Spálenie červeného démona, zušľachtenie diamantov

Desaťtisíc ľudí ku Čung-nan-chaj s petíciou prišlo

Avšak vodca zlej strany mal slabomyseľný mozog

Osud červeného režimu vsadil na boj so Zákonom Nebeským

Spôsobil všade navôkol vlny zla, intrigy zradné rozšíril

Za žiadnych čias, nikde, taký nehanebný úbožiak nebol

Ich brutálne sily vyčerpané, vykopal si svoj vlastný hrob

Mnohokrát diamanty zušľachtené boli, červený režim sa rozpadá

Učeníci Dafa do Nebies sa vracajú, svoje sľuby napĺňajú

 

Li Chung-č’

14. februára 2014