dafa spravili to, čo mali spraviť. Staré sily videli, že ten dopad začínal byť obrovský, a dopad na zlo bol taký, že ručička sa nakláňala vo váš prospech, takže začali robiť ťažkosti. Avšak mnohé veci nie sú také jednoduché. Keď sú učeníci Dafa naplnení spravodlivými myšlienkami, alebo robíme niečo, čo naozaj máme robiť, potom sa do toho zapoja Bohovia a poskytnú podporu. Existujú oba scenáre.

 

Učeník: Ako vznikli rozdelenia medzi kultivujúcimi? Čo sa dá urobiť, aby sme ich odstránili?

Majster: Keď na seba narazia ľudské pripútanosti a ľudia sa odmietajú pozerať dovnútra, pričom každý hľadí na veci s ľudským myslením a pozerá sa na druhého zhora, vytvoria sa časom rozdelenia. Prestanú spolu vychádzať, rovnako ako bežní ľudia. Pozerajte sa teda na veci so spravodlivými myšlienkami. Ak obe strany dokážu hľadať svoje vlastné nedostatky a všetci sa opravdivo budú činiť lepšie, potom uvidíte aj zmenu tej druhej strany a ten človek bude tiež hľadať svoje vlastné nedostatky. Ak to dokážete spraviť, potom nevzniknú žiadne rozdelenia. Odstránenie rozdelení nie je odlišné, obaja kultivujete rovnaký Fa a obaja máte rovnaký predurčený vzťah. Takže ak je tu niečo, cez čo sa jednoducho neviete dostať, potom sa o tom úprimne porozprávajte s tým druhým človekom a naozaj buďte ochotný priznať si všetky vaše nedostatky, na ktoré poukáže. Nebude potom ten problém vyriešený?

 

Učeník: Rád by som sa spýtal Majstra, ako by sme mali čo najlepšie vyvážiť propagovanie médií ako NTDTV a Veľká Epocha, a objasňovanie pravdy o Falun Gongu?

Majster: Propagovanie Veľkej Epochy a NTDTV samo osebe slúži na objasňovanie pravdy a tí, ktorých stretnete počas propagovania médií, sú presne ľudia, ktorým treba objasniť pravdu. To jest, môžete objasniť pravdu ľuďom, s ktorými prídete do styku. Čo sa týka toho ako riešiť tieto veci za konkrétnych okolností, v tom získate skúsenosti v priebehu toho ako to budete robiť. Jednoducho hovorte s tým človekom a prispôsobte svoj prístup podľa toho, čo si myslíte, že bude pre neho vhodné.

 

Učeník: V našej oblasti sú iba dvaja alebo traja praktizujúci. Keď sme diskutovali o tom, či usporiadať Shen Yun, prišli sme k tomu, že máme príliš málo ľudských zdrojov, a preto sme mali obavy. Rád by som sa spýtal, či je to tak, že nemáme dostatok spravodlivých myšlienok?

Majster: Ak máte iba dvoch alebo troch praktizujúcich, potom samozrejme nemáte dostatok ľudských zdrojov; hoci, keď sa chce, všetko sa dá. Myslieť si, že máte príliš málo ľudí, nie je problém spravodlivých myšlienok. Avšak na niektorých miestach boli iba dvaja praktizujúci, no zorganizovali dve predstavenia v divadle s viac ako dvetisíc sedadlami a zaplnili všetky miesta. V týchto rokoch bolo naozaj veľa takýchto prípadov. V niektorých situáciách závisí všetko od toho, ako to robíte. Ak to naozaj idete spraviť, a chcete to urobiť, potom to spravte svedomito, z celého srdca. V niektorých prípadoch mali ľudia pocit, že nemajú dosť ľudí, a tak vyhľadali pomoc bežných ľudí alebo si našli bežnú firmu, aby to spravila namiesto nich. To je problém. Tí, čo to tak spravili, zažili s takýmto prístupom neúspech a utrpeli finančné straty. Dôvodom je, že potvrdzovanie Fa a objasňovanie pravdy sú veci, ktoré majú robiť učeníci Dafa, a nie sú to úlohy pre bežných ľudí. Tí nemajú takú mocnú cnosť a nebude to fungovať, nech by to bola akákoľvek veľká firma. Ak si nie ste istí, ako to spraviť, môžete požiadať tie firmy, aby vám poskytli nejaké profesionálne rady, alebo spravili nejakú reklamu. To je v poriadku. Bude to fungovať len vtedy, ak vy ste tí, čo hrajú vedúcu rolu.

 

Učeník: Keď sa stretávam s praktizujúcimi, ktorí menej vysielajú spravodlivé myšlienky alebo ktorí prechádzajú skúškami, cítim v tele nepohodlie a niekedy sa môj stav zhorší.

Majster: Niektoré pocity nemusia byť v skutočnosti reálne. Napríklad, učeník Dafa sa mohol kultivovať mimoriadne dobre, avšak bez ohľadu na to, ako dobre sa kultivoval, stále je ľudskou bytosťou, ktorá sa kultivuje, a pokiaľ ešte nedosiahol dovŕšenie, bude zložený z toho, čo vytvára ľudské telo na všetkých úrovniach, a v jeho tele bude existovať karma. Ak ho stretnete práve keď je v procese zvyšovania úrovne alebo zbavovania sa karmy, a zbavuje sa týchto vecí, môžete si myslieť: „Aha, jeho telo je plné chladnej čchi“ alebo „čiernej čchi“ a „on sa naozaj kultivoval slabo.“ Avšak nie je to tak. Keď sa kultivujúci zbavuje karmy, karma sa premieňa, a všetko, čo môže vnímať ten pozorovateľ, je karmické pole. Avšak na ostatných to nemá žiaden nepriaznivý účinok. Ten človek, čo sa zbavuje karmy, je v procese zvyšovania úrovne, a navyše, deje sa to presne preto, že sa kultivoval dobre.

V súčasnosti, všetko čo môžu niektorí ľudia vidieť, sú veci na mimoriadne nízkych úrovniach. Nikto nemôže vidieť pravú podobu vecí, ani tú stránku, ktorá sa kultivovala dobre. Možno vidieť len stránku, ktorá ešte úplne neprešla cez nápravu Fa alebo nedokončila kultiváciu. Je to podobné tomu, o čom som hovoril pred chvíľou. To, čo Šákjamuni vnímal ako najvyššiu formu vesmíru, boli Štyri veľké elementy – menovite zem, voda, oheň a vietor. Avšak z čoho sú zložené Štyri veľké elementy? Čo je konečnou základňou zeme, vody, ohňa a vzduchu? Vesmír už v ničom nebol dobrý,  začal degenerovať a zvetrávať. Avšak to nie je v skutočnosti základ väčšieho vesmíru, je to iba základ jedného malého kozmického systému na určitej nízkej úrovni. Vesmír je taký obrovský, že je to neporovnateľné, a je bezpočet takýchto veľkých systémov. Kto by mohol vedieť, aký bude konečný osud najväčšieho vesmíru? Kto by mohol vedieť, aký bude výsledok všetkého, čo robia učeníci Dafa? Kto by mohol poznať pravé, avšak skryté stavy učeníkov Dafa, ktorí sa kultivovali dobre? Dokonca aj keď Majster odstraňuje karmu pre vnímajúce bytosti, tak trpí, a jeho telo je vo veľkom neporiadku. Budú si potom tí ľudia, ktorých úroveň je veľmi obmedzená a ktorí nemôžu vidieť pravú podobu vecí, takisto myslieť, že Majster má problémy? Ja v tom čase znášam chorobovú karmu za vnímajúce bytosti, vrátane tých, čo síce vidia, ale nemôžu vidieť pravú podobu vecí.

Niektorí ľudia majú otvorené tretie oko, avšak v skutočnosti to ich kultiváciu sťažilo. Keď je ich tretie oko v otvorenom stave, staré sily pre nich zostavia ťažkosti a skúšky. To je pravda najmä u tých, ktorí dovolili, aby do nich zasahovali nižšie cesty, a myslia si, že sú mimoriadni. Avšak vôbec nie sú. Sú úplne oklamaní a nevedia z toho uniknúť, rozprávajú nezmysly o niečom mystickom. Avšak pravú podobu vecí majú kultivujúci rozhodne zakázané vidieť. Je to tak najmä u tých, ktorí sa kultivujú v odomknutom stave. Tí majú dovolené vidieť iba veci, ktoré boli pre nich zostavené a ktoré majú vidieť, a nemajú dovolené vidieť veci, ktoré nemajú vidieť, keďže sa stále kultivujú. Ak sa kultivujúci naozaj prestane kultivovať, potom je to úplne iná vec.

Znova a znova som hovoril, že nik nemôže vidieť pravý stav vecí, pretože ten sa nepodobá tomu, čo sa prejavuje tu v starom vesmíre, pokiaľ je ešte stále v priebehu histórie. Nič z toho už viac neexistuje. Ako viete, keď sa v minulosti akýkoľvek vesmír pokazil – bez ohľadu na to, na akej úrovni bol – pokiaľ už nebol dosť dobrý, bol zničený, a postihli ho veľké či malé katastrofy. Avšak všetky takéto udalosti boli časťou starého vesmíru, pretože v čase vytvorenia tohto vesmíru boli veci ustanovené naraz od začiatku do konca, všetko to začalo existovať súčasne, a vnímajúce bytosti žili v tom rozsahu. Životy kráčali po ceste, ktorá už bola vytvorená, od začiatku do konca. Rovnako ako v scenári divadelnej hry, je v ňom všetko a ľudia jednoducho hrajú svoje role od začiatku až do konca. Ibaže v masívnom kozmickom tele sú rôzne časy a rôzne dimenzie. Niekto, koho telo je v pomalej dimenzii, je schopný vidieť život, celý život bytosti v rýchlej dimenzii, a zaberie to iba zlomok sekundy – možno dokonca uvidieť celý priebeh existencie vesmíru tej rýchlej dimenzie, pretože tam všetko súčasne existuje. Všetko to existuje súčasne. Je to čas, ktorý to rozdelil do rozličných časopriestorov a rozličných časových prostredí. V súčasnosti je to však už inak, pretože vesmír prechádza cez nápravu Fa. Vôbec nič vo vesmíre už nie je vyhovujúce a všetko je pokazené. V minulosti, to, čo bolo dobré, bolo zharmonizované a nanovo zostavené, zatiaľ čo to zlé bolo rozložené. Všetko, čo je úplne nové, nemá žiadnu väzbu so starým vesmírom a jeho životmi. Životy v starom vesmíre, ktoré sa nemôžu stať životmi v novom vesmíre, nikdy nebudú vedieť, aký je nový vesmír. Inými slovami, pokiaľ ste v starom vesmíre, nikdy nebudete vedieť ako vyzerá nový vesmír. Bez ohľadu na to, aká vysoká je úroveň Boha v dnešnom svete, pokiaľ sa neskončila náprava Fa, nebude poznať nový vesmír. Okrem toho, kto napravuje Fa, nie je nikto hoden ho poznať, pretože dokonca aj najvyšší bohovia vo vesmíre čelia náprave Fa a predtým, ako bude napravený Fa, sú skúšaní, či sú v poriadku a či môžu zostať. Najmä tí, čo sa kultivujú na nízkych úrovniach s otvoreným tretím okom, sú v skutočnosti ničím v porovnaní s tým, čo stojí pred nimi. Keď sa vynoria ľudské myšlienky, človek rozpráva nezmysly o niečom mystickom, a keď je pripútanosť silná, bude iracionálny a nebude už vedieť, kto vlastne je.

 

Učeník: Môžem sa spýtať, či je Nebeský pochodový orchester v Európe dôležitý?

Majster: Pokiaľ je potrebný pre záchranu ľudí, potom je dôležitý. Ak nie je potrebný, potom nie je dôležitý. Nebeský pochodový orchester je dôležitý, keď je potrebný pri hraní úlohy v procese záchrany ľudí. Avšak nechoďte vo svojom myslení do extrému. Potom čo ste teraz počuli Majstra povedať, že súbor je dôležitý pre zachraňovanie ľudí, pokiaľ budete každý deň už iba cvičiť hru na trúbke, potom to nie je dobré. Moji učeníci Dafa, keď sú nejaké veci potrebné, choďte ich spraviť. Ak nie sú a ste potrební v iných projektoch, potom choďte robiť na tých iných projektoch. Takto by som sa na to pozeral.

 

Učeník: Mohli by sme s Nebeským pochodovým orchestrom pricestovať v predstihu do mesta, kde bude predstavenie Shen Yun, aby sa tam ľudia dozvedeli o Falun Gongu?

Majster: V západnej spoločnosti to nemusíte robiť. Ja prezentujem Shen Yun ako nezávislú umeleckú skupinu na svetovej úrovni, takže z toho absolútne nesmiete spraviť lacný produkt, ktorý predávajú ľudia na trhu. Nepotrebujem, aby ste vystúpili pred predstavením, keďže ja sám sa postarám o veci v iných dimenziách. (potlesk)

Samozrejme, nie je nič zlé na tom, že v tej oblasti chcete zvýšiť povedomie o Falun Gongu, avšak nemôžete spraviť to, čo ste popisovali. Nemusíte nevyhnutne povedať ľuďom, že Shen Yun má väzbu s Falun Gongom a vytrubovať to do sveta. Ja to spojenie neskrývam, ale ho ani zámerne nezdôrazňujem. Viete, keď sa pozrieme späť o tri alebo päť desaťročí, viac ako osemdesiat percent svetovej populácie malo náboženskú vieru, pričom takmer všetci členovia niektorých súborov boli ľudia s katolíckou alebo kresťanskou vierou. Avšak nikto nepočul, že by pred svojimi predstaveniami vyhlasovali: „my sme kresťania, ktorí prišli vystupovať“ alebo „my sme katolíci, ktorí prišli vystupovať.“ Hovoril niekto takéto veci? Dokonca ani umelecké súbory, ktoré pôsobia v mene démonického, skazeného režimu strany, pričom celý svet vie, že to robia, neodhalia svoje spojenie so stranou pred vystúpením. Prečo potom my musíme cítiť nutkanie to robiť? Nie je to diskriminujúce? Áno, teraz je tu otázka toho, že Falun Gong je prenasledovaný, ale hoci sa tejto otázke nevyhýbam, súčasne o nej ani sám od seba nehovorím. Nenechajte sa rozkolísať ľuďmi, ktorých ovládajú staré sily. Spôsob, akým ja robím veci, nie je taký ako to robíte vy – necháte sa ľahko rozkolísať.

 

Učeník: Ako presne by sme mali riešiť vzťah medzi našimi tromi médiami a Asociáciou Dafa? Ako by sme to mali vhodne riešiť počas našej práce?

Majster: Ak ste v niektorom z troch hlavných médií, alebo v akomkoľvek inom projekte, pokiaľ ste študentom v oblasti tej Asociácie Dafa, musíte mať dobrý vzťah spolupráce s Asociáciou. Ak Asociácia zorganizuje akciu, veľké skupinové štúdium Fa, alebo nech je to čokoľvek, a požiada vás, aby ste sa toho zúčastnili, potom by ste sa toho mali zúčastniť, pokiaľ nie ste zaneprázdnení. Ak si myslíte, že ste naozaj príliš zaneprázdnení, potom je to samozrejme pochopiteľné a nie je to problém. Avšak ako študent Dafa ste napokon študentom z tej oblasti. Naše médiá spustili naši študenti z vlastnej iniciatívy a dokonca ani ja nemôžem povedať, že musia spadať pod správu Asociácie, pretože Asociácia dohliada iba na kultiváciu. Čo sa týka vás ako jednotlivcov, ste kultivujúcimi, takže nevyhnutne patríte pod koordináciu Asociácie Dafa vo vašej oblasti. Je to ako s mojím vzťahom k vám: dalo by sa povedať, že ak každý učeník Dafa má projekt, s ktorým je spojený, že patrí tomu projektu, a nie je už potrebné, aby som sa ja ako jeho Majster o neho staral? Nie, tak to nie je. Stále sa kultivujete, a tak sa Majster musí o vás stále starať. Je tam takýto vzťah.

 

Učeník: Študenti Dafa na Taiwane nazývajú skupinové štúdium Fa „čítacie stretnutie“. Je to vhodné?

Majster: Nie, nie je to veľmi vhodné. Musíte pristupovať ku kultivácii Dafa so všetkou vážnosťou. Nesnažte sa byť odlišní a neprichádzajte s takýmito novými pojmami. Neprimiešavajte do Fa pojmy, ktoré som ja nepoužil, najmä veci z minulých náboženstiev alebo od iných bežných ľudí. Nemali by ste ani svojvoľne prinášať do Dafa veci z iných foriem kultivácie. Niektoré veci stále nesú odkazy, a tie môžu byť ľahko zneužité nedobrými vecami.

 

Učeník: Potom čo Majster hovoril o spolupráci s koordinátorom, niektorí študenti to pochopili tak, že by mali robiť iba veci podľa plánov koordinátora a myslia si, že je v poriadku, keď iba čakajú na koordinátora, aby zorganizoval veci. Keď sa pre nich nič nezorganizuje, nehľadajú aktívne, čo by mohli robiť a nie sú aktívni pri spáse vnímajúcich bytostí.

Majster: Koordinátori organizujú veci podľa potreby. Nemôžu pre každého z vás plánovať veci na každý jeden deň. Samozrejme, keď nie sú naplánované žiadne skupinové aktivity, mali by ste aktívne, z vlastnej iniciatívy, robiť veci, ktoré robia učeníci Dafa na spásu vnímajúcich bytostí. Nemôžete čakať na koordinátora, kým tieto veci usporiada. Hovorím len o vzťahu medzi koordinátorom a našimi študentmi.

 

Učeník: Som študent, ktorý objasňuje pravdu v Chinatowne v Chicagu. Chcel by som sa spýtať nášho ctihodného Majstra, či je vhodné rozdávať noviny Veľká Epocha na miestach, kde objasňujeme pravdu a povzbudzujeme ľudí, aby vystúpili zo strany?

Majster: Niektoré naše médiá nerozmýšľajú o tom, čo robia, a zakaždým tlačia dopredu Falun Gong, „Falun Gong Veľká Epocha,“ „Falun Gong NTDTV,“ Falun Gong toto, Falun Gong tamto. Niektorí študenti to tak chcú spraviť za každú cenu, pričom v skutočnosti to nie je potrebné. V skutočnosti, ak to aj nepoviete, ľudia to aj tak vedia. Mnohí ľudia vedia, že Veľkú Epochu prevádzkujú študenti Falun Gongu. Avšak uvedomujete si, že všetky tie reči, že ľudia vraj hovoria, že ak nedáte dopredu Falun Gong, budete mať takýto alebo onaký problém, boli iniciované tajnými agentmi skazenej strany? Ako to, že stále opakujete tie slová? Nepremýšľali ste o tom ešte? Keď sa pozrieme o niekoľko desaťročí dozadu, mnohé mediálne organizácie, od najvyššej osoby až dole k všetkým zamestnancom, boli zložené výlučne z kresťanov. Avšak nikto ich nenavádzal  na to, aby vždy na začiatku povedali, že „my sme kresťania“ toto a tamto, a že „my sme katolíci“ a máme takéto a takéto noviny. (publikum sa smeje) Spravili by niečo také? Nebolo by to čudné? Prečo sa to vám nezdá čudné?

Samozrejme, nehovorím o študentovi, čo položil tú otázku. Hovorím, že naše ľudské zdroje sú teraz obmedzené, takže keď chcete dať tomu človeku tieto i tamtie noviny, a súčasne povzbudiť ľudí, aby vystúpili zo strany a objasniť im pravdu, je to problém. Nemôžem povedať, či je správne alebo nesprávne to robiť, sami sa to snažte spraviť trochu lepšie. Keď idete propagovať vystúpenie zo strany, zvyčajne je vhodnejšie, ak necháte noviny v obchodnom dome a potom si vezmete so sebou iba materiály na objasňovanie pravdy. Študenti, čo prevádzkujú tieto médiá, premýšľajú o tom, ako lepšie upevniť pozíciu médií prevádzkovaných našimi učeníkmi Dafa v spoločnosti a ako sa stať normálnymi médiami v bežnej spoločnosti. Ak sa médiá, ktoré prevádzkujú naši učeníci Dafa, stanú v očiach ľudí veľmi dôveryhodné, budú mať oveľa väčšiu silu pri objasňovaní pravdy. Avšak ak stále používate nevhodné prístupy, je možné, že zanecháte v ľuďoch dojem, že ste neprofesionálni. Svojou povahou noviny vyžadujú odlišný prístup pri objasňovaní pravdy, a nie je to to isté ako priame objasňovanie pravdy. Takže to musíte dobre zvládnuť.

 

Učeník: Moji priatelia, bežní ľudia, mi povedali, že keď prišli do USA, stretli na ulici učeníkov Dafa, ktorí im chceli  objasniť pravdu a začali slovami: „Nebesia idú odstrániť ČKS“ a podobne. Nielenže je to pre nich ťažké prijať, ale vyvoláva to v nich aj negatívne pocity. Keď sa im potom neskôr objasňuje pravda, toto pôsobí ako prekážka. Rozmýšľam nad tým, či by naši ľudia mohli zmeniť svoj prístup a robiť veci postupne, namiesto robenia vecí bez toho, aby si ich premysleli?

Majster: Máte pravdu. Učeníci Dafa musia venovať pozornosť prístupu, ktorý volia keď objasňujú pravdu, keďže ľudia majú všemožné stavy mysle. Najmä čínski ľudia majú hlavy naplnené spôsobom myslenia kultúry skazenej strany, jej slovníkom a správaním, a sú uväznení v hraniciach kultúry skazenej strany. Hoci niektorí čínski ľudia preklínajú skazenú stranu, robia to v kontexte skazenej strany, bez toho aby naozaj pochopili, čo je tá skazená strana zač. Takže  hovorím, že musíte ísť na veci racionálne a nerobiť ich iba povrchne. Ak chcete spasiť ľudí, musíte dať do toho viac a nerobiť veci iba povrchne.

„Nebesia idú odstrániť ČKS“ je konečný výsledok, ktorý uvideli kultivujúci. Nerobte z toho úvodnú vetu pri objasňovaní pravdy. Ak ste však ľuďom veci naozaj vysvetlili, a potom sa dostanete k tomu, aká je tá strana zlá a že ju nebesia idú odstrániť, potom je to v poriadku. Avšak ak ste tej osobe ešte neobjasnili pravdu a začnete tým, že „Nebesia idú odstrániť ČKS,“ a tá osoba ešte tým veciam skutočne nerozumie, potom si bude myslieť, že sa „zapletáte do politiky.“

 

Učeník: Umelecká akadémia Fei Tian zakladá pobočku na Taiwane. Niektorí študenti si myslia, že pri nábore sa treba zamerať na deti učeníkov Dafa. Chcel by som sa spýtať nášho ctihodného Majstra, aký je cieľ založenia pobočky Umeleckej akadémie Fei Tian na Taiwane?

Majster: Pre učeníkov Dafa stačí jedna škola v USA; nie je potrebné mať viac škôl pre učeníkov Dafa. V skutočnosti nemusíte použiť názov „Fei Tian“. Keďže to robia výlučne učeníci, prečo sa nezamerať na bežnú spoločnosť, prijať synov a dcéry bežných ľudí, objasniť im pravdu a zachrániť ich, a otvoriť tak viac kanálov [aby ľudia mohli získať pravdu]. Takto to nebude spotrebovávať zdroje Dafa. Takže ja dúfam, že keď nejaká oblasť otvorí školu, založí ju ako školu v bežnej spoločnosti, čím sa dosiahne väčší kontakt s bežnou spoločnosťou a umožní nám to spasiť viac ľudí. Nezakladajme školy pre učeníkov Dafa.

 

Učeník: V našej oblasti sú nekonečné nezhody medzi kultivujúcimi ohľadom toho, ako dosiahnuť rovnováhu medzi potrebou profesionálnejšie propagovať Shen Yun a potrebou mať spravodlivé myšlienky. Mohol by som požiadať Majstra, aby opäť objasnil vzájomný vzťah týchto dvoch vecí?

Majster: Medzi týmito dvoma vecami nie je rozpor. Je to tak, že kultivujúci sa musia stať profesionálnejšími, a nie tak, že by bežní ľudia mali robiť prácu za učeníkov Dafa. Kľúčovým je prístup, s ktorým to robíte – prečo niečo robíte. Keď niekto robí zbytočné kritické poznámky o tomto alebo tamtom keď diskutujete o veciach, zdržiava vás v práci a má problémy. Týmto nemyslím iba propagáciu Shen Yunu. Platí to aj pre iné veci. Načo je nutné robiť zbytočné kritické poznámky? Jednoducho to spravte – naozaj, skutočne to spravte. Ako učeníci Dafa, ak zbadáte niečo, čo sa nespravilo dobre, potom aktívne spravte veci lepšie. Keď na stretnutiach diskutujete o veciach, ten, kto sa neustále háda s druhými, spochybňuje rozumnosť myšlienok ľudí, alebo sa nepozerá na celkový obraz, čo potom spôsobí, že celý projekt stroskotá – ten človek má problém. Nie všetko treba dokonale prediskutovať. Niekedy jednoducho musíte konať a jednoducho robiť veci dobre počas toho procesu. Keď si myslíte, že vaša myšlienka je výborná a môže spasiť sto ľudí, ak ju nevykonáte, tak je neužitočná. Medzitým, ak niečo môže spasiť iba jedného človeka, potom ktokoľvek to vykoná, získa za to toľko mocnej cnosti.

 

Učeník: Rád by som sa spýtal Majstra, či v súčasnosti, keď naše médiá potrebujú kapitál, by sme mohli zbierať v malých množstvách príspevky od svetských ľudí, aby sme podporili naše obchodné aktivity?

Majster: Nie je problém zbierať príspevky pre mediálnu firmu, keďže to nezbierajú učeníci Dafa alebo Asociácia Dafa, a ani sa to nepoužíva na kultivačné veci. Všetci viete, že na kultiváciu netreba žiadne peniaze. Avšak médium je firma, ktorá je zo svojej podstaty zasadená v bežnej ľudskej spoločnosti. Mediálne firmy, ktoré prevádzkujete, nie sú médiami, ktoré ustanovil Dafa. To je niečo, čo som vám povedal už dávno. Sú to médiá založené učeníkmi Dafa a sú určené na to, aby sa zakorenili v bežnej spoločnosti. Dafa nemá žiadne médiá; Dafa je jednoducho kultivácia. Keďže toto sú médiá bežnej spoločnosti a ich forma je rovnaká ako u bežných firiem, aký je tam potom problém so zbieraním príspevkov? Nie je tam žiaden, proste to spravte. Aj bežné firmy môžu potrebovať dary, takže vy môžete zbierať dary presne tak isto. Nie je to problém. Avšak nemôžete zbierať dary medzi našimi študentmi.  

     

Učeník: Shen Yun vystupoval v troch mestách v oblasti pobrežia San Francisca a iba v San Franciscu bol finančný výsledok dosť slabý. Nabudúce keď príde turné Shen Yun do San Francisca a bude relatívne veľký finančný tlak, naše pochopenie je také, že by sme mali preferovať úspech predstavení v San Franciscu a dočasne odložiť našu prácu na susedných mestách. Rád by som sa spýtal nášho cteného Majstra, či je toto pochopenie správne?

Majster: Špecifické veci ako toto sú na vás, aby ste o nich premýšľali. Majster nie je proti tomu, aby boli predstavenia v akejkoľvek oblasti, pokiaľ tam nevznikne finančná strata. Niektorí ľudia povedia: „Keďže teraz sa zameriavame na vyššiu spoločnosť, vynaložme viac peňazí na reklamu.“ Keď ceny lístkov pôjdu hore, nemusí to nutne znamenať, že vaše náklady na reklamu by sa mali zvýšiť  rovnakou mierou. To nie je tá idea. Nemali by ste rozhadzovať peniaze celými priehrštiami, aby to zodpovedalo určitému percentu z ceny lístka alebo z celkového výnosu. Jednoducho to robte tak ako predtým a bude to v poriadku. Prístup založený na percentách, ktorý používajú bežní ľudia, u nás nefunguje. To, čo robíme my, je zachraňovanie ľudí, a zapájajú sa do toho bohovia, takže kultivačné stavy učeníkov Dafa sú veľmi dôležité. Usporiadať predstavenie Shen Yun je takisto kultivácia a musíte vzájomne dobre spolupracovať. Mali by ste objasniť pravdu ľuďom, s ktorými sa stretnete, keďže všetky vnímajúce bytosti čakajú, aby ste ich spasili.

 

Učeník: Teraz Nebeský pochodový orchester v New Yorku študuje veľa hudobnej teórie a ľudia ešte musia chodiť aj na skúšky. Nie je to strata času?

Majster: Hovoríte, že musia študovať mnoho hudobnej teórie? Je to naozaj tak? V súčasnosti nie je uskutočniteľné, aby ste sa stali profesionálmi. Je mnoho vecí, ktoré treba spraviť pre nápravu Fa. Pokiaľ je vám jasné ako hrať, stačí to; nemusíte sa stať profesionálom, ktorý je členom Nebeského pochodového orchestra. Učeníci Dafa nesú na svojich pleciach súčasne mnoho povinností. Je pochopiteľné, že všetci chcete každú vec robiť o niečo lepšie, avšak naozaj musíte dôkladne zvážiť svoje priority.

 

Učeník: Fa konferencie a malé stretnutia sa nemajú nahrávať, avšak študenti zo Sydney, ktorí pracujú na Shen Yune, aj tak spravili záznamy, a opakovane ich dávali iným praktizujúcim.

Majster: Nikto nebol požiadaný, aby robil záznam zo stretnutí, ktoré som viedol. Ten, kto robil takého záznamy, robil niečo, čo poškodzuje Fa. Ako môžete také niečo robiť? Nehovorilo sa o týchto veciach už dávno? Ktokoľvek to spravil, musí svoje záznamy odovzdať miestnej Asociácii Dafa.

 

Učeník: Učeníci Dafa v Indonézii nespolupracujú medzi sebou veľmi dobre. Rád by som poprosil Majstra, aby nám poradil.

Majster: Myslím si, že mnohé veci sa v skutočnosti spravili dobre. Hoci spolupráca nemusela byť v niektorých prípadoch dobrá, verím, že v priebehu kultivácie dospejete k tomu, že budete dobre spolupracovať.

 

Učeník: Rád by som sa spýtal nášho ctihodného Majstra, že keď robíme bežné správy a denne sme nimi znečisťovaní, či je pre nás nutné, aby sme sa každý deň pokúšali vypudiť to znečistenie pomocou našich myšlienok? Dosiahneme tým minimalizovanie toho znečistenia?

Majster: Nie, nemusíte to robiť. Všetko, kam sa pozriete, je znečistené. Bude stačiť, ak budete viac študovať Fa. Spolu s tým by ste mali každý deň robiť cvičenia s normálnou dĺžkou a keď študujete Fa, musíte zabezpečiť, aby vaša myseľ bola sústredená. Ak budete skutočne robiť svoju kultiváciu dobre, všetky problémy sa vyriešia.

 

Učeník: Keď niektorí ľudia povedia učeníkom Dafa, že súhlasia s vystúpením zo strany a jej organizácií, povedia to len na povrchu, bez hlbšieho uvažovania, aby nezanechali zlý dojem, a nepochádza to z toho, že by naozaj pochopili, čo je tá skazená strana zač. Je v takomto prípade ten človek naozaj spasený?

Majster: Keď myšlienka toho človeka pochádza zvnútra, potom môže byť spasený. Keď ľudia povedia niečo povrchne, len aby nevyzerali zle, potom to závisí od situácie. Keď majú odvahu povedať, že vystupujú, prinajmenšom to znamená, že neprechovávajú zlé myšlienky o Dafa, a keď majú odvahu vystúpiť, prinajmenšom to znamená, že nemajú sympatie so skazenou stranou. Samozrejme, je úplne iná vec, ak hovoria jednu vec, zatiaľ čo vo vnútri majú nepriateľské myšlienky. Bohovia dokážu vidieť takéto veci. Avšak ako učeníci Dafa, jedna vec je, že musíte robiť veci dôkladnejšie. Nerobte veci len povrchne. Nemali by ste sa snažiť, aby ľudia s vami súhlasili kvôli tomu, aby sa necítili trápne. Avšak ja viem, že vo veľkej väčšine prípadov, keď ľudia vystúpili, nebolo to tak, že to spravili iba aby si zachovali tvár. Navyše, keď sa pozerám na stav nápravy Fa a na zmeny v ľudstve v súčasnosti, udiali sa veľké zmeny. Zmeny v ľuďoch v Číne boli väčšie ako zmeny v Číňanoch v zahraničí, keďže tí vonku sa dokonca boja čínskej ambasády a boli naozaj zastrašení tými drobnými tajnými agentmi. Ľudia v Číne otvorene a nahlas preklínajú skazenú ČKS a nemajú žiaden strach. Jedna vec je báť sa skazenej strany, keďže vás kontroluje, keď žijete v Číne, ale báť sa jej keď žijete v zahraničí, mimo jej kontroly... To nemáte žiadnu odvahu? Nie je zmýšľanie týchto ľudí trošku divné?

 

Učeník: Nedávno nás všetkých Majster opakovane žiadal, aby sme sa učili od manažmentských praktík bežných ľudí a vychádzali z ich skúseností ohľadom vedenia podnikov. V súčasnosti manažment zvažuje, či zrealizuje určité manažérske prístupy, avšak niektorí naši kultivujúci sa stále zdráhajú a robia poznámky ako napríklad: „Riadenie ne-činnosťou (wu-wej) je najvyššia ríša.“ (publikum sa smeje)

Majster: Nie je výhovorka, ktorú by nepoužili. (publikum sa smeje) Ktorá firma „riadi ne-činnosťou“? Ak hovoríte, že firmy vedené učeníkmi Dafa sú odlišné a že sa dajú „riadiť ne-činnosťou,“ potom vám neverím. Ak nemáte žiadne ľudské pripútanosti, potom ste bohom. Avšak nie ste stále ľudskými bytosťami, ktoré sa kultivujú? Potom, keďže je to stále človek, čo sa kultivuje, nie je tá vaša ľudská časť, ktorá nedokončila kultiváciu, rovnaká ako bežná ľudská bytosť? Stále máte pripútanosti, ktoré sa ešte musia odstrániť, ibaže vy ako kultivujúci ste dobrým človekom a vaša ríša je vyššia. Ak nebudete mať konflikty s manažmentom, ani pripútanosti, ktoré vás vedú k tomu, že s nimi bojujete o vedúcu rolu, a nebudú prípady nedobrej spolupráce a všetci sa naozaj dokážete pozerať dovnútra a hľadať vo svojom vnútri, potom naozaj budete mať lepší prístup k manažmentu ako bežné médiá a vaša produktivita bude vynikajúca. Avšak teraz to ešte nedokážete dosiahnuť a je to spôsobené práve vašimi ľudskými pripútanosťami, takže vaša produktivita je naopak nízka.

 

Učeník: Učeníci Dafa v Číne, učeníci Dafa v každej oblasti mimo Číny a učeníci Dafa v každom z mnohých projektov na objasňovanie pravdy mimo Číny chcú využiť príležitosť tejto konferencie, aby pozdravili nášho súcitného, veľkolepého a váženého Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (potlesk) Nečítal som mnohé papieriky, ktoré zdravia Majstra, a bolo oveľa viac tých, ktoré vyradili organizátori konferencie a nedostali sa ku mne. Ale v každom prípade, Majster vie, čo je vo vašom srdci a Majstrovi veľmi chýbajú učeníci Dafa v Číne ako aj tí v každej oblasti zemegule. (učeníci tlieskajú) Náprava Fa určite uspeje. To je už nepopierateľný fakt. (učeníci tlieskajú) Keď som vtedy začínal túto akciu, tí bohovia mi povedali: „V budúcnosti budú môcť ľudia vidieť, čo všetko si spravil.“ Spýtal som sa, ako to uvidia? Odpovedali, že ľudia uvidia rozpad hviezd ako aj zmeny v kozmických telách, a ľudia uvidia, že tieto veci sú spojené s tebou. Tieto zmeny sa budú kúsok po kúsku ešte približovať. Kozmické telá nikdy predtým neprejavovali takéto dramatické zmeny. Teraz sa však približujú k tomuto miestu a dokonca aj s bežným ďalekohľadom môže človek rozpoznať zmeny v nebeských telách. Stav ľudstva sa takisto mení. Vnímanie Dafa ľuďmi sa mení takisto, takmer akoby sa mysle ľudí postupne vyjasňovali. Tá zmena je ako keď sa roztápa ľad. V blízkej budúcnosti ľudia naozaj uvidia Falun Gong a učeníkov Dafa v celkom novom svetle a pravda tých záležitostí bude postavená pred zrak človeka. V tom bode si ľudia uvedomia, že učeníci Dafa sú ich jedinou nádejou na spásu. Takže učeníci Dafa sa jednoducho musia činiť dobre. Naozaj nesiete na svojich pleciach misiu a naozaj máte takúto obrovskú historickú zodpovednosť. Preto hovorím, že sa musíte dobre činiť.

Viete prečo sa od začiatku prenasledovania tak málo ľudí stalo učeníkmi Dafa? Je to presne preto, že staré sily zamkli vstup, a tak nikto nemohol vstúpiť, ibaže by mal mimoriadne okolnosti alebo by som ho ja špecificky potreboval. Je to preto, že na základe logiky starých síl už skúška dosiahla svoj koniec a najdrsnejšie obdobie už prešlo; tým, že to prišlo do konečných etáp prenasledovania, najhroznejšie a najnebezpečnejšie prostredie, ktoré slúžilo ako skúška už prešlo, a mnohí zlí ľudia, ktorí boli umiestnení na svojich miestach, už zomreli. Tým, že takéto zlé prostredie už neexistuje, tí, čo nedávno vstúpili do Dafa, budú mať problém ustanoviť si mocnú cnosť, ktorú by učeníci Dafa mali mať, a tak sa staré sily čo najviac snažia riadiť, kto vstúpi. Viete, v predchádzajúcej fáze, keď bolo prenasledovanie ťažké, ľudia nemohli vstúpiť lebo mali strach alebo nepochopenia ohľadom Dafa. Takže prečo teraz, keď bolo prenasledovanie široko-ďaleko odhalené a pravda je dobre známa, a keď je atmosféra menej napätá, je pre ľudí stále ťažké vstúpiť? Práve z tohto dôvodu.

Úlohu zachraňovania vnímajúcich bytostí musíte vykonať vy. Nielenže ju musíte spraviť, ale musíte ju spraviť dobre. Avšak nerobí sa to kvôli Majstrovi. Hoci to nazývame „zachraňovanie vnímajúcich bytostí“, nerobí sa to ani výlučne pre ne. Robí sa to aj kvôli vám. Je to preto, že vnímajúce bytosti, ktoré zachránite, čo zahŕňa ľudí, ktorým objasníte pravdu, budú jedného dňa veľmi pravdepodobne časťou vnímajúcich bytostí vo vašom obrovskom vesmíre. Vy sami sa zdokonaľujete a dovršujete, a bez toho by ste sa nemohli stať Kráľmi, ani naplniť svoju misiu a ustanoviť si veľkolepú mocnú cnosť, ktorá je potrebná. Takto to funguje, a tak sa v tom rozhodne musíte činiť dobre. Nedovoľte, aby ste sa zasekli v stave, v ktorom sa neustále donekonečna hádate, namiesto toho buďte viac ako učeníci Dafa, robte to, čo by ste mali robiť, pričom budete stáť oboma nohami na zemi a zostanete pevní. Pri akomkoľvek projekte alebo akejkoľvek úlohe, ak sa rozhodnete nerobiť to, potom to nerobte; ak sa rozhodnete robiť to, potom to rozhodne musíte robiť dobre a doviesť to až do konca. Ak to bude inak, ako sa ten čas, čo ste premrhali, zapíše do kroniky histórie? Ak sa niečo nedotiahne do konca, ráta sa to ako nezdar. Neznamená to, že mocnú cnosť si vybudujete iba ak určitú úlohu dovediete k úspechu na základe vašich myšlienok. Namiesto toho sa za kultivačný proces počíta, aké máte myšlienky pri spolupráci a ako sa pri spolupráci správate. Ak vo vašej práci dokážete mať veľmi spravodlivé myšlienky a udržíte si v mysli, že ste kultivujúci, nikdy nezabudnete na svoju misiu a zodpovednosť, a vykonáte časť vecí, ktorú máte vykonať, potom si ustanovujete mocnú cnosť, je to váš proces kultivácie a je to proces napĺňania vašej historickej misie ako učeníka Dafa. Mnohé veci boli vykonané tak, že učeníci Dafa spolupracovali a mnohé boli vykonané tak, že učeníci Dafa pracovali samostatne. Nič, s čím sa stretnete, nie je náhoda, a je dosť možné, že každá jedna vec bola takto zostavená v histórii. Takže nepodceňujte to, čo robíte. Všetko môže vyzerať bezvýznamne, rovnako ako veci bežných ľudí, ale v iných dimenziách to prináša obrovské zmeny.

Avšak presne preto, že ste na tomto mieste ilúzie, nemôžete vidieť realitu vecí, ani posvätnosť všetkého toho, čo ste spravili, a keďže všetci máte ľudskú stránku, je ťažké vytvoriť si spravodlivé myšlienky, takže nezažívate pocit povzbudenia, no aj tak sa musíte dobre činiť uprostred ťažkých časov. Iba ak prejdete cez takéto podmienky, počíta sa to za výnimočné. Ak by ľudia mohli vidieť veľkoleposť a mimoriadnosť toho, čo robia, každý by to robil. Ak by každý mohol vidieť nebeskú bytosť priamo pred sebou, naplno, v živých farbách, potom by mu na ničom inom nezáležalo, a spravil by čokoľvek, čo by mu tá nebeská bytosť povedala, dal by do toho všetko. Každý by to robil takto a nedala by sa ustanoviť mocná cnosť, pretože by to nebola kultivácia. Ilúzia by bola prelomená, a tak by sa nič nepočítalo. Avšak presne preto, že človek je v prostredí ilúzie, nemôže vnímať pravú podobu vecí, a tak možno vidieť, či sa dokážete kultivovať, či sa dokážete cez to dostať až do cieľa, a či dokážete uspieť v kultivácii. Pre ľudskú bytosť na zemi je ohromne zložité stať sa bohom, a je pre ňu rovnako zložité vystúpiť do nebies.

Hoci mnohí ľudia v histórii robili kultiváciu, nikto v skutočnosti vo svojej kultivácii neuspel. Ako som vysvetlil predtým, bola to vždy pomocná duša, čo uspela, pričom hlavná duša toho človeka pokračovala v reinkarnácii v ľudskej ríši. To platí pre ľudské telo Šákjamuniho, Lao-c’ a Ježiša, ktorí sú teraz všetci medzi učeníkmi Dafa. Mocná cnosť, ktorú si v histórii nazhromaždili, postačí pre nich na dosiahnutie dovŕšenia, a to isté platí pre ostatných učeníkov Dafa – postačí pre nich na dosiahnutie dovŕšenia – a preto som často hovoril, že vaše dovŕšenie nie je problémom. Najväčším problémom je vaše naplnenie obrovskej misie spásy vnímajúcich bytostí. Kľúčové je, či dokážete naplniť svoju misiu. Vaše vlastné dovŕšenie nie je cieľom. Vy ste si už v minulosti ustanovili tú mocnú cnosť a na základe toho ste hodný byť učeníkom Dafa.

Majster nechce povedať viac. Keď som hovoril o niektorých problémoch, bol môj tón trochu tvrdý, ale v tých prípadoch je to vždy tak, že chcem, aby ste ich rozpoznali. Hoci bol ten tón trochu tvrdý, viem, že máte pevnejšiu základňu ako keď ste ešte len začínali s Dafa, takže keď hovorím o trošku tvrdšie, môže vám to pomôcť vyriešiť niektoré špecifické problémy, ktorým čelíte. Samozrejme, môže byť mnoho ďalších otázok, ktoré neboli položené. Keď je tak mnoho ľudí, dá sa poslať iba určitý počet papierikov s otázkami. Ak sa neskôr objaví príležitosť, poviem viac. Na dnes je to všetko. (všetci učeníci srdečne tlieskajú)

Dnes som toľko rozprával, že som si nie istý, koľko ste toho pochopili. Bolo mnoho vecí, o ktorých som možno nehovoril komplexne. Mnohí z tých, čo sa zúčastnili tejto konferencie výmeny skúseností sa naozaj kultivovali celkom dobre, všetci by ste sa mali pozrieť na realitu toho, ako sa ostatní kultivovali, kde leží medzera medzi vami a nimi, a ako môžete použiť túto veľkú konferenciu, aby ste sami seba popohnali k zlepšeniu a premenili to na motivačnú silu. Naše Fa konferencie sa nesmú organizovať nadarmo. Ako možno viete, keď sa tu takto stretne tak mnoho učeníkov z celého sveta, cena leteniek prekročí 10 miliónov dolárov. Nemáme toľko peňazí, aby sme ich len tak premrhali, takže je nevyhnutné, aby táto konferencia Fa priniesla ovocie. Musíte naozaj, opravdivo vložiť do kultivácie nejakú námahu a neskĺznuť k tomu, že to budete robiť iba povrchne; nemali by ste mať toľko ľudských pripútaností. Na každej jednej vašej myšlienke a každom jednom čine môže Majster vidieť, aké je vaše srdce. Najmenej rád mám tých, čo iba rozprávajú, ale nekonajú. Nemám rád ani tých, čo sú prešibaní. Mám rád tých, čo sú čestní a jednoduchí, úprimní a s oboma nohami na zemi. Takisto dúfam, že po toľkých rokoch kultivovania všetci dokážete pozitívne rásť v múdrosti a nenaučíte sa príliš veľa z toho, ako riešiť svetské záležitosti a ako sa správať ako ľudská bytosť vedúca svetský život.

Ďakujem vám všetkým. To je pre dnešok všetko. (všetci učeníci srdečne tlieskajú)

 

 

 


Linka na DOC súbor