Základný cieľ objasňovania pravdy

Falun Dafa je Budhov Fa. Skazená propaganda ČKS vštepila do ľudí vo svete klamstvá, ktoré očierňujú a ohovárajú Falun Gong, čo je zamýšľané na to, aby vyvolali nenávisť voči Budhovmu Fa a učeníkom Dafa, ktorí sú na ceste k božstvu. Toto platí najmä pre čínskych ľudí ohľadom postoja, ktorý prejavujú pri rozhovoroch alebo stretnutiach s učeníkmi Dafa. Stavajú sa na stranu zla. Ak je to tak, nie sú potom ľudia vo svete v nebezpečenstve? Inými slovami, nech je prenasledovanie akokoľvek kruté, učeníci Dafa aj tak uprostred skúšok zla smerujú k dovŕšeniu; pričom ľudia vo svete, ktorí majú v sebe vštepené klamstvá skazenej strany, sú tými, čo sú naozaj v nebezpečenstve. Skutočným cieľom objavenia sa komunistickej strany a ČKS je dosiahnuť to, aby ľudia nenávideli Bohov a Budhov, propagovať ateizmus, vštepovať filozofiu „boja“ a tým ničiť ľudstvo. Toto je dôvodom, prečo majú učeníci Dafa objasňovať pravdu. Cieľom je zbaviť sa klamstiev zla, umožniť ľuďom vidieť pravú tvár ČKS, odstrániť hriechy, ktorých sa ľudia dopustili proti Bohom a Budhom, a tým spasiť ľudí vo svete.

 

Li Chung-č’

6. február 2012

 


Linka na DOC súbor