Ohľadom problému s vyberaním peňazí

Počas posledných rokov boli v Číne ľudia, ktorí zbierali peniaze bez dovolenia. Zbierali peniaze od študentov s výhovorkou, že pomáhajú NTDTV, The Epoch Times, a ďalším mediálnym výstupom, ktoré vedú študenti mimo Číny. Toto sa nemôže robiť. Ak mediálna firma nedokáže normálne fungovať samostatne po dlhé časové obdobie a spolieha sa na dlhodobú podporu od študentov, potom to samotné je vážny problém. Ak sa potom budú vyberať ďalšie peniaze od študentov, bude to ďalšia chyba. Hovoril som s hlavnými mediálnymi výstupmi o takýchto problémoch mnohokrát, a oni jasne uviedli, že nebudú zbierať peniaze od študentov v Číne. Ak je to tak, kto sú potom títo ľudia, ktorí vyberajú peniaze v Číne? Čo chcú? Predtým, keď sa začalo prenasledovanie, agenti ČKS a zlí ľudia so zlými úmyslami často vyberali peniaze od študentov pod najrôznejšími výhovorkami. Vážne to ovplyvnilo každodenný život niektorých študentov a spôsobilo to, že trpeli vážnym prenasledovaním, lebo boli zapletení do vyberania peňazí. V mojich predchádzajúcich vyučovaniach Fa som hovoril o záležitosti nevyberania peňazí od študentov. Takže prečo ste to nesplnili? (Je to iné, keď študenti sami spolupracujú s cieľom vyrábať materiály na objasňovanie pravdy.) Aj študenti, ktorí sú veľmi úspešní v podnikaní a majú finančné prostriedky, musia najprv dostať povolenie priamo odo mňa. Takisto, zakaždým keď študenti robia niečo, čo by nemali, zlo bude zneužívať tieto medzery a nechá tých študentov, ktorí sú v tom zúčastnení, zatknúť a prenasledovať. Musíte sa z tohto poučiť! Ak sa na to pozrieme z iného uhla, chcem aby mediálne výstupy mali pevnú oporu v spoločnosti a stali sa normálne fungujúcimi firmami. Iba ak budú fungovať v pozitívnom cykle, môžu byť viac nápomocné v objasňovaní pravdy. Inak, nepovedie ich taká finančná podpora k tomu, že budú mať dlhodobú mentalitu spoliehania sa na študentov, a potom nebudú dobre viesť tie podniky? Ak to bude takto pokračovať, nevyčerpá to spoliehanie sa zdroje tých študentov? A nezíska sa z toho mocná cnosť. Dúfam, že ľudia nebudú podporovať mentalitu spoliehania sa na študentov, ktorú majú niektoré mediálne výstupy. Toto sa týka vás všetkých: Ak to riešite dobre, je to dobrá vec; ak to riešite zle, je to zlá vec. Dúfam, že sa z tohto poučíte, nebudete ľahkomyseľne vyberať peniaze a dávať finančnú podporu a budete kráčať dobre vašimi cestami kultivácie!

 

Li Chung-č’

9. januára 2012

 


Linka na DOC súbor