Články od vydavateľov

Šírenie a čítanie falošných jingwenov poškodzuje Fa (s komentárom Majstra)

30.4.13 | Od vydavateľov Minghui

(Minghui.org) Už po nejaký čas sa šíri medzi praktizujúcimi v Guangdongu, Guangxi, Jiangsu, Hebei, Hubei, Shandong a ďalších provinciách falošný jingwen s názvom „Vyučovanie Fa na Veľkú noc“. Nedávno sa dostal k učeníkom Dafa mimo Číny. Tiež sa nadšene šíri na webstránkach zla a odchýlených fórach. Niektorí, ktorí ho šíria, vyhlasujú, že je to „Vyučovanie Fa na hore Nádeje“, ktoré spravil Majster 4. apríla 2010 (niektorí ho datujú na 10. apríla). Nič z toho nie je pravda. Je to falošné, a je to výsledok toho, že niektoré slová Majstra vyučované mimo Číny boli vytrhnuté z kontextu a pozmenené pre vlastné ciele.

Falošné jingweny sa objavovali už od začiatku, keď v júli 1999 začali „skúšky“ od starých síl. Toto je len jeden z nedávnych prípadov.

Na Vyučovaní Fa na Fa konferencii pri príležitosti 10. výročia založenia webstránok Minghui sa učeník z Európy spýtal: „Môže webstránka Clearharmony publikovať Majstrove texty? Alebo to môže robiť iba Minghui?“

Majster odpovedal: „Ja ich publikujem iba na Minghui, aby bola zaručená ich dôveryhodnosť. Ostatné stránky prevádzkované učeníkmi Dafa a zamerané na našu komunitu ich môžu prevziať. Potom tie falošné stránky nebudú môcť spôsobovať problémy.“

Keď vydavatelia Minghui.org predložili Majstrovi Li záležitosť praktizujúcich v Číne, ktorí čítajú a šíria falošné jingweny, ako aj ich činy proti Minghui a na diskreditáciu Minghui, Majster povedal: „Všetci, ktorí poškodzujú Fa, budú braní na zodpovednosť za veci, ktoré spravili.“

Týmto znovu potvrdzujeme: Všetky údajné vyučovania Fa, ktoré neboli publikované na stránkach Minghui.org alebo oficiálne publikované Majstrom, sú bez výnimky falošnými jingwenmi. Toto bolo verejne známe od júla 1999 medzi praktizujúcimi, ktorí sa opravdivo kultivujú. Oni všetci to vedia, takže nie je potrebné, aby vydavatelia Minghui.org poskytovali objasnenie, výzvu na prebudenie sa a výstrahu paličkou zakaždým, keď sa objaví falošný jingwen. Nie je potrebné, aby Minghui.org prinášal zdieľanie praktizujúcich zakaždým, keď sa objaví každý jeden falošný jingwen.

Niektorí študenti brali túto záležitosť naľahko. Myslia si, že nie je problém čítať tieto falošné jingweny, pokiaľ ich vrátia ich pôvodcom, ktorí sú na odchýlenej ceste. V tomto zmysle si myslia, že sa nezúčastnili na šírení falošných jingwenov. Niektorí si neuvedomujú vážne následky čítania falošných jingwenov. Hovoria: „Čím viac ich Minghui kritizuje, tým viac by sme ich mali čítať.“ Nafúkane to nazývajú „pozrieť sa na veci vlastnými očami“. Sú ešte iracionálnejší ľudia, ktorí hovoria, že „Zhen-Shan-Ren je len čierny atrament na bielom papieri a niečo na najnižšej povrchovej úrovni. Vyššie úrovne majú vyšší Fa.“ Domnievajú sa, že keď dokázali získať falošné jingweny (ktoré niektorí z nich nazývajú „vyšší Fa“), potvrdzuje to ich veľkosť a to, že praktizujú na vysokých úrovniach. Vyhlasujú, že šírenie týchto falošných jingwenov je „zachraňovanie vás z nižšieho miesta na vyššie miesto, pomáhať vám vykročiť z obmedzení a ísť mimo vesmír.“ Čítanie falošných jingwenov znamená, že sa o ne usilujete. Potom, čo ste ich čítali, bude vaša myseľ naplnená tými zlými látkami. Ako ich potom odoženiete? Ako chcete dokončiť svoju cestu kultivácie Dafa?

Tu vám znovu potvrdzujeme: Vytváranie, šírenie a čítanie falošných jingwenov, všetko to poškodzuje Fa, ničí to vás samých ako aj iných učeníkov Dafa a dodáva to palivo prenasledovaniu starých síl.

Naozaj si dobre pamätáme na Majstrove učenie Fa „Prebudenie“, „Pevnosť Fa“ a „Navždy si pamätajte“? Naozaj ich používame, aby viedli a napravovali naše slová a činy? Naozaj veríme v závažnosť toho, čo Majster Li povedal o týchto záležitostiach?

Majster napísal tri vyššie uvedené články v rokoch 1996 a 1997. Od ich publikovania prešlo už viac ako šestnásť rokov. Dokonca aj jednoducho z viery a úcty voči Majstrovi Li a Fa, by sa úprimný učeník alebo praktizujúci nikdy nemal zúčastniť na výrobe, šírení, čítaní alebo uchovávaní falošných jingwenov, pretože vie, že ak to bude robiť inak, je to absolútne nezodpovedné k nemu samému a ku kultivácii. Také zlé správanie nemá nič spoločné s „bytím zvláštnym“ alebo „kultivovaním sa na vysokých úrovniach“, „bytím ohromným“ alebo „pomáhaním iným ľuďom [pohnúť sa k vysokým úrovniam]“.

Kultivácia v náprave Fa má veľkú hĺbku a prináša veľké ťažkosti a nebezpečenstvá. Avšak ty na seba pridáš hriešnu karmu, ktorá je taká vysoká ako hora a je široká ako nebo. Ako si myslíš, že by si mohol prekonať ťažkosti, ktoré taká obrovská karma spôsobí? Niektorí z vašich spolupraktizujúcich praktizovali predtým relatívne stabilne. Potom išli nadol po odchýlenej ceste v dôsledku toho, že čítali falošné jingweny, ktoré ste im dali. Niektorí z nich neskôr náhle spadli do pasce vážnej chorobovej karmy a dokonca stratili svoje životy. Niektorí iní zažili iné druhy nebezpečných skúšok, potom ako si prečítali vaše falošné jingweny. Viete, že ste zodpovední za týchto ľudí a za tieto záležitosti? Ako by niekto vôbec mohol uniesť takú zodpovednosť?

Majstrova kniha, Čuan Falun, je základným Dafa, ktorý vedie kultiváciu. Majstrove iné oficiálne publikované jingweny sú zamýšľané na pomoc učeníkom Dafa, aby lepšie pochopili Čuan Falun, aby sa učeníci mohli kultivovať lepšie a zlepšiť si svoje úrovne xinxingu pomocou nasledovania vedenia v Čuan Falune. Ak dokážeš naozaj viesť svoje myšlienky, slová a činy so všetkými učeniami Fa, ktoré Majster Li oficiálne publikoval, a dosiahnuť zlepšenie xinxingu v každom čase a za každých okolností, potom si skutočne výnimočný. Táto veľkosť je uznávaná spravodlivými bohmi vesmíru. Je to iné ako tvrdenie o vlastnej „veľkosti“, ktoré pochádza z nafúknutého ega, zasahovania z rôznych zdrojov, ignorancie alebo extrémnej iracionality.

 

Vydavatelia Minghui

25. apríla 2013

 

______________________________________________________________

 

Ten, kto robí zlo, nesie za to zodpovednosť

Pokiaľ sa zaujímate o falošné jingweny, pokiaľ sa zaujímate o chýry, pokiaľ máte ľudské srdce, aby ste poškodili Fa, dostanete také veci a budete ich čítať. Vaše ľudské srdcia vás v každom momente môžu stiahnuť nadol a spôsobiť, že stratíte osudovú príležitosť na kultivovanie Dafa. Pre tých ľudí, ktorí šíria a čítajú falošné jingweny, to nie je len jednoduchá vec ľudských pripútaností. Tie falošné jingweny, chýry a slová, ktoré poškodzujú Fa a ktoré ste rozširovali, poškodili mnoho kultivujúcich a spôsobili, že stratili svoju historickú príležitosť. Je to obrovská hriešna karma, ktorú nikto nedokáže splatiť. Rozširovanie týchto textov medzi učeníkmi Dafa vzniká kvôli tomu, aby boli zasiahnuté ľudské pripútaností týchto ľudí a situácia poškodzovania Fa je tiež spôsobená týmito ľuďmi. Čas nečaká na nikoho. Ďalší krok môže prísť kedykoľvek. Keď sa pozerám na vaše ľudské srdcia, zdáte sa mi absurdní a obávam sa o vás. Spôsobujete mi značné sklamanie, keď nedokážete ovládať svoje ľudské srdcia. Chcem sa spýtať takýchto ľudí: Viete, že sa máte kultivovať? Buďte ostražití a dávajte pozor.

 

Li Chung-č’

26. apríla 2013

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2013/4/27/139069.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha