Čo je učeník Dafa

 

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2011

Li Chung-č’, 29. augusta 2011

 

(Majster vstupuje do sály, všetci sa postavia a nadšene tlieskajú.)

      Dobrý deň. Všetci ste pracovali tvrdo. (Učeníci odpovedajú: „Majster pracoval tvrdo.“) To vy ste naozaj tvrdo pracovali, nie ja. (Každý sa smeje) Posaďte sa.

Učeníci Dafa bezpochyby pracujú veľmi tvrdo. Je to preto, že historická zodpovednosť, ktorá vám bola zverená a ktorú nesiete na svojich pleciach, je veľmi veľká, a vaša historická misia predpisuje, že musíte v tomto kritickom čase niesť takúto historickú zodpovednosť. Učeníci Dafa sa objavili presne v poslednej etape kozmického cyklu stvorenia, trvania, degenerácie a zničenia. Tým je povedané, že či sú to žijúce bytosti alebo materiálne veci, všetko teraz prišlo do svojho posledného a najhoršieho bodu, s tým, že prejavy vecí sú najkomplikovanejšie a rozlišovanie medzi dobrým a zlým alebo spravodlivým a skazeným je najťažšie. Počas takéhoto obdobia sa učeníci Dafa vydali na misiu, ktorú im zverila história, a je to naozaj nesmierne zložité. Keď hovorím, že učeníci Dafa sú výnimoční, je to preto, že v období ako je toto prišli zachraňovať vnímajúce bytosti, pomáhať Majstrovi napravovať Fa a naplniť misiu, ktorú má každý osobne naplniť – a toto vás opravdivo robí výnimočnými. Žiadna éra histórie sa s tým nedá porovnať.

Povedal som predtým, že Šákjamúni, Ježiš, Lao-c’ a ďalší – ako aj niekoľkí veľkí myslitelia, svätci a veľké osvietené bytosti z ešte skoršieho času, ktorí prišli na Zem – všetci iba ustanovovali kultúru ľudstva v priebehu histórie. Všetko čo vyučovali, spása ktorú poskytovali, a veci ktoré spravili, boli jednoducho na to, aby zanechali v ľudskej kultúre to, čo musí mať. Jediní ľudia, ktorých naozaj vzali so sebou, boli tie bytosti, ktoré špecificky poslali dole, aby im pomáhali šíriť túto kultúru, a aj čo sa týka ich, boli to len pomocné duše tých ľudí a tie nikdy nevstúpili do tohto sveta. Jedine učeníci Dafa môžu opravdivo dosiahnuť takéto veci, v tomto poslednom, kritickom bode histórie. Začínajúc od miesta, z ktorého pochádzajú, pokračujúc celou cestou cez proces ustanovovania si mocnej cnosti v priebehu histórie, učeníci Dafa niesli na svojich pleciach viac ako tie sväté bytosti minulých čias. Dôvodom je, že skutočné veci sa robia až v tomto záverečnom období. Od dávnych čias až dodnes, od začiatku vesmíru až po obdobie poslednej skupiny ľudstva pred asi šesťdesiatimi rokmi, všetko neustále slúžilo na ustanovenie základne, ktorú bude potrebovať náprava Fa, pričom ľudia zbierali skúsenosti a vytváral sa myšlienkový proces a správanie bytostí, ktoré sa zúčastnia tejto záverečnej etapy histórie. To bol proces histórie ľudstva. Takže či sú to učeníci Dafa, alebo bytosti čo s nimi majú nejaký vzťah, všetci si pre túto udalosť v priebehu svojich reinkarnácií skúšali veci a ustanovovali si to, čo každý z nich bude potrebovať. Ešte väčší počet nemerateľných, bezpočetných životov vo vesmíre, ktoré nemajú žiaden priamy vzťah s nápravou Fa, sa počítajú za bytosti, ktoré treba spasiť; oni sa nezúčastňujú nápravy Fa. Tých čo som popisoval, sú tí zúčastnení, ktorí majú vzťah s nápravou Fa.

Ako viete, povedal som predtým, že ľudia v tomto svete – vrátane všetkých bytostí, ktoré majú spojenie s nápravou Fa – nie sú obyčajní. Všetci prišli kvôli náprave Fa, boli vytvorení pre nápravu Fa a boli ukovávaní pre nápravu Fa. Nič nie je náhodné a v budúcnosti to uvidíte. V ilúzii ľudského sveta prechádzali ľudia počas priebehu histórie rôznymi druhmi rôznych spoločenských foriem, a nazdávali sa, že je to prirodzený vývojový proces. Avšak tak to nie je. Každé časové obdobie má za sebou dôvod. Ako viete, hovoril som o myslení človeka, keď na začiatku bohovia stvorili človeka, ľudia nemali schopnosti reagovať na prírodu a spoločnosť, a mali veľmi slabú schopnosť prežiť. Keďže človek ničomu nerozumel, keď bol na začiatku stvorený, pri burácaní hromu zaliezol od strachu do jaskyne; alebo keď prišla búrka, nevedel sa schovať, nevedel ani, čo sa deje. V procese histórie sa človek postupne naučil, ako reagovať na vonkajšie prostredie. Potom bohovia neustále odovzdávali človeku rôzne druhy kultúr a zároveň pozorovali, do akého stavu tieto kultúry ľudí povedú. Inými slovami, bol to neustály proces pokusov a omylov, až kým to nakoniec v určitom bode nebolo určené. Po nesmierne zdĺhavom procese, ktorý trval bezpočet rokov a slúžil na určenie vecí, sa vybrala kultúra, ktorá bola vhodná pre ustanovenie myslenia a správania potrebného v záverečnej etape, ako aj najlepšie veci z ľudskej kultúry. Tie potom boli prinesené počas piatich tisícov rokov posledného ľudstva a ľudia ich stvárnili. Toto je presne päť tisícročí čínskej civilizácie. Je to výsledok toho, čo sa ustanovilo a zostavilo v priebehu tohto dlhotrvajúceho historického procesu. Ten proces bol určený na to, aby sa ľudia naučili, aké myslenie majú používať, aké štruktúry myšlienok vytvárať, ako premýšľať o záležitostiach, s ktorými sa stretnú, a aké spôsoby myslenia používať pri premýšľaní o veciach.

Myslenie človeka priamo riadi jeho činy. Napríklad, z čínskej éry Troch kráľovstiev poznáme kráľovstvá Wei, Shu a Wu. Akú špecifickú kultúrnu črtu ustanovila história Troch kráľovstiev? Spravodlivosť. Ľudia toho obdobia histórie vedeli, čo je spravodlivosť, ako sa spravodlivosť prejavuje a hlbšie významy spravodlivosti. A čo ustanovil Yue Fei z Južnej dynastie Song? Vernosť. To zahŕňalo ustanovenie toho, čo znamená vernosť, čo zahŕňa koncept vernosti, ako sa prejavuje a ako na ňu reagovať a opätovať ju. Priebeh histórie bol presne procesom učenia ľudí ako byť ľuďmi. Celý priebeh týchto päťtisíc rokov ľudskej histórie bol neustálym procesom ustanovovania vecí, ktoré ľudia budú potrebovať. Keď prišla posledná kapitola, myšlienkové procesy človeka dosiahli stav, ktorý bol dostatočne dokonalý a vhodný, bohovia s ním boli spokojní a mohol sa použiť na odohratie konečnej scény v tomto záverečnom historickom momente. Avšak ostala tu otázka. Menovite, ako si môžete predstaviť, to čo som popísal sú ľudia z polobožskej kultúry, ľudia priamo vytvorení bohmi. Takže pozitívne elementy, ktoré vytvárali takýchto ľudí alebo kultúru ľudstva prevažovali nad negatívnymi elementmi. Ľudské bytosti obsahujú v sebe dobré aj zlé elementy z vesmíru, všetka hmota v Troch ríšach má v sebe pozitívne aj negatívne elementy, a keď bohovia používajú hmotu Troch ríš na vytvorenie ľudskej bytosti, prirodzene sa v nej nachádzajú dobré aj zlé elementy. Keď je človek iracionálny alebo stratí sebaovládanie, v podstate sa ukazuje jeho démonická povaha; keď je človek láskavý a racionálny, a ku všetkému čo sa okolo neho odohrá a prihodí, pristupuje priateľsky a súcitne, vtedy sa prejavujú jeho dobré elementy, čo je jeho budhovská povaha. Takže ľudia majú v sebe oba druhy týchto elementov, avšak toto samotné nestačí.

Práve som povedal, že proces stvorenia človeka bol pozitívnym procesom. Všetci ľudia sú od prirodzenosti láskaví a vcelku racionálni. Keď šírim Dafa počas nápravy Fa, uvažujte potom, čo by sa stalo, sto percent týchto ľudí, všetci bez výnimky, by chceli získať Fa hneď ako sa začne šíriť. Toto by bola pravda najmä u čínskych ľudí, ktorí by sa pravdepodobne všetci bez výnimky prišli učiť a kultivovať sa v Dafa. Nemusel by som ani veľa hovoriť a rýchlo by sa rozšíril do všetkých končín. Ale ako viete, vesmír dosiahol hrozný stav a životy tejto éry by mali skončiť; avšak životy na tomto svete boli zámerne vychovávané určitým spôsobom. Za tými, ktorí sa zúčastňujú tejto záležitosti, sú obrovské skupiny bytostí. Žiaden život, žiaden človek, nie je jednoduchý. Sú za nimi obrovské skupiny bytostí vo vesmíre, ktorý reprezentujú. Keď jeden človek získa spásu, reprezentuje všetky bytosti za ním, ktoré získajú spásu. Hovorím to preto, že veľká väčšina ľudí na tejto zemi, dnešní ľudia, sú nebeskými kráľmi, ktorí zostúpili na zem a inkarnovali sa tu ako ľudské bytosti. Takže keby všetky tieto životy prišli a učili sa Dafa, všetky by boli spasené, vrátane všetkých vnímajúcich bytostí, ktoré zastupujú. To by bola samozrejme dobrá vec a každý život v tomto vesmíre by si to myslel – vrátane bezpočetných, obrovských kráľov. Avšak najvyšší Stvoriteľ to takto nevidí. Keď sa niečo pokazí, bude to zničené. Pre Neho je stvorenie niečoho nového rovnako ľahké ako zničenie niečoho zlého. Ako viete, vo vesmíre je princíp: Menovite, že dobro sa odpláca dobrým a zlo zlým. To znamená, že keď spravíš niečo zlé, musíš za to zaplatiť. Dobré skutky vedú k dobrému osudu, pričom zlé skutky vedú k zlému osudu. Cieľom je, aby sa to urovnalo. Avšak počas dlhého priebehu histórie životy počas svojho vzájomného pôsobenia s inými životmi nielen spôsobili karmické dlhy, ale mnohé životy aj nevedomky nasledovali a podporili veľký prúd klesajúci nadol v histórii vesmíru, pričom takmer každý život sa na tom zúčastňoval. Každý má podiel viny na tom, čo je nedobré. Každý si uvedomuje, že veci sa postupne zhoršujú, avšak nikto nemá silu obrátiť ten prúd. Každý v tomto procese ide nadol. Inými slovami, podľa zákona „stvorenia, trvania, degenerácie a zničenia“ bude všetko smerovať k zničeniu. Toto je zákon vesmíru. Nie je to otázka milosrdenstva. Je to jednoducho zákon.

Ako viete, hovoril som, že hmota je nezničiteľná a že životy sa reinkarnujú. To neplatí iba pre človeka, je to tak aj v ríšach bohov. Človek ako bytosť žijúca v ilúzii to nemôže vidieť, a tak považuje smrť za desivú. Samozrejme, ako učeníci Dafa máte v týchto veciach jasno. Molekuly, ktoré vytvárajú molekulové bunky človeka, sú vytvorené z atómov, a atómy sú vytvorené z ešte mikroskopickejších častí, pričom energia častíc je tým väčšia, čím sú mikroskopickejšie. Vieme, že keď ľudské telo pochovajú do zeme, jeho bunky, ktoré sú na povrchovej vrstve tvorené z molekúl, môžu zhniť. Avšak molekuly nemôžu zhniť, je tak? A atómy už vôbec nemôžu zhniť, nie? Kam potom išla tá vaša časť? Ak by všetky myšlienky človeka boli produktom myslenia jeho vlastnej mysle na tejto povrchovej úrovni, ako potom vysvetlíme veci, ktoré ľudia niekedy neočakávane povedia? Nie je to vždy tak, že to, čo poviete, príde len po dôkladnom uvažovaní, namiesto toho tu funguje vaše ja na rôznych úrovniach, rozprestierajúcich sa od vašich častíc na povrchovej úrovni až k tým, z ktorých ste zložení hlboko v mikrokozme. Celá vaša bytosť je súčasne tvorená z častíc, ktoré sa rozpínajú od najmikrokozmickejších úrovní až k tým na povrchu, takže vaša bytosť nie je iba táto mimoriadne jednoduchá, povrchná vrstva buniek. Keď sa hovorí o bytosti človeka, strata tejto povrchnej časti je iba stratou vrstvy vonkajšej kože. Pri reinkarnácii si vezme novú vonkajšiu kožu. Pravé ja nemôže zhniť po pochovaní do zeme. Tá hlina nedokáže rozbiť atómy, nedokáže rozbiť ani molekuly. Ak by sa atómy človeka rozbili, viedlo by to k obrovskej explózii. Sila nukleárnej explózie v rozsahu ľudského tela by stačila na zničenie mesta. Nie je to pravda? Kam teda pôjdete po smrti? Učeníci Dafa vedia odpoveď. Inými slovami, kvôli ilúzii v tomto svete ľudia nevedia, čo sa s nimi stane potom, čo zomrú. Avšak bohom to je úplne jasné a ešte vyšším bohom je to ešte jasnejšie. Oni to všetko berú ako niečo celkom prirodzené. Keď bytosť príde k poslednému kroku v priebehu svojho života, je stvorený nový život. Im je tento proces úplne jasný. Celý vesmír má preto tento obnovovací proces, o ktorom som hovoril.

Čo som popísal je historický proces väčšieho vesmíru pred jeho koncom, proces bezpočtu úrovní životov v rámci neho, ktorý pripomína metabolický proces v tom zmysle, že ide o neustály proces nahradzovania. Avšak ak najvyšší vesmír – to jest, táto entita ako celok – ak má zaniknúť a rozpustiť sa, ak má zaniknúť na základe procesu stvorenia, trvania, degenerácie a zničenia, potom o tom premýšľajte: Ak sa život zo žiadnej vrstvy v ňom už nemôže reinkarnovať, ich história prestane existovať, žiaden život nebude existovať, nebude existovať nič. Pre bohov, nech sú akokoľvek veľkí, je to úplne desivé! Je to naozaj extrémne desivé – bol by to úplný zánik! Mnoho veľkolepých vecí je vo vesmíre ako výsledok historického procesu väčšieho vesmíru! Dokonca aj na tejto malej drobnej planéte ľudí je to tak. Potom na všetkých bezpočetných planétach vo vesmíre, zložených z častíc rôznych veľkostí, ktoré majú na sebe bezpočetné, nemerateľné vnímajúce bytosti – dokonca ani bohovia nevedia spočítať, koľko je tam životov a aké veľkolepé veci tam boli vytvorené! Každý človek je ako kronika histórie. Každý jeden človek je ako dlhý živý historický príbeh. Je veľmi zaujímavé pozrieť sa na všetky veci, cez ktoré človek prešiel počas svojich mnohých životov. Takže keď je vesmír taký nesmierny a jeho vnímajúce bytosti sú také početné, keby sa toto všetko malo zničiť, bola by to veľká škoda.

Samozrejme, hoci je to kozmický zákon, milosrdenstvo je povahovou črtou spravodlivých bohov. Tým nie je povedané, že iba jednoduché želanie spraviť niečo dobré sa počíta za milosrdenstvo. Keď niekto na základe náhleho nápadu spraví niečo, čo by rád spravil, to sa nepočíta za milosrdenstvo. V tom prípade to vyviera z toho, čo má ten človek rád. Povedať to bez príkras, je to pripútanosť. Pravé milosrdenstvo nemá v sebe primiešanú žiadnu sebeckosť, a nech sa človek zaoberá kýmkoľvek, alebo vnímajúcimi bytosťami všeobecne, bude sa na veci pozerať so spravodlivými myšlienkami a s láskyplnou dobrotou. A tak mnohí bohovia, mnohí králi rôznych vrstiev mimoriadne veľkých výšok vo vesmíre, potom čo videli koniec vesmíru, chceli zachrániť vnímajúce bytosti vesmíru. Ako by ich zachraňovali? Obnova pomocou nápravy Fa musí začať od najnižšej úrovne vesmíru a napravovať od spodku po vrchol. Veľmi veľa reprezentantov životov v tomto vesmíre sa reinkarnovalo ako ľudské bytosti. Avšak bytosti schopné hrať úlohu reprezentantov nie sú v žiadnom prípade bežné bytosti. Určite sú to králi rôznych vesmírov, ktorí zastupujú svoje svety, vesmíry alebo kozmické telá. Avšak vesmír, ktorý takáto bytosť zastupuje, patrí do určitého systému. Kozmické telo má v sebe obeh, ktorý ide od jeho nižších vesmírov smerom k vyšším, pričom jeho systém zodpovedá systémom vesmírov ešte vyšších ríš, s kráľmi ešte väčšími ako oni, ktorí sídlia tam hore. Nad systémami na ešte vyšších úrovniach sú ešte väčšie systémy a králi. Avšak bez ohľadu na ich výšku patria všetci do toho istého systému. Avšak ten, čo je na najvyššom bode, sem možno neprišiel. Čo sa potom dá robiť? Bude vyslaný dostatočne vhodný zástupca, ktorý bude reprezentovať bezpočet vnímajúcich bytostí v tom ich obrovskom systéme a ten sa inkarnuje ako ľudská bytosť.

Keď vám to popisujem, môžete si myslieť: „Nuž, podľa toho, čo vidím, nie je na ľuďoch v tomto svete nič výnimočné. Vidíte ľudí najrôznejších podôb a typov, a niektorí sú dokonca zanedbaní. Niektorí ľudia na vidieku žijú naozaj tvrdý život, pričom nejakí mestskí ľudia sú dosť snobskí a správajú sa hrubo, a máme aj mnoho mladých ľudí, ktorí sa snažia vyzerať „cool“. Ľudská spoločnosť je jednoducho takouto spoločnosťou. Nie každý môže pracovať pre nejakú veľkú firmu alebo byť šéfom, takže niektorí ľudia musia vyplniť tieto ostatné role. Iba malý počet ľudí sa môže stať umelcami alebo hviezdami. Rovnako je to aj so všetkým ostatným. Forma ľudskej spoločnosti je taká, že existujú rôzne spoločenské vrstvy, ale to nie sú úrovne tých bytostí. Takže žiadna bytosť nie je jednoduchá, napriek jej vonkajšiemu vzhľadu. Niekedy vidíte zberača odpadkov, no ak sa pozriete na jeho predchádzajúce životy, zistíte, že bol v minulosti obrovským bohom vo vesmíre, ktorý sa v ilúzii a v priebehu svojich reinkarnácií úplne stratil – stratil až do bodu, že si nič nepamätá. Mnohé bytosti sú v priebehu reinkarnácií dokonca roztrpčené kvôli svojmu osudu a nevedia nič o misii, ktorá ich sem priviedla.

A to je iba jeden príklad. Ľudia v dnešnom svete, vrátane väčšiny tých v rozličných spoločenských triedach, nevedia kvôli čomu prišli do tohto sveta a sú zaneprázdnení usilovaním sa o kariéru. To sa týka najmä tých, ktorí pocítili chuť úspechu. Sú so sebou takí spokojní, že zabudli, kto sú. Keď si myslia, že sú v niektorých veciach naozaj dobrí, sú tým úplne unesení; keď cítia, že ich život nie je veľmi dobrý, sú naplnení hnevom a zatrpknutosťou voči svetu. Avšak v skutočnosti to nie je to, čo vaša bytosť potrebuje. Nesmiete týmto veciam prikladať takú váhu. Najdôležitejšie je znova nájsť svoje pravé ja. V priebehu histórie má objavenie sa v tomto časovom období za sebou predurčený vzťah. Prísne povedané, čo sa dnes prejavuje vo vašom živote sú karmické odplaty za všetky zlé alebo dobré veci, ktoré ste spravili vo svojich predchádzajúcich životoch. Ako som práve povedal, vesmír má takýto princíp, bez ohľadu na to, v ktorej ste spoločenskej triede a aké máte zamestnanie, dobro je odplatené dobrým a zlé zlým. Tento zákon existuje v Troch ríšach, nech ste na akejkoľvek úrovni. Takže keď sme prišli do tejto finálnej etapy, do tohto času – najmä keď je ľudská spoločnosť v poslednej etape cyklu vesmírneho stvorenia, trvania, degenerácie a zničenia – myslenie človeka sa stalo komplikovanejším. Takže v súčasnosti sú to učeníci Dafa, ktorí musia v tomto zložitom prostredí prebudiť ľudí vo svete a spasiť ich.

Práve teraz veci ešte viac komplikuje to, že v Číne existuje skazený, skrz-naskrz zlý režim ČKS. Prečo sa takýto režim objavil v ľudskej spoločnosti, najmä takýto režim, takáto pokrivená vec? Každý vo vesmíre, od vrchu po spodok, je proti nemu. Všetci ho považujú za ohavnosť. Uvažovanie členov skazenej strany nie je normálne. Aký je teda jeho význam? Nič nie je také jednoduché, ako to vyzerá. Toto je takisto niečo, čo zámerne naplánovali staré sily vesmíru. Povedal som už skôr, že ľudská kultúra je niečo, čo naplánovali bohovia, a je produktom ich vychovávania ľudských bytostí. Potom čo bola vytvorená pravá, klasická kultúra, myslenie ľudí bolo vo všeobecnosti spravodlivé, boli dobrosrdeční a láskaví, a každý bol vo svojom konaní ohľaduplný k druhým. Len čo by takíto ľudia prišli do poslednej etapy, všetci by spravili pozitívnu voľbu. Každý by získal Fa. Avšak staré sily vo vesmíre si mysleli, že pre ľudí by bolo príliš ľahké získať Fa a pre vnímajúce bytosti spásu. V Troch ríšach existuje zákon „dobro sa odpláca dobrým a zlo zlým,“ a tak sa s tým niektorí bohovia nevedeli zmieriť a použili tento princíp do extrému. Uvažovali: „Vesmír už nie je dobrý, takže ako by bytosti mohli mať dovolené získať spásu tak ľahko? Ako by tak mnoho životov mohlo mať dovolené vstúpiť do budúcnosti?“ Takže obrovské množstvo rôznych faktorov bráni vnímajúcim bytostiam, aby boli spasené. V skutočnosti je takéto uvažovanie starých síl tiež prejavom toho, že princípy Fa starého vesmíru dosiahli stav degenerácie a zániku. Staré sily chcú, aby počas záverečného procesu životy museli spraviť voľbu, avšak túto voľbu je mimoriadne ťažké spraviť, pretože všetko by sa malo skončiť, a navyše, morálka sveta je v neporiadku. Takže akú voľbu majú ľudia spraviť, ak chcú vstúpiť do budúcnosti? Je to nesmierne zložité. Latka bola nastavená veľmi vysoko.

Niektorí ľudia si myslia: „Nie sú ale Bohovia a Budhovia k ľuďom milosrdní?“ Keď ľudstvo prišlo do tohto bodu, ľudské myslenie sa nedá použiť na uvažovanie o týchto otázkach. Bohovia starých síl určite nerozmýšľajú týmto spôsobom. Ak chcete byť spasení, získať vykúpenie, musíte uprostred pokušení tejto súčasnej realistickej spoločnosti spraviť správnu voľbu. Iba potom sa cez to dostanete. Ak neprejdete, nebudete spasení. Ako si môžete spomenúť, často hovorím, že „cesta von bola ponúknutá“. Ak by ľudia mali prejsť tou skúškou sami, ako by to mohli dokázať? Majster už dlho vedel, že staré sily to spravia, a tak som usporiadal pre učeníkov Dafa zachraňovanie vnímajúcich bytostí. Staré sily vytvorili to, čo je v tomto svete režim skazenej strany, so zámerom sťažiť to vnímajúcim bytostiam. Spolu s tým pripravili hromadu prevrátených teórií, ako aj moderných myšlienok a podobných vecí, čím sa tento svet stal veľmi komplikovaný a sú v ňom dobré aj zlé veci. Súčasne pridali zmes určitých pokrivených faktorov, ako aj mimozemskú biotechnológiu, aby poplietli tradičné, správne myslenie človeka. V západnej spoločnosti v podstate stačilo, aby rozšírili nejaké zlé a diabolské veci. Avšak v Číne to nestačilo. Tam išli ďalej, obrátili spravodlivé na zlé a zlé na dobré, aby za takýchto ťažkých podmienok musel človek spraviť voľbu, ktorá určí jeho spásu. Prečo boli veci v Číne takto sťažené? Hovoril som vám predtým, že králi ešte vyšších ríš, králi každého národa ľudstva počas histórie, a tí vysokých úrovní vesmíru, sa všetci reinkarnovali v Číne. Tá sa stala ústredným bodom. Preto sa zvýšil stupeň zložitosti, ktorému tam ľudia čelia, keď robia svoju voľbu. Je to preto, že staré sily videli, že hneď ako takíto ľudia získajú spásu, pravdepodobne ju získa aj národ, ktorý reprezentujú, alebo v niektorých prípadoch dokonca aj celá skupina bytostí obrovského vesmíru, ktorý reprezentujú. Premýšľajte o tom, aká obrovská vec by to bola. Takže staré sily spravili ťažkosti, ktorým musia títo ľudia čeliť, najväčšími zo všetkých. Keď sa pozriete na čínskych ľudí, v nedávnej dobe boli pokazení až natoľko, že vyzerajú hrozne, pričom dokonca aj čo sa týka zovňajšku sú nižší a ich výzor je pomerne nepríťažlivý. Ľudia v histórii mali vždy zdravý výzor a vzpriamený postoj. Vyzerali veľmi pekne. Zmena bola spôsobená tým, že v Číne sa v poslednej dobe zvýšili ťažkosti a do ľudí boli vštepované nedobré veci. To, akými myšlienkami je človek naplnený, určite ovplyvní jeho vonkajší výzor. Napríklad, ak do vreca vložíte niečo hranaté, budete to schopní vidieť na základe vonkajšieho tvaru; ak do neho vložíte niečo okrúhle, takisto to bude vidieť na základe vonkajšieho tvaru. To znamená, že nech je do človeka vštepované akékoľvek myslenie, bude to viditeľné z jeho vonkajšieho výzoru. Ak je niekto predo mnou, a nie iba predo mnou – v ľudskej spoločnosti je toho oveľa viac ako si predstavujeme, a mnohí ľudia v nej majú nadprirodzené schopnosti – jeden pohľad stačí, aby ste vedeli, aké myslenie a správanie dominuje v tom človeku, a čo má rád, pretože je to napísané priamo na jeho tvári – vidno to dokonca aj na tvare jeho tela.

Potom, ak chcete aby ľudia boli schopní získať spásu za takýchto ťažkých okolností, čo treba spraviť? Nedokážu rozlíšiť dobré od zlého, a navyše početné médiá propagujú spoločenské trendy, napriek tomu, že nemusia byť dobré. Je to len tak, že to všetci tak robia a médiá to ženú napred. Potom premýšľajte o tom, ako by mohli ľudia rozlíšiť dobré od zlého? V celom ľudstve nie je viac ako hŕstka ľudí, ktorí naozaj majú vo svojej mysli dobré a láskavé myšlienky, pevne si ich držia a nenechajú sa všetkým týmto pohnúť. Nie je potom po všetkom? Neboli by zbytočné všetky veci, ktoré sa zostavili v dávnej minulosti? Avšak Tri ríše boli vytvorené presne kvôli tejto záležitosti. Takže čo sa dá robiť?

Práve som povedal, že nikto nemôže tvrdiť, že ponúknutie cesty von je nesprávne. Takže ako bola ponúknutá cesta von? Ak má niekto prekonať zasahovanie starých síl, potrebuje ľudí, ktorí dokážu osviežiť jeho pamäť, ktorí dokážu poukázať na veci a umožnia mu pochopiť, takých, ktorí ho dokážu prebudiť a ktorí mu dokážu vysvetliť pravdu o minulom a dnešnom svete. Je v skutočnosti veľmi ťažké spraviť čokoľvek v ľudskej spoločnosti, keďže akýkoľvek pohyb pozitívnych elementov sa dotkne starých, negatívnych a zlých elementov. A samozrejme, naopak, akýkoľvek pohyb negatívnych elementov sa dotkne pozitívnych elementov. Dobro a zlo je v ľudstve vyvážené, a v skutočnosti je pre človeka ťažké spraviť čokoľvek v tomto svete. Tu v tomto svete je mnoho božských bytostí a každá je schopná vyriešiť otázky súvisiace s ľudstvom. Jedna jediná božská bytosť by to mohla spraviť, takže prečo to nespraví? Oni vedia, a vidia to jasne, že všetko má usporiadania, a že nech by tá vec, čo spravia, bola akákoľvek dobrá, bude mať vplyv na niečo ďalšie, a tá druhá vec nepriamo ovplyvní veľký rozsah vecí, je to ako konáre stromu. To by narušovalo usporiadania vyšších bohov, a dokonca by to menilo to, čo bolo usporiadané pre históriu ľudstva – niečo, čo sa nik neodváži svojvoľne zmeniť.

Takže počas takéhoto obdobia prišli učeníci Dafa. Avšak dnešní ľudia si v priebehu svojich reinkarnácií v histórii nahromadili veľké karmické dlhy, takže keď chcete spasiť ľudí a objasniť im pravdu, ak chcete spasiť tú osobu, je za ním veľký počet bytostí, ktoré nedovolia, aby bol zachránený. Je to preto, že tie bytosti nenávidia toho človeka, keďže predtým, alebo v nejakej inej inkarnácii, ich zneužil, zabil, alebo týral, a to ublíženie im mohlo spôsobiť ohromné trápenia. Ľudia v tomto momente nevedia nič o veciach, ktoré počas svojich reinkarnácií spravili z nevedomosti, kým boli stratení v ilúzii alebo v túžbach. Faktom je, že každý jeden človek má svoje telo zaťažené karmickým dlhom, ktorý si vytvoril počas dlhého priebehu histórie, a každý je v ilúzii. Hneď ako chce niekto naozaj spasiť takéhoto človeka a naozaj chce zachrániť človeka ako bytosť, životy, ktorým ten človek ublížil, to nebudú vedieť vystáť. Keďže je to takto, bude tam zasahovanie a veľké množstvo prekážok, ktoré vystúpia počas vášho zachraňovania ľudí vo svete a predtým ako im umožníte uvedomiť si pravdu. Ľuďom bránia prekážky všemožných druhov. Ak chcete zachrániť mnoho ľudí alebo to, o čo sa snažíte, má veľký rozsah, ovplyvní to ovzdušie v celej spoločnosti.

Prenasledovanie učeníkov Dafa zlou ČKS počas týchto rokov nie je iba výsledkom faktorov zo zlej ČKS. V skutočnosti, relatívne povedané, tie faktory sú také malé, až je to úbohé. Všetky zlé elementy vesmíru boli zhodené nadol, každý jeden z nich, a v každej dimenzii je ich veľmi mnoho, jednoducho nespočítateľne veľa. Mnohí bohovia boli z toho ohromení, keď to zbadali, a mysleli si: „Čo by sme s týmto všetkým mali robiť? Kto by sa toho odvážil dotknúť?“ Spasenie jednej bytosti súvisí s obrovským rozsahom bytostí vo vesmíre. Taký veľký je ten dopad. Potom aké veľké je to so sto miliónmi ľudí? Ako viete, Ježiš predtým zachraňoval ľudí – bol oddaný spáse ľudí – avšak prečo ho ukrižovali? Ježiš pritom zachraňoval iba svojich vlastných ľudí! Ale jeho ľudia si nazbierali počas svojich reinkarnácií karmické dlhy a on nemal prostriedky ako ich rozriešiť. Keďže bytosti vesmíru, ktorým Ježiš čelil, boli životy obrovských veľkostí, nespočítateľného množstva a bytosti vysokých úrovní, a medzi nimi boli nespočetné bytosti obrovských rozmerov ešte väčších úrovní – a boli také obrovské, že ani priemerný boh nebol schopný vedieť ich veľkosť – a tých bol takisto bezpočet. Ako sa mal z toho oslobodiť, ak chceli, aby splatil dlhy tých ľudí a nenechali ho odísť? Nikdy by sa z toho nedokázal oslobodiť. Na konci svojho života Ježiš prosil Jahveho: „Je možné, aby som nebol ukrižovaný?“ Avšak ani Jahve s tým nemohol nič robiť. Ježišovi neostala iná voľba ako použiť svoju vlastnú krv, svoj ľudský život a vydržať to utrpenie, aby to splatil. Iba takto sa mohol z toho vyslobodiť. Bolo to také ťažké. Ak chcú učeníci Dafa spasiť bytosti vesmíru, ak chcú spasiť vnímajúce bytosti v tomto komplexnom prostredí spoločnosti poslednej etapy, dokážete si predstaviť, aké je to ťažké? Ak by ste to mohli vidieť – naozaj to vidieť – bolo by to jednoducho príliš desivé. Avšak pokiaľ budete konať podľa Dafa a podľa toho, čo vám povedal Majster, budete mať cestu, po ktorej sa dá kráčať, a nik sa vás nemôže dotknúť. Avšak tá cesta bude veľmi úzka – až taká úzka, že to pôjde iba ak budete mimoriadne spravodliví, iba potom môžete spasiť ľudí. Iba ak pristupujete k veciam mimoriadne spravodlivým spôsobom, nebudú tam problémy.

Majster počas týchto rokov na vás dozeral, keď ste kráčali po tejto ceste počas týchto rokov. Často som predtým písal krátke články, ktoré nazývate jingweny. Ustavične som vás napravoval vo vašej kultivácii a hovoril som vám, čo máte robiť. Neskôr som vedel, že ste v priebehu času dozreli, a tak som už nemohol písať tak často. Ak by som bol písal častejšie, staré sily by to nemohli vystáť. Nie, Majster sa ich nebojí. Ide o to, že som nechcel, aby veci ešte viac skomplikovali. Oni sa nazdávajú, že ak by som vyučoval viac, bolo by to rovnaké ako robiť veci za vás, akoby som vás niesol, a to by nefungovalo; musíte to byť vy, kto kráčate po svojej ceste a sami sa cez to dostanete. Staré sily už spôsobili zlo do takéhoto rozsahu, a ja som chcel, aby učeníci Dafa využili príležitosť na svoje ustanovenie sa, pretože by bolo jednoducho veľkolepé, ak by dokázali prejsť takouto obrovskou skúškou. Bolo by jednoducho obdivuhodné, ak by ste sa dokázali dobre činiť v tejto záležitosti. Ale ak by sa táto akcia skončila a to by bolo všetko, nebolo by to voči učeníkom Dafa spravodlivé. Keďže za tými, ktorých ste spasili, sú naozaj také obrovské skupiny životov, čo by potom mala budúcnosť priniesť pre učeníkov Dafa? Stanú sa bytosťami ešte vyššej úrovne a väčšej veľkosti – ešte väčší bohovia, ešte veľkolepejší bohovia. Staré sily vedia, že sa vytvárajú bytosti takejto veľkosti, takže ak by to všetko bolo vďaka tomu, že Majster vás celou cestou nesie, pozerali by sa na vás tak, akoby ste to dosiahli vy sami? Musíte sami kráčať po svojej ceste. Tým, že staré sily vnútili učeníkom Dafa takéto ťažkosti, je ešte ťažšie dokázať kráčať správne po tejto ceste. To platí ešte viac pre učeníkov Dafa v Číne. Uprostred ohromne tvrdého prenasledovania je pre nich kritická každá jedna myšlienka a úmysel. Či ste sa činili dobre alebo nie; či vás mohlo postretnúť prenasledovanie; či ste riešili veci správne a do akého stupňa ste boli prenasledovaní – toto všetko je priamo spojené s tým, ako ste kráčali po svojej ceste a ako ste premýšľali o veciach. Pre učeníkov Dafa sú veci mimoriadne ťažké, pretože je to počas finálnej etapy sveta, keď je prostredie najzložitejšie a učeníci Dafa sa snažia nájsť cestu von a vykultivovať sa von z toho všetkého, a ešte aj zachraňujú druhých. Učeníci Dafa sa preto môžu ustanoviť ako bytosti takejto veľkosti a takýchto vysokých úrovní. Práve preto, že staré sily zasahujú, je to čo robíte veľkolepé a zároveň naozaj ťažké.

Mnohí bežní ľudia si neuvedomujú, čo robia učeníci Dafa. Nedá sa to vysvetliť len niekoľkými slovami. Ak niekomu poviete, že vesmír prišiel do poslednej etapy svojho cyklu stvorenia, trvania, degenerácie a zničenia, budú vám veriť ešte menej. Takže nemôžeme hovoriť takéto veci. Máme prebúdzať ľudí z pozitívnej, dobrej stránky. Nemôžeme naliehať na ľudí a hovoriť im, ktorú cestu si musia vybrať. Potom čo človek pochopí pravdu, uvidí pred sebou dve cesty a spraví voľbu. Mysle niektorých ľudí sa veľmi pokazili a už nedokážu prijať dobré veci. Títo ľudia si prirodzene vyberú to, čo je nedobré, zlé, moderné alebo pokrivené, a odídu spolu so starým vesmírom. Iba tí, čo sa dajú prebudiť, tí čo si dokážu uvedomiť, ktorú cestu života by si odteraz mali vybrať, a tí, čo chápu, kvôli čomu ľudia prišli do tohto sveta – iba takíto ľudia môžu byť naozaj spasení.

Pýtali sa ma: „Keď jedného dňa náprava Fa skončí, potom bude Fa napravovať ľudský svet. Čo bude v budúcnosti?“ Odpovedal som: „Ľudia budú cítiť blízkosť ku komukoľvek, koho stretnú.“ „Ach,“ pomysleli si potom, „to znamená, že morálne hodnoty ľudí sa zlepšia, to je výborné.“ Naozaj, dokážu to chápať iba takto. Bez ohľadu na to, nakoľko sa hodnoty ľudí zlepšia, prečo budú ľudia cítiť takú blízkosť ku komukoľvek, koho stretnú? Možno neuvidia ďalšieho človeka v okruhu desiatok kilometrov. Takže budú cítiť blízkosť ku komukoľvek, koho uvidia. Poviem vám, že mnohé proroctvá, nech boli z akéhokoľvek náboženstva – či už budhistické alebo kresťanské, ktoré sú vám známe – alebo nech sú akékoľvek, všetky hovorili o tom, aký bude dnešný svet. Niektorí ľudia ich zavrhujú a myslia si, že to, o čom hovoria tie proroctvá, je stále ešte dosť ďaleko. Možno. Je v poriadku, že sa riadia tým, čomu veria. Ale učeníci Dafa napĺňajú svoje sľuby a to znamená robiť, čo môžu, aby prebudili ľudí.

Ako viete, nikdy predtým v histórii nebolo ľudstvo v takomto chaose a nikdy nebolo takéto komplikované. Človek si myslí, že to prišlo do tohto bodu kvôli vedeckému a technologickému pokroku, a že je to pre ľudskú spoločnosť prirodzený priebeh. Ale mohlo by sa stať čokoľvek len tak náhodne? Veda a technológia, a ľudské tradície sú dve rozdielne cesty, ktoré existujú v ľudskej spoločnosti súčasne. Ktorú cestu si vyberiete a po ktorej pôjdete je presne voľbou, ktorú človek dostal. Práve som povedal, že každý človek si musí vybrať medzi dobrom a zlom, a tieto dve cesty sú zanechané ľudstvu budúcnosti na výber. Mnohí ľudia, ktorí boli ovplyvnení moderným myslením, sa chcú odtrhnúť od božstiev, a odmietajú priznať, že ľudia boli stvorení bohmi. Ľudia si môžu myslieť, že sú mocní, ale ako ste videli v prípade včerajšieho hurikánu, človek je naozaj bezvýznamný pred silami prírody. Ak by kozmická katastrofa naozaj prišla, bolo by po všetkom. Navyše, ak by ľudská veda a technológia nemala energiu, dnešná ľudská spoločnosť by bola okamžite ochromená a moderná veda a technológia by sa ihneď zrútila. Aj mimozemské životné formy, ktorých technológia je veľmi pokročilá, musia uprostred kozmického cyklu stvorenia, trvania, degenerácie a zničenia prosiť o spásu v náprave Fa.

Takže toto sa rozprestiera pred ľudstvom. Avšak pre učeníkov Dafa je naozaj veľmi ťažké, v takomto prostredí, v takomto komplikovanom svete, zachraňovať ľudí. Možno ste niekedy príliš zaneprázdnení, aby ste uvažovali o takýchto veciach, avšak Majster to vidí mimoriadne jasne. Preto často uvažujem: „Čo je učeník Dafa? Kto je hoden byť učeníkom Dafa?!“ Ak niekto nemá ten predurčený vzťah, naozaj nemôže vstúpiť, a toto platí aj pre tých, ktorí práve prišli. Nie je to prenasledovanie a klamstvá skazenej ČKS o učeníkoch Dafa, čo by počas celých tých rokov bránilo ľuďom vstúpiť. Nie je to kvôli tomu. Neboli stále ľudia, ktorí vstupovali? Takže to nie je tá príčina. Okrem toho, každý vie, že skazená ČKS je zlá. Mnohí ľudia naozaj neveria ničomu, čo hovorí. Pravou príčinou je to, že tí bohovia blokovali ľudí, nenechali ich stať sa učeníkmi Dafa. Absolútne nedovolia vstúpiť niekomu, ak toho nie je hoden. Prejaví sa to tak, že ľudia sami hovoria, že nechcú vstúpiť, prostredie okolo nich im bráni vstúpiť, ľudia im hovoria toto alebo tamto a nechcú, aby vstúpili, alebo nie sú schopní odložiť veci, ktoré ich trápia, taká či onaká ťažkosť, niečo im nejde, alebo sa nedokážu niečoho vzdať. Všetko toto vedie k tomu, že nie sú schopní vstúpiť.

Naozaj, uvedomujete si niečo? Ste učeníci Dafa a nespočetné bytosti v nebi, bytosti nespočítateľného množstva, vám závidia. Ak by som dnes ponúkol akémukoľvek bohovi na vysokej úrovni, bez ohľadu na jeho veľkosť, možnosť prísť a byť učeníkom Dafa, netrvalo by to ani zlomok sekundy, v tom momente ako by ho dostihli moje slová by skočil dole. Bol by jednoducho nadšený, pretože každý kto chápe, ten vie, že týmto spôsobom môže nielen zachrániť seba, ale aj bezpočet vnímajúcich bytostí svojho sveta. Toto je jednoducho najvýnimočnejšia vec v budúcom vesmíre. (Potlesk) Avšak to nejde. Učeníci Dafa si ustanovili požadovanú mocnú cnosť v priebehu svojich reinkarnácií v tomto svete a počas histórie. Na začiatku prišli na cvičebné miesta učeníkov Dafa mnohí ľudia. Nikto nevie, kto boli niektorí z nich, keďže po skončení cvičení boli v okamihu preč. Mnohí bohovia sa naozaj chcú stať učeníkmi Dafa, ale nemôžu.

Učeníci Dafa žijú svoje životy povedľa bežných ľudí ako súčasť iluzórnej bežnej spoločnosti a vo svojom spôsobe myslenia sa naozaj ľahko nechajú uniesť prúdom, prinajmenšom v niektorých ohľadoch. Ak sa nedokážete merať podľa Dafa keď robíte veci, ak nedokážete premýšľať o veciach so spravodlivými myšlienkami, alebo nie ste vo Fa pri riešení problémov, potom ste bežným človekom. Potom tam nie je žiaden rozdiel. Máte výzor bežného človeka, prostredie, v ktorom vediete svoj život, je prostredie bežných ľudí, vaše zamestnanie je zamestnaním bežných ľudí. Dokonca aj keď ste zapojení do projektov učeníkov Dafa, hore na nebesiach nie sú žiadne televízne stanice a bohovia nemajú ani noviny. To sú formy bežnej ľudskej spoločnosti. Ako učeník Dafa, ak nepoužívate spravodlivé myšlienky, aby vás viedli, a ak nedokážete merať seba, svet a druhých podľa štandardu kultivujúceho, potom ste rovnakí ako bežní ľudia.

Čo je kultivujúci? Ľudia si v minulosti mysleli, že sa môžu stať nebeskými bytosťami, ak si oholia hlavu a budú v kláštore. Avšak mohlo by to tak byť? Určite nie. Je to iba výzorový rozdiel oproti bežným ľuďom a ostatným. Aj bežní ľudia ich vidia ako niekoho odlišného. Potom si kultivovali svoju myseľ, pretože ich myseľ bola v skutočnosti rovnaká ako myseľ bežných ľudí, keďže žili v spoločnosti, uprostred znečistenia a uprostred siedmich citov a šiestich túžob. Avšak je to obmedzené iba na ne? V modernej spoločnosti nie je iba sedem citov a šesť túžob, ale skôr sedemdesiat citov a šesťdesiat túžob, je tak? Existujú túžby všetkých možných druhov. Vezmime si pripútanosti a pocity, ktoré ľudia majú voči počítačom, mobilom a iPodom – bolo niečo také v minulosti? (Ľudia sa smejú) Takáto je dnešná spoločnosť, a tak je to ešte komplikovanejšie. Bez ohľadu na to, akú formu má kultivácia, je to iba povrchová forma. Kultivácia učeníkov Dafa, vaše prostredie a miesta, kde praktizujete kultiváciu, sú zostavené v spoločnosti. Keďže ľudská spoločnosť bola vytvorená výlučne pre nápravu Fa, premýšľajte o tom, mohli by byť problémy v spoločnosti také jednoduché ako vyzerajú? Hovoril som vám už predtým, že človek sa môže kultivovať v akomkoľvek zamestnaní alebo profesii. Konflikty a všetky záležitosti, s ktorými sa stretávate, všetko je to zamýšľané na skúšanie vášho srdca a aby sa videlo, či to dokážete vyriešiť spôsobom vhodným pre kultivujúceho. Je to, ako to riešite, hodné učeníka Dafa? To je kultivácia, nie? Mohli by bežní ľudia riešiť veci týmto spôsobom alebo takto uvažovať? Ak sa stretnete s konfliktom, nezáleží na tom, či máte pravdu. Mali by ste sa pýtať samých seba: „Čo na mojej strane je v tejto situácii nesprávne? Možno je tu na mojej strane naozaj niečo nesprávne?“ Všetci by ste mali premýšľať týmto spôsobom, vaša prvá myšlienka by mala byť preskúmať seba, aby ste sa pokúsili nájsť problém. Ak niekto nie je takýto, nie je v skutočnosti opravdivým kultivujúcim Dafa. Je to magický nástroj v našej kultivácii. Toto je charakteristická črta kultivácie našich učeníkov Dafa. Nech sa stretnete s čímkoľvek, prvá myšlienka by mala byť na preskúmanie seba a nazýva sa to „hľadanie vo vnútri“. Budhistické náboženstvo v skutočnosti takisto používa tento prístup. Nehovoria o „kultivovaní srdca“ a pozeraní sa dovnútra? Nehovoria tiež o týchto veciach? Hoci o tom nehovoria tak veľa a nezamerali sa na kľúčovú otázku, aj tak o tom hovoria podobne.

Všetko, o čom som práve hovoril, bolo v skutočnosti zamýšľané na to, aby som vám povedal, že zodpovednosť, ktorú na svojich pleciach nesú učeníci Dafa, je obrovská. Čo je „učeník Dafa“? Predchádzajúca Fa konferencia nebola tak dávno. Hoci som vtedy hovoril o niektorých problémoch, ktoré majú niektorí študenti, to či sa niekto činí dobre alebo nie, zahŕňa proces. Keďže je to tak, nebudem hovoriť o tom, ako sa ľudia činili od predchádzajúcej Fa konferencie. Poviem len, že učeníci Dafa by nemali počúvať Majstrove vyučovanie Fa ako nejakú novinku, ísť počúvať aké nebeské tajomstvá Majster odhalí, alebo aké zaujímavé veci Majster povie. Samozrejme, nebudete takto premýšľať. Avšak keď Majster skončí prednášku, musíte o tom uvažovať. Ako učeníci Dafa tomu musíte venovať pozornosť.

V súčasnosti sú stále nejakí študenti, ktorí sú veľmi pozadu čo sa týka vzájomnej spolupráce. A nie iba pozadu – zachádza to až tak ďaleko, že jeden druhému podráža nohy. Poviem vám, bez ohľadu na to ako zmýšľate, keď pri projektoch učeníkov Dafa alebo pri veciach, ktoré by učeníci Dafa mali robiť, niekomu podrážate nohy, hráte rolu démona. Nezáleží na tom, že si možno myslíte: „Ja som učeník Dafa, spravil som toho veľa.“ Ale staré sily to jedno po druhom zapisujú do vašich záznamov.

Uvedomujete si niečo? Moji učeníci Dafa, vaše spravodlivé myšlienky majú účinok. Spoločný účinok všetkých z vás dohromady je neporovnateľne mocný. Dôvod, prečo nemôžete dosiahnuť takýto účinok je ten, že vaša viera je nedostatočná a vaše spravodlivé myšlienky nie sú dosť silné. Keď tak veľa učeníkov Dafa vo svete vysiela spravodlivé myšlienky v rovnakom čase, viac ako 100 miliónov učeníkov Dafa vysiela celosvetovo spravodlivé myšlienky spoločne v rovnakom čase, nebolo by to desivé pre zlo a staré sily? Pre bohov by to bol skutočne veľkolepý pohľad. Aká sila! Aj keď je to jeden učeník Dafa, ak sú tvoje spravodlivé myšlienky silné, tá sila stačí na rozpolenie hory – jediná myšlienka to spraví. Kvôli ilúzii, čo je tu, nemôžete vnímať vlastné schopnosti, avšak na tom nezáleží. Ak vzájomne dobre nespolupracujete a vaše spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné, spôsobí to, že zatiaľ čo vysielate spravodlivé myšlienky, vaša myseľ sa bude zaoberať pripútanosťami, spôsobenými tým, že ste sa v kultivácii pozerali von, namiesto toho aby ste sa pozerali dovnútra. Môže to dokonca viesť k tomu, že budete rozhorčení a nahneváte sa hneď ako budete o niekom premýšľať. Povedzte mi potom, aký má zmysel vaše vysielanie spravodlivých myšlienok? Nedosiahnu pozitívny účinok a vy odhalíte všetky svoje myšlienky, názory a pripútanosti bohom celého vesmíru. Keď vyšlete tie myšlienky, celé sa to ukáže a celý vesmír to bude môcť vidieť – všetci budú vidieť, ako ste na tom. Potom premýšľajte o tom, bolo by čudné, keby vás staré sily neprenasledovali. Takže keď vás prenasledujú, nie je nič, čo by Majster mohol robiť, pretože majú niečo, čoho sa môžu chytiť: „Pozri sa na túto bytosť a na to, aká je. Je to tvoj učeník? Má toľko nedostatkov. Nemali by sme ho napraviť? Ty ho nechceš napraviť a on pritom ovplyvňuje nás a ovplyvňuje druhých, takže radšej ho rýchlo napravíme!“ Ja si myslím toto: Jediná cesta, ktorá leží pred vami, učeníkmi Dafa, je cesta skutočnej kultivácie. Nie je žiadna iná cesta.

Nedávno som videl, že učeníci Dafa v Číne sa uprostred prenasledovania stali čoraz rozvážnejšími a jasnejšie uvažujúcimi, a činia sa čoraz lepšie. Avšak ako sa okolnosti zlepšili, učeníci Dafa vo svete poľavili. Niektorí ľudia vyzerajú, že im chýba entuziazmus vo všetkom čo robia, a ešte viac pri vzájomnej spolupráci. Nespolupracujú, súťažia medzi sebou, nie sú ochotní akceptovať myšlienky druhých, a sú dokonca naozaj hrubí vo svojej reči a správaní. Nie sú vôbec ako učeníci Dafa. Majstra bolí srdce, keď to vidí. Prešli ste cez najtvrdšie prenasledovanie a bohovia vám závidia, avšak vy si to neviete vážiť. Cesta, ktorou ste prešli, sa už nebude opakovať, keďže sme už prišli na koniec poslednej etapy. Povedal som pred chvíľou, že mnohí ľudia sa chcú stať učeníkmi Dafa, avšak teraz je mimoriadne ťažké vstúpiť. Je tam ešte ten najväčší dôvod, a to, že najtvrdšia skúška, skúška prenasledovaním, ktorá bola namierená na učeníkov Dafa, už dosiahla svoj koniec. Ten obrovský tlak, alebo utrpenie, ktoré zachvátilo celý svet, a skúšky, ktoré preverujú či máte odvahu sa kultivovať alebo či dokážete ísť správnou cestou – tá časť histórie už prešla a už neexistuje. Každý, kto chce prísť a stať sa učeníkom Dafa, bude veľmi tvrdo blokovaný starými silami. Spravia čo môžu, aby ľuďom nedovolili vstúpiť. Vy ste cez to prešli napriek takýmto ťažkým okolnostiam a dokázali ste, že ste výnimoční. Mocná cnosť, ktorú máte mať, je už vaša. Poľaviť v tomto bode, dovoliť si skĺznuť nadol, to je niečo, čo by sa naozaj nemalo stať.

Čo sa týka zachraňovania vnímajúcich bytostí a objasňovania pravdy, mnohí ľudia to nerobili do hĺbky. Povedia len ľuďom zopár slov a myslia si: „Počúvaš alebo nepočúvaš, rob ako myslíš. Ak nechceš počúvať, dobre!“ a idú hľadať ďalšieho človeka. Nech robíte čokoľvek, mali by ste to dotiahnuť až do konca, spraviť to dobre a ak máte zámer niekoho spasiť, potom ho spaste. Ak je niekto pred vami, potom nemáte voľbu – je nesprávne, ak si pri zachraňovaní ľudí vyberáte. Pokiaľ je to niekto, s kým ste sa stretli, mali by ste ho spasiť, bez ohľadu na jeho pozíciu alebo spoločenské postavenie, či to je prezident alebo žobrák. V očiach bohov sú bytosti rovnocenné. Spoločenské postavenie je iba odlišnosť vytvorená v ľudskej spoločnosti. Dúfam, že všetci učeníci Dafa dokážu byť medzi sebou takí ako za starých čias, a takí usilovní ako predtým, keď ste na začiatku získali Fa. V Budhizme je jedno príslovie, ktorého zmysel je: Ak dokážete byť od začiatku až do konca takí, ako keď ste práve začali, určite dosiahnete Dovŕšenie. (Potlesk)

Kultivujete sa uprostred bežnej ľudskej spoločnosti, máte Fa konferencie a môžete si navzájom vymieňať myšlienky. Ako viete, tí čo sa kultivovali v jaskyni, ak neuspeli vo svojej kultivácii, zomreli priamo tam. Nemali nikoho, s kým by mohli diskutovať o tom, cez čo prechádzajú a nemali sa s kým porozprávať. Museli sa cez to sami dostať pomocou správneho osvietenia. Keď sa cez to nedostali, bol to ich koniec. Aké to bolo ťažké! Najdesivejšia z toho všetkého bola dlhotrvajúca samota. Čoho sa ľudia boja najviac? Samoty. Samota dokáže človeka doviesť k šialenstvu; samota môže doviesť človeka k tomu, že zabudne na všetko z minulosti; samota môže dokonca spôsobiť, že zabudne rozprávať. Je to najhroznejšia forma utrpenia. Ľudia hovoria o tom, že ten a ten sedel pred stenou deväť rokov, alebo niekto sedel trinásť rokov, a boli aj takí, čo tam sedeli cez sto rokov. Vy nemáte takúto samotu. Musíte iba byť ako učeník Dafa od začiatku do konca.

Majster bol na vás dnes trochu tvrdý. Bolo to zamýšľané na to, aby som vám pomohol stať sa bdelšími a ostražitejšími. Usilujete sa o spásu ľudí vo svete a pokúšate sa ich prebudiť, aby ste ich mohli spasiť, ale vy sami musíte tiež precitnúť a prebudiť sa. Je to problém, ak zabudnete na svoju vlastnú kultiváciu, pretože robíte príliš mnoho vecí. Ste kultivujúci. Nehovorím o vašej minulosti, o tom kým ste kedysi boli, alebo čo ukazujete na povrchu. Hovorím o vašom jadre a o zmysle vášho života, o zodpovednosti, ktorú nesiete a o vašej historickej misii. Iba tak ste opravdivým učeníkom Dafa.

Viem, že s vašimi mnohými projektmi a s tým, čo robíte na záchranu ľudí, sa niektorí z vás činili mimoriadne dobre, a celkovo ste sa činili veľmi dobre a mali ste veľký dopad. Uznávam, že ste spravili to, čo ste mali spraviť pri pomáhaní Majstrovi napraviť Fa. Dúfam len, že sa dokážete činiť ešte lepšie. Naša cesta je úzka. Ak sa len trošku odkloníte, objavia sa problémy. Nechcem vidieť, ako sa stretávate s problémami, a nechcem ani, aby niekto spadol vo svojej kultivácii. Ešte menej chcem vidieť, že poľavíte vo svojej kultivácii, keď sa okolnosti zmenia k lepšiemu. Tieto veci boli vyvolané vami a je ešte mnoho vecí, ktoré ležia pred nami – a tak to bude až po deň, keď dosiahnete Dovŕšenie. Už ste sa dostali cez najťažšiu časť. To, čo zostáva, nebude už také namáhavé. Musíte sa v tom len ešte lepšie činiť. Čím beznádejnejšie veci vyzerajú, tým je pravdepodobnejšie, že nádej je priamo pred vašimi očami. Najmä počas obdobia, keď cítite nezmyselnosť, možno si v skutočnosti ustanovujete svoju mocnú cnosť. Dúfam, že naozaj dokážete dobre spolupracovať, mať dostatočne silné spravodlivé myšlienky, pozerať sa dovnútra, keď sa s niečím stretnete, a mať nadšenie ako keď ste s kultiváciou začali. Nebuďte ako bežní ľudia, ktorých chvíľkové nadšenie po pár minútach vybledne a potom zmizne úplne.

Keď máte nezhody pri spolupráci, je to kvôli ľudským pripútanostiam. To je časťou kultivačného stavu a procesu, a určite to nie je preto, že by niekto naozaj nebol dobrý. Dobrá stránka človeka sa už nedá vidieť, bola oddelená. To, čo vidíte, bude vždy stránka, ktorá ešte nebola skultivovaná. Avšak to neznamená, že by ste nemali mať milosrdné srdce alebo sa na ľudí pozerať skostnateným spôsobom. Hovoril som znova a znova, že nemôžete vidieť dobrú stránku kultivujúceho. Tá stránka je už veľmi dobrá a splnila štandard. Čo znamená „splniť štandard“? Je to štandard boha. Pričom tá jeho časť, ktorá ešte nebola úspešne skultivovaná, tá časť vyzerá tým horšie, čím to ide bližšie k povrchu. Avšak možno sa tá osoba kultivovala veľmi dobre. Dúfam, že si všetci vážite samých seba, vážite si druhých a vážite si vaše prostredie. Váženie si cesty, ktorou ste prešli, je váženie si samých seba.

To je všetko, čo som chcel povedať. Dúfam, že vaša Fa konferencia bude veľmi úspešná. Na konferencii budú mnohí ľudia hovoriť o svojom kultivačnom procese, o svojom kultivačnom stave a o tom, ako pristupovali k rôznym veciam, s ktorými sa stretli, so spravodlivými myšlienkami učeníka Dafa. Keď počujete tieto veci, nepovažujte ich len za nejaký príbeh. Je to cesta, ktorou niekto prešiel v kultivácii, a je to rovnaký druh cesty, ktorou ste kráčali vy. Dúfam, že uvidím, ako znovu získate späť svoj entuziazmus a vrátite sa späť do svojho najlepšieho kultivačného stavu. To je na dnes všetko. Ďakujem vám všetkým. (Všetci vstávajú a nadšene tlieskajú)

 

 

 


Linka na DOC súbor