Vyučovanie Fa k 20. výročiu

Li Chung-č’, 13. mája 2012, New York

 

(Všetci vstávajú a srdečne tlieskajú. Majster niekoľkokrát všetkým naznačuje, aby si sadli.)

Dobré ráno! (Učeníci hovoria: „Dobré ráno, Majster!“) Pracovali ste tvrdo! (Učeníci odpovedajú: „Majster pracoval tvrdo!“ Potlesk) Myslím, že radšej budem stáť, aby ste ma mohli lepšie vidieť. (Všetci tlieskajú) Už sme sa nejaký čas nevideli a viem, že by ste na mňa mali radi dobrý výhľad, takže budem stáť. (Učeníci sa smejú a tlieskajú. Majster reaguje gestom heshi.)

Na každoročnú Fa konferenciu v New Yorku prichádzajú mnohí ľudia. Táto sála má obmedzený počet miest na sedenie a nedokáže pojať všetkých. Takže som povedal organizátorom, že keď nabudúce budeme mať konferenciu, mali by sme si nájsť štadión. (Učeníci sa smejú a tlieskajú)

Povedal som, že ste pracovali tvrdo, a naozaj to tak je. Nikdy predtým nebolo niečo také dôležité ako náprava Fa. V skutočnosti, počas minulosti, všetko, čo bolo kultúrne význačné a všetko, čo prejavili kultivujúci alebo osvietené bytosti z rôznych období, bolo zamýšľané ako odkaz pre učeníkov Dafa, a aby to položilo základňu pre rozsiahle šírenie Dafa. Inými slovami, všetko od dávnych čias až dodnes nastalo kvôli tejto záležitosti. Povedať to ešte jasnejšie, päťtisíc rokov čínskej civilizácie bolo v skutočnosti priamou prípravou vecí pre túto konečnú udalosť. Keď je to teda niečo takto dôležité, premýšľajte o tom, má to spojitosť s tým, či životy celého vesmíru môžu byť spasené a s tým, či všetko môže byť spasené v čase, keď už nič nie je dosť dobré. Predtým ako začala náprava Fa vesmíru si nikto netrúfol povedať, či táto akcia bude úspešná. Také bolo myslenie mnohých nebeských bytostí, vtedy keď som sa na začiatku do toho pustil. Často mi hovorili: „Želáme ti úspech.“ V tom, čo povedali, bolo veľa naznačeného. A boli ďalšie nebeské bytosti, ktoré mi povedali, že nikdy predtým nebolo nič také ako toto. Videli ten obrovský stupeň zložitosti.

V skutočnosti prenasledovanie, ktorému čelili učeníci Dafa vo svojej kultivácii, je prejavom v ľudskej spoločnosti, prejavom intenzívnych reakcií, ktoré mali pozitívne a negatívne bytosti uprostred prebudovávania vesmíru; alebo inými slovami, teror, s ktorým zlo doľahlo na učeníkov Dafa vo svojom prenasledovaní, ako aj vytrvanie učeníkov Dafa v ich spravodlivej viere počas toho, ako kládli odpor prenasledovaniu a zachraňovali vnímajúce bytosti, sú len malé, drobné odrazy procesu nápravy Fa obrovského vesmíru v ľudskom svete. Toto je v skutočnosti neuveriteľne obrovská akcia a jej veľkoleposť sa nedá slovami popísať. Ako sa vesmír pretvára a pracuje sa na každej jednej dimenzii, každá dimenzia bude mať svoje vlastné prejavy. Stret nového a starého, stret dobra a zla, odráža rozličné postoje vnímajúcich bytostí, pričom ľudský svet je iba prejavom v jednej dimenzii. Minule som vám povedal, že či sa učeník Dafa kultivuje dobre alebo nie, určí jeho silu zachraňovať vnímajúce bytosti, ako aj to, či tu, v ľudskom svete, dokáže úspešne a plne spolupracovať s nápravou Fa. V skutočnosti, uprostred nápravy Fa všetky dimenzie spolupracujú s nápravou Fa, a veci sa tam dejú súčasne – tempo nápravy Fa je zosynchronizované. Ľudia môžu vidieť len to, čo učeníci Dafa ukazujú tu v ľudskom svete. Ale to, čo sa prejavuje v iných dimenziách, je odlišné, keďže je to priama podoba rozpadu, alebo prežitia či smrti životov, ako aj proces obnovy vesmíru a vesmírnych tiel. Ten pohľad je úplne dušu drásajúci. Avšak pretože napokon iba ľudské bytosti môžu robiť kultiváciu, nech sú misie, ktoré majú na svojich pleciach učeníci Dafa akokoľvek veľké, stále sú to kultivujúce sa ľudské bytosti, a pretože sú to ľudské bytosti, ktoré tu robia veci, veľká väčšina ľudí nemôže tie veľkolepé veci vidieť a iba zopár dokáže vidieť čo i len malý kúsok. Môže to byť iba za týchto okolností, v týchto špecifických ľudských podmienkach a keď cítite tlak zla, podstupujúc skúšky, že robíte to, čo by ste mali robiť.

Keď sa na to pozeráme z pohľadu histórie, je to naozaj veľká vec, a tak uvážte, aké prípravy si to vyžadovalo. Usporiadania, ktoré sa spravili, boli v skutočnosti dosť podrobné, až do takého rozsahu, ako bude každý učeník Dafa kráčať svojou cestou; s akými situáciami sa stretne; ako každý z nich postúpi alebo sa stiahne; a ako sa budú riešiť veci, keď vystúpia nevhodné stavy, to všetko bolo starostlivo zostavené. Ale nech je to akokoľvek, napokon sa musí počítať to, čo ty ako vnímajúca bytosť chceš. Či sa chceš kultivovať, či po niečom túžiš, chceš niečo robiť, nechceš niečo robiť, netúžiš po niečom – o tom všetkom rozhoduje človek samotný a v tom leží tá zložitosť. Rovnako to platí aj v tom, či sa učeník Dafa kultivuje dobre alebo slabo a či môžete naplniť svoj sľub z prehistórie. A čo sa týka bežných ľudí, keď čelia tomuto prenasledovaniu učeníkov Dafa, keď čelia útlaku, ktorý naplno využíva celý štátny aparát, pričom všetky médiá sú použité na vytváranie klamstiev a urážanie Dafa a učeníkov Dafa, za týchto okolností si bežní ľudia budú prirodzene myslieť, že by mali veriť vláde. Najmä keď skazená ČKS vždy používala klamstvá, aby zakryla svoju odpornosť a používala podvod, aby prikrášľovala stav vecí a svojich falošných hrdinov ako časť jej zlého režimu, a dlhý čas ľuďom klamala a podvádzala ich, takže pre čínskych ľudí je naozaj ťažké rozlíšiť pravdivé od falošného. Potom je tam ďalší aspekt, menovite, že staré sily sa držia toho, že vesmír a ani ľudské bytosti už nie sú dobré a že takíto ľudia, ktorí si nazhromaždili takéto obrovské hriechy, sa musia dostať cez ilúzie a klamstvá, aby boli toho hodní; ľudia nasledovali zlovestnú stranu a ešte to všetko zhoršili, a tak musia byť za to zodpovední a všetko to znášať. Myslia to tak, že ak sa cez to dostanete, tak sa cez to dostanete; ak nie, potom budete odstránení. Avšak pri tom všetkom, nech sú veci tu v tomto svete akokoľvek zlé alebo strašidelné, alebo nech ich ľudia berú za akokoľvek významné, sú to v skutočnosti všetko iba udalosti v jednej malej dimenzii vesmíru uprostred nápravy Fa – je to len malá, drobná záležitosť pri obnove nesmierne obrovských kozmických tiel. Toto znamená „nechať jednu stranu siete otvorenú“ uprostred prísnej, vážnej nápravy Fa: v procese zachraňovania ľudí, tí, čo budú vyhovovať, prejdú, a tí, čo nebudú vyhovovať, nebudú ponechaní.

Takže ako učeníci Dafa ste videli, že situácia sa rýchlo mení, a toto je prejav vesmírnej nápravy Fa tu v ľudskom svete. Keď 20. júla 1999 začalo prenasledovanie učeníkov Dafa, z dimenzií ríš hore boli vtláčané nadol zlé veci, ako aj veci z rôznych dimenzií a z každého vesmíru, ktoré chceli odstrániť, a od vás sa očakávalo, že ich odstránite. To prinieslo učeníkom Dafa ohromný tlak. Bolo to skutočne také hrozné a desivé, avšak vy ste sa cez to dostali. Prešlo to a vy o tom teraz všetci viete. Netreba, aby to Majster popisoval. Keď k tomu pridáte zlé faktory zlej ČKS, ktoré sa spojili s tými vecami, bol z toho tlak, ktorý naozaj nemal obdoby. Avšak štandard pre kultiváciu počas nápravy Fa je prísny, a takisto aj štandard, ktorý majú splniť nebeské bytosti po obnove, pretože toto sú štandardy a požiadavky nového vesmíru. Na druhej strane, bytosti, ktoré neboli napravené pomocou Fa, budú používať princípy starého vesmíru pri robení vecí, a použijú ich aj na hodnotenie učeníkov Dafa. Budú sa s tým vedieť vyrovnať, iba keď splníte štandard, ktorý oni uznávajú; iba potom vás nechajú postupovať nahor bez zasahovania a iba potom si budú myslieť, že ste kvalifikovaní ich spasiť. V skutočnosti, Králi, ktorí vládnu vesmírom v rôznych ríšach, podobne používajú staré štandardy, aby blokovali nápravu Fa. Nechajú vás dostať sa cez to iba ak budú vo svojej mysli presvedčení, že ste splnili štandardy, ktoré oni ustanovili; niektorí si uvedomujú, že aj oni sami sú predmetom nápravy Fa; niektorí veria tomu, že sú najvyššími existenciami; a niektorí nesúhlasia s požiadavkami nápravy Fa. Avšak či s nimi súhlasia alebo nie, nikto z nich nemá ani poňatia o tom, aké to bude po náprave Fa. Takýto je stav vrstiev a vrstiev množstva bohov, pričom každá úroveň rozmýšľa takýmito spôsobmi. Ak si myslia, že niekto alebo niečo „nie je dosť dobré, nespĺňa štandard,“ použijú svoju moc, aby priamo zničili všetko, čo dokážu zničiť a čo nespĺňa štandard, vrátane vecí spojených s nápravou Fa. Hoci nemajú schopnosť naozaj narušiť nápravu Fa, budú prekážkou. Bez ohľadu na to, či naozaj dokážu niečo spraviť, budú sa pokúšať zničiť veci. Toto sa vyskytlo nespočetne veľa krát. Avšak nedokázali zničiť nápravu Fa alebo učeníkov Dafa, ani nezničili ľudstvo, ani nezablokovali nápravu Fa. Avšak priniesli obrovské množstvo ťažkostí. Tie ťažkosti sa prejavujú tu v ľudskom svete vo forme zasahovania. Tieto veci sa diali po celý čas.

Ak sa učeníci Dafa nečinia dobre, ak si znížia štandard svojej kultivácie a ak tie staré, vyššie bytosti – tie vrstvy a vrstvy a vrstvy jednoducho nespočítateľných Bohov a tých nespočítateľných Kráľov – budú všetky robiť to, čo som popisoval, potom o tom premýšľajte, koľko ťažkostí to prinesie náprave Fa? V rovnakom čase, keď sa tí Bohovia alebo Králi rozpustia počas čistenia, všetky tie jednoducho bezpočetné vnímajúce bytosti v oblastiach ich vládnutia takisto nebudú schopné získať spásu. Ak je takáto situácia v celom kozmickom tele, potom nikto z nich nemôže získať spásu. Toto je presne tá ťažkosť, s ktorou sa stretla náprava Fa a učeníci Dafa, a v tomto ľudskom svete sa to prejavuje ako najrozličnejšie druhy ťažkostí. Môžete si myslieť, že váš Majster má neobmedzenú moc, a že by mal byť v náprave Fa schopný riešiť veci akokoľvek chce. Avšak premýšľali ste o tom, že ak máme toto všetko zachrániť, potom tí, čo majú byť zachránení, musia chcieť [prijať spásu], inak sa to nepočíta. Ak sa to spraví proti ich vôli, ich základná povaha sa nezmení; vynútiť si takúto zmenu sa rovná opätovnému vytvoreniu tej bytosti. Opätovne vytvoriť bytosť je ľahké. To, čo je najťažšie, je spasiť bytosť. Opätovne ju vytvoriť je veľmi ľahké.

Ako vieme, nepovedal Šákjamúni, že Budha môže vytvoriť svet jedinou myšlienkou, pričom v ňom budú nespočítateľné vnímajúce bytosti? Je to tak, pretože v rámci svojej pôsobnosti má takú veľkú moc, má energiu všetkých častíc od tej najminiatúrnejšej až po tú najväčšiu v rámci úrovne, na ktorej je, s takou veľkou hustotou, a spraví sa to s časticami od malých po veľké, ktoré budú robiť veci naraz. Má všetky schopnosti, ktoré sú potrebné na to, aby vo svojom svete vytvoril čokoľvek, pričom na vytvorenie niečoho, vrátane žijúcich bytostí, stačí jediná myšlienka. Keby sa veci v náprave Fa mali robiť takto, rovnalo by sa to opätovnému vytvoreniu všetkého, a to, čo tam bolo pôvodne, by už neexistovalo, a náprava Fa by ani nezachraňovala vnímajúce bytosti. Potom ak ich chcete zachrániť, aby to bolo zachraňovanie, musíte ich presvedčiť, aby sa chceli zmeniť, iba potom to bude fungovať. Takže ak chcete zachrániť vesmír a svet, keď už nie sú dobré, všetko to zachrániť, aké to len bude ťažké. Takže niekedy, keď sa stretnete so skúškami a premýšľate: „Prečo sú tie trápenia také obrovské? Prečo ich Majster nemôže pre nás jednoducho odstrániť?“ Ja som mal tiež tú myšlienku. Keď som bol svedkom toho, že učeníci Dafa sú tvrdo prenasledovaní a ich spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné, naozaj som rozmýšľal o tom, že vám to trápenie odstránim. Avšak ak by som ho odstránil, znamenalo by to, že ste neprešli tou skúškou, nezniesli ste to, čo ste mali zniesť a nezlepšili ste sa v kultivácii. Ak by som pre vás všetko odstránil, potom by sa nič z toho nepočítalo a vy by ste skončili ako nikto: nepočítali by ste sa za kultivujúceho, ani za učeníka Dafa. Navyše, každý človek si počas reinkarnácií, život za životom, priniesol so sebou karmu, ktorú má po celom tele. Hoci Majster na neho počas všetkých tých životov dozeral, ten človek má stále dosť veľa karmy. Ak ste v priebehu histórie spravili nejaký sľub, alebo ste sa nejako zadlžili, alebo ste sa dostali do určitých ťažkostí, potom je tie veci ťažké rozriešiť, avšak musia byť rozriešené, a treba sa s nimi vysporiadať. Takže vysporiadanie sa s takýmito vecami je neobyčajne ťažké, a mnohé ťažkosti, s ktorými sa stretávate v kultivácii, sú spôsobené takýmito príčinami. Spasenie bytosti nie je vôbec také jednoduché, ako by ste si mohli predstavovať.

Avšak akokoľvek ťažké to môže byť, nech tá bytosť priniesla koľkokoľvek zasahovania alebo ťažkostí predtým ako ju spasíme, učeníci Dafa majú cestu napred. Ako som vždy hovoril, historická misia učeníkov Dafa je jednoducho obrovská a nesiete na svojich pleciach zodpovednosť za spásu vnímajúcich bytostí. Takže je tam určite cesta, po ktorej budete schopní kráčať až do konca. Je to cesta, ktorá musí spĺňať požiadavky, a iba tak vás budú vnímajúce bytosti vesmíru obdivovať a nebudú schopné zasahovať, vaša cesta bude bez problémov a vaše putovanie pôjde plynulo. Inak, ak nesiete všetky druhy pripútaností a ľudských myšlienok, stretnete sa s veľkým množstvom ťažkostí, a tie ťažkosti budú slúžiť ako prekážka na vašej ceste. Ak nedokážete kráčať po správnej ceste, jedným dôvodom sú karmické príčiny. Medzi nimi sú ťažkosti, ktoré sprevádzajú bytosť v pozadí, minulé láskavosti spravené pre druhých alebo vina, ktorú treba urovnať; staré sľuby; všetky rozličné spojenia, ktoré mohol človek mať s nejakou bytosťou a tak ďalej. Ďalšou príčinou sú pripútanosti, ktoré pochádzajú z ľudskej mentality. Obzvlášť významné sú sformované predstavy, alebo vytvorené zaužívané myslenie, čo spôsobí, že je pre človeka veľmi ťažké si uvedomiť, kedy tam podvedome účinkuje ľudské myslenie. A keď si ho nedokáže uvedomiť, ako sa ho zbaví? Toto je obzvlášť náročné v prostredí Číny, kde zlá strana zničila tradičnú čínsku kultúru a rozšírila tam svoje vlastné veci zlej strany – čo sa označuje ako „kultúra strany“. Naozaj bude ťažké rozpoznať Pravdu vesmíru, keď človek používa zaužívané myslenie vypestované v tej kultúre. Človek si nebude schopný dokonca ani uvedomiť, že určité nedobré myslenie a správanie je v rozpore s univerzálnymi hodnotami. Ak si človek nedokáže uvedomiť nedobré myslenie, čo sa dá robiť? Nie je žiadna iná cesta, iba konať podľa Dafa.

Predtým som vám povedal, že dnešní čínski ľudia boli kedysi Kráľmi mnohých národností v histórii, Kráľmi každej éry; sú to Králi vyšších ríš vo vesmíre, ktorí prišli dole na zem, ktorí sa reinkarnovali do Číny. Ich spása bude znamenať spásu bezpočtu vnímajúcich bytostí za nimi, ktoré reprezentujú. Takže to nie je také jednoduché. Keď jeden takýto človek získa spásu a bude to viesť ku spáse toľkých ďalších bytostí, kto odstráni všetku tú karmu, ktorú to zahŕňa? Ako sa dostane cez tú skúšku? Čo musí spraviť, aby staré sily mali menej medzier, ktoré by mohli zneužiť? Čo treba spraviť, aby ho považovali za prijateľného vnímajúce bytosti a mnohí bohovia na rôznych úrovniach vesmíru, ktorí fungujú podľa princípov starého Fa a starých názorov? Čo to bude vyžadovať, aby s tým súhlasili tie bytosti, ktoré to zasiahne, a umožnili ti dostať sa cez tú skúšku? Je to naozaj ťažké. Avšak Majster povedal: „Ak spravodlivé myšlienky žiaka stačia, Majster silu má, prevrátiť môže nebesá.“ Ak sú vaše spravodlivé myšlienky dostatočne silné, kto by sa odvážil niečo spraviť? Takže ak ste v práve, Majster môže rozriešiť čokoľvek. Avšak ak nekonáte spravodlivo, čo môže Majster robiť? Povedzte mi, ak ste vy sami nerobili veci správne avšak Majster aj tak odstráni tie bytosti [starých síl], mohlo by to byť prijateľné? Ak ste sa nečinili dobre a vždy, keď máte trápenia, my tie bytosti pre vás odstránime, koho potom budeme zachraňovať? To by nešlo.

Ale nech je to akokoľvek, ako som práve povedal, hoci sú to staré princípy, sú celkom pokazené a nie sú dobré, sú v nich napriek tomu obsiahnuté všeobecné princípy, ktoré ľudia na zemi označujú ako „univerzálne princípy“; na nebesiach sú všeobecné štandardy pre hodnotenie vecí, ktoré platia v celom vesmíre. Ak na základe tých štandardov tie bytosti niečo neschvaľujú, a potom príde Majster a odstráni ich, koho budeme zachraňovať? V tom je tá zložitosť. Ja môžem robiť veci na základe mojich vlastných štandardov a požiadaviek, nehľadiac na tie staré veci, a robiť to takto celou cestou. Avšak je možné, že potom by som nebol schopný spasiť žiadne bytosti, keďže všetci by boli odstránení alebo by vybuchli. Takže presne preto, aby sme ich spasili, znášajú učeníci Dafa to, čo znášajú, a z tohto dôvodu sú cesty učeníkov Dafa také ťažké. Všetky skúšky, s ktorými sa stretávame, sú nato, aby sme mohli spasiť tie bytosti. Ak učeníci Dafa dosiahnu, že budú spokojné, nielenže tie bytosti budú súhlasiť, aby sa učeníci Dafa cez to dostali, ale takisto ich učeníci Dafa budú môcť spasiť. Bez ohľadu na to, ako sa môžete pozerať na veci, takto sa vrstvy a vrstvy a vrstvy bytostí vo vesmíre pozerajú na veci. Každá jedna ríša má svojho Kráľa, a každá jedna vrstva má svojho Pána. Životy v tomto neporovnateľne obrovskom vesmíre, ktorých je nespočítateľne veľa, sú také početné, že je to nad vašou predstavivosťou. Každá ich jedna vrstva má ten účinok a každá jedna vrstva sa pozerá na veci týmto spôsobom. Potom o tom premýšľajte: ak ich máte spasiť, čo sa dá robiť? Majster by ich mohol odstrániť, určite. Avšak keby boli odstránené a nič by neostalo, prešli by ste cez ten bod bez toho, aby ste spasili čo i len jedinú bytosť, a potom by sa ten proces opakoval na ďalšej zastávke: každý, kto by sa postavil proti vám, by bol odstránený, vy by ste cez to prešli, a... ani jedna bytosť by nezostala. Ak by sme to tak mali robiť počas celej cesty, nezničili by sme všetko, kým by sa to skončilo? Učeníci Dafa teda môžu spasiť vnímajúce bytosti len vtedy, keď dokážu kráčať po svojej ceste správne. A iba potom, zatiaľ čo zachraňujete bytosti, sa cez to môžete dostať. Je to takto ťažké. Toto spôsobuje, že spasiť vnímajúce bytosti je také ťažké. Niektorí ľudia, ktorí nevedia, o čom hovoria, môžu povedať, že „chcú spasiť vnímajúce bytosti,“ avšak v skutočnosti nemajú ani poňatia, čo je to spása bytostí.

Ale nech je ako chce, učeníci Dafa dokázali spasiť vnímajúce bytosti a kvôli tomu ste výnimoční. Naozaj, učeníci Dafa prešli celú tú cestu a spasili viac ako 100 miliónov ľudí vo svete. To je výnimočné. Majster sa veľmi teší. To, čo mnohí učeníci Dafa niesli na svojich pleciach, je jednoducho obrovské a mocná cnosť je tiež veľká. Avšak prečo by ste mali niesť tak mnoho? Niektorí ľudia sa ma pýtajú, prečo sú tak tvrdo prenasledovaní. Možno ten človek znáša veci kvôli mnohým životom, ktoré sú za ním. Životy, ktoré musí ochrániť a ktoré musí spasiť, sú jednoducho veľmi obrovské a veľmi početné. Možno je to spôsobené jeho vlastnými faktormi, ako aj faktormi bytostí, ktoré by mal spasiť; množstvo karmy alebo počet faktorov, ktoré nesie na svojich pleciach z minulosti, takisto môže byť veľký; môžu tam byť aj nahromadené staré dlhy a on ich nedokáže rozriešiť, ako aj dlhodobá nevraživosť, ktorá sa vôbec nedá rozpliesť – niekedy sa to dá urovnať iba výmenou za ľudský život. Takže toto je ten dôvod, prečo sú veci ohľadom prenasledovania nesmierne komplikované. Staré sily spravili nejaké veci, avšak uprostred ich zasahovania Majster obrátil situáciu proti nim. Nech je to akokoľvek, Majster má svoje štandardy a staré sily musia zaplatiť za všetko, čo robia.

Už som vám minule hovoril o tom, že všetko v Troch ríšach existuje pre nápravu Fa. To zahŕňa vnímajúce bytosti, ktoré uznávajú, že Dafa je dobrý a aj tie, ktoré to neuznávajú. Všetky vedia, že sa uskutočňuje náprava Fa, avšak nikto nevie, aká obrovská je táto akcia. Toto platí osobitne pre Kráľov a Pánov – oni sú presvedčení, že sú obrovskí, avšak neuvedomili si, že aj za nimi ešte existujú bezpočetné vesmíry. Považujú sa za pozoruhodných, a tak sa odvažujú konať tak, ako konajú. Kvôli tomu vznikli takéto obrovské ťažkosti. Avšak nech je to akokoľvek, učeníci Dafa zachraňujú obrovské množstvá vnímajúcich bytostí a náprava Fa prišla na koniec. Všetci ste videli, že ako ide napred, zlo už nemá dosť sily, ktorú by mohlo použiť. Postupne mizne zlá klíma, ktorú staré sily používajú na skúšanie učeníkov Dafa, ako aj prostredie, v ktorom zachraňujete vnímajúce bytosti pod nátlakom zla. Je to preto, že je už nedostatok zla, ktoré by sa dalo použiť. Staré sily si myslia, že ich sila už nie je dostatočná na skúšanie učeníkov Dafa a ľudí vo svete, a že to, čo spravia, sa už nebude rátať [ako skúšanie učeníkov Dafa]. V tom prípade sa takisto končí Majstrovo používanie zasahovania starých síl na to, aby nechal učeníkov Dafa zachraňovať vnímajúce bytosti. Tým, čo neboli zachránení, tým, čo nepočúvali keď im učeníci Dafa počas tohto obdobia objasňovali pravdu, alebo tým, čo to nepochopili dokonca ani potom, ako im pravda bola povedaná, sa minú predurčené príležitosti. Čo prešlo, prešlo. Nasledujúca fáza začne čoskoro.

Ten deň, na ktorý padne koniec histórie, ten deň nemožno za žiadnych okolností odložiť. Dajú sa robiť iba zmeny týkajúce sa špecifických vecí alebo toho, čo sa ukazuje počas toho procesu. Veci, ktoré sa nespravili dobre, budú mať dopad na neskoršie veci, avšak tento celkový časový rámec nemožno predlžovať. Toto nie je záležitosť toho, či Majster je alebo nie je súcitný. Realita je taká, že na konci, ak niečo, čo bolo spasené alebo pretvorené, nie je to, čo chcem, alebo to nespĺňa môj štandard, bolo by to zbytočné, pretože sa to bude musieť zničiť. Tento čas nemožno prekročiť. Takže pre bytosti, čo nemôžu byť spasené, je to proste tak.

Samozrejme, keď som už povedal toľkoto, učeníci Dafa môžu mať pocit, že je mnoho vecí, ktoré nespravili dobre a ktoré ľutujú. Určite to tak bude. V skutočnosti, od začiatku tejto akcie som vedel, že keď ľudstvo dosiahlo tento bod a navyše je tu takéto obrovské zasahovanie zla, naozaj bude pre učeníkov Dafa ťažké objasniť pravdu ľuďom, ktorí boli oklamaní vykonštruovanými klamstvami, keď začalo prenasledovanie. Už vtedy som mohol vidieť, že bude nemožné spasiť každého človeka, a už vôbec sme nemohli spasiť všetky vnímajúce bytosti vo vesmíre. Avšak aj tak spravíme čo sa dá, aby sme ich spasili viac, spasili ich rýchlo a ponáhľali sa spasiť ešte viac životov, predtým ako príde ten čas.

Takže keď sme pri tejto téme, poviem trošku viac o kultivačných záležitostiach. Čo sa týka vecí, ktoré učeníci Dafa majú robiť, existuje tam proces napredovania. Keď toto časové obdobie prejde, skončí sa. Keď sa potom pozriete späť a zistíte, že ste určité veci nespravili dobre, nebude už príležitosť nahradiť to. Samozrejme, kultivácia sa ešte neskončila a vy môžete pokračovať v robení vecí, ktoré by učeníci Dafa mali robiť, a zabezpečiť, aby ste robili dobre všetko, čo je pred vami. Takže v tomto zmysle je ešte pred nami mnoho príležitostí a času robiť veci. Avšak ak je mnoho vecí, ktoré ste nespravili dobre, potom si naozaj zanecháte veľmi veľa ľútosti. Napríklad, práve prednášaný príspevok hovoril o Shen Yune. Dovoľte mi povedať to trochu jasnejšie. Shen Yun je určený na spásu vnímajúcich bytostí. Hoci to všetci viete, napadlo vám: Majster vám dáva príležitosť, aby ste pracovali spoločne, a tým, čo nevykročili vpred, aby vykročili vpred. Ako sa vplyv Shen Yunu šíri, všetci ľudia si uvedomujú, že je to prvotriedne predstavenie. Žiadne predstavenie, ktoré dnes vytvorili ľudské bytosti, sa s ním nemôže porovnávať. Samozrejme, že je neporovnateľné, pretože ako viete, na javisku sú nebeské bytosti, ktoré pomáhajú účinkujúcim, a ľuďom to môže priniesť spásu. Kto by sa s tým mohol porovnávať? Nikto. Navyše, účinkujú tam učeníci Dafa, a zručnosti vystupujúcich sú samé osebe na svetovej úrovni. To je niečo, s čím sa nikto nemôže porovnávať. Avšak keď praktizujúci v každej oblasti propagujú Shen Yun, zakaždým, keď sa s niečím stretnete – nie je to tak, že by ste nechceli tie veci spraviť, inak by ste sa nemuseli ohľadom nich hádať – hoci všetci chcete tie veci spraviť, jeden človek trvá na tom, že to treba spraviť jedným spôsobom, zatiaľ čo iný človek trvá na inom spôsobe, alebo jeden človek trvá na tom, že to má byť spravené teraz, a ďalší človek trvá na tom, že treba počkať, a nikto nechce ustúpiť. Tieto silné ľudské zmýšľania vedú k tomu, že ľudia nie sú schopní spolupracovať. Počas sporov, ktoré máte, je ľudská mentalita niektorých ľudí naozaj silná, pričom niektorí ľudia sú ovládaní tými pripútanosťami až natoľko, že sa s druhými hádajú. Dokonca aj keď to tí ľudia napokon robia tým druhým spôsobom, budú v tom dosť pasívni.

Poviem vám, celé roky som vám neustále hovoril, že schopnosti učeníkov Dafa sú obrovské, avšak mnohí ľudia tomu neveria, keďže tie schopnosti nebolo dovolené vidieť. Pod účinkom spravodlivých myšlienok sa zmení všetko okolo vás, ako aj vy sami. Avšak vy ste nikdy nerozmýšľali nad tým, aby ste to skúsili. Staré sily ako aj zasahovanie zo zlých elementov využívajú presne medzery vo vašom myslení. Toto robili po celé tie roky. Po celý čas staré sily viedli prehnitých démonov a faktory zlej strany, aby to robili, aby spôsobili, že neuspejete vo vašich snahách spasiť ľudí. Robia to preto, že nemajú schopnosť poraziť vás v priamom boji. Nezáleží na tom, akú mocnú silu by zhromaždili, v tom momente, ako by ste začali vysielať spravodlivé myšlienky, by sa premenili na popol, boli by úplne zničené a neboli by vôbec ničím. Ak by takýto boj pokračoval, zasahovanie od prehnitých démonov a faktorov zlej strany by bolo odstránené a zmizlo by. Keď sú učeníci Dafa schopní vysielať spravodlivé myšlienky s dobrou koncentráciou a dostatočne silnými spravodlivými myšlienkami – skúste to – ak by ste to mohli spraviť dnes, zničilo by to polovicu všetkého zla, ktoré teraz existuje. Je to presne preto, že máte všetky druhy ľudských pripútaností, ako aj problémy v spolupráci, že je to schopné zneužiť vaše medzery a zabrániť vám uspieť v tom, čo by ste mali robiť, a zoslabiť vašu silu, keď pracujete na spáse vnímajúcich bytostí. Zlo nemá k dispozícii žiadne iné prostriedky. Keď nedobrí ľudia v tomto svete vyzerajú byť zlí a správajú sa kruto, je to preto, že ich podopierajú zlé elementy za nimi. Zničte tie zlé elementy a ten človek už nebude schopný tú krutosť prejaviť. Ak učeníci Dafa dokážu dať dokopy svoje sily do jedného spojeného úsilia a konať s mimoriadne silnými spravodlivými myšlienkami, premýšľajte o tom, naozaj to bude akoby v ľudskom svete boli nebeské bytosti. Pre zlo by to bolo jednoducho desivé!

Zlí ľudia konajú tak ako konajú, pretože zlo ich zozadu podporuje. Avšak vy sa stále pozeráte na to, aký nedobrý je ten človek na povrchu, aký je zlý, aký je ten zlý policajt taký a taký, alebo že niekoho správanie je jednoducho veľmi iracionálne. Zakaždým upriamujete svoj pohľad na povrch. Vždy som vám hovoril, že toto ľudské telo je iba ako kus oblečenia, a že to, čo naozaj ovláda toho človeka, je jeho duša – či už jeho hlavná duša alebo pomocná duša. A nie je to iba duša, čo môže ovládať človeka. Sú všemožné druhy inteligentných bytostí, ktoré tiež môžu človeka ovládať. Nie sú to bytosti na povrchu, čo robia zlé veci učeníkom Dafa. Keď rozpustíte faktory za scénou, pozrite sa opäť na povrch a uvidíte, čo sa stane. Keď nebudú účinkovať žiadne faktory za scénou, ľudská bytosť spraví čokoľvek, čo jej poviete, aby spravila. Vy ste kultivujúci, máte schopnosti, a ste bytosťou, ktorá kráča po ceste k božstvu. Pričom tá bytosť je obyčajným človekom a je bezmocná. Takže by ste nemali stále upriamovať svoj pohľad na tú osobu na povrchu. Iba ak sa porátate s faktormi za scénou, dokážete vyriešiť ten problém od koreňa. Iba vtedy spôsobíte, že sa tá situácia alebo tá osoba zmení.

Všetci viete, že keď ste predtým predávali vstupenky [na Shen Yun], bolo to ťažké. Avšak nech to bolo akokoľvek ťažké, stále tam bola cesta, ktorou ste mohli kráčať. Bola to len otázka toho, či ste ju hľadali. Niektorí ľudia navrhovali, že bude stačiť iba vysielať spravodlivé myšlienky. Avšak ak by ste iba vysielali spravodlivé myšlienky a nič nerobili, ako by sa to mohlo nazývať kultiváciou? Je to podobné tomu, ako niektorí ľudia berú čítanie knihy. Iba ju čítajú, ale nerobia veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť. Počítate sa v tom prípade za učeníka Dafa? To nie je kultivácia Dafa. Ak by sa dalo o všetko postarať vysielaním spravodlivých myšlienok, potom by ste to ani nemuseli robiť – mohol by som jednoducho zorganizovať skupinu učeníkov Dafa v New Yorku, aby vysielali spravodlivé myšlienky, a bolo by to vyriešené. Musíte sa do toho osobne zapojiť, kultivovať sa, a ísť zrealizovať veci v praxi. Tvrdá práca je časťou vašej kultivácie. Musíte premýšľať o tom, ako nájsť ľudí, ktorých by ste mali spasiť. Toto všetko sú veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť. Snažte sa dobre vzájomne spolupracovať. Ak zistíte, že niekto nespravil niečo dobre, alebo ak sa počas vašej diskusie na stretnutiach niektoré veci neriešia dobre, alebo ak neprijmú vašu myšlienku, avšak vy máte pocit, že veci by sa naozaj mali robiť práve tak, potom, ak sa dokážete v tichosti postarať o to, aby to bolo dobre spravené aj keď sa neprijala vaša myšlienka, to znamená byť učeníkom Dafa.

Ako viete, Shen Yun sa postupom času zlepšuje a jeho dopad narastá. Tohto roku v USA, ku koncu predstavení, bolo už každé predstavenie, čo sme spravili, vypredané. Budúci rok by sa lístky mali predávať dosť ľahko. Ak by to naozaj bolo tak, že stačí jedna reklamná kampaň a každý príde, potom vám poviem, že by som vás nežiadal, aby ste išli predávať lístky. Niektorí ľudia si môžu myslieť: „Fantastické! O jednu starosť menej.“ Avšak ak nič nerobíte, počíta sa to za kultiváciu? Majster vás vyzýval, aby ste išli tou cestou a poskytol vám tú príležitosť, avšak konali ste podľa toho? Samozrejme, ak poviete, že ste sa nezapojili do Shen Yunu, pretože ste robili na iných projektoch, potom na tom nie je nič nesprávne. To je výborné. Ak ste boli naozaj usilovní a oddaní tým druhým projektom a spravili ste tam dobrú prácu, potom to nie je problém a ja mám radosť aj keď ste nerobili na Shen Yune. Avšak niektorí ľudia toho naozaj nerobia veľa a to, čo robia, nerobia dobre. Keď to zhrniem, nie ste ochotní zaťažovať sa tým a chcete to mať ľahké. Alebo inými slovami, nie ste ochotní dobre robiť to, čo máte. Tak to nefunguje a je to nebezpečné. Učeníci Dafa majú štandardy pre učeníkov Dafa, a hoci môžete vyzerať iba ako ľudská bytosť, ktorá sa kultivuje, niekedy keď sú vaše spravodlivé myšlienky silné, stačí len jedna veta a človek môže byť spasený. Avšak on je bežný človek a má svoje štandardy pre získanie spásy; pôjde na to miesto, na ktoré je spasený. Vy na druhej strane máte štandardy, ktoré sa vzťahujú na vás.

Ďalšou vecou je, že keďže sme teraz v neskoršej fáze, mnohí študenti sú teraz schopní byť v kontakte alebo vidieť iné dimenzie – niektorí dokonca vidia scény toho, čo robia v náprave Fa. V podstate na tom nie je nič nenormálne. Okolnosti každého človeka sú odlišné a aj stavy, ktoré každý človek zažíva v náprave Fa, sú odlišné, takže sú nejakí ľudia, ktorí môžu vidieť veci. Ja vám chcem pripomenúť, že predtým sme mali takýchto študentov, ktorí to nedokázali dobre zvládnuť a boli zničení. Potom ako niečo uvidíte, nedovoľte, aby ľudské myslenie vytváralo pripútanosti a všemožné nadšené myšlienky, ktoré vás potom zničia. Ohľadom tohto tu už boli nejaké lekcie, z ktorých sa treba poučiť. Toto je niečo, na čo musíte dávať pozor.

Vždy som hovoril, že sféra vesmíru, za ktorú je učeník Dafa zodpovedný, je veľká. Môžete byť Kráľom vesmíru, alebo dokonca Osvieteným oveľa vyššej ríše, takže premýšľajte o tom: aký rozsiahly je takýto vesmír? Šákjamúni povedal, že vnútri zrnka piesku je tritisíc mikrokozmov. Potom nie je v piesku tohto piesku ďalších tritisíc mikrokozmov? Nie je potom v tých svetoch znova piesok? V piesku v mikrokozmoch toho piesku je potom takisto piesok, a nie sú tam aj rieky, jazerá a moria? A v tom piesku, nie je tam opäť tritisíc mikrokozmov? Nie sú takisto moria v tých tritisíc mikrokozmoch v tom piesku? A nie je tam ďalší piesok? A v tom piesku, nie je opäť tritisíc mikrokozmov? Vo vesmíre sa štruktúra ľudského tela považuje za veľkú, keďže ľudské telo je vytvorené z hrubých častíc. Samozrejme, je mnoho vecí, ktoré sú väčšie ako človek. Takže ak je to tak, keď vo vesmíre ideme od toho najväčšieho k tomu najmenšiemu, zrnko piesku má v sebe veľmi veľa svetov a v skutočnosti je aj vzduch zložený z častíc – a jeho častice sú zase vytvorené z hmoty, ktorá je ešte miniatúrnejšia. Tá miniatúrna hmota určite nie je niečo také, ako pôda alebo kamene, ktoré tu môžu vidieť ľudské oči; určite bude mať stav hmoty tej dimenzie. Takže vzduch je takisto zložený z molekulových častíc, molekuly sú ďalej zložené z atómov a atómy sú zložené z ešte menších častíc. Ako to takto pokračuje smerom dole k mikrokozmu, dokonca aj veľmi vysokým bohom to pripadá tak, že to ide do nekonečna. Koľko častíc potom tvorí vzduch? Vzduch sa skladá z mnohých rôznych plynov. Takže vo veciach, ktoré sú pre človeka nepostrehnuteľné, sú v skutočnosti obsiahnuté mnohé, mnohé elementy. Nie je to tak, že vedomosti obsiahnuté v dnešnej vede sú jednoducho mimoriadne povrchné?

Je ľudským názorom, že kde na Zemi človek môže položiť nohu, to je zem, a že otvorený priestor, na ktorom človek nemôže stáť, nie je zem. Avšak bohovia to tak nevidia. Pre nich je všetko, čo je zložené z molekúl, zemou alebo pôdou. Ak sú bohovia hore zložení z atómov alebo z atómových jadier, potom tá sféra častíc takisto preniká všetkými oblasťami vesmíru. Bohovia a ľudské bytosti sa na veci pozerajú odlišne a ich koncepty sú rôzne. Ľudské oči sú zložené z molekúl a môžu vidieť len týchto pár malých vecí. Pre boha je to úplne odlišné. Vo svojej oblasti je všemohúci a môže vidieť čokoľvek. Tento vesmír je taký rozsiahly – koľko je tam bytostí, od makrokozmu k mikrokozmu? A koľko častíc vytvára každú bytosť? V každej častici sú svety, a celá tá sféra je vytvorená jednoducho z bezpočtu vesmírov. A koľko je v nej svetov bohov? Aká dlhá je história každého sveta takéhoto boha? Koľko životných príbehov sa tam dá nájsť? Keď sa pozriem na každú bytosť, je to ako čítať životopis alebo historický román, v ktorom sa nachádza každý život a všetko sa to neustále vyvíja, je to živé a čulé. Životov vo väčšom vesmíre je jednoducho tak nespočítateľne veľa a majú toľko rozličných veľkostí, pričom každá osoba, každý boh a každá bytosť má svoju vlastnú históriu – je to ako príbeh. Priebeh života je pre každého človeka ako historická kronika. Premýšľajte potom, aký úžasne bohatý a komplexný je tento vesmír. Je ťažké povedať, odkiaľ pochádzajú veci, ktoré ste videli a zažili v kultivácii, avšak keď sa prejavia pred vašimi očami, alebo keď sa dokážete stretnúť s jednou z týchto vecí, nech sú akokoľvek drobné, sú to všetko formy obrovského vesmíru. Je to preto, že aby ste vstúpili do tej ríše, osobne tam boli, musíte nadobudnúť rovnakú veľkosť ako tamojšie bytosti, a potom zistíte, že ten svet je neporovnateľne rozsiahly. Váš stav mysle sa medzitým prispôsobí spôsobom myslenia toho sveta. To platí pre vstup do akéhokoľvek prostredia: budete sa pozerať na ten svet spôsobom, ktorý je v súlade s tou dimenziou. Niektorí ľudia dokonca videli taký malý mikrokozmický svet, že to vyzeralo, akoby už nič nemohlo byť menšie, avšak to malé miesto, keď sa pomeriava konceptom veľkého a malého, ktorý majú ľudia, nebude vyzerať odlišne od veľkej dimenzie alebo od bytostí veľkej formy – čo sa týka toho, ako sa bohovia alebo bytosti v tej malej ríši prejavujú alebo aké zázračné prejavy tam sú. Vnímajúce bytosti sú si rovné. Nie je to o ich fyzickej veľkosti. Avšak tak či tak, ak ich uvidíte, spustí to vašu pripútanosť k prílišnému nadšeniu. Budete si myslieť: „Och, to je naozaj úžasné!“ Avšak pravdou je, že v obrovskom kozmickom tele vesmíru sú takéto veci naozaj malé a bezvýznamné. Pochopili ste, čo sa snažím vysvetliť? (Potlesk)

Tým je povedané, že tento vesmír je jednoducho veľmi obrovský a vnímajúce bytosti sú jednoducho veľmi početné,  je ich nespočítateľne veľa a majú všemožné veľkosti. Keď vstúpite do akéhokoľvek stavu existencie, budete sa pozerať na veci alebo na bytosti tam spôsobom, ktorý je v súlade s tým stavom existencie. Navyše, kvôli kultivačným dôvodom sa tam aj vy stanete bohom – možno ešte božskejším a mocnejším ako tie bytosti. Avšak stále máte ľudské telo, takže ak nedávate pozor, vaše ľudské pripútanosti narastú: „Och, ja som naozaj úžasný!“ Keď sa potom vrátite do tejto takzvanej „reality“ ľudských bytostí, budete si myslieť: „Hm, ja som naozaj mimoriadny!“ Skutočne, bolo mnoho ľudí, ktorých myseľ začala byť nestála, keď uvideli nejaký kúsok, nejakú časť alebo niečo, čo sa stalo vo vesmíre. Keď som vtedy vyučoval Fa, niektorí ľudia videli určitú informáciu, ktorá pochádzala z dávnych dôb a mysleli si, že sa podobajú na Budhu. Potom sami seba považovali za Budhov a boli na seba pyšní. Takisto prestali chodiť do našich tried. V tých začiatočných dňoch chodili kade tade a tvrdili, že sú Budhami a že sa nepotrebujú kultivovať. Ani sa už neboli schopní kultivovať, keďže tá ľudská pripútanosť naozaj narástla. Keď sa v kultivácii nevzdáte vášho ľudského myslenia, čokoľvek môže podnietiť vaše pripútanosti a čokoľvek môže fungovať ako prekážka vo vašej kultivácii. Nedovoľte žiadnej pripútanosti, aby sa rozvinula. Ako povedal Majster, v žiadnom prípade nie je možné, aby ste videli skutočnú, úplnú podobu vesmíru, pretože dokonca ani bohovia nižších ríš ju nemôžu vidieť, a tým menej vy, keď nesiete ľudské telo. Napriek tomu, že bytosti v tých ríšach hovoria o tom, aký ste výnimočný, pred dosiahnutím dovŕšenia nie ste nikým. Možno ste niekedy dávno boli bytosťou tam alebo ste boli ich Kráľom, ale to je všetko, pretože teraz ste ľudskou bytosťou a nemôžete ísť späť. Človek nemôže ísť späť predtým ako ukončí celý kultivačný proces, alebo ak jeho kultivácia zlyhá. Takže v žiadnom prípade nebuďte nejakým spôsobom pripútaný. So silnými spravodlivými myšlienkami a pokojným srdcom robte to, čo by ste mali robiť. Tento vesmír je jednoducho veľmi rozsiahly.

Hoci mám niektoré slová na jazyku, nechcem ich povedať. Je to preto, že sa obávam, aby vaša myseľ nezačala utekať, a potom sa budete chcieť spýtať, prečo toto a prečo tamto, a budete to skúmať čoraz ďalej. Spustilo by to určité pripútanosti. Ale Majster vám povie, že náš vesmír – čiže ten, ktorý súvisí s našimi životmi – tento neporovnateľne obrovský vesmír je niečo, na čom som už dávno ukončil prácu. [Tie časti] Majstra, ktoré boli na vyšších úrovniach, sa už vrátili na svoje miesta. Náš vesmír je už neporovnateľne nádherný. Keď som to všetko ukončil, chcel som prejsť na ďalší krok, avšak zistil som, že ľudskú dimenziu, ktorá je povrchom vesmíru, nemožno ešte uvoľniť. Prečo? Tento vesmír je tak enormne obrovský, že to je jednoducho nepredstaviteľné. Jeho životy sú také početné, že aj v malej oblasti je ich príliš mnoho, aby sa dali spočítať, pričom jeho rozsiahle kozmické telá sú jednoducho neopísateľné. Takže neskôr, keď som vyučoval Fa, nikdy som nehovoril o tom, aký obrovský je vesmír, keďže čím neskôr to spravím, tým je väčší, a niet spôsobu, ako to popísať ľudskými myšlienkami alebo jazykom. Keď náprava Fa dosiahla konečný bod, objavil som, že bytosti v iných kozmických telách, ktoré nemajú žiadne spojenie s ničím v našom vesmíre, si uvedomili, aký dobrý je náš vesmír, keď to bolo dokončené, takže je teraz ako trblietavý drahokam vo vesmíre, ako diamant. Všetky to videli ako dobrú vec a želali si mať tento Fa. Všetky chceli získať tento Fa. (Potlesk)

Minule som vám vysvetlil koncept vesmíru a ako mnohé Mliečne dráhy vytvárajú jednu jeho sféru. Táto sféra je to, čo označujeme ako malý vesmír. Treba stovky miliónov takýchto vesmírov, aby vytvorili vesmír druhej vrstvy. Čo sa týka toho, aký obrovský je napokon vesmír, predpokladajme, že masívny vesmír, ktorý je zložený z miliardy vrstiev, považujeme za jednu sféru, a potom spojíme dohromady miliardu takýchto jednomiliardovo-vrstvových sfér – túto miliardu jednomiliardovo-vrstvových sfér by sme potom mohli nazvať časticou vzduchu. Takéto častice napĺňajú túto konferenčnú sálu. Hoci je to obrovský počet vesmírov, toto je stále len malá, nepatrná častica v jednej dimenzii vesmíru. Keď som prišiel na koniec pri robení nápravy Fa, videl som, že forma bytostí už nie je niečo, čo by bytosti pod nimi boli schopné pochopiť; ako princípy Fa išli vyššie, pre bohov v nižších ríšach už nebola možnosť, ako by ich mohli pochopiť. Keď som prišiel do tej ríše a jej stavu, napokon som objavil, že aj tá je iba jednou časticou prachu vo vesmíre.

Viem veľmi dobre, že bytosti, nech sú v akejkoľvek ríši, sú rovnaké: každá oceňuje, aký nádherný je život. Tri ríše sú samozrejme výnimkou. Ako učeníci Dafa, ak dokážete naplniť svoje misie, ak dokážete – nech ste v akejkoľvek ríši vo svojej kultivácii – spasiť bytosti, ktoré by ste mali spasiť, ak dokážete oslobodiť bytosti, ktoré by ste spomedzi ľudí mali zachrániť, a ak dokážete naplniť zodpovednosti učeníka Dafa, potom po svojom návrate zažijete neopísateľnú poctu a pocítite úžasnú vznešenosť vašej vesmírnej sféry. Pri tom všetkom, boh nebude mať nič také ako nesplnenú túžbu, akú môže mať človek. Bohovia nemajú ľudský stav bytia. Boh, nech je v akejkoľvek ríši, by v skutočnosti nebol šťastný, ak by ste mu ponúkli preradenie do vyššej ríše. Myslel by si, že to miesto s ním nemá nič spoločné. Nerozmýšľal by ľudským spôsobom. Popisoval som masívne kozmické telo, nepredstaviteľne obrovské, aby som vám priblížil jeho veľkosť. Nenechajte sa strhnúť tým, že budete o tom premýšľať, keďže by to nebolo na nič dobré. Je jednoducho veľmi obrovské.

Niekedy premýšľam nad tým, že zatiaľ čo jednotlivá bytosť môže vyzerať maličká, každá má svoj vlastný životný príbeh. Niektoré sú vznešené a strhujúce, niektoré sú zložité a spletité, niektoré sú veselé, niektoré sú bolestné, a niektoré sú súcitné alebo láskavé, a všetky majú odlišné charakteristiky tej bytosti. Naozaj si ich cením. Avšak takéto nižšie životy nie sú považované za dôležité Kráľmi alebo ešte vyššími Bohmi rozličných ríš vesmíru. Toto je niečo, čo je určené ich stavom bytia. Oni považujú za dôležitý iba celkový štandard. Jedna konkrétna bytosť alebo skupina bytostí vo väčšom priestore pre nich veľa neznamená, pretože tí bohovia sú jednoducho veľmi obrovskí. V tomto bode som ukončil celú nápravu Fa, všetko bolo dokončené a ostatné kozmické telá budú nasledovať rovnaké kroky. Avšak celkový čas nápravy Fa sa nedá predlžovať. Skončí, keď bude mať skončiť.

Pred nejakým časom niektorí učeníci Dafa ešte nevykročili vpred, takže sme museli čakať a robiť, čo sme dokázali, aby sme ich nechali vykročiť vpred. Avšak čas na toto sa už míňa. Keď som stretol študentov, čo prišli z Číny, zdôrazňoval som im, aby povedali študentom, ktorí nevykročili vpred, aby tak rýchlo urobili – aby rýchlo našli tých stratených študentov a vysvetlili im fakty, pretože to, čomu inak budú čeliť, je ten najtragickejší koniec. Kultivácia nie je detská hra. To platí najmä pre učeníkov Dafa, ktorí nesú na svojich pleciach takúto obrovskú historickú misiu. S tou misiou je spojené prežitie, život alebo smrť, bezpočtu bytostí. Nenazvali by ste to významnou záležitosťou? Je to obrovská vec. Tu v tomto svete, na povrchu, je to jednoducho objasňovanie pravdy a zastavovanie zlého prenasledovania. Keď neriešite veci dobre, posudzujete takéto veci s ľudským myslením. Avšak veci tu v tomto svete sú iluzórne,  a spôsob akým sa človek kultivuje, je presne kultivovanie sa uprostred viery a pochybnosti. Ak sa dokážete považovať za kultivujúceho a naozaj pevne, so silnými spravodlivými myšlienkami riešiť svoje veci, potom to samotné je naozaj výnimočné. Toto je niečo, čo je určené fungovaním sveta, takže by sa to nepočítalo, ak by ste ich mohli robiť presne tak, ako by ich robili bohovia. Ak by to bolo dovolené, potom by stačilo, aby vyšli z hôr tí pozemskí nesmrteľní a spravili tie veci. Alebo by sme mohli jednoducho hneď na začiatku odomknúť gong učeníkov Dafa a veci by boli spravené v okamihu. Avšak takým spôsobom to nefunguje a ani by sa to nepočítalo. My zachraňujeme ľudí uprostred ilúzie. Ľudská spoločnosť je jednoducho miestom ilúzie, takže musíme zachraňovať ľudí spôsobom, ktorý je vhodný pre ľudskú spoločnosť. Keď bola vytvorená, bola takto vytvorená zámerne.

Majster toho povedal tak veľa, že si nie som istý: pochopili ste všetko? (Súhlasný potlesk) Niektoré veci naozaj nie sú také, ako si ich ľudia predstavovali. Zlo vo svojom ohováraní hovorilo: „Ak je váš Majster taký mocný, prečo nespraví veci tak a tak?“ Mohol by som. Avšak nespravím. Prišiel som spasiť vnímajúce bytosti a nech je nejaká bytosť akákoľvek nedobrá, ja jej dám šancu. Pokazil si sa a odvažuješ sa povedať takéto veci, avšak bolo to kvôli upadnutej morálke ľudstva, ako aj kvôli zlým faktorom, ktoré pôsobili za scénou. Je mi ťa ľúto ako bytosti a cítim k tebe súcit. Chcem ti dať šancu. Nechcem sa ťa vzdať. Avšak ak to bude nutné, určite to spravím. V skutočnosti to budú nebeské bytosti, ktoré to spravia. Keď uvidia takéto zlo, nebudú sa môcť udržať a nebude treba, aby som to spravil ja.

Majster sa naozaj teší z cesty, po ktorej kráčali učeníci Dafa počas týchto rokov. Samozrejme, tí čo ňou nekráčali dobre alebo tí, ktorí nevykročili napred, stále nemôžu byť v tomto bode nazývaní učeníkmi Dafa. Tí, ktorí cez to prešli a dokázali konať, sú naozaj výnimoční. Negovali tým zasahovanie starých síl. Neustúpili pred zlom, ani ich nezrazilo nadol toto jednoducho bezprecedentné, ťažké prenasledovanie učeníkov Dafa, ktoré ich údajne malo „skúšať“, no namiesto toho slúžilo na zocelenie týchto učeníkov Dafa. Či sú to ťažkosti alebo prenasledovanie zla, nech to bolo čokoľvek, prešli ste cez to – naozaj ste cez to prešli. To, čo zo zla zostalo, už nestačí na to, aby to mohlo poškodiť učeníkov Dafa ako celok. Už to môže slúžiť len na to, aby to údajne „skúšalo“ tých, čo nekráčali dobre po svojej ceste alebo aby „skúšalo“ určité oblasti. Keď zlo vidí u učeníkov Dafa ľudské myslenie, využije to na robenie nedobrých vecí, pretože staré sily si myslia, že tak by sa veci mali robiť. Kým zachraňujeme vnímajúce bytosti, stále musíme negovať všetko zasahovanie starých síl. Týmto spôsobom sme sa cez to dokázali dostať po celý čas. Učeníci Dafa boli vytvorení počas negovania prenasledovania a záchrany vnímajúcich bytostí. Kráčajte dobre na poslednom úseku svojej cesty.

Poviem vám: vážte si cestu, ktorú ste prešli a to, čo ste spravili, vážte si všetok ten čas, ktorý ste venovali potvrdzovaniu Fa. To, čo prešlo, sa už nikdy nevráti. Ak by chcel niekto opäť vytvoriť tú atmosféru hrôzy, v ktorej by sa zoceľovali učeníci Dafa, už by to nebolo možné, pretože toľko zla už nezostalo. Ako náprava Fa postupuje napred, úroveň za úrovňou, neustále, vo veľkom rozsahu, odstraňuje zlé elementy, a nový vesmír neustále postupuje napred vo svojom vytváraní sa. Učeníci Dafa, ktorí sa činili dobre, odstraňovali zlo vo veľkom rozsahu v [kozmickom] priestore a v oblasti, za ktorú sú zodpovední. Takže ak by niekto chcel, aby tieto zlé elementy hrali nejakú významnejšiu úlohu, už by to nebolo možné.

Ako viete, každý dnes v čínskej spoločnosti nadáva na zlú stranu. Viete, prečo to tak je. Tí z nás, čo sú starší, si pamätajú, ako sa v minulosti nikto neodvážil kritizovať zlú stranu. Avšak teraz to robí každý, pretože teraz už nezostali takmer žiadne zlé faktory skazenej strany. Keď prenasledovanie začalo, hustota, s ktorou všetko pokrývali, bola obrovská. Sledovali ľudí a dokonca ich nahradzovali, takže kto by sa odvážil povedať, že zlá strana je zlá? Mohli ste byť na toalete za zatvorenými dverami a ani tak ste sa neodvážili zašepkať sťažnosť na zlú stranu, aj z toho by ste mali strach. Účinkovali tam tie zlé elementy. Avšak teraz, keď tie zlé elementy boli odstránené do takej veľkej miery, že už takmer neexistujú, vystupujú ľudia, čo stále majú zmysel pre spravodlivosť a vyjadrujú svoj názor. Aj keď ľudia vidia zlú stranu ako prenasleduje ľudí, odvážia sa ju verejne odsúdiť, pretože už neostalo tak veľa zlých faktorov. Inými slovami, už tu nie je atmosféra hrôzy, a postupne mizne prostredie, ktoré vytvorili staré sily na prenasledovanie kultivujúcich alebo na zoceľovanie učeníkov Dafa. Keď už nebude stačiť na skúšanie učeníkov Dafa alebo už nebude stačiť tlak, v ktorom učeníci Dafa zachraňujú vnímajúce bytosti, vtedy sa táto záležitosť skončí. Nemusím vám to hovoriť. Môžete to vidieť sami. Situácia sa rýchlo mení. Avšak nech je to akokoľvek, kultivujúci sú kultivujúci a my sa nezapletáme do politiky bežných ľudí. Kto spravil dobré veci pre Dafa, toho bohovia uznajú. Samozrejme, učeníci Dafa budú toho svedkami. Pre tých ľudí to znamená, že si pre seba vytvorili budúcnosť.

To je na dnes všetko. Ďakujem vám všetkým. (Dlhý, nadšený potlesk)

Dodám ešte zopár slov. Podoba, v ktorej vidíte Majstra, je podoba ľudskej bytosti. Je to úplná ľudská podoba, so všetkými ľudskými časťami – presne ako ľudská bytosť. Avšak na každej úrovni vesmíru Majstrovo telo presne zodpovedá, čo sa týka formy, bytostiam tej úrovne vesmíru. Je to tak aj tu. Ako som vám povedal, hoci toto je miesto pre ľudské bytosti, keďže hlavná časť Majstra je tu, toto miesto sa stalo srdcom celej nápravy Fa vesmíru. Či sú to staré sily alebo bytosti, ktoré chceme spasiť, všetky masívne kozmické telá vo vesmíre, ktoré chcú byť spasené, sa sem chcú dostať. Kvôli bezpečnosti sú pravé životy všetkých bytostí, ktoré ešte neboli úplne napravené pomocou Fa, všetky uchované tu so mnou. Ich životy sú zapečatené vo vrstvách a vrstvách mojich častíc, celou cestou k mojim najpovrchnejším bunkám. Ale aj tak, poviem vám, že Majster sa javí rovnako ako ľudská bytosť. Pre nikoho nebudem vyzerať ako boh, iba tesne pred ukončením nápravy Fa. Ak by som sa teraz objavil ako boh, zničilo by to vaše kultivačné prostredie; zničilo by to ilúziu, v ktorej sa musíte osvietiť k veciam. Všetky vaše činy a vaša kultivácia od toho bodu by sa nerátala, všetko by bolo zničené a vnímajúce bytosti by nemohli byť spasené. Takže sa nepozerajte na Fa s ľudským myslením a nerozmýšľajte o Majstrovi s ľudskou mentalitou. Fa, ktorý vás Majster učil, vám umožňuje kultivovať sa, a na základe tohto Fa sa máte kultivovať a merať veci. Vo Fa nie sú chyby. Fa je napísaný v najpovrchnejšom, ľudskom jazyku, používa štruktúru ľudského jazyka, avšak rozhodne nie je obmedzený na túto povrchnú úroveň: úroveň za úrovňou, v ďalších a ďalších úrovniach, sú v ňom obsiahnuté významy Fa.

Ďakujem vám všetkým! (Dlhý, nadšený potlesk v celej sále)

 

 


Linka na DOC súbor