Zachovajte si jasnú myseľ

Nemajte ohľadom zlej ČKS žiadne falošné nádeje. Tento zlý démon sem prišiel, aby zničil ľudstvo. Keď objasňujete fakty, musíte ľudí vo svete priviesť k tomu, aby jasne videli jej povahu. Učeníci Dafa by si o nej nemali prechovávať žiadne ilúzie. Počas týchto rokov prenasledovania vzala život miliónom učeníkov Dafa. V priebehu storočia skazená strana vo svete zavraždila celkovo stovky miliónov ľudí. Zlý duch za chrbtom zlej strany použil ľudí v tomto svete na ubližovanie druhým ľuďom. Ak tí, čo žijú pod vládou skazenej strany, dokážu uvidieť čo je zač, je pre nich nádej. Tí, čo ju odmietajú opustiť, sa rozložia spolu s ňou počas hromadného odstraňovania. Učeníci Dafa si počas toho, ako čo najlepšie robia tri veci, musia zachovať jasnú myseľ.

Počas celého storočia zlá strana neustále menila svoje lži, aby sa maskovala a škodila ľuďom. Ľudia vo svete teraz uvideli, čo je zač. Učeníci Dafa, zatiaľ čo boli prenasledovaní, naozaj uvideli jej povahu na hlbšej úrovni. Pokiaľ skazená strana existuje, jej povaha sa nikdy nezmení.

Princípy nápravy Fa sa nezmenia kvôli veciam, ktoré sa dejú v ľudskom svete. Kultivovanie sa a zachraňovanie ľudí sú veľkolepými misiami učeníkov Dafa. Dúfam, že sa budete dobre činiť v zostávajúcich veciach. Cesta k božstvu už nie je ďaleká.

 

Li Chung-č’

6. novembra 2012