Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Západnom USA 2013

(Li Chung-č’, 19. októbra 2013, Los Angeles, USA)

 

(Dlhý, srdečný potlesk všetkých prítomných)

Mocná Rímska ríša by nikdy nepredpokladala, že bude porazená rukami kresťanov. Povedať to jasnejšie, bolo to prenasledovanie kresťanov, ktoré spôsobilo zánik toho impéria. Hoci to môže vyzerať tak, že nikto v dnešnej spoločnosti sa neodváži siahnuť na ohromnú a arogantnú, zlú ČKS, pozrite, ako sa režimy v krajinách východnej Európy rozpadli v okamihu. Bohovia majú všetko pod kontrolou. Prenasledovanie Falun Gongu skazenou ČKS sa veľmi podobá na prenasledovanie kresťanov Rímskou ríšou – mysleli si, akí sú ohromní, a boli nesmierne arogantní a jednoducho neprístupní triezvemu uvažovaniu. ČKS by si nikdy nepomyslela, že sa dnes dostane do tohto bodu. Tak ako oni na začiatku prenasledovania dostali učeníkov Dafa do stavu neustáleho strachu, teraz sú to oni sami, kto má neustále obavy a strach. Avšak to nie je všetko. Všetko, čo spravili, prinesie odplatu, to je isté. Povedal som už dávno, že človek bude musieť niesť dôsledky za všetko, čo robí v tomto svete; čokoľvek spravil, bude za to musieť zaplatiť karmickou odplatou. V niektorých prípadoch je odplata okamžitá, v tomto živote. To slúži na upozornenie a varovanie ľudí. V iných prípadoch sa odplata udeje neskôr.

V každom prípade, žiaden zlý režim v histórii nemal dobrý koniec. Sú tu početné príklady z histórie, avšak keď zlí ľudia prepadli šialenstvu, keď je hlava človeka naplnená zlom, alebo keď závisť ovláda jeho myseľ, bez ohľadu na to, čo poviete, nebude to počúvať. Toto prenasledovanie je ako prenasledovanie kresťanov Rimanmi v minulosti, ibaže je horšie. Zahŕňa zločiny, ktoré sa na tejto planéte nikdy nestali: sú extrémne bezuzdní a naozaj odoberajú orgány živým učeníkom Dafa, a počet tých, čo utýrali, je obrovský. Avšak vedzte, že všetci bohovia v kozmickom tele sú svedkami týchto zločinov!

Ako učeníci Dafa, ako kultivujúci sa ľudia, viete, že kultivujúci považujú ľudský život za pomerne krátky a nie je to pre nich tá najdôležitejšia vec. Čo je potom pre nich dôležité? Nebeský status, ktorý dosiahnu pomocou svojej kultivácie. Každý človek, ktorý prichádza do tohto sveta, má misiu; každý človek, ktorý prichádza do tohto sveta, má svoj cieľ. Na začiatku nápravy Fa mi mnohí bohovia povedali: všetci ľudia, čo sú teraz v tomto svete, prišli kvôli Fa, avšak nie všetci hrajú pozitívnu úlohu pre tvoj Fa. Avšak nech je situácia akákoľvek, nech je niekto akýmkoľvek človekom, keď je pred ním tento Dafa… Viete, že od dávnych čias po súčasnosť, žiaden z ľudí, čo dokázali predvídať budúcnosť, žiaden z tých svätcov alebo mudrcov nedokázal dobre vysvetliť základné pravdy vesmíru, princípy kultivácie alebo vzťah medzi ľuďmi a bohmi. Niektorí môžu povedať, že pri dnešnom vyučovaní tohto Fa boli odhalené všetky najhlbšie mystériá vesmíru. Záleží len na tom, či ho chcete čítať a kultivovať sa podľa neho. Ak ho chcete čítať, ak ho chcete praktizovať, nájdete v ňom všetko.

Pripútanosti všetkých druhov bránia ľuďom, ktorí žijú v tomto svete, aby mali pokojnú myseľ. Je to tak najmä v dnešnej čínskej spoločnosti. Tam zlá ČKS neustále, cestou nebadaného vplyvu, systematicky vykonáva svoje veci, aby pokazila myslenie, kultúru a morálku Číňanov, a robí to mimoriadne systematicky. Pozrite sa na ľudí v celej Číne – na takúto obrovskú skupinu ľudí – a zistíte, že prakticky každý človek má plnú hlavu myšlienok na zbohatnutie, na rýchle zbohatnutie. Zlá strana chce, aby sa mysle ľudí sústredili na toto a nevenovali pozornosť veciam, ktoré robí strana. S takouto neustále rozrušenou mysľou nemôžu Číňania ani na moment nájsť pokoj. Všetci Číňania sú teraz takíto. Je to normálne? Ako viete, v západnom svete, alebo v normálnych krajinách, sú ľudia schopní zarobiť si na živobytie a mať normálne zamestnanie. Je to jednoducho časťou života. Ľudia vedú normálny život a nachádzajú potešenie v tom, čo život prináša. Takíto sú ľudia vo svete, na rozdiel od toho, na čo Číňanov obrátila skazená strana. Finančná situácia človeka je výsledkom karmy z jeho predchádzajúcich životov; ak niečo nemáte mať, nebudete to mať. Nepokojná myseľ u dnešných Číňanov spôsobuje, že nepočúvajú pravdu. Neuvedomujú si, že učeníci Dafa sa ich pokúšajú zachrániť, alebo že hnev bohov sa rýchlo približuje. Navyše, klamstvá, ktoré zlo vštepilo do ľudí, skutočne spôsobili, že odmietajú objasňovanie pravdy učeníkmi Dafa. Samozrejme, nie je to len toto. Za ľuďmi je aj obrovské množstvo zlých faktorov, ako aj zlé faktory vnútri ľudských tiel, ktoré ich kontrolujú a bránia im počúvať pravdu.

Situácia sa teraz samozrejme veľmi mení a zlé faktory sú postupne odstraňované. Nesmierna sila nápravy Fa prichádza z mikrokozmu smerom k povrchu. Dokonca ani slovným spojením „zahaľuje oblohu a pokrýva zem“ sa to nedá dostatočne popísať. Rozmýšľajte o tom: Aká veľká musí byť tá hustota, ak to prichádza z mikrokozmu k povrchu? Bude to nespočetnekrát hustejšie ako voda – bude zahŕňať všetko a nevynechá nič. Kto čo spravil, každá jedna myšlienka, ktorú človek mal, čo spravil, čo sa udialo v histórii – všetko to bude zreteľné a jasné. Či to bolo 100 alebo 200 miliónov rokov histórie, cez ktoré prešlo celé ľudstvo, všetko to bolo kvôli očakávaniu tohto konečného dňa. Celé ľudstvo vie, že ľudstvo sa dostalo do najnebezpečnejšej situácie. Takže nehovorím nejaké senzácie, že? Nezveličujem ani nepreháňam, je tak? Každý to vie. A vládam niektorých krajín je to ešte jasnejšie. Jednoducho sa snažia udržať veci v stabilite, keď prechádzame cez toto obdobie ľudskej histórie, čakajúc a dúfajúc, že sa stane zázrak a že možno bohovia ukážu milosrdenstvo. Avšak dokonca aj niektorí bohovia sú nanovo vytváraní v náprave Fa.

V súčasnosti sú ľudia o niečo prebudenejší, potom čo bolo zlo vyčistené. Prinajmenšom sú teraz sami schopní premýšľať o veciach. Keď niekomu objasňujete pravdu, je to teraz tak, že ten človek samotný o tom premýšľa a nie je ovládaný zlom. Platí to najmä pre pevninskú Čínu. V skutočnosti, keď zlo bolo najdivokejšie, netýkalo sa to len pevninskej Číny – ľudia všade vo svete boli ovládaní zlom. Teraz je to odlišné a ľudia sa postupne prebúdzajú.

Ako viete, veľmi mnoho členov zlej ČKS vystúpilo zo strany vďaka objasňovaniu pravdy učeníkmi Dafa. Je to veľkolepé a počet tých, čo vystúpili, neustále rastie. Pred chvíľou som naznačil, že sú aj ďalšie faktory, ktoré u ľudí spôsobujú, že nemyslia na správne veci. Tí, čo majú pokazenú myseľ zlou ČKS, premýšľajú o zbohatnutí alebo o iných nedobrých veciach. Takáto obrovská skupina ľudí je v stave nenáležitom pre ľudské bytosti a ovplyvňuje to ich schopnosť počuť pravdu. Je to nebezpečné.

Na začiatku nápravy Fa som povedal, že Číňania nie sú jednoduchými bytosťami. Prečo sa v tomto svete praktizuje demokracia? Minule som to vysvetlil. Dnešní ľudia si myslia, že demokratické zriadenie je výborné. Avšak aj toto je v skutočnosti niečo, čo zostavili bohovia. Po prvé, musí sa to spraviť týmto spôsobom, keďže si to vynútili okolnosti. Po druhé, králi každého národa už neboli na svojich miestach, neboli už vo svojich pôvodných krajinách. Predtým, keď kráľ zomrel, reinkarnoval sa a opäť bol kráľom, keďže to etnikum sem priviedol z nebies on. Vnímajúce bytosti z jeho nebeského kráľovstva išli najprv do Číny, aby si vytvorili karmické vzťahy, zostali tam počas jednej dynastie, a potom sa reinkarnovali na rozličné miesta vo svete a vytvorili etnické skupiny. Predtým ako sa začal šíriť Dafa, sa všetci králi rôznych období a rozličných etník, a bol ich veľký počet, reinkarnovali do Číny. V nedávnych časoch prišli mnohí zástupcovia z vysokých úrovní, aby získali Fa, a ešte väčší králi z nebies sa takisto reinkarnovali do Číny. Mnohé historické postavy s veľkou cnosťou sa takisto reinkarnovali do Číny, keďže sa tam mal šíriť Dafa. Avšak zasahovanie starých síl spôsobilo, že v tom prostredí musia prechádzať cez najtvrdšie skúšky. Staré sily sa držali toho, že len čo títo ľudia získajú spásu, obrovské skupiny bytostí za nimi, ktoré zastupujú, takisto získajú spásu. Zlé staré sily to videli, a tak intenzívne používali zlé bytosti nízkych úrovní a zlých ľudí, aby prenasledovali učeníkov Dafa. Popri tom ako ničili veci, kazili ľudské myslenie, vrátane myslenia bežných ľudí, a spôsobovali, aby ste nemali žiadne spravodlivé myšlienky alebo aby ste zakolísali v Dafa; alebo spôsobili, že bežní ľudia nepočúvali pravdu, alebo dokonca nasledovali zlo pri prenasledovaní a ohováraní učeníkov Dafa. Kvôli tomuto sú hriechy, ktorých sa dopustili, jednoducho obrovské.

Avšak tak či tak, Dafa sa vo veľkom šíri a v súčasnej dobe vás stále vyzývam, aby ste zachraňovali vnímajúce bytosti. Čo sa týka budúcnosti, jednoducho počkajme a uvidíme. V súčasnosti majú ísť učeníci Dafa zachraňovať ľudí, a tak som sledoval, ako sa každá oblasť činí v objasňovaní pravdy. Niektoré miesta objasňovania pravdy sa naozaj činili veľmi dobre. V dnešných dňoch rastie počet turistických skupín z pevninskej Číny. Toto je usporiadanie, aby mohli ľudia počuť pravdu v inom prostredí. Naše miesta objasňovania pravdy sú v skutočnosti prvou líniou – prvou líniou objasňovania pravdy. Avšak niektoré oblasti s tým prestali, keďže sú zaneprázdnení inými projektmi. Tie samozrejme takisto majú účinok a malo by sa na nich pracovať; potvrdzujem všetky projekty učeníkov Dafa, keďže všetky môžu mať účinok objasňovania pravdy a zachraňovania ľudí. Avšak teraz je veľa turistických skupín a mnoho turistov, najmä z pevninskej Číny, ktorí ešte nepočuli pravdu.

Mnohé veci v období nápravy Fa nie sú také jednoduché a nič nemá iba jednu dimenziu. Veci zostavené bohmi zahŕňajú početné faktory. Keď sa niekto z Číny vyberie do zahraničia, nuž, keď nedokáže počuť pravdu kým je v Číne, nezaviedli ho do zahraničia, aby sa mohol dozvedieť pravdu? Nemôžete opustiť týchto ľudí. Stále sa musíme dobre činiť v objasňovaní pravdy na turistických miestach v každej oblasti.

Ľudské myšlienky sú zložité. Už som vám predtým hovoril o tom, že ľudský mozog je len spracovávajúca továreň. Človek sa narodí z lona svojej matky, s génmi a krvou svojich rodičov, a potom rastie konzumovaním pozemskej potravy. Po smrti, či už ho pochovajú do zeme alebo spopolnia, ostane z neho prach. Samotný mozog, presne povedané, nie je zdrojom jeho myšlienok. Nemajú ľudia dušu? Neobsahuje telo človeka aj časť, ktorá je na rozličných mikroskopických vrstvách a nie je v povrchovej dimenzii? Všetko to môže vytvárať myšlienky. Niektorí ľudia povedali, že ľudské telo je miniatúrny vesmír. Premýšľajte o tom, koľko buniek obsahuje mozog človeka. A z koľkých molekúl sa skladajú bunky? A z koľkých ešte menších častíc sa skladajú tie molekuly? Každá drobná čiastočka, keď je umiestnená v priestore, vyzerá pre ľudské oko ako nebeské telo. Všetci sa pozerajú von. Každá planéta v tomto väčšom vesmíre má na sebe život, ibaže nie je v tejto povrchovej dimenzii, a tak je pre vás neviditeľný. O vesmírnej technológii Američanov sa hovorí, že je veľmi pokročilá, avšak keď pristanú na iných planétach, vidia tam iba pustú krajinu. Avšak nie je to tam pusté; ide len o to, že ľudská technológia je príliš povrchná. Koľko planét je v tomto vesmíre? Bunky, molekuly a ešte menšie častice v ľudskom mozgu majú rovnaké usporiadanie ako vesmír, ktorý vidíme, a dokonca aj ich postupnosť je rovnaká. Koľko častíc je vo vašom ľudskom tele? Koľko planét je vo vašom mozgu? Ak by sa životy na tých maličkých časticiach (čiže planétach) pozerali na častice rozprestierajúce sa v oblasti mozgu, bolo by to odlišné od toho, ako keď sa ľudské bytosti pozerajú na planéty vo vesmíre? Ak sa na to pozriete takto, neobsahuje mozog človeka veľký vesmír? Koľko bytostí, koľko bohov a koľko ešte väčších bytostí existuje v tých dimenziách? Keď si vezmeme, že všetky tie bezpočetné bytosti majú svoje myšlienky, odkiaľ presne pochádzajú myšlienky človeka? Je to mimoriadne zložité.

Znamená to potom, že s tým človek nemôže nič spraviť? Môže s tým niečo spraviť. Ako? Mozog v tejto povrchovej dimenzii, keď robí niečo spoločne s hlavnou dušou, má schopnosť prevziať kontrolu pri vytvorení a vyjadrení myšlienok na povrchovej úrovni, a to zahŕňa aj riadenie činov človeka. Predtým ako vystúpi myšlienka, kľúčové je to, čo si vyberiete. Treba tiež povedať, že všetky životy vo vesmíre boli vytvorené týmto Fa a boli mu prispôsobené. Avšak ak si znečistíte alebo pokazíte svoje myšlienky na povrchovej úrovni, ak ste k niečomu pripútaní, alebo ak je vaša hlava naplnená zlými vecami z modernej spoločnosti, klamstvami zlej strany o prenasledovaní, alebo negatívnymi myšlienkami z ohováračskej propagandy prenasledovania, potom vám to bude brániť v počutí pravdy, ktorú vám hovoria učeníci Dafa, a spôsobí to, že stratíte príležitosť na záchranu.

Viem, že medzi praktizujúcimi, čo tu sedia, niektorí nie sú usilovní, a niektorí nie sú vôbec usilovní. Avšak Majster premýšľa: čo budeš so sebou robiť? Prečo nedokážeš mať spravodlivé myšlienky? Nie je tu Majster na to, aby ťa spasil? Nie je tu tento Fa, aby ťa spasil? A navyše, nesieš na svojich pleciach zodpovednosť za spásu iných ľudí. Avšak ak sa ani ty sám nedokážeš dobre správať, čo sa stane? Ak nesplníš sľuby, ktoré si dal bohom, dôsledkom bude to, čo je stanovené v tvojich vlastných sľuboch.

Hoci v náprave Fa môže byť táto Zem malá, všetky životy v kozmickom tele videli, že je to bezpečné miesto. Všade inde sa planéty rozpúšťajú a vybuchujú. Všimli ste si informácie, ktoré zverejnili astronómovia, že? Explózie sa dejú všade vo vesmíre. Prečo je tu toľko mimozemšťanov? Videli, že Zem je najbezpečnejšie miesto, a tak sem utiekli. Samozrejme, mnoho z nich bolo zastavených a mali zakázané, aby prišli na Zem. Tí, čo prišli skôr, mali zakázané narušovať veci, inak by spoločnosti na tejto Zemi už dávno upadli do chaosu. Oneskorencom bolo povedané, aby sa schovali blízko Slnka. Aj tí, čo sú na Mesiaci, sú tí, čo prišli skoro. Všetci videli, že je tu bezpečne. Prečo je to tak? Náprava Fa sa deje tu; toto je srdce nápravy Fa. Reinkarnovali sa sem bohovia z celého vesmíru, dokonca aj veľmi veľkí. Avšak či to tu napokon bude bezpečné, či to bude úspech alebo nezdar, závisí od toho, ako pôjde náprava Fa. Ak náprava Fa tentokrát neuspeje, táto Zem nebude zachovaná a dokonca ani vesmír už nebude.

Ako ste videli zo súčasného stavu záležitostí, tieto takzvané „skúšky“ zla učeníkov Dafa rýchlo prichádzajú ku koncu. Pozícia každého človeka už bola v podstate určená a teraz ide len o to, že vynakladáte obrovské úsilie na spásu ľudí vo svete, popri tom ako dovršujete svoju nebeskú pozíciu. Len sa nachvíľku zastavte a pouvažujte o ľuďoch v tomto svete. Nuž, ako bohovia už pred dávnymi časmi vedeli, do akej miery sa Zem znečistí a poškodí zlom počas obdobia nápravy Fa, no aj tak, s ohromujúcou odvahou opustili to, že sú veľkolepými, posvätnými, vznešenými a ušľachtilými bohmi a skočili sem do tejto žumpy, do tohto špinavého sveta. Kto by sa v minulosti odvážil prísť? Neprišli vďaka viere, že budú spasení, keď sa začne vo veľkom šíriť Dafa? Mali takúto motiváciu, takéto spravodlivé myšlienky, takúto vieru v Dafa – potom ako učeníci Dafa, nemali by ste ich zachrániť? Okrem toho sú za nimi obrovské skupiny bytostí, ktoré sú všetci bohmi, a možno jedného dňa budú časťou veľkého množstva bohov alebo vnímajúcich bytostí, v rámci oblasti vašej konečnej nebeskej pozície.

Nedávno vcelku dosť praktizujúcich odišlo z pevninskej Číny. Bez ohľadu na to ako prišli, viem, že mnohí sa v Číne činili veľmi dobre. Viem však, že sú aj mnohí, ktorí sa činili veľmi slabo. Keď prídu do zahraničia a zistia, že tunajšie okolnosti sú bezstarostné a uvoľnené, a nie je tu prenasledovanie, začnú premýšľať o užívaní si pohodlného a pokojného života. Avšak nenaplnenie svojich sľubov je nebezpečná vec! Prečo? Máš zodpovednosti! Si učeník Dafa obdobia nápravy Fa! Učeníci Dafa tohto obdobia majú pomáhať Majstrovi a majú prevziať zodpovednosť za spásu ľudí. Avšak vy na tom nepracujete! Niektorí ľudia dokonca ani po dlhom čase neodstránili veci, ktoré do nich vštepilo zlo, keď boli v Číne. Iba dobrým robením troch vecí môžete odstrániť tie veci a premeniť myslenie kultúry strany, ktoré máte – vrátane strachu. To prostredie zlej strany v pevninskej Číne bolo vytvorené starými silami, ktoré použili nedobrých ľudí ako aj zlé bytosti z iných dimenzií. Staré sily vás uznajú iba ak uspejete v kultivácii uprostred takého zlého prostredia, a preto spravili veci takými. Keď to teraz došlo do tohto bodu, musíme ich poraziť v ich vlastnej hre. Takto to spravíme a to, čo sa stane neskôr, sa bude riešiť neskôr. Nech je to akokoľvek, ja som váš Majster, takže keď vidím vaše nedostatky, musím vám to povedať.

Viem, že medzi mojimi učeníkmi Dafa, čo tu sedia, sú mnohí jednoducho výnimoční, či už sú z Číny alebo z iných častí sveta, a sú medzi nimi tí, čo sa dostali cez skúšky života a smrti, dostali sa cez najtvrdšie prostredie. Jednoducho výnimočné. Samozrejme, ako učeníci Dafa vedia, že nech tu je koľkokoľvek utrpenia, oni nehľadajú pohodlie alebo úľavu, ale večný život a spásu mnohých životov, ktoré reprezentujú. Preto sa činili tak dobre. Je mnoho takýchto učeníkov Dafa a činili sa naozaj dobre. Fa konferencia je na to, aby si počas toho ako sa zdieľajú skúsenosti uvidel, ako sa činili, a aby si uvidel, ako sa môžeš ty činiť lepšie. Nie je to na to, aby si počúval novinky, lebo aj ty si učeníkom Dafa.

Nedalo by mi pokoja, ak by som vám nepovedal tieto slová. Všetko sa chýli ku koncu a vy ste to videli. To, čo je na Zemi, zodpovedá odrazu vesmíru. Stále viac prevažuje to, čo je čestné a spravodlivé, pričom zlé veci idú dole. Prišlo to až do bodu, že tí, čo sa priamo zúčastnili na prenasledovaní učeníkov Dafa, žijú v stave neustáleho strachu a obáv. Predtým oni spôsobili, že učeníci Dafa žili v neustálom strachu. Teraz je rad na nich, aby za to trpeli. Takže keď to prišlo do tohto bodu, premýšľajte o tom: koľko z tej cesty ešte ostáva? Z cesty učeníkov Dafa zachraňujúcich vnímajúce bytosti a napĺňajúcich svoje misie už naozaj veľa nezostáva.

Predtým som pochyboval, či zlá ČKS dokáže prežiť ďalších desať rokov. Pravdou je, že to mohlo byť oveľa kratšie. Mohol som ju nenechať prežiť ďalších päť rokov. Avšak uvedomujete si, koľko ľudí vo svete by nebolo spasených, keďže boli zahalení zlom? Mnohí učeníci Dafa sa počas prenasledovania stali deprimovanými a nedokázali vykročiť napred. Načo by potom bolo dobré ukončiť to? Nie je náprava Fa na záchranu ľudí? Ak by som bol jediný, čo tu zostane, aký zmysel by malo vytvoriť tento svet? Všetky usporiadania spravené pred dejinami by boli zbytočné. Čas sa predĺžil kvôli vám a kvôli vnímajúcim bytostiam.

To je na dnes všetko. Ďakujem vám! (Nadšený potlesk) Spravili ste mnoho tvrdej práce – naši učeníci Dafa pracovali naozaj tvrdo! (Učeníci odpovedajú: „Majster pracoval tvrdo!“ Všetci tlieskajú.) V mene vnímajúcich bytostí, ktoré sú zachraňované, vám ďakujem!

(Búrlivý potlesk všetkých prítomných)

 

 


 

Linka na DOC súbor