Pozitívne účinky na zdravie

Falun Dafa významne zlepšuje zdravie: Prieskum na viac ako 6.000 praktizujúcich v Dalian-e, provincia Liaoning

28.6.13

(Minghui.org) Viac ako 6.000 praktizujúcich Falun Dafa sa zúčastnilo prieskumu v Dalian-e, Čína. Všetci hlásili významné zlepšenie zdravia. Z tých, ktorí mali jeden alebo viac zdravotných problémov, viac ako 99,8% hlásilo zlepšenia. Symptómy sa buď zlepšili, alebo sa úplne stratili. Duševné aj telesné funkcie a kvalita života sa dramaticky zlepšila. Dokonca aj proces starnutia sa spomalil.

Vo februári 1998 sa uskutočnil prieskum zdravotného stavu na 6478 praktizujúcich Falun Dafa, ktorí bývali v oblasti Dalian, Čína. Zo skúmanej populácie 6192 (95,59%) trpelo rôznymi chorobami a zdravotnými problémami kardiovaskulárneho systému, nervového systému, zažívacieho systému, dýchacieho systému, urogenitálneho systému, krvného a imunitného systému alebo systému svalstva a kostí. Účastníci prieskumu praktizovali Falun Dafa v priemere 1,8 roka, v priemere 2 hodiny denne.

Zo skúmanej populácie 92% ohlásilo úplné zmiznutie symptómov, 7,74% pozorovalo mierne zlepšenie a 0,14% nevidelo žiadne zjavné zlepšenie. Miera uzdravenia z choroby nevykazuje žiadne významnejšie rozdiely medzi praktizujúcimi s viacerými chorobami (89,73%) alebo s jednou chorobou(88,83%). Štúdia tiež zistila, že čím dlhšie človek praktizoval, tým vyššia bola miera uzdravenia. Miera uzdravenia pre praktizujúcich, ktorí praktizovali 2 roky bola 91,24%, pre tých, čo praktizovali 3 roky bola 92,45% a pre tých, čo praktizovali 4 roky bola 95,96%, čo môže naznačovať, že čím dlhšie človek praktizuje, tým je výsledok lepší.

Je veľmi zaujímavé poznamenať, že tí, ktorí dosiahli najlepšie výsledky, neužívali vôbec žiadnu lekársku liečbu. Nepoužívali alternatívnu medicínu ani nebrali vitamíny či minerálne doplnky alebo iné prírodné zdravotné produkty. Praktizujúci považovali takéto produkty za zbytočné a možno dokonca za spôsobujúce narušenie ich procesu zlepšovania zdravia.

Prax Falun Dafa prináša veľké ekonomické úspory v dôsledku dramaticky zníženého používania zdravotnej starostlivosti. Podľa prieskumu po začatí praxe ročné lekárske výdaje na človeka klesli o 2408,83 yuan-ov. Vzhľadom na fakt, že 62,1% skúmanej populácie bolo vo veku od 50 do 71 rokov, kde sú obvyklé viaceré choroby, potenciálne úspory by mohli byť ešte oveľa vyššie.

Väčšina praktizujúcich hlásila zjavné zlepšenie v ich celkovom fyzickom a duševnom zdraví, vrátane zvýšenej fyzickej vitality a mobility, menšej únavy po telesných aktivitách, lepšej pamäti, zlepšenia zraku a sluchu, väčšej chuti do jedla a lepšieho spánku – vnímali svoje zdravie ako lepšie a v podstate nemali žiadne znaky stresu, úzkosti či depresie.

Ak 92% populácie ukazovalo úplné zmiznutie symptómov a ak iba 0,14% ukazovalo žiadne zjavné zlepšenie, človek ľahko pochopí, prečo praktizujúci Falun Dafa chcú pokračovať v praktizovaní aj napriek prenasledovaniu, ktoré spustil Jiang Zemin.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2001/6/17/11524.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha