Súdne procesy

Argentínsky vyšší trestný súd rozhodol o znovuotvorení súdneho procesu voči Jiang Zeminovi a Luo Ganovi

12.6.13 | Od korešpondenta Minghui Wang Ying

(Minghui.org) Argentínsky vyšší trestný súd vrátil 17. apríla 2013 späť na Federálny odvolací trestný súd prípad žaloby Jiang Zemina a Luo Gana, nariaďujúc mu opäť otvoriť súdne konanie voči nasledujúcim obžalovaným: bývalý prezident a vodca strany Jiang Zemin a bývalý člen Stáleho výboru Luo Gan.

Obaja boli obžalovaní za mučenie a genocídu praktizujúcich Falun Gongu v Číne. Žalobca, Asociácia Falun Dafa v Argentíne(AFDA) sa v tomto prípade už dvakrát odvolala. Prípad bude teraz opätovne otvorený.

AFDA dúfa, že súdy v Argentíne budú obhajovať ducha a literu zákona a vydajú medzinárodný zatykač na Jianga a Luo.

13. decembra 2005 AFDA podala žalobu na Luo Gana, vtedajšieho zástupcu vedúceho Úradu 610, kým bol na návšteve v Argentíne. Bol obvinený za použitie Úradu 610 na priame naplánovanie a rozvinutie prenasledovania Falun Gongu. Prípad bol prijatý sudcom Dr. Octavio Aráoz de Lamadrid na Federálnom trestnom súde č. 9.

Vydaný zatykač

V decembri 2009, po štyroch rokoch vyšetrovania a zbierania svedectiev od mnohých praktizujúcich Falun Dafa, sudca Lamadrid vydal medzinárodný zatykač žiadajúci Interpol, aby zatkol obžalovaných, Jianga a Luo, keď opustia Čínu, a vydal ich na súdne konanie v Argentíne za ich zločiny proti ľudskosti. Sudca zahrnul Jianga do prípadu Luo-a, keď zistil, že bývalý čínsky prezident zahájil prenasledovanie Falun Gongu.

Sudca bol prinútený odstúpiť, potom ako ČKS začala zasahovať do súdneho procesu

Čínska ambasáda v Argentíne, okamžite potom ako dostala správu o medzinárodnom zatykači na Jianga a Luo, napísala formálny list ministrovi zahraničných vecí Argentíny, argentínskym súdnym úradníkom a rôznym štátnym ministrom, žiadajúcich ich o „ukončenie všetkých súdnych prípadov týkajúcich sa Falun Gongu“. Tiež sa vyhrážali, že pokiaľ bude súdny prípad pokračovať, poškodí to bilaterálne vzťahy medzi Čínou a Argentínou.

Čoskoro potom bol sudca Lamadrid prinútený odstúpiť a argentínska vláda rýchlo zariadila, aby jeho miesto prevzal ďalší sudca. V prvý deň úradovania novovymenovaný sudca odvolal medzinárodný zatykač voči Jiangovi a Luovi a uzavrel prípad kvôli nedostatku dôkazov.

Asociácia Falun Dafa sa dvakrát odvolala

AFDA sa odvolala na federálny odvolací trestný súd, ktorý rozhodol v decembri 2010, že na prípad sa vzťahuje princíp univerzálnej jurisdikcie a že dôkazy obklopujúce prenasledovanie, ktoré poskytol žalobca, boli dostatočné na to, aby ich prijali a verili im.

Avšak súd odmietol prípad na základe princípu „non bis in idem“ (Ak medzinárodný trestný súd ICC rozhodol o tomto prípade, potom žiaden ďalší súd nemôže súdiť ten istý prípad.)

V podstate tento princíp stanovuje, že dve identické záležitosti voči tým istým obžalovaným nemôžu byť predkladané nezávisle. Pretože podobný prípad ohľadom porušovania ľudských práv nasledovníkov Falun Gongu už bol podaný v Španielsku, Súd pre odvolania rozhodol, že aplikujú tento princíp.

AFDA sa potom odvolala na Vyšší trestný súd v Argentíne, poukazujúc na to, že čínsky režim použil obrovský politický tlak a prinútil Súdny dvor č.1 federálneho odvolacieho trestného súdu, aby aplikovali princíp „non bis in idem“, aby zamietli tento prípad. AFDA tiež poukázala na to, že princíp „non bis in idem“ by nemal byť použitý na genocídu prenasledovania Falun Gongu, predtým ako budú obžalované strany oficiálne uznané vinnými.

Amnesty International podporila odvolanie AFDA

Amnesty International podporila odvolania AFDA a z pohľadu tretej strany poskytla Vyššiemu trestnému súdu veľký počet trestnoprávnych prípadov ohľadom zločinov proti ľudskosti, vrátane ich spracovania, vývoja a analýzy uvedených zločinov. Ľudskoprávna organizácia vyhlásila, že princíp „non bis in idem“ by sa na tento prípad nemal aplikovať.

Vyšší trestný súd nariaďuje opätovný súdny proces

17. apríla 2013 Vyšší kriminálny súd v Argentíne odmietol rozhodnutie Federálneho odvolacieho trestného súdu, aby bol prípad uzatvorený, a nariadil, aby bol prípad vrátený späť Deviatemu tribunálu federálneho trestného súdu kvôli opätovnému súdnemu procesu.

Vyšší trestný súd rozhodol, že princíp „non bis in idem“ nemôže byť použitý na rozhodnutie o tom, či by vyšetrovanie v danom súdnom konaní malo alebo nemalo byť vedené a už vôbec nemôže byť použitý na rozhodnutie o výsledku súdneho konania.

 

Článok v angličtine: http://www.en.minghui.org/html/articles/2013/6/3/140287.html

Článok v čínštine

 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha