Spravodlivé myšlienky

Sťa blesky do výšin kozmických udierajú

Burácajú mohutnou silou, nad nebesá siahajú

Zametajú vesmírnu klenbu, po posledné miesto

Degenerované a odchýlené razom odstraňujú

 

Li Chung-č’

13. februára 2014