Články od vydavateľov

Zastavte činy vykrádania a poškodzovania Fa

14.8.12 | Vydavatelia Minghui

(Minghui.org) Vymyslený príbeh na pokračovanie „奇人甲“ [QiRenShen], ktorý priniesli médiá DaJiYuan (The Epoch Times) a ďalšie bol nedávno odstránený z ich webstránok. Táto vec si zaslúži, aby sa vážne zamysleli všetci učeníci Dafa, ktorí sa toho priamo zúčastňovali alebo ktorí o tom vedeli alebo o tom počuli. Prečo boli tie články napísané? Prečo ich toľko praktizujúcich nadšene odporúčalo a šírilo? Boli tí ľudia stále v stave kultivujúceho? Prečo sa tá situácia postupne zhoršovala?

Články používali Majstrove slová ako svoje vlastné, miešali Majstrov Fa s ich vlastnými pochopeniami a dokonca pozývali ľudí, aby sa pýtali autora na „najťažšie otázky a na otázky, na ktoré nemôžu nájsť odpoveď“, aby ich autor mohol „úplne zodpovedať“. Hoci toto nie je prvýkrát, čo ľudia takto konali alebo čo sa stala takáto vec, a netýka sa to len jedného človeka, takáto udalosť je mimoriadne zlá: rovná sa to vykrádaniu a poškodzovaniu Fa.

Fa, ktorý Majster vyučoval učeníkom Dafa, je opravdivý Zákon, ktorý nikto počas histórie nevyučoval. Zahŕňa opravdivý obraz toho, aký bude nový, budúci vesmír, a obsahuje tajomstvá, ktoré dokonca ani božské bytosti minulosti nevedeli. Ak je človek stále v stave učeníka Dafa, mal by cítiť vďačnosť a pokornú úctu voči Fa, ktorý Majster vyučoval, pevne kultivovať svoj xinxing „bratím Fa ako Učiteľa“ a spraviť z potvrdzovania Dafa a záchrany vnímajúcich bytostí hlavnú prioritu. Nemal by ísť potvrdzovať seba pomocou vykrádania Fa, používať Majstrov opravdivý Fa ako spôsob na ovplyvnenie ľudí, aby ho nasledovali, stratiť sa pri videní, počutí, alebo získaní nejakého nového vhľadu, alebo byť rýchlo ovplyvnený najmenším pokušením a nasledovať tých ľudí, ktorí majú radi preháňanie, ktorí sa odvážia povedať hocičo a ktorí nedokážu zvládnuť, keď uvidia určité veci cez svoje tretie oko.

Keď sa človek nedokáže zbaviť ľudských pripútaností, ako napríklad začať niečo nové, len aby sa líšil, potvrdzovať seba, hľadať niečo nové, byť nadšený a predvádzať sa – a toto pretrváva po dlhý čas – zlé bytosti vo vesmíre sa toho chytia a budú zasahovať, spôsobovať ťažkosti a narušovať Majstrove napravovanie Fa a záchranu ľudí. Keď sa človek nedokáže pozerať na veci správne, často ničí viac ako len seba.

V tretej kapitole Čuan Faluna Majster vysvetľuje, ako vznikli falošné učenia a ako sa rozvíjali. V „Neopomenutí v povahe Budhu“ v Základoch pre ďalší pokrok nám Majster hovorí:

„Počas vyučovania Fa som mnohokrát spomenul, že objavenie sa písiem v Šákjamúniho budhizme a počas obdobia konca Dharmy bolo spôsobená najmä tým, že niektorí ľudia pridali do Dharmy svoje vlastné slová a pochopenie. Toto je najväčšie ponaučenie z histórie. Niektorí učeníci napriek tomu jednoducho odmietajú opustiť svoje bežné ľudské pripútanosti. Zneužití svojou démonickou povahou prejavujúcou sa v pripútanosti ukázať svoju výrečnosť a literárny talent, nevedome poškodzujú Budhov Fa.“

V „Prednáške na prvej konferencii v Severnej Amerike“ Majster povedal:

„Mluv o svých vlastních zkušenostech při učení se Fa. Nehovoř o Fa, jako by ta slova byla tvoje – nemluv o Fa s mylnými výklady. Mluv o svých vlastních zkušenostech. Pokud se bojíš, že Fa poškodíš, můžeš hovořit o tom, co jsi ve Fa zažil a pochopil a tak dál. Pak přidáš následující slova: Význam tohoto Fa je opravdu hluboký. Tohle je jen to, jak ho teď odsud, kde v kultivaci jsem, chápu já.‘“

Vo „Vyučovaní Fa a odpovediach na otázky v Jinane“ Majster hovorí (neoficiálny preklad):

„Môj Fa vyučujem ja a je to ucelená vec. Veci, o ktorých hovorím, sú vecami Dafa. To, čo tu vyučujem, nie sú moje osobné názory, takže keď o tom hovoríte, môžete len povedať: „Toto hovorí kniha“ alebo „Toto je to, čo povedal Učiteľ“, čo je tiež v poriadku. Najlepší spôsob je čítať knihu. Nepoužívajte moje slová ako svoje vlastné, keďže potom nebudú fungovať a je to čin vykrádania Fa. Ale môžete hovoriť o svojich vlastných pochopeniach – to je odlišné od Fa.“

Majstrove učenia Fa sa objavili v ľudskom svete pred menej ako dvadsiatimi rokmi. Zabudli na nich už niektorí učeníci či študenti? Keď zabudli dokonca aj na Majstrove varovania a učenia vo Fa, a zakaždým spôsobujú škodu, kultivujú sa v skutočnosti? Ako majú byť spasení a prenesení do nového vesmíru? Pomáhajú Majstrovi napravovať Fa a zachraňovať vnímajúce bytosti? Dúfame, že všetci učeníci Dafa si budú vážiť Dafa, vážiť kultiváciu, a kultivovať sa dobre, racionálne a so spravodlivými myšlienkami. Iba potom dokážeme naplniť naše posvätné sľuby.

 

Vydavatelia Minghui

11. augusta 2012

 

http://www.en.minghui.org/html/articles/2012/8/14/134948.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha