Výmena skúseností a názorov

Pozeranie sa dovnútra by nemalo zostať len na povrchu

31.7.13 | Od učeníka Dafa v Číne

(Minghui.org) Po nedávnom zdieľaní s niekoľkými praktizujúcimi som objavil tendenciu. Je dosť praktizujúcich, ktorí majú problémy vo svojej kultivácii, ktoré je ťažko napraviť alebo oblasti, v ktorých nie sú veľmi usilovní. Zažívajú zas a znova podobné ťažkosti, čo spôsobuje, že títo praktizujúci zotrvávajú na rovnakej úrovni po dlhý čas. Dokonca aj drobné zlepšenie si vyžaduje veľa námahy a zdá sa byť ťažké.

Nie je to tak, že títo praktizujúci sa nepozerajú dovnútra. Avšak často sa proces pozerania sa dovnútra zastaví na povrchovej úrovni.

Mnoho praktizujúcich si myslí: „Keď som hľadal vo vnútri a rozpoznal som svoju pripútanosť, Majster mi pomôže odstrániť ju.“ Preto znížili požiadavky na seba.

V procese pozerania sa dovnútra nezmenili aktívne svoju ľudskú myseľ a nespravodlivé správanie, ktoré je výsledkom pripútaností. Namiesto toho sa spoliehajú na Majstrovu pomoc pri odstránení základných problémov, ktoré by mali pochopiť a odkultivovať oni sami.

Neovládali aktívne svoje ľudské pripútanosti. Vo výsledku na seba nekládli prísne požiadavky podľa štandardov Fa. Zas a znova sa potkýnali, keď stáli pred podobnými ťažkosťami a opravdivo sa nekultivovali. Keď príde ďalšia ťažkosť, nemôžu sa cez ňu dostať a stále nevedia, ako sa kultivovať.

Povrchné pozeranie sa dovnútra v kultivácii nestačí. Musíme byť schopní nájsť tú pripútanosť a potom ju odstrániť pomocou kultivácie. Týmto spôsobom sa môžeme skutočne premeniť a stať sa nebeskou bytosťou.

Najťažším problémom v kultivácii je to, ako sa zmeniť, čo zahŕňa zmenu nášho zmýšľania, predstáv, pohľadov a stanovísk. Musíme sa zmeniť do bodu, keď sa zbavíme pocitu krivdy, upravíme si stav mysle a budeme ovládať naše emócie.

Musíme zachovávať pokoj, súcit a harmóniu a v každej chvíli pamätať na našu posvätnú misiu. Musíme tiež mať silné spravodlivé myšlienky na spásu vnímajúcich bytostí. To je naša zodpovednosť a to, čo musíme robiť, aby sme naplnili štandard nápravy Fa.

V kultivácii je pozeranie sa dovnútra zázračný nástroj. Ako kultivujúci sa nemôžeme len pozerať dovnútra, na povrchovej úrovni. V procese hľadania vo vnútri by sme mali skutočne posilniť naše spravodlivé myšlienky a napraviť správanie, ktoré nie je v súlade s Fa.

Musíme zmeniť našu sebeckú mentalitu považovania ochrany seba za najvyššiu prioritu. Musíme sa naučiť, ako uvažovať najprv o druhých a pozerať sa na veci z ich strany. Mali by sme sa hodnotiť na základe širšej perspektívy. Aby sme boli zodpovední za vnímajúce bytosti vo vesmíre, musíme hodnotiť veci z vysokej ríše.

Medzi človekom a nebeskými bytosťami sú základné rozdiely. Myšlienky bytosti odrážajú skutočnú ríšu tej bytosti. Keď je kultivujúci tolerantný voči druhým a pokladá spásu vnímajúcich bytostí na prvé miesto, nie je už sebecký. Nesie silu spravodlivosti, silu Dafa. To, čo povie, sa môže dotknúť sŕdc ľudí a zmeniť ich. Potom môže hrať väčšiu úlohu pri spáse vnímajúcich bytostí a spravodlivú úlohu medzi ostatnými praktizujúcimi.

Čím viac je kultivujúci očistený Dafa, tým silnejšia je jeho skultivovaná stránka a tým menej je obmedzovaný svojou ľudskou stránkou. Potom môže mať silnejšie nebeské sily.

Medzery v kultivačných úrovniach medzi praktizujúcimi sa zväčšujú. Opravdiví kultivujúci musia byť usilovní. Ako dlho môže trvať toto obdobie, keď tu spoločne existujú ľudia a bohovia? Nenechávajte si žiadnu ľútosť do budúcnosti, keď sa pravda odhalí!

 

Článok v angličtine: http://www.en.minghui.org/html/articles/2013/6/24/140636.html

Článok v čínštine

 

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom