Vyučovanie Fa na Fa konferencii v metropolitnej oblasti New York

(Li Chung-č’, 19. mája 2013)

 

(Všetci stoja a nadšene tlieskajú) Dobré ráno! (Učeníci odpovedajú: „Dobré ráno, Majster!“ Potlesk pokračuje) Ach, toto je asi najväčšia Fa konferencia, čo sme mali za posledné roky. (potlesk) Prišlo veľa ľudí. Počul som, že niektorí prišli z pevninskej Číny. Fa konferencia učeníkov Dafa je najlepšie prostredie pre učeníkov Dafa, aby sa navzájom povzbudili vo svojej kultivácii. Pomocou toho, čo sa zdieľa na konferencii, môžete zistiť, kde zaostávate, ako aj vidieť silné stránky iných a stavať na nich.

Kultivujúci nemajú skutočné vzory na nasledovanie. Každý človek kultivuje seba a každý musí kráčať po svojej vlastnej ceste. Nie sú tam žiadne odkazy, o ktoré by sa dalo oprieť, alebo príklady, ktoré by bolo možné nasledovať. Je tu len jedna vec, a to ako nasledujete Fa vo svojich činoch. Každý človek má svoje vlastné pochopenia, každý človek má rôzne pocity. Takže keď sa s niečím stretnete, je nepravdepodobné, že každý to bude chápať rovnako, pristupovať k tomu rovnako, alebo to riešiť rovnakým spôsobom. Je to veľmi nepravdepodobné. Je to preto, že ľudia majú rôzne spôsoby uvažovania a pôvod ich myšlienok je zložitý. Všetky rôzne predstavy, ktoré si každý človek sformoval počas dlhého priebehu času, ako aj jeho rôzne pochopenia vecí, jeho pocity a emócie – všetky z tých mnohých aspektov vecí, ktoré vytvárajú pochopenie a porozumenie človeka, alebo charakteristiky jeho pochopenia – všetky z nich sú dosť zložité, a preto je ťažké nájsť dvoch ľudí s rovnakou osobnosťou. Jednoduché napodobňovanie toho, čo robí niekto iný, je len povrchné kopírovanie, a je veľmi nepravdepodobné, že podstata tej veci bude rovnaká.

Navyše, očakávam, že každý človek dosiahne Dovŕšenie pomocou svojho vlastného úsilia. Keďže toto je Fa konferencia, všetci, čo tu sedia, sú kultivujúci. Je tu tiež mnoho novších študentov. Majster nebude hovoriť o ničom, čo je príliš tajomné. Bytosť v žiadnom prípade nemôže jednoducho prísť nadol a stať sa učeníkom Dafa. Bytosti v tomto vesmíre sú jednoducho nespočítateľné. Keď sa tu deje niečo také významné ako toto, je celkom možné, že všetci, čo sem prišli, sú Králi. Preto ohľadom kráčania po ich vlastných cestách a potvrdzovania ich vlastnej mocnej cnosti pomocou osvietenia, musia prejsť cez svoj vlastný proces pochopenia vecí a mať svoj vlastný kultivačný proces, s ich vlastnými faktormi a črtami. Takže každý človek musí kráčať po svojej vlastnej ceste. Toto v skutočnosti čiastočne vysvetľuje, prečo sa počas rokov medzi učeníkmi Dafa vyskytli všemožné situácie, rôzne pochopenia v kultivácii a nezhody pri vzájomnej spolupráci.

Samozrejme, keď niečo treba spraviť v projekte Dafa, mali by ste ako sa len dá opustiť svoje vlastné veci a spraviť to, čo treba v projekte spraviť. To je na prvom mieste. Takže musíte spolupracovať. Keď však pracujete na tej úlohe, prinesiete do toho svoj vlastný spôsob riešenia vecí, ktorý je odrazom vášho kráčania po vašej ceste kultivácie. Majster to potvrdzuje a nie je na tom nič nesprávne. Je nevyhnutné, aby každý človek takto robil veci. Vôbec to nemôže byť tak, že by ste všetci boli rovnakí, akoby ste boli vyrezaní pomocou rovnakej formy. Utrpenia a skúšky, s ktorými sa stretávate, zakopnutia na ceste kultivácie, ktoré každý zažívate – nech je to akýkoľvek druh cesty, či je náročná alebo hrboľatá alebo akákoľvek – všetky slúžia na ustanovenie a potvrdenie vašej úrovne ovocia a ukazujú cestu k vášmu konečnému Dovŕšeniu a ku všetkému, čo dosiahnete.

Počas vášho kultivačného procesu ste prešli cez mnoho ťažkostí a mnoho skúšok, a dostali ste sa cez to, čo by som nazval bezprecedentné prenasledovanie. Ako viete, kresťania boli prenasledovaní tristo rokov a budhisti prešli cez päť tvrdých skúšok, pričom strety medzi Budhom Šákjamúnim a pôvodným bráhmanizmom boli v tom čase dosť intenzívne. Avšak tie veci neboli také zlé ako zlá ČKS. Toto je riadené starými silami na vysokých úrovniach. V ľudskej spoločnosti súčasne existuje spravodlivé a skazené, dobré a zlé, súčasne tu existuje dobro a zlo. Vytvárajú rovnováhu. Ak by neexistovalo dobro, ľudia by nevedeli, čo je zlo; ak by neexistovalo zlo, ľudia by nevedeli, čo je dobro. Čo sa týka kultivácie, dobro poskytuje ľuďom štandard, pričom existujúce zlo dovoľuje kultivujúcim porozumieť, ako dosiahnuť štandard. Toto umožňuje kultivujúcim, aby sa zdokonalili vo svojej kultivácii, a sú to dôležité okolnosti a podmienky poskytované kultivujúcim v ľudskom svete, ktoré im umožňujú pozdvihovať svoju bytosť. Toto bolo niečo stanovené ešte v čase vytvorenia ľudskej spoločnosti: ak sa chcete kultivovať, musí sa to robiť takto. Avšak staré sily zneužili túto črtu ľudského sveta a spravili z nej niečo absolútne.

Táto črta ľudského sveta nie je javom, ktorý by sa nachádzal v nejakej inej dimenzii vesmíru. Iba v tomto prostredí ľudskej spoločnosti, kde dobro a zlo existujú súčasne, sa veci odohrávajú tak dramaticky. A len tak sa ľudia môžu kultivovať. Samozrejme, je toho viac ako len tieto veci. Sú tam tiež faktory ako ilúzia, utrpenie a city. Staré sily sa chytili presne tohto javu a vytvorili toto rozsiahle prenasledovanie učeníkov Dafa ako „skúšku“. Podľa ich slov to má údajne umožniť dosiahnuť Dovŕšenie  tým učeníkom Dafa, ktorí sú schopní dosiahnuť Dovŕšenie. Samozrejme, ako vám Majster často hovoril, povedal som, že nesúhlasím a neprijímam súbor vecí usporiadaných starými silami. Mal som svoje vlastné spôsoby záchrany vnímajúcich bytostí a priniesol som si so sebou veci, ktoré som chcel spraviť. Ale staré sily  potajme a svojvoľne spravili celkom odlišné veci. Ako napríklad prenasledovanie kresťanov alebo budhistov, ktoré som práve spomenul – myslia si, že toto je nutné zažiť predtým, ako človek môže dosiahnuť Dovŕšenie, alebo sa stať osvietenou bytosťou. Myslia si, že to jednoducho musí byť spravené takýmto spôsobom a keby sa to robilo akokoľvek inak, nestačilo by to. Keď som použil vyššie princípy Fa, aby som im poukázal na to, že používanie ich prístupu na učeníkov Dafa sa stane zasahovaním zla, odpovedali: „Toto je jediný spôsob, ktorý poznáme.“

Nie je ale Budhov Zákon všemocný? Nikto neočakával, že by som mohol použiť umelecké vystúpenia na záchranu ľudí. Toto je niečo, čo ani oni neočakávali.

Budhov Zákon je všemocný. Nechať ľudí kultivovať sa uprostred bežnej spoločnosti – to je tiež niečo, čo neočakávali.

Aký prístup som teda chcel použiť?

Celý vesmír sa pokazil a všetky životy majú teraz obrovské množstvá karmy. Ježiš povedal, že človek má hriechy, a naozaj, ako to hovoria budhisti, ľudia si počas svojich životov neustále vytvárajú karmu, a takto vznikajú hriechy. Inými slovami, počas dlhého, vleklého priebehu reinkarnácií si ľudia život po živote nazhromaždili mnoho karmických dlhov. Človek mohol byť vojakom, ktorý zabil v minulom živote ľudí, alebo bol možno mäsiarom, alebo využíval druhých, alebo spravil niečo hrozné. Pravdou je, že všetci sa dostali do tohto dnešného stavu a karma im pokrýva celé telo. V podstate celá spoločnosť je teraz takáto. Ani životy na vysokých miestach už nespĺňajú štandard a dokonca aj ten štandard samotný sa zmenil. Keď sa veci dostali do tohto dnešného bodu, ak máme tieto bytosti spasiť, uvažujte o tom, použitím prístupu starých síl by sa to nedalo dosiahnuť. Realita ukázala, že by to vôbec nefungovalo. Oni to vedia, takže v skutočnosti nechcú, aby bolo zachránených toľko ľudí. Počuli ste, že v minulých proroctvách sa hovorilo: „zostane iba tisíc z desaťtisíc“ alebo „zostane len jedna domácnosť z desiatich“, je tak? Široký rad proroctiev hovoril takúto vec. Toto je odrazom toho, že oni nechceli, aby boli ľudia skutočne spasení a plánovali ponechať len tých, ktorých považovali za dostatočne dobrých.

Avšak v skutočnosti sú si všetky bytosti rovné. Počas dlhých, vleklých rokov, životy prestali spĺňať štandard, stali sa skazenými a všetko sa stalo neprijateľným. Je to preto, že múdrosť samotného vesmíru bola obmedzená na to, čo je známe ako „vytvorenie, stagnácia, degenerácia, zničenie“. Potom, pokiaľ sa vytvorenie, stagnácia, degenerácia a zničenie nezmení, vnímajúce bytosti sa prirodzene budú v priebehu vytvorenia, stagnácie, degenerácie a zničenia stávať čoraz horšími. V čase vytvorenia vesmíru mali vnímajúce bytosti rovnakú povahu ako Tao a vesmírny Fa. Fáza stagnácie bola relatívne dobrým obdobím, keď morálne normy na každej jednej úrovni existencie boli v súlade so štandardom vesmíru. Počas obdobia degenerácie potom veci začali ísť z kopca, pričom morálka vo svete klesala deň za dňom. Počas obdobia zničenia už veci nie sú vyhovujúce a keď dosiahnu koniec, nemôžete ich nechať už viac hniť. Takže čo spravíte? Všetko to rozpustíte. Potom ako je to rozpustené, nezostane nič – životy a hmota vo vesmíre prestane existovať. Ak ich potom chcete, museli by ste ich znovu vytvoriť. Takto to je. Takže ak sa táto základná vec nezmení, vnímajúce bytosti budú nevyhnutne prechádzať zmenami počas priebehu vytvorenia, stagnácie, degenerácie a zničenia.

Koho hriechy sú to potom v skutočnosti? Ak sa spýtate mňa, tie hriechy sa nedajú nikomu pripísať. Takto sa jednoducho bytosti správajú, keďže je tu vytvorenie, stagnácia, degenerácia a zničenie, povaha vesmíru. Je to preto, že múdrosť vesmíru nebola dostatočná. Takže som si myslel, že najlepším prístupom by bolo milosrdne rozriešiť veci pre všetky životy! Nezáležalo by na tom, kto čo komu dlhoval, všetci by si prestali vyberať svoje dlhy, keďže každý má hriechy. Ak by si všetci prestali nárokovať svoje dlhy, ak by počas nápravy Fa všetko medzi ľuďmi bolo rozriešené pozitívnym spôsobom a ak by všetci smerovali k budúcnosti, aké by to bolo úžasné! (hlasný potlesk) Vnímajúcim bytostiam by sa to určite páčilo a všetci by boli šťastní. Toto som chcel spraviť na začiatku.

Avšak staré sily to všetko zmenili a vytvorili takéto obrovské trápenie – niečo také zlé, že to nemá obdobu. Uvažujte napríklad o odberoch orgánov za živa. Dokonca ani predtým v dávnom Ríme, na vrchole prenasledovania kresťanov, tam nebolo nič až také zlé. Najkrutejšia vec čo spravili, bolo to, že ľudí poslali na smrť. Najhoršie zlo spáchané na tejto planéte je to, čo znášali učeníci Dafa, zlo, ktorému čelili, zlo, ktoré sa ukázalo v prenasledovaní. Staré sily sa držia toho, že keďže ste prišli z takých vysokých sfér a máte získať takú vysokú úroveň ovocia a stať sa takými veľkými kráľmi, ak by ste boli vystavení len malým ťažkostiam a ak by prostriedky používané na vás neboli zodpovedajúco zlé, mohli by ste sa tak vysoko vykultivovať? Taká je ich logika.

Viete, že Fa, ktorý Majster vyučuje, hoci jeho vnútorné významy sú mimoriadne bohaté a hlboké, je na povrchu veľmi jednoduchý a priamy. Keď som povedal, že jednoduché princípy a jednoduchý jazyk poplietli vnímajúce bytosti, v skutočnosti som hovoril o bytostiach na vysokých úrovniach. V histórii ľudia hovorili, že keď by jedného dňa ľudia mali byť zachránení, možno bude ťažké získať Fa a s tou príležitosťou sa bude ťažké stretnúť. V minulosti o tom nehovorili takto len ľudia, bohovia si tiež mysleli, že keď sa na konci bude vyučovať Fa, keď bude na konci čas na záchranu vnímajúcich bytostí, tú príležitosť bude určite mimoriadne ťažké stretnúť, určite bude veľmi ťažké uvedomiť si ju [keď príde] – a iba tí, ktorí budú mimoriadne inteligentní, budú schopní si ju uvedomiť – a človek bude musieť prejsť obrovskými ťažkosťami, aby ju našiel. Uvažujte o tom: ak by to tak bolo, bolo by to fér? Nebolo. Mnoho veľkých osvietených bytostí, ktoré prišli na svet, sa mohlo reinkarnovať ako postihnutí ľudia, alebo by mohli byť nedoslýchaví alebo mať slabý zrak v dôsledku staroby. Bolo by to voči nim fér? Nebolo. Takže Fa, ktorý Majster vyučuje, je taký jasný a jednoduchý, ako sa len dá. Ale toto v skutočnosti spôsobilo, že tie bytosti vysokých úrovní tomu neverili. V tomto ohľade sa prejavili ešte horšie ako ľudia v tomto svete.

Princípy sú jasné a jednoduché, slová sú jasné a jednoduché. Nie je tam takmer nič záhadné. Povedal som, že tentoraz sa bude Fa vnímajúcim bytostiam vyučovať spôsobom, ktorý je úplne férový. Povedal som, že veľká brána je otvorená – tak naširoko, že to už ani nie je brána. Taká je v skutočnosti myšlienka za tým. Ale staré sily stále naliehali na robení toho, čo chceli. Samozrejme, teraz to už pochopili. Teraz vedia, že všetko, čo robia, je v skutočnosti ničenie seba samých. Všetko z toho, čo robia, je zároveň výsledkom toho, že staré sily na vysokých úrovniach využívajú túto situáciu na odstránenie životov na úrovniach pod nimi, ktorých hriechy sú vážne, pretože tie životy spáchali najhorší hriech – zmenili to, čo som chcel spraviť. Ale nech je to akokoľvek, všetko, čo prenasledovanie prinieslo, postupne prichádza ku koncu a nedá sa to vrátiť späť. Vôbec nemôžu zaplatiť za to, čo spravili. Zasahovali do nápravy Fa vesmíru a ten hriech je jednoducho obrovský.

Väčšina z tu prítomných ľudí sú učeníci Dafa zo zámoria. Ale učeníci Dafa v pevninskej Číne sú v skutočnosti hlavným telom. Je to preto, že v Číne sa reinkarnovali Králi každej etnickej skupiny z každého obdobia histórie, ako aj bytosti z vysokých a ešte vyšších úrovní.

Názory človeka môžu zmeniť jeho vonkajší vzhľad. Zlá ČKS poškodila tradičnú čínsku kultúru a bola to polobožská kultúra – kultúra najbližšia k nebeskej. Môžete to cítiť, keď pozeráte Shen Yun, že? Spolu s tým zlá strana vštepila ľuďom extrémne zlú doktrínu „boja“, spôsobiac, že ľudia dnes navzájom jednoducho bojujú a súperia. Samotní Číňania sú si teraz vedomí, že zakaždým, keď sú Číňania spolu, nech je to kdekoľvek, budú medzi sebou bojovať. Mnoho ľudí z iných národností sa čuduje, prečo Číňania nemajú pocit „jednoty“. V skutočnosti sú za tým hlboké dôvody. Staré sily chceli úmyselne zamotať veci, zamotať ich do tohto rozsahu. Keď vytvoria vo veciach takýto zmätok, potom sa pozrú na to, ako sa budete kultivovať. Keď je váš pôvod taký vysoký, keď reprezentujete toľko životov, a keď vaša úroveň ovocia pri Dovŕšení bude taká obrovská, rozhodli sa spraviť v Číne taký neporiadok, aký je tam dnes. Ich uvažovanie bolo: „Uznáme ťa, len ak sa dokážeš vykultivovať z takejto situácie. Ak nedokážeš uspieť v kultivácii týmto spôsobom, potom to znamená, že máš nedostatočný charakter. Uznávame len tých, ktorí uspejú v kultivácii v takomto zlom prostredí.“ Toto oni spravili. Relatívne povedané, za hranicami Číny to nie je také brutálne. V Číne, kde to nie je s čím porovnať, nemôžu ľudia vycítiť, čo sa s nimi stalo. Aj medzi učeníkmi Dafa je mnoho takých, ktorí neboli usilovní, alebo neboli na seba prísni vo svojom správaní, a ktorí spôsobili rušenie v skupine kvôli vplyvu kultúry strany.

Ale nech je to akokoľvek, všetko teraz dosiahlo svoj koniec. Zlo už nemá silu prísť s ďalším kolom takého hrozivého prenasledovania. Je to preto, že zlé faktory, ktoré účinkovali, tam dodali z mnohých dimenzií staré sily, a tie zlé faktory boli zostavené špeciálne kvôli tomuto prenasledovaniu, vrátane hrozných vecí každého druhu. Teraz bola väčšina z nich odstránená, takže okolnosti sa čoraz viac zvoľňujú. Ale kým sa to neskončilo, zlo bude stále rovnako zlé. Je to presne ako jed; ten bude určite jedovatý, a dokonca aj keby ste ho požiadali, aby nebol jedovatý, nemôže to spraviť. Takže nesmiete znížiť ostražitosť. Vo vašej kultivácii sa čo najviac pokúste, aby ste nenechali staré sily využiť medzery. Ohľadom vecí na konci, Majster ich bude sledovať a rozhodne o tom, ako sa budú riešiť.

Pre kultivujúceho, nech je to akokoľvek, ste niekým na ceste k božstvu, a ako viete, človek na ceste k božstvu je samozrejme odlišný od obyčajnej bytosti, alebo od priemerného človeka. Ale vašu kultiváciu robíte medzi bežnými ľuďmi, takže ohľadom vášho správania sa, alebo dokonca obliekania, vystupovania alebo vašej reči, nebude tam žiaden rozdiel oproti bežným ľuďom. Je tam len jeden veľký rozdiel: keď zažívate konflikty alebo napätia, alebo akúkoľvek situáciu, dokážete hľadať príčinu vo vnútri a uvažujete: „Je to preto, že som spravil niečo nesprávne? Je tam problém na mojej strane, ktorý spôsobil tento nesúlad?“ Toto je jediný znateľný rozdiel medzi vami a bežným človekom. Samozrejme, tento rozdiel sa bude prejavovať aj vo vašom správaní. Bežní ľudia budú mať pocit, že vaša povaha je odlišná od iných, alebo si budú myslieť, že učeníci Dafa sú láskaví a budú radi prichádzať do kontaktu s učeníkmi Dafa. Keďže ste napokon kultivujúcim, pole okolo vás je pole čistej dobroty – niečo, čo bežní ľudia nemajú. Takže v tomto ohľade sa líšite a ľudia to budú cítiť.

Potom inými slovami, hoci učeníci Dafa sú kultivujúci, vzhľadovo ich ťažko odlíšiť od bežných ľudí. Je to tak najmä keď sa človek kultivuje medzi bežnými ľuďmi, a ešte viac vtedy, keď sa kultivuje v takom zložitom prostredí. Takže pre kultivujúcich je to ťažké. Spomínam si na čas, keď ste na začiatku získali Fa, že hneď ako ste uvideli tento Fa – najmä ľudia z prvých dvoch z troch kategórií, ktoré som predtým popísal – vaše srdce bolo skutočne jednoducho naradostené! Uvažovali ste: „Toto je úžasné! Konečne som ho našiel!“ Neboli všetky tie tisíce rokov reinkarnácií a čakania presne kvôli tomuto? V tom čase, poháňaní pocitom z hĺbky vašej bytosti, ste boli schopní vzdať sa každej ľudskej pripútanosti a boli ste odhodlaní kultivovať sa dobre. To vzrušenie vás mohlo poháňať k tomu, aby ste boli usilovní. Ale ako išiel čas, ten pocit sa postupne stratil. Ľudská lenivosť, všetky druhy ľudských názorov a množstvo chaotických vecí, ktoré boli pred vami v spoločnosti, sa všetky spojili, aby vás lákali a zasahovali do vás. Preto sa hovorí: „Kultivujte sa so srdcom ako na začiatku a dovŕšenie je isté“. Ľudia mi často hovoria: „Keď som v minulosti čítal Fa, moja úroveň sa zvyšovala tak rýchlo. Ako som čítal knihu, neustále sa mi odhaľovali veci, ktoré zlepšovali moje pochopenie. Ako to, že to už nezažívam?“ Potom uvažujte o tomto: „kultivujete sa so srdcom ako na začiatku“?

Predtým som povedal niečo v tomto zmysle. Povedal som, že učeníci Dafa, vrátane nových študentov, pokiaľ sa kultivovali, boli v tom čase veľmi rýchlo vytlačení na svoje pozície. A aká pozícia to bola? Tá, odkiaľ si pochádzal, akúkoľvek výšku si mal. Bol si v krátkom čase vytlačený na tvoju pozíciu. Ľudské telo na povrchu neprejde drastickými zmenami. Aby si mohol prejaviť také obrovské sily, musíš mať príslušne silné spravodlivé myšlienky a iba potom môžeš mať taký účinok. Tvoje spravodlivé myšlienky musia byť čisté do takého stupňa, až potom môžeš mať taký veľký účinok.

Viete, pre božskú bytosť, pohnúť horou nie je nič. Presúvať hory je ľahké. Avšak tá božská bytosť nemá ľudské uvažovanie. Jej predstavy sú všetky božské a je v stave nebeskej bytosti. Možno pohnúť horami, ak má niekto ľudské uvažovanie? Vôbec nie. Niektorí kultivujúci to dokážu spraviť, pričom iní to nedokážu. Je to otázka toho, či sú vaše spravodlivé myšlienky dostatočne silné. Bude to možné len vtedy, keď sú vaše spravodlivé myšlienky skutočne čisté do požadovaného stupňa.

Niektorí ľudia hovoria, že si myslia, že sú dosť čistí, pričom v skutočnosti to tak nie je. Majú všetky druhy nepokojných, zmätených myšlienok a mnoho vecí, ktoré boli sformované po narodení. Dokonca aj myšlienka, ktorú považujete za veľmi jednoduchú, môže byť nečistá vo svojom východiskovom bode, vo svojej príčine, alebo v tom, čo ju sprevádza. Ak si kultivujúci na dlhej ceste v kultivácii dokáže dôsledne udržovať silné spravodlivé myšlienky a udržať si stav mysle, ktorý mal, keď na začiatku získal Fa, ten čistý stav mysle, potom to je skutočne pozoruhodné a keď to uvidia bohovia, povedia, že ste pozoruhodný. Ale nie je to ľahké. Vedel som od počiatku ako som začal šíriť Fa, že ľudské uvažovanie môže zasahovať do vašej kultivácie. Ak by to tak nebolo, nenapísal by som všetky tie články v knihe Základy pre ďalší pokrok, aby som neustále napravoval veci vo vašej kultivácii, dozeral na vás a tlačil vás všetkých napred, a poukazoval som na problémy, s ktorými ste sa stretli vo vašej kultivácii. Vedel som, že tieto problémy sa vyskytnú. Bolo to rovnaké ako s inými kultivujúcimi v minulosti, ktorí neboli učeníkmi Dafa. Rovnaké problémy stále existovali. Každý, kto sa dokáže „kultivovať so srdcom ako na začiatku“ určite dosiahne Dovŕšenie.

Prirodzene, keďže ste učeníci, ktorí kultivujú Dafa v prostredí bežnej ľudskej spoločnosti, je tu mnoho zasahovania. Majster to vidí. Hoci vaša kultivácia má formu, aká nikdy predtým nebola použitá, štandard, ktorý musíte naplniť, je napriek tomu prísny. Viete to z Čuan Faluna. V kultivácii musíte opravdivo byť ako kultivujúci. Prinajmenšom musíte mať často vedomé, spravodlivé myšlienky a byť schopní, za všetkých druhov zložitých okolností, keď narazíte na rôzne konflikty, alebo keď sa náhle vyskytnú problémy, riešiť veci ako by ich riešil kultivujúci. Iba to je prijateľné.

Samozrejme, toto je ťažké dosiahnuť, že je to tak? Preto mali učeníci Dafa vo svojej kultivácii zložité stavy. Sú takí, čo sa kultivovali dobre a sú takí, ktorí sa nekultivovali dobre, niektorí sa správali takto a iní onak. Ako viete, boli dokonca učeníci Dafa, ktorí umreli. Samozrejme, pre ľudské bytosti je len prirodzené umrieť. V každom veľkom meste v hociktorý deň umiera mnoho ľudí. Narodenie, starnutie, choroba a smrť sú pre ľudstvo štandardným cyklom. Potom pri takej veľkej mase ľudí, pri desiatkach miliónov učeníkov Dafa, by bolo skutočne zázračné, ak by nikto neumrel a všetci by boli usilovnými, opravdivými kultivujúcimi, ktorí sa nikdy nepoddajú lenivosti. To by prelomilo rúško ilúzie. Problémy sa vyskytujú práve preto, že sú ľudia, ktorí nie sú usilovní. Ale keďže je to nakoniec telo kultivujúcich, miera úmrtnosti je dosť nízka. Ďalšia vec je, že staré sily sa snažili vytvoriť takéto mätúce prostredie a údajne „skúšať“ ľudí. Chceli vidieť, či vaše pochopenie Fa je skutočné a či veríte alebo nie. Takže úmyselne premiešali pravdivé a falošné a sťažili ľuďom vidieť veci jasne.

Nakoľko chaotickým sa to stane? Tu je príklad. Niektorí učeníci Dafa, spolu so svojimi rodinami, sú veľmi usilovní. Aj v očiach iných praktizujú dobre, a niektorí ľudia sa dokonca pokúšajú učiť sa od nich. Nech robia kultiváciu akokoľvek, druhí robia to isté. Ale povedal som, že pre kultivujúcich neexistujú vzory. Ak si vezmete niekoho za svoj vzor namiesto toho, aby ste sa pokúšali pochopiť Fa sami, spôsobí to ťažkosti. Staré sily si môžu myslieť, že vy len sledujete, ako sa kultivuje, namiesto toho, aby ste sa sami pokúšali pochopiť Fa. Potom je pravdepodobné, že spôsobia, že ten druhý človek umrie. Samozrejme, pre učeníka Dafa, úmrtie takisto znamená Dovŕšenie, to je isté. Dokonca aj keď bežného človeka dokážete zachrániť pomocou objasňovania faktov, môže byť schopný vrátiť sa na svoju pozíciu. Tým skôr je to tak pre kultivujúceho Dafa. Navyše, jeho odchod bol abnormálnou udalosťou, ktorú spôsobili staré sily. Takže samozrejme si zaslúži dosiahnuť Dovŕšenie.

Toto spravili staré sily z tejto záležitosti. Používajú tento zlý prístup na skúšanie iných, na skúšanie ľudí pomocou tejto veci. „Čo teraz? Tu je niekto, o kom si myslíte, že sa kultivoval dobre. Umrel. Stále veríte?“ Bolo mnoho takýchto príkladov. Mnoho učeníkov Dafa malo takúto skúsenosť a teraz si uvedomujú prístup starých síl. Ale pokiaľ ide o Majstrove požiadavky, kultivácia je vážna. Ľudská bytosť sa nemôže zmeniť na božskú bytosť iba tým, že si sedí, popíja čaj a číta knihu. Iba keď sa niekto na tej ceste dokáže opravdivo kultivovať, bude to fungovať.

Avšak počas kultivačného procesu, presne preto, že kultivujúci si nemôže udržať stále rovnaký stav mysle od začiatku do konca – letiac nahor ako raketa, pričom usilovne napĺňa každú úroveň, na ktorej sa nachádza – nevyhnutne sa teda budú vyskytovať rôzne situácie. Staré sily uvrhnú vaše prostredie do zmätku, aby skúšali mysle ľudí a tak ďalej. A nekončí to pri tomto. Je mnoho iných príkladov. Pochopiteľne, to, čo sa stalo v Číne, je ešte vážnejšie. Prejavy zla v prenasledovaní boli usporiadané starými silami ako časť takýchto plánov. Ich cieľom je úspech vecí, ktoré naplánovali, a umožnenie tým učeníkom Dafa, o ktorých si myslia, že sú prijateľní, vykultivovať sa k Dovŕšeniu. Ale neberú ohľad na to, kto môže dosiahnuť Dovŕšenie a kto nie. Záleží im iba na tom, aby tí, ktorí sú schopní dosiahnuť štandard počas prenasledovania, dosiahli Dovŕšenie, a na tom, aby uskutočnili to, čo zamýšľali spraviť.

Keď sa dialo prenasledovanie, pozorne som to sledoval. Niektorí praktizujúci sa naozaj nepoučia. Hneď ako človeka prepustia z pracovného tábora, znovu sa vynorí jeho pripútanosť k predvádzaniu sa a jeho ľudské uvažovanie. Dokonca aj keď cez niečo prejde bežný človek, poučí sa z toho a pouvažuje o tom. Takže kultivujúci by sa mal tým viac pokúsiť prísť na to, prečo staré sily zneužili jeho medzery. Musíte pohľadať, v čom je váš problém. Nebudem na Fa konferencii o týchto veciach viac hovoriť. Situácia v Číne je zložitá. Sú tam všemožné ľudské zmýšľania a všemožné konflikty, a v tom zložitom prostredí sa to mení všemožnými spôsobmi. Naozaj musíte úprimne hľadať vo vnútri a znížiť na minimum šance starých síl na zneužitie vašich medzier.

Ďalej pohovorím o niektorých iných veciach.

Ako možno viete, nedávno televízia NTD, projekt spustený učeníkmi Dafa zamýšľaný na objasňovanie pravdy, prešiel nejakými zmenami. Myslím si, že to je úplne normálne. Mnoho študentov o tom hovorí. Keď existujú dobré prístupy a myšlienky na dosiahnutie dobrých výsledkov vo veciach, ktoré učeníci Dafa majú robiť a v projektoch na objasňovanie pravdy, potom to tak robme. To je všetko úplne normálne. Ale niektorí praktizujúci sa nečinili až tak dobre vo svojich každodenných rolách, alebo dokonca mali negatívne myšlienky voči bývalému projektovému koordinátorovi, no keď sa tie zmeny stali, snažili sa mu podliezať. Na počiatku bol bývalý koordinátor dosť pokojný a vyrovnaný s prebiehajúcimi zmenami. Upozornil som ho na to a hovoril som s ním o tej záležitosti. Ale potom k nemu prišli niektorí ľudia a začali reptať, hovoriac veci ako: „Neboli sme až takí zlí, že nie? Ako ťa môžu len tak nahradiť?“ (Majster sa usmieva) Samozrejme, kultivujúci napokon riešia veci odlišne: hneď ako som s bývalým koordinátorom o tom prehovoril, okamžite to pochopil.

Pre kultivujúcich je tu otázka, ako zareagujete na veci, ktoré Majster chce, aby ste spravili. Ak Majster požaduje, aby niečo bolo spravené určitým spôsobom, je za tým určite rozumný dôvod. Nie ste tu na to, aby ste pomáhali Majstrovi napravovať Fa? Prečo potom nespolupracujete s tým, čo chce mať Majster spravené a nezladíte sa s tým, a namiesto toho idete a robíte tie veci, ktoré by ste nemali robiť? A hovoríte veci, ktoré by sa nemali hovoriť? Ste kultivujúci? Ste mojím učeníkom? Stále ma voláte Majster?

Uvažovali ste o nasledujúcom? Práve ste hovorili o Shen Yune a jeho úspechu. Povedal som predtým, že ľudská história mala skončiť v roku 1999. Keď ľudia robili veľké oslavy, že sa dostali do roku 2000, všimol som si, že to boli prebudené stránky ľudí, ktoré oslavovali. Dostať sa cez ten čas, mať nádej na prežitie, to bolo skutočne niečo, čo bolo hodné osláv. Ale môže byť čas takto naťahovaný do nekonečna? Ak jablko zhnilo až po stred a vy ho tam jednoducho necháte, pôjde to? Keď všade po ňom lezú červy a vydáva hnilobný zápach, môžete ho tam stále nechať? Koľko času ešte naozaj ostáva? Ľudia v nedávnej histórii diskutovali o tejto záležitosti. Inými slovami, ľudia majú obavy. Ak sa spýtate mňa, dávno som povedal učeníkom Dafa, že presne preto, že vesmír prechádza nápravou Fa a toto miesto sa stalo centrom nápravy Fa a sú tu nespočítateľní učeníci Dafa potvrdzujúci Fa – je to kvôli tomuto, že čas bol predĺžený. Inými slovami, bol to Dafa, ktorý ho zachoval. Kvôli akému cieľu? Aby sme ľuďom dali ešte jednu šancu. Bol tak zachovaný preto, aby tu učeníci Dafa mohli zachraňovať ľudí. Nepozerajte sa len na to, ako tu zotrvávame v znášaní utrpenia.

Niektorí ľudia vyhlasujú, že to jednoducho znesú a že toho znesú viac. Dosť už s tým „znášaním“! Akokoľvek ťažká môže byť tá situácia, stále musíte robiť dobre tri veci. Zachraňovanie vnímajúcich bytostí – to je zodpovednosť učeníka Dafa! Dovŕšenie učeníka Dafa absolútne nie je len individuálne Dovŕšenie. Namiesto toho to musí byť tak, že v rámci zachraňovania vnímajúcich bytostí povediete nespočítateľné bytosti k Dovŕšeniu. To je pravda pre každého jedného z vás! (potlesk) Ak je to teda tak, uvažujte o tom, nemali by sme počas tohto historického obdobia hrať vedúcu úlohu?

Tým, že vás Majster všetkých vedie pri robení Shen Yunu, vám v skutočnosti dáva vzorový príklad. Spravil som zo Shen Yunu najlepšie predstavenie na svete. Prinajmenšom medzi umeleckými vystúpeniami, na poli umenia, hrá vedúcu úlohu. Takže čo potom naše ďalšie projekty? Keď to, čo robíte, má čo i len drobný úspech, ste so sebou veľmi spokojní. Ale hráte vedúcu úlohu na vašom poli? Nedokázali ste hrať ani podporujúcu úlohu a niektorí hrajú úlohy šašov! Je to to, čo by učeníci Dafa mali robiť? Je to to, čo vás Majster žiadal robiť? Niektorí naši ľudia hovoria: „Nemáme dostatok financií, takže nedokážeme rozbehnúť ten projekt.“ Ale to je preto, že ste sa v ňom dobre nečinili. Nebrali ste to ako niečo, čo učeníci Dafa naozaj musia robiť, ako skutočný podnik, ktorý treba viesť. Medzinárodná mediálna spoločnosť sa nepovažuje za významnú, ak nemá niekoľko sto miliónov dolárov prevádzkového kapitálu. Samozrejme, keď to takto poviem, niektorí ľudia budú určite cítiť tlak. Nehovorím, že je neprijateľné, ak to nedosiahnete. Hovorím o tom len z hľadiska princípov a týmto spôsobom k tomu musíme pristupovať.

Ako to, že niektorí ľudia majú takú obmedzenú šírku mysle? Ako môže mať ich myslenie taký obmedzený rozsah? Ak by mediálna spoločnosť, ktorú vediete, mohla byť naozaj dobre ustanovená v hlavnom prúde spoločnosti a skutočne sa stať globálnou mediálnou spoločnosťou, uvažujte o tom, nemala by obrovský účinok v odhaľovaní zla a vo vedení ľudstva pozitívnym smerom? A aká mocná by bola v spáse vnímajúcich bytostí? Nedosiahli ste to a namiesto toho často dúfate, že bežné médiá spravia niečo pre nás! Médiá bežných ľudí to pre vás nespravia, pretože nie sú vedené učeníkmi Dafa. Ste to vy, kto potvrdzuje Fa, nie bežní ľudia. Takže to je tá otázka. Niekedy chcete, aby médiá bežných ľudí niečo pre vás spravili, no oni spravia opak, nie je to tak?

Poviem trochu viac ohľadom témy Shen Yunu. Mnoho študentov má myšlienku, že je to projekt, ktorý sa robí pod vedením Majstra. V skutočnosti Majster pre vás vytvára príklad, pričom omnoho viac vecí robíte vy. Ale mám plán pre vývoj Shen Yunu pre každý krok cesty.

Na začiatku, ak sa má spoločnosť vystupujúcich umelcov stať zavedenou a dobre uznávanou v spoločnosti, nie je to ľahké. Platí to najmä pre nás, keďže sme Číňania, etnická menšina v USA. Dokonca aj americké umelecké spoločnosti potrebujú desiatky rokov, aby dosiahli uznanie verejnosti a prekonali tú náročnú fázu. Takže čo sme spravili? Majster požiadal mnoho učeníkov Dafa z každej oblasti, aby sa zapojili, aktívne na tom spolupracovali a spravili Shen Yun známym. Toto je jedným z dôvodov úspechu.

Ďalšou vecou bolo, že sme museli zabezpečiť kvalitu programu. Preto som pozorne sledoval priamy účinok, ktorý máme na publikum. Choreograf má sklon pozerať sa na výkon z hľadiska tanca a je pre neho ťažké vziať do úvahy, ako to vidí publikum. Dirigent má sklon zamerať sa na výkon orchestra. Podobne tí, čo sa starajú o svetlá alebo zvuk, majú sklon mať svoj vlastný spôsob nazerania na veci. Ja som odlišný. Pozerám sa priamo na to, aký účinok má celá tá vec na publikum a či sila používaná v rôznych bodoch pre každú zložku má vhodnú mieru, aby som zaručil, že vystúpenie celkovo dosiahne želaný účinok na publikum.

Keďže kvalita programu sa zvyšovala a pridalo sa k tomu spojené úsilie praktizujúcich zo všetkých oblastí, a keďže to boli kultivujúci, čo robili tieto veci, všetko, čo sa ukazuje, je čistá dobrota a krása, a navyše, nesie to v sebe mocnú pozitívnu energiu kultivujúcich. Učeníci Dafa sem nakoniec prišli, aby zachránili vnímajúce bytosti, takže nech učeníci Dafa robia čokoľvek, nesmie to byť spravené zbytočne a musíme byť zodpovední za záchranu ľudí. Samozrejme, tie veci sa v predstavení veľmi výrazne prejavujú. Mnohí v publiku môžu cítiť alebo vidieť, že na javisku spoluúčinkujú bohovia. S inými projektmi, na ktorých pracujú učeníci Dafa, by to tak v skutočnosti tiež malo byť: mali by ste pracovať úprimne a dobre sa činiť. Pozrite sa na to, ako sa len za niekoľko krátkych rokov stala zo Shen Yunu senzácia.

V skutočnosti Shen Yun hneď v prvom roku zožal veľký úspech a ľudia ho v tom čase označovali za zázrak. Pôvodne som plánoval mať dve rôzne predstavenia každý rok. Jedno by bolo „Vianočné predstavenie“, čo bolo predstavenie v období Vianoc. A potom by tam bolo jedno pre Čínsky nový rok. Boli by teda dva odlišné programy každý rok. Ale keďže náš čas bol jednoducho príliš krátky a nedalo sa to spraviť, máme teraz len jedno predstavenie. V priebehu niekoľkých rokov už má významný účinok. Je to kvôli spolupráci učeníkov Dafa ako aj mnohým ďalším faktorom.

Povedal som hlavnému koordinátorovi televíznej stanice, že ak mediálna spoločnosť neberie vážne profesionálny rozvoj svojho personálu, nebude schopná zlepšiť kvalitu svojho produktu a úroveň profesionality nebude dosahovať štandard, čo je neprijateľné. Pre každú veľkú mediálnu spoločnosť je to niečo, čo treba zdôrazňovať.

Keď sme začali Shen Yun, uvažoval som, že ak sa Shen Yun má stať najlepším, prvou vecou, ktorú musíme spraviť, je zdokonaliť jeho vystupujúcich. Takže som založil školu a plne som sa venoval záležitosti vystupujúcich. Boli sme rýchli a v krátkom čase sme vytrénovali našich tanečníkov. V tom čase ich technika nebola taká pokročilá ako je dnes. Teraz sa stáva čoraz lepšou. Mnoho z našich vystupujúcich sa stalo tanečníkmi svetového formátu. (potlesk) Preto môžu mať naše vystúpenia taký mocný účinok. Stávame sa ešte profesionálnejšími aj v ďalších ohľadoch. Samozrejme, orchestre Shen Yunu sa tiež výrazne zlepšujú. Aj z našich orchestrov spravím orchestre svetového formátu. (potlesk) A  svoje slová splním. (Majster sa usmieva, obecenstvo tlieska) Tvrdo na tom pracujeme. Minulý rok sa naše tri orchestre spojili, aby vystúpili ako symfonický orchester v Carnegie Hall v New Yorku. Koncert bol veľmi úspešný a členom orchestra mnohonásobne stúpla sebadôvera. Orchestre budú tiež určite úspešné.

Moja účasť na Shen Yune je v skutočnosti zamýšľaná na to, aby som ukázal každému projektu, ako to robí Majster. Mám ešte jeden úmysel. Keďže na propagácii Shen Yunu sa zúčastňuje príliš mnoho praktizujúcich v každej oblasti, ovplyvňuje to iné projekty. Táto situácia sa musí zmeniť. Už sa to veľmi zmenilo. Počas obdobia od minulého roka do tohto roka sa toho nezúčastňovalo tak mnoho ľudí. Mnohé oblasti sú teraz schopné používať len veľmi málo ľudí. Povedal som oblasti New Yorku, aby minimalizovali počet ľudí, ktorých do toho zapoja. Keď máte tisíce ľudí pracujúcich na predaji lístkov, nakoniec sa nebude dať dosiahnuť žiadna mocná cnosť, keďže v publiku je len určité množstvo ľudí. V niektorých oblastiach boli len traja alebo štyria ľudia schopní zorganizovať niekoľko predstavení a všetky boli vypredané. Rozmýšľajte o tom, aká veľká je tá mocná cnosť! Takže v čase pred nami sa bude používať čoraz menej ľudí. Okrem toho sme si spravili štatistiku a v mnohých oblastiach je to rovnaké: viac ako osemdesiat percent publika prišlo potom, čo videli reklamu. Takže nám stačí používať len malý počet ľudí a dobre sa činiť ohľadom reklamy, a je to. Týmto smerom ideme.

Práve som hovoril o dvoch špecifických veciach. Počul som, že časť ľudí v publiku je z pevninskej Číny. Niektorí ľudia ma predtým počuli vyučovať Fa, ale veľká väčšina študentov v Číne ma nikdy nepočula vyučovať Fa a viem, že je pre nich ťažké mať príležitosť vidieť Majstra. Takže budem hovoriť o trochu viac. (nadšený potlesk)

Použime rovnaký prístup, kde Majster odpovedá na otázky. (potlesk) Teraz môžete začať podávať nahor svoje papieriky s otázkami.

Ak si sadnem, nebudete ma tak dobre vidieť, takže myslím, že zostanem stáť. (potlesk)

V poriadku, podávajte nahor otázky.

Pokúste sa klásť len otázky súvisiace s kultiváciou. Ohľadom toho, že sa osobne tu alebo tam necítite dobre... (obecenstvo sa smeje) Vidíte, všetci sa smejú. To sú skúšky, ktorými máte prejsť sami.

 

Učeník: Čo by učeníci Dafa mali robiť s potravinami v dnešnom svete, ktoré boli kontaminované priemyselnými procesmi? (Všetci sa smejú) (Majster sa usmieva)

Majster: To je naozaj problém dneška. Ľudská veda je pomerne plytká. Na povrchu sa zdá, že genetické modifikácie môžu zmenšiť poškodenie, ktoré škodcovia spôsobujú úrode, a dokonca sa môže zdať, že to zvyšuje výnosy plodín. Ale tento svet bol v skutočnosti vytvorený nebeskými bytosťami a oni vyrobili ľudské potraviny. Mal by existovať normálny obeh medzi vecami v prírodnom svete a ľudským telom, v ktorom jedna vec používa inú. V procese obehu sa veci môžu pozdvihnúť k vyšším úrovniam. Celý vesmír je obehový systém. Ak sa veci tu pokrivili a znečistili, nebude to mať účinok len na ľudskú spoločnosť, ale aj na spoločnosti na vyšších úrovniach. Navyše, pokrivené veci môžu spôsobiť, že sa ľudské telo zdeformuje.

Povedal som vám predtým, že ľudstvo v skutočnosti prežilo čas dvoch zemí. Keď ľudstvo dosiahlo posledné obdobie predchádzajúcej zeme, ľudia vyzerali strašne. Niektorí mali veľké hlavy, niektorí krátke nohy, niektorí mali jednu ruku dlhšiu ako druhú a niektorí mali pokrútené výrazy tváre. Stali sa škaredými z otravy a zdeformovali sa. Toto spôsobili genetické modifikácie a priemyselné znečistenie.

Učeníci Dafa sú kultivujúci. Povrchové telo moderných ľudí je od základu kontaminované. Navyše, na povrchu má mnoho karmy. V kultivačnom procese máte odstrániť tieto zlé veci a očistiť svoju myseľ a telo. To, čo je nedostatočné alebo poškodené, môže byť napravené. Keď sa vrátite na vašu pozíciu, musíte spĺňať štandard pre božské telo. Takže by tam nemal byť problém. Kým sa kultivujete, nie je to problém. Telá dospelých sa nezdeformujú hneď, ale [tieto potraviny] môžu spôsobiť stratu vlasov. Dopad je malý. Vplyv na budúce generácie je však obrovský. Ale keď je niekto kultivujúci, či je to dieťa alebo dospelý, tento problém sa v skutočnosti postupne rieši; vaše telo, či už je znečistené alebo nie, sa transformuje.

 

Učeník: Sme učeníci z Taiwanu, ktorí získali Fa pred mnohými rokmi. Spolu so svojím manželom, ako spolupraktizujúcim, som verila v Majstra a vo Fa a pokúšala som sa dobre robiť tri veci. Viem, že Dafa nie je na liečenie chorôb, a viem, že bunky praktizujúceho sú transformované vysokoenergetickou látkou. Avšak stále trpím dnou. Začalo to predtým, ako som získala Fa. Nedávno ma kĺby pomerne dosť boleli. (Ľudia sa smejú)

Majster: (usmieva sa) Kultivujúci vedia, že pokiaľ si usilovný, v tvojom tele prebiehajú zmeny a Majster pre teba upraví veci. Nerobí to ľudské telo Majstra tu. Robia to Majstrove telá Zákona. Ak ten problém nebol vyliečený odvtedy, ako si začala kultiváciu, naozaj by si sa mala pokúsiť pohľadať xinxingové problémy na svojej strane, pozrieť, či máš nejakú pripútanosť a porozmýšľať, kde by si sa mala kultivovať lepšie. Toto je naozaj záležitosť tvojej osobnej kultivácie. (Potlesk)

 

Učeník: Učeníci Dafa z oblasti Pching-ting-šan v provincii Che-nan pozdravujú Majstra.

Majster: (Usmieva sa) Nemusíte posielať nahor pozdravy. Majster vie, ako sa cítite.

 

Učeník: Sme učeníci Dafa, ktorí sú staršími občanmi a prišli sme do USA prednedávnom. Veľmi sme si želali, aby sme Vás mohli vidieť a počuť vyučovať Fa, ale z mnohých dôvodov sme nedokázali naplniť naše želanie. Takže sme požiadali praktizujúceho, ktorý sa zúčastňuje konferencie Fa, aby Vám odovzdal naše pozdravy. Učeníci Dafa z mesta Čchang-ša.

Majster: Nemusíte ich posielať nahor. Majster o tom vie. (Majster sa usmieva)

 

Učeník: Majster, sadnite si prosím počas vyučovania Fa. Už ste stáli hodinu...

Majster: To je v poriadku.

 

Učeník: V Tchaj-peji sa nám nepodarilo prenajať si najprestížnejšie divadlo, Národné divadlo, pre vystúpenia Shen Yunu. Je to preto, že sme sa o to my, učeníci Dafa, dostatočne nesnažili?

Majster: Na Taiwane sú nejaké dobré divadlá, ktoré nie sú v Tchaj-peji. Ale zdá sa, že žiadne z divadiel v Tchaj-peji nie je veľmi dobré. Dokonca aj do Národného divadla sa zmestí len o niečo viac ako deväťsto ľudí, takže veľmi nezáleží na tom, či si ho prenajmeme alebo nie. Takže som nežiadal ľudí, aby naliehali na jeho prenájme.

 

Učeník: Spôsob, ktorým taiwanské vydanie Epoch Times odhaľuje zlú stranu, sa nezdá byť veľmi obľúbený. Práve teraz to veľa ľudí na Taiwane nevie prijať. Povedali by ste mi prosím, čo by som mal robiť?

Majster: Môžeš im dať nejaké návrhy. To je pravdepodobne všetko, čo môžeš spraviť. (Majster sa usmieva)

 

Učeník: Koľko vnímajúcich bytostí sme presne zachránili? Aké je to percento?

Majster: Koľko ľudí vystúpilo zo Strany? Takmer všetci ľudia, ktorým ste objasnili fakty, sú zarátaní v počte ľudí, ktorí vystúpili zo Strany. Ale nie je zaručené, že žiaden človek, ktorý vystúpil zo Strany, sa už nikdy nezúčastní na prenasledovaní učeníkov Dafa. Niektorí ľudia však skutočne vystúpili zo srdca. Avšak nech je to akokoľvek, keď niekto vyjadrí svoj úmysel vystúpiť, božské bytosti mu pomôžu a postarajú sa o veci, ktorých sa to týka. Doteraz vystúpilo zo Strany stotridsať miliónov Číňanov, ale skazená ČKS nemá toľko členov. Ten počet zahŕňa ľudí, ktorí vystúpili zo Strany, zo Zväzu komunistickej mládeže a z Mladých pionierov, ako aj tých, čo odišli do dôchodku.

 

Učeník: Predtým v Číne som sa nečinil dobre v objasňovaní faktov a v osobnej kultivácii. Počas týchto rokov, kým žijem mimo Číny, často uvažujem o ľuďoch, u ktorých som premeškal šancu objasniť im pravdu. Dúfam, že dokážem vynahradiť svoju ľútosť tým, že pôjdem späť a objasním im pravdu. Ale v mojom srdci je stále slovo „strach“.

Majster: V kultivácii, ak človek dokáže byť vytrvalý, sebaistý a otvorený, určite tam bude málo zasahovania. Nemyslite si, že: „Nuž, ak to Majster hovorí, pôjdem to spraviť.“ Čo keď ťa zatknú, keď sa vrátiš späť? Keď o tom hovoríme z pohľadu kultivácie, naozaj by si nemal mať v mysli žiaden strach, mal by si byť sebaistý a otvorený, robiť to, čo by si mal robiť, pokračovať na ceste k božstvu vznešeným a dôstojným spôsobom, a nebáť sa. Policajti sú tiež bytosti, ktoré očakávajú spásu. „Ak prídu, potom im poviem pravdu,“ naozaj sú nejakí učeníci Dafa, ktorí to takto robili. Získali si obdiv polície, ktorá im dokonca pri odchode povedala: „Pozor na bezpečnosť!“ Jednoducho výnimočné. (potlesk) Ale teraz, keď si mimo Číny, jednoducho sa čiň dobre v tom, čo by si mal robiť, a je to rovnaké.

 

Učeník: Dobrý deň, Majster. Chápem, že princíp Fa „bezpodmienečnej spolupráce“ znamená, že by sme mali spraviť  všetko, čo povie koordinátor. Moja otázka je, že ak v rozhodujúcom momente pre projekt koordinátor nepovie, čo robiť, ako máme spolupracovať? (obecenstvo sa smeje)

Majster: Niekedy koordinátor najprv počúva myšlienky iných, predtým ako sa rozhodne, ktorú z nich je vhodné prijať. To sa stáva. Ale sú niektorí zodpovední ľudia, ktorí nikdy nemajú žiaden názor na veci. Nikdy nemajú žiadne nápady a nikdy do toho nevkladajú svoje srdce. Potom to naozaj nestačí. Majster ti zveril toľko učeníkov Dafa a očakáva, že ich budeš dobre viesť. Takže to je niečo, čo musíš robiť, a je to tvoja zodpovednosť. Ak to nerobíš dobre, má to priamy vzťah s tvojou kultiváciou.

 

Učeník: Zahŕňa princíp Fa „bezpodmienečnej spolupráce“ tiež to, že v rozhodujúcom momente projektu by mal mať koordinátor odvahu rozhodnúť o smerovaní toho projektu?

Majster: Samozrejme, že je to tak, ako by inak niektorá z vašich dobrých myšlienok mohla byť použitá?

Keď sme na začiatku začali robiť Shen Yun, bol tam nemalý počet učeníkov Dafa, ktorí sa venovali umeniu. Jeden mi hovoril: „Majster, mali by sme to spraviť takto,“ pričom druhý človek hovoril, že by sa to malo spraviť inak. Jeden človek hovoril, že by sa to malo spraviť takto, druhý mi zase povedal niečo iné. To, čo hovorili, znelo rozumne, a dokonca poskytli mnoho príkladov. Ľudia  ku mne takmer denne vysielali svoje myšlienky. Ja som si myslel: „Ja som ten, kto to robí, takže nikto a žiadne slová nemôžu zasahovať, a viem veľmi dobre, ako by som to mal spraviť. Ak by to bol koordinátor nejakého bežného projektu, naozaj by tomu nedokázal odolať.“ Ach, niektorí boli skutočne dôrazní a naozaj im bolo ťažké odolať. Ale ako koordinátor, ak nie si pevný vo svojom smerovaní, naozaj nedokážeš nič spraviť.

 

Učeník: V súčasnosti niektoré krajiny stále nezrealizovali požiadavky Shen Yunu ohľadom hospodárenia s peniazmi. Mohol by Majster prosím o tomto opäť pohovoriť?

Majster: Stretnutie Shen Yunu sa bude konať a toto sú veci, ktoré by sa mali riešiť správne. Učeníci Dafa majú brať veci ohľadom peňazí zľahka, keďže kultivácia je najdôležitejšia. Ale ak takéto problémy nastanú, potom je ťažké kultivovať sa. Staré sily vás určite prinútia zaplatiť za to a bude to skúška, ktorou nedokážete prejsť. Určite nespravte túto chybu.

Ak podmienky nie sú dostatočné, alebo ak sú určití študenti unesení, alebo ak iné projekty majú ťažkosti a vy spreneveríte peniaze [Shen Yunu], potom to je obrovský problém. Dôvodom je, že keď učeníci Dafa potvrdzujú Fa a pracujú na projekte, ste v procese Dovršovania seba a kráčania po ceste kultivácie, a vy musíte sami rozriešiť ťažkosti, s ktorými sa stretávate, a až to sa ráta ako prejdenie skúškou, je tak? Keď tým prejdete, je to mocná cnosť. Ak použijete peniaze iných ľudí, alebo spreneveríte peniaze iných, alebo peniaze pre Shen Yun, potom je to odlišné: bez ohľadu na to, čo robíte pre ten projekt, nebude tam  pre vás žiadna mocná cnosť. Staré sily sa chopia vášho problému: „Pomáhaš svojmu Majstrovi napravovať Fa, alebo Majster pomáha tebe?“ Navyše, spreneverenie peňazí bez toho, aby o tom vedeli iní, alebo branie tých peňazí za svoje vlastné, je v kultivácii naozaj veľké tabu, je to extrémne vážny problém. Takže niekedy uvažujem: určite nikdy nespravte žiadnu z týchto chýb. Majster nejde príliš zdôrazňovať tieto veci a nie je to pre mňa osobne také dôležité. Ale skutočne sa obávam, že každý, kto spraví takúto chybu, strávil všetky tie roky kultivácie nadarmo. Staré sily nedbajú na to, či si dlhoročný študent, nový študent, alebo koordinátor – staré sily ťa môžu aj tak zničiť.

Samozrejme, v skutočnosti ste sa všetci činili skutočne dobre a každý je šťastný, keď vidí úspech Shen Yunu, ktorý je mocný v spáse ľudí. Všetci chcete podporiť Shen Yun. Viem, že všetci uvažujete týmto spôsobom.

 

Učeník: Učeníci Dafa zo Si-anu posielajú Majstrovi pozdravy.

Majster: Ďakujem vám všetkým. Nemusíte posielať nahor ďalšie pozdravy.

 

Učeník: Som reportérom taiwanského vydania Epoch Times. Tento rok sme sa stretli s mnohými ľuďmi zo všetkých spoločenských vrstiev v Číne, ktorí prišli na Taiwan špeciálne kvôli tomu, aby videli vystúpenie Shen Yunu. Nielenže boli dojatí, ale chceli aj odovzdať svoje pozdravy súcitnému a veľkolepému Učiteľovi Li Chung-č’ a vyjadriť svoj najvyšší obdiv. Úprimne dúfajú, že Majster sa bude môcť vrátiť do Číny a že umelecký súbor Shen Yun sa bude môcť čoskoro vrátiť do domova kultúry odovzdávanej z nebies.

Majster: Ďakujem im. Chcem, aby Shen Yun vystúpil v pevninskej Číne. (potlesk) Uvidíme, či je na to ešte dosť času. Ak máme ísť do Číny, potom tri či štyri skupiny nebudú stačiť. Niekto v umeleckej skupine raz spočítal, že keby sme mali tri skupiny vystupujúce v Číne, zabralo by šesťdesiat rokov, len kým by všetci učeníci Dafa videli predstavenie, (všetci sa smejú) aby ho všetci mohli vidieť. (potlesk) Takže to publikum by bolo obrovské. Samozrejme, keďže chceme zachraňovať vnímajúce bytosti, musíme nechať viac bežných ľudí, aby ho videli.

 

Učeník: V mene učeníkov Dafa v Pekingu a Tchien-ťin-u v Číne posielam pozdravy Majstrovi a skláňam sa pred ním.

Majster: Ďakujem vám všetkým. Nemusíte mi posielať nahor pozdravy.

 

Učeník: (Majster: Nebudem čítať pozdravy Majstrovi na začiatku.) Som učeník Dafa z Čchang-čchun-u.  Neodrádza nás treskúca zima či extrémne teplo, vietor ani dážď. Vytrvávame vo vysielaní spravodlivých myšlienok. Kým sa prenasledovanie neskončí, naše spravodlivé myšlienky neprestanú a budeme robiť dobre tri veci. Majster, ubezpečujeme Vás o tom.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (potlesk) Učeníci v mojom rodnom meste sa činili naozaj dobre. (potlesk)

 

Učeník: (Majster: Hm, čo robiť? Stále ďalšie pozdravy. Mal by som ich prečítať?) Učeníci Dafa z mestskej oblasti Jung-ling okresu Sin-pin v meste Fu-šun, provincia Liao-ning, posielajú pozdravy súcitnému a veľkolepému Majstrovi.

Majster: Ďakujem vám všetkým.

 

Učeník: Ako by sme mali lepšie objasňovať pravdu o prenasledovaní západným médiám a ľudskoprávnym organizáciám?

Majster: Objasňovanie pravdy, to je niečo, čo môžete robiť všade a všetkým. Nezameriavajte sa špecificky na nejakú vládu, organizáciu atď. Nemajte také uvažovanie. Často je to presne kvôli takémuto uvažovaniu, že vaša cesta sa zablokuje. Ako viete, zachraňujeme ľudí. Čo zachraňujeme, keď zachraňujeme ľudí? Ich srdcia. Takže sa zamerajte na ich srdcia, zamerajte sa na toho jednotlivca. Nezameriavajte sa na organizáciu alebo entitu. Ak sa naozaj chcete zamerať na nejakú organizáciu a objasniť im pravdu, môžete ísť a spraviť to. Ale aby ste dosiahli skutočné výsledky v tom, ako zachraňujete ľudí, mali by ste byť pri objasňovaní pravdy otvorení voči všetkým. Môžete objasniť pravdu ľuďom v ľubovoľnom spoločenskom postavení. Všetky vnímajúce bytosti čakajú.

 

Učeník: Sú ľudia, ktorí sa dlhodobo označujú za praktizujúcich, kým sú medzi učeníkmi Dafa, a úmyselne medzi nami provokujú nezhody. Nie som si istý, ako ich odhaliť a pritom byť súcitný.

Majster: Naozaj, niektorí ľudia si myslia, že Dafa je dobrý, a nechcú ho opustiť, ale nekultivujú sa, takže mali účinok vyvolávania problémov. Oni sami si to neuvedomujú. Niektorí študenti, ktorí majú silné ľudské uvažovanie, dokonca radi počúvajú to, čo tí ľudia hovoria. Pritiahnu skupinu ľudí a hovoria pred nimi, pričom všetko, čo hovoria, sú ľudské pochopenia a nie sú vo Fa. Naozaj to vyvoláva problémy. Ľudia, ktorí nie sú usilovní, ale cítia, že Dafa je dobrý a že je to niečo, bez čoho nemôžu žiť: Dúfam, že si nenecháte ujsť túto príležitosť bezpočtu vekov; Dúfam, že sa dokážete skutočne pevne kultivovať a získať z toho; iba potom ste nepremrhali čas, ktorí ste strávili medzi učeníkmi Dafa.

 

Učeník: Ak sa učeník Dafa nekultivoval dobre, je to tak, že nech toho spraví koľkokoľvek, nedosiahne cieľ spásy vnímajúcich bytostí?

Majster: Nie, nie je to tak. Toto mi v skutočnosti pripomenulo jeden princíp. Niektorí ľudia – a najmä mnoho ľudí v pevninskej Číne – by povedalo: „Keďže si sa nečinil dobre, potom na mne nehľadaj chyby.“ Tieto slová sa vám môžu zdať správne. „Áno, až keď sa budeš činiť dobre, môžeš ma kritizovať.“ V skutočnosti to nie je správne. Nikto nie je dokonalý. Možno ten človek má nedostatky v jednom ohľade, ale možno v iných ohľadoch je trochu lepší. Nech je ten človek kýmkoľvek, kým to, čo hovorí, je správne, mali by ste ho počúvať. Nezáleží na tom, či si myslíte, že je dobrý alebo zlý človek. Iba takto je to správne. Takže bez ohľadu na to, či máte pocit, že ste sa v kultivácii činili dobre alebo nie, stále by ste mali ísť a robiť veci na objasňovanie pravdy. (potlesk)

 

Učeník: Všetci učeníci Dafa v meste Tchang-šan provincie Che-pej posielajú pozdravy Majstrovi. Od 20. júla 1999 bola toto vždy jedna z najtvrdšie prenasledovaných oblastí v celej krajine. Minulý rok tu boli dva prípady prenasledovania širokého rozsahu, ktoré priniesli veľké straty vnímajúcim bytostiam. Mohol by prosím Majster do tohto vniesť trochu svetla?

Majster: Ak by som o tom hovoril, bolo by takýchto vecí jednoducho príliš mnoho. V skutočnosti je to takéto v celej pevninskej Číne. Ako však Majster práve povedal, ak naši učeníci Dafa majú silné spravodlivé myšlienky a dokážu sa správať tak, ako by sa správal kultivujúci počas prenasledovania, a majú menej ľudských pripútaností, potom bude prenasledovania menej.

Čím viac ľudských pripútaností, tým viac ťažkostí. Niektorí ľudia sa z toho stále nepoučia. Čoskoro potom, ako sa dostanú z pracovného tábora, začnú sa opäť vynárať všemožné ľudské myšlienky, vrátane pripútanosti k predvádzaniu sa. Potom to prinesie ťažkosti, nie? Bude tým trpieť nielen ten človek, ale ovplyvní to aj celé prostredie. Preto ak by to každý učeník Dafa dokázal dobre zvládnuť, poviem vám, prenasledovanie by netrvalo, a už dávno by sa skončilo. (potlesk)

 

Učeník: V niektorých oblastiach človek, čo vedie Asociáciu Dafa, zároveň vedie aj mnoho vecí, ako Epoch Times, NTD, Asociáciu Dafa a projektové skupiny objasňovania pravdy. Musíme s ním všetko konzultovať.

Majster: Naozaj, v niektorých oblastiach je to tak. Ak je to skutočne kvôli nedostatku ľudských zdrojov, potom na tom niet čo kritizovať. V niektorých oblastiach je to však naozaj problematické. Dokonca aj ja uvažujem: ak by niekto mohol prevziať moje miesto, nepracoval by som na Shen Yune. Pri potvrdzovaní Fa musíte nechať každého učeníka Dafa kráčať po svojej vlastnej ceste a dať im príležitosti na mocnú cnosť. Ak si na seba vezmete príliš veľa vecí, nedokážete ich v skutočnosti dobre spraviť. Ak sa na to pozeráme z iného uhla, sú to pripútanosti, čo spôsobili, že robíte veci takto? Je to v skutočnosti problém v kultivácii, ktorý ste neprekonali. Ja si trúfam vzdávať sa vecí. Môžem opustiť všetko. Tieto veci sú zamýšľané na zoceľovanie ľudí, takže prečo to neopustiť? Všetci ste kultivujúci a keď je tu Fa, čoho sa obávať? Trúfam si nechať iných spraviť všetko, takže prečo to nemôžete spraviť vy? Mojím cieľom je zoceľovať ľudí, takže prečo nenecháte iných ľudí, aby to robili? (potlesk)

 

Učeník: Učeníkom Dafa v provincii Chej-lung-ťiang chýba Majster. Prekonáme všetky ťažkosti a budeme robiť dobre tri veci. Pod Majstrovým osobným vedením sa Shen Yun stal najlepším predstavením na svete. Naše pochopenie je, že teraz s ním musíme narábať pomocou našich najvyšších štandardov.

Majster: Aha, hovoríte o DVD-čkach Shen Yunu. Učeníci Dafa v Číne chcú pre ne spraviť elegantné obaly. Spravte to podľa vašich schopností a prostriedkov. Keďže mnoho praktizujúcich stále zažíva mnohé ťažkosti, ak by to všetci mali robiť týmto spôsobom, ovplyvnilo by to váš normálny denný život. Niektorí praktizujúci sa vzdajú jedenia i pitia, aby finančne pomohli. Nevytvárajme ťažkosti pre našich praktizujúcich. Ako možno viete, Shen Yun a Hora nikdy neprijímali dary od bežných praktizujúcich. Ale stále sú nejakí, čo venujú dar, a zakaždým ho musíme vrátiť. Prijímame dary iba od tých, čo sú podnikatelia alebo sú pomerne bohatí. Neprijímame ich od tých, ktorí majú bežné zamestnanie.

 

Učeník: Za okolností v Číne, ako môžeme rozpoznať rozdiel medzi racionalitou a strachom?

Majster: V prostredí pevninskej Číny, ak naozaj dokážete nemať žiaden strach, povedal by som, že je to skutočne pozoruhodné. Tá atmosféra teroru bola v skutočnosti vykonštruovaná starými silami a bola vytvorená na základe súčasných okolností učeníkov Dafa. Ak by ste nemali strach, mysleli by si, že to prostredie nedokáže dostatočne skúšať ľudí. Ak by ste nemali strach, robili by to všetko zbytočne, nie? Oni vás len chcú vystrašiť, aby sa videlo, či sa za tejto zlej situácie odvážite pracovať na záchrane ľudí. Toto spravili.

Spravodlivé myšlienky niektorých študentov sú silnejšie, takže majú menej strachu a správajú sa sebavedomejšie, čestnejšie a dôstojnejšie. Niektorí ľudia sú bojazlivejší, takže sa tak dobre nečinia. Je veľmi malý počet ľudí, ktorí vôbec nemajú strach. V oblastiach, kde veci nie sú také intenzívne, je takýchto ľudí viac. Ale v oblastiach, kde je mnoho zla a tlaku, je ich veľmi málo. Nie je to tak, že keď máš strach, nie si dobrý. Ide o to, ako človek prekoná svoj strach a ako sa pokúša robiť tri veci dobre so silnými spravodlivými myšlienkami – to je výnimočné. (potlesk) Inak povedané, bez ohľadu na to, ako sa bojíte, ak čelom k zodpovednosti za záchranu vnímajúcich bytostí preberáte iniciatívu a zachraňujete ľudí, potom je to pozoruhodné.

 

Učeník: Práve teraz je mnoho ľudí, ktorí ešte neboli spasení. Mohol by som poprosiť Majstra, aby pohovoril viac o dôležitosti dobrého využitia času na objasňovanie pravdy a šírenie „troch vystúpení“?

Majster: Nemyslím si, že by sa o dôležitosti tohto malo príliš hovoriť, nie? Je vašou zodpovednosťou zachraňovať ľudí a je to niečo, čo každý učeník Dafa musí robiť. Môžete povedať: „Kultivoval som sa dosť dobre. Čítam každý deň knihu a robím cvičenia po dlhý čas.“ Ale povedal by som, že to nie je kultivácia učeníka Dafa obdobia nápravy Fa; nekultivovali ste sa. Prečo je to tak? Pretože učeníci Dafa nie sú ako tí mnísi z minulosti, ktorí sa snažili len o osobné Dovŕšenie. Učeníci Dafa majú misiu, a preto sa nazývate „učeníci Dafa“. Vaším cieľom nie je vaše osobné Dovŕšenie. Máte priviesť veľkú skupinu životov k Dovŕšeniu. Takže to musíte ísť robiť. (potlesk)

 

Učeník: Stavy mysle tých kultivujúcich, ktorí prešli zlým prenasledovaním, a tých, ktorí po nejaký čas žili mimo Číny, sú odlišné.

Majster: Naozaj. Všimol som si, že ľudia, ktorí odišli z Číny a prišli do Ameriky, keď kráčajú po ulici a vidia západných policajtov, stále sa zdá, že majú strach. Keď povedia slová „Falun Gong“, obávajú sa, čo si iní budú myslieť. Stále v sebe majú veľa strachu. Pretože boli v tých pomeroch [v Číne] po dlhý čas a mali abnormálne vzájomné vzťahy, a pretože správanie a uvažovanie ľudí tam pochádza z kultúry zlej strany, je rozdiel v tom, ako títo ľudia konajú.

Učeníci Dafa žijúci mimo Číny teraz zabúdajú, keďže tu žili taký dlhý čas, čo je iné na ľuďoch v Číne. Najmä v týchto rokoch ten rozdiel ešte narástol. Takže sa čudujú: „Prečo sú ľudia, ktorí prichádzajú z Číny, takí zvláštni?“ Najmä, ak máte vo vnútri strach, študenti mimo Číny budú mať pocit, že hovoríte veci vyhýbavo. Premýšľajú o tom, či ten človek nie je špión. Naozaj majú taký pocit. Často im hovorím, ako sa v Číne po dlhom čase prenasledovania a dlhom čase v prostredí kultúry strany ľudia stanú takými, a neodvažujú sa s nikým zdieľať svoje myšlienky. Nie je to normálne. Je to preto, že v čínskej spoločnosti budú zlyhania alebo chyby človeka zneužité, budete onálepkovaní a budú na vás útočiť. Mimo Číny nič takého nie je, ani nič také v histórii ľudstva nebolo. Iba spoločnosť skazenej ČKS je taká. Mimo Číny, keď sú spolu dvaja ľudia, ktorí sa ani nepoznajú, povedia si navzájom všetko o svojich rodinách, sú veľmi otvorení a prirodzení.

Niekedy si ľudia z pevninskej Číny myslia, že ľudia v zahraničí sú veľmi naivní – hovoria dokonca ľuďom všetko o záležitostiach svojej rodiny. Ale to je normálne ľudské správanie, nie? Ľudia v Číne neustále skrývajú svoje myšlienky a všetkého sa obávajú, pretože boli popletení tou kultúrou skazenej strany a tou spoločnosťou; je to výsledok toho, že prešli tamojšími politickými hnutiami. Tá zlovestná ČKS je jednoducho veľmi zlá! (potlesk)

 

Učeník: Učeníci v Anglicku vytrvali v pokojných protestoch pred čínskym konzulátom po viac ako desať rokov. V súčasnosti majú na to učeníci odlišné názory.

Majster: Ja si myslím, že nech je to akokoľvek, Majster potvrdzuje každú jednu vec, ktorú robia učeníci Dafa na potvrdzovanie Fa. To zahŕňa pokojné sedenie pred konzulátom, ktoré pomáha ľuďom vo svete uvedomiť si a pochopiť, a ktoré umožňuje okoloidúcim uvidieť, že títo ľudia sú prenasledovaní. Je to odhaľovanie zla. Myslím si, že je to výborná vec, ktorú ste spravili, a malo by sa to robiť. (potlesk) Potvrdzoval som tento prístup po celý čas. Ľudia si všimnú, že sa to nedeje pred konzulátom žiadnej inej krajiny. Deje sa to len skazenému, ničomnému režimu ČKS. Neustále som potvrdzoval tento prístup.

 

Učeník: V Číne, keď sa praktizujúci cíti fyzicky zle, vo väčšine prípadov je to preto, že staré sily prenasledujú toho človeka a my by sme to mali odmietnuť so spravodlivými myšlienkami a pozerať sa dovnútra. Keď som prišiel do zahraničia, počul som, že keď sa praktizujúci necíti fyzicky dobre, pripisuje sa to odstraňovaniu karmy. Nerozumiem tomu dobre z hľadiska princípov Fa.

Majster: V zlom prostredí, najmä v Číne, je v iných dimenziách veľa zla a ono vás prenasleduje. Mimo Číny nie je tak veľa zlých faktorov a ten tlak je preč. V súčasnosti, či je to odstraňovanie karmy alebo zasahovanie od zlých faktorov, je to všetko práca starých síl. Je to to isté – len sa to inak volá. Som proti všetkému, čo robia staré sily. Neprijímam nič z toho. Ešte menej by učeníci Dafa mali byť prinútení znášať také utrpenie. (potlesk)

 

Učeník: Získal som Fa v roku 2010. Dnes je to po prvýkrát, čo som na Fa konferencii, a teraz mám tú výsadu, že môžem vidieť Majstra naživo vyučovať Fa. Dovoľte mi prosím odovzdať Majstrovi pozdravy od mojej sestry a jej dcéry.

Majster: Ďakujem, ďakujem. Majster vie.

 

Učeník: Majster, rád by som sa spýtal, prečo bola niektorým učeníkom Dafa z Číny, ktorí boli kruto prenasledovaní a ktorí prišli do USA, odmietnutá ich žiadosť o politický azyl.

Majster: Má to dva dôvody. Prvý je, že možno sú stále nejaké veci v Číne, ktoré by ste mali spraviť, a ktoré ste ešte nespravili. Možno sú tam ľudia, ktorých by ste mali zachrániť, ale ešte ste ich nezachránili? Hovorím to len z hľadiska princípov Fa. Nehovorím, že toto je nutne vaša situácia. Ďalším dôvodom je, ako viete, keď imigrační úradníci v USA kladú otázky, sú veľmi priami. Ale keď my, Číňania, hovoríme, nie sme priami. V Číne, keď sa vyjadrí všeobecná myšlienka, všetci ľudia ju pochopia – „Ach, takto to je.“ Ale ľudia v západnej spoločnosti takto neuvažujú. Takže veci často nejdú tak hladko a niekedy to imigračných úradníkov nahnevá: „Prečo mi nedávate priame odpovede?“ Myslia si, že niečo skrývate a klamete. Ale nie je to tak. Pochádza to z vášho spôsobu vyjadrovania vecí, alebo z vášho spôsobu uvažovania, vášho chápania a vašich konceptov. Naozaj sú tam rozdiely. Pokúste sa odpovedať priamo. Samozrejme, je tu ďalší dôvod, ktorý je rozhodujúci: kultivačný stav človeka.

 

Učeník: Ak si mediálna spoločnosť najme bežných ľudí na nejaké úlohy, uniknú do bežnej ľudskej spoločnosti dobré myšlienky, ktoré pochádzajú z nášho zdieľania zdrojov učeníkov Dafa?

Majster: Ak sú vaše schopnosti pri propagácii slabé a najmete si nejakých bežných ľudí, aby pracovali na reklame alebo na marketingu, potom to nebude veľký problém. Ale pri iných veciach, ak by [nepraktizujúci] bol v tej istej kancelárii, potom by to mohol byť veľký problém. Je dosť možné, že mnoho ľudí by predpokladalo, že je učeníkom Dafa a nedávali by pozor na to, čo hovoria. Samozrejme, že by tam bol rozdiel v tom, ako chápe veci. Ak by tam bol nejaký problém s pozadím toho človeka, potom by to prinieslo väčšie problémy. Zlá strana sa snaží získať akékoľvek „spravodajské“ informácie o Falun Gongu. Takže tieto veci sú zložité. Ak si najmete ľudí z bežnej spoločnosti, nenechajte ich byť spolu s vami. Dajte ich na oddelené miesto. Týmto spôsobom budú učeníci Dafa vedieť, že tamto sú nepraktizujúci a toto sú učeníci Dafa. Inak sa pomiešajú.

 

Učeník: Som učeník Dafa zo severovýchodnej Číny. Mnoho učeníkov Dafa je stále prenasledovaných v čínskych väzeniach a pracovných táboroch. Čo by sme mali robiť, aby sme účinnejšie zachraňovali našich spolupraktizujúcich?

Majster: Každý človek má svoju vlastnú kultivačnú cestu. Ako učeníci Dafa by ste mali myslieť na pomáhanie vašim spolupraktizujúcim, aby trpeli menším prenasledovaním. Ale ohľadom toho, ako to špecificky spraviť, v kultivácii sa treba pozrieť na kultivačný stav človeka. Ak je jeho kultivačný stav dobrý, bude ľahké pomôcť mu; ak je jeho stav mimo, nebude ľahké mu pomôcť. Môžem len povedať, že by ste sa v rámci vašich možností mali čo najviac snažiť robiť to, čo by ste mali robiť. V skutočnosti učeníci Dafa vo svete na tomto pracujú. Odhaľujú zlo a obmedzujú ho.

 

Učeník: Ako by mali učeníci Dafa dobre využiť médiá bežnej spoločnosti?

Majster: Dobre využiť médiá bežnej spoločnosti? Dovoľte mi povedať to takto: Záležitosti učeníkov Dafa musíme riešiť my – musíme ich robiť my sami. Ak rátate, že ich budú robiť bežné médiá, mocná cnosť tej mediálnej spoločnosti by bola príliš obrovská. Ako viete, niektoré noviny majú obrovský vplyv. Ak by niektoré noviny odhalili pravdu o prenasledovaní Falun Gongu a popísali by celú vec od A po Z, úplne jasne, mysleli by ste si, že by to bola určite dobrá vec. Mnoho ľudí by si myslelo, že by to bolo jednoducho výborné. Ale staré sily by s tým absolútne nesúhlasili, keďže by to zničilo prostredie, ktoré usporiadali. Absolútne budú namietať voči niečomu, čo poškodzuje údajné „prostredie“, o ktorom sa nazdávajú, že skúša učeníkov Dafa. Preto o tom médiá bežných ľudí po celé tie roky nepodávali správy. Vedel som o týchto veciach dávno, takže som vás nikdy nežiadal, aby ste na tom pracovali. Pokiaľ to robíte, tie reportáže budú negatívne.

Samozrejme, niektorí reportéri pozerali Shen Yun alebo sa dozvedeli pravdu, keď sa stretli s učeníkmi Dafa, a v tom prípade sú odlišní. Takže niekedy príležitostne vznikne správa ohľadom určitých vecí a to je samozrejme výborné, vynikajúce. Dá sa len povedať, že ten človek je mimoriadny a že si vybral pre seba budúcnosť. Dá sa to povedať len takto. Ale ak chcete, aby sa také veci diali vo väčšom meradle, alebo aby ľudia o nás písali v širokej miere, to sa ešte po celé tieto roky nestalo. Nie je to tak, že to nedokážete spraviť, a nie je to ani preto, že by vás Majster nenechal to spraviť. Je to preto, že staré sily obmedzujú bežnú spoločnosť.

 

Učeník: Nedávno bolo v Hong Kongu nejaké zasahovanie zla. Bolo to vyvolané ľudskými pripútanosťami na strane väčšiny učeníkov Dafa v Hong Kongu? Alebo sú tam iné dôvody?

Majster: Keď narazíte na problémy, neobviňujte sa navzájom. Každý by o tom mal pokojne uvažovať. Hong Kong je prednou líniou zlej strany a momentálne je jednoducho mimo jej dosahu. Keď tam odhaľujete zlo, je také naplnené nenávisťou, že ho bolia zuby až ku koreňom. Bolo by abnormálne, keby [ČKS] nerobila tie zlé veci. Ale učeníci Dafa sú úžasní. Celé tieto roky ste sa činili vynikajúco a dokázali ste za týchto okolností odhaliť zlo s veľkou silou. Hoci je také plné nenávisti, až ho bolia zuby, nemôže spraviť nič. V poslednom záchvate šialenstva už dokonca ani nedbá o údajnú „jednu krajinu, dva systémy“ a o svoj obraz. Ľudia vo svete uvideli, že zlá strana stratila svoje zmysly a opäť rozohrala svoje špinavé triky.

V tomto čase musíte konať pokojne a racionálne. Toto je miesto pôvodne usporiadané pre učeníkov Dafa, aby tam objasňovali pravdu. Takže mohlo by také šialenstvo trvať dlho? Nemohlo. Staré sily sa zamerali na určité ľudské pripútanosti. Ak má jeden človek problém, je to záležitosť osobnej kultivácie. Ale ak má mnoho ľudí problémy v kultivácii, vyskytnú sa problémy v širšom stave záležitostí. Takže keď sa stretnete s vecami, musíte zostať vyrovnaní. Majster sledoval túto záležitosť a sledujem stavy mysle učeníkov Dafa a to, ako každý človek rieši tieto veci.

 

Učeník: Niektorí ľudia všade šíria falošné jingweny. Ako by sme mali riešiť takéto veci, keď sa s nimi stretneme?

Majster: Ako jednotlivec: Nepočúvajte ich, nepozerajte sa na ne a to je všetko. Prečo sú ľudia stále ovplyvnení tými vecami, keď vedia, že sú falošné a vedia, že webstránka Minghui to mnohokrát vyhlásila a že hovorila o tomto probléme?

Uvažujme o tom: čo je dôvodom, prečo sa také veci dejú medzi našimi študentmi? Nie je to preto, že niektorí ľudia radi počúvajú klebety? Je to pripútanosť zrodená z ľudského uvažovania. Takže zameriavajúc sa na ľudské uvažovanie, staré sily uvažujú: „Ak ho nenecháme škaredo spadnúť, nezmení sa a nezbaví sa tej mentality. Musíme ho na tom nechať spadnúť.“ Takže spôsobia, že tí ľudia pôjdu šíriť klebety. Tí ľudia, čo šíria klebety, sa sami o klebety zaujímajú, a preto to robia. 

Nespadli niektorí ľudia? Spadli a po roky nedokázali vstať. Nakoniec si to uvedomili a bolestne to ľutovali. Majster také veci neuznáva, ale bolo to preto, že ste dovolili zlu chytiť sa princípu, že sa to odvážili spraviť. Ak by ste dokázali opustiť tú pripútanosť skôr, neboli by také straty. Toto je dôležité najmä keď sa kultivujete vo veľkej skupine. Keď sa ľudia v minulosti kultivovali, aby sa umožnilo niekomu uspieť v kultivácii, používali sa rôzne prístupy na zameranie sa na rôzne ľudské pripútanosti a na ich odstránenie. Potom, keď učeníci Dafa majú opomenutia, zlo sa zameria na ich pripútanosti a vyvolá problémy. Niekedy sa zlo zameria na to, čoho sa obávate a nechá, aby sa to stalo, alebo prinesie to, čím sa zaoberá vaša myseľ.

 

Učeník: Ako môžeme pomôcť učeníkom, ktorí neboli usilovní alebo ktorí spadli, aby sa vrátili späť?

Majster: Objasnite im pravdu presne rovnako, ako niekomu, kto sa neučil Fa. Je to preto, že keď spadne, nebude už dokonca ani schopný recitovať Lunyu, a nebude schopný spomenúť si na žiadne úryvky z kníh Dafa. Ak sa naozaj chce vrátiť späť, musí začať študovať odznova. Musí začať odznova.

 

Učeník: Niektorí učeníci nedbajú veľmi na zmeny čínskych znakov spravené v knihách. Ako sa majú také knihy odovzdať neskorším generáciám?

Majster: Majster bude riešiť veci pre neskoršie generácie. Ale učeníci Dafa by sa mali činiť dobre v tom, čo majú robiť.

 

Učeník: Je niekoľko študentov z Číny, ktorí pracujú veľmi tvrdo, ale sú veľmi pripútaní k svojim vlastným pochopeniam.

Majster: Naozaj. Prečo je teda prenasledovanie v Číne také kruté? Jedným dôvodom je, že ľudské pripútanosti niektorých ľudí sú jednoducho veľmi silné. Povedal som, že keď spolupracujete ako skupina, nikoho myšlienka nemôže byť úplne dokonalá. Spoločnosť sa neustále mení a takisto sa mení stav záležitostí. Aj ľudia považujú dnes za módnu jednu vec a zajtra je v móde už niečo iné. Spoločnosť je v pohybe. Takže nebuďte tvrdošijný v tom, že vaše vlastné myšlienky sú také dobré. Pokiaľ niečo slúži na dokončenie tej úlohy, choďte a usilovne spolu na tom pracujte. Ak máte pocit, že niečo v nejakom ohľade nie je ideálne a spravíte čo dokážete, aby ste to zlepšili, potom je to pozoruhodné, a to je to, čo božské bytosti chcú vidieť, a to je to, čo by mal kultivujúci robiť. (potlesk) Nie je to o tom, ktorá myšlienka alebo koho myšlienka je dokonalá alebo úžasná. Možno ste vyhrali v spore, ale to je presne to, proti čomu sú božské bytosti, a Majster to tiež nechce vidieť. Okrem toho, staré sily si budú myslieť, že čím menej je nejaká myšlienka dokonalá, tým lepšie. Keďže takto, keď podľa nej konáte a ukážu sa všetky možné druhy nedostatkov, ak tie veci dokážete vyvážiť, potom je to pozoruhodné. Tá situácia dala všetkým príležitosť spoločne sa kultivovať. Takto sa na to pozerajú oni.

 

Učeník: Niektorí kultivujúci pracujú na plný úväzok pre niekoľko médií a nemajú žiaden príjem na to, aby udržali svoje denné životy. Niektoré médiá poskytujú pokrytie životných nákladov. Tie peniaze pochádzajú z darov praktizujúcich. Niektorí kultivujúci prišli k pochopeniu, že prijímanie peňažnej pomoci nezodpovedá Fa, ktorý vyučoval Majster ohľadom vyplácania platov, takže opustili spoločnosť a našli si bežnú prácu. Teraz sa rozhodli pracovať na iných projektoch objasňovania pravdy. Ja tiež čelím tejto otázke dostávania finančnej pomoci. Ako by som tomu mal rozumieť?

Majster: Niektoré médiá poskytovali peňažnú pomoc s mojím súhlasom. Ak chcete spraviť mediálnu spoločnosť úspešnou tak rýchlo, ako sa len dá, avšak nemáte platy, ako by to mohlo fungovať? Keď ľudia nepracujú na plný úväzok, je to realizovateľné? Je v poriadku spraviť to na začiatku. Napríklad, ak má NTD začať znova a činiť sa dobre, je v poriadku robiť to počas tohto časového obdobia, kvôli týmto okolnostiam. Ale nebude to dlho pokračovať. Nový človek, čo ju vedie, nedovolí, aby to tak pokračovalo príliš dlho.

 

Učeník: Pretože to trvá už tak dlho, niektorí dlhoroční študenti v Číne neboli usilovní a dokonca sa prestali kultivovať. Čo by sme mali spraviť?

Majster: Neviete, že v kultivácii chcú staré sily preosiať presne tých, ktorí nie sú usilovní alebo nenapĺňajú štandard? Povedal som predtým, že kultivácia je presne ako premývanie zlata, nie? Všetok piesok je odstránený a zostane len zlato. Nie je fráza, ktorá hovorí: „veľké vlny zmývajú piesok“? Uprostred veľkého vetra a vĺn sa zmyje piesok a zostane zlato.

V skutočnosti, myslím, že všetky vnímajúce bytosti by mali, počas tohto obdobia v histórii, spraviť kľúčové rozhodnutie o svojej existencii. Ak sa niekto už nechce kultivovať, je to úplne na tom človeku samotnom. V spravodlivej kultivačnej ceste nie je nikto nútený, aby sa kultivoval. Ak v tom nie je srdce toho človeka, potom jeho prítomnosť medzi kultivujúcimi je falošná. Takže môj prístup bol neustále taký, že keď sa kultivujete, ja, ako váš Majster, sa o vás postarám, a keď sa nekultivujete, môžete slobodne odísť. Ak v tom nie je srdce človeka, nebude to fungovať.

 

Učeník: Zlá strana začala zmenšovať použitie pracovných táborov na učeníkov Dafa, ale zväčšila používanie odsúdení do väzenia a tresty sú dlhšie. Začína zlo s novým kolom?

Majster: Mení sa obal, ale obsah nie. Zlo vyčerpalo svoje triky. Ukázalo ľuďom všetky svoje zlé taktiky a bolo to spravené na skúšanie ľudských pripútaností.

 

Učeník: Pred niekoľkými rokmi Majster povedal vo svojom vyučovaní Fa, že učeníci Dafa mimo Číny by sa tam nemali vracať. Môžu sa učeníci Dafa zo zámoria vrátiť teraz do Číny?

Majster: Ak ste na čiernom zozname zla a vrátite sa späť do Číny, určite vás vyhľadajú. Ak vám dovolia vrátiť sa, je to kvôli dvom cieľom: jeden je získať od vás údajné „spravodajské informácie“; ďalší je, aby z vás spravili špióna. Inak vám nedovolia vrátiť sa späť. Preto keď sa mnoho ľudí vráti späť z cesty do Číny, ich spolupraktizujúci im nedôverujú. Uvažujú: „Ťažko povedať, čo si robil, kým si bol v Číne.“ Ľudia budú uvažovať týmto spôsobom. Naozaj chcete privolať takéto problémy?

 

Učeník: Nedávno bol odhalený mimoriadne zlý pracovný tábor. Aj bežný človek publikoval knihu, ktorá odhaľovala zlo toho tábora. Niektorí bežní ľudia a bežné médiá chcú spraviť rozhovor so študentmi v Číne, ktorí boli prenasledovaní v pracovných táboroch. Niektorí čínski študenti chcú vyjsť von a odhaliť zlo. Rád by som sa spýtal Majstra, či je to v tomto čase primerané?

Majster: Samozrejme, že je to primerané. Prečo by sme ho neodhalili? (potlesk) Študenti mimo Číny do toho môžu vložiť veľa úsilia. Študenti v Číne by mali dbať na svoju bezpečnosť. Neustále som odmietal uznať toto prenasledovanie a neprijímam ani tie veci, ktoré usporiadali staré sily. Nikdy ich neprijmem. (potlesk)

 

Učeník: Minghui neustále publikoval články žiadajúce ľudí, aby prestali poškodzovať Fa, ale niektorým študentom v Číne  sa to stále nevyjasnilo.

Majster: Naozaj. Ovláda ich zlo a odporujú dokonca Minghui. Viete, prečo publikujem informácie na webstránke Minghui? Je to aby som vám povedal, že je dôveryhodná, a že je to platforma, cez ktorú môžu učeníci Dafa komunikovať. Keď o tom hovoríme z iného uhla, Majster na ňu takisto dozerá a nebude mať žiadne vážne problémy.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci v Číne robili spoločne cvičenia na verejnosti. Toto viedlo k zatknutiam. A neobjasňujú aktívne pravdu.

Majster: Neobjasňovanie pravdy a neriešenie týchto záležitostí nie je správne. Keď sú podmienky vhodné, študentov v niektorých oblastiach nikto neobťažuje, keď chodia von praktizovať. Ale iné oblasti by ich nemali slepo napodobňovať. Keď je tá situácia stále pomerne zlá, nerobte to, pretože to prinesie straty.

 

Učeník: Iba asi pol milióna učeníkov Dafa publikovalo slávnostné vyhlásenia na Minghui. Je to preto, že je mnoho takých, ktorí spravili nesprávne veci, ale stále nevykročili vpred? Ako im môžeme viac pomôcť?

Majster: Jednoducho robte dobre to, čo by učeníci Dafa mali robiť. Keď iný praktizujúci z minulosti skutočne spadne, potom k nemu pristupujte presne tak, ako by ste pristupovali k bežnému človeku, keď mu objasňujete pravdu. Nezaobchádzajte s ním tak, akoby bol stále kultivujúcim. Ak si myslíte, že jeho pochopenie je rovnaké ako vaše, potom nemáte pravdu. Hneď ako niekto spadne, je presne rovnaký ako bežný človek. Takže mu musíte objasniť pravdu rovnako, ako by ste to spravili bežnému človeku. Povedal som vám predtým, že ak sa človek prestane kultivovať, z jeho pamäti budú zotreté všetky stopy Fa. Takže si nebude na nič pamätať. Ak má úmysel kultivovať sa, potom sa musí kultivovať nanovo a musí začať opäť od začiatku.

 

Učeník: Okrem vznesených otázok dostal personál konferencie papieriky od študentov v mnohých oblastiach. Dáme ich Majstrovi neskôr.

Majster: Personál konferencie mi napísal tento. Spojili veľké množstvo pozdravov Majstrovi. Prečítam vám ich. Celé telo učeníkov Dafa z Tchaj-jüan, Šan-si; Pekingu; Ču-čou, Chu-nan; Čcheng-tu, S'-čchuan; Ťin-čou; mesta Ťi-si v Chej-lung-ťiang; Nan-jang; okres Fu-šan; Pao-ting, Chu-pej; Šan-si; Jü-šan; Šen-čen; Liou-čou, Kuang-si; Š'-ťia-čuang; Pchan-ťin; Macao; Ťi-nan; Tchang-šan, Che-pej; Liao-čcheng; Šan-tung; Šen-jang; An-chuej; Ša-an-si; Jün-nan; Su-čou; Čchang-čchun; Chej-lung-ťiang; Ling-jüan; Wej-fang; Mu-tan-ťiang; Čch'-feng, Vnútorné Mongolsko; Šan-tung; Jün-nan; Pching-ťiang; Chu-nan; Pching-šan; Che-pej; Čcheng-te; Wu-chan; Chu-pej; Šanghaj; Ťin-čung; Šan-si; Jü-cch'; Kuang-čou; Chu-nan; Ministerstva letectva, Peking; okres Chung-šan, Wu-chan; mesta Chuang-kang, Chu-pej; mesta Wu-süe; mesta Ma-čcheng; mesta Chuang-š'; mesta Si-šuej; Sin-ťiang; Lang-fang, Che-pej; Če-ťiang; mesta Pchan-č'-chua; Le-šan, S'-čchuan; z univerzít a vysokých škôl v Pekingu; Ťiang-su; Liao-ning; Fu-ťien; Ta-lien; Tchien-ťin; Che-nan; Ta-tchung; Te-jang, S'-čchuan; Čang-ťia-kchou, a Kan-su posiela Majstrovi svoje pozdravy.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (potlesk) Ešte sú ďalšie. Personál konferencie spojil pozdravy. Nasleduje ďalšia časť. Všetci učeníci Dafa z Japonska, Los Angeles, USA, Austrálie, Rumunska, Holandska, Nórska, Havaja, Vancouveru, Iránu, Dubaja, Nového Zélandu, Vietnamu, Kórey, Talianska, Francúzska, Anglicka, Španielska, Malajzie, Sydney, Taiwanu, San Francisca, Kalifornie, USA a New Yorku posielajú Majstrovi pozdravy. (potlesk)

To je všetko, čo teraz poviem. Dnes je v publiku viac ako osemtisíc ľudí. Ak by každý z vás poslal papierik, určite by som ich nedokázal všetky prečítať. Ale aj tak, otázky, na ktoré som reagoval, boli možno reprezentatívne. Dúfam, že každý z nich niečo získal. Zakaždým, keď máme Fa konferenciu, Majster to bude robiť týmto spôsobom, keď to dovolí čas a pokúsi sa odpovedať na viac vašich otázok. Ale nech je to akokoľvek, bez ohľadu na to, koľko toho poviem, stále to musíte byť vy, čo sa kultivujete. Majster môže prevziať iba úlohu poskytovania vedenia. Samozrejme, v kultivácii stále platí, že „kultivácia je na vás, gong je na Majstrovi“. To je isté. Ale keď sa stretnete s problémami, keď narazíte na celý rad meniacich sa situácií medzi bežnými ľuďmi, musíte to byť vy, kto ich zvládne.

To je na dnes všetko. Dúfam, že budete kráčať po poslednom úseku cesty dobre. Naozaj nezostáva veľa času. Môže sa to kedykoľvek skončiť a ďalšia fáza sa môže kedykoľvek začať. Ďakujem vám všetkým. (Všetci učeníci stoja. Dlhý, nadšený potlesk.)

 

 


Linka na DOC súbor