Učeníci Dafa musia študovať Fa - Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Washingtone DC 2011

Li Chung-č’, 16. júla 2011

 

(Srdečný potlesk)

Dobré odpoludnie! (Učeníci: Dobré odpoludnie, Majster!) Všetci ste pracovali tvrdo! (Učeníci: Majster pracoval tvrdo!) Som rád, že vás vidím. Nemali sme v posledných rokoch toľko Fa konferencií, najmä nie tých veľkých. To znamená, že bolo menej príležitostí, aby sme sa osobne stretli. Avšak aj tak určite viem, že mnoho učeníkov sa výborne činilo a boli aktívni v objasňovaní pravdy, záchrane ľudí a pôsobili proti prenasledovaniu, a toto skutočne malo značný účinok. Takže v tomto ohľade sa dá povedať, že ste naplnili zodpovednosti učeníka Dafa. Avšak viete, že zlých faktorov je pri zmenách celkovej situácie čoraz menej a menej, a ohromná sila nápravy Fa tlačí dopredu a odstraňuje a stenčuje vrstvy a vrstvy faktorov, ktoré ju oddeľujú od ľudského sveta. Čoraz viac sa teda približuje k ľudskému svetu a zlo v rôznych dimenzionálnych vrstvách je ničené v masívnom rozsahu, jedna vrstva za druhou. Takže takých zlých vecí je v ľudskom svete čoraz menej a sú slabšie, a je možné, že situácia sa veľmi zmení. Avšak ako učeníci Dafa, nemôžete zvoľniť v tom, čo musíte robiť – konkrétne, tri veci. Za žiadnych okolností, nesmiete zvoľniť. Vaša mocná cnosť, vaša kultivácia a všetko, čo nesiete na pleciach, všetko je s tým zviazané.

Pre učeníka Dafa je kultivácia na prvom mieste. Je to preto, že ak sa nebudete dobre kultivovať, nebudete schopní vykonať to, čo máte spraviť. Ak sa nebudete dobre kultivovať, vaša sila spasiť vnímajúce bytosti nebude taká veľká. A ak sa kultivujete trošku horšie, potom sa budete pozerať na problémy a uvažovať o nich tak, ako to robia bežní ľudia, čo bude ešte hroznejšie. Takže absolútne nesmiete zvoľniť alebo to brať na ľahkú váhu. Táto predurčená príležitosť desiatok miliónov rokov, alebo dokonca eónov, a dlhé čakanie cez ktoré sme všetci prešli, ako aj všetko to, čo sme niesli počas histórie – všetko to bolo kvôli dnešku. Ak v tomto kritickom čase nebudete robiť dobre to, čo máte, bude to, potom ako sa veci v budúcnosti vyjasnia, jednoducho neznesiteľne bolestivé pre vás a pre vaše bytosti. Takže to absolútne nesmiete brať na ľahkú váhu. Toto je pravda najmä ohľadom študovania Fa: naozaj musíte študovať Fa úprimne a svedomito. Viete, čo sa stalo zo študovania Fa na mnohých miestach? V niektorých oblastiach sa to stalo formalitou. Keď niektorí ľudia čítajú Čuan Falun, nie sú sústredení, namiesto toho uvažujú o iných veciach a nie sú schopní zamerať svoju pozornosť na kultiváciu. Toto sa rovná mrhaniu časom. A nie je to len mrhanie časom – namiesto toho, aby to bol čas, keď majú stúpať, používajú svoju myseľ na to, aby uvažovali o otázkach a veciach, o ktoré by sa nemali zaujímať, a nielenže teda nestúpajú, ale naopak, ešte v úrovni klesajú. Ak neštudujete dobre Fa, je mnoho vecí, ktoré nebudete schopní robiť dobre.

Ako si uvedomujete, pri mnohých projektoch, ktoré učeníci Dafa spustili s cieľom odporovať prenasledovaniu, objasňovať pravdu a zachraňovať vnímajúce bytosti, to, čo je najdôležitejšie je, že učeníci Dafa spolu dobre spolupracujú, a iba keď ľudia dobre spolupracujú, potom pôjdu veci dobre. Povedal som predtým, že všetci učeníci Dafa boli v histórii kráľmi, kráľmi na nebesiach, a že každý má svoju vlastnú myseľ ako aj schopnosť robiť veci nezávisle, ale keď príde na spoluprácu, je to zložité. Zložitosť leží v tom, že každý človek má svoje vlastné názory, každý má výborné myšlienky, a v tomto prípade spolupráca nepôjde veľmi dobre, ak každý človek trvá na svojich myšlienkach. Ale vy ste napokon kultivujúcimi a učeníkmi Dafa, takže keď sa nakoniec stretnete s úlohami, ktoré treba vykonať, mali by to byť spravodlivé myšlienky praktizujúceho, ktoré vás povedú. To, čo je podľa mňa kľúčové je, že pokiaľ budete držať krok s vaším štúdiom Fa, s vašou kultiváciou, všetky tieto záležitosti spolupráce môžu byť v skutočnosti rozriešené. Už dlhý čas sú niektoré oblasti, alebo niektorí ľudia, ktorí si neudržiavajú krok v štúdiu Fa. Často používajú ľudské prostriedky a keď spolupráca nejde dobre, ľudia dokonca začnú byť negatívni a robia veci po svojom, alebo dokonca pristupujú k veciam ľstivým spôsobom, ktorý používajú bežní ľudia. V tomto prípade sa stanú bežnými ľuďmi, ktorí vykonávajú veci Dafa, čo by tak nemalo byť. V niektorých oblastiach a pri niektorých jednotlivcoch je tento problém dosť významný. Hoci si môžete myslieť, že: „Nech je to akokoľvek, robím veci Dafa!“, v skutočnosti to tak nie je. V skutočnosti hráš len tú formu, a nedokážeš zachrániť tých ľudí, ktorých by si mal zachrániť, a ani veci, ktoré od vás vyžadujú, aby ste všetci spolupracovali, nemajú ten účinok, ktorý by mali mať. V žiadnom prípade takí nebuďte. Určite by ste sa mali dobre kultivovať, naozaj byť ako učeník Dafa, riešiť veci spôsobom, akým by to robil učeník Dafa a navzájom spolupracovať. Iba potom to môžete spraviť dobre.

Ďalšou vecou je, že keďže v súčasnosti sú zdroje učeníkov Dafa obmedzené a najmä mnoho učeníkov mimo Číny je zapojených do rôznych projektov, zriedkavo sa zúčastňujú na stretnutiach študovania Fa, ktoré organizujú miestne Dafa asociácie. Navyše, títo študenti ani sami iniciatívne neštudujú Fa, niektorí dokonca neštudujú Fa už dlhý čas. Ale uvažujte o tom, čo som práve povedal: ak to, čo robíš, nie je zakorenené vo Fa, ak to nemá silu Fa, a ak si sa nekultivoval dobre, nebudeš tie veci robiť dobre. Hoci si mohol spraviť čokoľvek, nedosiahlo to žiaden účinok a jednoducho to nemôže zachraňovať ľudí, pretože nemáš účinok pri rozkladaní zlých faktorov. Preto je štúdium Fa stále naj, najdôležitejšou vecou – je to základná garancia pre všetko, čo máte robiť. Ak neudržíte krok v štúdiu Fa, potom je všetko zbytočné.

Keď niekedy neudržujete krok v štúdiu Fa, budete mať mnoho bežných ľudských pripútaností a môžu sa dokonca objaviť všetky druhy ľudských myšlienok. Keď používate ľudské myslenie na to, aby ste o veciach uvažovali alebo ich robili, nech je to čokoľvek, vrátane vecí veľkej dôležitosti, bude časom ťažké mať úspech v projektoch, ktoré robíte. Ak neštudujete Fa, počet bežných ľudských pripútaností, ktoré máte, bude narastať, budú čoraz výraznejšie, a budete čoraz viac pripomínať bežného človeka. Dojem, ktorý budete zanechávať v iných, nebude dojem z kultivujúceho. Bez ohľadu na to, akí zaneprázdnení ste, stále musíte študovať Fa. Preto navrhujem, aby si učeníci Dafa, ktorí sú ponorení v rôznych projektoch, našli čas na zúčastňovanie sa na miestnom študovaní Fa. Lebo v predchádzajúcom čase sa ma mnoho projektov pýtalo, či by pre nich bolo v poriadku, aby si našli čas na študovanie Fa sami, a ja som pozoroval a pozeral sa, či budú dobre zvládať svoju vlastnú kultiváciu a napĺňať štandard, kým sa nezúčastňujú veľkých skupinových študovaní Fa. Nakoniec som zistil, že to nedokázali. Nielenže nenapĺňali štandard, zistil som, že stagnujú; riešili mnoho vecí nevhodne a mnoho ľudí používalo ľudskú myseľ keď uvažovalo, pozeralo sa a riešilo veci, a zaostávali v kultivácii. Videl som vážnosť tohto problému, a preto vám hovorím, že najlepšie bude, ak sa budete zúčastňovať miestneho študovania Fa. Nech je ako chce, nesmiete zaostávať vo vašom študovaní Fa, keďže toto je najväčší problém, je to fundamentálna otázka.

Viete, že keď človek nedokáže držať krok v kultivácii, objaví sa ľudské myslenie a každý to uvidí odrazené v jeho činoch. Všetky ľudské myšlienky, ktoré sú zviazané s tým ľudským uvažovaním, ako aj množstvo zdrojov, z ktorých pochádzajú tieto myšlienky, budú slúžiť na zasahovanie do toho človeka. Bez ohľadu na to, s akým druhom životnej formy je vaše uvažovanie v súlade, tá životná forma bude na vás mať okamžite účinok. Je to preto, že tento vesmír je spletitý až do stupňa, že je nemožné popísať to ľudským jazykom, taký spletitý je. Aj na jedinej úrovni existencie je veľký počet dimenzií, vertikálnych aj horizontálnych, ktoré sa skladajú z rôznych elementov každého druhu. V rámci týchto dimenzií vesmíru, ktoré sú sformované z rozličných častíc, je široký rozsah dimenzií, ktoré sú sformované z mnohých, premnohých druhov elementov. Tieto častice, keďže majú samy unikátne črty a líšia sa v druhu ako aj vo veľkosti, potom vytvárajú bytosti veľkého počtu veľkostí a foriem – ich veľkosti a formy sú jednoducho nezmerné a nespočetné. Hneď ako je tvoje myslenie v súlade s určitým druhom bytosti, okamžite na teba bude mať účinok. Avšak ty nevieš, odkiaľ pochádzajú tvoje myšlienky, a budeš si stále myslieť, že to tak chceš robiť ty. Ale v skutočnosti to boli presne tvoje pripútanosti, ktoré viedli k tomu, že tie veci majú na teba účinok, a ktoré viedli k posilňovaniu tvojich pripútaností.

Takže ohľadom pôvodu myšlienok človeka, je mnoho ľudí, aj vedcov, ktorí skúmajú túto tému a pokúšajú sa spoznať, ako vznikajú schopnosti a myšlienky mozgu. Ako som v minulosti naznačil, mozog je v skutočnosti spracovávajúca továreň pre vytváranie myšlienok a vyjadrovanie vecí, tu na tejto úrovni ľudstva. Taká je funkcia, na ktorú slúži, nech ide o vaše fyzické gestá alebo pohyby, niečo, čo vyjadrujete verbálne, alebo ako vytvárate vetu, ktorú vyslovíte – spracováva to takým spôsobom, aby tomu dal formu a tvar. Niektoré myšlienky pochádzajú z názorov, ktoré boli sformované v tomto živote a v tomto svete, pričom niektoré pochádzajú z pripútaností súvisiacich s tým, čo máte radi. Ale odkiaľ pochádzajú myšlienky ohľadom vážnejších vecí? Aký je ich pôvod? Nepochádzajú z tejto dimenzie. Prísne vzaté, v kritických chvíľach je to vlastné ja na základnej úrovni, ktoré účinkuje. Ale väčšinou, v typických situáciách, myšlienky, ktoré namiesto toho slúžia na posilnenie názorov človeka a jeho záľub, pochádzajú zo všemožných dimenzií. Toto tiež súvisí s úrovňou morálky človeka. Myšlienky niektorých ľudí pochádzajú z úrovní, ktoré sú o niečo vyššie, pričom myšlienky iných ľudí pochádzajú z úrovní, ktoré sú dosť nízke. Takže keďže morálna úroveň ľudí je rozdielna, líšia sa aj štandardy, podľa ktorých ľudia robia veci a uvažujú o veciach. Spletitosť dimenzií je jednoducho obrovská, od nízkych po vysoké, na každej úrovni je tiež veľký počet dimenzií, a ešte väčší počet horizontálnych dimenzií, pričom vertikálnych dimenzií je rovnako veľa. Hustota všetkých rôznych druhov životov je obrovská a všetky môžu zasahovať do človeka – vrátane praktizujúceho, ktorého myslenie nemá základ vo Fa.

Forma a štruktúra ľudského tela v tomto vesmíre je veľká, relatívne povedané. Ako viete, čím mikroskopickejšia je častica, tým má väčšiu energiu – nehovorí moderná veda, že jej rádioaktivita je väčšia? Bytosť zložená z atómových častíc je určite malá, keďže jej častice sú malé. Samozrejme, čo sa týka väčších životov existujúcich na jednej celej úrovni v mikrokozme, sú ich tiež rôzne druhy, keďže sa skladajú z mikroskopických častíc rôznych úrovní. Takže ak neberieme nateraz do úvahy veľkosť častíc, ale len množstvo častíc, život zložený z rovnakého počtu častíc ako má ľudské telo, je v porovnaní s ním menší. Hlbšie v mikrokozme sú jednotlivé telá ešte menšie, a ešte hlbšie v mikrokozme sú ešte menšie, hoci tomu zodpovedajúca múdrosť takých bytostí rastie, pretože tá úroveň je vyššia. Je mnoho maličkých Budhov a Bohov v dimenziách, ktoré sú extrémne mikroskopické, hoci keby sa taký Budha prejavil, bol by obrovský. Všetky dimenzie zložené z častíc rôznych veľkostí majú v sebe Budhov, pričom niektorí veľmi pravdepodobne pochádzajú z menších dimenzií, až takých malých, že sú neviditeľné. Samozrejme, žiadne dve dimenzie nie sú rovnako veľké, a v dimenziách rôznych veľkostí sú Budhovia, Taovia a Bohovia zložení z častíc rôznych veľkostí. To je to, čo sa pokúšam vysvetliť. Bytosti tých mikroskopických dimenzií nie sú len Budhovia, Taovia a Bohovia. Ako viete, existujú bytosti všemožných skupín, druhov a tvarov, pričom ich komplexita je obrovská. Aj v ľudskom svete sú ľudia rôznych rás a rozmanitého rozsahu národností. Iné dimenzie sú ešte komplexnejšie a ich história siaha ešte ďalej. Takže nech ste v súlade s kýmkoľvek, tá bytosť vás bude ovplyvňovať. To je jedna téma.

Ďalšia téma sa týka štruktúry ľudského tela. Všetky materiálne častice v Troch ríšach sú faktormi, ktoré vytvárajú všetky predmety v Troch ríšach, a to platí aj pre všetky častice vytvárajúce ľudské telo, takže je ich veľký počet. Molekuly, atómy, kvarky, neutrína a protóny, o ktorých ľudia hovoria, sú všetko len častice v rámci Troch ríš a sú časticami, ktoré vytvárajú túto povrchovú dimenziu v Troch ríšach, kde existujú ľudské bytosti. Častice, ktoré vytvárajú veci v rámci Troch ríš, sú odlišné od častíc mimo Troch ríš, aj čo sa týka štruktúry, avšak aj tu v Troch ríšach sú častice nesmierne rôznorodé a početné. Keďže vaše telo sa skladá z molekúl a molekuly tvoria bunky, ktoré potom vytvárajú vás, čo je potom na úrovni pod molekulami? Ako viete, sú to atómy, ktoré vytvárajú vrstvu molekúl, a pod úrovňou atómov sú atómové jadrá, protóny a neutrína, siahajúc nadol k tomu, čo by bolo pre ľudstvo novým objavom. Ale bez ohľadu na to, ako sa ľudstvo bude rozvíjať ďalej, nikdy nedokáže objaviť to, čo prvotne vytvára častice ľudského tela – teda najvyššiu úroveň častíc v Troch ríšach. Ale vo vesmíre sú tie častice len jednou z naj, najnižších úrovní častíc.

To, čo som práve hovoril, vám malo povedať, že pôvod myšlienok je v skutočnosti mimoriadne zložitý. V tomto svete si človek len užíva priebeh života. Povedal som v minulosti, že ľudia sú veľmi poľutovaniahodní, pretože človek v tomto svete si len užíva city a pocity, ktoré mu prináša priebeh života. Toto moje vyjadrenie je dosť presné. Prečo to tak hovorím? Hoci si ľudia myslia, že si sami vládnu a rozhodujú o tom, čo chcú spraviť, pravdou je, že len túžia po určitých pocitoch v dôsledku po narodení sformovaných zvykov a pripútaností, ktoré pochádzajú z ich záľub. To je všetko. Pričom to, čo má naozaj účinok a vedie toho človeka k tomu, aby chcel niečo spraviť, sú faktory za scénou, ktoré využívajú zvyky, pripútanosti, názory, túžby a podobné veci toho človeka. Taký je opravdivý stav ľudského tela, pričom človek si len užíva tieto city a pocity, ktoré prichádzajú ako výsledok životného procesu: keď ti dajú niečo sladké, cítiš sladkosť; keď ti dajú niečo horké, cítiš horkosť; keď ti dajú niečo pikantné, cítiš pikantnosť; keď ti je daná bolesť, cítiš utrpenie; keď ti je dané šťastie, cítiš radosť.

Opravdivé Ja učeníkov Dafa pochádza z vysokých úrovní. Hovorím len o ľudských bytostiach a o štruktúre ľudského tela. Práve som hovoril o pôvode ľudských myšlienok. Je tu niečo, čo som spozoroval počas nápravy Fa: v dimenziách, kde náprava Fa ešte nedorazila, niekedy, keď sú myšlienky učeníka Dafa pomerne spravodlivé, je tam spravodlivý boh alebo spravodlivé elementy a slúži na posilnenie jeho spravodlivých myšlienok. Potom inokedy, keď učeníci Dafa nespolupracujú dobre, alebo sa nahnevajú a vybuchnú, potom tam vidím mnoho degenerovaných bytostí, niektoré z nich sú pomerne veľké a zosilňujú to. A pôsobia tam aj úrovne za úrovňami zlých bytostí na rôznych nižších úrovniach, s ktorými sú myšlienky praktizujúcich v súlade. Nehovoril som, že ľudia majú dobrú aj zlú stránku? Potom uvažujte o tom, keď vystúpia myšlienky človeka, faktory, ktoré účinkujú, sú neuveriteľne zložité. Ale ako učeníci Dafa, vy všetci máte opravdivé ja, a či bol cieľ jeho príchodu nadol do tohto sveta získať Fa, pomôcť Majstrovi napravovať Fa, zachrániť bytosti zo sveta, kde ste predtým boli, nech vás sem priviedla akákoľvek myšlienka, to vaše opravdivé ja bolo chránené, a bolo to to opravdivé ja, ktoré na začiatku slúžilo ako hnacia sila. Ale ako viete, každý kto vstúpi do Troch ríš, je akoby zakopaný do zeme a postupne to opravdivé ja už nedokáže hrať vedúcu úlohu – alebo dokonca vôbec žiadnu úlohu. Nepovedal Boh: „Vytvoril som človeka z hliny“? Nehovoria Číňania, že Nü Wa vytvorila čínskych ľudí z hliny? Videné z nebeských kráľovstiev, všetky molekuly na zemi, a dokonca atómy – všetky častice v rámci Troch ríš, všetky, ktoré vytvárajú tento svet – sú pre božské bytosti špinavé, ako hlina alebo blato. Častice v božských ríšach sú drobnejšie a čistejšie, s väčšou energiou. Takže ako to vidia oni, toto ľudské miesto skutočne nie je ničím iným ako zemou či hlinou. Ľudské telo je teda postavené a vytvorené práve z častíc v rámci Troch ríš, ktoré Bohovia vidia ako hlinu. Preto povedal Boh, že použil zem, alebo hlinu, aby vytvoril ľudí. To je tá myšlienka. Samozrejme, keď božská bytosť vytvára človeka, jej činy si nemožno predstaviť ako niečo také, čo by robila ľudská bytosť. Pomocou jedinej myšlienky je úloha dokončená, bez potreby fyzických činov. Ale s takým nízkym ľudským telom, ktoré nemá žiadne schopnosti, nech sú ľudské myšlienky v súlade s hocičím, bude to ovládať toho človeka. Inými slovami, keď si bytosti rôznych úrovní všimnú, že niečo chceš, alebo si pripútaný k niečomu, a to je presne v súlade s nimi, budú mať účinok a dokonca ťa budú ovládať. Keď človek nie je racionálny, alebo vybuchne, negatívne elementy majú účinok. Všetko je živé, a medzi tie veci sa počíta zlo, túžby, nenávisť a iné. Takže v takých situáciách budú prirodzene mať účinok.

Toto platí najmä pre obdobie nápravy Fa, keď všetky pozitívne a negatívne bytosti vo vesmíre chcú byť spasené. To zahŕňa aj nepredstaviteľne obrovských bohov na najvyšších úrovniach a obzvlášť vnímajúce bytosti ich svetov. Kvôli tomuto všetci vložili jednu nohu do ľudského sveta a do Troch ríš. Mohli by stratiť túto šancu, jedinú počas eónov, aby boli spasení? „Musíš ma spasiť“, všetci to hovoria, musíš ma spasiť. Ale spôsob prejavu nie je taký, ako by človek očakával použitím spôsobu uvažovania a chápania, ktorý sa nachádza v ľudskom svete, že musíš byť zdvorilý a pokorný, keď žiadaš o pomoc – „Keďže si tu, aby si ma spasil, musím ti najprv vyjadriť svoju vďaku, a ja vykonám svoj diel, aby som to uľahčil“ – nie je to nič také. Ako to vidia oni, „Ak ma máš spasiť, musíš najprv dosiahnuť moju úroveň a musíš mať takúto mocnú cnosť, až potom ma môžeš spasiť. Bez takej mocnej cnosti, bez toho, aby si dosiahol moju výšku, ako by si ma mohol spasiť?“ Takže ťa nechajú zakopnúť a spadnúť, trpieť, odstrániť si pripútanosti, a keď bola ustanovená tvoja mocná cnosť, vykultivoval si sa do tej úrovne, potom ich môžeš spasiť. Takto to oni robia.

Povedal som teda predtým, že učeníci Dafa, keďže sú kultivujúci, by sa mali pozerať na problémy opačným spôsobom oproti tomu, ako sa na ne pozerajú ľudské bytosti. Niektorí ľudia sú nešťastní, keď sa stretnú s nepríjemnými vecami. Nie ste potom ľudskou bytosťou? Ako sa od nej líšite? Keď sa stretnete s nepríjemnými vecami, je to presne čas na to, aby ste sa kultivovali, kultivovali svoje srdce. Nevyučovali náboženstvá, že človek by mal kultivovať vnútro, pracovať na svojom srdci? Nepočúvajte, ako to interpretujú moderní ľudia – nemusia nevyhnutne poznať opravdivý význam. Choďte a opravdivo sa kultivujte – keď sa dostanete do konfliktu alebo narazíte na nejaký problém, mali by ste sa pozrieť na seba a zistiť, čo ste spravili nesprávne a ako by ste to mali riešiť, a používať Fa na hodnotenie vecí. Nepovedali by ste, že to je kultivácia? Nech sa kultivujete a dokážete to robiť mimo svetského sveta alebo v bežnej spoločnosti, dokázal by to bežný človek spraviť? Nedokázal. Potom nie si ty niekým, kto sa kultivuje? Keď sa stane niečo nepríjemné, keď ťa niečo nahnevá, keď ti ide o osobný zisk, alebo keď tvoje ego utrpelo ranu, si schopný pozerať sa dovnútra, kultivovať sa a hľadať svoje vlastné nedostatky, a aj keď sa ocitneš v konflikte a nie si na vine, si schopný mať postoj: „Ach, rozumiem – určite som sa nečinil dobre v nejakom ohľade. Alebo ak som naozaj nespravil nič nesprávne, možno splácam karmu, ktorú dlžím. Budem to riešiť správne a splatím to, čo by som mal.“ Ako neustále narážaš na takéto veci, mal by si sa neustále kultivovať. Potom, keď kultivujúci môžu riešiť veci takýmto spôsobom, použitím opravdivých princípov na kultivovanie seba, nie sú potom nepríjemné veci, ktoré zažívajú medzi bežnými ľuďmi, dobrými vecami? Ak sa chceš kultivovať, ak sa chceš odpútať z Troch ríš, ak sa chceš vrátiť na svoje pôvodné miesto a zachrániť vnímajúce bytosti, ktoré patria do tvojho sveta, ak naozaj chceš pomôcť Majstrovi napravovať Fa, nevytvorilo ti potom toto všetko priaznivé podmienky, aby si sa mohol skutočne kultivovať? Neslúžia potom takéto nepriaznivé veci, ktoré ťa postretnú, v skutočnosti na to, aby pre vás dláždili cestu? Takže prečo sa netešíš?

V skutočnosti som to už v Čuan Falune povedal a v následných rokoch som to neustále opakoval. Niektorí ľudia, hneď ako sa stretnú so skutočnými problémami, nemajú záujem ich prekonať, chcú len byť šťastní. Pri konfliktoch s inými nehľadajú vo vnútri, a aj keď spravia chybu, nepripustia to. Ako mi chceš pomáhať napravovať Fa, keď sa nekultivuješ? Ako ťa mám použiť? Ak chceš, aby ťa celý deň stretali len radostné veci, potom ak máš pomáhať Majstrovi napravovať Fa, mal by som pre teba asi usporiadať radostné veci, nechať ťa rozhodovať a spraviť z teba stredobod vecí, aby si to robil. Ale taká vec neexistuje. Videli ste, akí sú ľudia na svete dnes. Včera som žartoval s ľuďmi o dnešných hercoch, nech sú to filmoví alebo divadelní herci, keď hrajú úlohu zlého človeka, v skutočnosti to nemusia predstierať. (Smiech) Ľudia v mojom veku a tí, čo sú starší ako ja všetci vedia, že v tom čase boli ľudia veľmi dobrí a láskaví – od ich vonkajšieho správania až po veci, ktoré hovorili. Ich správanie a norma boli také, takže ak mali zahrať rolu zlého človeka, museli veľa uvažovať o tom, ako to robiť, študovať a nacvičovať, než dokázali zahrať zlého človeka. Ako mohlo niekoľko desiatok rokov spôsobiť taký veľký rozdiel? Ak chcú dnešní ľudia zahrať rolu dobrého človeka, musia o tom uvažovať, a predstierať, a aj tak to stále nie je presvedčivé. Inými slovami, ľudia v tomto svete drasticky klesli nadol, avšak vy sa stále chcete kultivovať v radosti? Ľudské stránky učeníkov Dafa sa kultivujú uprostred reality ľudí a majú ľudské pripútanosti, a iba tak sa môžu kultivovať. Spolu s tým budú obdobia, keď ľudia dobre nespolupracujú a keď zasahujú ľudské postoje – toto platí pre každého z vás. Ale z opačného pohľadu, keď ľudia na svete klesli až takto nadol a vytvárajú vám takéto démonické ťažkosti, neposkytuje vám to presne príležitosti na kultiváciu? Presne takto postupovali staré sily a presne takto uvažovali – úmyselne menia ľudí k horšiemu, aby poskytli učeníkom Dafa podmienky na kultiváciu. Ale ničia svet, ničia ľudí. Avšak ako viete, dnešní ľudia nie sú jednoduchí. Povedal som, že celá táto obrovská záležitosť nápravy Fa vesmíru bola usporiadaná pred vekmi, takže ak sem niekto mohol prísť a byť ľudskou bytosťou počas nápravy Fa vesmíru, je to jednoduchá záležitosť? Prečo dnešní ľudia tak zdôrazňujú ochranu prostredia? Pred niekoľkými rokmi, ešte predtým, ako bolo prírodné prostredie tak veľmi poškodené, boli ľudia zasadzujúci sa za ochranu prostredia ako aj za ochranu zvierat. Nič sa nestane náhodou. Mnoho bytostí z vyšších úrovní prišlo nadol a reinkarnovalo sa tu a chceli naviazať s Dafa predurčený vzťah. Aj ľudské bytosti sa reinkarnovali v cykle znovuzrodení. Ale stále je len toľkoto ľudí a ľudských koží. Ak by ich bolo viac, zem by ich nebola schopná všetkých udržať. Preto sa životy vyšších úrovní reinkarnovali ako zvieratá a dokonca rastliny. Mnohé životy tu na tomto ľudskom mieste nie sú také jednoduché, nie sú to bežné bytosti. Treba tiež povedať, že nech sa tento svet zdá byť akýkoľvek, všetko z toho je v rukách bohov a vo všetkom je poriadok. Chaos je v skutočnosti tiež spôsobený bohmi, a aj v neporiadku je tu poriadok. Ak máte pochybnosti, potom to všetko pozorne pozorujte a uvidíte. Avšak sú to učeníci Dafa, ktorí tu majú hrať vedúcu úlohu. Všetky bytosti na vás čakajú, aby ste ich spasili. Poskytujú vám kultivačné prostredie a zároveň čakajú na vás, aby ste ich spasili.

Povedzme, že sa nekultivujete dobre, a že sa nahneváte, keď sa stretnete s nepríjemnými vecami, až do bodu, že prestanete robiť veci Dafa a keď niekto povie zopár vecí, ktoré neradi počujete, pomyslíte si: „Tak ťa teda nespasím.“ (Smiech) Ale uvedomuješ si, že sem všetci prišli kvôli Fa, ibaže oni sa pokazili – v rukách starých síl, zlých faktorov, ako aj červeného draka vo forme zlej ČKS v tomto svete, degenerovaných bytostí, Satana a démonov. Oni vás vychovávali v kacírskej kultúre ateizmu, ktorá poškodzuje tradície ľudstva a tradičnú kultúru, a ktorá vedie ľudí k boju proti druhým ľuďom, zemi a nebesiam. Úmyselne poškodzujú tradičnú čínsku kultúru – niečo, čo bolo vytvorené bohmi. Skazená strana a jej filozofia „boja“ vštepuje do ľudí zlo a koná proti vesmíru. Dokonca aj démoni si želajú, aby ju mohli odstrániť. Ak by nebolo nápravy Fa, démoni by ju odstránili, pretože je to niečo zdeformované a niečo, čo by v princípe nikdy nemalo vo vesmíre existovať. Kvôli náprave Fa ju staré sily chránia a používajú ju na skúšanie učeníkov Dafa. Majster je proti starým silám iba preto, že nesúhlasí s týmto ich prístupom. Majster má svoj vlastný prístup. Ale nech je ako chce, dnes sa svet dostal do takéhoto stavu. Ako učeníci Dafa nesmiete zvoľniť vo svojej kultivácii. Musíte sa chopiť príležitosti a kultivovať sa. Čím chaotickejšími sa veci stanú, tým viac sa môžete uprostred chaosu kultivovať; čím viac sa stretávate s ťažkosťami alebo s nepríjemnými vecami, tým viac je to príležitosť pre vás, aby ste sa pozreli na problémy z opačnej strany a uvažovali: „Všetko toto sú schodíky, na ktorých sa môžem kultivovať a zlepšovať.“ Nie je to tak? (Učeníci odpovedajú: „Áno,“ a tlieskajú)

Všetci radi počúvate Majstra ako vyučuje Fa a vyjasňuje tieto veci, je to tak? (Učeníci odpovedajú: „Áno.“) Môžem vám povedať, že vaša základná bytosť rozumie veciam ešte jasnejšie, ako ich ja vyjadrujem. Dôvodom je, že Majster teraz rozpráva použitím jazyka ľudských bytostí, pričom vaše opravdivé ja tomu veľmi dobre rozumie, ibaže faktory vzniknuté po narodení v Troch ríšach ako aj tie zlé veci nechali vo vás vzniknúť názorom, zážitkom a nánosom, je to akoby vás zahrabali zemou, a zabránili vašim opravdivým myšlienkam, aby vyšli na povrch. Takže sa musíte kultivovať. Musíte sa šplhať nahor, odstrániť tie špinavé veci a dočista sa umyť. To je presne to, čo robíte v kultivácii a zároveň, kým ste uprostred ťažkostí, musíte zachraňovať ľudí. Nezabudnite, že staré sily skazili ľudí v dnešnom svete, osobitne čínskych ľudí, a hoci vyhlasujú, že to spravili kvôli poskytnutiu kultivačného prostredia, potom ako dokončíte svoju kultiváciu, ten vesmír už nebude – boli by ste na tom vašom mieste ako veliteľ bez armády. Takže musíte zachraňovať ľudí, dokonca uprostred ťažkostí, ktorým čelíte, pretože toto je mocná cnosť učeníkov Dafa a niečo, čo žiaden bežný človek nedokázal spraviť, nikto v histórii to nedokázal spraviť! Hoci mnohí nahlas hovorili, „spasiť vnímajúce bytosti“, „spasiť vnímajúce bytosti“, nikto to nespravil. Ale vy to robíte! (Potlesk)

Avšak povedal som, že náprava Fa určite uspeje, je tak? (Majster sa smeje) Keď sme dosiahli bod, v ktorom sme dnes, záver sa približuje. V každom prípade, prečo hovorím, že „Náprava Fa určite uspeje“? Dôvodom je, že Fa už bol dokončený, od začiatku do konca, a zostala len spása vnímajúcich bytostí, ktorá má byť vykonaná. Práve som hovoril o štruktúre vesmíru, aby som vám povedal o zdroji zasahovania do vašej mysle, ktoré prichádza od všemožných bytostí na rôznych úrovniach. Môžem vám povedať, že hoci vás ovláda vaše opravdivé ja, nie je dostatočne silné, je dokonca úplne bezmocné, pretože staré sily vesmíru sú dramaticky väčšie a navyše ste zahrabaní do prevrátených princípov Troch ríš, takže sa o vás musí starať Majster, pomáhať vám a mať to všetko pod kontrolou. A to nie je všetko. Na najzákladnejšej úrovni všetko riadim, zahŕňajúc všetko, celou cestou od ničoty po niečo. Toto nie je niečo, čo sa dá vysvetliť pomocou príkladov nachádzajúcich sa v ľudskom jazyku. Nedá sa to vysvetliť jasne, bez ohľadu na to, aká metóda sa použije. Tá sila je najväčšia, podporuje a nesie všetky bytosti, všetko od mikroskopického po makroskopické, pričom všetko je pod jej kontrolou, dokonca vrátane bohov na najvyšších úrovniach, všetko je pod kontrolou. Keď chcem, aby sa objavil nejaký stav, alebo keď chcem, aby bolo niečo spravené – nech to zahŕňa formu vesmíru, stav vecí v tomto svete, alebo hocičo od vysokých úrovní po nízke – okamžite sa to stane. Už viete, prečo sa náprava Fa robí spôsobom, akým sa robí – aby sa zachovali pôvodné životy. Je to ťažké spraviť, pretože bytosti, ktoré majú byť spasené, musia odlíšiť dobré od zlého, kým sú v tomto chaotickom svete a stať sa dobrými. Učeníci Dafa zatiaľ musia uspieť v kultivácii uprostred tohto chaotického sveta a očistiť sa, aby to fungovalo.

Povedal som vám predtým, že keď boh niečo vytvára, stačí jedna myšlienka a okamžite to bude spravené. Aj keď najvyšší bohovia vytvárajú vesmíry, stačí jedna myšlienka a okamžite je to spravené. Je to preto, že majú takú vysokú múdrosť a takú veľkú silu, v rámci ich ríše existuje také obrovské pole a vnútri toho poľa je tak mnoho vrstiev častíc. Ak častice rozprestierajúce sa na každej jednej úrovni od veľkých po malé sú skutočne živé, potom uvažujte o tom, hneď ako ten boh vytvorí vo svojej mysli nejaký zámer, všetky tie molekuly, všetka tá sila, a všetky tie častice sú živé, a akokoľvek sú veľké či malé, všetky v rovnakom momente hrajú svoje úlohy a vykonávajú veci podľa príkazu. Navyše, keďže to prekračuje všetok priestor a čas, nie je to dokončené v okamihu? Je to zázračné a takto božské bytosti vytvárajú veci – jedinou myšlienkou sú veci okamžite dokončené. Bohovia a Budhovia sa nemusia pohybovať, pretože to, čo skutočne vykonáva veci, sú všetky tie častice, v okamihu formujú a vytvárajú veci – jeden vytvorí túto úroveň a ďalší vytvorí tamtú úroveň, jeden vytvorí túto vec a ďalší vytvorí tamtú vec, pričom to, čo je vytvorené, má obrovskú hustotu. Avšak ľudské bytosti nemajú také zručnosti, nemajú takú schopnosť. Ľudia musia robiť veci rukami a v obmedzení času tejto dimenzie musia, kúsok po kúsku, robiť veci, ktoré chcú mať. Také sú ľudské bytosti.

Čo sa týka vás, učeníkov Dafa, čím bližšie sa to dostáva ku koncu, tým lepšie by ste mali kráčať po svojich cestách a využívať čas na to, aby ste sa dobre kultivovali. Potom ako ste spravili celú kopu vecí, môžete si myslieť, keď sa na ne pozriete späť, že všetko ste to spravili s ľudskou mysľou. Keď ľudská bytosť robí ľudské veci, a veci sa nerobia so spravodlivými myšlienkami, potom v tých veciach nebude žiadna mocná cnosť učeníka Dafa. Inými slovami, ako to vidia bohovia, je to len povrchové a ľahkomyseľné – žiadna mocná cnosť alebo kultivácia – hoci ste to spravili vy. Nepovedali by ste potom, že to bolo spravené zbytočne? Musíte študovať dobre Fa, pretože to je základná garancia, že sa vrátite na svoju pozíciu. (Učeníci tlieskajú) Toto nie je len niečo, čo som si len tak vymyslel: to, čo vám Majster vyučuje, je Fa vesmíru.  To, čo som práve rozprával, bolo na to, aby som vám povedal, že absolútne nesmiete zvoľniť vo svojej kultivácii, absolútne nesmiete zvoľniť vo svojom štúdiu Fa a určite ho musíte študovať svedomito a vážne. Ak ste predtým neštudovali dobre, keď odtiaľto dnes odídete a počuli ste to, o čom tu Majster opäť hovoril, určite by ste mali naozaj úprimne študovať a kultivovať sa, a nenechať svoju myseľ blúdiť. (Učeníci tlieskajú)

Môžete mať mnoho myšlienok ohľadom Shen Yunu, takže popritom poviem niekoľko slov. Ako viete, učeníci Dafa spustili mnoho projektov s cieľom odhaliť prenasledovanie zla a spolu s tým objasniť pravdu a zachrániť ľudí na svete, ktorí boli otrávení a prešli na stranu zla kvôli jeho ohováraniu, boli ním podvedení, čím sa dostali do vážneho nebezpečenstva. To je to, v čom by ste sa mali v tomto čase dobre činiť. Čo sa týka projektov, ktoré ste spustili, naozaj sa dá povedať, že mali veľký vplyv a nielen veľký vplyv – hrali veľmi rozhodujúcu úlohu. Potom je tu Shen Yun, záchrana ľudí pomocou formy umenia, tu nemusím ísť do podrobností, už o tom všetci viete a hovoril som o tom predtým. Takže čo sa týka umenia Shen Yun, keďže súbor má vystupovať po celom svete, základné požiadavky naň musia byť prirodzene dosť vysoké. Vysoké v akom zmysle? Na začiatku som si myslel: ak nevytvoríme mimoriadne predstavenia, nedotknú sa ľudí a nebudú ich môcť spasiť. Každý národ považuje vlastnú umeleckú úroveň za vysokú. Nehovorím teraz o žiadnom konkrétnom národe. Hovorím, že každý národ si drží umenie svojich ľudí vo veľkej vážnosti, a to ľudským bytostiam nemožno mať za zlé. Takže niekedy som uvažoval, že vo svete sú široko uznávané orchestrálna hudba, balet a talianska opera. Tieto sú vo svete najtypickejšie, najvýznačnejšie, a sú videné ako najvyššia forma umenia. Toto platí najmä pre ľudí, ktorí sú časťou hlavného prúdu spoločnosti, ktorí naozaj radi pozerajú a zažívajú tieto veci. Tie veľmi alternatívne, moderné vystúpenia sú príťažlivé len pre menší počet ľudí nižšej strednej vrstvy, robotníkov, ako aj študentov vysokých škôl. Študenti vysokých škôl sa od nich po skončení školy oddelia a  prirodzene sa stanú viac časťou hlavného prúdu kultúry. Takže takáto je situácia.

Ako si uvedomujete, ak máme použiť formu umenia na spásu ľudí, naše umenie musí byť jedinečné, aby dokázalo spasiť ľudí. Prečo? Ak Bohovia pri vystúpení na javisku pomáhajú a ľudia si myslia: „Ach, toto vystúpenie je hrozné,“ alebo „nemá to úroveň“ a smejú sa tomu... uvažujte o tom, bohovia pomáhajú s predstavením, takže nielenže by ľudia neboli spasení, ľudia by sa navyše ešte aj dopúšťali hriechov. Tak to nejde. Takže naše umenie musí byť znamenité. Keďže Shen Yun robí turné po mnohých krajinách vo svete, ak by naša umelecká forma a naša kvalita nebola vynikajúca, nenaplnili by sme ich štandardy a ľudia by nás neuznávali, a v tom prípade by sme nedokázali spasiť ľudí. Takže musíte mať niečo úžasne jedinečné. Iba keď každý bude o vás hovoriť dobre, keď nikto nemôže povedať o vás zlé slovo, môžete tých ľudí spasiť. Je preto nutné, aby Shen Yun Performing Arts mal vysoký štandard ako svoj východiskový bod. Aby sme to spravili, zámerne som si vybral spev a tanec, umelecké formy, ktoré každý národ na svete môže oceniť, prijať a pochopiť. Chcel som tiež dať príklad iným projektom, aby ste videli, ako Shen Yun robí veci a aby ste sa mali o čo oprieť. Naozaj sme teda vzali vážne kvalitu predstavení a tréning členov, a výsledky boli vynikajúce. Keď sme na začiatku niekde predávali lístky, neodvážili ste sa povedať, že toto je to najlepšie. Ale vynikajúci vplyv predstavení Shen Yunu vám dal sebadôveru a postupom času, čím viac ste na tom pracovali, tým viac sebadôvery ste získali – až do bodu, že sa odvážite povedať, že je to to najlepšie. (Potlesk)

Samozrejme, nepokúšam sa vám povedať, aké je to vynikajúce. Pokúšam sa povedať, že vynikajúci výsledok prinesený predstavením, na ktorom pomáhajú Bohovia, nie je niečo, čo môžu dosiahnuť bežní ľudia. Energia, ktorá z toho vychádza, je naplnená Zhen Shan Ren. Táto spravodlivá energia je obsiahnutá v každom tanečnom čísle, v každom spievanom slove a v každej hranej note; dokonca aj farby na javisku vyžarujú pozitívnu energiu. (Potlesk) Všetko je materiálne a keď je celkový účinok taký pozitívny, ľudia z toho budú mať úžitok. Preto budú mať niektorí ľudia po zhliadnutí predstavenia vyliečené choroby; alebo keď odídu z divadla, niekto im zatelefonuje a na ich prekvapenie má dobré správy, že nejaká významná otázka v ich živote sa náhle vyriešila z im neznámeho dôvodu. Nech je to ako chce, keď si ľudia pozrú predstavenie, sú šťastní a mnoho vecí sa zmení k lepšiemu. Je to preto, že ťažkosti ľudí pochádzajú z karmy a tá sa nazhromaždila z predchádzajúceho robenia zlých vecí, a čím viac sa jej nazhromaždí, tým horšie sú problémy, pričom jej veľké množstvá vedú k veľkým ťažkostiam. Tieto ťažkosti môžu spôsobiť v živote človeka veľké nešťastie, alebo môžu spôsobiť, že telo človeka bude trpieť, alebo ochorie. Po zhliadnutí predstavenia Shen Yun bude tá karma odstránená. Pozitívna energia v predstavení môže mať ten účinok, a v tom prípade, uvažujte o tom, budú tam ešte v budúcnosti tie ťažkosti? Nebudú, pretože to bola karma, ktorá ich spôsobovala. Takže toto je dôvod, prečo ľudia môžu mať úžitok priamo na mieste.

A to nie je všetko. Ako viete, čínska kultúra bola odovzdaná Bohmi. Už som vám tiež hovoril, že čínsky koncept „dynastie“ sa líši od formy „krajiny“ a že „cisár“ sa líši od „kráľa“, ako ho nájdeme v iných krajinách. „Dynastia“ symbolizuje obdobie ľudskej histórie a je veľký rozdiel medzi „cisárom“ a „kráľom“. Cisár je pán cisárskeho dvora, kráľ kráľov; pod ním sú králi. Takže pokiaľ bola krajina pod vládou cisára, jej kráľ bol menovaný dekrétom od cisára, pričom aj následník toho kráľa musel byť vymenovaný cisárom, aby bol legitímny. Je to kvôli faktu, že Čína bola bránou, cez ktorú rôzne nebeské kráľovstvá zostupovali na zem, aby sa stali ľuďmi; bolo to hlavné miesto, kam si prichádzali ustanoviť karmické väzby a vládnuť. V poslednej fáze by potom mohli opätovne prepojiť tieto karmické väzby a naplniť svoje želanie. Kultúra každej dynastie bola zviazaná s jednou skupinou nebeských bytostí, ktoré si so sebou priniesli charakteristické formy obliekania a ozdôb, zvyky a črty, a dokonca jedlo, šaty a obydlia. Tieto aspekty sa zmenili zakaždým, keď sa zmenila dynastia. Samozrejme, keď hovoríme o zmene dynastie, tu medzi ľudskými bytosťami je princíp, že človek môže „dobyť svet vojenskou silou“ a že „víťaz vládne krajine“. Ale to je prevrátený princíp, nie je spravodlivý. Ľudské princípy sú prevrátené, pretože musia byť v súlade s princípmi ľudských bytostí tu na tejto úrovni, sú tu teda vojny, ktoré zvrhnú tých pri moci, pretože inak by neodišli. Kam potom išli všetci tí ľudia z rôznych čínskych dynastií? Ak by všetci čakali v Číne, prekročili by jej kapacitu. Takže išli do iných krajín. Je teda mnoho národov a ľudí. Rozdiely medzi rasami sú výsledkom rôznych bohov, ktorí vytvorili rôzne druhy ľudských koží, a duša človeka nie je nutne tej rasy, ktorú má ten človek na zemi. Keď tie životy prvýkrát prišli na túto zem a vtelili sa, išli najprv do Číny a keď sa tam vtelili, vytvorili dynastiu. Potom sa prevtelili do iných krajín a oblastí, vytvoriac krajinu alebo národ, čakajúc na poslednú fázu, v ktorej sa bude Dafa vo veľkom šíriť a začne sa náprava Fa.

Uvažujte potom o tomto: kto ustanovil 5000 rokov čínskej civilizácie? Celé ľudstvo. Bohovia plánovali použiť čínsku kultúru počas nápravy Fa, a bolo to niečo, čo založili bohovia. Je to vlastne polobožská kultúra. Veci v tej kultúre sú jednoducho vynikajúce, v 5000 rokoch civilizácie sú veľkolepé veci – vrátane historických príbehov, ktorých je jednoducho príliš veľa na to, aby sa dali zrátať – sú to všetko svetlé miesta kultúry, ktorú odovzdali bohovia, a je to kultúra, ktorá bola ustanovená počas procesu, keď sa človek budoval z toho, kým bol v dávnom staroveku až po človeka, ktorého tu máme dnes, s moderným spôsobom uvažovania. Keď sa potom taká kultúra ukazuje ľuďom, nepovedali by ste, že je nádherné pozerať ju? Nie je klasická? Nebudú ju ľudia naozaj radi pozerať? Bez ohľadu na to, v ktorom kúte sveta človek žije, keď vidí túto kultúru a to, čo obsahuje, ľudia budú všetci cítiť spojenie s ňou, akoby ju osobne predtým zažili, alebo tam boli. Každý má ten pocit. Naozaj, je to tak, pretože bez ohľadu na to, kde sa človek mohol prevteliť neskôr, stále má tú pamäť. Je to ako elektrická zástrčka – zastrčte ju a potečie cez ňu elektrina. Avšak s postupom času prevrátené princípy v ľudskom svete dali vznik správaniu, predstavám a spôsobu života, a tieto zahrabali opravdivé ja človeka. Potom sú tam rôzne ľudské túžby a pripútanosti, vytvorené po narodení, rôzne názory ako aj to, čo sa človek naučí v tomto živote a svete, a tieto zakrývajú všetko, čo si mal predtým. To, že si tu takto zahrabaný, ti bráni jasne vedieť, čo to všetko je, avšak naozaj máš pocit vzrušenia. Vedomá stránka človeka je plná vzrušenia a môže vidieť veci veľmi jasne a chápať ich, čo znamená, že opravdivé ja človeka to vie, aj keď on na povrchu to nevie vyjadriť. Mozog to nemôže spracovať s logikou, ktorú má dostupnú, táto spracovávajúca továreň nevie stanoviť alebo formulovať, čo presne ten pocit je. Takže pre toho človeka to zostáva ako pocit. Preto má Shen Yun takú mocnú silu v spáse ľudí.

Shen Yun zároveň informuje svoje publikum o mnohých lžiach, ktoré ČKS použila na prenasledovanie Falun Gongu. V skutočnosti bola toto taktika strany v každom z jej minulých hnutí. Najprv si vymyslí o vás sériu fám a potom používa čínskych ľudí na prenasledovanie iných čínskych ľudí, podnecujúc nenávisť medzi ľuďmi. Pri jej systéme „jedného hlasu“ nemôžeš povedať nič, a tak nikto nevie, či si dobrý alebo zlý. Ona sama vyhlási, či si dobrý alebo zlý, a potom všetky noviny a rádiá, keďže sú ňou kontrolované, zaplavujú spoločnosť tou správou. Dokázal niekto v histórii, na koho zaútočili, zostať stáť viac ako tri dni? Jediný článok v novinách dokáže zraziť niekoho nadol. Nefungovalo to takto vždy za skazenej ČKS? Ale to, čo tu máme my, je skupina kultivujúcich, takže ten prístup nebude fungovať. Avšak otrava stranou je silná, čo viedlo ľudí vo svete k tomu, že stáli na jej strane a odsudzovali Dafa a učeníkov Dafa. Ale toto je skupina kultivujúcich a okrem toho sa snažíme spasiť ľudí vo svete, takže nepovedali by ste, že tí ľudia spáchali hriech? Inak povedané, je to zločin, pretože sa zameriavajú na kultivujúcich. Z tejto perspektívy, nemali by ich učeníci Dafa spasiť? Musíme ich spasiť. Predstavenia Shen Yun Performing Arts, vystúpenia umelcov, koncept deja programu, dokonca aj jediný postoj tanečníka, texty piesní, ktoré spieva Shen Yun, hudba, ktorú produkuje Shen Yun – je to tradičná, autentická a čistá čínska kultúra. Keď sa kultúrne dedičstvo piatich tisícov rokov, ktoré bolo založené ľuďmi celého sveta, ukáže pred očami človeka, rýchlo to pochopí – podobne ako keď niekto hodnotí iného človeka, stačí pár slov a pohľad, a už viete, či je dobrý alebo zlý. Potom ako vystupujú na javisku viac ako dve hodiny, obecenstvo si uvedomí, akými ľuďmi sú. Čistá dobrota a čistá krása vystúpenia nie je niečo, čo môže dosiahnuť priemerný moderný človek. Pred chvíľou som hovoril, že dnešní ľudia sa musia skutočne pretvarovať, keď hrajú úlohu dobrého človeka, avšak to, čo sa deje pri Shen Yune, nemôže byť pretvarovanie, je to prirodzené odhaľovanie vnútorného sveta človeka, pričom telá kultivujúcich sú veľmi čisté. Mnoho členov publika vidí dobrotu našich vystupujúcich a môže rozpoznať, že ich úsmevy nie sú ničím takým, ako vtieravé úsmevy bežných vystupujúcich. Sú prirodzeným odrazom čistej dobroty charakterizujúcej vnútorný svet kultivujúceho. Nie je potom ľuďom jasné, akými ľuďmi sú praktizujúci Falun Gongu, hneď ako to vidia? Samozrejme, v programe je obsiahnutá dobrota, ktorá ľuďom dáva duchovnú inšpiráciu, a autentická klasická krása. Potom sú tam scény, ktoré zobrazujú prenasledovanie študentov Falun Gongu. Toto sú dôvody prečo, ako ste videli, bol vplyv všetkého tohto rozhodne pozitívny, a viac ako 95%, a to si ešte nechávam rezervu, ľudí ho chváli, potom ako to vidí a sú tým dokonca hlboko pohnutí. Je to preto, že v dnešných predstaveniach je málo pozitívneho. Hoci nemôžeme povedať, že tam nie je vôbec nič pozitívne, môžeme povedať, že je tam toho veľmi málo.

Ale samotné dobré vystupovanie nestačí. Keď Shen Yun začínal, v mnohých oblastiach nepoznali a nechápali Shen Yun. Bez ohľadu na národnosť, keď Shen Yun niekam prišiel vystupovať, ľudia tam poznali len baletné skupiny, operu a filharmóniu. Nevedeli, čo je Shen Yun. Takže to bolo časové obdobie, keď učeníci Dafa mohli hrať významnú úlohu a oni naozaj mali obrovský vplyv, keď propagovali Shen Yun – to znamená, že pomáhali Shen Yunu zachraňovať ľudí. Keď hovorím, že pomáhate Shen Yunu, znamená to v skutočnosti, že pomáhate sami sebe, pretože nech robíte čokoľvek, kultivujete sa, a navyše, medzi životmi zachránenými Shen Yunom je váš príspevok. To je isté a vaša mocná cnosť leží v tom, čo ste spravili. V súčasnej fáze sa tento projekt robí tak, že všetci spoločne tvrdo pracujete, aby ste zachránili ľudí. Avšak celý čas som uvažoval o nasledovnom: konkrétne, že nestačí, ak sa len spoľahneme na to, že naši vystupujúci sa činia dobre. Ak miestni učeníci Dafa nespolupracujú dobre, alebo sa nečinia dobre, naše obecenstvo nepríde. Ak v tejto súčasnej fáze dokážete všetci navzájom spolupracovať a spraviť prielom v situácii, rýchlo spraviť prielom v situácii ako to spravila východná Kanada a Taiwan, poviem vám: keď sa Shen Yun vráti do mesta, nebudete musieť vynaložiť také veľké množstvo času, ľudských síl a materiálnych zdrojov. Je mnoho vecí, ktoré musíte robiť s mnohými projektmi, ktoré robíte, a Majster naozaj nechce, aby ste dlhodobo všetko odložili a prišli pracovať na Shen Yune. Ale v súčasnej fáze chcem, aby ste skoncentrovali svoje sily na to, aby ste spravili prielom v situácii.

Prešli štyri roky. Niektoré oblasti spravili prielomy, pričom niektoré oblasti nielenže nespravili prielom, ale činia sa čoraz horšie, pričom sa objavili mnohé problémy, ktoré by sa vôbec nemali objaviť. Toto súvisí s rozdielmi v kultivácii; je to odraz rôznych postojov, ktoré mal každý, keď išiel zachraňovať ľudí. Pôvodne som plánoval, že zaberie tri roky času, aby sme spravili prielomy pre naše predstavenia, a potom by sme už nemuseli používať toľko učeníkov Dafa. Aby tento prístup fungoval, musí sa najprv spraviť prielom do hlavného prúdu spoločnosti, až potom sa nám otvorí celá spoločnosť. Toto je však len stratégia. Ale hlavný prúd spoločnosti sa nedá osloviť len tým, že sa o tom hovorí, keď tí ľudia neprídu, skončíme v rovnakej situácii. Myslíte si, že stačí vyjsť von a hneď všade uspejete? Nie je to tak. Musíte mať nejaký prístup. A aký prístup konkrétne? Vaše ceny lístkov musia byť také, ako v hlavnom prúde spoločnosti, a ľudia prídu. Musíte používať prístupy a propagačné metódy hlavného prúdu. Nebude to fungovať, ak nebudete držať krok v tomto ohľade. Hoci som vám hovoril, aby ste sa zamerali na hlavný prúd spoločnosti, po niekoľko rokov praktizujúci chodili do ulíc a rozdávali letáčiky, v Chinatownoch vykrikovali na okoloidúcich, aby si získali ich pozornosť, a to je to, na čo sú zvyknutí. Áno, lístky sa predávali dosť dobre, ľudia prišli na predstavenie, ich počet nebol malý a divadlá boli dobre obsadené. Ale uvedomujete si, čo bolo treba na to, aby sme tam tých ľudí dostali? Museli sme vynaložiť všetky sily našich učeníkov Dafa. Môžeme takto dlhodobo pokračovať? Nemôžeme! Takže musíme uvažovať o spôsobe, ako spraviť prielom, a preto chce Majster, aby ste pracovali najprv na hlavnom prúde spoločnosti. Ale mnohí študenti to nemôžu pochopiť a uvažujú: „Ale prečo? Predával som lístky predtým celkom dobre...“ Časť našich lístkov mala veľmi nízke ceny a niekedy sa lístky dávali zadarmo. Môžeme to takto robiť navždy?

V západnej spoločnosti platí „dostaneš to, za čo zaplatíš“. My tu máme predstavenie takejto vysokej úrovne a vy ho chcete predávať ako nejaký pouličný predavač, ktorý si rozloží svoj tovar na zemi. Toto nie je to, čo chce Majster, a preto som vám povedal, ako sa zacieliť na hlavný prúd spoločnosti. V skutočnosti, keď Majster chce, aby sa niečo robilo nejakým spôsobom, nie je to len nejaký jeho nápad. Musím spraviť obrovské množstvo príprav, ktoré nemôžete vidieť, a na tomto všetkom pracujú aj Bohovia. Všetko bolo pripravené, a zostáva len to, čo máš vykonať ty. Avšak ty ten krok nespravíš a uvažuješ: „Ako mám pracovať na hlavnom prúde spoločnosti? Neviem to robiť!“ Keď prídeš do krajších štvrtí, si príliš vystrašený, aby si niečo povedal ľuďom, váhavo držíš letáčik a trasieš sa od strachu. Myslíš si, že to môže spasiť ľudí? Okamžite si ten človek bude myslieť, že sa vám nedá veriť, je tak? Naozaj o tom nemusíš veľmi uvažovať – namiesto toho sa do toho pusti so sebadôverou a dôstojnosťou. Si učeník Dafa. Neuvedomuješ si, že zachraňuješ ľudí? Nestojí lístok na Shen Yun za tú sumu? Stojí! Poviem vám (potlesk), ak firma v hlavnom prúde západnej spoločnosti vyrobí predstavenie také prvotriedne ako toto, viete, koľko si budú účtovať za lístok? V hocijakom meste by bola najnižšia cena 500 dolárov za lístok. (Potlesk) Nestanovili sme cenu tak vysoko, takže čoho sa obávaš? Nepokúšaš sa od ľudí získať veľa peňazí. Namiesto toho ich skutočne zachraňuješ. Ale keď je tvoja sebadôvera vratká, prídeš autom do krajšej štvrte a neodvážiš sa ani vystúpiť. Spravíš len okruh okolo a povieš si: „Dobre, bol som tam.“ Alebo v peknej štvrti hanblivo rozdávaš letáčiky, tu jeden, tam druhý, a správaš sa, akoby si sa hanbil, že ťa uvidia keď to robíš. Naozaj, niektorí ľudia neznášajú reklamy a podobne, a stále budú nejaké metódy, ktoré u niektorých ľudí narazia na odpor. Musíš sa ale pozrieť na to, o čo tu ide: toto je niečo obrovské – všetci čakajú, aby boli zachránení! – takže pokiaľ to nebudeš preháňať, ľudia to pochopia. Naozaj máme nejakých ľudí, ktorí sa činili vynikajúco, ktorí v dobrých štvrtiach robili veci veľmi prirodzeným a vyrovnaným spôsobom. Keď sa rozprávali s ľuďmi, boli celkom pokojní. Druhá strana sa okamžite potešila, akoby na teba čakala. Je to naozaj tak. Veľká časť základnej práce bola spravená v predstihu. Už zostáva len to, aby si ty vykonal veci so spravodlivými myšlienkami. Avšak ty si nemal tie spravodlivé myšlienky.

Takže teraz viete dôvod, prečo bolo minulý rok naozaj ťažké predávať lístky. Ďalšou vecou je, že bola časť študentov, ktorí vysielali spravodlivé myšlienky ako skupina. Vysielanie spravodlivých myšlienok sa samozrejme robí na odstránenie zla, ktoré nás blokuje pri spáse ľudí, a v skutočnosti už zostalo zla málo. Odstraňovanie zla je samozrejme dobrá vec. Mohlo to nemať účinok, keď toľko ľudí vysielalo spravodlivé myšlienky? Malo to účinok. Avšak, musíme sa pozrieť na to, čo niektorí ľudia vysielali, keď vysielali spravodlivé myšlienky. Sedeli tam, dlaň vztýčená, ale ich myšlienky neboli spravodlivé: „Prečo tento rok používame tento prístup? Minulý rok sa mi v predávaní lístkov veľmi dobre darilo. Prečo ma tu nechali vysielať spravodlivé myšlienky, keď môžem byť vonku a predávať lístky? Prečo sa musíme zamerať na hlavný prúd spoločnosti? Tieto lístky sú také drahé – kto si ich kúpi?!“ (Smiech) Hoci to teraz pri počúvaní znie smiešne, v skutočnosti to bol veľmi rozšírený jav. Uvedomujete si, že keď to všetko vysielate, okolo celého sveta sa vytvorí lepkavá látka, a potom stačilo len pár zlých bytostí, aby do vás dokázali zasahovať. Nebolo to niečo, čo by ste mohli vy odstrániť, a priamo to blokovalo predaj lístkov našimi učeníkmi Dafa a blokovalo to učeníkov Dafa, ktorí vysielali opravdivé spravodlivé myšlienky. Nebolo to niečo, čo sa dá odstrániť. Keď sa zlo pokúša vytvoriť chaos, vaše vysielanie spravodlivých myšlienok ho okamžite odstráni a eliminuje, vyľaká ho, takže utečie. Ale učeníkov Dafa, nuž, tých určite nemôžeme odstrániť. Čo môžeme spraviť, keď má človek momentálne nesprávne myšlienky kvôli nedostatočnému pochopeniu tejto veci? Nič sa nedá spraviť – dokonca ani Majster nemôže nič spraviť, pretože musím počkať na tých našich študentov, čo sa kultivovali dobre, aby sa počas tejto príležitosti kultivovali ešte lepšie, a dovŕšili túto svoju špeciálnu cestu. V každom prípade, bola tu časť, ktorá sa činila dobre, takže som musel vytrvať napriek všetkým tým ťažkostiam a dostali sme sa cez to. Ale uvedomujete si niečo? Tí, ktorí mali byť minulý rok zachránení Shen Yunom, no neprišli, stratili tú príležitosť navždy. Je to preto, že náprava Fa sa neustále ženie napred, krok za krokom, a keď dorazí do jednej kozmickej úrovne, je to čas pre tú úroveň ľudí; keď dosiahne určité nebeské kráľovstvo tam hore, alebo určitú úroveň kozmického tela, je to čas pre tú skupinu ľudí, aby si prišli pozrieť predstavenie, pričom nabudúce, keď vystupuje Shen Yun, bude to sedadlo patriť niekomu inému. Uvedomujete si, koľko životov bolo stratených?! Viete, ako sa cítim, keď vidím tie prázdne miesta v divadle?

Mnoho učeníkov Dafa hovorí o „pomáhaní Majstrovi napravovať Fa“ alebo „spravíme to, čo chce Majster“. A hovoria to s presvedčením. Ale hneď ako ti Majster skutočne dá úlohu, ktorá nezodpovedá tvojmu želaniu alebo je trošku ťažká, úplne stratíš tú spravodlivú myšlienku o pomáhaní Majstrovi. Nespokojnosť sa vmieša do tvojho myslenia, a myšlienky, ktoré vysielaš, majú zabraňujúci účinok. Povedal som v minulosti, že nikto nemôže poškodiť učeníkov Dafa. Viete, aká zlá je skazená ČKS. Ak chce niekoho zraziť nadol, nevydrží ani tri dni. Ale mohla zraziť nadol učeníkov Dafa? Čím lepšie sa kultivujete, tým pevnejší, silnejší a zrelší ste. To je jediný účinok, ktorý mala ČKS. Inými slovami, žiadne vonkajšie elementy nemôžu poškodiť kultiváciu, ktorá sa robí v Dafa, nech sa vyskytne akékoľvek zasahovanie. Nepokúsila sa skupina špeciálnych agentov ČKS na Novom Zélande tajne použiť študentov, ktorí mali odchýlené pochopenia, aby vytvorila problémy? Nechajte ich to skúsiť a uvidíte, čo sa stane. Kto by mohol poškodiť Dafa? Nikto nemôže. Žiadne externé elementy alebo faktory nič nezmôžu. Ale ak sa učeníci Dafa, ktorí sa skutočne kultivujú, nečinia dobre, potom utrpíme vážne straty. Kto v skutočnosti môže poškodiť Fa? Mohol by niekto vôbec poškodiť Fa vesmíru? Takéto udalosti sú len skúškami pre vás, aby odhalili vaše ľudské myšlienky a pripútanosti. Nie sú všetky elementy, s ktorými sa stretnete a ktoré chcú zasahovať do učeníkov Dafa, v skutočnosti zamerané na študentov, ktorí neboli usilovní a iba sa tvária, že sa kultivujú? Je to ako s tými zlými webstránkami pred nejakým časom, ktoré niektorých ľudí podráždili, niektorí boli dokonca zaslepení a stratili rozum, akoby to už neboli oni sami, a zašli až tak ďaleko, že tie zlé webstránky šírili. Prečo sa to teda stalo? Nebolo to preto, že veci, ktoré si mal – tie pripútanosti, tie ľudské myšlienky, ten zvyk klamať, alebo záľubu šíriť fámy – boli prinútené vystúpiť na povrch a odhaliť sa? Nebolo to na to, aby ťa to prinútilo zakopnúť a spadnúť, aby si mohol vidieť svoje nedostatky, a aby tí, čo sú naozaj nevyhovujúci, boli odstránení? Staré sily využili tú zlú látku zo zlých ľudí a nechali ich vystúpiť. Neslúžilo to na toto? Preto hovorím, že nikto nám nemôže naozaj spôsobiť problémy, naopak, môže to slúžiť iba na to, že nám pomôže stať sa ešte čistejšími. Ako viete, po celom svete sa títo gangsterskí tajní agenti ČKS pokúšali podplácať divadlá, telefonovali, písali výhražné listy, alebo sa tvárili ako študenti Falun Gongu a písali iracionálne listy, pokúšajúc sa obrátiť ľudí proti študentom Falun Gongu. Naozaj skúšali všetko možné. Ale potom ako ich ľudia prekukli, naozaj nebolo nič, čo by mohli skúsiť. Keď mal Shen Yun vystúpiť v Kórei, ČKS špeciálne vyslala niekoľko zlých ľudí, aby spôsobovali zasahovanie a sebavedomo sľubovali, že Shen Yun tam nedokáže vystúpiť. Ale nakoniec sa naše predstavenie úspešne uskutočnilo, a agenti utrpeli drvivú porážku. Nakoniec nebolo nič, čo by mohli spraviť, nemohli zasahovať. Takže hoci prestali zasahovať, vy sami ste si nakoniec spôsobili vážne straty.

Povinnosťou učeníkov Dafa je zachraňovať vnímajúce bytosti. Ale uvažovali ste o tom: Aj keď Shen Yun spasí toľkých, koľkých dokáže, koľko divákov môže jedno divadlo pojať? So siedmimi miliardami ľudí na svete, koľko ich môžete spasiť pomocou Shen Yunu? So všetkými našimi médiami a všetkými projektmi, ktoré robia učeníci Dafa, a ktoré zachraňujú ľudí, dokonca aj keď do toho dávate všetko, stále je obrovský počet ľudí, ktorí nemôžu byť spasení. Ako som vám predtým povedal, v skutočnosti nezachraňujete tých ľudí kvôli Majstrovi a nerobíte to ani pre iných. Zachraňujete ich pre seba, pretože veľmi pravdepodobne budú oni budúcimi vnímajúcimi bytosťami vo vašich rajoch, alebo budú patriť do vášho rozsahu. Nemôžete nechať, aby sa stalo, že keď sa vrátite na svoje pravé miesto, budete ako veliteľ bez armády, že to tam bude úplne prázdne a v tom obrovskom kozmickom tele bude len jedna osamelá postava. Budhovia by nemali byť chudobní, mali by byť bohatí. Životy tam sú vaše bohatstvo a iba s nimi bude môcť váš raj prekvitať. Oni sa všetky rátajú za bohatstvo – každý život sa ráta za bohatstvo.

Viem, že medzi tými, čo tu dnes sedia, sú nejakí členovia rodín učeníkov Dafa a sú tu nejakí nepraktizujúci priatelia učeníkov Dafa, ktorí vstúpili do sály. Viem to, pretože pole tu nie je také čisté. Samozrejme, je tu tiež hŕstka ľudí, ktorí sem boli poslaní komunistickými gangstrami. Ale nech je ako chce, poviem vám: to, že si sem prišiel, je príležitosť, ktorá pochádza z karmických väzieb. Nech si ktokoľvek a nech máš akýkoľvek motív, keď počuješ Budhov Fa a máš túto príležitosť, nie je to jednoduchá vec. Hoci na povrchu sa môže zdať, akoby vás niekto pozval, aby ste prišli, ak by bohovia nechceli, aby ste vošli, absolútne by ste neboli schopní vojsť. (Učeníci tlieskajú) Prišiel som spasiť ľudí (učeníci tlieskajú) a všetci viete, že znášam veci kvôli vnímajúcim bytostiam, aby mohli získať spásu. Nie sú v tom žiadne moje osobné ciele. Môžem sa všetkého vzdať, nemám žiadne ľudské pripútanosti. Pretože som prišiel spasiť vnímajúce bytosti, nemôžem si vyberať ľudí. Zachraňujem všetkých ľudí na svete, čo zahŕňa aj všetkých vás, čo tu sedíte. (Nadšený potlesk)

 

 


Linka na DOC súbor