Prenasledovanie mimo Číny

1.400 údajných smrtí

11.4.12

Pozadie: Čínski predstavitelia tvrdili, že „praktizovanie Falun Gongu viedlo ku viac ako 1.400 úmrtiam“ nasledovníkov. Hoci Falun Gong bol do roku 1999 široko praktizovaný v Číne, toto tvrdenie sa objavilo až v júli 1999, potom ako režim začal prenasledovať Falun Gong. Tvrdenie sa opakovalo v publikáciách komunistickej strany a opakovali ho aj jej hovorcovia. Cieľom bolo zničiť podporu pre praktizujúcich Falun Gongu, ktorí sú častými obeťami vážneho porušovania ľudských práv v Číne, vrátane nezákonného zadržiavania, pozbavenie ústavných práv, nútenej práce a mučenia, pričom práve mučenie viedlo k viac ako 3.400 zdokumentovaným úmrtiam.

Problém: Hoci bremeno dôkazu leží bedrách úradov Čínskej komunistickej strany, ktoré pokračujú v používaní tohto tvrdenia, dôkazy neboli nikdy dodané. Navyše, nikdy nebolo dovolené nezávislé vyšetrovanie. Kde sa jednotlivcom podarilo vyšetrovať, prípady údajných „smrtí“ vyvolaných Falun Gongom sa ukázali ako vykonštruované, pričom v niektorých prípadoch obeť nikdy neexistovala. Takéto „úmrtia“ sa tiež nikdy nevyskytli mimo komunistickej Číny, kde sa Falun Gong slobodne praktizuje. Tvrdenie tiež skresľuje učenie Falun Gongu ohľadom zdravia a liekov, často vyobrazujúc prax Falun Gongu ako nebezpečnú alebo nezdravú. Avšak ani v týchto svojich výrazoch tvrdenie nie je podložené analýzou.

Prečo na tom záleží: Nasledovníci Falun Gongu v Číne sú naďalej podrobovaní dlhému radu zdokumentovaných porušovaní ľudských práv. Rôzne prekrúcania faktov o Falun Gongu a jeho členoch, vytvorené úradníkmi Čínskej komunistickej strany a v jej publikáciách, sa snažia o zdiskreditovanie tejto skupiny (zobrazujúc ju ako nebezpečnú, chybnú, zlovoľnú) a zníženie podpory od slobodného sveta. Špeciálne vo vnútri Číny hrala propaganda týkajúca sa „1.400 obetí“ ústrednú úlohu pri rozvíjaní odporu a nepriateľstva od širokej časti spoločnosti voči Falun Gongu. Historické paralely z nedávnych čias, napríklad z nacistického Nemecka, naznačujú, že takéto prekrúcanie, aké sa dialo voči Židom, môže mať ničivé následky.

 

Analýza kľúčových faktov

 

1.400 úmrtí alebo propaganda strany?

Keď sa podrobia zdravej dávke skúmania, vyhlásenie o „1400 úmrtiach“ často opakované funkcionármi strany nielenže neobstojí, ale svedčí dokonca o opaku jeho pôvodného zámeru.

 

Ilustračné prípady: Vykonštruované prípady a falošné obvinenia, aby sa úmrtia zvalili na Falun Gong

 

Obeť, ktorá vlastne nikdy neexistovala

Zhang Zhiwen zabila svoje dieťa a potom seba, to tvrdili noviny riadené stranou. Jediný problém je, že nezávislí vyšetrovatelia zistili, že Zhang nikdy neexistovala.

(viac v článku na Minghui)

 

Prípad prekrútených faktov

Xiao Yufen bola prekvapená, keď videla, že smrť jej manžela v novinách je pripísaná Falun Gongu, keďže nikdy nepraktizoval.

(viac v článku na Minghui)

 

Dcéra „obete“ prehovorila

Pani Ma Jinxiu sotva mohla umrieť kvôli tomu, že odmietala lekárske ošetrenie, keď bola chorá, hovorí jej dcéra. V skutočnosti umrela v rukách lekárov, ktorí ju liečili.

(v angličtine: http://clearwisdom.net/html/articles/2000/1/28/8651p.html)

 

Li Youlin: „Praktizujúci“, ktorý nikdy nepraktizoval

Samovražda Li Youlina sa dala ťažko pripísať Falun Gongu, hovorí sused z blízkeho okolia. V prvom rade nikdy nepraktizoval.

(v angličtine: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2001/4/27/9093p.html)

 

Podplatený, aby obvinil Falun Gong

Keďže nedokázali zaplatiť za účet za nemocnicu pre svoju dcéru, rodina Li Shuxian súhlasila s obchodom: obviníme Falun Gong a vy zaplatíte vaše poplatky

(v angličtine: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/9/24/128309.html)

 

Matka opravuje informácie

Matka obete samovraždy hovorí pravdu o smrti jej syna a o nátlaku, ktorému čelila ovdovená dcéra

(v angličtine: http://clearwisdom.net/html/articles/2002/1/20/17934.html)

 

Naproti tomu: Správy o tom, ako Falun Gong prospieva zdraviu a duševnej pohode, sú hojné

 

Zdravie zblízka: osobné svedectvá

Ako Falun Gong prospel zdraviu a životu jednotlivcov? Mnoho osobných svedectiev poskytuje fascinujúci pohľad

(http://www.clearwisdom.net/html/cate-81/)

 

Zlepšenie zdravia a pocitu pohody

Výskum vykonaný na Univerzite južnej Austrálie zisťuje, že nasledovníci Falun Gongu majú „zdravé zvyky životného štýlu“ a zažívajú „lepší pocit zdravia“ ako iní.

(http://falunau.org/images/2011/Health%20Research%20by%20SA%20Uni.pdf)

 

Výdatné zdravie v Daliane, Čína

Prieskum v roku 1998 ukázal, že obyvatelia Dalianu, Čína hlásili výrazné zlepšenie zdravia potom, ako sa začali venovať Falun Gongu.

(http://clearwisdom.net/html/articles/2001/6/17/11524.html)

 

Falun Gong na bunkovej úrovni

Výskum publikovaný v Časopise alternatívnej a doplnkovej medicíny tvrdí, že prax Falun Gong môže pozitívne ovplyvňovať imunitu na genotypovej úrovni.

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15750361)

 

Staranie sa o zdravý životný štýl

Výskumná správa na vedúcej univerzite na Taiwane tvrdí, že Falun Gong pomáha ľuďom zbaviť sa fajčenia, pitia a spraviť zdravé životné voľby.

(http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2003/1/1/30401.html)

 

Kto koho zabíja?

 

3.500 smrtí v rukách strany

Viac ako 3.500 nasledovníkov Falun Gongu bolo zabitých čínskymi úradmi od roku 1999. Toto sú skutoční ľudia, ktorých poznáme zo svedectiev očitých svedkov a rodín obetí. Na rozdiel od ČKS vítame vyšetrenie každého jedného prípadu.

(http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/9/22/128265.html)

 

Amnesty Internaitonal ohľadom mučenia v Číne

Jedna vedúca ľudsko-právna organizácia pokladá oficiálne čínske tvrdenia o žiadnych zločinoch za falošné. Naopak, strana je za tým všetkým.

(http://clearwisdom.net/html/articles/2001/2/17/4550.html)

 

Svedectvo čínskeho právnika

Jeden z vedúcich čínskych právnikov Číny, Gao Zhisheng, dokumentuje do bolestných detailov mučenie, ktorého sa čínske úrady dopustili voči praktizujúcim Falun Gongu.

(http://www.clearharmony.net/articles/200512/30427.html)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/cc/87/

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha