Čo znamená pomáhať Majstrovi napravovať Fa?

Po dlhý čas existuje medzi niektorými študentmi kritický problém počas toho, ako robia tri veci, ktoré učeníci Dafa majú robiť: konkrétne, nepochopenie toho, čo znamená „pomáhať Majstrovi“. Napríklad, keď Majster niečo povie alebo rozhodne o tom, ako učeníci Dafa majú niečo robiť, stále sú nejakí študenti, ktorí merajú Majstrove plány pomocou ľudského uvažovania, vytvárajú si názory na to, ako by mal Majster riešiť niektorú konkrétnu vec alebo uvažujú o tom, aké by to bolo, keby to Majster robil inak, namiesto toho, aby vložili svoju myseľ do toho, ako najlepšie naplniť to, čo Majster vyjadril alebo ako vykonať konkrétne veci; niektorí študenti si dokonca želajú zmeniť Majstrove uvažovanie; niektorí idú a vychvaľujú pozitíva vlastných myšlienok medzi ostatnými študentmi; niektorí ľudia nerozumejú, pretože používajú ľudské myslenie na uvažovanie o veciach, ktoré povedal Majster; a niektorí ľudia zašli až tak ďaleko, že vyhľadali členov mojej rodiny, aby získali podporu pre svoje vlastné prístupy. Avšak to, čo chce Majster spraviť, je v skutočnosti to, čo vyžaduje náprava Fa nezmerateľného počtu vesmírnych tiel. Hoci táto úroveň ľudstva môže byť nízka, predsa však je to prejav vyšších životov na nízkom mieste, vyjadrená vo formách tejto nízkej sféry, a je zároveň srdcom nápravy Fa – ohniskový bod všetkého. Akokoľvek dobrá sa vám môže zdať vaša myšlienka, je to obmedzené iba na túto jednu úroveň existencie, tento jeden bod a tú jednu špecifickú vec. Ako by ste mohli vedieť, aký účinok má mať tá vec, ktorú Majster chce spraviť, na nezmerný počet nemerateľných úrovní týchto absolútne obrovských vesmírnych tiel? Ak ty, ako môj študent, naozaj chceš „pomôcť Majstrovi napravovať Fa“, potom by si sa mal starať iba o to, ako najlepšie naplniť to, čo Majster chce. Mal by si robiť len toto, avšak ty namiesto toho chceš od Majstra, aby ti pomáhal? Ako by si mohol používať Dafa počas nápravy Fa, aby ti pomohol naplniť tvoje ľudské myšlienky?

Keď sa stretli s prenasledovaním, bolo mnoho učeníkov Dafa, ktorí spadli alebo ktorí nedokázali udržať krok, a bolo to kvôli tomu, že nepochopili, čo robí Majster, alebo používali ľudské myslenie na to, aby hodnotili Majstra. Aby som dal len jeden príklad takého ľudského uvažovania, mnoho študentov sa čuduje, prečo nemôžeme reagovať na prenasledovanie spôsobom, akým reagovali iné náboženstvá. A je aj ďalšie ľudské uvažovanie. Ale v histórii, základným účelom náboženstiev bolo jednoducho ustanoviť kultúrnu základňu pre ľudstvo, pričom to, na čo ľudstvo skutočne čakalo, bol Dafa; a iba vtedy, keď človek robí veci podľa Dafa, potom sa ten človek skutočne správa ako kultivujúci. Samozrejme, keď ľudia nedokážu udržať krok, môže tam byť aj mnoho ďalších dôvodov. Avšak v každom prípade ten človek nedokázal skutočne pochopiť Dafa. Samozrejme, keď myšlienky človeka nie sú dostatočne spravodlivé, určite zaváha pri prenasledovaní.

Potom je tu skupina ľudí, ktorí sa pomocou kultivácie nedokázali zbaviť zlozvykov, ktoré si vytvorili v bežnom svete, ako napríklad používanie svojich konexií a vplyvu, aby niečo spravili. Napríklad, keď takýto človek nemôže nájsť Majstra, aby vyjadril svoje ľudské myšlienky, vyhľadáva pod takou či onakou zámienkou členov Majstrovej rodiny, a potom ide a rozpráva iným študentom o tom, ako členovia Majstrovej rodiny povedali toto či tamto. Ale uvažujte o tom: Majster prišiel do tohto sveta kvôli náprave Fa a spáse vnímajúcich bytostí, mohli by teda členovia Majstrovej rodiny reprezentovať Majstra? Presne ako vy, členovia Majstrovej rodiny sú v skutočnosti kultivujúci, presne ako všetci ostatní, a zostanú pozadu, ak sa nekultivujú dobre. Kto by vôbec mohol reprezentovať Majstra, zo všetkých tých rodičov, manželiek, detí a súrodencov, ktoré mal počas priebehu svojich mnohých životov v ľudskom svete? Je to podobné situácii s vami; je to len tak, že keď Majster prišiel do tohto sveta, sú takí, ktorí slúžia ako Majstrovi učeníci, tí, ktorí slúžia ako jeho pozemskí rodičia, tí, ktorí slúžia ako súrodenci, alebo manželka a deti, a každý pomáha Majstrovi naplniť veľkú úlohu nápravy Fa robením špecifických vecí, ktoré by mal robiť. Oni sami sú tiež kultivujúcimi a oni tiež budú niekedy zaostávať ohľadom dosiahnutia dostatočného pochopenia princípov Fa. Keď ich vyhľadávate a používate to, čo povedia, ako Fa, nie je to prípad poškodzovania Fa? To, čo povedali členovia Majstrovej rodiny, sa zároveň premení na hriech proti Fa. Ako učeníci Dafa by ste mali mať jasno v tom, že nápravu Fa robí iba Majster. Aj keby Majster nebol nablízku, stále musíte robiť veci na základe Fa – nemôžete robiť veci podľa nejakého člena rodiny Majstra. Iba potom ste učeníkom Dafa, iba potom ste Majstrovým učeníkom, a iba potom pomáhate Majstrovi napravovať Fa.

Je tu tiež skupina ľudí, ktorí nasledujú určité zlé webstránky. Takíto ľudia sa ďaleko odchýlili od Dafa, napomáhajú tým zlým webstránkam šírením dezinformácií a dokonca poškodzujú povesť členov Majstrovej rodiny. Napriek tomu, že Majster povedal všetkým na Fa konferenciách zvolanými našimi učeníkmi Dafa, aby nepočúvali, neverili a nepozerali sa na tie zlé stránky, niektorí ľudia si nevzali moje slová k srdcu a správajú sa tak, akoby boli úplne popletení zlom týchto stránok. Až do dnešného dňa sú ohľadom tohto stále iracionálni. Keď človek spraví chybný krok, môže vždy začať od začiatku. Ale čo sa má spraviť, keď chyba človeka skončí zničením niektorých ľudí kvôli dezinformáciám, ktoré ste šírili? Čo sa má spraviť, ak kvôli vám veľký počet vnímajúcich bytostí, ktoré sú za každým človekom a očakávajú spásu, nikdy nemôže byť spasených? Uvedomujete si, aké vážne dôsledky to sú? Keď ignorujete to, čo povedal Majster, môžete byť považovaný za učeníka Dafa, ktorý pomáha Majstrovi napravovať Fa?

Výraz „pomáhať Majstrovi napravovať Fa“ nie sú len veľké, prázdne reči. Hoci som hovoril len o niekoľkých problémoch, v skutočnosti je mnoho ďalších prípadov, keď ľudia neveria vo Fa. Ako učeník Dafa si čakal desiatky miliónov rokov...; ako náš študent si mal jediné, opravdivé želanie pre príchod do tohto sveta...; ako Majster, to, či budem môcť v širokej miere spasiť vás a vnímajúce bytosti v tejto náprave Fa, všetko to závisí od tejto osudnej udalosti.

 

 

Li Chung-č’

10. júna 2011

 

 


Linka na DOC súbor