Články od vydavateľov

Si kultivujúci? (S komentárom Majstra)

24.12.12 | Od vydavateľov Minghui

(Minghui.org) Majster vyučuje učeníkom v Čuan Falune, aby sa kultivovali pevne, študovali viac Fa a odstraňovali ľudské pripútanosti. Avšak už po nejaký čas sa niektorí ľudia stále nedokážu oddeliť od spôsobu robenia vecí s ľudskou mysľou a pozerania sa na veci s ľudskými názormi; nevedia ako sa kultivovať a odmietajú zmeniť svoje ľudské myšlienky pomocou úprimného študovania Fa a skutočnej kultivácie. Často idolizujú toto alebo závidia tamto a sú pripútaní k tomuto alebo túžia po tamtom, s výsledkom, že priniesli vážne zasahovanie sebe a iným učeníkom Dafa a spôsobili veľa škody. Napríklad, niektorí študenti vždy obdivovali triviálne zručnosti a prostriedky, výrečnosť, znalosti a zručnosti, alebo proroctvá, a sú pripútaní ku svetským ziskom a stratám. Toto spôsobilo, že „pre stromy nevidia les“. Normálne sa zdajú byť pevní vo Fa, ale potom stratia zo zreteľa Majstrov Fa vždy keď sa stretnú s nepriazňou, a používajú to, čo nevedia opustiť, ako svoj štandard na posudzovanie vecí. Nedokážu prijať ani Majstrov Fa, keď sa nezhoduje s ich vlastnými predstavami. Prehltnú každú návnadu, ktorú vypustí zlo. Sú na rovnakej strane ako ČKS, avšak aj tak vyhlasujú, že sa kultivujú alebo dokonca, že sa kultivujú lepšie ako všetci ostatní a osvietili sa ku vyšším zákonom. Nedokážu si uvedomiť, že ČKS sa na nich môže ľahko zamerať a stiahnuť ich nadol do pekla. Tí, ktorých staré sily usporiadali, aby boli medzi učeníkmi Dafa a potom sa pridali ku zlému táboru ČKS, keď sa naučili Fa, zúčastňujúc sa na snahách o vymývanie mozgov, sa špecificky zameriavajú na pripútanosti, ktorých sa naši študenti dlhý čas držali. Robia to, aby podviedli našich študentov a zničili tých, o ktorých si staré sily myslia, že nie sú kvalifikovaní.

Odvtedy ako v roku 1999 začala ČKS svoje prenasledovanie Falun Gongu, zamerala svoje útoky a ohováranie na Minghui, pretože to sú najrozhodujúcejšie webstránky Falun Gongu. Minghui bol tŕňom v oku pre všetky zlé centrá vymývania mozgov ČKS, nútené pracovné tábory, jednotky propagandy a štátne bezpečnostné úrady. Vo fáze nasledujúcej po júli 1999, keď učeníci Dafa mali kráčať po svojich vlastných cestách, Majster nemohol verejne, otvorene, viesť učeníkov. Učeníci Dafa mali prísť ku svojim vlastným pochopeniam a presvedčeniam. 19. januára 2000 Majster publikoval na Minghui fotografiu („Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999“), aby učeníci Dafa mohli mať dôveryhodné webstránky; 22. mája 2000 bol na Minghui publikovaný prvý nový článok od 22. júla 1999 „Vlastné srdce čisté a jasné“ a 15. júna toho istého roku publikovali vydavatelia Minghui správu o tom, že čoskoro vyjde druhý článok. [1]

Počas 13 rokov Minghui si bola väčšina učeníkov Dafa – a čo je najpozoruhodnejšie, veľký počet nových a dlhoročných učeníkov, ktorí pevne kráčali po kultivačnej ceste nápravy Fa v Číne – dobre vedomá dôležitosti webstránok. Dosiahli „veľkú cestu bez formy“ a podporovali úzku spoluprácu s Minghui a ustanovili kultivačné prostredie s Minghui. Potom boli iní, ktorí po dlhý čas z rôznych dôvodov zaostávali; niektorí sa vybrali po odchýlenej ceste; niektorí boli konvertovaní na stranu zla; niektorí neboli schopní vykročiť napred kvôli dlhodobým strachom; a niektorí priniesli démonické zasahovanie do svojich myslí kvôli svojmu silnému egu. Títo ľudia ignorovali Majstrove potvrdzovanie Minghui v jeho vyučovaní Fa a neuvedomili si, že je to vyjadrením jeho súcitu voči učeníkom Dafa, ktorí čelia v Číne prenasledovaniu. Hoci títo ľudia nemuseli byť uväznení, nedostali sa vo svojich mysliach za tieto pripútanosti a zostávajú teda v nebezpečnej situácii.

Preto zlo vypustilo údajného „proroka“. Toto bolo zamerané na tých študentov, ktorých priťahujú novinky na internete a podviedlo to ľudí na internete škodlivým spôsobom. Šírilo sa to medzi čínskymi študentmi cez tých, ktorí prví prehltli návnadu. Zlo pred nejakým časom použilo tohto údajného „proroka“, aby zbieralo peniaze od študentov v Číne pod zámienkou pomoci sirôtkam učeníkov Dafa; využilo pripútanosti študentov k proroctvám, aby rozdúchavalo špekulácie o proroctvách; a nedávno to podnietilo neustále útoky na Minghui od študentov, ktorí neštudovali dobre princípy Fa alebo ktorí dlho mali odpor voči Minghui ohľadom jeho článkov, ktoré neboli v súlade s ich predstavami.

V článku od vydavateľov Minghui z 15. júna 2000 nazvanom „Druhý autentický nový článok od Majstra Li od 22. júla 1999 bude publikovaný za niekoľko dní“ vydavatelia, na pokyn od Majstra, otvorene odovzdali učeníkom Dafa nasledovné:

 

Učiteľ povedal: „Nie je to tak, že Minghui nerobí chyby. Avšak ohľadom dôležitých vecí musia praktizujúci venovať pozornosť postoju Minghui. Cieľom publikovania mojej fotografie a článku „Vlastné srdce čisté a jasné“ na Minghui bolo vybudovať hodnoverné webstránky pre praktizujúcich“.

Vopred oznamujeme, že Učiteľ publikuje nový článok za jeden alebo dva dni.

 

Potom 16. júna 2000, keď sa často objavovali sfalšované nové články od špeciálnych agentov ČKS a bolo ťažké rozoznať, čo je pravé a čo nie, Majster publikoval článok „K Dovŕšeniu“ – druhý autentický nový článok od 22. júla 1999. Po viac ako 12 nasledujúcich rokov boli Majstrove nové články stále publikované na Minghui. Niektorí praktizujúci mimo Číny sa nedokázali pozerať na veci z pohľadu Majstra a Fa, a neboli teda schopní pochopiť alebo prijať dôležitosť Minghui. V roku 2009 bola na Vyučovaní Fa na Fa konferencii pri príležitosti 10. výročia založenia webstránok Minghui položená otázka: „Môže webstránka Clearharmony publikovať Majstrove texty? Alebo to môže robiť iba Minghui?“. Majster odpovedal: „Ja ich publikujem iba na Minghui, aby bola zaručená ich dôveryhodnosť. Ostatné stránky prevádzkované učeníkmi Dafa a zamerané na našu komunitu ich môžu prevziať. Potom tie falošné stránky nebudú môcť spôsobovať problémy.“ [2]

 

Teraz údajný „prorok“ útočí na Minghui citovaním mimo kontextu z článku „Ohľadom dôležitých záležitostí musia praktizujúci venovať pozornosť postoju Minghui“ – ktorý hovoril o tom istom pokyne od Majstra. Táto akcia útoku na Minghui, ktorá má jasne za cieľ zraziť nadol ľudí spolu s ČKS, nie je nič nového. Používa rovnaký súbor trikov, ktoré používa Úrad 610 na „transformovanie“ ľudí v pracovných táboroch a v centrách na vymývanie mozgov. Ako môže skupina študentov, ktorí si myslia, že celkom dobre študovali Fa, padnúť do takej pasce? Vzali ste si už k srdcu Fa, ktorý vyučoval Majster? Naozaj ste sa naučili, ako sa kultivovať? Alebo ste brali čítanie a dobré učenie sa Majstrových nových článkov ako teoretické štúdium bežných ľudí? Keď sa stretnete s problémami, možno skutočne nepoužívate Fa ako základ na kultivovanie vašej mysle a odstránenie predstáv a pripútaností?

 

Vydavatelia Minghui

18. decembra 2012

 

Poznámky:

[1] Článok vydavateľov Minghui z 15. júna 2000, „Druhý autentický nový článok Majstra Li od 22. júla 1999 bude publikovaný za niekoľko dní“

[2] „Vyučovanie Fa na Fa konferencii pri príležitosti 10. výročia založenia webstránok Minghui“, Majster

 

 


 

 

Kultivácia je odstraňovanie ľudských myšlienok a slúži na vyradenie tých, ktorí sa pevne držia svojho ľudského uvažovania a ktorí poškodzujú veci. Zakaždým keď sa medzi praktizujúcimi vyskytne niečo pokrivené a zasahuje to do nich, je to myslené ako skúška na odstránenie ľudských myšlienok a rozlíšenie tých, ktorí môžu a ktorí nemôžu dosiahnuť štandard. Tieto veci budú mať všemožné podoby a sú schopné, ak sa na ne pozeráte z povrchu, pomýliť tých, ktorí majú opomenutia alebo pripútanosti hnané ľudským uvažovaním. Chcem niečo vyjasniť: Nie je to len zlo, čo útočí na Minghui rôznymi prostriedkami – keď praktizujúci neodstránia svoje ľudské myšlienky, tiež hrajú škodlivú rolu. Ohľadom toho, či to v kultivácii dokážeš zvládnuť alebo nie, kým sa kultivácia neskončila, stále sú tu príležitosti, ale je tu tiež veľa neznámeho.

 

Li Chung-č’

19. decembra 2012

 

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2012/12/21/136744.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha